De Hele Olifant - nieuwsbrief - april 2016

 

Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alles en iedereen.
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.


Lieve mensen,

Hier is de nieuwe nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen rond mijn twee boeken De Hele Olifant in Beeld en Samenlevingen in Balans, de vorderingen van mijn derde boek, mijn streven om bij te dragen aan meer bekendheid over de universele wetmatigheden en mijn intentie om bij te dragen aan de transformatie van leren en onderwijs zodat het overeenkomt met wie we in essentie zijn. En dit alles op zo’n manier dat het bijdraagt aan het welzijn van alles en iedereen wereldwijd, alleen op de korte termijn, maar vooral ook op de lange termijn en dus ook voor de komende zeven generaties.

 

Mijn eerste buitenlandse presentatie over De Hele Olifant in Beeld
Tot mijn grote verrassing ontving ik zo’n 10 dagen geleden een emailtje met de vraag of ik misschien in de plaats van iemand anders die plotseling verhinderd was, een presentatie zou willen geven over ‘The Whole Elephant Revealed’ op de 39ste ‘Mystics and Scientists conference’ over non-localiteit en Eenheid van Bewustzijn dat zou plaatsvinden van 15 tot 17 april in Engeland… Nadat ik over de eerste schrik heen was, heb ik deze kans met beide handen aangegrepen en zo was ik afgelopen weekend in Engeland voor mijn eerste presentatie over ‘De Hele Olifant in Beeld’ in het buitenland…
Larry Dossey
Een van de andere sprekers op de conferentie, die georganiseerd werd door The Scientific and Medical Network (zie www.scimednet.org) was Larry Dossey, arts en auteur van vele boeken en iemand die ik in De Hele Olifant in Beeld noem. Toen ik op zoek was naar een Engelse uitgever had ik hem ook gevraagd of hij een endorsement voor ‘The Whole Elephant Revealed’ zou willen schrijven en dat wilde hij. Dit is zijn endorsement: "The Whole Elephant Revealed is a thrilling synthesis that is desperately needed. Marja de Vries has woven a beautiful tapestry uniting the deepest insights of the great wisdom traditions with the revelations of modern science. She shows that humans are an integral, synchronized aspect of the universe, not an accidental, meaningless appendage. If we are to endure, the widespread understanding of the principles in this book is utterly necessary.”
Zeer positieve reacties
Op de conferentie waren zo’n 130 mensen aanwezig, waarvan vrijwel niemand van mij en/of mijn boek gehoord had en eigenlijk ook niemand wist dat ik een van de sprekers zou zijn, omdat ik als invaller gevraagd was en daarom niet in het programma stond. Ik was de laatste spreker en werd tot mijn schrik aangekondigd als iemand die zowel een mysticus als een wetenschapper is – ik ben geen van beide… Maar gelukkig werd mijn presentatie zeer goed ontvangen, waren na afloop de ruim 20 daar aanwezige exemplaren van ‘The Whole Elephant Revealed’ vrijwel direct uitverkocht en stond men in de rij om mij te bedanken en/of om mij te vragen om het net gekochte boek te signeren…
Mogelijk het begin van meer internationale belangstelling…?
Na alle inspanning die ik heb gedaan om het boek ook in het Engels gepubliceerd te krijgen en de moeizame start om meer bekendheid te krijgen rond het Engelse boek, ben ik hier erg blij mee. Een van de organisatoren van de conferentie blijkt ook de uitgever van een tijdschrift van dit netwerk te zijn en hij heeft me uitgenodigd om een artikel over mijn boek voor dat tijdschrift te schrijven. Dus mogelijk is dit het wat verlate begin van meer internationale belangstelling van mijn boek. Via deze nieuwsbrief zal ik jullie op de hoogte houden van het vervolg.

 

Seminar over de Russische School Tekos in Wales
Los hiervan was ik al van plan om komend weekend naar Wales te gaan om daar een weekend seminar bij te wonen over de zeer bijzondere school van Mikhail Schetinin in Tekos in Rusland. Deze school bestaat inmiddels al bijna 20 jaar en ik heb al het een en ander over deze school gehoord en gelezen en de DVD er over: The School: Humanity's New Future gezien. Ik krijg de indruk dat dit mogelijk een school is waar men inderdaad in staat is om er voor te zorgen dat kinderen ‘bij de rivier’ blijven of daar weer naar terugkeren. Dat maakt me natuurlijk zeer nieuwsgierig om er meer over te weten te komen. Echter bezoek aan de school wordt alleen toegestaan aan mensen die Russisch spreken – en dat doe ik niet. Leo Sharashkin, de vertaler van de DVD over de school in het Engels, heeft op uitnodiging van Mikhail Schetinin zelf enige tijd lesgegeven op deze school en op deze manier een uniek inzicht in de school verkregen. Vorig jaar heeft hij voor het eerst een Engelstalige workshop over de school gegeven in de USA en komend weekend geeft Leo Sharashkin het eerste Engelstalige seminar over de Tekosschool in Europa. Voor wie nu direct meer wil weten over deze school is hier een link met informatie over deze seminar.
Artikel over de school in Tekos volgt
Mijn plan is om op basis van alles wat ik leer op dit seminar een artikel over deze school te schrijven. Ik zal dat artikel in ieder geval op mijn website zetten, zodat belangstellenden het daar kunnen lezen. De details hierover volgen in mijn volgende nieuwsbrief.

Het herstellen van de balans tussen het vrouwelijk en mannelijk aspect
Terwijl ik dus dit weekend weer in de UK zal zijn, blijkt dat er daar dan tegelijkertijd nog iets anders heel belangrijks plaatsvindt in Devon: Inheemse vrouwen van over de hele wereld (vrouwen uit Canada, de Verenigde Staten, Mexico, Zuid-Amerika, Afrika, Indonesië, India en Australië zijn gevraagd om mee te doen) komen op uitnodiging van Pat McCabe, zelf Diné (ook bekend als Navaho) van 21-24 april naar Devon om 4 dagen lang ceremonies te doen om de balans tussen het mannelijke en vrouwelijke te helen en te herstellen.
Het helen van de wonden als gevolg van de heksenjacht

De initietiefneemster hiervan, Pat McCabe (Diné) schrijft dat ze het afgelopen jaar een serie levendige visioenen had, die haar duidelijk maakten dat een ‘Archetypische Verwonding van de Mensheid’ geheeld kan worden en dat die healing begint met energiewerk in de vorm van een serie ceremonies. Met deze ‘Archetypische Verwonding van de Mensheid’ verwijst ze met name naar de gevolgen van de Heksenjacht die een paar honderd jaar geleden in Europa plaatsvond en via Europa ook in de USA. Zonder deze wond te helen lijkt het nauwelijks mogelijk om de balans tussen het mannelijke en vrouwelijke werkelijk te herstellen.
Ceremonies ook op andere plekken in Europa
Deze ceremonies, zo schrijft ze, zijn bovenal een verzoening en een gelegenheid voor de hereniging van het mannelijke en vrouwelijke én het overbruggen van de kunstmatige scheiding tussen mensen van inheemseen Europese afkomst. Kortom, zo schrijft ze: “deze ceremonie is een mogelijkheid waardoor floreren volgens het ontwerp van het Leven opnieuw volledig functioneel kan worden voor de mensheid…” Zie hier voor wat ze daarover nog meer schrijft. Na deze 4 dagen in Devon, gaat het internationale gezelschap naar het gebied van de Katharen in Zuid-Frankrijk, dan naar het gebied rond Berlijn en tenslotte naar het gebied rond Rome om ook op al die plekken deze ceremonies te doen. De ceremonies vinden plaats van af 21 april tot en met 15 mei.
Dus hier komen inheemse mensen van over de hele wereld naar Europa om ons te helpen bij het helen van de gevolgen van de heksenvervolging… Enige dankbaarheid lijkt hier gepast en natuurlijk kan iedereen in deze periode ook energetisch contact maken met deze ceremonieën!
Wisdom keeper Ilarion Merculief uit Alaska
Via dit bericht van Pat McCabe kwam ik ook de wisdom keeper Ilarion Larry Merculieff op het spoor. Hij is een wisdomkeeper uit Alaska, van wie ik nog niet eerder had gehoord. Eerst zag ik een kort filmpje van hem met de titel  ‘Womb at the Center of the Universe’ waarin hij als man vertelt wat de essentie is van het heilige vrouwelijke en waarom vrouwen traditioneel gezien werden als heilig en waarom het belangrijk is dat we dat nu begrijpen. Het is maar een heel kort filmpje en ik ontdekte dat het een gedeelte is van dit filmpje op youtube, waarin hij ook meer vertelt over zijn achtergrond. En dat filmpje werd gevolgd door een veel langere film van hem. Mogelijk heeft dat ook jullie interesse…

Op weg naar wereldwijde Samenlevingen in Balans
Terwijl ik inmiddels gelukkig weer een paar uitnodigingen heb ontvangen om te spreken over mijn tweede boek ‘Samenlevingen in Balans’ (zie de agenda hieronder) en ik druk bezig ben met het werk aan mijn derde boek over de organisatie van Samenlevingen in Balans, blijken er op dit moment vele initiatieven te zijn van mensen om aan deze ingrijpende transformatie bij te dragen. Nadat, zoals ik in mijn boek ‘Samenlevingen in Balans’ schrijf, in 1977 woordvoerders van de Haudenosaunee (ook bekend als de Irokese Confederatie) uit Noord-Amerika via hun verklaring A Basic Call to Consciousness de wereld lieten weten wat er op dit moment nodig is, en in 1992 Hopi-woordvoerder Thomas Banyacya de VN toesprak om te laten weten wat er volgens de Hopi-voorspellingen nu nodig is, is begin april van dit jaar Phil Lane, Jr, voorzitter van de Four Worlds International Institute nog een stap verder gegaan door de VN Secretaris Generaal, Javier Perez de Cuellar & de World Commission on Culture and Development in een verklaring te laten weten wat er nu nodig is om al het leven op Aarde te redden.
Duurzame verandering, healing en ontwikkeling geworteld in de Natuur Wetten
Zijn verklaring is gebaseerd op de conclusies van 40 wijze, gerespecteerde en toegewijde elders, spirituele leiders en mensen van verschillende inheemse gemeenschappen in Noord-Amerika. Hun doel was om een holistisch model te ontwikkelen voor de ontwikkeling van mensen en gemeenschappen, geïnspireerd en geleid door organisatieprincipes, waarden, strategieën en processen voor duurzame verandering, heling en ontwikkeling die diep geworteld zijn in de Natuur Wetten. Omdat ik dit bericht zo belangrijk vind en hoop dat zoveel mogelijk mensen het zullen lezen, heb ik de tekst met gedeelten uit dit bericht op mijn website gezet, zodat het makkelijk vindbaar is. Dit is de link: 'A message recently given to the UN by native elders


Samenwerking met de Stichting Geboortenis in Zutphen
Zoals ik al in mijn vorige nieuwsbrief aankondigde was er afgelopen april hier in Zutphen een dag voor (aspirant)leden van de Stichting De Geboortenis (zie De Geboortenis) in Zutphen, waarop ik over mijn beide boeken heb verteld en over en mijn passie om me er voor in te zetten dat steeds meer mensen gaan begrijpen dat het een goed idee zou zijn om er voor te zorgen dat ‘kinderen in de natuurlijke staat van balans bij de rivier’ waarin ze geboren worden, kunnen blijven. Terwijl onze uitgangspunten verschillen in de zin dat ik vooral van het grote overzicht ben en de mensen van de Stichting De Geboortenis op verschillende manieren in de praktijk werken, kwamen we tot de conclusie dat er zeker overlap was in ons werk en wederzijdse aanvulling. We stelden vast dat als gevolg van deze wederzijdse kennismaking in de toekomst zeker nieuwe initiatieven zouden kunnen ontstaan. En we besloten deze zaterdag door uit te spreken dat we er vertrouwen in hadden dat de toekomst vanzelf duidelijk zou maken wat een mogelijk vervolg hiervan zou kunnen zijn.
Eerste resultaat – Brooke Medicine Eagle komt naar Zutphen!
Terwijl ik blij was met het verloop en het resultaat van de dag had ik die zaterdag zelf nog geen enkel idee over wat mogelijk een vervolg zou kunnen zijn. Maar direct de volgende dag al ontving ik een email uit België met het bericht dat Brooke Medicine Eagle, een vrouw uit Montana onder begeleiding van wie ik in 1993 en 1994 mijn vision quests heb gedaan, in juni naar België komt en dat er ruimte in haar programma was om dan ook kort naar Nederland te komen. En zo werd ons een prachtig vervolg op die zaterdag als het ware in de schoot geworpen, want inmiddels hebben de Stichting De Geboortenis en ik kunnen regelen dat Brooke Medicine Eagle maandagavond 27 juni hier in Zutphen een avond komt verzorgen. En tijdens die avond zal ze op speciaal verzoek van ons ook kort aandacht besteden aan geboorte.  De precieze details over deze avond heb ik op dit moment nog niet, maar volgen zo spoedig mogelijk op de agenda op mijn website.
 

De agenda voor 2016
En dan is hieronder mijn agenda met de komende presentaties over het boek ‘De Hele Olifant in Beeld’  en over ‘Samenlevingen in Balans’. Bekijk zoals altijd voor de meest actuele agenda mijn website.


Donderdag 26 mei 2016, in Bergen op Zoom

Presentatie'De Hele Olifant in Beeld'op uitnodiging van 'Ingelicht!' van Coby Terstappen en Susanne Graf in samen werking met de Bibliotheek Het Markiezaat


Programma:

Vanaf 19.00 uur welkom voor een kopje koffie of thee
19.30 - 20.45 uur presentatie 'De Hele Olifant in Beeld'
20.45 - 21.00 uur pauze
21.00 - gelegenhheid voor het stellen van vragen
22.00 uur afronding

Plaats:

Bibliotheek Het Markiezaat, Kortemeestraat 17, Bergen op Zoom.

Kosten:

€ 15,-

Aanmelden:

via het emailadres van de bibliotheek: lezing@markiezaatsbibliotheken.nl

Meer informatie:

nadere info volgt zsmWoensdag 22 en donderdag 23 juni 2016, in kasteel De Berckt, in Baarlo

Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' & 'Samenlevingen in Balans' tijdens een tweedaagse van het programma "Touching the Community Soul" voor beslissers, beïnvloeders en/of uitvoeders op het gebied van organisatieontwikkeling, georganiseerd door Erik Mandersloot als onderdeel van het Strategy Center, Nyenrode Business Universiteit. Zie voor meer info de website en Nyenrode Business Universiteit (Dit is een besloten bijeenkomst)Maandag 27 juni 2016, Brooke Medicine Eagle in Zutphen!
Presentatie 'PROPHECY & PROMISE, An Ancient Understanding of a Radiant Future' door Brooke Medicine Eagle op uitnodiging van Stichting De Geboortenis en Marja de Vries.

Programma:

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk

Plaats:

In Zutphen, Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk

Kosten:

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk

Aanmelden:

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk

Meer informatie:

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijkZondag 25 september 2016, in Naarden
Presentatie 'Samenlevingen in Balans' op uitnodiging van werkgroep 'De Nieuwe Mens'.

Programma:

vanaf 10. 15 uur welkom voor een kopje koffie of thee
10.30 - 11.30 uur 1e deel presentatie 'Samenlevingen in Balans'
11.30 - 12.00 uur pauze
12.00 - 12.30 uur 2e deel presentatie 'Samenlevingen in Balans'
12.30 - 13.00 uur gelegenhheid voor het stellen van vragen

Plaats:

Naarden

Kosten:

meer info volgt zo snel mogelijk

Aanmelden:

meer info volgt zo snel mogelijk

Meer informatie:

meer info volgt zo snel mogelijk

 

 

2017

 

Vrijdag 20 januari 2017, in Utrecht
Presentatie 'Samenlevingen in Balans' met een opstapje vanuit 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van de loge van de theosofische vereniging Nederland (Adyar), in Utrecht.

Programma:

 

Vanaf 19.30 uur welkom
20.00 - 21.45 de presentatie'Samenlevingen in Balans' met een opstapje vanuit 'De Hele Olifant in Beeld' en aansluitend gelegenhheid voor het stellen van vragen
van af 21.45 uur pauze met thee en koffie en gelegenheid tot napraten.

Plaats:

Kruisstraat 307, 3581 GK Utrecht.

Kosten:

€ 3,- voor niet-loge leden

Aanmelden:

niet nodig

Meer informatie:

op de website van de Theosofische ver. Utrecht

 

 

 

Tot zover het nieuws rond “De Hele Olifant in Beeld” en mijn werk.

Lieve groetjes,


Marja de Vries