Recensies van het boek "De Hele Olifant in Beeld"

Nog meer recensies?
Hieronder staan de recensies van De Hele Olifant in Beeld die ik tot nu toe gezien heb. Mocht iemand ergens een recensie gezien hebben die hier nog niet bij staat, dan zou ik het fijn vinden om daarover getipt te worden en/of die recensie toegestuurd te krijgen, zodat het hier aan toegevoegd kan worden. Mail naar marja@marjadevries.nl . Ik kijk er naar uit.

 

Boek Recensie in het Amerikaanse Hook-magazine: "easy to praise..."
10 september 2019: "Coming across a good self-help book truly emits a feel-good feeling within the reader. By flipping through the pages, you realize things about yourself and those around you, about environments you find yourself in, and how to approach the self and environment with a new, positive outlook.
There are self-help books, and there is “The Whole Elephant” that focuses on seven universal laws that describe the inner workings of the universe; de Vries uses these laws as points of reference to understanding how we can aim to exist at a greater harmony within ourselves and the universe.
Before diving into these laws and understanding them, she shares a Sufi story about a city whose inhabitants were blind and tried to piece together the parts of a mighty elephant. When the other villagers asked about the form, shape or nature of the elephant, different answers were given based on who touched what part of the animal. De Vries writes, “This is why it is easy for us to understand that if the blind people were to combine their observations, like different parts of a puzzle making up the greater whole, they would be more likely to gain a picture of ‘the whole elephant.’” Through her descriptions of the universal laws, de Vries makes several connections to understanding the workings of the greater picture of life.
For example, when she touches upon masculine and feminine energies and principles, she is explaining the Law of Dynamic Balance…" lees hier de hele recensie.
= Ethan Gresko, Hook Magazine, culture, art and community in the Lower Hudson Valley, USA,sept-okt. 2019

 

Ben je geïnteresseerd in wetenschap en spiritualiteit dan is dit een grote aanrader
6 jan 2016: "Ik was heel nieuwsgierig naar dit boek, omdat De Gulden Snede er in uitgelegd wordt. Zelf heb ik daar al wel over gelezen, maar Marja de Vries legt het zeer goed uit, zodat ik er toch weer van geleerd heb. Phi en de Fibonacci-reeks werd nog duidelijker voor me en de verhoudingen in de natuur. Bijvoorbeeld ook, dat de verhouding onderdruk/bovendruk van de bloeddruk het meest optimaal is met de verhouding Phi, dus 1,618. Maar Marja de Vries legt nog veel meer verbanden tussen wetenschap en spiritualiteit.
“De hele olifant in beeld” is een boek met alle inzichten van Marja de Vries, die een hele zoektocht heeft afgelegd. Zij studeerde biologie en ecologie en is in het dagelijks leven kunstenaar. Zij zocht naar nieuwe vormen van onderwijs die beter zouden passen en de behoeften van deze tijd. Zij ging op zoek naar inzicht hoe wij in harmonie met de natuur kunnen leven. Ze bezocht ook verschillende inheemse culturen, ook om van sjamanen te leren. Eigenlijk zijn we uit balans, vertelt Marja de Vries. Het mannelijke heeft bij veel mensen de overhand. “Wanneer het mannelijke en het vrouwelijke in evenwicht zijn blijken samenlevingen geen leger nodig te hebben.” Marja de Vries heeft veel onderzoek gedaan en vele boeken gelezen en kwam tot het inzicht, dat de werking van de universele wetten van de verschillende wijsheidstradities overeenstemmen met nieuwe ontdekkingen van de kwantumfysica. Met deze kennis is het mogelijk de balans te herstellen.
Het boek begint met de allegorie van De Blinde mannen en de Olifant. Dat is een beroemd Soefi-verhaal. Het gaat over zes blinde reizigers die op hun levensweg tegen verschillende delen van een olifant aanlopen. Elke blinde man schept vervolgens zijn eigen versie van de realiteit, gebaseerd op zijn eigen beperkte ervaring en perspectief.
Het boek wordt onderverdeeld in zeven fundamentele wetmatigheden van het universum. De eerste wet is de Wet van Eenheid, waarbij ze inzichten uit de kwantumfysica en het Nulpuntenergieveld met elkaar in verband brengt. Hier had ik ook al over gelezen. De tweede wet is de Wet van Overeenstemming. Deze gaat over verschillende niveau ’s van werkelijkheid en ons bewustzijn. De derde wet, de Wet van Trilling, legt een verband tussen harmonische resonantie en energetische trilling. “Alles is energie”, zei Einstein. De weg van de minste weerstand wordt ook goed uitgelegd. Ook wordt in dit hoofdstuk uitgelegd, wat het verschil is tussen mystici en “gewone” mensen. Ik had pas kennis gemaakt met Sadhguru, een Indiase mysticus. Ik was nog bezig om te zien wat hij nu eigenlijk meer kan dan ons. Marja de Vries legt het uit. Ook hoe schaamte en schuld, verdriet en boosheid onze gezondheid kunnen aantasten. Er is ook een opsomming van emoties, die weer voor de balans kunnen zorgen, zoals liefde en vreugde. De vierde Wet is die van Polariteit. Alles wordt gekenmerkt door een paar van tegengestelden. Alle tegenstellingen zijn relatief. De vijfde wet is de Wet van Ritme. Alles is altijd in verandering. Deze veranderingen resulteren in een dynamische harmonie. De Wet van Oorzaak en Gevolg en de Wet van Dynamische Balans worden ook besproken. Het pad van zelf-ontdekking, de ontwikkeling van een innerlijk weten (intuïtie) en het vermogen om bewuste keuzes te maken worden uitgelegd. Marja de Vries beschrijft iedere wet met behulp van spirituele en mystieke inzichten uit vele wijsheidstradities, en op basis van bewijs uit de westerse wetenschap.
Haar wereldbeeld komt helemaal overeen met mijn wereldbeeld. Ook haar inzichten wat het nieuwe onderwijs betreft. Haar volgende boek gaat over samenlevingen in balans. Ik ben hier heel benieuwd naar. Ben je geïnteresseerd in wetenschap en spiritualiteit dan is dit een grote aanrader."
=
Ingrid Verscheling, lezersrecensie op website van hebban, 5 sterren

 

Boekresencie op YouTube
19 dec 2015: klik hier
= Kistren CooimanAn excellent, well written and researched book
11 november 2013: "
This is a 'must' read for anyone wanting to develop into a fully rounded spiritual being. It is extremely well researched and written in clear, concise format. It draws pointers from all aspects of world religions and spiritual and scientific texts and is unbiased and non judgemental. A brilliant overview. I applaud Marja de Vries."
= Nicola J. Bradbury, recensie met vijf sterren op Amazon.co.uk


Mind blowing
1 oktober 2013: "A friend of mine strongly recommended me the book and it wasn't until a few months later that got it - I am really glad I did.
Due to my involvement with Paganism and the esoteric, I am familiar with the Hermetic Principles. What I wasn't expecting was a book that, without speaking about Paganism, or Esoterism, or Witchcraft, would "talk" about them - would really put on the table the most essential parts of those paths or disciplines.
The author starts with the allegory of the blind men and the elephant, thus setting up a humble context for the reading: "We can't just but grasp a small part of the whole, and every grasp is subjective". From that moment on, she pics the threads of the key principles behind most of the religious, spiritual and western mysteric schools, and starts weaving them into a comprehensible pattern. Furthermore she places that pattern side by side with the latest researches on western science and, of course, quantum physics. The result is just mind-blowing.
Don't get me wrong, many of the theories are just...theories, and we are way behind of their full comprehension. But the author doesn't seem to intent to "give a scientific proof to spiritual principles". No, she's just weaving a pattern. In it makes sense, it definitely does.
It cannot be said that the book is a self-help book (it's way way beyond that) but, in some sense, it does motion and encourage you to keep the thread and keep weaving the pattern. If there are any pagans, specially witches reading this review... go get it!
You will immerse yourself in a travel through the laws of harmony, cause and effect, polarity, rhythm... yes! Doesn't it ring a bell? :)
For those who are into physics, it's an amazing book to understand the principles that underlie some philosophies or spiritual paths from a more researched and analytics point of view."
= Daniel Expósito, recensie met vijf sterren op Amazon.co.uk


An excellent book with much ‘food for thought’!
31 juli 2013: "It is a long time since I was handed a book that from the first page I just kept thinking “Wow!!”… Eureka! This book did and continues to do so.
Marja begins her book with the twelfth century Sufi story about ‘the Blind and the Elephant’. A group of blind people feel a part of the elephant and describe what they can ‘see’. Each person tells a part of the story but no one had fully understood the whole of the elephant.
As visually able people we can see the whole of the elephant and we understand that if the blind people connect all the bits of the puzzle they too will see the whole elephant.
This story is a wonderful way of reminding us that we can only truly understand the world when we connect all the pieces of the puzzle. We will also realise that there are many perspectives and many truths to assembling an idea of a ‘Universal Truth’.
Using ‘The Kybalion’ as a key to universal laws Marja explores the essence of Universal Truth. She explores the 7 laws from many different perspectives, from the ‘pure’ scientific to the more mystical, intuitive approach of shamans, witches and folk magicians.
The 7 laws are:
1. The Law of Oneness
2. The Law of Correspondence
3. The Law of Vibration
4. The Law of Polarity
5. The Law of Rhythm
6. The Law of Cause and Effect
7. The Law of Dynamic Balanc
Using cutting-edge scientific discoveries and the Golden Ratio as an underlying universal principle, Marja finds similar discoveries in the non-scientific world. Many things too which we as pagans and witches will say: “yes! We have known that for centuries!” It is however Marja’s eyes and vision which have been able to create a synthesis based on these insights. She presents a bigger picture but in sizeable chunks.
It is certainly a book to be read slowly… I am still reading a year after I got it. (Which is why I have been slow on writing the review… :-) )
Filled with interesting quotes from all kinds of people such Sogyal Rinpoche (Tibetan Buddhist), Fritjof Capra (physicist), Alexander Lauterwasser (Cyematics Researcher) and many more. An excellent book with much ‘food for thought’! I highly recommend it to anyone who is looking for those missing bits of the puzzle."
= by Morgana op wiccanredeEen baanbrekende synthese

19 oktober 2012: "Toen ik op school zat, heb ik bij wiskunde een project over de Fibonacci reeks en de Gulden Snede gedaan en dat fascineerde me. Hoe kon een eenvoudige wiskundige reeks de basis zijn voor zo veel natuurlijke vormen en esthetisch aangename verhoudingen in kunstwerken en in de menselijke vorm? Die vraag heeft mij achtervolgd totdat nu, in dit opmerkelijke boek, Marja de Vries een uitgebreide hoeveelheid kennis bij elkar brengt in een toegankelijk boek. Haar analyse belicht de Universele wetten die het geheel van de schepping beïnvloeden en brengt naar buiten op welke manier de Gulden Snede verhouding en de heilige geometrie deze universele wetten complementeren als de mannelijke en vrouwelijke aspecten van de schepping. Het is in hte bijzonder gebaseerd op een weinig bekend anoniem werk, "De Kybalion: Een studie van de Hermetische Filosofie van het Oude Egypte en de Oude Grieken", waarin zeven fundamentele wetmatigheden van hte universum worden beschreven. Deze wetten blijken zowel overeen te komen met mystiek inzicht als met baanbrekend wetenschappelijke perspectieven.
De eerste wet die ze beschrijft als de Wet van Eenheid stelt dat alles dat bestaat voorkomt uit een en dezelfde Eenheid of Bron. Dit beschrijft ze vervolgens als het Universel Bewustzijn dat alles dat in de materiële wereld bestaat met al het andere verbindt, waardoor ze begrippen uit de kwantum fysica, het Nulpuntenergieveld en het Akaskaveld met elkaar in verband brengt. De tweede wet is de Wet van Overeenstemming, die e mulyidimensionale aard van de werkelijkheid in verband brengt met theorieën over bewustzijn, fractals en hte holografisch universum. De derde wet, de Wet van Trilling, legt een verband tussen harmonische resonantie en energetische trilling, de menselijke aura, gezondheid en het hart, en de rol van bewustzijn bij healing.
Vervolgens legt ze de werking uit van de Wet van Polariteit, de Wet van Ritme, de Wet van Oorzaak en Gevolg en de Wet van Dynamische Balans. Ze beschrijft iedere wet op basis van een synthese van spirituele en mystieke inzichten uit vele tradities, en op basis van experimenteel bewijs uit de westere wetenschap, hetgeen ze ineen vlecht tot een fascinerend weefsel. Als je geïnteresseerd bent in wetenschap en spiritualiteit dan is dit een diepgaande poging om die twee samen te brengen tot een coherent geheel. Er zijn ook veel referenties, zodat het volop naar andere teksten verwijst om verder te lezen.
Dat gezegd hebbende, zijn er een paar punten die een beetje teleurstellend zijn. [Dit is een recensie naar aanleiding van de Engesle editie] Ten eerste is het vertaald uit het oorspronkelijke Nederlands en terwijl het grotendeels goed vertaald is, zijn er door het hele boek heen heel wat typfouten, die ik, als een voormalig docent, helaas moest opmerken! Ten tweede, de laatste twee hoofstukken zouden op sommige plaatsen zorgvuldiger geredigeerd en geherformuleerd hebben moeten worden, met een of andere vorm van conclusie van het hele project, misschien in de vorm van een soort laatste hoofdstuk in plaats van het zeer korte nawoord. Echter, door de complete hoeveelheid aan ideeën, eeuwige wijsheid en een fundamentele synthese van wetenschap en spiritualiteit is het zeker de moeite waard om te lezen en heeft het mij veel stof tot nadenken en verder onderzoek gegeven."
= Donald Macgregor, recensie met vijf sterren op Amazon.co.uk


Een helder inzicht zodat we een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan onze relaties, onze samenleving en onze wereld en persoonlijk en maatschappelijk welzijn kunnen bereiken.
17 mei 2012: "De titel 'De Hele Olifant in Beeld' is ontleend aan een Soefi verhaal uit de 12de eeuw over een stad waar alle bewoners blind waren. Toen de koning op een dag een olifant naar de stad bracht kon ieder persoon een deel van het dier voelen. Een persoon voelde de slurf en dacht dat het een holle pijp was, een ander persoon voelde een oor en dacht dat het een groot tapijt was en weer een ander voelde de staart etc. Ieder deel creëerde verwarring en niemand kon het met elkaar eens worden omdat ze niet in staat waren om zich het gehele dier voor te stellen.
Veel lezers die net hun spirituele reis aan het beginnen zijn kunnen mogelijk overdonderd zijn door de complexiteit en de uitgebreidheid van de onderwerpen die in dit boek aan de orde komen. Echter, Marja de Vries heeft het vereenvoudigd en verschaft een helder inzicht zodat we een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan onze relaties, onze samenlevoing en onze wereld. Het pad van zelf-ontdekking, de ontwikkeling van een innerlijk weten en het vermogen om bewuste keuzes te maken worden uitgelegd en ze biedt een inzichtelijk verband tussen de aard van bewustzijn, oude wijsheid en moderne wetenschap. Om leven en het milieu te verbeteren toont de auteur ons dat we in harmonie met de natuur moeten werken en dat het onze verantwoordelijkheid is om bewuster te worden.
Marja de Vries is een docent, auteur en kunstenares en een specialist in Universele Wetten, die ze beschrijft als zeven onderling verbonden wetmatigheden volgens welke het universum werkt; deze wetmatigheden zijn eenheid; overeenstemming; trilling; polariteit; ritme; oorzaak en gevolg; en dynamische balans, die ieder per hoofdstuk worden beschreven. Ze is ook een specialist op het gebied van de Gulden Snede, een universeel mechanisme voor vormgeving, creatie en ruimtelijke patronen van groei inclusief de ontwikkeling van bewustzijn. Beide liggen ten grondslag aan de harmonie en balans van de kosmos. Met de wijsheid van oude tradities en recente wetenschappelijke studie worden we geleid naar een inzicht in hoe we persoonlijk en maatschappelijk welzijn kunnen bereiken.
Het boek heeft met woorden van wijzen en wetenschappers veel aspecten samengevoegd om in een bondige en compacte stijl een wereldbeeld te kunnen weergeven. We worden geïnformeerd over spirit energieën en over de manier waarop we met deze energieën kunnen werken. De auteur heeft de sleutel in het slot omgedraaid van de deur naar kennis die leidt naar multidimensionaal inzicht. Van filosofie tot astrofysica, van psychologie tot antropologie, van mythologie tot spiritualiteit, van fysiologie tot epigenetica, de gehele wereld van kennis is tot een fascinerend tapijt geweven.
Marja de Vries komt uit Nederland en 'The Whole Elephant Revealed' is een Engelse vertaling van de oorspronkelijke Nederlandse versie. De eerste drie hoofdstukken van dit boek zijn in het Engels beschikbaar op de website van de auteur samen met een paar prestigieuze recenties en schitterende endorsements. Marja studeerde biologie en ecologie aan de universiteit. Gedurende vele jaren was ze een textielkunstenares waarbij ze, als een van haar vele vaardigheden, intuïtief contact maakte met de individuen voor wie ze in opdracht haar kunst maakte. Ze ontwierp zo unieke individuele wandkleden voor haar klanten. Marja straalt een liefde voor de de wereld van de natuur uit en heeft jaren dicht bij de natuur geleefd, en enige tijd bij inheemse volkeren in Zuid-Soedan, Montana en de Andes, en deze reizen hebben een diep niveau van afstemming en bewustzijn tot gevolg gehad. Ze is op zoek naar nieuwe vormen van onderwijs voor kinderen die de ontwikkeling van hun vaardigheden en hun volledig potenteel mogelijk maken. Marja de Vries is inmiddels al een tweede boek aan het schrijven, getiteld 'Samenlevingen in Balans'."
= Recentie door Boek recensenten: Doreen Renphrey: www.lotusflame.co.uk en Wendy Stokes: www.wendystokes.co.uk , op de Lightworkers Circle Guide website en de Mind Body Spirit (MBS) magazine website


De Hele Olifant in Beeld en het belang van het vrouwelijke principe in deze tijd
26 februari 2011 - "Soms komt er een boek op je pad dat verwoordt wat je zelf zou willen kunnen verwoorden. Een boek dat in een toegankelijke, open taal inzichtelijk maakt wat als weten en voelen allemaal door je heen dwarrelt zonder dat er nu precies structuur in zit. Zo’n boek is “De Hele Olifant in Beeld”, van Marja de Vries." (...) In deze wereld die in hoge mate uit balans blijkt, kunnen de inzichten die Marja zo overzichtelijk bij elkaar brengt ons helpen. Het kan ons helpen keuzes te maken. Zij kunnen ons uitnodigen keuzes te maken die meer in harmonie zijn met ons zelf én het grotere geheel. Want uit onderzoek blijkt dat Samenlevingen in Balans die samenlevingen zijn waarbij inzicht in het bestaan en de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van de cultuur. Het zijn samenlevingen in harmonie met al het andere dat bestaat en zowel stabiel als flexibel. Voeding voor de ziel past bij vleugels&teugels. De inzichten uit “De hele Olifant in Beeld” kunnen een inspiratie zijn om anders naar onszelf, onze relaties en de inrichting van onze samenleving te kijken. (...)
Een van de uitdagingen van deze tijd is een nieuwe balans te vinden tussen de mannelijke en vrouwelijke principes ín ons. Beiden zijn facetten van eenheid, hebben hun bedoeling in het geheel en kunnen niet los van elkaar functioneren. Energie, visie, daadkracht en actie (meer mannelijke principes) in balans brengen met het ontvankelijke, innerlijke en vormgevende (meer vrouwelijke in ons) is waartoe we uitgenodigd worden. Marja legt in haar boek helder uit waarom de huidige disbalans tussen het mannelijke en vrouwelijke (we leven in een wereld waarbij het mannelijk principe dominant is geworden) in ons nadeel zal blijven werken. Voor groei en ontwikkeling is volgens de Wet van Dynamische Balans echter niet alleen balans nodig, er moet sprake zijn van een onbalans die de beweging voedt. Marja zegt dat als we ons willen ontwikkelen en groeien dan zal (quote uit haar boek) “ons innerlijk evenwicht moeten overhellen naar het naar binnen gerichte, integrerende aspect” (het vrouwelijke principe is verbindend en coördinerend tegelijk). Met andere woorden (quote) “voor ontwikkeling van ons bewustzijn is een onbalans in de richting van het vrouwelijke aspect noodzakelijk. Natuurlijk vraagt dit wat van vrouwen én mannen. Echter, waar krachtige vrouwen vaak in het spoor van de machtige man is getreden, en er vele krachtige vrouwen zijn die hun daadkracht nog niet helemaal ontvouwden, leek het me boeiend juist vrouwen te voeden met de inzichten die Marja bij elkaar bracht. (...) Lees de hele recensie hier
= door Marij Vullinghs op de website van Vleugels&Teugels, Maastricht


Boekbspeking: De Hele Olifant in Beeld - Marja de Vries
8 febr 2012: "De titel van het boek De hele olifant in beeld is afgeleid van een bekend soefiverhaal uit de twaalfde eeuw: de blinden en de olifant.
Een koning was met zijn olifant onderweg naar een stad en een aantal blinden ging alvast de koning en zijn gevolg tegemoet om de olifant op de tast te onderzoeken. Omdat ze natuurlijk geen beeld hadden van een olifant en ze ieder maar een bepaald deel van de olifant hadden gevoeld, kwamen ze allemaal met een ander verhaal terug bij hun stadsgenoten.
De olifant staat symbool voor het universum: De hele olifant in beeld probeert de waarnemingen uit verschillende wijsheidstradities (religies, mystieke en spirituele stromingen) bij elkaar te leggen zodat we een beter beeld kunnen vormen van het grote geheel.
Universele wetten
Het boek beschrijft de volgende zeven universele wetten (gebaseerd op de hermetische principes uit The Kybalion - A Study of The Hermetic Philosophy of Ancient Egypt and Greece)
- Wet van Eenheid
- Wet van Overeenstemming
- Wet van Trilling
- Wet van Polariteit
- Wet van Ritme
- Wet van Oorzaak en Gevolg
- Wet van Dynamische Balans
In elke beschrijving wordt een gedetailleerd overzicht gegeven (voorzien van een uitgebreide (vaak wetenschappelijke) bronvermelding) van de betreffende universele wet. Vaak bevat een wet ook afgeleide wetten - een bekend voorbeeld is de Wet van Aantrekking die een subwet is van de Wet van Trilling. Ook wordt per wet een aansluiting gezocht met de Westerse wetenschap.
Gulden Snede
In de behandeling van de zevende wet wordt ingegaan op de Gulden Snede: een speciale verhouding in de natuur die een staat van optimaal functioneren beschrijft. Deze verhouding zit ook verwerkt in de bekende wiskundige Rij van Fibonacci: elk element van de rij is steeds de som van de twee voorgaande elementen, beginnend met 0 en 1. De waarde van het gulden getal wordt benaderd door de verhouding van twee opeenvolgende getallen in de reeks van Fibonacci. Ook in het menselijk lichaam is de gulden snede verhouding te vinden: het hart functioneert optimaal als de verhouding tussen de bovendruk en de onderdruk van de bloeddruk gelijk is aan het gulden getal.
= op de website van spiritum

De Hele Olifant in Beeld is een boeiend boek voor Vrijmetselaars
September 2010 - Lees hier deze recensie in het tijdschrijft KUZ, Ken Uzelve (Pdf-bestand).
= door Rinus van Warven, theoloog en journalist, in het tijdschrijft van de Vrijmetselarij
KUZ, Ken Uzelve, algemeen maçonniek tijdschrift, Jaargang 64, nr. 8, september 2010.


Dit boek geeft een basis voor een nieuw evenwicht voor de toekomst
September 2010 - "Alsof allerlei losse stukjes van mijn leven als een legpuzzel in elkaar vielen. Het voelde voor mij alsof mijn wereldbeeld voor het eerst helemaal klopte. “De hele olifant in beeld” is een stevig boek, zeker vanwege de wetenschappelijke informatie die er in opgenomen is, maar ik kon het niet wegleggen voordat het uit was. Ik hield een boekbespreking in de vijftig plus groep en we besloten Marja de Vries voor een spreekbeurt in de Dominicus uit te nodigen.
Marja de Vries, bioloog en ecoloog, zocht naar nieuwe vormen van onderwijs die beter zouden passen bij hoe kinderen werkelijk zijn en de behoeften van deze tijd. Daarvoor had zij universele uitgangspunten nodig en bestudeerde natuurvolkeren, wereldgodsdiensten en de meest recente westerse wetenschap. Zij ontdekte daarin gemeenschappelijke uitgangspunten in de Universele Wetten en de Gulden Snede. Marja de Vries zegt dat dit alles in deze tijd zichtbaar heeft kunnen worden “omdat er een groeiend bewustzijn plaatsvindt: een innerlijk weten; omdat er lang verborgen wijsheidstradities openbaar zijn gekomen; omdat er baanbrekende nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen zijn gedaan”.
De titel “De hele olifant in beeld” is gekozen naar aanleiding van een Soefi verhaal uit de 12e eeuw. Wanneer blinden beschrijven hoe een olifant er uit ziet beschrijven zij elk een verschillend deel van een olifant, terwijl zij denken het geheel te beschrijven. Zij “zien” niet de hele olifant. Zo overzien wij niet het gehele universum. Marja de Vries brengt in haar boek de wetten van het universum en zo de hele olifant in beeld.
Dit boek geeft volgens mij een basis voor een nieuw evenwicht voor de toekomst: tussen het mannelijke en het vrouwelijke; de zienlijke en onzienlijke wereld; wetenschap en religie; tussen volkeren onderling; oudheid en moderne tijd; macro en micro niveau. “Wanneer het mannelijke en het vrouwelijke in evenwicht zijn blijken samenlevingen geen leger nodig te hebben.” Haar volgende boek zal hierover gaan en krijgt waarschijnlijk de titel “Samenlevingen in Balans”.
Voor mij gaat het boek naar een climax, een opklimming in zowel complexiteit als enkelvoudigheid van de universele wetten. Ik heb aan het einde niet kunnen ontkomen aan de conclusie dat het leven één groot creatieproces blijkt te zijn. Je hebt de keuze aan de kant te blijven of medeschepper te zijn.
Marja de Vries eindigt haar inleiding als volgt: “Dit boek is een streven voorbij ‘meningen’, ‘bewijs’ en ‘geloof’ te gaan. Het is een uitnodiging aan de lezer om in plaats daarvan met een open houding alles als een mogelijkheid te beschouwen. De beste manier om over dit alles een eigen gefundeerd oordeel te vormen, is om het zelf te onderzoeken en op basis van eigen ervaringen of in contact met een eigen ‘innerlijk weten’ tot eigen conclusies te komen.”
= door Gre de Groot, coördinator ‘vijftig plus groep’ van de Dominicuskerk, gepubliceerd in de Dominicuskrant, als aankondiging voor de presentatie van 3 november 2010 in de Dominicuskerk in Amsterdam (zie agenda)

Een van harte aanbevolen standaardwerk!
September 2010 - Slot van de resencie: "Wie meer wil weten over alles wat met deze zeven wetten samenhangt, onder andere in combinatie met wetenschappelijke ontwikkelingen op het terrein van de kwantumfysica, kan ik dit standaardwerk van Marja de Vries van harte aanbevelen! Voor mij was dit boek in ieder geval bijzonder inspirerend. Ik zal het nog vaak opslaan en er passages uit herlezen. Ik denk dat het verrijkend is voor iedereen die zowel is geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling, als in de ontwikkeling van de mensheid in het algemeen." Lees hier de hele recensie waarin ook een samenvatting van de zeven wetten (Pdf-bestand).
= door Drs. Vera Mulder, sociologe en hypnotherapeute, gepubliceerd in TETH, tijdschrift voor educatieve en therapeutische hypnose, Jaargang 26 nr. 3, september 2010, p. 26,27.

Liefde en bewustzijn, de bronnen van alles
13 augustus 2010 - "Bewustzijn ligt aan alles ten grondslag. Het is niet alleen iets wat alles doordringt, het speelt zelfs een ordenende rol bij het ontstaan van leven en materie. In plaats dat materie bewustzijn zou voortbrengen zoals altijd is gedacht, beginnen verschillende wetenschappers te vermoeden dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat bewustzijn leven en materie voortbrengt. Dit inzicht betekent volgens Marja de Vries, de schrijftster van het boek De Hele Olifant in Beeld, een verandering van het wereldbeeld dat lange tijd ten grondslag heeft gelegen aan de westerse wetenschap. Liefde en bewustzijn: de fundamentele bronnen van alles. Ze zijn zelfs de drijvende krachten achter het proces van evolutie, waaraan wij mensen deelnemen.
"De heilige leringen van de inheemse volken," zo laat ze de indinaanse Cherokee-wijze Dhyani Ywahoo aan het woord, "maar ook de weg van de boeddhist, de christelijke weg, de joodse weg, de islamitische weg, zijn uiteindelijk allemaal terug te voeren op diepe ervaring van dit Mysterie. De Pale One, de Boeddha, Christus, Mozes, Mohammed - hadden allemaal directe ervaring van waarheden, en hun leringen ontmoetten het evoluerende bewustzijn van de samenlevingen waarin die verder groeiden."
De titel van het boek De Hele Olifant in Beeld is ontleend aan een oud Indiaas verhaal over de blinden en de olifant. Voorbij Ghor was er een stad. Alle bewoners waren blind. Op een dag kwam er een koning naar de stad die een olifant bezat. De blinde mensen wilden ontdekken wat een oplfant was en ze verzamelden informatie door het beest aan te raken door een deel te betasten. De man die het oor had aangeraakt zei dat het een groot ruw ding was dat zo groot was als een tapijt. Degene die de slurf had aangeraakt beschreef de olifant als een rechte, maar holle pijp, vreselijk en vernietigend. En de man die aan de poot had gevoeld beschreef het als krachtig en stevig, zoals een pilaar. "Maar geen van hen had het juiste beeld van het hele olifantenlichaam gekregen."
En hoe ziet de olifant er dan uit? "Wat de openbaringen van de wijzen en mystici ons vertellen", zo betoogt De Vries, "is dat de werkelijkheid waarin we leven meer is dan de ons bekende werkelijkheid. Ze laten ons weten dat het universum veel groter en verrassender is dan we uitsluitend op grond van onze vijf zintuigen zouden vermoeden. Mystici zijn tijdens hun ervaring van Eén-zijn-met-Alles in staat geweest om alle verschillende niveaus van de realiteit waar te nemen, waardoor ze door alle lagen heen tot aan de Bron konden kijken."
Ze citeert de yogi-mysticus Sadh-guru Jaggi Vasudev: "De reden dat Gautama de Boeddha ervoor koos om op een bepaalde manier onderricht te geven, de reden dat Jezus koos om op een andere manier les te geven, is eenvoudig de aard van de omstandigheden waarin zij zich bevonden." En diezelfde Vasudev zegt het nog eens op een andere manier: "Of het nu deze religie is of die religie, of Tao, of zen, of yoga of wat dan ook, het komt allemaal vanuit dezelfde bron van een innerlijke ervaring - wanneer een persoon de eenheid in zichzelf ervaart."
Een van de bijzondere aspecten van deze tijd volgens Marja de Vries is, dat we de beschikking hebben over inzichten omtrend de aard, betekenis en werking van het universum vanuit drie verschillende perspectieven. "Allereerst vindt er een groeiend bewustzijn plaats, waardoor steeds meer mensen in staat zijn om zelf contact te maken met hun eigen innerlijk weten." Marja de Vries concludeert vervolgens, dat een veelheid van lang verborgen gebleven of geheim gehouden oude kennis van wijsheidstradities sinds kort voor iedereen beschikbaar is gekomen. En dan is er nog een derde aspect. Baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen blijken grote overeenstemming te vertonen met de eeuwenoude inzichten uit de wijsheidstradities, maar ook met onze persoonlijke ervaringen. Volgens De Vries maakt de bijzondere situatie van dit moment het mogelijk alle schijnbare tegengestelde inzichten als puzzelstukjes naast elkaar te leggen, waardoor 'de hele olifant in beeld' komt."
= door Rinus van Warven, theoloog en journalist, in dagblad Tubantia/De Twente Courant, vrijdag 13 augustus 2010.
Deze recensie is ook gepubliceerd op de website "Vrij Zicht Magazine"


Mijn favoriete pil:  Over de randen van je eigen werkelijk heenkijken
24 juni 2009: Willy Sandelowsky - van Maarseveen (Breukelen, 1950) is werkzaam als huisarts in Eemnes, Laren en Blaricum. Haar favoriete pil: De hele olifant in beeld van Marja de Vries.
“Dat boeken zo’n grote invloed kunnen hebben op je leven en je levensbeschouwing is iets prachtigs”, zegt Willy Sandelowsky - van Maarseveen. “Eerst werd ik door deze rubriek geattendeerd op het prachtige boek De herontdekking van het ware zelf van Ingeborg Bosch, vervolgens deelde mijn oude wijze oom van 86 met mij zijn enthousiasme voor het boek De hele olifant in beeld van Marja de Vries. Die twee boeken zijn van grote invloed geweest op hoe ik momenteel als mens en medicus in het leven sta.”
De hele olifant in beeld maakt volgens Sandelowsky - van Maarseveen duidelijk waarom de moderne mens ondanks alle ontwikkelingen in de wetenschap voortdurend vastloopt in zijn zoektocht naar de waarheid: omdat we slechts een klein deel van de waarheid zien. “De titel van het boek verwijst naar een parabel uit de Soefie-traditie: een olifant komt aan in een dorp vol blinden. De een voelt aan zijn staart, de ander aan zijn slurf en weer een ander aan zijn poot. Ze voelen allemaal iets anders en creëren zo een eigen werkelijkheid. Zo is het ook met ons inzicht in de wereld en het universum. We kennen slechts een fractie van het geheel en zullen van daaruit nooit de samenhang begrijpen. De Vries laat op lezenswaardige wijze zien hoe alles met elkaar samenhangt: alle godsdiensten, levensbeschouwingen en wetenschappelijke disciplines.”
Dit inzicht heeft bij Sandelowsky - van Maarseveen een bewustwordingsproces op gang gebracht. “Ik besef nu dat je als mens en als arts niet naar de afzonderlijke deeltjes moet kijken, maar naar datgene wat alles overstijgt. Zo worden wij medici echter niet opgeleid. Geneeskunde is gericht op analyse en meetbare resultaten. Er komen steeds meer deelspecialismen, maar in plaats van met een loep, kunnen we ook met een groothoeklens kijken. Zo biedt internet tegenwoordig de mogelijkheid om over je eigen werkelijkheid heen te kijken. Maar nog te vaak zitten we gevangen in ons stukje van de grote puzzel. Als je voor de holistische benadering kiest ga je anders met patiënten om. Wanneer er vroeger een roker de spreekkamer binnenkwam had ik die patiënt  per definitie al veroordeeld. Nu snap ik dat er kennelijk iets anders is dat hem naar zijn verslaving drijft. Mijn patiënten merken het verschil ook. Ze zeggen: dokter, wat bent u open en rustig geworden. Het is een bevrijding om de wereld niet meer oordelend en veroordelend tegemoet te treden.”
= Tekst Oswin Schneeweisz op http://www.artsenauto.nl/lifestyle/lezenkijken/mijnfavorietepil
/Pages/overderandenvanjeeigenwerkelijkheenkijken.aspx


Je vindt je eigen antwoorden in dit waardevolle werk

Lente 2009: "Universele vragen komen in dit toegankelijke, heldere boek aan de orde. Het begint met een soefiverhaal over een koning die met zijn olifant door het land trekt, waarbij blinde mensen de olifant gaan betasten en ze allen een ander 'beeld' ervan blijken te hebben. Allemaal even waar. Met deze metafoor geeft de schrijfster je een inzicht in de werking van het universum en biedt ze je ook nog eens een kader aan om de verschillende aspecten van jezelf en de wereld om je heen te kunnen plaatsen, met behoud van eigen oordeel. Hoe kunnen we de balans herstellen in onszelf, meer harmonie vinden in de wereld om ons heen? En hoe kunnen we het onderwijs in deze tijd transformeren opdat het beter aansluit bij wie de huidige kinderen in essentie zijn? Je vindt je eigen antwoorden in dit waardevolle werk."
= in Seizoenen, tijdschrijft voor vrije scholen, jaargang 5, lente 2009.

De hele olifant als metafoor voor het universum
10 februari 2009: De hele olifant is een metafoor voor het universum. De auteur legt uit dat alles wat we weten van het universum steeds maar stukjes zijn, zonder dat het hele plaatje in beeld is. In dit boek wordt er allerlei kennis bij elkaar gegrabbeld (syntese) om erachter te komen hoe die olifant er uit ziet. De auteur beseft, onder andere door een oude boek genaamd de Kybalion, dat alles neerkomt op 7 universele wetten. De wetten zijn:
De wet van eenheid
De wet van overeenstemming
De wet van trilling
De wet van polariteit
De wet van ritme
De wet van oorzaak en gevolg
De wet van de dynamische balans
Bij iedere wet worden eerst de hoofd eigenschappen genoemd. Vervolgens worden deze eigenschappen uitgelegd. Daarna wordt gekeken naar een praktische toepassing en tot slot de wetenschappelijke aansluiting. Voor mij was de opbouw erg verhelderend en hoe verder ik in het boek kwam, hoe meer de onderlinge samenhang tussen de wetten duidelijk werd. Volgens de wet van eenheid is alles één en dat geldt dus ook voor de 7 wetten.
In de wetten herkende ik heel goed zaken waarvan ik het bestaan al wist. Plotseling werd nu de plaats in het geheel duidelijk. Zoals bijvoorbeeld de wet van de aantrekking, waar de film The Secret op is gebaseerd. Dit is een subwet van de wet van trilling. Het boek is voor mij een verheldering en het geeft me de mogelijkheid om de stukjes waar de puzzel van de Hoogste Waarheid uit bestaat te herkennen en een begin te maken om het beeld scherp te krijgen van de hele Olifant.
= Roland  Guijt op http://www.spiritueelactueel.nl/Recensies/tabid/81/Default.aspx

Een handboek, een naslagwerk dat studie en aandacht meer dan waard is
Najaar 2008: "Het boek De Hele Olifant in Beeld begint met het Soefi verhaal over de blinden die een olifant betasten en allen tot een andere conclusie komen. Een mooie metafoor in het soort van de grot van Plato. Marja de Vries is een kunstenaar, studeerde biologie en ecologie en voelde de behoefte dit enorme project te ondernemen. Het is een lijvig boek van meer dan 300 bladzijden. De eerste hoofdstukken vind ik wat taai en het lijkt erop alsof ze van schrijfstijl verandert in de latere delen. Bij hoofdstuk 3 begint het boeiend te worden. Ze maakt geen gebruik van voorbeelden hoe je de wetten zou kunnen toepasen, dat maakt het tot een handboek, een naslagwerk. Ze beschrijft zeven wetten waarin ook de meest recente en baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen die met deze oude inzichten overeenkomen verwerkt zijn. De zesde wet is die van oorzaak en gevolg. Sogyal Rinpoche de Tibetaanse boeddhist schrijft boven dit hoofdstuk: 'En het is belangrijk dat we niet vergeten dat de gevolgen van onze handelingen volledig afhangen van de bedoeling of motivatie erachter en niet van hun omvang'.
Een verkort stukje uit dit hoofdstuk zodat u de schrijfstijl en intentie proeven kunt: 'De Wet van Oorzaak en Gevolg is ook bekend onder de naam: actie en reactie. Toeval bestaat niet, omdat alle gevolgen een oorzaak hebben. Aangezien volgens deze Wet alle gevolgen een oorzaak hebben en er in het universum niets plaatsvindt buiten deze context, gebeurt er niets 'toevallig'. Er bestaat niet zoiets als puur toeval of toevallige samenloop van omstandigheden. Het is slechts een woord dat we gebruiken omdat we de Wet van Oorzaak en Gevolg niet direct herkennen of het grotere overzicht missen. Als er geen toeval bestaat, bestaan er ook geen ongelukken in het universum, en vanuit dit perspectief bestaan er ook geen slachtoffers.'
Het is een hecht doortimmerd boek dat studie en aandacht meer dan waard is.
= AvG, in PANTA, Transpersoonlijk Tijdschrift, ITANT (Internationale Transpersoonlijke Associatie Nederlands Taalgebied) nr. 49, najaar 2008.

Veel herkenning... al lezend kreeg ik een overwegend positief gevoel

26 april, 2008: “Bestaan er natuurwetten en waarden (waarheden) die voor alle individuen en culturen hetzelfde zijn? En zo ja, waar gaat het dan om? Is het mogelijk om die universele wetmatigheden te benoemen en met elkaar te verbinden, zodat we onszelf en de wereld beter kunnen begrijpen - opdat we de verstoorde balans in onszelf en de wereld weer kunnen herstellen? Marja de Vries, biologe en ecologe, ging de uitdaging aan en presenteert haar bevindingen in het lijvige boek 'De hele olifant in beeld'. De titel verwijst naar een oud soefiverhaal waarin blinden ieder een stukje van een olifant betasten en het dier vervolgens in zijn totaliteit [proberen te] beschrijven. Na bestudering van de 'hele olifant' concludeert Marja de Vries dat er wel degelijk allerlei universele wetmatigheden bestaan. Als iets in lijn is met die wetmatigheden gaat het makkelijker, kost het minder moeite, komt het meer overeen met wie we in essentie zijn en is het meer in harmonie met het grotere geheel. Met haar boek wil ze inzicht verschaffen in de gemeenschappelijke 'universele waarheid', die aan alle mystieke stromingen en godsdiensten ten grondslag ligt en in de wetenschappelijke inzichten die deze waarheid lijken te bevestigen. Ze beschrijft zeven door haar gevonden universele wetmatigheden: de Wet van Eenheid, van Overeenstemming, van Trilling en de van de Wet van Trilling afgeleide wetten; de Wet van Polariteit, van Ritme, van Oorzaak en Gevolg en de Wet van Dynamische Balans. En ze gaat in op het fenomeen van de Gulden Snede. Het is een 'vol' boek met een mix van natuurkunde, esoterie en holisme, mystiek, filosofie, cultuur, psychologie en nog veel meer. Misschien is het daardoor dat het boek veel herkenning geeft; het gaat over zoveel aspecten van je eigen leven en over de wereld om je heen. Ik moet bekennen dat ik het boek nog lang niet helemaal heb gelezen; ik merkte dat ik er rustig en geconcentreerd de tijd voor moet nemen - en die tijd is er meestal niet. Al lezend kreeg ik een overwegend positief gevoel. Misschien omdat ik ervan uit ga dat mensen in wezen niet zo verschillend zijn en dat er tussen religies meer overeenkomsten dan verschillen zijn. Alleen geloof ik niet zo in 'waarheden'. Dit boek is een poging om het mysterie van het leven - en ons sociaal (dis)functioneren - te doorgronden; het biedt daartoe volop onderbouwingen en invalshoeken.”
= Marta Resink, in ZOZ, tijdschrift voor doen-denkers, mei/juni 2008, p. 28-29

The book blew my mind
January 20, 2008: “A few months ago I got a new book from a friend. It is a Dutch book with the title: "The Whole Elephant". This great book written by Marja de Vries took me on a journey along several world relegions, views, scientific revelations all working towards a comprehensive and universal set of laws. The book blew my mind because in earlier philosophical discussions I made several sketches that are coming very close to the view of the writer of the book. She just connected some more dots to a view that made complete sense to me.”
= Martin Kuipers, Teacher in Interaction Design at Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, (te lezen op http://www.liftconference.com/magic-number-seven-designing-according-laws-universe )

Ik hoop dat veel mensen dit boek zullen lezen
29 okt. 2007: "Afgelopen zomer las ik een boek waarvan ik hoop dat veel mensen het zullen lezen. Het laat ons zien hoe wij als mens weer in balans kunnen komen, in harmonie met onszelf en het grotere geheel. Als we leven in overeenstemming met de zeven universele principes. De schrijfster van De hele olifant in beeld, Marja de Vries zet zich in voor vormen van onderwijs die beter aansluiten wie wij in essentie zijn en kinderen de kans geven hun volledige potentieel te ontwikkelen. Dat wil zeggen: niet alleen hun fysieke en rationele vermogens, maar ook hun spirituele. Want wij komen ter wereld als een spiritueel wezen, maar als daar in de opvoeding geen waardering voor is, verdwijnt het naar de achtergrond.
Marja de Vries begreep dat ze, om zo’n transformatie van het onderwijs vorm te kunnen geven, universele uitgangspunten nodig had, los van cultuur, religie en tijd, en dus voor iedereen aanvaardbaar. Ze besloot te gaan zoeken naar de overeenkomsten in de verschillende wijsheidstradities over de hele wereld en kwam uit bij de hermetische filosofie van oude Egypte. De zeven hermetische wetten – de wet van eenheid, van overeenstemming, van trilling, van polariteit, van ritme, van oorzaak en gevolg en van dynamische balans – die in allerlei varianten in vrijwel alle wijsheidstradities terug te vinden zijn. Het boeddhisme legt andere accenten dan het taoïsme, en die weer andere accenten dan het joodse of het christelijke geloof, maar de achterliggende principes komen steeds terug. Wat die wetten inhouden, voert te ver voor deze recensie maar ik kom er uitgebreider op terug in de rubriek spirituele wetten.
Om haar boek toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek, vult Marja de Vries de esoterische wijsheid aan met inzichten uit de moderne wetenschap, zoals de kwantumfysica, die de universele principes lijken te bevestigen. Voor lezers die al wel bekend zijn met spiritualiteit, is het boek een enorme aha-erlebnis. Want, precies zoals de titel van het boek (die slaat op een oud soefiverhaal over blinden die voor het eerst een olifant ‘zien’) suggereert, vallen in dit boek de losse puzzelstukjes die we her en der al ooit eens tegenkwamen in elkaar, en krijgen we een compleet wereldbeeld te zien. Een heel ander beeld dan het rationele, lineaire, statische, mechanische wereldbeeld, dat wij met ons meedragen sinds de Verlichting, en waarin de balans is doorgeslagen naar overwaardering van de ratio. Marja de Vries schetst een beeld van een dynamische kosmos waarin alles met alles verbonden is. Zij pleit voor terugkeer van een balans tussen ratio en intuïtie, want als we in die balans zitten zijn we tot veel meer in staat dan we voor mogelijk achten. Bovendien heeft ze het allemaal zeer toegankelijk en verhelderend opgeschreven. Een zeer inspirerend boek, dat een referentiekader kan geven bij allerlei persoonlijke en maatschappelijke vernieuwingen die tot doel hebben mens en wereld in harmonie te brengen.
= Karin Bosveld, journaliste, 29 okt. 2007, voor het interview van haar met mij, klik hier

Dat de meest complete beschrijving van hoe het leven werkt in 1 boek past!
7 okt. 2007: “Wij kunnen het NIET laten om jullie allemaal een zeer bijzonder boek aan te raden. Het is net uitgekomen bij Ankh-Hermes en geschreven door de nog onbekende Marja de Vries. 'De hele olifant in beeld' geeft een volledige, diepgaande en zeer helder omschreven uitleg van de Universele wetten van het bestaan. Ze heeft alles zeer goed onderzocht door eeuwen, disciplines en geestelijke stromingen heen en dit alles ook nog eens met wetenschappelijk gegevens bekrachtigd. Dat de meest complete beschrijving van hoe het leven werkt in 1 boek past! Lezen dus! Een must voor iedereen die bezig is met positief denken, healing, meditatie, z'n trilling te verhogen of z'n bewustzijn te verruimen en iedereen die op zoek is naar de antwoorden op hun vragen hoe het leven werkt en hoe je het leven tegen je en voor je kunt laten werken.
= Nirvan & Christine op Hyves

Een boek om vooraan in je boekenkast te zetten en vaak te raadplegen
sept/okt. 2007: “Aan de basis van alle godsdiensten, spirituele stromingen en geloofsovertuigingen ligt een gemeenschappelijke mystieke kennis over de ware aard van de werkelijkheid. En dus ook over wie je zelf ten diepste bent. Deze universele waarheid drukt zich uit in zeven oeroude wetten, die de grondslag vormen van al het leven. Dat klinkt zweverig, maar dat is dit boek juist niet. Het is ook niet bedoeld om in één keer uit te lezen, wel om vooraan in je boekenkast te zetten. Je zult het vaak raadplegen. Bijvoorbeeld als er weer een een bericht in de krant staat over ‘nieuwe’ wetenschappelijke inzichten.”
= in Onkruid, nr. 179, sept/okt. 2007, p. 108

Een prachtige synthese, goed geschreven, goed onderbouwd, goed om te lezen
2007: “Fascinerende overeenkomsten tussen oeroude tradities en moderne wetenschappelijke inzichten en een prachtige synthese tussen wijsheidtradities en wetenschap. Goed geschreven, goed onderbouwd, goed om te lezen.”
= in Symbolon, nr.?, 2007, p. 44

Een must voor iedere spiritueel geïnteresseerde lezer
zomer 2007: “Dit hoogst informatieve boek van de Nederlandse auteur (biologe/ecologe) is een respectabele poging tot het formuleren van zeven universele wetmatigheden of principes (Hermes Trismegistus). Deze met elkaar samenhangende wetten zijn achtereenvolgens: die van de eenheid, de overeenstemming, trilling (en daarvan afgeleide wetten), polariteit, ritme, oorzaak en gevolg, culminerend in die van de dynamische balans. Via een indrukwekkend breed spectrum van essentiele inzichten uit oude wijsheidstradities en moderne (alternatieve) wetenschap - van (cel)biologie via bewustzijnsonderzoek tot en met kwantummechanica - illustreert en verdiept ze de basisstellingen die ze voor iedere wet formuleert. Daarnaast besteedt ze uitgebreid aandacht aan de Gulden Snede als universeel mechanisme voor het ontstaan van vorm, creatie en ruimtelijke groeipatronen (inclusief bewustzijnsgroei). Een gave om moeilijke onderwerpen educatief verantwoord en prettig leesbaar te presenteren vervolmaken deze overzichtelijke wegwijzer naar de nieuwe tijd en must voor iedere spiritueel geinteresseerde lezer. Met index, literatuurlijst en veel voetnoten.”
= NBD|Biblion (Nationale Bibliotheek Dienst) recensie, Redactie, Leidschendam, J. Hodenius  (te lezen op www.bol.com en op winkel.bruna.nl )

Een van de weinige boeken, waarbij het Grote Geheel duidelijk wordt
zomer 2007: “Inzicht in het bestaan en de werking van Universele Wetten en de Gulden Snede. Een zeer interessant boek maar als we je (uit eigen ervaring) een tip mogen geven: lees dit boek alleen van voren naar achteren. Ga je er 'zomaar wat' in bladeren, haast gegarandeerd, je raakt helemaal de weg kwijt. Terwijl het toch heel gedegen en zeker niet onduidelijk geschreven is. Integendeel, vanuit vele wijsheidtradities worden gemeenschappelijke inzichten samengevoegd, waarbij als conclusie mag worden gesteld dat op wonderbaarlijke manier de Universele Wetten en de Gulden Snede samenvallen met recente en baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen (of liever andersom). Eén van de weinige boeken, waarbij door de goede en gedegen details het Grote Geheel duidelijk wordt gemaakt. Ja, dit is een heel prettig boek van en voor Inzichten.”
= Ajapajapam - Boekwinkel in Zutphen (te lezen op www.ajapajapam.nl)

Een sterk aan bevolen boek
5 juli 2007: “In dit boek wordt een helder overzicht gegeven van de universele wetten zoals die bekend zijn in de esoterische tradities verrijkt met inzichten uit de moderne wetenschap. De auteur brengt deze kennis uit oude tradities  inzichtelijk in verband met de moderne onderzoeksresultaten waardoor een begrijpelijk wereldbeeld ontstaat voor de moderne mens. Het boek is zo geschreven dat het voor iedereen met een redelijke algemene ontwikkeling toegankelijk is. In het begin wordt het verhaal van de blinden en de olifant gegeven, waarin de blinden bij het bestuderen van een deel van de olifant trachten tezamen een compleet beeld van de olifant te creëren. Een heel toepasselijke gelijkenis voor de dagelijkse praktijk zoals uit de rest van het boek zal blijken.
De universele wetten worden in begrijpelijke taal uitgelegd en voorzien van toepassingen in het leven. Hierdoor kan men zelf zijn koers leren bepalen en zich bewust worden van vermogens welke veelal niet bekend zijn. De mens kan bij ernstige bestudering van dit boek en het toepassen van de genoemde begrippen en principes zijn leven beslist veel waardevoller, gezonder en gelukkiger maken. De wetenschappelijke aanpak is verfrissend en controleerbaar. Er worden geen dogma’s of onduidelijke stellingen gegeven die de lezer op een dwaalspoor brengen. Kortom een sterk aanbevolen boek, door de heldere taal een duidelijke gids met een overvloed aan nuttige en bruikbare informatie. De lezer wordt niet afgeleid door vage beschrijvingen of ‘wollige’ taal maar direct naar de kern van het Zijn gebracht.”
= Drs. C.J.Th. Gunsing, Stafdocent aan de Academie voor Psycho Sociaal Welzijn te Utrecht (te lezen op www.gunsing.org)

 

terug