De Hele Olifant - nieuwsbrief special - februari 2011

 

Themadagen “Universele wetten in de praktijk” special

Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het meer overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alles en iedereen.

 

Lieve mensen,

Deze nieuwsbrief is een extra nieuwsbrief helemaal gewijd aan de twee themadagen ‘Universele wetten in de praktijk”. In de nieuwsbrief van begin januari heb ik deze twee dagen die we op 29 april en 1 oktober op het landgoed Duinlust organiseren al genoemd. Toen kon ik al wel laten weten dat ik zelf op beide dagen een presentatie geef over de visie en grote lijnen toegespitst op het thema "Universele wetten en Organisaties", maar het was nog niet bekend wie ‘s middags de workshops zullen geven. Intussen is dat allemaal rond en hebben de mensen die een workshop komen geven een kort stukje geschreven over hun bijdrage, zodat ik in deze nieuwsbrief-special jullie nu alle informatie over die twee dagen kan sturen. Zoals jullie kunnen zien, beloven het twee prachtige dagen te worden.  Per dag is er ruimte voor zo’n 60 mensen en voor beide dagen zijn de eerste aanmeldingen er al!


Universele wetten in de praktijk – Themadagen op 29 april en 1 oktober 2011
op landgoed Duinslust in Overveen.

Landgoed Duinlust.jpg

 

Organisaties en Samenlevingen in Balans
zijn organisaties en samenlevingen,
waarbij inzicht in de werking
van de universele wetmatigheden
een inherent onderdeel is van de cultuur.

Daardoor functioneren ze optimaal,
en dragen ze bij aan het welzijn
van alles en iedereen,
waardoor iedereen kan floreren
in harmonie met al het andere.


Themadagen voor uitwisseling van praktijkervaringen op Duinlust
Op weg naar het creëren van Samenlevingen in Balans en dus naar het toepassen in de praktijk van de universele wetmatigheden, organiseren Erik Mandersloot en Marja de Vries in 2011 de eerste twee themadagen 'Universele wetten in de praktijk'. Het doel van deze themadagen is om de verbinding te maken tussen inzicht in de universele wetten, het daarop gebaseerde wereldbeeld, staat van zijn, manier van leven en de praktische vertaling naar de persoonlijke en maatschappelijke praktijk, zodat ze een inherent onderdeel van onze cultuur kunnen worden. Deze themadagen komen tegemoet aan de wens van een groeiende groep mensen die, na het lezen van het boek De Hele Olifant in Beeld, deze inzichten daadwerkelijk willen toepassen en zo willen bijdragen aan de transformatie van onze Samenleving uit Balans naar een Samenleving in Balans. De dagen vinden plaats op 29 april en 1 oktober op landgoed Duinlust in Overveen, een prachtig landgoed aan de rand van de duinen.
Zowel algemeen als iedere dag rond een thema
De opzet van de dagen is zodanig, dat er enerzijds op iedere dag aandacht is voor het toepassen van de universele wetten in het algemeen, en anderzijds staat iedere dag in het teken staan van een thema. Marja de Vries geeft een presentatie over de grote lijnen en draagt daarmee zorg voor de visie. Daarnaast geven 3 mensen die praktijkervaring hebben met het toepassen van de universele wetten rond het thema van de dag in parallelle workshops inzicht in hun casussen en praktijkervaringen. Ook bieden we iedere dag de mogelijkheid om aspecten van handelen, zijn, en leven in overeenstemming met de universele wetten persoonlijk te ervaren. Omdat altijd één van de drie bijdrages ook breed en algemeen is, kunnen de dagen los van elkaar bijgewoond worden en ook als een serie gevolgd worden.
Uitwisselen en contacten leggen  
De opzet van deze warme, respectvolle, waarderende bijeenkomsten biedt voor deelnemers de gelegenheid om praktijkervaringen met elkaar uit te wisselen, elkaar te verrijkingen en van elkaar te leren. Het maakt het mogelijk om in contact te komen met anderen om rondom bepaalde thema’s met elkaar te gaan samenwerken.
Thema’s  
In 2011 zijn 'Universele wetten & organisaties' (29 april) en 'Universele wetten & leren en onderwijs' (1 oktober) als leidraad gekozen. Andere thema's voor 2012 waar we op dit moment aan denken zijn 'Universele wetten & gezondheid' en 'Universele wetten, het vrouwelijk aspect en innerlijk leiderschap'.
Organisatie  
Erik Mandersloot draagt samen met Ingrid van Rossum en hun team zorg voor de algehele organisatie van de dag.

De eerste themadag “Universele wetten in de praktijk” op vrijdag 29 april 2011
is rond het thema “UNIVERSELE WETTEN & ORGANISATIES”


Programma:

10.00 – 10. 30 uur ontvangst, koffie, thee
10.30 – 10. 40 uur welkom
10.40 - 11.30 uur presentatie Marja de Vries - de visie en grote lijnen toegespitst op het thema "Universele wetten en Organisaties"
11.30 - 12.30 uur introductie uitgenodigde gasten met praktijkervaring en evt. voorstellen van andere deelnemers die er al actief mee zijn
12.30 - 14.00 uur lunchpauze
14.00 - 15.30 uur parallelle workshops  door
Mildred Hofkes van Bureau Hofkes Reputatiemenagement en bedenker en initatiefnemer van NieuwBestuur - 'het Nieuwe Besturen' is veel meer in lijn met de universele wetten
Marjolein Gerrits van Schel Management Strategen - de universele wetten aan de hand van een casus
Bianca van Hoorn van Mozaiek Instituut voor Levenskunst - de universele wetten in de praktijk betekent in eerste instantie persoonlijke ontwikkeling
Jantine Gerbscheid & Monique ten Tusscher - Biodanza en het ervaren van de universele wetten
15.30 - 15.45 uur pauze
15.45 - 16.50 uur plenaire reflectie op de dag en hoe verder
16.50 - 17.30 uur borrel
17.30 diner voor diegenen die zich daarvoor hebben aangemeld

Plaats:

Landgoed Duinlust, Duinlustweg 16, Overveen

Kosten:

€ 135,- inclusief BTW, koffie & thee, lunch, koffie & thee, borrel, exclusief diner.
Optioneel: diner € 30,- per persoon, inclusief BTW.

Aanmelden:

via universelewetten@duinlust.com

Meer informatie:

www.marjadevries.nl
www.erikmandersloot.com
www.duinlust.com


Omschrijving van de 4 parallelle workshops op de themadag
“Universele wetten en Organisaties” op 29 april 2011 op Duinlust:


Het Nieuwe Besturen’ is veel meer in lijn met de universele wetten – workshop van Mildred Hofkes
Mijn naam is Mildred Hofkes. Sinds 2006 heb ik in Haarlem een eigen bureau gespecialiseerd in reputatieonderzoek en strategisch reputatieadvies. Met behulp van de door mij zelf ontwikkelde Reputatiebarometer (een methodologisch instrument om de waarde van de reputatie van een organisatie te meten en inzichtelijk te maken) helpen wij organisaties om zich bewust te worden van hun eigen reputatie. Een organisatie krijgt bij reputatieonderzoek een blik van buiten naar binnen gepresenteerd (vanuit verschillend stakeholderperspectieven zoals klanten, medewerkers, leveranciers, aandeelhouders, media etc.). Vaak is dit de eerste stap van bestuurders naar bewustwording over de signalen uit de omgeving. Ik heb gemerkt dat bestuurders geïsoleerd opereren aan de top en daardoor relevante signalen missen. De Reputatiebarometer helpt hen om op een nieuwe manier te kijken naar hun eigen organisatie. We hebben dit 'Het Nieuwe Besturen' genoemd. Ik heb daar ook een boek over geschreven dat in 2009 is uitgebracht met als titel "Wisseling van de Macht, oplossingen voor de nieuwe bestuurlijke elite".
De principes van de universele wetten sluiten zo goed aan bij de principes van 'Het Nieuwe Besturen' dat ik Marja de Vries heb uitgenodigd als spreker op ons congres. Ik vind het boek van Marja een verrijking voor onze maatschappij en hoop daarom zoveel mogelijk bestuurders met haar belangrijke verhaal in contact te kunnen brengen. De eerste aanzet daartoe is op 24 maart 2011, in de Westergasfabriek in Amsterdam tijdens het 2de Nationale Reputatie Congres. http://nieuwbestuur.nl/reputatiecongres/

De universele wetten aan de hand van een case – workshop van Marjolein Gerrits

Mijn naam is Marjolein Gerrits en ik ben partner bij Schel Management Strategen. Ik adviseer en begeleid organisaties bij het realiseren van de door hun gewenste veranderingen, verbeteringen, en/of vernieuwingen op basis van ons ‘Strategisch Managen’ model. Mijn ambitie is om organisaties te helpen gezond te worden - of te blijven -  zodat medewerkers met plezier naar hun werk gaan, zich bewust van hun kracht, rol en bijdrage aan de ambities van de organisatie. In mijn aanpak ga ik opzoek naar de condities en voorwaarden waar de organisatie op functioneert. Ik benoem ze, maak ze duidelijker, breng nieuwe aan en breng ze in de juiste verhouding en balans. Een aantal jaar geleden werd ik mijzelf bewust van bepaalde condities, voorwaarden die ik intuïtief al wel toepaste in mijn werk en die steeds explicieter zijn geworden voor mij:  De universele wetten. Waar deze wetten voor mij persoonlijk steeds belangrijker werden (ik ben mij steeds bewuster van mijn werkelijke potentie en kan deze inzetten) raakte ik ervan overtuigd dat als ze voor 1 persoon al zo’n uitwerking hebben, dat voor een ‘verzameling mensen’ - een organisatie - nog vele malen effectiever zou kunnen zijn. Daarom wil ik graag samen met een aantal gelijk denkenden opzoek naar de link tussen de systemen en processen binnen organisaties en de universele wetten. Op basis van een case (van mijzelf of van een van de aanwezigen) eens kijken wat de uitwerking is en kan zijn van de universele wetten wanneer bewust nageleefd.
Meer informatie over Schel Management Strategen: www.managementstrategen.nl
De ontdekking van de universele wetten is mijn persoonlijke ervaring, op deze site zul je dus geen referenties vinden naar deze wetten.

De universele wetten in de praktijk betekent in eerste instantie persoonlijke ontwikkeling – workshop van Bianca van Hoorn
Mijn naam is Bianca van Hoorn (1964) Ik ben opgeleid als Psychosociaal Therapeut Beeldend, Coach Beeldend, Docent Genezend Tekenen en volg op dit moment een opleiding Oude Egyptische Geneeswijzen. Samen met mijn partner Cees van Keeken ontwikkel en geef ik jaarleergangen Levens-Kunst en in dit kader hebben we ook programma’s ontwikkeld voor Mantelzorgers en mensen met een burn-out. In 2010 is het boek Levens-Kunst voor Mantelzorgers in Beeld uitgekomen, met een voorwoord van Herman Wijffels.
De Universele Wetmatigheden en de vier Levens-Instrumenten: onze fysieke, mentale, emotionele en spirituele kwaliteiten, zijn de gouden draad in mijn eigen leven, in het Levens-Kunst gedachtegoed en in mijn werk als therapeut, coach, trainer en in de opleidingen die ik ontwikkel en geef. Tijdens mijn eigen leven kwam ik er al heel jong achter, dat er bepaalde wetmatigheden waren, waar we niet omheen kunnen. Twaalf jaar geleden, ben ik me daar zowel privé als professioneel verder mee bezig gaan houden. Het boek De Hele Olifant in Beeld van Marja de Vries was daarom een feest van herkenning. Universele Wetten zijn wetmatigheden die hoe dan ook werkzaam zijn op alle levensgebieden. Helaas zijn deze wetten voor veel van ons onbekend; ze worden meestal (nog) niet doorgegeven binnen onze opvoeding en onderwijs. Hoewel er een kentering zichtbaar is, zijn wij in de maatschappij waarin wij leven, over het algemeen eerder bezig deze wetten onbewust “tegen te werken”. Dat dat leidt tot onbalans op vele fronten, is te zien in de wereld zoals wij die met elkaar op dit moment geschapen hebben.
Werken met de universele wetten betekent in eerste instantie werken aan je Persoonlijke Ontwikkeling. Pas als we ons bewust worden van de wijze waarop we vanuit onze (onbewuste) belemmerende overtuigingen, projecties en valkuilen deze wetten tarten, kunnen we dit proces ombuigen. Dit leidt tot een zingevend en duurzaam Zelf- Mens- Wereld en Godsbeeld. Dan gaat er een wereld aan mogelijkheden voor ons open, en worden we steeds meer bewust van ons potentieel en onze scheppende kwaliteiten die we zowel prive als zakelijk kunnen inzetten. Als dit proces zich doorzet zal er een sneeuwbaleffect ontstaan ten aanzien van bewustwording, duurzaamheid, gezondheid, verbinding en samenwerking, wat uiteindelijk kan leiden tot een leven dat in balans met de mensen om ons heen, de natuur en het universum. Zie voor meer info www.schoolvoorlevens-kunst.nl, www.mozaweb.nlwww.levens-kunst.org

Biodanza en het ervaren van de universele wetten – workshop van Jantine Gerbscheid & Monique ten Tusscher
Monique ten Tusscher en Jantine Gerbscheid geven samen biodanzalessen. De universele wetten zijn voor ons een feest der herkenning! Biodanza is een bij uitstek geschikte dansvorm om deze universele wetten te ervaren en voelen! Wij organiseren dansdagen rond telkens één van de wetten. D.m.v. dans is het bijv. mogelijk om ons denken los te laten en op een ander niveau van bewustzijn te komen (trance). We kunnen ons al dansend aan elkaar spiegelen. We kunnen onze intenties voor het leven dansen, zodat we die makkelijker kunnen vorm geven. Ook kunnen we de polariteit eenheid - afgescheiden zijn verkennen, evenals die tussen mannelijk/vrouwelijk of geven en ontvangen. We kunnen met de elementen dansen (aarde, water, lucht en vuur). De mogelijkheden zijn eindeloos. We dansen in liefde voor al wat leeft. Dat is inclusief de liefde voor onszelf en voor onze medemensen. We leren ons open op te stellen, zonder oordeel. Vitale levensenergie die verbonden is met onze Essentie, wordt aangewakkerd! Onze aandacht gaat naar buiten én naar binnen. Daarnaast is dansen natuurlijk leuk en gezond.
Monique is eigenaar van 'Unlimited Potential'. Haar bevlogenheid is gericht op een samenleven vanuit het hart. Dit ligt aan de basis van haar werk als levenscoach, mediator/relatiecoach, trainer en biodanzadocent. Ze faciliteert individuen en groepen in het hervinden van onze 'eigen natuur' die vanuit groei in zelfliefde vorm krijgt en rust in de universele wetten. Mensen leren om vanuit hun authentieke binnenwereld te leven en ervaren zelfrespect, zelfacceptatie en zelfliefde.
Jantine heeft ruim twintig jaar gewerkt voor diverse lagen van de overheid als projectmanager/docent/coach. Ze gaat zich nu meer richten op (relatie)coaching en dans. Hiervoor heeft ze het bedrijf Lichtvoetig.nl opgericht. Een website is in wording.
Voor meer informatie www.unlimitedpotential.nl/biodanza.html


De tweede themadag “Universele wetten in de praktijk” op zaterdag 1 oktober 2011
is rond het thema “UNIVERSELE WETTEN & LEREN EN ONDERWIJS”


Programma:

10.00 – 10. 30 uur ontvangst, koffie, thee
10.30 – 10. 40 uur welkom
10.40 - 11.30 uur presentatie Marja de Vries - de visie en grote lijnen toegespitst op het thema "Universele wetten en Leren en Onderwijs"
11.30 - 12.30 uur introductie uitgenodigde gasten met praktijkervaring en evt. voorstellen van andere deelnemers die er al actief mee zijn
12.30 - 14.00 uur lunchpauze
14.00 - 15.30 uur parallelle workshops door
Anita Brouwers van 'Inspiratie voor kinderen' - zij werkt met basisschool kinderen met de universele wetten: "Zij weten het!"
Corné van Oers van 'Begeleiding bij ontwikkeling' - hij werkt o.a. met jongeren die vastliepen in het VO - "heel praktisch: bv. wat je uitzendt komt terug."
Mirjam Spitholt werkzaam op de Saxion Hogeschool in Enschede - zij werkt o.a. in het kader van creative problem solving met studenten met de universele wetten.
Ton Langelaan van het Geluksmuseum - hij werkt met leerkrachten en leerlingen en het ervaren van de Wet van Aandacht: 'Wat Je Aandacht Geeft Wordt Groter'
15.30 - 15.45 uur pauze
15.45 - 16.50 uur plenaire reflectie op de dag en hoe verder
16.50 - 17.30 uur borrel
17.30 diner voor diegenen die zich daarvoor hebben aangemeld

Plaats:

Landgoed Duinlust, Duinlustweg 16, Overveen

Kosten:

€ 135,- inclusief BTW, koffie & thee, lunch, koffie & thee, borrel, exclusief diner.
Optioneel: diner € 30,- per persoon, inclusief BTW.

Aanmelden:

via universelewetten@duinlust.com

Meer informatie:

www.marjadevries.nl
www.erikmandersloot.com
www.duinlust.com


Omschrijving van de 4 parallelle workshops op de themadag
“Universele wetten en Leren en Onderwijs” op 1 oktober 2011 op Duinlust:


Anita Brouwers werkt met basisschool kinderen met de universele wetten: “Zij weten het!”
Mijn naam is Anita Brouwers. Als kind was ik op zoek naar de waarheid “achter de dingen”. Wat is er aan het einde van het universum, en wat is niets? Later ging mijn zoektocht verder naar zingeving. Op allerlei manieren heb ik met kinderen mogen werken: als onderwijzeres, mimespeler, balletdocente, met kinderen filosoferen en schilderen. Zo ontdekte ik dat kinderen op verschillende manieren leren en dat hun echte weten in het hart zit, niet altijd in het hoofd. Nu werk ik met kinderen die het leven soms moeilijk vinden, bijvoorbeeld het lastig vinden zich te uiten, veranderingen in de gezinsituatie, zich angstig voelen of gepest worden.
Door veel lezen kwam ik enkele wetten tegen maar door het boek van Marja zag ik eindelijk de hele olifant. Als alle kinderen op hun zoektocht naar zingeving en het grote beeld, net als taal en rekenen, deze basisprincipes in beeld krijgen, kan hun leven meer stromen (wet v.d. minste weerstand) en doordat ze de grotere verbanden zien kan het vertrouwen in hun wereld terugkeren of versterken (door bijvoorbeeld de wet van ritme). Er zijn veel avonturen te beleven en te overwinnen op je levensreis en door het herkennen van de wetten kun je daar beter mee omgaan, je bent soepeler, je geeft mee, je hebt meer overzicht om de dingen die je tegen komt op te vangen.
Spelend, knutselend of met dans en muziek reizen we kriskras door de wetten zoals ze zich voor doen, afhankelijk van interesse en levenssituatie van het kind, door bijvoorbeeld het land van tegenstelling (wet v.d. polariteit) naar spiegelland (spiegelprincipe) langs de wensboom (wet van aantrekking) varend op de levensrivier (wet v.d. minste weestand) komen we de laagjespoppen tegen (wet van overeenstemming) enzovoorts. En zo word je misschien de ridster of ridder van je eigen leven. Kinderen “weten” veel en door dat te spiegelen kan het vertrouwen in eenheid en verbondenheid zich versterken. Graag wil ik met u ook uw ervaringen delen zo dat we elkaar kunnen inspireren. Voor meer info op www.anitabrouwers.nl

Corné van Oers werkt o.a. met jongeren die vastliepen in het VO – “Heel praktisch: bv. wat je uitzendt komt terug”.
Mijn naam is Corné van Oers en mijn passie is onderwijs: ontwikkeling en vormgeving. Al jaren mag ik als groepsleerkracht, directeur basisonderwijs, onderwijsadviseur, trainer en nu docent rebound in het V.O. mensen jong en oud begeleiden bij hun ontwikkeling. Ik ben geraakt door de groeikracht die in iedere mens zit, ook in mensen (jongeren) die het moeilijk hebben. Mijn pad was een zoektocht naar de essentie van leren en ontwikkelen, aanvankelijk langs ervaringen hoe het niet werkt, naar steeds meer de prachtige kippenvelmomenten waarop ‘het’ gewoon gebeurde. Ik ontdekte dat leerprocessen overeenkomen met levensprocessen, die in alle levensvormen terug te vinden zijn en op gelijksoortige manier plaatsvinden; de volmaaktheid van de schepping!
De universele wetten zijn voor mij een leidraad, om meer inzicht te verkrijgen in de schepping om zelf (te leren) als schepper te fungeren. Onderwijs en leerprocessen vormgeven, hoe doen we dat? Hier ben ik in geïnteresseerd. In de kern gaat het bij onderwijzen slechts om twee zaken, te weten: de Ontmoeting en de Uitwisseling. Iedere vorm is hierbij mogelijk die op dat moment bij jou, bij de ander(en) en bij de situatie past.
In deze workshop wil ik samen met jullie zichtbaar maken hoe praktische en simpele oplossingen voor handen zijn in alledaagse situaties van leren en ontwikkelen. We hoeven geen lange verandertrajecten toe te passen, maar slechts te vertrouwen op de wijsheid van ons eigen HART. Door anders te kijken naar een situatie en zelf, innerlijk te kiezen voor verandering van houding, verandert de wereld om je heen. Wat je uitzendt, krijg je terug! Leren was nog nooit zo leuk, ontspannen, met elkaar en eenvoudig! Meer weten: www.begeleidingbijontwikkeling.nl

Mirjam Spitholt werkt op de Saxion Hogeschool in Enschede – o.a. in het kader van creative problem solving werkt ze met studenten met de universele wetten
Mijn naam is Mirjam Spitholt. Van origine ben ik docent bedrijfseconomie en ik ben verbonden aan de Saxion Hogeschool te Enschede. Aangezien ik een echte seeker en shaker ben, bleef dit niet beperkt tot het geven van economische lessen maar kwamen de grote levensvragen vaak aan bod. Ik merkte dat de studenten zeer geïnteresseerd waren in: Wie ben ik? Wat wil ik? Welke invloed heeft het verleden op je keuzes nu? Hoe werkt het universum? Vanuit die behoefte ontwikkelde ik het vak gelukskunde. Bij dit vak probeer ik de studenten handvatten te geven om zichzelf beter te leren begrijpen en laat ze op een andere manier naar zichzelf en daarmee naar anderen kijken.
We leren op school lezen, schrijven, rekenen en veel meer maar voor de bovenstaande materie is weinig ruimte binnen ons onderwijssysteem. Volgens mij en de studenten waarmee ik werk is dit van essentieel belang. Steeds meer durf ik zoveel mogelijk te vertrouwen op mijn intuïtie en stem ik mijn les af op dat wat er in de groep leeft.
Toen ik een jaar geleden het boek De Hele Olifant in Beeld ontdekte realiseerde ik me dat ik tot nu toe onbewust bekwaam was geweest. Ik bleek veel te werken met de wet van de trilling en alle afgeleide wetten daarvan. Wat trek je aan in je leven? Wat zou je aan willen trekken? Wat zijn je beperkende overtuigingen? Welke lessen krijg je steeds weer? Uitmondend in waarom ben jij hier? Wat wil het leven van je? Wat is je (ziels)missie?
De wet van de eenheid komt eveneens aan de orde. Veelal ontstaat er in de lessen zo’n veilig groepsgevoel dat onze vorm wegvalt en we ons zo durven open te stellen dat we er niet meer omheen kunnen dat we allemaal uit dezelfde bron komen en een zijn! Op 1 oktober wil ik jullie een kijkje in de keuken geven van een docent met passie. Hopelijk werkt het aanstekelijk.

Ton Langelaan van het Geluksmuseum werkt met leerkrachten en leerlingen - ervaren van de Wet van Aandacht: “Wat Je Aandacht Geeft Wordt Groter”
Hallo allemaal. Ik ben Ton Langelaan. Ik ben eigenaar van trainingsbureau ‘het Geluksmuseum’, een organisatie die trainingen verzorgt voor leerkrachten, Geluksdagen voor basisscholen organiseert en die werkwijzen ontwikkelt om geluk in het onderwijs en de opvoeding een vaste plek te geven. Van origine ben ik leraar lichamelijke opvoeding en als bedrijfsadviseur (vanuit mijn studies bedrijfskundige economie en milieukunde) heb ik me jarenlang bezig gehouden met milieugedrag- en gedragsverandering. De werkwijzen, ervaringen en uitkomsten van die onderzoeken ben ik in 1999 gaan vertalen naar het onderwijs. ‘Wat je aandacht geeft wordt groter’ staat daarbij als universeel principe centraal. ‘De excellente leerkracht’ werd onze eerste training voor docenten gebaseerd op het gelijknamige boek van Willem Plomp (mijn toenmalige collega op de PABO in Amsterdam) en mij.
In 2007 zijn we dit met andere enthousiaste mensen uit het onderwijs gaan vertalen naar kinderen en het Geluksmuseum komt met theater, muziek en dans, spetterende workshops en quiz naar de scholen toe. Met een uitgekiend training- en middelenpakket kan een basisschool ervoor kiezen om ‘wat je aandacht geeft wordt groter’ als basis te nemen voor haar onderwijs en haar ontwikkeling. Omdat je nooit de gedachten of aandacht van een ander kunt denken zal de basis altijd liggen bij wat je als gebruiker van de werkwijze belangrijk vindt, waar je hart ligt en hoe je je talenten kunt inzetten voor een bijdrage aan het grotere geheel. In de workshop zal ik u meenemen naar de basis van wie we zijn en u daarbij een aantal vrolijke vertalingen laten ervaren van de voorkomende principes. Zie voor meer over het Geluksmuseum www.geluksmuseum.nlTot zover het nieuws rond de twee themadagen “Universele wetten in de praktijk”


Lieve groetjes,

Marja de Vries