Recensies van het boek "Samenlevingen in Balans "

Nog meer recensies?
Hieronder staan de recensies van mijn boek Samenlevingen in Balans die ik tot nu toe gezien heb. Mocht iemand ergens een recensie gezien hebben die hier nog niet bij staat, dan zou ik het fijn vinden om daarover getipt te worden en/of die recensie toegestuurd te krijgen, zodat die hier aan toegevoegd kan worden. Klik hier om mij te mailen (of mail naar marja@marjadevries.nl). Ik kijk er naar uit.

 

Verlossende woorden over 'uit balans' zijn en over 'wakker' worden.
3 juni 2015: "Onlangs had ik een benauwende droom, die ongeveer als volgt ging. Op uitnodiging van het management van de Bank van de Psychoanalytische Vereniging geef ik een training. Het 'team' bestaat uit twaalf mannen en een vrouw. Ze kennen elkaar niet. Een voorstelrondje hoeft niet; ze zouden de namen toch niet onthouden. Telefoons blijven meedoen en er is een voortdurend in- en uitlopen. Ik zou wel begrijpen, dat het werk vóór het meisje ging. Trainen hoefde niet en analyseren deden ze zelf. Of ik maar een verhaal wil houden. Ik zoek vertwijfeld naar passende thema’s die ik had voorbereid. Wat ik ook opper, ze willen geen gesprek. Het hoofd Psychiatrie (is het Joris Luyendijk of koning Amfortas?) neemt het woord: 'Jij hebt van de realiteit helemaal geen kaas gegeten' en: 'Waar hàd ik het over?' Bovendien: 'Alles was legitiem'. Wat een gevangenis! Schoot mij nu maar een helende vraag te binnen. 'Wat is hier loos?' aarzel ik en meen te verstaan:  'My home is my castle'. Ik vraag het na. Amfortas vertaalt: 'de City is mijn Burcht' en dan het verlossende woord: 'Wij zijn uit balans'. Plots schiet ik klaarwakker.
Uit balans, in de burcht
"Het nieuwe boek van Marja de Vries, Samenlevingen in Balans biedt verlossende woorden over 'uit balans' zijn en over 'wakker' worden. Marja de Vries, specialist op het gebied van vernieuwingen in leren en onderwijs, constateert in Samenlevingen in Balans dat wereldwijd steeds meer individuen en samenlevingen kampen met disbalans. Samenlevingen uit Balans zijn permanent uit balans geraakt, omdat de werking van ‘de wet van dynamische balans’ structureel wordt geblokkeerd door de dominantie van eenzijdigheid. Eenzijdige dominantie heeft onder andere betrekking op dominantie door het materiële, (lees:) het mannelijke aspect; door macht en behoudzucht. In deze situatie van permanente disbalans bevinden wij ons 'in de burcht'. In die burcht zijn wij aan het wegkwijnen. Volgens Marja de Vries is er een harmonieus alternatief, en ja: tijden van disbalans blijken 'bij nader inzien voorwaardenscheppend voor het ontstaan van nieuwe vormen van organisatie, die beter werken in de nieuwe, complexere omstandigheden' (p.13).
In balans, bij de rivier
"Ook het gewenste alternatief karakteriseert zij met een landkaartmetafoor: 'floreren bij de rivier'. Daar zijn samenlevingen wel in balans. Hier leven we in lijn met de universele wetten. Al het leven op de planeet floreert. Mensen voor wie deze staat van bewustzijn de normale staat van zijn is, hebben een kalme manier van doen en voelen zich op hun gemak met zichzelf en met hun natuurlijke omgeving. Hun eerlijke, zachtaardige en harmonieuze manier van leven weerspiegelt hun innerlijke waarden, gepaard gaand met een grote waardigheid, met spiritueel inzicht en natuurlijke wijsheid (p.103). Deze situatie stelt ons vooral voor de opgave onze innerlijke balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke aspect te herstellen en mede daardoor het lang onderdrukte vrouwelijke aspect uit het individueel en collectief onderbewustzijn weer terug te brengen in ons gemeenschappelijke bewustzijn (p.15). Herstel van de vrouwelijke waarden van het hart biedt ons de bron van wijsheid. Om transformatie te bewerkstelligen moet in deze tijd de balans overhellen  naar het vrouwelijke aspect. Marja de Vries citeert Sobonfu Somé: 'Drie is het mannelijke getal, vier is het vrouwelijke en zeven is de combinatie van die twee, die balans teweegbrengt' (p.124). Het vrouwelijk aspect dat Marja de Vries beoogt staat dus haaks op de stoere ijzeren dames die in de Top slechts streven naar targets en bonussen. Zij zijn in de ban van het gangbare eenzijdige 'dominatormodel'. Maar: 'In een liefdeloze wereld kun je niet helder denken'.
"Marja de Vries baseert zich op langdurig en degelijk (veld)onderzoek. Zij ging te rade bij inheemse wisdomkeepers, die beschikken over heel oude, doorgegeven, natuurwijsheid. Wijsheid is een 'werkwoord', dat naderbij brengt dat wij leven in harmonie met onszelf, met andere mensen en met de gehele schepping. Ook verwerkt Marja recent antropologisch onderzoek, evenals haar  inzichten in de zeven wetten van de universele waarheid uit haar boek De hele olifant in beeld (Vries, M. de (2007), De hele olifant in beeld; inzicht in het bestaan en de werking van universele wetten en de gulden snede. Deventer, AnkhHermes). Dit alles verschaft antropologische ondergrond en culturele samenhang. De ondergrond biedt een holistisch organisch wereldbeeld, waarin zelforganisatie en cocreatie betekenisvolle rollen spelen. De samenhang betreft negen elkaar onderling genererende culturele aspecten. Marja de Vries werkt deze zichzelf-versterkende aspecten, die beginnen en eindigen bij de Staat van balans, zijnde de natuurlijke staat van bewustzijn, minutieus uit.
Meerwaarde
"Uit het boek spreekt ontzag en dankbaarheid voor de indrukwekkende manier waarop alles overeenkomstig de universele wetmatigheden is geordend in het heelal en voor het feit dat wij als mensen onderdeel zijn van dit prachtige geheel. De meerwaarde van dit boek voor opleiding en ontwikkeling kan groot zijn. We zijn in deze tijd op zoek naar nieuwe aansprekende narratieven die geen dogmatische of ideologische ondertoon hebben. Het eenzijdige verhaal werkt niet langer; leadership as conversation breekt door (Shaw, P. (2002), Changing conversations in organizations. London New York, Routledge; Groysberg, B., & M. Slind (2012), Talk, Inc. How trusted leaders use conversations to power their organizations. Boston. Harvard University Press). Voor changing conversations is taal nodig. Van belang is hier wat Susan Neiman (Morele helderheid. Goed en kwaad in de 21ste eeuw. Amsterdam, Ambo, p. 63) te berde brengt: 'Zonder een moreel vocabulaire kunnen we echter niet uit overtuiging handelen, maar alleen uit gewoonte'. Marja de Vries biedt de taal en de overtuiging. Om te leren floreren bij de rivier kunt u daarmee op weg. Tijdens de negen pauzes vertelt u elkaar van uw ervaringen met balanceren. 'Luister' onderweg veel naar de mening en het gedrag van de vrouwen in het gezelschap. Ze hoeven toch niet eerst 'Lysistrata' op te voeren vóór er vrede kan komen? De werkelijkheid die wij maken wordt achteraf empirisch vastgesteld!"
= Boekbespreking door Froukje D. Wirtz

Een boeiend en noodzakelijk vervolg op De Hele Olifant in Beeld

6 maart 2015: "De huidige wereld is in disbalans, aldus de auteur. De oorzaak hiervan is een eenzijdige focus op het mannelijke. Het patriarchaat is een samenleving gebaseerd op trauma's en niet op de universele wetten. Samenlevingen in balans worden gekenmerkt door gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. De auteur laat het verschil zien tussen 'samenlevingen in balans' en 'samenlevingen uit balans'. Uit allerlei culturen citeert zij uitgangspunten voor een wereld in balans, veelal eeuwenlang bewaard door de zogenaamde 'wisedomkeepers'. Boeiend en noodzakelijk vervolg op 'De hele olifant in beeld'*. Jammer dat een samenvatting van het eerste deel ontbreekt. Bevat uitgebreid notenapparaat, literatuurlijst en register."
= Frans Gerritsen, NBD|Biblion (Nationale Bibliotheek Dienst) te lezen op bol.com