De Hele Olifant - nieuwsbrief - augustus 2016

 

Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alles en iedereen.
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.


Lieve mensen,

Hier is opnieuw een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen rond mijn twee boeken De Hele Olifant in Beeld en Samenlevingen in Balans, de vorderingen van mijn volgende boek(en), mijn streven bij te dragen aan meer bekendheid rond de universele wetmatigheden en mijn intentie om bij te dragen aan de transformatie van leren en onderwijs zodat het overeenkomt met wie we in essentie zijn. En dit alles op zo’n manier dat het bijdraagt aan het welzijn van alles en iedereen wereldwijd, alleen op de korte termijn, maar vooral ook op de lange termijn en dus ook voor de komende zeven generaties.

 

Meer tijd voor De Hele Olifant in Beeld
Terwijl ik tot nu toe zelden een uitnodiging voor een presentatie voor midden in de vakantie kreeg, werd ik deze zomer op vrij korte termijn uitgenodigd om midden in de vakantie (13 augustus) in België over De Hele Olifant in Beeld te komen spreken. Dat was de reden waarom ik in juli een korte extra nieuwsbrief heb verstuurd.
Een middag én avond spreektijd
Terwijl ik inmiddels al heel vaak – ik ben de tel kwijt, maar het zal iets tussen de 100 en 150 keer zijn – uitgenodigd ben geweest om over mijn boek De Hele Olifant in Beeld te komen spreken, krijg ik meestal relatief weinig spreektijd en heb ik mij inmiddels goed kunnen oefenen om in 1.15 uur à 1.30 uur slechts zeer beknopt een overzicht van de universele wetten te geven. Het bijzondere van deze uitnodiging was, dat mij nu expliciet gevraagd werd of ik dieper op de inhoud wilde ingaan en daarvoor kreeg ik op een zaterdag een hele middag en avond spreektijd.
Zo’n 100 aanwezigen uit België en Nederland
Tot ieders verrassing stroomden er zoveel aanmeldingen binnen dat de oorspronkelijke locatie voor max. 50 mensen al snel vol bleek. Maar toen de wachtlijst bleef groeien is er twee weken van te voren besloten om de bijeenkomst te verplaatsen naar een grotere ruimte ergens anders in de buurt van Gent waar tenslotte zo’n 100 mensen uit België én Nederland aanwezig waren! Voor dit zeer geïnteresseerde publiek heb ik ’s middags drie volle uren (van 14.00 tot 15.15 uur en  van 15.45  tot 17.30 uur) en ’s avonds nog eens anderhalf uur (van 19.00 tot 20.30 uur) gesproken – en dat alles inclusief het stellen van vragen. We hadden geen exacte eindtijd afgesproken, maar om 20.30 uur, nadat ik de vraag – Hoe is het boek De Hele Olifant in Beeld ontstaan? – had beantwoord, was het goed en mooi om het geheel daar mee af te sluiten.
Zeker voor herhaling vatbaar
Ik vond het fijn dat er op deze manier veel minder tijdsdruk was waardoor ik niet alleen veel rustiger kon spreken, maar er ook er veel meer ruimte was om de inhoud van mijn presentatie met voorbeelden te illustreren en natuurlijk ook om vragen uit het publiek te beantwoorden. Omdat iedereen gevraagd was om zelf eten mee te nemen was het ook mogelijk om de toegangsprijs laag te houden ( € 25,- inclusief koffie en thee met iets lekkers daarbij). Kortom, een geslaagde formule, die wat mij betreft zeker voor herhaling vatbaar is. Dus mocht iemand iets vergelijkbaars willen organiseren, dan hoor ik dat graag.

 

Internationale belangstelling voor De Hele Olifant in Beeld
Nadat ik dit voorjaar uitgenodigd was om te spreken op een conferentie in Engeland, en deze zomer, zoals hierboven vermeld, in België, heb ik onlangs tot mijn vreugde ook een uitnodiging gekregen omeind november voor een week naar Zweden te komen.
International Youth Initiative program
In Järna (in de buurt van Stokholm) start dit jaar al voor de 9e keer het "International Youth Initiative Program"(YIP). Dit is een 10-maanden durend holistisch educatief programma voor 18-28 jarigen om hen een kans te geven hun volledig potentieel te ontwikkelen en initiatieven te nemen die bijdragen aan een betere wereld. Voor het programma, in de vorm van community life voor een internationale groep van 20-40 jongeren, worden o.a. een aantal mensen van buiten uitgenodigd om daar gedurende 5 ochtenden van een week een programma te verzorgen. Het verzoek aan mij is om dit jaar zo’n serie van 5 ochtenden rond mijn twee boeken te verzorgen. Daar ben ik er blij om en heb ik heel veel zin in!
Ambassadeurs voor The Whole Elephant Revealed
Hoewel de belangstelling voor de Engelse versie van The Whole Elephant Revealed tot op heden vrij bescheiden is, zijn er toch ook regelmatig mensen die spontaan als ‘ambassadeur’ voor het boek optreden.
= Zo liet iemand mij weten dat ze niet alleen met veel interesse, herkenning en blijdschap mijn boeken heeft gelezen, maar ook van plan was om tijdens een trainingsweek in Findhorn in Schotland mijn boek onder de aandacht te brengen ‘voor zover ze het daar nog niet in beeld hebben...’
= Iemand anders mailde mij dat hij De Hele Olifant in Beeld regelmatig tipt aan mensen, en dat hij zojuist in de soefitempel Universel Murad Hassil (in Katwijk aan Zee), waar een internationale zomerschool gaande was, op de Engelse vertaling van mijn boek heeft gewezen.
= Brooke Medicine Eagle, die eind juni in Zutphen was en met een exemplaar van The Whole Elephant Revealed in haar bagage verder door Europa reisde, mailde mij dat zij niet alleen het boek (opnieuw?) aan het lezen was, maar het tijdens haar reis ook bij andere mensen onder de aandacht bracht.
= En Dr. Surendra Kumar Pathak uit India mailde mij dat hij enthousiast is over mijn boek, het gebruikt bij sommige van zijn artikelen en dat hij van plan is om een recensie voor Amazon.com te schrijven.
Dus ik ben benieuwd waar dat tenslotte allemaal toe zal leiden.

Opkomende belangstelling voor Samenlevingen in Balans
Terwijl de belangstelling voor mijn boek Samenlevingen in Balans – eigenlijk net als bij De Hele Olifant in Beeld – relatief langzaam opgang is gekomen, lijkt het nu in een volgende fase te zijn geraakt, waarbij enthousiaste lezers het onder de aandacht van andere mogelijk geïnteresseerden brengen en ik bovendien meer uitnodigingen voor presentaties ontvang. Zo hoorde ik van iemand die een reeks van 6 bijeenkomsten volgde rond zaken als persoonlijke ontwikkeling en de wensen van onze ziel, dat er op 3 van de 6 bijeenkomsten nadrukkelijk mijn boek Samenlevingen in Balans werd genoemd en aanbevolen.
Vijf openbare presentaties
Verder kan ik tot mijn vreugde laten weten dat het de komende tijd op 5 verschillende locaties - 15 september in Aalten (bij Winterswijk), 25 september in Naarden, 11 oktober in Zutphen, 19 november in Zuidhorn (bij Groningen) en 20 januari 2017, in Utrecht – mogelijk is om te komen luisteren naar mijn presentatie over Samenlevingen in Balans. Zie voor de details de agenda hieronder.
Plus vier presentaties op besloten bijeenkomsten
Daarnaast ben ik bovendien dit najaar uitgenodigd om in het kader van 4 verschillende besloten programma’s over mijn boek Samenlevingen in Balans te komen spreken:
= tijdens een tweedaagse van het programma "Touching the Community Soul" (georganiseerd door Erik Mandersloot als onderdeel van het Strategy Center, Nyenrode Business Universiteit), een programma waarvoor ik dit jaar al voor de 7e keer ben uitgenodigd.
= tijdens een bijeenkomst van de "Leiderschapsacademie voor de energietransitie 2016-2017" voor leiders in het Nederlandse energiedomein, georganiseerd door Martine Verweij (Green Bridges) en Christopher Baan (de brochure), een programma waarvoor ik dit jaar voor de 2e keer ben uitgenodigd.
= tijdens een bijeenkomst van het onderzoeksprogramma "The Source of Universal Leadership" georganiseerd door Joke van IJzeren, Priscylla Beentjes en Ellen Waenink, een programma waarvoor ik dit jaar ook voor de 2e keer ben uitgenodigd.
= En zoals ik hierboven al vermelde, tijdens het "International Youth Initiative Program" (YIP) in Järna, Zweden, waarvoor ik dit jaar voor de 1e keer ben uitgenodigd.
Tweede druk in voorbereiding
Intussen wordt gewerkt aan de herdruk van Samenlevingen in Balans waarover meer informatie in de volgende nieuwsbrief zal volgen.

Het uitgebreide artikel over de Schetinin school
In mijn vorige nieuwsbrief liet ik weten dat ik naast het werk aan mijn derde boek over de organisatie in ‘Samenlevingen in Balans’ en mijn vierde boek over ‘Leren en Onderwijs in Balans’ op dit moment werk aan een uitgebreid artikel over de bijzondere Schetinin School in Rusland. De kwestie waar ik mij o.a. deze zomer in verdiept heb is: wat zijn de universele aspecten van de Schetinin School en dus aspecten die ik ook terug vind in de informatie over ‘Samenlevingen in Balans’ en wat zijn aspecten die cultuurhistorisch bepaald zijn en/of lokaal gebonden en die er op andere plekken weer anders uit zullen zien of anders ingevuld worden.
De Russische context
Hiervoor ben ik enerzijds verder op zoek gegaan naar meer informatie over de Schetinin School zelf en heb ik niet alleen de (Russische) website van de school gevonden, maar ook het integraal op het internet te vinden boek uit 1986  ‘Het omarmen van de onmetelijkheid; aantekeningen van een leraar’ van Mikhail Petrovich Schetinin, de oprichter van de Schetinin School in Tekos. Aangezien ik geen Russisch ken, heb ik geprobeerd om dat te bekijken met behulp van https://translate.google.com/ en hoewel dat natuurlijk erg behelpen is, lukte het toch ook om er het een en ander van te begrijpen.
Zo werd o.a. mijn vermoeden bevestigd dat Mikhail Petrovich Schetinin zich heeft georiënteerd op de Russische onderwijsvernieuwers die hem voor zijn gegaan. Zijn lijstje bleek echter veel uitgebreider dan Anton Makarenko te zijn, want hij schrijft dat hij (naast het bestuderen van de werken van Marx, Engels, Lenin) zich verdiept heeft in de pedagogische standpunten van Konstantin D. Ushinski (de ‘Vader van de Russische Pedagogie’) en Leo Tolstoj (oprichter van de eerste Russische school waar leren zonder dwang centraal stond), de inzichten van mensen achter de Russische onderwijsrevolutie in de jaren 1920, zoals J. Lunatsjarski, Pavel P.
Blonskii, Nadezhda K. Krupskaya (de vrouw van Lenin), en Stanislav. T. Shatsky, waarvan Stanislav. T. Shatsky, (die op zijn beurt weer zeer geïnspireerd was door de Amerikaan John Dewey), wordt beschouwd als de belangrijkste persoon bij deze onderwijsvernieuwingen, Anton Makarenko, J. Korczak (oprichter van weeshuizen in Warschau), en het werk van mensen die daar op verder bouwden zoals V.A. Sukhomlinsky.
Daarnaast bestudeerde hij het werk van de fysioloog I.P. Pavlov en van psychologen zoals Lev Vygotsky, Leonid Zankov, V.V. Davydov en anderen…  En op zoek naar de inzichten van al deze mensen – van de meeste had ik echt nog nooit gehoord – vond ik een zeer interessante website met veel artikelen in het Engels over het Russisch onderwijs in heden en verleden en dus over een aantal van deze mensen!
De onlosmakelijke samenhang tussen onderwijs en samenleving
Deze zeer interessante speurtocht heeft een paar dingen voor mij duidelijk gemaakt. Allereerst de werkelijkheid van de onlosmakelijke en al dan niet expliciet benoemde samenhang tussen vormen van onderwijs en de samenleving (het zij in de vorm van publieke opinie het zij in de vorm van een sterk variërend politieke bewind). Zo stelde de Amerikaanse onderwijsfilosoof John Dewey (1859-1952) aan het einde van de 19e eeuw dat onderwijsvernieuwingen de vernieuwingen in de samenlevingen vooruit zouden moeten gaan in plaats van die te volgen. Maar terwijl hij zijn onderwijsfilosofie gedurende 10 jaar op een zeer succesvolle wijze in praktijk bracht op zijn ‘Laboratorium school’ als onderdeel van de universiteit van Chicago, bleek het politieke klimaat ter plekke zodanig dat men niet echt geïnteresseerd was in een dergelijke vernieuwing van de samenleving en vonden zijn  inzichten in de VS geen grootschalige toepassing in het onderwijs. Echter na de oktober revolutie in Rusland werden veel aspecten van de onderwijsfilosofie van John Dewey tussen 1920 en 1930 overheidsbeleid in het jonge communistische Rusland, om vervolgens echter tijdens het autoritaire bewind van Stalin (tot aan zijn dood in 1953) weer helemaal verboden te worden… en daarna opnieuw weer in de belangstelling te komen…
Leren van de organisatie van ‘Samenlevingen in Balans’
Iets anders wat ik in deze speurtocht tegenkwam zijn interessante inzichten rond de consequenties van slechts een deel van de organisatie van ‘Samenlevingen in Balans’ overnemen in plaats van het totale pakket en dus van de transformatie van het hele systeem. In de tijd dat kolonisten vanuit het feodale Europa naar Noord-Amerika gingen hebben ze daar tot hun grote verbazing kennis gemaakt met het democratische systeem van de Irokezen, een democratische federatie van aanvankelijk 5 en later 6 verschillende inheemse volken. In zijn op het internet te vinden boek Forgotten Founders, Benjamin Franklin, the Iroquois  and the Rationale for the  American Revolution (1982) beschrijft Bruce E. Johansen zeer gedocumenteerd hoe de zn. ‘Founding Fathers’ van de Verenigde Staten van Amerika (met name Benjamin Franklin en later Thomas Jefferson) op zoek naar een alternatief voor het feodale hiërarchische organisatiesysteem van het Europa, zich voor het initiëren van de ‘Verenigde Staten’ en ook voor de grondwet daarvan, hebben laten inspireren door de democratische organisatie van de Irokezen.
In zijn nawoord vermeldt Bruce E. Johansen dat iets vergelijkbaars geldt voor Karl Marx en Friedich Engels ongeveer een eeuw later. Louis Henri Morgan, die o.a. de samenleving van de Seneca (een van de Irokeze volken) had bestudeerd, publiceerde in 1875 - mede onder invloed van het toen net nieuwe evolutie-idee van Charles Darwin - zijn boek Ancient History waarin hij o.a. uitgebreid over de organisatie van de samenleving van de Irokezen schrijft. Als Karl Marx in New York is (eind 1880, bein 1881) bestudeert hij dat boek en maakt daar 98 pagina’s aantekeningen van. Nadat Karl Marx in 1883 sterft, erft Friedrich Engels deze aantekeningen en op basis daarvan verschijnt in 1884 zijn boek The Origin of the Family, Private Property and the State dat een van de documenten is waarop Lenin en de zijnen zich hebben gebaseerd.
Echter in beide gevallen (zowel de ‘Founding Fathers’ van de Verenigde Staten als de rondleggers van het communisme in Rusland) heeft men slechts een gedeelte - beide weliswaar een ander gedeelte – overgenomen van de democratische organisatie van de Irokezen, met als resultaat respectievelijk het kapitalisme en het communisme, dat beide zoals we nu weten niet blijkt te werken…
In mijn derde boek zal ik dit verder uitwerken als een voorbeeld van dat wat niet werkt als we van de organisatie van Samenlevingen in Balans willen leren.
Voorbereidingen voor mijn derde en vierde boek
Zo heeft deze zomer me interessante stof opgeleverd zowel als voorbereiding voor mijn derde als voor mijn vierde boek. Tegelijkertijd is het me echter nog niet gelukt om het artikel over de Schetinin School al af te hebben voor deze nieuwsbrief de deur uit gaat, maar ik hoop toch zeker dat artikel deze herfst af te krijgen. Voor wie graag iets wil lezen over een school die in veel opzichten lijkt op de Schetinin School en die bijna een eeuw geleden in Rusland bestond kan ik intussen verwijzen naar dit artikel: ‘The Timeless Light of Red Dawns’ over de wonderbaarlijke en indrukwekkend succesvolle school van Ignaty V. Ionin (1892-1939).

De agenda voor 2016
En dan is hieronder mijn agenda met de komende presentaties over dit keer vooral over mijn boek ‘Samenlevingen in Balans’. Zie voor de nadere details de agenda hieronder en bekijk zoals altijd voor de meest actuele agenda mijn website


Donderdag 15 september 2016, in Aalten
(bij Winterswijk)
Presentatie 'Samenlevingen in Balans' op uitnodiging van Ewoud van der Leij  van Het Commerciële huis en Judith van der Leij-Alblas van Voeding voor Jezelf

Programma:

Vanaf 19.00 uur welkom voor een kopje koffie of thee
19.30 uur korte ontspanningsoefening
aansluitend de presentatie 'Samenlevingen in Balans'
en daarna gelegenhheid voor het stellen van vragen
22.00 uur afronding

Plaats:

De school ’t Mölleveld, op buurtschap de Haart, in Aalten.
Adres: Haartseweg 12-A, Aalten.

Ingang:
de ingang het dichtst bij de gymzaal.  Als je het schoolplein oploopt, zie je op het plein een soort binnenplein met een hek eromheen. Je gaat dit tweede hek binnen en daarachter is een deur, deze deur is open donderdagavond.

Parkeren:
= naast de school,
= in de voorrij-laan aan de voorkant van de school
= aan de andere kant van de school op een klein parkeerplaatsje
En mocht er geen plek meer zijn op deze plaatsen eventueel hier op het gras

Kosten:

€ 15,-

Aanmelden:

via judith@voedingvoorjezelf.nl of telefonisch via 0543-565474

Meer informatie:

bij Judith: judith@voedingvoorjezelf.nl of telefonisch via 0543-565474Maandag 19 september 2016, in Ermelo

Presentatie'De Hele Olifant in Beeld'op uitnodiging van de Rotary Club in Ermelo. (Dit is een besloten bijeenkomst)


Zondag 25 september 2016, in Naarden
Presentatie 'Samenlevingen in Balans' op uitnodiging van werkgroep 'De Nieuwe Mens'.

Programma:

vanaf 10. 00 uur welkom voor een kopje koffie of thee
10.30 - 11.30 uur 1e deel presentatie 'Samenlevingen in Balans'
11.30 - 12.00 uur pauze
12.00 - 12.30 uur 2e deel presentatie 'Samenlevingen in Balans'
12.30 - 13.00 uur gelegenhheid voor het stellen van vragen

Plaats:

Besant Hall, Meentweg 9, Naarden
parkeren langs de Valkeveenselaan en op het parkeerterrein van Oud Valkeveen. Parkeren langs de Meentweg staat de gemeente niet toe.

Kosten:

€ 12,-

Aanmelden:

via de website van werkgroep 'De Nieuwe Mens' of per email naar secretariaat@werkgroepdenieuwemens.nl

Meer informatie:

op de website van werkgroep 'De Nieuwe Mens'


Dinsdag 11 oktober 2016, in Zutphen
Presentatie 'Samenlevingen in Balans' op uitnodiging van Ellen Dekker van 't Pakhuys in Zutphen.

Programma:

19.30 uur welkom
20.00 - 21.30 uur presentatie 'Samenlevingen in Balans'
21.30 - 21.45 uur pauze
24.15 - 22.15 uur gelegenhheid voor het stellen van vragen

Plaats:

In 't Pakhuys, Berkelkade 15a, Zutphen

Kosten:

€ 12,50

Aanmelden:

via ellendekker@euronet.nl of 06-24789096

Meer informatie:

bij Ellen Dekker, via ellendekker@euronet.nl of 06-24789096


Dinsdag 8 en woensdag 9 november 2016, in de Zwanenhof in Zenderen
Presentatie 'Samenlevingen in Balans' tijdens een tweedaagse van het programma "Touching the Community Soul" voor beslissers, beïnvloeders en/of uitvoeders op het gebied van organisatieontwikkeling, georganiseerd door Erik Mandersloot als onderdeel van het Strategy Center, Nyenrode Business Universiteit. Zie voor meer info de website en Nyenrode Business Universiteit (Dit is een besloten bijeenkomst)

Zaterdag 19 november 2016, in Zuidhorn (bij Groningen)
Presentatie 'Samenlevingen in Balans' op uitnodiging van de PanSophia groep Noord-Nederland als eerste lezing van een cyclus van drie met als titel “herstel van evenwicht”.

Programma:

13.30 uur welkom
14.00 uur - 15.30 uur presentatie 'Samenlevingen in Balans'
15.30 uur – 16.00 uur pauze
16.00 – 16.30 gelegenheid om vragen te stellen

Plaats:

De Gasthorn, De Gast 58 A, 9801 AG, Zuidhorn
(achter de kerk, ruime parkeergelegenheid)
Dit is 5 minuten lopen vanaf het treinstation

Kosten:

€ 20,00

Aanmelden:

via Neeltje Mocking cemmo@hetnet.nl of 0591-549559

Meer informatie:

via Neeltje Mocking cemmo@hetnet.nl of 0591-549559


Woensdag 23 november 2016
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' & 'Samenlevingen in Balans' tijdens een bijeenkomst van de "Leiderschapsacademie voor de energietransitie 2016-2017" voor leiders in het Nederlandse energiedomein, georganiseerd door Martine Verweij (Green Bridges) en Christopher Baan (Strategic Leadership towards Sustainability). Zie voor meer info de brochure (Dit is een besloten bijeenkomst)

Maandag 28 november tot en met vrijdag 2 december 2016, Järna, Zweden
Een op 'De Hele Olifant in Beeld' & 'Samenlevingen in Balans' gebaseerde 5-daagse bijdrage aan het "International Youth Initiative Program" (YIP), een 10-maanden durend holistisch educatief programma voor 18-28 jarigen om hen een kans te geven hun volledig potentieel te ontwikkelen en initiatieven te nemen die bijdragen aan een betere wereld. Het programma is in de vorm van community life in Järna, Zweden. (Dit is een besloten bijeenkomst)


Donderdag 8 december 2016
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' & 'Samenlevingen in Balans' tijdens een bijeenkomst van het onderzoeksprogramma "The Source of Universal Leadership" georganiseerd door Joke van IJzeren, Priscylla Beentjes en Ellen Waenink. (Dit is een besloten bijeenkomst)

2017:

 

Vrijdag 20 januari 2017, in Utrecht
Presentatie 'Samenlevingen in Balans' met een opstapje vanuit 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van de loge van de theosofische vereniging Nederland (Adyar), in Utrecht.

Programma:

Vanaf 19.30 uur welkom
20.00 - 21.45 de presentatie 'Samenlevingen in Balans' met een opstapje vanuit 'De Hele Olifant in Beeld' en aansluitend gelegenhheid voor het stellen van vragen
van af 21.45 uur pauze met thee en koffie en gelegenheid tot napraten.

Plaats:

Kruisstraat 307, 3581 GK Utrecht.

Kosten:

€ 3,- voor niet-loge leden

Aanmelden:

niet nodig

Meer informatie:

op de website van de Theosofische ver. Utrecht

 

 

Tot zover het nieuws rond “De Hele Olifant in Beeld” en mijn werk.

Lieve groetjes,


Marja de Vries