De Hele Olifant in Beeld

Inzicht in het bestaan en de werking van Universele
Wetten en de Gulden Snede

door Marja de Vries

Dit boek is een synthese van enerzijds de gemeenschappelijke inzichten van vele verschillende wijsheidstradities in de werking van de Universele Wetten en de Gulden Snede en anderzijds de recente baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen die met deze eeuwenoude inzichten overeenstemmen. Hierdoor wordt in feite een geheel nieuw wereldbeeld zichtbaar en wordt het mogelijk om te begrijpen wat er nodig is om de balans te herstellen, zowel in onszelf als wereldwijd. Omdat deze wetmatigheden een universeel karakter hebben, zijn ze van toepassing op alle aspecten van ons individuele en maatschapplijke leven. Ze kunnen dan ook gebruikt worden als uitgangspunt bij alle persoonlijke en maatschappelijke vernieuwingen, die tot doel hebben meer in harmonie te zijn met onszelf en met het grotere geheel. Het boek De Hele Olifant in Beeld is gepubliceerd door Ankh-Hermes.

Eerste druk juni 2007
Tweede druk mei 2008
Derde druk augustus 2009
Vierde druk januari 2011
Vijfde druk december 2011
Zesde druk oktober 2012
Zevende druk oktober 2013
Achtste druk december 2014
Negende druk februari 2016
Tiende druk september 2017
Elfde druk februari 2019
Twaafde druk januari 2020
Dertiende druk november 2020
Veertiende druk sept. 2021
Vijftiende druk juni 2022
Zestiende druk sept. 2022
Zeventiende druk juni 2023
Achttiende druk februari 2024

Ook als ebook
Sinds september 2012 is
De Hele Olifant in Beeld
ook verkrijgbaar als ebook.

Het boek is
in iedere boekwinkel
te koop
of te bestellen
.

 

 

Inmiddels zijn er al.... 20.000 boeken verkocht


 

 

 

 

Bestellen ebook


Genomineerd!
De Hele Olifant in Beeld is door De Maand van de Spiritualiteit 2011 genomineerd voor mooiste spirituele boek van 2011!

Engelse Cover

 

 

 

 

Uitgever: Axis Mundi Books, (imprint of John Hunt Publishing, Ltd.)
Verschenen: 25 mei 2012
400 pagina's
Prijs: UK £ 18.99 |
US $ 21.54 | € 21,99
ISBN: 978 1 78099 042 2.
Ebook:
verschenen: juni 2012
prijs: UK £ 5.30 | US $ 6.91 | €5.33
ISBN: 978-1-78099-0439

The Whole Elephant Revealed
De Engelse vertaling van De Hele Olifant in Beeld als The Whole Elephant Revealed, Insights into the existence and operation of Universal Laws and the Golden Ratio, is in mei 2012 verschenen.

Te bestellen
Via de verschillende Amazon-websites AMAZON US en AMAZON UKen Amazon NL en andere online-bookstores over de hele wereld.

Ook te koop bij mij voor mensen in Nederland
Belangstellenden in Nederland kunnen het Engelse boek ook gewoon bij mij bestellen voor € 20,00. Als je dat wilt stuur dan een mailtje naar marja@marjadevries.nl met je naam en adres en telefoonnummer, dan zorg ik er voor dat je het boek binnen een week in huis zal hebben.
Ebook
Tegelijk met het verschijnen van The Whole Elephant Revealed als paperback is het ook als ebook verschenen. Ook het ebook is o.a. verkrijgbaar bij AMAZON US en AMAZON UKen AMAZON NL en bij bol.com

Zie voor deze informatie in het Engels het engelse deel van deze website.

De Duitse Olifant cover

 

 

 

 

 

 

 

Uitgever: Crotona Verlag Gmbh
Verschenen: april 2014
382 pagina's
Prijs:
€ 26,63
ISBN: 978 3 86191 049 7.

Ebook:

prijs: € 19,99

Sinds april 2014 is er ook een Duitse vertaling!

Nur der ganze Elefant ist die Wahrheit
De Duitse vertaling van De Hele Olifant in Beeld als Nur dr ganze Elefant ist die Wahrheid, Die universellen Gesetze des Lebens und ihre Anwendung, is in april 2014 verschenen.

Te bestellen
Bijvoorbeeld via de Amazon-websites:

AMAZON DE en AMAZON COM

en ook bij bol.com

Ebook
Inmiddels is Nur dr ganze Elefant ist die Wahrheidook als ebook verschenen. Het ebook is o.a. verkrijgbaar bij Amazon.de

 

Herstel van balans in onszelf en wereldwijd

In 1992 wees de Noord-Amerikaanse Hopi woordvoerder Thomas Banyacya er tijdens zijn toespraak voor de Verenigde Naties in New York op, dat de onbalans die we in onze moderne wereld om ons heen waarnemen mogelijk de consequentie is van het in het verleden en heden bewust of onbewust handelen in strijd met de universele wetten. Terwijl alles in het universum in overeenstemming werkt met deze principes, verkeren wij als mensen, in de bijzondere situatie dat we de beschikking hebben over onze vrije wil. Hierdoor hebben we de keuzevrijheid om te handelen in strijd of in overeenstemming met deze wetmatigheden. Deze keuze is echter lastig te maken, wanneer we deze universele principes niet kennen. Het herontdekken van de werking van deze principes lijkt daarom van onschatbare waarde in deze tijd van grote onbalans en wereldwijde veranderingen. Steeds meer mensen hebben dan ook behoefte aan een duidelijk en gefundeerd inzicht in deze universele wetten, zodat ze de mogelijkheid en de keuze hebben om dit inzicht bewust toe te passen in hun leven en bij hun activiteiten.
De Hele Olifant in Beeld geeft inzicht in deze universele wetmatigheden die ten grondslag liggen aan de harmonie en het dynamische evenwicht van het universum, waar wij mensen onderdeel van zijn. Het biedt ons een kader op basis waarvan de vele verschillende aspecten van onszelf en van de wereld om ons heen als puzzelstukjes op hun plaats vallen. Het helpt ons begrijpen hoe mogelijk alles in dit universum in essentie werkt, wie wij in wezen zijn en hoe we door bewust gebruik te maken van onze vrije wil deze inzichten in ons persoonlijk en maatschappelijk leven kunnen toepassen. Het inzicht in deze wetmatigheden biedt een bruikbaar kader bij de uitdagingen waar we op dit moment mee worden geconfronteerd. Het helpt te begrijpen wat er nodig is om de balans en de harmonie zowel in onszelf als wereldwijd te herstellen. Bovendien verschaft dit inzicht ons duidelijkheid in wat er nodig is voor een optimale ontwikkeling van ons bewustzijn op dit speciale moment in de geschiedenis van mensheid. (De titel verwijst naar het Soefi-verhaal van de blinden en de olifant.)

De inhoudsopgave en de Inleiding van De Hele Olifant in Beeld zijn alvast hier te lezen:

Inhoudsopgave

InleidingAgenda - Geïnteresseerd om meer over het boek te horen?

Sinds het verschijnen van dit boek in 2007 ben ik door het hele land heen uitgenodigd geweest om over mijn boek te vertellen en steeds heb ik zeer enthousiaste reacties ontvangen. Klik hier voor de agenda van de komende presentaties.Het is ook mogelijk om mij uit te nodigen om over mijn boek te komen vertellen. Neem hiervoor contact met me op: marja@marjadevries.nl.

Endorsements

Voordat het boek gepubliceerd was hebben een aantal mensen het manuscript gelezen en hun zeer enthousiaste reacties in een paar regels opgeschreven. Klik daar voor hier: endorsements.

 

Reacties van lezers en lezeressen

Sinds het verschijnen van het boek De Hele Olifant in Beeld, ben ik begonnen om een bloemlezing van de ontvangen reacties van lezers op deze website te plaatsen. Klik hier: Reacties van lezers en lezeressen om die reacties te lezen. Mail naar marja@marjadevries.nl om je eigen reactie te sturen. Ik kijk er naar uit. Voordat ik een (gedeelte uit een) toegestuurde reactie zal plaatsen, zal ik uiteraard eerst je toestemming vragen. Dus aarzel niet om je reacties te sturen.

Interviews

Klik voor verschillende interviews met Marja de Vries over het boek 'De Hele Olifant in Beeld' hier.

Presentatie op YouTube
Mijn presentatie over dit boek tijdens het Glastonbury Symposium ‘Truth, Mysteries and New Frontiers’ in Engeland in de zomer van 2017, is nu online te zien op YouTube: Marja de Vries LIVING BY UNIVERSAL LAWS.

Het verhaal achter het ontstaan van het boek

Omdat mensen mij regelmatig vragen hoe ik tot het schrijven van het boek 'De Hele Olifant in Beeld' ben gekomen of hoe het mogelijk is geweest dat ik dat in nog geen 3 jaar heb geschreven is hier Het verhaal achter het ontstaan van het boek te lezen.

Op de hoogte blijven?

Het is mogelijk om je emailadres door te geven om via mijn nieuwsbrief op de hoogte gehouden te worden van de verdere ontwikkelingen. Vul dit formulier in om je op te geven voor de nieuwsbrief. Vorige nieuwsbrieven zijn hier na te lezen.