Omslag Sibs

 

auteur: Marja de Vries
uitgever: Ankh-Hermes
verschenen 15 okt 2014
prijs: ca. € 32, 50
ISBN: 978 90 202 1124 5
Ook als ebook:
prijs: ca. € 14, 99
ISBN: 978 90 202 1125 2

Eerste druk oktober 2014
Tweede druk sept. 2016


Het langverwachte vervolg op

....De Hele Olifant in Beeld

Er zijn twee paden naar de toekomst.
Twee opties betekent
dat er een alternatief is.
Een alternatief betekent een keuze.
De keuze negeren is ook een keuze.
Alles willen en dus kiezen voor allebei
is geen optie, want de paden
gaan in tegenovergestelde richting
.

Samenlevingen in Balans

Naar een toekomst in harmonie met de universele wetten

door Marja de Vries

Op dit moment zijn er twee paden naar de toekomst. Dat betekent dat we een keuze hebben. De enige echte oplossing op de lange termijn is de keuze voor het opnieuw vormgeven van ‘Samenlevingen in Balans’. Marja de Vries verwijst met de term ‘Samenlevingen in Balans’ naar samenlevingen waarbinnen inzicht in de universele wetten een inherent onderdeel is van de cultuur. Hierdoor is de cultuur in lijn met wie wij in essentie zijn en in harmonie met de natuur. Samenlevingen in Balans zijn vreedzame, stabiele, egalitaire en florerende samenlevingen, die gekenmerkt worden door gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. De laatste tijd maken wisdomkeepers uit verschillende culturenhun eeuwenoude wijsheid over deze samenlevingen openbaar zodat we daar nu ons voordeel mee kunnen doen.
Dit boek laat zien dat ‘Samenlevingen in Balans’ en ‘Samenlevingen uit Balans’ twee verschillende en elkaar uitsluitende culturele systemen zijn met ieder een eigen fundament van nauw met elkaar samenhangende aspecten. Het allerbelangrijkste verschil is de staat van bewustzijn. Terwijl in 'Samenlevingen in Balans' de staat van bewustzijn een staat van innerlijke balans is, wordt die in 'Samenlevingen uit Balans' gekenmerkt door onbalans en de dominantie van het mannelijke aspect over het vrouwelijke aspect. De wijsheid van de wisdomkeepers helpt te begrijpen waarom de afgelopen 5000 jaar wereldwijd steeds meer individuen en samenlevingen uit balans zijn geraakt.
Omdat de buitenwereld een weerspiegeling is van onze innerlijke wereld, begint de transformatie van de hedendaagse Samenlevingen uit Balans naar Samenlevingen in Balans met de transformatie van onze staat van bewustzijn en dus met het herstel van de balans tussen het mannelijke en vrouwelijke aspect in onszelf. Het boek 'Samenlevingen in Balans' is gepubliceerd door Ankh-Hermes.

Het boek is in iedere boekwinkel
te koop
of te bestellen
.


...... Bestellen ebook

Wat zijn 'Samenlevingen in Balans'?

Samenlevingen in Balans
zijn samenlevingen,
waarbij inzicht in de werking
van de universele wetmatigheden
een inherent onderdeel is van de cultuur.

Daardoor functioneren ze optimaal,
en dragen ze bij aan het welzijn
van alles en iedereen,

waardoor iedereen kan floreren
in harmonie met al het andere.

'Samenlevingen in Balans' is de term die ik bedacht heb voor samenlevingen, waarvoor geldt dat inzicht in het bestaan en de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van de cultuur, waardoor deze samenlevingen optimaal functioneren. Omdat in deze samenlevingen de universele wetmatigheden, zoals beschreven in mijn boek 'De Hele Olifant in Beeld', een onderdeel zijn van alle aspecten van de cultuur, zijn 'Samenlevingen in Balans' in harmonie met al het andere dat bestaat. In andere woorden, het zijn samenlevingen die floreren en waarbinnen bovendien ook de individuen floreren en het zijn samenlevingen die bestaan in harmonie met andere samenlevingen, met de natuur en met de Aarde als geheel.

Vroegere en hedendaagse 'Samenlevingen in Balans'
Zulke 'Samenlevingen in Balans' zijn geen utopie - geen onbestaanbare droom. Deze vorm van samenleving is de natuurlijke vorm van iedere samenleving. In sommige van deze samenlevingen hebben wisdom keepers hun geschiedenis in de vorm van de lessen en wijsheid die ze als samenleving hebben geleerd op basis van hun ervaringen zorgvuldig gedurende duizenden jaren van generatie op generatie mondeling doorgegeven. Veel huidige wisdom keepers hebben recent besloten om deze informatie voor het eerst openbaar te maken, zodat hun wijsheid nu een van de belangrijkste bronnen is over zulke 'Samenlevingen in Balans'. Deze verhalen geven ons zowel een geheel ander beeld van de geschiedenis van deze volkeren als van de geschiedenis van de mensheid, dan we in onze westerse cultuur op school leren. Daarnaast is op basis van recent archeologisch onderzoek ook duidelijk geworden dat vele vroegere samenlevingen 'Samenlevingen in Balans' waren. Ook onze hedendaagse westerse cultuur was ooit een Samenleving in Balans. Bovendien maakt recent anthropologisch onderzoek duidelijk dat er tot op heden nog steeds een aantal van deze 'Samenlevingen in Balans' bestaan.

De inhoudsopgave en de Inleiding van Samenlevingen in Balans zijn alvast hier te lezen:

Inhoudsopgave

Inleiding

Agenda - Geïnteresseerd om meer over het boek te horen?

Ik word door het hele land heen uitgenodigd om over mijn boek te vertellen. Klik hier voor de agenda van de bijeenkomsten die nu al bekend zijn. Het is ook mogelijk om mij uit te nodigen om over mijn boek te komen vertellen. Mail hiervoor naar marja@marjadevries.nl.

Reacties van lezers en lezeressen

Nu het boek Samenlevingen in Balans verschenen is, zal ik een bloemlezing van de ontvangen reacties van lezers op deze website plaatsen. Klik hier: Reacties van lezers en lezeressen om die reacties te lezen. Mail naar marja@marjadevries.nl om je eigen reactie te sturen. Ik kijk er naar uit. Voordat ik een (gedeelte uit een) toegestuurde reactie zal plaatsen, zal ik uiteraard eerst je toestemming vragen. Dus aarzel niet om je reacties te sturen.

Interviews

Klik voor interviews met Marja de Vries over het boek Samenlevingen in Balans hier.


Meer informatie over Samenlevingen in Balans
Klik hier voor meer informatie over 'Samenlevingen in Balans'

Op de hoogte blijven via mijn nieuwsbrief?

Het is mogelijk om je emailadres door te geven om op de hoogte gehouden te worden van de de laatste ontwikkelingen rond mijn tweede boek in wording die gaat over Samenlevingen in Balans. Vul dit formulier in om je op te geven voor de nieuwsbrief. Vorige nieuwsbrieven.