Reacties van lezers en lezeressen op het boek 'Samenlevingen in Balans'

Reacties zijn welkom::
Hieronder vind je in chronologische volgorde een bloemlezing van de ontvangen reacties van lezers en lezeressen op Samenlevingen in Balans. Mail naar marja@marjadevries.nl om je eigen reactie te sturen. Voordat ik een (gedeelte uit een) toegestuurde reactie zal plaatsen, zodat het weer andere mensen kan inspireren, zal ik uiteraard eerst je toestemming vragen. Dus aarzel niet om je reacties te sturen.

 

 

Wat er vanuit vooral inheemse hoek wordt aangereikt voor de uitdagingen van nu
6 februari 2024: "Samenlevingen in Balans heb ik gelezen en ben heel blij dat ik dat heb gedaan:)) Dank voor wat ik ervaar als een zorgvuldige, met zorg, aandacht en liefde beschreven overzicht van al wat er vanuit vooral inheemse hoek wordt aangereikt voor de uitdagingen van nu. En dat lezen, dat was de eerste keer. Ik weet nu al dat ik er vaker naar terug zal lopen.
= Odette Bovenberg

 

Een kader, een bevestiging en een verheldering
15 januari 2024: "Graag bedank ik u van harte voor het schrijven van uw boeken, en met name Samenlevingen in Balans. Uw boeken hebben mij een kader gegeven waarin ik wat ik al eerder heb geleerd een plek kan geven en ook nieuwe inzichten in verband kan brengen. Daarnaast weet ik nu ook van andere schrijvers, en vooral de Indiaanse schrijvers. Uw uitleg van hoe alles met alles verbonden is en de verschillende staten van bewustzijn stel ik hoog op prijs want daarin vind ik een bevestiging en verheldering van ervaringen en inzichten in mijn eigen leerweg."
= Dina Vincent, trainer/coach levensvaardigheden en freelance docent Engels


Een boek van de hoogste waarheid

13 augustus 2023: "Net als jouw vorige boek is dit ook een boek van de hoogste waarheid voor mij. En wat een research en kennis is daarvoor nodig geweest.... Dit zouden kinderen op school aangeboden moeten krijgen ipv. de wetenschappelijke en materiele kennis die onze samenleving alleen nog maar meer uit balans trekken."
= Monique Beijer Sertel, Natuurgeneeskundige

De mensheid is op zoek naar alternatieven en deze boeken reiken ze overvloedig aan
19 april 2022: "(Dit gaat voor beide boeken op): Zeer helder, systematisch en origineel geschreven en een aanvulling op mijn werk met mensen die tot Liefde (willen) komen.  5000 jaar patriarchale samenlevingen heeft ons op een kantelpunt gebracht waarin de dominante manier van leven en vechten niet meer levensvatbaar is. Deze gedateerde mensheid is op zoek naar alternatieven en deze boeken reiken ze overvloedig aan. De ‘vrouwelijke’ principes van creativiteit en receptiviteit, intuïtie en verbinding worden aangereikt als tegenwicht tegen alle destructieve krachten, die al zoveel lijden hebben teweeggebracht. Niet dat het 'mannelijke' principe niet goed zou zijn, maar het dient geworteld te zijn en geboren te worden uit het vrouwelijke, om zodoende beide polen te overstijgen. Na het lezen volgt het leven om de samenlevingen weer Hart te geven en hiermee een universeel bewustzijn te ontwikkelen waarin ons volle potentieel kan worden ontwikkeld. Dank voor dit geschenk."
= Naropa - spiritueel kunstenaar

Op zielsniveau te herkennen en te gebruiken bij spiritueel coachen
11 augustus 2021: "Ik heb je boeken gelezen en met name ‘Samenleving in Balans’ heeft grote indruk op me gemaakt en wordt op zielsniveau herkend door mij. Ik bewonder de wijze waarop je dit soort ingewikkeldheden begrijpelijk weet te beschrijven. Ik kijk uit naar je derde boek. Zelf ben ik met pensioen, maar ik werk voor mijn plezier nog wel als spiritueel coach. Ik stel me tot doel spiritualiteit en wijsheid te delen en voor mensen begrijpelijk te verwoorden en het hen te laten ervaren. Onder andere jouw gedachtengoed gebruik ik, waar passend, in mijn coaching.
= Joke Hoogendoorn

Toegankelijk en neutraal geschreven, het helpt in mijn communicatie met anderen
14 oktober 2019: "Je werk spreekt me enorm aan. Ontzettend veel dank voor al je werk; de toewijding om je in alle materie te verdiepen, alles zo helder en met krachtige taal uiteen te zetten en er tenslotte boeken over te schrijven. In mijn ogen een geniaal werk! De boeken helpen mij al in mijn communicatie met anderen, bijvoorbeeld als het gaat om wat goede/gezonde keuzes zijn (keuzes die constructief zijn voor en ondersteunend aan het Leven) of om het holistische beeld van de realiteit goed te kunnen onderbouwen/uit te leggen. Ik vind het ook mooi dat het zo toegankelijk en neutraal geschreven is. Daardoor kun je er ook met mensen uit verschillende geloofsrichtingen of culturen over praten (dat lukt mij tegenwoordig in elk geval aardig). Dat zie ik als iets heel belangrijks!"
= Barbara de Ligt


Een mooie uitdaging voor de toekomst

26 april 2018: "Dankjewel voor de bijzondere boeken die je geschreven hebt. We leven werkelijk in een tijd van verlichting. Je boek De Hele Olifant in Beeld schiep al zoveel verheldering en overzicht en nu de vertaling naar de samenlevingen. Eén en al herkenning. En ook parallellen met informatie die gelukkig steeds meer gedeeld wordt. Het is in diverse reviews al gezegd, maar ook voor mij geldt dat de puzzelstukjes steeds meer op zijn plaats aan het vallen zijn. Al met al maakt "mijn veranderde staat van bewustzijn", na het lezen van jouw boeken, het voor mij persoonlijk wel steeds ingewikkelder om mijn rol in onze Samenleving uit Balans te blijven invullen! Een mooie uitdaging voor de toekomst.
= Jack Kluijtmans

Voor mij komt in dit boek alles samen
4 november 2017: "Ik vind de boodschap die je brengt fantastisch. Voor mij komt ook alles hierin samen en het voelt ook voor mij alsof ik dit al wist. Dank voor al het werk dat je hierin gestopt hebt wat betreft het onderzoek en het opschrijven, zodat het beschikbaar is voor velen! Een enorm belangrijke en ondersteunende boodschap."
= Pauline Zijlstra, healer & zielenfluisteraar

Het boek steunt mij bij te dragen aan die nieuwe toekomst, die nieuwe aarde te leven

31 oktober 2017 “Wanneer ik dit indrukwekkende boek, Samenlevingen in Balans, heb dicht gedaan, weet ik dat het ook voor mij geldt ... Marja de Vries heeft het niet duidelijker kunnen zeggen:  "We moeten kiezen: of we gaan zo door met ons ego te volgen, met macht, wantrouwen, controle, veiligheid en het uitputten van de natuur of we slaan een andere weg in en hebben de moed om onze veilige overtuigingen los te laten, en ons hart, onze ziel te volgen en bij te dragen aan het welzijn van alles en iedereen, in harmonie met al het andere." (hoofdstuk 12) Deze onbekende weg leidt van verdeeldheid naar harmonie, van strijd naar vrede, van wantrouwen en onzekerheid naar vertrouwen en liefde, en dit met respect voor en in samenwerking met de natuur en alles wat leeft!
Zij constateert dat dit niet makkelijk zal zijn, wij moeten onze veiligheid los durven laten! Want al langere tijd hebben wijzen, geleerden en zieners voorzien dat er een keerpunt komt, en dat dit moment aanstaande is ... Wij moeten zelf de moed hebben dit keerpunt te zijn. Het boek steunt mij in 'het me geroepen weten' bij te dragen aan die nieuwe toekomst, die nieuwe aarde te leven, samen met steeds meer anderen die ten diepste weten 'dit moet anders'... In dit gedegen boek met vele bronverwijzingen laat Marja zien dat we terug kunnen naar Samenlevingen in Balans."
= Marianne Jaspar

Een feest van (h)erkenning
21 september 2017: "
Na het lezen van De Hele Olifant in Beeld ben ik nu bezig in Samenlevingen in Balans. En opnieuw geniet ik. Nu meer vanuit herkenning (hoewel ik dat bij sommige van de zeven wetten ook had) en vanuit een soort erkenning. Want veel van wat je schrijft leefde ik al, dacht ik soms, of verwonderde me. Het uit balans zijn als samenleving, als mensen. Hoe moeilijk het is om in een ‘Samenleving uit Balans’ steeds het gevoel te hebben dat je gevoelsmatig een soort buitenbeentje bent. Onbewust begrijpend, zo heb ik het als kind en een groot deel van mijn volwassen leven ervaren. Jouw boeken zijn met regelmaat een feest van (h)erkenning. Waarbij het kritische deel van mijn brein zich af en toe de vraag stelt: “Is dit zo? Zou het kloppen dat..? Hoe ervaar ik dat...?”. Dat houdt het levendig en het houdt mij alert.
= Iris van Liere, leerkracht

Het boek geeft mij de woorden om uit te leggen wat er aan de hand is...
27 april 2017: "Ik heb direct na het uitkomen van 'Samenlevingen in Balans' het boek gelezen. Twee weken geleden viel mijn oog weer op het boek en ben ik het weer gaan lezen. En nu vallen voor mij alle puzzelstukjes op hun plek! Ik lees dagelijks in het boek en neem het steeds met me mee en breng het onder de aandacht van de mensen die ik door mijn werk tegenkom. Het allermooiste is dat jouw boek mij de woorden geeft die ik nodig heb om de mensen die ‘in de burcht’ vast zitten uit te leggen wat er aan de hand is... Wat jij zo mooi beschrijft in jouw boek - dat je niet én 'in de burcht' én 'bij de rivier' kan zijn - wordt steeds voelbaarder en duidelijker..."
= Marlinde Bijlsma, de Zijn-plek, een balansplek voor kinderen midden in de natuur

De essentie van het leven vertaald naar ‘Samenlevingen in Balans’
10 oktober 2016: "Ik wil je een heel groot compliment geven de 2 doorwrochte werken die je hebt geschreven. Ik vind het heel bijzonder dat je de essentie van het leven via natuurwetten in kaart gebracht hebt en dit vertaald hebt naar 'Samenlevingen in Balans'. Ik maak graag gebruik van de natuurwetten om de ontwikkeling van klassieke organisaties naar natuurlijke vormen van zelforganisatie mogelijk te maken."
= Jacqueline van Onzenoort, teal.nl

Mooi, leerzaam, verdrietig, herkenbaar, prachtig, confronterend en hoopvol 
15 juli 2016: "Het boek Samenlevingen in Balans raakt me diep. Het bevat kennis die voor iedereen van groot belang is. Het confronteert me met het grote belang van het helen van mijn eigen wonden en samen verantwoordelijkheid te nemen. Het lezen maakt me nederig en hoopvol! Een prachtig boek."
= Judith van der leij-Alblas  


Een fantastisch kader om de maatschappelijke problematiek te doorgronden
5 juli 2016: "Wat een prachtig boek is Samenlevingen in Balans. Het biedt een fantastisch kader om de maatschappelijke problematiek in Nederland (en de westerse wereld), maar ook tegelijk mijn worstelingen op persoonlijk niveau te doorgronden. Precies wat ik zocht. Het boek levert mij veel waardevolle inzichten op en tevens een handreiking voor een nieuwe persoonlijke koers. Dit boek maakt me blij en ik zie uit naar de dag waarop de massa overhelt naar het holistische perspectief. Wat mij betreft is dat vandaag al! Bedankt!
= Nicole van der Laan

Basisinformatie voor jezelf en iedereen...

3 januari 2016: "Samenlevingen in Balans omschrijft heel helder en onderbouwd wat er momenteel speelt, hier in de Westerse maatschappij en in andere delen van de wereld. Er wordt aangegeven hoe de samenleving uit balans is geraakt (en dus eerder gezonder was) en hoe weer terug te keren naar een leven dat in harmonie is met de natuur.
De universele wetmatigheden komen tussendoor met regelmaat aan bod. Duidelijk wordt dat deze wetmatigheden bepalend zijn voor alles en iedereen, altijd en overal. Hoe handig is het dan om (zo veel mogelijk) te leven in overeenstemming met deze wetmatigheden? Voor mij is dit een van de basis boeken om mijn leven verder mee in te richten, te verdiepen en de nieuwe inzichten te verstevigen en toe te passen, op alle vlakken. De informatie wordt zonder oordeel weergegeven. Het is aan de lezers zelf wat er wel of niet mee gedaan wordt..."
= Ragnar Zeitler op bol.com - 5 sterren

Wat een prachtig mooi boek

4 augustus 2015: "Ik wil je mijn complimenten over brengen over je boek Samenlevingen in Balans. Wat een prachtig mooi boek. Ik ben erg geïnteresseerd in natuurvolken. Mooi hoe zij met elkaar en de natuur omgaan. Voor mij voelt het als zo waar hoe we in een samenleving met elkaar om zouden moeten gaan. Ook mooi om te lezen hoe ouders hun kinderen onderwijzen."
= Niels Krommendijk

De meerwaarde van dit boek voor opleiding en ontwikkeling kan groot zijn
4 juni 2015: "Het nieuwe boek van Marja de Vries biedt verlossende woorden over ‘uit balans’ zijn en over ‘wakker’ worden.  Ze constateert in Samenlevingen in Balans dat wereldwijd steeds meer individuen en samenlevingen kampen met disbalans. Samenlevingen uit Balans zijn permanent uit balans geraakt, omdat de werking van ‘de wet van dynamische balans’ structureel wordt geblokkeerd door de dominantie van eenzijdigheid. In deze situatie van permanente disbalans bevinden wij ons ‘in de burcht’. In die burcht zijn wij aan het wegkwijnen. Volgens Marja de Vries is er een harmonieus alternatief en ook het gewenste alternatief karakteriseert zij met een landkaartmetafoor: ‘floreren bij de rivier’. Daar zijn samenlevingen wel in balans. Hier leven we in lijn met de universele wetten. Al het leven op de planeet floreert. Marja de Vries baseert zich op langdurig en degelijk (veld)onderzoek. Zij ging te rade bij inheemse wisdomkeepers, die beschikken over heel oude, doorgegeven, natuurwijsheid. Ook verwerkt Marja recent antropologisch onderzoek, evenals haar  inzichten in de zeven universele wetten uit haar boek De Hele Olifant in Beeld. Dit alles verschaft antropologische ondergrond en culturele samenhang. Uit het boek spreekt ontzag en dankbaarheid voor de indrukwekkende manier waarop alles overeenkomstig de universele wetmatigheden is geordend in het heelal en voor het feit dat wij als mensen onderdeel zijn van dit prachtige geheel.
De meerwaarde van dit boek voor opleiding en ontwikkeling kan groot zijn. We zijn in deze tijd op zoek naar nieuwe aansprekende narratieven die geen dogmatische of ideologische ondertoon hebben. Het eenzijdige verhaal werkt niet langer; leadership as conversation  breekt door (Shaw, P. (2002), Changing conversations in organizations. London New York, Routledge; Groysberg, B., & M. Slind (2012), Talk, Inc. How trusted leaders use conversations to power their organizations. Boston. Harvard University Press). Voor changing conversations is taal nodig. Van belang is hier wat Susan Neiman (Morele helderheid. Goed en kwaad in de 21ste eeuw. Amsterdam, Ambo, p. 63) te berde brengt: ‘Zonder een moreel vocabulaire kunnen we echter niet uit overtuiging handelen, maar alleen uit gewoonte’. Marja biedt de taal en de overtuiging. Om te leren floreren bij de rivier kunt u met haar (boek) op weg."
= Froukje D. Wirtz

Het is precies of ik opnieuw vertrouwen heb in het leven

21 mei 2015: "Ik heb zo pas je boek 'Samenlevingen in Balans' uitgelezen. Ik heb van je boek genoten. Het was als een reis doorheen de tijd voor mij, waarin ik precies werd meegesleurd in vorige levens, om mijn ervaringen van onder de voet gelopen te worden, opnieuw helemaal tot in de diepte kon beleven en mezelf er helemaal aan overgeven, tot mijn laatste stukje strijd, verzet en vlucht helemaal was verdwenen. De inzichten kwamen dan ook uit mezelf gestroomd. Niet dat het iets nieuws was, maar wel dieper doorleefd. Het voelde aan alsof er geamputeerde stukken van mezelf weer werden teruggezet in mijn lichaam en in mijn auraveld. Redelijk spectaculaire helingservaringen eigenlijk.
Het was voor mij ook heel erg duidelijk dat het plaatsen van een autoriteit buiten jezelf, of dit nu een vrouwelijke autoriteit of een mannelijke is, de oorzaak is van strijd, verzet en lijden in alle mogelijke denkbare vormen. Dus het is inderdaad heel belangrijk dat we elkaar weer de weg naar huis tonen door de balans te herstellen in onszelf vanuit een vrouwelijke innerlijke leiding in balans met de mannelijk uitvoerende krachten zonder onszelf in dit proces superieur of inferieur op te stellen ten opzichte van  onszelf en ten opzichte van een ander levend wezen, maar wel in gelijkwaardigheid.
Ik voel dat ik word uitgedaagd om mijn Hogere Leiding te volgen in plaats van mijn eigen ego wil, om ten allen tijde in een diep vertrouwen te kunnen vertoeven in de balans van rust en actie, en in de balans van het Zijn wie ik werkelijk Ben en niet in een opgelegde verwachtte versie van mezelf die van buitenaf wordt opgelegd, omdat deze versie inderdaad de norm is geworden in deze Samenlevingen van Onbalans. Jouw boek heeft me precies geholpen om de laatste stukjes van de puzzel helemaal juist te leggen.  Het is precies of ik opnieuw vertrouwen heb in het leven. Vanaf nu zal ik waarschijnlijk pas echt helemaal kunnen genieten van het Leven zoals het voor ieder van ons bestemd is. Bedankt voor het hele werk dat je hebt gedaan en nog steeds doet.
= Hilde - België

Een (referentie)kader om te zien wat ik zie
30 april 2015: "Het lezen van je boek Samenlevingen in Balans roept bij mij behalve herkenning, vreugde en rijkdom ook wat weerstand op. Kort gezegd hangt dit samen met wat ik ook in het boek lees: ‘Waarheid weten kan niet zonder gevolgen zijn.’ Ik heb het over weerstand tegen verandering. Huiver voor het onbekende, hoe aantrekkelijk het ook is. Aanvoelen dat wanneer wat ik lees, wat ik al wist maar niet zo duidelijk als ik het hier lees, goed tot me laat doordringen, ik niet op ‘de oude voet’ kan doorgaan. Hoe pijnlijk die 'oude voet' soms ook is, aarzel ik. Tegelijkertijd wil ik graag weten en word ik ook blij van lezen wat je schrijft. Die dualiteit. Door wat ik in je boek krijg aangereikt, heb ik een (referentie)kader om te zien wat ik zie. Dan weet ik beter wat voor mij normaal is en wat vreemd. Pijnlijk is (toch weer) dat veel vreemds in onze wereld gangbaar is." 
"Wat ik mooi zou vinden is een uitwisseling over het lezen van dit boek. Ik zie ernaar uit met andere lezers van Samenlevingen in Balans in gesprek te gaan over onze (lees)ervaring, over hoe we wat we lezen verbinden met wat we doen, weten en zien. Wie hiervoor belangstelling heeft kan contact opnemen via de mail: jacqueline@schrijfwerkplaats.nl "
= Jacqueline, De SchrijfWerkPlaats

Het tweede deel over de oorzaak waardoor we uit balans zijn geraakt verslond ik

15 april 2015: "Toen ik het eerste gedeelte van je boek las, dacht ik wanneer komt nu de oorzaak waardoor we uit balans zijn geraakt. Dat tweede deel verslond ik en herkende zoveel situaties in de wereld dat ik bol stond van 'zo is het gekomen' en nu moeten we verder evolueren naar het intuïtieve bestaan. Het heeft (en nog steeds) me gesterkt mijn ideeën uit te dragen die zoveel overeenkomen met je onderzoek. Ik heb het altijd geweten! Maar stootte tegen een dichte deur, nu staat hij op een kiertje! Ik kan niet wachten op je 3e boek, nu handen en voeten. We gaan aan de slag. Ik heb zo'n behoefte om met een groep mensen het nieuwe denken in praktijk te brengen. Dus voor mij mag je gelijk verder gaan met je 3e boek. Heel erg bedankt voor al je inspanningen."
= Mathilde Schoneveld

Wat me werkelijk is bij gebleven is dat de twee systemen elkaar uitsluiten
13 april 2015: "Ik heb het boek Samenlevingen in Balans gelezen. Het tweede fundamentele boek van Marja. Er staat enorm veel in. Iedere keer als ik het weer in kijk brengt het mij wat dichter bij mijzelf. Wat me werkelijk is bij gebleven is dat de twee systemen elkaar uitsluiten. Je zoekt of verbinding of afscheiding. Je kunt niet het een en het ander. 
= Bas Rosenbrand

Erg stimulerend. Ben er helemaal verrukt mee.
 

30 maart 2015: "In de Boekenweek maakte ik kennis met jouw boek ‘Samenlevingen in Balans’ en ben er helemaal verrukt mee. Wat een heldere weergave van onze Aardse materie in het grote Universum. Ik ervaar het als erg stimulerend om mee te nemen in ons dagelijkse bestaan."
= Maud Metsemakers

Prachtboek
14 maart 2015: "Zo'n 2 jaar geleden heb ik je boek De Hele Olifant in Beeld gelezen in het kader van mijn opleiding tot Spiritueel Therapeut en was ik daar erg enthousiast over. Nu heb je een prachtig vervolg geschreven en het is een feest van herkenning. Geweldig hoe je moderne wetenschappelijke inzichten met wijsheid van wisdomkeepers bij elkaar brengt. Soms had ik het gevoel dat ik Estcheemah of Dyani Ywahoo zelf kende als je hun citeerde. Mooi om zo herkenbaar te lezen hoe we zijn gekomen tot de wereld waarin we nu leven en waarom de wisdomkeepers net NU met hun wijsheid naar buiten zijn gekomen. Er zijn zoveel tekenen en signalen dat het anders moet en dat veel mensen aan het ontwaken zijn. 
Het mooist van alles vind ik je verwijzing naar een nieuwe toekomstige Samenleving in Balans, als iets wat al bestaan heeft en we ons 'alleen maar hoeven te herinneren'. De weg er naartoe leek me tot voor kort een hele lange. Nu blijkt dat zelfhealing de belangrijkste sleutel is, blijk ik er zelf al hard aan mee te werken door mijn eigen healing en mijn werk als coach/therapeut. Ik raad je boek aan iedereen aan die ook maar enigszins in dit onderwerp geïnteresseerd is en ik kan nauwelijks wachten tot je 3e boek er zal zijn. Heel erg bedankt voor dit mooie heldere overzicht en een glimp van een mooie toekomst die al deels in het nu aan het ontstaan is." 
= Harrie Janssen, Transformationeel coach op bol.com - 4 sterren

Erg verhelderend en nuttig
3 februari 2015: "Na het verschijnen van De Hele Olifant in Beeld las ik het en was er enthousiast over. Kort na het verschijnen van Samenlevingen in Balans las ik dat eveneens. En vond het erg verhelderend. Nuttig, gezien de warboel op aarde. Die Universele Wetten waren wat weggezakt in mijn geheugen en daarom las ik De Hele Olifant opnieuw, nu met veel meer begrip nog en inzichten en diepgang dan in 2007. Kortom, ik vind het van groot belang dat dit boek door heel veel mensen gelezen wordt. Dat die Universele Wetten met hun speciale uitwerkingen op het leven overal veel meer bekendheid behoeven. Het is zo verhelderend. Dus heel veel dank aan jou voor het ongelooflijk harde werk dat je verricht hebt! Ik beveel de beide boeken hier en daar aan."
= Gidi Croes

Verdieping in perspectief
2 februari 2015: "Het is Marja weer gelukt om verbindingen te leggen tussen wetenschap, alledaagse observaties en oude wijsheden van over de hele wereld. Ik vond het plezierig dat ik al kennis had van haar eerdere boek, De Hele Olifant in Beeld.
Het is geen boek dat je in één adem uit leest, maar juist vraagt om goed te laten doorgronden wat de diepe(re) betekenis is van ons als volk, cultuur, samenleving. Wisselend perspectief tussen In Balans zijn en Uit Balans zijn, met hele mooie metaforen die daardoor ook herkenbaar zijn en blijven.
Ik zie uit naar het vervolg om samen te ontdekken hoe we met elkaar kunnen gaan bijdragen tot een duurzame, ontwikkelde samenleving! Kom maar op!"

= Camiel van Damme op bol.com - 5 sterren

Wat een bijzonder boek!
27 januari 2015: "Het voelt alsof mijn ervaringen en dingen die ik weet  meer betekenis krijgen doordat ze in jouw boek nog meer in een context worden geplaatst. Ook merk ik alerter te zijn op wat ik aanneem dat 'waar' is. Hoeveel doe, denk of zeg ik vanuit gewoonte en hoe pijnlijk te merken hoe snel de gewoonte alweer zijn weg vindt. Het levert ongemak op zodra ik gewoontes wil doorbreken. Het protest van mijn ego. Je boek heeft me geholpen de keuze voor mijn pad nog meer te verankeren, wat me weer helpt in tijden van onrust. Dank je wel voor je boek."
= Marjolein Berger-Vos


Een hoopvolle boodschap
24 december 2014:
"Onze samenleving is grondig uit balans, en Marja de Vries laat in dit boek goed zien waaruit die onbalans bestaat. Maar veel belangrijker: ze maakt ook duidelijk dat die onbalans kan blijven bestaan omdat wij al niet meer beter weten, we zijn het heel gewoon gaan vinden. Dat we vergeten zijn hoe een samenleving in balans eruit ziet is eigenlijk best een hoopvolle constatering: we kunnen het ons dus ook weer herinneren. En dit boek is daar één groot pleidooi voor én een mooie handleiding: we hoeven  ons 'alleen maar' weer herinneren wie we in essentie zijn. Zo brengt het boek een hoopvolle boodschap, met een heel doortimmerde bewijsvoering, zoals lezers van De Hele Olifant in Beeld al gewend waren." 
= Jan Kortie op bol.com - 5 sterren

Zo kunnen steeds meer mensen inzien waar het om gaat!!
29 oktober 2014: "Dank je wel voor je mooie boek. Eerlijk gezegd is de inhoud niet nieuw in de zin van: de herkenning is groot en ik 'weet’ de dingen al wel. Wel nieuw is dat jij het benoemt en er woorden aan geeft. En daar ben ik heel gelukkig mee want zelf kom ik er vaak helemaal niet uit. Doordat jij de woorden na elkaar en onder elkaar zet en tegelijk het besef meegeeft dat alles met alles samenhangt en eigenlijk niet los van elkaar te zeggen is (zoals dat ook voor de universele wetten geldt dat ze tegelijkertijd van kracht zijn), ga je mij en ik denk ook anderen voor in de vurige wens om de samenleving in balans te helpen vormgeven door woorden te kennen om erover te spreken. Het hakkelen en struikelen over ingewikkelde materie (terwijl het zo simpel is als je het eenmaal ziet en weet) vermindert en zo kunnen steeds meer mensen inzien waar het om gaat!!" 
= Saskia Kalff - Praktijk voor Taal en Muziek