De Hele Olifant - nieuwsbrief - april 2010


Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden
, gaat het makkelijker, kost het minder moeite, komt het meer overeen met wie we in essentie zijn en is het in balans en harmonie met het grotere geheel.

Lieve mensen,

 

Hier is het laatste nieuws over de ontwikkelingen rond De Hele Olifant in Beeld en mijn inspanningen rond de transformatie van leren en onderwijs, die zich inmiddels hebben uitgebreid naar mijn streven bij te dragen aan de transformatie van Samenlevingen uit Balans naar Samenlevingen in Balans.

‘De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans’
De eerste presentatie over ‘De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans’ heeft inmiddels plaats gevonden. Dit was tijdens het vierde seminar georganiseerd door Stichting Gaia Sira, afgelopen 6 april in Driebergen, waar tussen de 80 en 90 mensen aanwezig waren en Herman Wijffels de andere spreker was. Het was een indrukwekkende ervaring om te proberen om in anderhalf uur zowel de inhoud van De Hele Olifant in Beeld te proberen samen te vatten als om ook zo beknopt mogelijk de onderlinge samenhang van de basiskenmerken van Samenlevingen in Balans te schetsen. Van veel mensen, die De Hele Olifant al gelezen hadden, heb ik gehoord, dat ze mijn verhaal heel inspirerend vonden, en dat het fijn was om een samenvatting van dat boek te horen, waardoor het een en ander nog weer duidelijker werd. Daarnaast heb ik ook gehoord dat voor sommige mensen die De Hele Olifant nog niet kenden, dit alles in anderhalf uur wel een beetje veel was… Voor mij is het een goede les geweest om in het vervolg te kijken of het mogelijk is om iets meer tijd ter beschikking te krijgen om deze gecombineerde presentatie te geven. En het was prachtig om mee te maken, hoe de presentatie van Herman Wijffels en mijn verhaal elkaar op deze middag leken aan te vullen. De dag op 21 april, georganiseerd door Stichting REIS, waarop ik ook een presentatie over ‘De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans’ zou geven en Herman Wijffels ook de andere spreken zou zijn, gaat helaas niet door. Tegelijkertijd voelt het wel alsof deze eerste presentatie over ‘De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans’ op 6 april het begin is geweest van veel meer dat nog zal volgen.

Het boek in wording over Samenlevingen in Balans
Een van de gevolgen is nu wel dat nog meer mensen mij vragen wanneer mijn boek over Samenlevingen in Balans zal verschijnen. Daar kan ik helaas nog niets over zeggen... Het schrijven van het manuscript is zeer tijdrovend en hoewel ik al een heel eind ben zal er toch ook nog wel heel wat tijd nodig zijn om het te voltooien. Ik gebruik het begrip Samenlevingen in Balans voor samenlevingen die gekenmerkt worden door het feit dat de universele wetmatigheden een inherent onderdeel vormen van de cultuur, met als gevolg dat mensen binnen deze samenlevingen optimaal functioneren en de samenlevingen als geheel in harmonie zijn met de natuurlijke omgeving. Een transformatie van onze Samenleving uit Balans naar een Samenleving in Balans zal alleen kunnen plaatsvinden als heel veel mensen daar ieder op hun eigen unieke wijze aan bijdragen.  Voor iedereen die naar mijn boek uit kijkt, noem ik daarom hieronder alvast diverse verwijzingen naar bronnen, die ik heb gevonden en die aspecten van Samenlevingen in Balans beschrijven. Op deze manier kan iedereen die dat zou willen zich alvast gaan oriënteren en laten inspireren.

Bronnen over Samenlevingen in Balans
s
Deze bronnen zijn mondeling doorgegeven informatie die recent voor het eerst zijn opgeschreven, archeologische bronnen, antropologische bronnen, individuen die een achtergrond hebben zowel in een Samenleving in Balans als in onze westerse samenleving als individuen  die zich inspannen om uit alle verschillende puzzelstukjes een coherent beeld te creëren.
1. Mondeling van generatie op generatie doorgegeven kennis over  Samenlevingen in Balans

= Het meest indrukwekkende boek dat ik in deze categorie gevonden heb is het boek van Paula Underwood: The Walking People, A Native American Oral History, 1993, uitgegeven door A Tribe of Two Press, San Anselmo, CA, samen met IONS (Institute of Noetic Sciences). Dit boek bevat de Engelse vertaling van Paula Underwood van de letterlijke tekst die zij als kind van haar vader leerde. Deze tekst betreft de op consensus gebaseerde en meer dan tienduizend jaar mondeling doorgegeven geschiedenis van een vreedzaam volk, dat zichzelf de Walking People noemt en dat zich na vele omzwervingen tenslotte vestigt aan de zuidoever van het Ontario Meer in het Noordoosten van wat nu de Verenigde Staten van Amerika is. Daar zijn ze te herkennen als de Irokezen.
= Een ander zeer indrukwekkend boek is Lightningbolt, geschreven door Hyemeyohsts Storm, (1994, Ballantine Books, New York) waarin hij de wijsheid deelt van Estcheemah, een van de laatst levende Zero Chiefs. De geschiedenis van de Zero Chiefs gaat vele duizenden jaren terug. Zij waren het die meer dan 5000 jaar geleden in Midden-Amerika het getal nul ontdekten – vandaar hun naam. Estcheemah vertelt hoe ondanks alles een aantal zeer dappere individuen in staat zijn geweest om de wijze inzichten van de Zero Chiefs en van hun Samenlevingen in Balans voor de toekomst te bewaren door het als levende kennis van generatie op generatie door te geven. Dit boek is echter niet meer nieuw te verkrijgen. Ik kreeg het zelf van een vriendin die het boek in een kringloopwinkel zag liggen… via Amazon.com is het soms wel tweede hands te bestellen.
= Nog een andere Inheemse Amerikaanse bron is  Voices of our Ancestors, Cherokee Teachings from the Wisdom Fire door Dhyani Ywahoo (1987, Shamballa, Boston & London), waarin Dhyani Ywahoo de wijsheid deelt die zij als kind van haar grootouders leerde en die ook duizenden jaren doorgegeven is.
= In het boek Mystical Universal Mother deelt Hua-Ching Ni (1991, The Shrine of the Eternal Breath of Tao, Malibu, CA) de eeuwenoude Chinese wijsheid die hij van zijn moeder leerde en die duizenden jaren teruggaat en een oorsprong heeft in de tijd dat in China vele matriarchale Samenlevingen in Balans bestonden.
2. Archeologische kennis over  Samenlevingen in Balans
= In zijn boek 1491: New Revelations of the Americas Before Columbus, (2005) geeft Charles Mann een overzicht van alle nieuwe wetenschappelijke inzichten over de werkelijke geschiedenis van het Amerikaanse continent, waardoor veel van de mondeling doorgegeven informatie bevestigd wordt en er een heel ander beeld ontstaat van de verschillende culturen die daar bestonden voordat de Europeanen daar 500 jaar geleden verschenen.
= In haar boek De Kelk en het Zwaard, onze geschiedenis, onze toekomst (1987/1995, Uitgeverij Entheon, Nijmegen) beschrijft Riane Eisler de geschiedenis van onze eigen Europese cultuur. Ze maakt duidelijk dat er meer dan 5000 jaar geleden in Zuid-oost Europa vele vreedzame Samenlevingen in Balans bestonden, die zij partnerschapsamenlevingen noemt in tegenstelling tot dominatorsamenlevingen (Samenlevingen uit Balans). Deze vreedzame Samenlevingen in Balans zijn in de archeologie bekend als de cultuur van Oud Europa. Riane Eisler heeft inmiddels ook een boek geschreven waarin ze de vertaalslag maakt naar de economie. Dit boek heet  The Real Wealth of Nations, Creating a Caring Economics, 2007, Berrett-Koehler publishers, San Francisco.
= Geïnspireerd door het werk van Riane Eisler is er inmiddels ook in China onderzoek gedaan en is het boek The Chalice and the Blade in Chinese Culture; Gender Relations and Social Models (1995) verschenen, waarin een multidisciplinair team wetenschappers laat zien dat er ook in China meer dan 5000 jaar geleden vreedzame, egalitaire samenlevingen bestonden, die net als de Oud-Europese cultuur zo’n 5000 jaar gelden onder de voet zijn gelopen door veel minder vreedzame Samenlevingen uit Balans.
3. Antropologische kennis over  Hedendaagse Samenlevingen in Balans
= Hier zijn inmiddels vele boeken over te vinden. Ikzelf ben vooral enthousiast over het boek Women at the Center, Life in a Modern Matriachy van Peggy Reeves Sunday (2002), die als antropologe ruim 20 jaar onderzoek heeft gedaan bij de Minankabau, een hedendaagse Samenlevingen in Balans op Sumatra, bestaande uit zo’n 4 miljoen mensen. Daarnaast is een mooi voorbeeld het boek Wijsheid uit het Regenwoud, wat we kunnen leren van een levenswijze die totaal de onze niet is geschreven door antropoloog Stuart A. Schlegel (1998/1999) over de vreedzame samenleving van de Teduray die leven in de oerwouden van de Filipijnen.
= In 2003 en 2005 waren er twee internationale congressen over Samenlevingen in Balans/Samelevingen in Vrede, en veel informatie over de presentaties die daar gehouden werden is te vinden via deze link:
http://www.second-congress-matriarchal-studies.com/purpose.html
4. Individuen uit Samenlevingen in Balans & de westerse Samenleving uit Balans
= Als meest indrukwekkende boek in deze categorie noem ik graag Original Instructions, Indigenous Teachings for a Sustainable Future, samengesteld door Melissa K. Nelson (2008, Bear & Company, Rochester, Vermont). In dit boek zijn presentaties te lezen van de Bioneers-conferenties die sinds 1990 gehouden zijn (zie http://www.bioneers.org/). Op deze conferenties komen hedendaagse individuen met een achtergrond in Samenlevingen in Balans en vaak ook een westerse universitaire opleiding samen met pionierende wetenschappers die bereid zijn om van hen te leren, wat wij westerlingen  moeten weten zodat we samen toekomstige wereldwijde Samenlevingen in Balans kunnen creëren. De Oospronkelijke Instructies, waar in dit boek naar verwezen wordt, betreffen direct of indirect de universele wetmatigheden.
= Een ander prachtig en diep ontroerend boekje dat ik iedereen, die met kinderen te maken heeft,  zou willen aanraden is Welcoming Spirit Home, Ancient African Teachings to Celebrate Children and Community geschreven door Sobonfu E. Somé (1999). Zij is een Dagara vrouw, die opgroeide in een dorpje in Burkina Faso in Afrika en nu in de Verenigse Staten woont. Zij ziet het onder andere als haar taak om haar wijsheid over kinderen en hoe we werkelijk tegemoet kunnen komen aan wat kinderen nodig hebben met ons westerlingen te delen.
5. Dat alles op een rijtje
En tot slot blijken er meer mensen zich op dit moment in te spannen om dit alles op een rijtje te krijgen en daar een coherent boek over te schrijven. Als een voorbeeld hiervan is o.a. interessant het boek van Steven Taylor, The Fall, The Insanity of The Ego in Human History and the Dawning of a New Era (2005, O-Books). Hij gebruikt de term ‘the Fall’ voor de situatie daarin samenlevingen permanent uit balans raakten en dus voor wat ik beschrijf als het proces van ‘de staat van balans bij de rivier’ naar ‘de staat van onbalans in de burcht’. En hij gebruikt de termen Pre-Fall cultures voor Samenlevingen in Balans die meer dan 5000 jaar geleden bestonden, Post-Fall cultures voor Samenlevingen uit Balans en Unfallen cultures voor hedendaagse Samenlevingen in Balans. In dit boek verdiept hij zich onder andere ook in de psychologie van die Val en wat nodig is om weer ‘op te staan na de val’.
Iedereen die zich hier door geïnspireerd voelt en hier iets interessants tussen vindt, wens ik veel leesplezier.

Onderwijs in Balans
Tot slot zijn hier nog een paar tips als bijdrage aan de transformatie van leren en onderwijs.
= Allereerst het boek The Living Classroom, Teaching and Collective Consciousness, door Christopher M. Bache (2008, State University of New York Press), waarin hij recent wetenschappelijk onderzoek combineert met veel persoonlijke ervaringen. “Drawing upon Rupert Sheldrake’s theory of morphic fields, Bache proposes that well-taught courses generate “learning fields” around them, forms of collective consciousness that can trigger new insights and startling personal transformations.”
= Daarnaast kreeg ik onlangs een artikel over een mooi onderwijs project  in Israël, de ‘Golden Education Template School’, dat zich ten doel stelt om ‘academisch leren in balans te brengen met de ontwikkeling van waarden en essentiële kwaliteiten’ en dat na zo’n 12 jaar zichtbare resultaten oplevert en inmiddels ook scholen elders in de wereld heeft geïnspireerd. Hier is een link naar dit artikel Golden Child - Education for a Changing World

Agenda
Dit keer op de agenda alleen één presentatie over 'De Hele Olifant in Beeld’ in Naarden in het najaar (Zie voor de meest actuele agenda, de agenda op mijn website):

Zondag 14 november 2010, Naarden
lezing 'De Hele Olifant in Beeld' georganiseerd door de werkgroep "De Nieuwe Mens"


Programma:

De lezing begint om 10.30 uur en eindigt om ca. 13.00 uur, met halverwege een pauze voor thee of koffie.

Plaats:

de Besanthall van het Theosofisch Centrum, Meentweg 9 (verlengde van de Flevolaan) in Naarden.

Kosten:

€ 10,--

Aanmelden:

alleen schriftelijk per post reserveren m.b.v. het aanmeldingsformulier op de website www.nieuwemens.nl

Meer informatie:

Voor meer informatie zie de website www.nieuwemens.nl  


Tot zover het nieuws rond ‘De Hele Olifant in Beeld’ en mijn werk.

Lieve groetjes,

Marja de Vries