De Hele Olifant - nieuwsbrief - december 2015

 

Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alles en iedereen.
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.


Lieve mensen,

Hier is de nieuwe nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen rond mijn eerste twee boeken De Hele Olifant in Beeld en Samenlevingen in Balans, de vorderingen van de volgende boeken en mijn streven om bij te dragen aan de transformatie van leren en onderwijs zodat het zoveel mogelijk overeenkomt met wie we in essentie zijn, en dat alles op zo’n manier dat het bijdraagt aan het welzijn van alles en iedereen wereldwijd, dus zonder iets of iemand buiten te sluiten of over het hoofd te zien, en dat niet alleen op de korte termijn maar vooral ook op de lange termijn en voor de komende zeven generaties.

 

Universele Wetten en de Wet van Trilling in het bijzonder
Het afgelopen jaar lijkt te zijn omgevlogen…
Dit jaar meer uitnodigingen dan andere jaren
Nu we bijna aan het einde zijn van 2015 wordt duidelijk dat niet alleen het aantal uitnodigingen om over mijn boeken te spreken dit jaar meer was dan in een van de voorgaande jaren (in totaal tot nu toe 22). Bovendien is het aantal presentaties  nog een stuk hoger, omdat ik op diverse plekken uitgenodigd was om over beide boeken een presentatie te geven. En dat betekent dat ik dit jaar 14 keer een presentatie over mijn boek De Hele Olifant in Beeld heb gegeven en bovendien 15 keer een presentatie over mijn nieuwe boek Samenlevingen in Balans.
Speciaal over de Wet van Trilling
Daarnaast heb ik op speciaal verzoek afgelopen 14 november een presentatie van een uur speciaal over de Wet van Trilling gegeven voor een zeer enthousiast publiek van zo’n 250 mensen die op één of andere manier bezig zijn met QuantumTouch. Terwijl veel van de hier aanwezige mensen mijn boek De Hele Olifant in Beeld al kenden en gelezen hadden, heb ik op deze dag ook een top aantal van mijn beide boeken verkocht, nl. 53 exemplaren in totaal…
Op 20 december een mooie en feestelijke afsluiting
Tot slot gaan we dit indrukwekkende jaar afsluiten met een heel speciale bijeenkomst ‘ Leven naar de Universele Wetten, dansen als sterren’ op 20 december, de kortste dag van het jaar.  Tijdens deze dag in Haarlem zal mijn presentatie De Hele Olifant in Beeld afgewisseld worden met het ervaren van de universele wetten via dans samen met Jantine Gerbscheid en Monique ten Tusscher. Er zijn al heel wat aanmeldingen voor deze dag binnen gekomen, dus mocht je hier ook bij willen zijn, dan is het een kwestie van snel reageren. De details over deze dag vind je in de Agenda onderaan deze nieuwsbrief.

 

Samenlevingen in Balans
Terwijl ik mijn boek De Hele Olifant in Beeld heb geschreven in de hoop dat het bijdraagt om onderscheid te kunnen maken tussen wat wel werkt en wat niet, heb ik mijn boek Samenlevingen in Balans geschreven in de hoop dat het er aan bijdraagt om onderscheid te kunnen maken tussen enerzijds de vele zaken van onze huidige samenleving die niet in lijn zijn met de werking van de universele wetten en anderzijds het alternatief daarvan, dat het mogelijk is dat alle aspecten van een samenleving wel in overeenstemming zijn met de universele wetten en dat het resultaat daarvan bijdraagt aan het welzijn van alles en iedereen.
Twee geheel verschillende perspectieven
Het betekent dat we naar alles kunnen kijken vanuit twee geheel verschillende perspectieven: of door de culturele bril van de staat van permanente onbalans  zoals we dat gewend zijn in ‘Samenlevingen uit Balans’ (en dus met de bril van de ‘burcht’), of vanuit het perspectief van de natuurlijke staat van balans die kenmerkend is voor ‘Samenlevingen in Balans’ (en dus door de bril van de ‘bij de rivier’). En omdat onze overtuigingen en verwachtingen bepalen wat we wel en wat we niet zien, zullen we in beide gevallen heel verschillende dingen waarnemen.
‘Je ziet het als je het door hebt!’
Af en toe laten lezers en lezeressen me weten dat mijn tweede boek hen inderdaad heeft geholpen om ook vanuit het tweede perspectief te kijken. Zo kreeg ik een mailtje van iemand die vertelde dat ze bij het bekijken van een tentoonstelling over de Kelten zich mede door mijn boek realiseerde dat ze ook naar die tentoonstelling door twee verschillende brillen kon kijken en dat op basis van inzicht in het bestaan van ‘Samenlevingen in Balans’ vele zaken op hun plek leken te vallen. Of, zo schreef ze, om met Johan Cruijff te spreken: "Je ziet het als je het door hebt!"
‘There is a place where…’

Een ander voorbeeld hiervan is hoe we kijken naar dat wat binnen het Christendom bekend is als het Paradijs. Verschillende Noord-Amerikaanse inheemse volken spreken niet over het Paradijs, maar over ‘een plaats’. Zo begint Tom Brown (leerling van de Apache Grandfather Stalking Wolf) zijn uitvoerige beschrijving hiervan zo: “Er is een plek die ik ken waar alles leef in harmonie. Niets wordt benijd, gestolen of gedood. In plaats daarvan wordt alles gedeeld. Het land is van iedereen en niemand. Het leven is heilig. Een bewoner van deze plek acht het menselijk leven hoog omdat hij of zij zo dicht bij de aarde leeft. Hij of zij begrijpt het eigen aandeel in het geheel van de natuur (…) Alles heeft waarde op deze plek. Het kleinste insect is net zo belangrijk als de grootste beer. Ieder heeft een eigen doel en wordt gerespecteerd…” (Tom Brown, Jr. The Search, 1980, p. xvii). Als we dit met de culturele bril van de burcht lezen bestaat de kans dat we denken dat het hier letterlijk om een fysieke locatie gaat. Maar een stukje verder legt hij uit dat hier iets anders wordt bedoeld: “Waar is deze plek? Bestaat het echt? Ja, het bevindt zich in mij en het kan ook in jou zijn. Het is een staat van bewustzijn; het is een gewaarwording; het is een waardering; het is een begrijpen; het is een commitment aan het leven…” (Tom Brown, Jr. The Search, 1980, p. xviii).
Mensen hebben het paradijs nooit verlaten…
Het betekent dat mensen in ‘Samenlevingen in Balans’, waarbinnen de natuurlijke staat van bewustzijn beschouwd wordt als de ‘normale staat van zijn’, deze staat van bewustzijn en dus ‘deze plaats’ in tegenstelling tot ons westerlingen nooit hebben verlaten. Jaren geleden, toen ik me nog niet zo bewust was hoe belangrijk het is om de juiste bewoordingen te kiezen, zei ik een keer op een onbewaakt ogenblik dat dat betekent dat zij het Paradijs nooit verlaten hebben. Echter dat stuitte toen op grote verontwaardiging en mij werd duidelijk gemaakt, dat ik daarmee werkelijk te ver ging en dat niet zo kon zeggen… Omdat het niet mijn intentie was of  is om wie dan ook maar te kwetsen, heb ik dat vanaf dat moment niet meer zo gezegd en heb ik ontdekt dat ik hetzelfde ook kan zeggen door andere woorden te gebruiken…
Hof van Eden ontdekt…
Onlangs ontdekte ik echter dat op een Noord-Amerikaanse inheemse website in feite hetzelfde onder woorden werd gebracht in een tekst met de titel “Garden of Eden Discovered! Evidence proves conclusive...” Om zich tegen vergelijkbare verontwaardigde reacties in te dekken en bewust anticiperend op lezers die vanuit het perspectief van de burcht bij het Paradijs mogelijk denken aan een specifieke geografische locatie hebben de schrijvers van dit artikel een list verzonnen: Het artikel begint namelijk als een persbericht met de aankondiging dat tijdens de prestigieuze Wereld Conferentie van Wetenschap en Theologie de exacte locatie van de Bijbelse Hof van Eden is bevestigd. En nadat dat uitgebreid wordt toegelicht op een manier die geheel overeenkomt met de verwachtingen vanuit het perspectief van de burcht en zoals we dat gewend zijn in onze ‘Samenlevingen uit Balans’, wordt vervolgens verklapt dat dit verhaal verzonnen is… maar worden we ook met klem verzocht om door te lezen.
En wat dan volgt is het Noord-Amerikaanse inheemse perspectief hierover, en wordt uitgelegd dat het niet alleen zo is dat we zouden kunnen zeggen dat mensen in ‘Samenlevingen in Balans’ het Paradijs nooit verlaten hebben, maar zelfs dat wij mensen allemaal nooit het Hof van Eden of het Paradijs hebben verlaten. In het artikel wordt uitgelegd wat er volgens hen – en dus vanuit het perspectief van mensen in ‘Samenlevingen in Balans’ - mede toe bijgedragen heeft dat velen van ons ‘onze ogen, oren en harten hebben gesloten’, zodat we niet langer in staat zijn om het Paradijs – dat er nog steeds is, te ervaren. Natuurlijk eindigt dit indrukwekkende artikel met de oproep om onze ogen, oren en harten opnieuw te openen… Voor wie nieuwsgierig is geworden naar het hele artikel, dit is de link

3e boek: Zelforganisatie als een recept of als dieper inzicht
Bij het werk aan mijn derde boek ben ik op zoek gegaan naar verdiepende inzichten in zelforganisatie, omdat ik op basis van mijn eerste twee boeken heb geleerd dat alleen een heldere uiteenzetting van de verschillende aspecten van zelforganisatie niet zal voldoen. Na het beschrijven van de universele wetmatigheden als 7 aparte wetten werd me namelijk al snel duidelijk dat dat zeker wel zinvol kan zijn als een eerste kennismaking, maar dat dit tegelijkertijd ook te kort schiet omdat het de onderlinge samenhang van en wisselwerking tussen van de verschillende universele wetten voor een groot deel buiten beeld laat. Bovendien bestaat er zo het risico dat mensen die het boek uitsluitend lezen door de bril van de burcht denken dat het hier ‘een methode’ betreft of iets dat je zou kunnen toepassen op een vergelijkbare manier waarop we regels en voorschriften toepassen. Dat inzicht heeft geleid tot mijn metafoor van de Landkaart van de Burcht en de Rivier, om zo in ieder geval zichtbaar te maken dat alle universele wetten tegelijkertijd en door elkaar heen werken.
Zelforganisatie en ‘de kunst van het taartenbakken’
Iets vergelijkbaars kom ik nu tegen bij het werk aan mijn derde boek, omdat ik me inmiddels realiseer dat het niet zal voldoen om de verschillende aspecten van zelforganisatie helder en geïllustreerd met vele voorbeelden te beschrijven, maar dat het vooral ook belangrijk is om op basis van de onderlinge samenhang van de verschillende universele wetten, de logica en de onderlinge samenhang van de verschillende aspecten van zelforganisatie te laten zien. Mogelijk klinkt dat wat abstract, maar ik kan het eenvoudig illustreren aan de hand van ‘de kunst van het taarten bakken’. We kunnen een heerlijke appeltaart bakken als we daar een goed recept voor hebben en nauwgezet de verschillende stappen opvolgen. Echter dat geeft ons geen of weinig inzicht in de onderlinge verhouding en wisselwerking van de verschillende ingrediënten (meel, boter, eieren en suiker) en het is een manier die slechts leidt tot één specifieke taartvorm, waarbij we slechts weinig ruimte tot variatie hebben. Ik heb zo’n receptenboekje waar in het voorwoord staat: “… bakken is geen kunst, als je je maar precies aan de receptuur houdt (…) Doe nooit iets op de gok. Dat kan wel bij koken, maar bij bakken beslist niet.”
Een dieper inzicht
In plaats van het gebruiken van recepten voor het bakken van taarten kunnen we ook dieper in de materie duiken om ons werkelijk  ‘de kunst van het taartenbakken’ eigen te maken door te begrijpen wat de werking is van de verschillende basisingrediënten (meel, boter, eieren en suiker) en hun onderlinge verhouding.  Ik heb ook een boekje waarin informatie staat over de functie van boter, suiker, eieren en meel en hun onderlinge relaties zodat je inzicht krijgt in de verschillende functies van de basisingrediënten. Dat inzicht kun je gebruiken om volop te experimenteren met de hoeveelheden eieren, boter en suiker. Als we dat inzicht eenmaal hebben kunnen we niet alleen begrijpen waarom de meeste ingrediënten onmisbaar zijn, maar kunnen we bijvoorbeeld ook begrijpen dat we taarten kunnen bakken zonder suiker. Wil je bv. bakken zonder suiker dan, zo leggen ze uit, kan suiker als zoetstof worden vervangen bv. door honing, rozijnen, gerstmout, maisstroop, etc. Daarnaast wordt uitgelegd dat traditioneel veel suiker gebruikt wordt om een luchtig baksel te verkrijgen. Suiker als bijdrage aan een luchtig en krokant baksel kan ook worden vervangen bv. door het eiwit en het eigeel van de eieren apart te kloppen en pas op het laatste moment door het beslag te spatellen. En in tegenstelling tot het andere boekje vinden we hier het advies: gebruik de recepten als uitgangspunt om er je eigen taartvariatie op te maken onder het motto: “Begrijp je eenmaal wat de werking is van de verschillende ingrediënten en heb je eenmaal de verhoudingen door, dan bak je steeds makkelijker en creatiever een veelheid aan zelfbedachte taarten.”
Circulaire Thermodynamica
Op een vergelijkbare manier ben ik op zoek gegaan naar verdiepende inzichten in zelforganisatie en dat heeft me o.a. op het spoor gebracht van de zogenaamde Circulaire Thermodynamica die de Britse biofysica Mae-Wan Ho beschrijft. Thermodynamica is de wetenschap van materie en energie transformatie. De bekende tweede wet van de thermodynamica stelt dat alle systemen gekenmerkt worden door toenemende entropie (chaos) en uiteindelijk helemaal uit elkaar vallen. Natuurlijk is duidelijk dat er voor levende systemen iets anders aan de hand moet zijn. En daarom heeft Mae-Wan Ho het initiatief genomen om de Circulaire Thermodynamica te beschrijven die geldt voor organismen en alle levende systemen, waarbij niet entropie (chaos) dominant is, maar ‘organisatie’/coherentie en efficiënt/optimaal energiegebruik centraal staat. Vervolgens stelt ze dat dezelfde principes van deze Circulaire Thermodynamica van toepassing zijn op duurzame systemen.
De onderlinge samenhang van de verschillende aspecten van zelforganisatie
In haar beschrijvingen herken ik niet alleen de onderlinge samenhang, dynamiek en logica van de verschillende aspecten van zelforganisatie maar het helpt me bovendien om mijn  inzichten in de logische onderlinge samenhang van de verschillende universele wetten te verdiepen. In het bijzonder de samenhang tussen de Wet van Dynamische Balans, de Wet van Ritme en de Wet van Trilling. Ik ben blij met deze verdiepende inzichten, omdat die me helpen om zelforganisatie zo te beschrijven dat het hopelijk kan inspireren tot een veelheid aan verschillende vormen van zelforganisatie. Voor wie geïnteresseerd is naar de Circulaire Thermodynamica zoals beschreven door Mae-Wan Ho, is dit een interessant artikel
Mogelijk een van de belangrijkste wetenschappers van onze tijd…
Hoe meer ik lees over het werk van Mae-Wan Ho, des te meer raak ik onder de indruk van haar en haar zeer uitgebreide en maatschappelijk relevante werk. Voor mensen die nieuwsgierig naar haar worden is er op het internet een prachtig interview met haar te vinden, waarin ze aangekondigd wordt als een van de belangrijkste wetenschappers van onze tijd. Dit is de link naar het interview
 

De agenda voor 2015
En dan is hieronder mijn agenda met de komende presentaties over het boek ‘De Hele Olifant in Beeld’ , en over ‘Samenlevingen in Balans’. Op dit moment zijn dat er niet zo veel, maar dat kan snel weer veranderen, dus bekijk zoals altijd voor de meest actuele agenda mijn website.

Zondag 20 december 2015, in Haarlem
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' door Marja de Vries afgewisseld met ervaring van de universele wetten via dans samen met Jantine Gerbscheid & Monique ten Tusscher tijdens de speciale bijeenkomst Leven naar de Universele Wetten, dansen als sterren


Programma:

van 11.00 tot 17.00 uur
's morgens 1e deel uitleg van de universele wetten door Marja met aansluitend ervaren via dans met Monique en Jantine
13.15-14.15 uur lunch pauze
's middags 2e deel uitleg van de universele wetten door Marja met aansluitend ervaren via dans met Monique en Jantine
16.15 uur ruimte voor vragen en uitwisseling
17.00 uur afsluiting

Plaats:

het Seinwezen,
Kinderhuissingel 1, Haarlem

Kosten:

€ 45,00 per persoon, inclusief koffie en thee.
We vragen je om iets te eten mee te nemen als bijdrage aan een gezamenlijke lunch

Aanmelden:

via email naar: info@lichtvoetig.nl
of bellen naar Jantine Gerbscheid: 06-30966755 

Meer informatie:

klik hier voor de FLYER

 

 

 

2016

 

 

Donderdag 31 maart 2016, in Aalten
Presentatie'De Hele Olifant in Beeld'op uitnodiging van Ewoud van der Leij  van Het Commerciële huis en Judith van der Leij-Alblas van Voeding voor Jezelf


Programma:

 

Vanaf 19.00 uur welkom voor een kopje koffie of thee
19.30 uur korte ontspanningsoefening
aansluitend de presentatie 'De Hele Olifant in Beeld'
en daarna gelegenhheid voor het stellen van vragen
22.00 uur afronding

Plaats:

De school ’t Mölleveld, op buurtschap de Haart, in Aalten.
Adres: Haartseweg 12-A, Aalten.

Ingang:
de ingang het dichtst bij de gymzaal.  Als je het schoolplein oploopt, zie je op het plein een soort binnenplein met een hek eromheen. Je gaat dit tweede hek binnen en daarachter is een deur, deze deur is open donderdagavond.

Parkeren:
= naast de school,
= in de voorrij-laan aan de voorkant van de school
= aan de andere kant van de school op een klein parkeerplaatsje
En mocht er geen plek meer zijn op deze plaatsen eventueel hier op het gras

Kosten:

€ 15,-

Aanmelden:

via judith@voedingvoorjezelf.nl of telefonisch via 0543-565474

Meer informatie:

bij Judith: judith@voedingvoorjezelf.nl of telefonisch via 0543-565474Woensdag 22 en donderdag 23 juni 2016, in kasteel De Berckt, Baarlo

Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' & 'Samenlevingen in Balans' tijdens een tweedaagse van het programma "Touching the Community Soul" voor beslissers, beïnvloeders en/of uitvoeders op het gebied van organisatieontwikkeling, georganiseerd door Erik Mandersloot als onderdeel van het Strategy Center, Nyenrode Business Universiteit. Zie voor meer info de website en Nyenrode Business Universiteit (Dit is een besloten bijeenkomst)

 

 

Tot zover het nieuws rond “De Hele Olifant in Beeld” en mijn werk.

Lieve groetjes,


Marja de Vries