De Hele Olifant - nieuwsbrief - februari 2013

 

Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het meer overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alles en iedereen.
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.


Lieve mensen,

Hier is weer een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen rond mijn boek De Hele Olifant in Beeld, de Engelse editie daarvan als The Whole Elephant Revealed, mijn streven bij te dragen aan de transformatie naar ‘Samenlevingen in Balans’ en de transformatie van leren en onderwijs naar ‘Onderwijs in Balans’ zodat onderwijs een belangrijke rol bij dit alles kan spelen.


De Hele Olifant in Beeld en technische toepassing van de Gulden Snede

Terwijl ik in mijn boek schrijf dat (vooral Russische) wetenschappers verwachtten dat in de 21ste eeuw de Gulden Snede en belangrijke plek binnen de wetenschap in zal gaan nemen, waren er onlangs een paar berichten over technische ontwikkelingen die in dit kader mijn aandacht trokken:
Middelbare scholier ontwerpt model Zonne-panelen gebaseerd op de Fibonacci reeks
Allereerst is er op YouTube een filmpje te zien waarin de 13-jarige Aidan Dwyer uit de VS voor een enthousiast publiek vertelt dat hij een efficiënter model voor zonne-energie-panelen heeft ontwikkeld door het voorbeeld van de natuur – het patroon van vertakkingen van bomen - te volgen: de Fibonacci-reeks. Hij vertelt niet alleen dat hij inmiddels veel reacties van over de hele wereld heeft gehad, en samenwerkt met mensen van een universiteit, maar ook dat zijn motivatie is om bij te dragen aan een beter wereld! Voor iedereen die nieuwsgierig wordt, dit is de link naar het YouTube filmpje:
De Wokkelwindmolen geïnspireerd op de Gulden Snede Spiraal
Afgelopen zondag (10 februari 2013) vertelde Sander Kranenbarg, universitair docent aan de Universiteit Wageningen, van de Leerstoelgroep Experimentele Zoölogie, in het programma Vroege Vogels over de ‘Wokkelwindmolen’, een bijzonder ontwerp windmolen zonder wieken, maar met een speciale spiraalvorm, geïnspireerd op de spiralen in de natuur. (5 februari werd deze vinding ook al gepresenteerd in het tv-programma KassaGroen). Sander Kranenbarg vertelt bij zijn uitleg enthousiast over de spiralen in de natuur: “Kijk naar de nautilus, zonnebloemen, orkanen, dennenappels... de spiraalvorm keert steeds terug. Die vorm staat zelfs aan de wieg van de 'gulden snede'.” Het gaat om een relatief kleine windmolen, officieel Archimedes genaamd, maar met de bijnaam Wokkelwindmolen, die ontwikkeld is door Marinus Mieremet en Richard Ruijtenbeek en die particulieren op hun dakkunnen plaatsen. Op hun website is te lezen dat deze Wokkelwindmolen gebaseerd is op Biomimicry, dwz. nabootsen van de natuur, en in dit geval van de Nautilus! De Nautilus is, zoals ik in mijn boek beschrijf, het meest bekende voorbeeld uit de natuur van de Gulden Snede Spiraal, en dus van de vorm van de weg van de minste weerstand.

De Hele Olifant en Samenlevingen in Balans
Ik ben weer volop bezig met het werk aan mijn boek over ‘Samenlevingen in Balans’ en realiseer me steeds meer hoe lastig het is om iets zichtbaar te maken – in dit geval de mogelijkheid van een geheel andere vorm van samenleving – wanneer we cultureel geconditioneerd zijn om onze eigen westerse samenleving te beschouwen als ‘de beste’ en van
daaruit gewend zijn om naar andere samenlevingen te kijken als ‘nog niet zo ver en dus minder goed dan wij’. Dat maakt ook het lastig om een idee te krijgen van wat nu eigenlijk ‘de kwaal is’ en dus wat het is dat we zouden moeten veranderen.
Inzicht in de Wet van Polariteit helpt gelukkig om ons te realiseren, dat wat we waarnemen altijd relatief is en niet alleen bepaald wordt door ons persoonlijk perspectief, maar o.a. ook door onze culturele overtuigingen en onze staat van bewustzijn. Bovendien helpt de Wet van Oorzaak en Gevolg ons realiseren dat ‘alle oorzaken zich bevinden op de niet-fysieke niveaus van de werkelijkheid en dat dat wat we waarnemen als de materiële werkelijkheid slechts de gevolgen zijn van die niet-fysieke oorzaken.’ In andere woorden, het vraagt om op zoek te gaan naar de oorzaken op het niet-fysieke vlak – zoals onze staat van bewustzijn zelf en daaraan gekoppeld, de structuur van onze samenleving zelf.
De patriarchale structuur van de samenleving en de kleren van de keizer
Ik las onlangs dat de Chileen Tótila Albert (1892-1967) de eerste zou zijn geweest die al meer dan 50 jaar geleden onomwonden verkondigde, dat de patriarchale structuur van de samenleving onze meest fundamentele kwaal is en dus het fundamentele probleem van deze wereld. Daarmee benoemde hij lang vóór de tweede feministische golf expliciet wat zeker niet nieuw was maar wat zelden rechtstreeks werd en tot op heden nog steeds zelden expliciet wordt benoemd…  Het lijkt vergelijkbaar met het sprookje over ‘De Kleren van de Keizer’: het feit dat de keizer geen kleren aan had leek iets te zijn waar vrijwel niemand iets over zei…
Vele 'niet conventionele' namen voor 'Samenlevingen in Balans'
In 1987 verscheen het nog steeds baanbrekende boek van historica Riane Eisler, De Kelk en het Zwaard, waarin ze stelt dat alle samenlevingen die ooit bestaan hebben, te verdelen zijn in twee groepen: ze hebben of een partnerschapsmodel of een  dominatormodel. En in 1999 kwam ook de antropoloog Charles Maisels tot de conclusie dat er toch inderdaad in essentie twee verschillende modellen voor een beschaving onderscheiden kunnen worden. Het ene model beschrijft hij in zijn boek Early Civilizations of the Old World (1999) als het bekende staatsmodel dat in essentie patriarchaal is. De andere vorm van samenleving beschrijft hij als een samenleving ‘waarvoor tot op heden nog geen conventionele naam bestaat’.
Op basis van het onderzoek dat ik heb gedaan voor mijn boek over ‘Samenlevingen in Balans’ blijkt dat er nog heel veel meer mensen tot vergelijkbare inzichten zijn gekomen en namen hebben bedacht voor deze tweedeling, zie het onderstaande schema. Het laat zien, dat veel mensen – zowel van inheemse afkomst als westerse wetenschappers van uiteenlopende disciplines - aan hebben gegeven dat er naast de patriarchale samenleving echt ook een andere, veel gezondere vorm van samenleving bestaat, die al vele verschillende namen heeft gekregen. In het onderstaande schema heb ik de richting aan te geven van de gewenste transformatie naar 'Samenlevingen in Balans’:

Van ‘Angry peoples’
Van  ‘Those who chose
to follow the crooked trail’
Van ‘Het pad van
twee harten’
Van ‘Broken Nations’

naar ‘Sharing peoples’
naar ‘Those who follow
the Beauty Path’
naar ‘Het Pad van Eén Hart’

naar ‘Onbroken Nations’

Paula Underwood, Oneida
Jamie Sams & Twylah Nitsch, Seneca
Hopi

Waitaha, Nieuw Zeeland

Van ‘Competitive societies’

naar ‘Cooperative societies’

Margaret Mead,1961

Van ‘Hebben’

naar ‘Zijn’

Erich Fromm, 1976

Van ‘Northern
Cradle-Greek Model’

naar ‘Southern
Cradle-Egyptian Model’

Cheikh Anta Diop, 1976

Van ‘Dominatormodel’

naar ‘Partnerschapmodel’

Riane Eisler, 1987

Van ‘Patriarchaat’

naar ‘Matriarchaat’

Heide Göttner-Abendroth, 1988

Van
‘Patriarchaat (androcratisch)

naar
‘Matristic (woman-centered)’

Marija Gimbutas,1991

Van ‘Incoherent Societies’

naar ‘Coherent Societies’

Mae-Wan Ho, 1996

Van ‘De Cirkel van Trauma en Getraumatiseerde samenlevingen’

naar ‘De Cirkel van Gratie
en Psychisch
gezonde samenlevingen’

Peter A. Levine,1997

 

Van ‘Patrisme’ 

naar ‘Matrisme’

James DeMeo, 1998

Van ‘Fallen Societies’ 

naar ‘Unfallen Societies’

Steve Taylor, 2005

Van ‘Vaderland’

naar ‘Moederland’

Annine van der Meer, 2006

Van ‘Empire’

naar ‘Earth Community’

David C. Korten, 2006

Van ‘Regressive societies’

naar ‘Progressive societies’

Kay Givens McGowan, 2008

Van ‘Patriarchale,
disfunctionele samenlevingen’

naar ‘Functionele samenlevingen’

Claudio Naranjo, 2009

Van ‘Samenlevingen
uit Balans’

naar ‘Samenlevingen
in Balans’

Marja de Vries,
werk in uitvoering

 

De Hele Olifant en Leren en Onderwijs in Balans
En dan mijn activiteiten in de richting van ‘Leren en Onderwijs in Balans’.
Presentatie bij het ROC in Amsterdam
In januari was ik uitgenodigd door het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland om daar voor 60 à 70 medewerkers (zowel mensen uit het management als docenten) mijn presentatie ‘De Hele Olifant en Samenlevingen in Balans’ en ‘De Hele Olifant en Leren en Onderwijs in Balans’ te komen geven, met de bedoeling dat het in ieder geval voor gesprekstof zou zorgen voor of en hoe het een en ander ook anders zou kunnen. Dat mijn presentatie daar inderdaad volop voor gesprekstof heeft gezorgd was ter plekke duidelijk. Het voelt alsof ik wat zaadjes heb gezaaid en hopelijk zijn er sommige in een vruchtbare bodem gevallen.
Studenten van de opleiding Ecologische Pedagogie
Terwijl ik vorig jaar was uitgenodigd om mijn presentatie ‘De Hele Olifant en Leren en Onderwijs in Balans’ te komen gevenbij de opleiding Ecologische Pedagogie in Utrecht, heb ik onlangs twee studenten van die opleiding op bezoek gehad die voor hun Masters onderzoek ‘alles’ over mijn visie over de transformatie van leren en onderwijs wilden weten. Dat was een erg leuke ervaring!
Al eerder was ik vorig jaar benaderd door een sociologiestudente uit Italië die haar Masters onderzoek wilde wijden aan ‘Samenlevingen in Balans’ en in dat kader allerlei vragen aan mij had.
Presentaties ‘De Hele Olifant & Leren en Onderwijs in Balans’ in Katlijk bij Heerenveen
Voor mijn presentatie ‘De Hele Olifant en Leren en Onderwijs in Balans’ eind januari waren zo’n 70 zeer enthousiaste mensen bij elkaar gekomen in het prachtige kerkje in Katlijk, Friesland. Mogelijk gaat dat nog op verschillende manieren een vervolg krijgen. Als daar meer over te melden valt, zal ik daar in komende nieuwsbrieven over schrijven.
Knowmads in Amsterdam
En dan ben ik 5 maart uitgenodigd bij de Knowmads Business School in Amsterdam (a platform and school for people who want to make a positive difference in this world) om daar voor de studenten de presentatie ‘De Hele Olifant in Beeld’ te komen geven.

De agenda voor 2013
En dan is hieronder weer de agenda. Allereerst zijn er wat wijzigingen te vermelden: zo gaat de geplande presentatie in het kader van het nieuwe postgraduate leiderschaps-programma van de Hogeschool Rotterdam niet door, omdat het programma is afgelast. Verder is 1e insentive van de WisdomUniversity verschoven naar maart 2014. Los daarvan staan er op dit moment voor 2013 zo’n 13 uitnodigingen op mijn programma… Verspreid over het hele land en in het kader van zeer uiteenlopende bijeenkomsten, waaronder tijdens een tweedaags congres van de Academia PanSophia in mei en tijdens een conferentie 'Pesten op de werkvloer' in september. Zie voor de verdere details hieronder. En zie zoals altijd voor de meest actuele agenda, de agenda op mijn website


Woensdag 20 februari 2013, in Sittard
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van Gerry Timmermans


Programma:

inloop vanaf 19.30 uur
20.00 - 22.30 uur

Plaats:

in de T-zone van museum Het Domein, Kapittelstraat 6, Sittard.

Kosten:

€ 17, 50

Aanmelden:

per email naar info@gerrytimmermans.nl
of bel naar Gerry: 06 55 82 84 49.

Meer informatie:

op de flyer
en op de website www.gerrytimmermans.nlDinsdag 5 maart 2013, in Amsterdam

Presentatie 'The Whole Elephant Revealed' (in English) als een 'WTBliep Lecture' bij Knowmads Business School Amsterdam (a platform and school for people who want to make a positive difference in this world) op uitnodiging van Pieter Spinder


Programma:

walk in 14.30 uur
15.00 - 17.00 uur presentatie

Plaats:

Ferdinand Huyckstraat 64, Amsterdam

Kosten:

€ 5, 00

Aanmelden:

Open to public

Meer informatie:

at https://www.facebook.com/events/511854245525392/
and for more about Knowmads: www.knowmads.nlDinsdag 12 maart 2013, in Dronten

Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van Conny Gemke van KoffieMet: gezellige avonden met inspirerende sprekers en/of presentaties.

Programma:

Welkom vanaf 19.30
20.00 begin programma

Plaats:

Moellies, Het Havenplein 2, Dronten

Kosten:

€10, -

Aanmelden:

bij info@koffiemet.com

Meer informatie:

In de flyer en hierWoensdag 27 maart 2013, in Tilburg

Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van de vrijmetselaarsloge De Drie Verlichte Torens uit Tilburg ter gelegenheid van de logeverjaardag.

Programma:

20.00 uur, vanaf 19.30 open voor een kopje koffie vooraf

Plaats:

Het Lodewijkskerkje, Kerkstraat 64, 5061 EK Oisterwijk
Het Lodewijkskerkje ligt op 10 minuten loopafstand van het NS-station

Kosten:

gratis

Aanmelden:

secretaris.loge274@vrijmetselarij.nl

Meer informatie:

Ter gelegenheid van de logeverjaardag van de vrijmetselaarsloge De Drie Verlichte Torens uit Tilburg is dit een avond voor de leden van de Loge, hun partners en andere belangstellenden. Dus iedereen is welkom.Zaterdag 20 april 2013,
in Soest
Workshop 'Foxwalk' tijdens de confrontentie: “Een simpel hoedje en een zonnestraal”,
georganiseerd door Katja Hendriks en Madelon Nieuwmeijer.


Woensdag 8 mei 2013, in Kloetinge, Zeeland
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van de Vereniging De Bron

Programma:

De zaal is open vanaf 19.30 uur
20.00 - 21.15 uur presentatie
21.15 - 21.45 uur pauze
21.45 uur gelegenheid tot het stellen van vragen.

Plaats:

het dorpshuis “Amicitia”, Schimmelpenninckstraat 14 in Kloetinge

Kosten:

donateurs € 5,00 p.p.
belangstellenden € 9,00 p.p.

Aanmelden:

Reserveren is mogelijk voor slechthorenden/slechtzienden
mail daarvoor naar info@verenigingdebron.nl
Reserveringen gelden tot 10 min. voor aanvang.

Meer informatie:

www.verenigingdebron.nlVrijdag 10 mei en zaterdag 11 mei 2013, in Amsterdam
Presentatie'De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans'tijdens het congres God with breasts georganiserd door Academia PanSophia in het kader van de expositie Divine Surprise, het vrouwelijke in God in het Bijbels Museum tussen 8 maart en 25 augustus 2013 met het doel om de kennis over een vergeten Dame, God de Moeder en de (dynamische) balans tussen het mannelijk en vrouwelijk aspect te illustreren en te verdiepen.


Programma:

Vrijdag 10 mei:
9.30-10.00 aankomst en inschrijven
10.00. Opening
10.15-11.30 Marja de Vries: (in het Nederlands) Inzicht in de Universele Wetten en de dynamische balans tussen het vrouwelijke en het mannelijke aspect
11.30-12.00 koffie. Mogelijkheid om de tentoonstelling te bekijken
12.00-13.00 Marja de Vries: (in het Nederlands) Samenlevingen in Balans.
13.00-14.30 Lunch in het museum restaurant en prachtige tuin. Mogelijkheid om de tentoonstelling te bekijken
14.30-15.30 Dr. Margaret Barker: (in het Engels) Ancient Israel before mono-Jahwism.
15.30-16.00 Thee. Mogelijkheid om de tentoonstelling te bekijken
16.00-17.00 Dr. Annine van der Meer (in het Nederlands)De universele taal van vrouwelijke en mannelijke symbolen in de Venus Kunst: Herstel en Visualisatie van God met borsten in Oud Israel.
17.00-17.15 sluiting

Zaterdag 11 mei:
9.30-10.00 aankomst en inschrijven
10.00 Opening
10.15-11.30 Dr. Margaret Barker (in het Engels) The Lady in the Old Religion.
11.30-12.00 Koffie. Mogelijkheid om de tentoonstelling te bekijken
12.00-13.00 Dr. Margaret Barker (in het Engels) The Lady of the Temple after the temple purge of Josiah in 623 BC.
13.00-14.30 Lunch in het museum restaurant en prachtige tuin. Mogelijkheid om de tentoonstelling te bekijken
14.30-15.30 Dr. Annine van der Meer (in het Nederlands) De universele taal van vrouwelijke en mannelijke symbolen in de Venus Kunst: Herstel en Visualisatie van God met borsten in Oud Israel.
15.30-16.00Thee. Mogelijkheid om de tentoonstelling te bekijken
16.00-17.00 Dr. Margaret Barker (in het Engels) Losing the Lady. Her exile and return in Mary, the lady of the Church.
17.00-17.15 Sluiting

Plaats:

in het Bijbels Museum, in de grote conferentie zaal, 3de verdieping (dezelfde verdieping waar de tentoonstelling is; er is een lift)
Herengracht 368 1016 CH Amsterdam
tel. 020-6242436

Kosten:

Per dag:
Volwassenen: € 8,-
Kinderen 6 t/m 18: € 4,-
Kinderen 0 t/m 5: gratis
Museumjaarkaart, I Amsterdam City Card, Stadspas, Rembrandtpas, ICOM, Holland Pass voucher: gratis
CJP/ ISIC/ ITIC/ IYTC/ Holland Pass : € 6,-
Donateurs: gratis

Aanmelden:

Meer info volgt zo spoedig mogelijk

Meer informatie:

Meer info volgt zo spoedig mogelijkWoensdag 12 juni 2013, in Enschede
Presentatie'De Hele Olifant in Beeld'op uitnodiging van de organisatie Sinc

Programma:

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk

Plaats:

in Enschede

Kosten:

Meer info volgt zo spoedig mogelijk

Aanmelden:

Meer info volgt zo spoedig mogelijk

Meer informatie:

Meer info volgt zo spoedig mogelijkZaterdag, zondag, maandag en dinsdag 15, 16, 17 en 18 juni 2013, in Dalfsen
bij Zwolle
Korte presentaties en vertellingen over 'De Hele Olifant in Beeld', 'Samenlevingen in Balans', 'Leren en Onderwijs in Balans' dit keer ook met het accent op mijn persoonlijke ervaringen, tijdens de internationale 'Wisdom Gathering of Gratitude' georganiseerd door Stichting Seven Generations


Programma:

Voor de tweede keer, nu van 15 - 18 Juni 2013, is Dalfsen podium voor een internationale ontmoeting met wijsheidsdragers van over de hele wereld. “Elders” van Indianen, Tibetanen, Maori, Christenen, wijsheidstradities uit Oost en West laten zien, horen en ervaren hoe zij leven. Innovatieve en duurzame vormen van o.a. wonen, werken, leven, voeding, gezondheidzorg en scholing ontmoeten en inspireren elkaar.
Meer informatie over het programma volgt nog

Plaats:

Dalfsen

Kosten:

Meer info volgt

Aanmelden:

Meer info volgt

Meer informatie:

Meer info volgt op de website van Stichting Seven GenerationsWoensdag 19 en donderdag 20 juni 2013, in kasteel De Berckt, Baarlo

Presentatie'De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans' tijdens een tweedaagse van het programma "Touching the Community Soul" voor beslissers, beïnvloeders en/of uitvoeders op het gebied van organisatieontwikkeling, georganiseerd door Erik Mandersloot als onderdeel van het Strategy Center, Nyenrode Business Universiteit. Zie voor meer info de website en Nyenrode Business Universiteit


Zaterdag 21 september 2013, Driebergen
Presentatie'De Hele Olifant in Beeld'tijdens de conferentie 'Pesten op de werkvloer' in Antropia.

Programma:

met presentaties van o.a. Marja de Vries en Jan Bommerez
Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk

Plaats:

in Antropia, Driebergen, pal naast NS station Driebergen-Zeist
(zie www.antropia.nl )

Kosten:

Meer info volgt zo spoedig mogelijk

Aanmelden:

Meer info volgt zo spoedig mogelijk

Meer informatie:

Meer info volgt zo spoedig mogelijkVrijdag 25 oktober 2013, Nijmegen
Presentatie'De Hele Olifant in Beeld'binnen het thema 'Kijken met nieuwe ogen', op het Han
Fortmann Centrum

Programma:

20.00 - 22.00 uur

Plaats:

Han Fortmann Centrum, Groesbeekseweg 428, Nijmegen

Kosten:

€ 10,-

Aanmelden:

geen aanmedling vooraf

Meer informatie:

Meer info volgt op de website van het Han Fortmann CentrumIn de week van Maandag 18 tot en met 22 november 2013, in Vught
Presentatie "The Whole Elephant & Societies in Balance" (in Eglish) op uitnodiging van Peter Merry als onderdeel van de derde van vier intensives van de Wisdom University in Europe (for academic credit and public participation). Tijdens deze derde intensive is het onderwerp: Wisdom as a Way of Life: Action and Organization in Transition

Programma:

Maandag 18 tot en met vrijdag 22 november 2013:
Vijf dagen met bijdragen van o.a. Jim Garrison, Ph.D., Caroline Myss, Ph.D.(tbc), Gert van Santen, Paul Ray, Ph.D. en Marja de Vries
Zie voor meer informatie de syllabus

Plaats:

ZIN, Boxtelseweg 58; 5261 NE Vught Nederland

Kosten voor de 5-daagse intensive:

€590,- Public Audit (for non-enrolled public, not for academic credit)
€490 ,- Student Audit (for enrolled students, but not for academic credit)
€1200,- Student Tuition - early bird ends July 18, 2013 (then €1400,-) (for 4 credits)

Aanmelden:

Via de WisdomUniversityWebsite

Meer informatie:

In totaal bestaat het programma uit 4 intensives:
Onderwerp: Ancient Wisdom: The Treasure of the Past
23–27 Juni 2013 met Gert van Santen, Apela Colorado, Ph.D., Prof. Matthijs Schouten en Calen Rayne
Onderwerp: Frontier Science: The Promise of the Future
7–11 Oktober 2013 met Nassim Haramein (tbc), Prof. Ervin Laszlo, Peter Merry, Mariabruna Sirabella
Onderwerp: Wisdom as a Way of Life: Action and Organization in the Transition
18–22 November 2013 met Jim Garrison, Ph.D., Caroline Myss, Ph.D.(tbc), Gert van Santen, Paul Ray, Ph.D. en Marja de Vries (zie ook verder in mijn agenda)
Onderwerp: The State of the World: Seeking the patterns that connect
17–21 Maart 2014 met Peter Merry, with Jim Garrison, Ph.D., Marja de Vries, Herman Wijffels, Peter Merry
Meer informatie: Inhoudelijk
meer informatie: Praktisch


Tot zover het nieuws rond “De Hele Olifant in Beeld” en mijn werk.

Lieve groetjes,


Marja de Vries