De Hele Olifant - nieuwsbrief - april 2015

 

Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alles en iedereen.
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.


Lieve mensen,

Hier is weer een nieuwe nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen rond mijn boeken De Hele Olifant in Beeld en Samenlevingen in Balans en mijn streven om bij te dragen aan de transformatie van leren en onderwijs, en dat alles op zo’n manier dat we een wereld kunnen creëren die bijdraagt aan het wereldwijd welzijn van alles en iedereen, dus zonder iets of iemand buiten te sluiten of over het hoofd te zien, en dat niet alleen op de korte termijn maar vooral ook op de lange termijn en voor de komende zeven generaties.

 

De Hele Olifant in Beeld en de Gulden Snede Verhouding
In De Hele Olifant in Beeld (2007) schrijf ik dat de westerse wetenschap – en aanvankelijk vooral in Russische landen - op steeds meer plekken de Gulden Snede verhouding op het spoor komt en dat te verwachten is dat dit proces in de komende tijd door zal gaan. Nu, inmiddels 9 jaar nadat ik mij manuscript bij de uitgeverij inleverde, vond ik daar een indrukwekkende bevestiging van op de website van het door de Britse biofysica Mae-Wan Ho opgerichte Institute of Science in Society (ISIS)
De Gulden Snede verhouding en de Nobel Prijs voor scheikunde in 2011
Allereerst is daar een artikel van Mae-Wan Ho te vinden waarin ze vermeldt (wat mij was ontgaan) dat in 2011 Daniel Shechtman de Nobel Prijs voor Scheikunde heeft ontvangen voor het ontdekken van de op de Gulden Snede verhouding gebaseerde 'quasicrystals' (ook bekend als quasi periodic crystals). Terwijl kristallen een 2, 3, 4 of 6-voudige symmetrie kennen, had zijn quasicrystal die hij al in 1982 creëerde een 5-voudige symmetrie. Iets wat op dat moment voor onmogelijk werd gehouden. Daarom wilde niemand hem aanvankelijk geloven en kreeg hij te horen: “There is no such thing as quasicrystals, only quasiscientists.”Inmiddels is echter duidelijk dat quasicrystals gekenmerkt worden door het feit dat de structuur gebaseerd is op de Gulden Snede verhouding met als gevolg dat – in lijn met de werking van de universele wetten – het 'minimumenergiestructuren' zijn. Hier is het hele verhaal te lezen.
De Gulden Snede verhouding ligt aan de basis van al het leven
Maar bovendien en waar ik vooral heel blij van word beschrijft biofysica Mae-Wan Ho in een serie van 7 artikelen die in 2014 en 2015 verschenen zijn hoe de Gulden Snede verhouding aan de basis van al het leven ligt! Ze baseert zich hierbij zowel haar eigen inzichten als op de inzichten van diverse andere wetenschappers. Het werk van een aantal wetenschappers dat ze in deze artikelen noemt, noem ik ook in De Hele Olifant in Beeld. Zij gaat echter nog een heel stuk verder. Zo beschrijft ze ook de Gulden Snede verhouding in relatie tot hersengolven en maken volgens haar de bijzondere kenmerken van het irrationele getal Phi (1, 618...) het bovendien eindelijk mogelijk om de inzichten in de kwantumfysica met de relativiteitstheorie van Albert Einstein te verenigen. De artikelen zijn voor de leek niet allemaal even eenvoudig te lezen, maar voor wie het interesseert zijn hier de linken naar de eerste 6 artikelen:
Part 1 'The mathematics'
Part 2 'Watching the Daisies Grow'
Part 3 'Golden Music of the Brain'
Part 4 'Golden Cycles & Organic Spacetime'
part 5 'Golden Geometry of E-Infinity Fractal Spacetime'
Part 6 'E-Infinity Spacetime, Quantum Paradoxes and Quantum Gravity'
De Gulden Snede verhouding ook aan de basis van de structuur van water
En in het 7e artikel, het meest recente artikel van Mae-Wan Ho dat in maart 2015 verscheen, beschrijft ze dat wetenschappers onlangs ook ontdekt hebben dat de Gulden Snede verhouding aan de basis ligt van de structuur van water! Hier is de link naar dat 7e artikel: 'Water Structured in the Golden Ratio'

 

Samenlevingen in Balans
Terwijl er op dit moment van het boek De Hele Olifant in Beeld bijna 14.000 exemplaren zijn verkocht, kwam het proces waarbij het boek onder de aandacht van mensen kwam slechts langzaam op gang. Er was weinig publiciteit en er waren (en zijn nog steeds) nauwelijks tijdschriften die er iets over schreven. Net als bij De Hele Olifant in Beeld komt ook dit proces rond het boek Samenlevingen in Balans langzaam op gang. Maar ook nu heb ik er vertrouwen in dat het boek steeds bekender zal worden. Om te beginnen stond het boek Samenlevingen in Balans in het blad Onkruid in hun boekentop 10 op nummer 3.
Nu ook in de bibliotheek
Verder is het boek nu inmiddels toch via de openbare bibliotheek te leen. Terwijl de NBD (Nederlandse Bibliotheek Dienst) direct bij het verschijnen van mijn eerste boek daar 60 exemplaren van kocht, was dit aanvankelijk niet het geval bij mijn tweede boek… Maar gelukkig blijkt dat de NBD begin maart 2015 toch 56 exemplaren heeft aangeschaft voor de openbare bibliotheken in Nederland. Daar ben ik erg blij mee.
Reacties van lezers en lezeressen
En langzaam druppelen de eerste reacties van lezers en lezeressen binnen en op  mijn website zijn hier inmiddels 9 van te lezen zodat deze reacties mogelijk ook weer andere mensen inspireren.
Steeds meer uitnodigingen voor presentaties
Terwijl ik dit jaar al twee presentaties ‘Samenlevingen in Balans’ heb gegeven (in Mijdrecht en in Zuid-Limburg) en een presentatie ‘De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans’ (in Schoten bij Antwerpen), heb ik inmiddels een hele reeks uitnodigingen rond mijn nieuwe boek voor de komende tijd (zie voor de details de agenda hieronder):
= Mensen die de presentatie ‘Samenlevingen in Balans’ willen bijwonen kunnen hiervoor in mei terecht in Amsterdam en in september in Veenendaal.
= Mensen die naar een hele dag in het kader van ‘Samenlevingen in Balans’ willen komen kunnen daarvoor in november naar de Conferentie ‘Samen op weg naar een Samenleving in Balans’ in Naarden komen.
= Dan is er in juni voor bevlogen young professionals de presentatie ‘De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans’ op het landgoed Roggebotstaete.
= Voor degenen die het programma 'The source of feminine leadership' volgen en voor hen die het programma ‘Touching the Community Soul’ volgen vertel ik beide verhalen op één dag respectievelijk in mei en juni
= en iedereen die ook op één dag beide verhalen wil horen kan daarvoor in november terecht in Dokkum.


Dualistisch of holistisch lezen
Het valt me op dat er grote verschillen zijn in wat lezers en lezeressen mij vertellen over wat ze in mijn boeken lezen of waar mijn boeken overgaan. Langzaam maar zeker begin ik beter te begrijpen hoe dat kan. Allereerst lezen we natuurlijk allemaal door onze eigen gekleurde bril, waardoor ons sommige dingen meer opvallen dan andere dingen. Wanneer we eenzelfde boek een paar jaar later lezen houden ons mogelijk andere zaken bezig en kunnen ons in het zelfde boek dingen opvallen die ons de eerste keer niet zijn opgevallen. Regelmatig hoor ik ook dat mensen mij vertellen dat mijn boeken zeker van waarde voor hun zijn, maar dat er eigenlijk voor hen niet iets nieuws in staat. Dat verbaast me toch wel, omdat ik mijn eigen boeken regelmatig opnieuw lees en er steeds weer iets nieuws in ontdek…
Inmiddels begrijp ik dat in dit laatste geval er mogelijk nog iets anders meespeelt, namelijk of we bewust of onbewust lezen om te kijken of dat wat we lezen past in het kader dat we al hebben, of dat het ons lukt om ons werkelijk open te stellen voor iets dat mogelijk nieuw voor ons is. Onlangs begreep ik dit nog beter toen ik in het boek The Wholeness of Nature, Goethe’s Way of Science van Henri Bortoft las hoe hij uitlegt dat we een boek dualistisch of holistisch kunnen lezen.
Dualistisch lezen
Als we een boek op een dualistische manier lezen, gebruiken we uitsluitend ons logische verstand, tellen we de delen bij elkaar op en gaan we er vanuit dat de som van de delen (de totaliteit) gelijk is aan het geheel. In =dit geval zijn de delen primair en zien we het geheel als secundair. Op deze manier kunnen we een tekst helaas alleen oppervlakkig begrijpen en is het niet of nauwelijks mogelijk om de werkelijke betekenis te bevatten.
Holistisch lezen
Als we daarentegen een boek op een holistische manier lezen, erkennen we dat – in lijn met de Wet van Polariteit – iets  (een deel) pas werkelijk betekenis krijgt binnen een bepaalde context (het geheel). We begrijpen dat er een wederzijdse afhankelijkheid bestaat tussen de delen en het geheel, waarbij het geheel wordt weerspiegeld in de delen op zo’n manier dat ze samen het geheel ontsluiten. Wanneer we op een holistische manier  lezen stellen we (bewust of onbewust) deze relatie tussen het geheel en de delen centraal, want alleen op basis van deze relatie kunnen we de diepere betekenis van de tekst begrijpen. “…om in beeld te komen is het geheel afhankelijk van de delen en de delen zijn afhankelijk van het in beeld komen van het geheel om betekenisvol in plaats van oppervlakkig te zijn,” schrijft Henri Bortoft  (p. 11). Hij legt uit dat we de betekenis van een tekst kunnen begrijpen wanneer beide bewegingen samenvallen. Hiervoor is het echter wel nodig dat we naast onze logica bij het lezen ook gebruik maken van onze intuïtie.

Het derde boek
Deze inzichten neem ik ook mee bij het schrijven van mijn derde boek in de hoop dat het me nog beter zal lukken om lezers en lezeressen mee te nemen op het pad van holistisch lezen…
Om te beginnen heb ik besloten om bij het schrijven van dit boek over vormen van organisatie op basis van de universele wetten te beginnen bij het Leven en om vandaar uit het leven – op verschillende niveaus in de natuur en dat van onszelf als mensheid - binnen het Leven te begrijpen. Mogelijk klinkt dit nog wat vaag, maarvoor mij zelf is dit al steeds meer aan het uitkristalliseren. Mogelijk volgt er in komende nieuwsbrieven meer.

Het vierde boek Onderwijs in Balans
In het kader van wat ik nu denk dat mijn vierde boek zal zijn, kwam ik een heel interessant boek tegen waar ik erg blij mee ben. Het heet Teaching Truly, a curriculum to Indigenize mainstream Education (2013) door Four Arrows (ook bekend als Don Trent Jacobs) samen met een aantal gastschrijvers waaronder Greg Cajete, Barbara Alice Mann en Ed McGaa, allemaal mensen van wie ik andere boeken gebruikt heb bij het schrijven van mijn tweede boek. Op de achterflap staat: ‘For the first time in educational publishing, Teaching Truly offers K-16 teachers course-specific guidelines for indigenizing mainstream education. The goal is to facilitate greater educational integrity and relevance in the classroom now, without waiting for more “reforms” to policy, standards or curricula in general…’ In andere woorden, het is een poging om binnen de bestaande context – in dit geval van het Noord-Amerikaanse onderwijs - de inheemse manier van leren een plek te gaan geven op zo’n manier dat iedereen er voordeel bij kan hebben… De inheemse manier van leren wordt in het boek zo samengevat: “… inheems onderwijs en het pad van leren gaan uiteindelijk over het cultiveren van kennis en bewustzijn via spiritueel gewaar zijn en reflectie op beleefde ervaring.”
In het boek beschrijft Mark Sorensen als gastschrijver als voorbeeld van een bestaand project het STAR (Service To All Relations) Navajo School Model zodat we ons anno nu kunnen voorstellen hoe inheems onderwijs dat ook voldoet aan de vereiste normen er uit kan zien. (zie ook www.starschool.org voor meer over deze interessante school)

 

De agenda voor 2015
En hieronder is dan weer mijn agenda met presentaties over het boek ‘De Hele Olifant in Beeld’, presentaties over ‘Samenlevingen in Balans’, en presentaties over “De Hele Olifant & Samenlevingen in BValans. Bekijk zoals altijd voor de meest actuele agenda op mijn website.

Donderdag 28 mei 2015, in Vogelenzang (bij Haarlem)
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' & 'Samenlevingen in Balans' tijdens een tweedaagse van het programma 'The source of feminine leadership' voor vrouwen die een beïnvloedende rol (willen) hebben op het gebied van organisatie- en mensontwikkeling, georganiseerd door Joke van IJzeren, Marihuela Belt en Petra Portengen. (Dit is een besloten bijeenkomst).

 

 

Vrijdag 29 mei 2015, in Amsterdam
Presentatie 'Samenlevingen in Balans' op uitnodiging van de vijftigplusgroep van de Dominicuskerk.

Programma:

welkom vanaf 19.30 uur
20.00 – 21.15 uur presentatie
21.15 – 21.30 uur pauze
21.30 – 22.00 uur gelegenheid om vragen te stellen

Plaats:

Dominicuskerk, Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam. tel.nr 020 6242183

Kosten:

€ 7,-

Aanmelden:

bij Gre de Groot per email: gredegroot@kpnmail.nl of per tel: 036 5452310

Meer informatie:

bij Gre de Groot, gredegroot@kpnmail.nl

 

 

Vrijdag 5 juni 2015, op het landgoed Roggebotstaete
Presentatie 'De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans' tijdens de Young Club of Rome masterclass Persoonlijk Leiderschap met het thema 'Beheers jij de kunst van het stilstaan?' voor bevlogen young professionals in de vorm van een primitief weekend in de Nederlandse natuur, op uitnodiging van Martine Verwey.

Programma:

van 5 juni 15 uur tot 7 juni 21.00 uur

Plaats:

Landgoed Roggebotstaete, nabij de Kantoorkaravaan die daar tijdelijk is neergestreken.

Kosten:

€250 (ZZP’ers, studenten, non-profit organisatie), €450 (deelnemers vanuit een for profit organisatie) 

Aanmelden:

inschrijven voor 5 mei a.s. via deze link: http://eepurl.com/bjBq_v 
Daar vind je ook alle nadere details.

Meer informatie:

via deze link http://eepurl.com/bjBq_ 

 

 

Woensdag 24 en donderdag 25 juni 2015, in kasteel De Berckt, Baarlo
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' & 'Samenlevingen in Balans' tijdens een tweedaagse van het programma "Touching the Community Soul" voor beslissers, beïnvloeders en/of uitvoeders op het gebied van organisatieontwikkeling, georganiseerd door Erik Mandersloot als onderdeel van het Strategy Center, Nyenrode Business Universiteit. Zie voor meer info de website en Nyenrode Business Universiteit (Dit is een besloten bijeenkomst)

 

 

Woensdag 8 juli 2015, in Epse/Deventer
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op uit nodiging van de School voor Praktische Filosofie vestiging de Oxerhof. (Dit is een besloten bijeenkomst)

 

 

Zondag 27 september 2015, in Veenendaal
Presentatie 'Samenlevingen in Balans'
op uitnodiging van de open geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal

Programma:

aanvang 10.00 uur

Plaats:

Vijftien Morgen 2 te Veenendaal

Kosten:

gratis entree, een vrijwillige bijdrage is welkom

Aanmelden:

niet nodig

Meer informatie:

bij Els van Duijvenbode, tel. 0318 526027

 

 

Zondag 11 oktober 2015, in Langenboom (N.Br)
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld'
op uitnodiging de Schaapshoeve

Programma:

welkom van af 13.30 uur
14.00 uur presentatie
16.30 uur einde bijeenkomst

Plaats:

De Schaapshoeve
Schaapsdijkweg 20a
5453 SE   Langenboom (N.Br)

Kosten:

€ 17,50

Aanmelden:

via de website van de Schaapshoeve

Meer informatie:

op de website van de Schaapshoeve

 

 

Zaterdag 7 november 2015, in Wouterswoude, nabij Dokkum.
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' & 'Samenlevingen in Balans' op uitnodiging van Stichting-Wijzer uit Dokkum

Programma:

13.30 - 15.00 uur presentatie (plus vragen) 'De Hele Olifant in Beeld'
15.00 - 15.30 uur pauze
15.30 - 17.00 uur presentatie (plus vragen) 'Samenlevingen in Balans'
17.30 uur einde bijeenkomst

Plaats:

In het Fries, i.v.m. TomTom e.d.:
Dorpshuis "De Nije Warf", Foarwei 31a, 9113 PA Wâlterswâld

In het Nederlands:
Dorpshuis "De Nije Warf", Voorweg 31a, 9113 PA Wouterswoude

Kosten:

€ 15,00

Aanmelden:

reserveringen bij Froukje van der Zwaag per mail: stwijzer@stichting-wijzer.nl
of telefoon: 0519-297641

Meer informatie:

Info bij Froukje van der Zwaag per mail: stwijzer@stichting-wijzer.nl of
telefoon: 0519-297641
en op de website van Stichting Wijzer: www.stichting-wijzer.nl

 

 

Zaterdag 14 november 2015, in Naarden
Presentatie 'Samenlevingen in Balans'
tijdens de Conferentie ‘Samen op weg naar een Samenleving in Balans georganiseerd door Academia Pan-Sophia in het Internationaal Theosofisch Centrum te Naarden (N-H).

Programma:

In deze hoopvolle tijd van omslag of met een modern woord ‘kanteling’ naar een toenemend bewustzijn speelt Academie Pansophia met deze conferentie in op het thema bewustzijnsverandering in Vrouw, Man en Samenleving.
10.00 - 11.30 uur presentatie 'Samenlevingen in Balans' door Marja de Vries (plus tijd voor vragen)
11.30 - 12.00 uur pauze
12.00 - 12.30 uur korte presentatie van Annine van der Meer over het belang van transformatie van bewustzijn plus aankondiging van de middag workshops.
's middags keuze uit 4 of 5 workshops rond het thema transformatie van bewustzijn
afsluiting met centrale terugkoppeling en ceremoniële dans
einde 16.30 uur

Plaats:

ITC (Internationaal Theosofisch Centrum) (www.itc-naarden.org )
Valkeveenselaan 19
1411 GT Naarden

Kosten:

€ 40,- euro inclusief koffie, thee en soep.

Aanmelden:

Opgave digitaal via de website www.academiepansophia.nl

Meer informatie:

meer info op de website www.academiepansophia.nl

 

 

Tot zover het nieuws rond “De Hele Olifant in Beeld” en mijn werk.

Lieve groetjes,


Marja de Vries