Alleen anders of ook beter voor alles en iedereen…


door Marja de Vries – geschreven op verzoek van Caroline  Dekker en Jaspar Roos voor het "ervaringsboek" over Touching the Community Soul, een programma  voor beslissers, beïnvloeders en/of uitvoeders op het gebied van organisatieontwikkeling, georganiseerd door Erik Mandersloot als onderdeel van het Strategy Center, Nyenrode Business Universiteit. Het boek is bedoeld voor de deelnemende organisaties.

 

De Universele wetmatigheden
Als we niet tevreden zijn met hoe een organisatie of een bedrijf werkt, kunnen we op zoek gaan naar hoe het anders kan. Maar hoe kunnen we weten of anders ook werkelijk een verbetering is en niet achteraf slechts een volgende variatie van hetzelfde blijkt te zijn? Dat roept de vraag op wat we precies bedoelen met beter en hoe we werkelijk onderscheid kunnen maken tussen dat wat wel en niet beter is en/of tussen dat wat ook op de lange duur wel werkt en wat niet. Als we weten hoe we dat onderscheid kunnen maken, kunnen we bewust dát stimuleren wat werkt en bewust dat wat averechts werkt voorkomen. Zolang we dat onderscheid echter niet kunnen maken, kunnen we ons nog zo hard inspannen en ons nog zo goed bedoeld inzetten om 'anders te kijken, anders te zijn en anders te doen', maar zullen we niet weten of we uiteindelijk wel de gewenste resultaten boeken.
Als we willen weten of iets anders ook werkelijk zal bijdragen aan optimaal functioneren, een gezonde natuurlijke omgeving, het welzijn van alles en iedereen en aan de toekomstige generaties op deze planeet, dan kunnen we de universele wetten als referentiekader gebruiken. In mijn boek De Hele Olifant in Beeld beschrijf ik de werking van deze universele wetmatigheden die ten grondslag liggen aan de ordening  en harmonie van het universum. Deze universele wetmatigheden zijn in onze Westerse cultuur lange tijd buitenbeeld geweest, maar ze zijn terug te vinden in alle eeuwenoude wijsheidstradities, en worden recent grotendeels door baanbrekende wetenschappelijk onderzoek bevestigd. De synthese op basis van beide perspectieven geeft een helder inzicht in de werking van deze achterliggende principes.


We hebben een keuze
Alles in het universum werkt in overeenstemming met deze universele principes. Wij mensen hebben echter de keuze om wel of niet in lijn met deze wetmatigheden te leven. Het inzicht in de universele wetmatigheden helpt ons allereerst om te begrijpen dat we op dit moment van wereldwijde instabiliteit geconfronteerd worden met de keuze tussen enerzijds doorgaan op het pad dat niet in lijn is met deze wetmatigheden en dat leidt naar verdere destructie. Anderzijds kunnen we ook bewust kiezen voor het pad dat wel in lijn is met de werking van deze universele wetten. In dat laatste geval kiezen we voor dat wat bijdraagt aan het welzijn van al het leven, dus zowel het welzijn van alle mensen wereldwijd, als het welzijn van de natuur, de planeet als geheel en de komende generaties.Want als iets overeenstemt met de dynamiek en ordening op basis van de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal,komt het overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alles en iedereen. Inzicht in de werking van deze wetmatigheden maakt het mogelijk om de culturele verwarring en disoriëntatie over wat werkelijk vooruitgang is en wat daarentegen achteruitgang en afbraak blijkt te zijn, te overstijgen.Bovendien verschaft het ons een hernieuwd inzicht in wie wij als mens in wezen zijn, wat onze natuurlijke staat van zijn is en wat ons ware potentieel is.


Transformatie van bewustzijn

Echter het werkelijk toepassen van de universele wetten is niet vergelijkbaar met het simpel toepassen van een nieuwe methode of een nieuw theoretisch model. Inzicht in de universele wetten maakt duidelijk dat wat we beschouwen als ons wereldbeeld onlosmakelijk samenhangt met onze staat van bewustzijn en de manier waarop we ons leven, onze organisaties en onze samenleving organiseren. Een transformatie naar een manier van organisatie op basis van de universele wetten, hangt daarom onlosmakelijk samen met een transformatie van ons wereldbeeld en een transformatie van ons bewustzijn.
Inzicht in de universele wetten onthult namelijk allereerst een geheel nieuw wereldbeeld. Dit nieuwe wereldbeeld maakt duidelijk hoe alles met al het andere samenhangt, hoe belangrijk het is om niet alleen naar details te kijken maar ook naar het geheel en waarom het handhaven van de (dynamische) balans in ons zelf, in de natuur en in onze organisaties en samenlevingen zo essentieel is. Daarnaast doet het inzicht in de universele wetten ons realiseren dat we niet alleen wereldwijd te maken hebben met een grote onbalans, maar ook dat wat we in onze Westerse cultuur beschouwen als onze normale staat van zijn in feite een staat van permanente onbalans is. Het goede bericht is dat deze inzichten het ook mogelijk maken om voorbij de beperkingen te kijken die we in onze Westerse cultuur voor onszelf hebben gecreëerd. Wanneer we er naar willen streven om ons leven en werk in lijn te brengen met de werking van de universele wetmatigheden, dan is het in de eerste plaats nodig om onze persoonlijke balans te herstellen. Dit vraagt de bereidheid om behalve onze blik naar buiten te richten ook onze blik naar binnen te richten en om de verantwoordelijkheid te nemen om het nodige innerlijk werk te doen.

Innerlijke leiding
Wanneer het ons lukt om onze waarneming te verbreden, onze balans te herstellen en ons bewustzijn te verruimen,wordt het ook mogelijk om coherent samen te vallen met wie we in essentie zijn en ons ware potentieel  tot uiting te laten komen. Zo’n transformatie van bewustzijn maakt het mogelijk om onze innerlijke leiding te volgen. Op dat moment zullen we niet langer geïnteresseerd zijn in welke vorm van leiderschap dan ook maar, maar slechts de wens hebben om trouw te zijn aan onze zielenwens. Dat houdt automatisch dienstbaarheid aan het welzijn van alles en iedereen in. Zo zullen we op basis van gelijkwaardigheid mogelijk anderen inspireren om op hun beurt ook trouw te zijn aan zichzelf en hun zielenwens.
Kortom, als we een referentiekader en nieuwe uitgangspunten zoeken op basis waarvan iets echt werkt, niet alleen op korte maar ook op lange termijn en niet alleen voor sommigen maar voor iedereen, kunnen we hier het inzicht in het bestaan en de werking van de universele wetmatigheden voor gebruiken.

 

© november 2012, Marja de Vries

 

(1) De Hele Olifant in Beeld, inzicht in het bestaan en de werking van Universele Wetten en de Gulden Snede, door Marja de Vries, uitgegeven door Ankh-Hermes, 2007.
 

 

terug