De Hele Olifant - nieuwsbrief - februari 2016

 

Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alles en iedereen.
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.


Lieve mensen,

Hier is weer een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen rond mijn boeken De Hele Olifant in Beeld en Samenlevingen in Balans, de vorderingen van het boek over organisatie in Samenlevingen in Balans, en mijn streven om bij te dragen aan de transformatie van leren en onderwijs zodat het overeenkomt met wie we in essentie zijn, en dit alles zo dat het bijdraagt aan het welzijn van alles en iedereen wereldwijd alleen op de korte termijn maar vooral ook op de lange termijn en dus ook voor de komende zeven generaties.

 

De 9e druk van De Hele Olifant in Beeld
Deze week is - 10 jaar nadat ik het manuscript van De Hele Olifant in Beeld bij de uitgever inleverde - de 9e druk van het boek verschenen. Dat betekent dat als het laatste exemplaar van de 8e druk verkocht is er 14.500 exemplaren verkocht zijn en dat we op weg zijn naar de verkoop van 15.000 exemplaren.
Universele wetten zijn universele organisatieprincipes
Sinds De Hele Olifant in Beeld gepubliceerd is in 2007 heb ik het boek zelf vele malen opnieuw gelezen (dat raad ik iedereen aan… ;-)) en er steeds weer nieuwe dingen uitgeleerd, omdat alles op vele verschillende manieren met elkaar in verband gebracht kan worden en er dus eindeloos nieuwe onderlinge relaties en dynamische patronen zichtbaar kunnen worden afhankelijk van de focus van mijn aandacht waarmee ik het lees. Nu mijn aandacht de laatste tijd vooral gericht is op het werken aan mijn derde boek en dus op organisatie, besloot ik om opnieuw het boek helemaal te lezen.
Wat interessant is, is dat ik merkte hoezeer mijn inzichten in deze materie de afgelopen 10 jaar zich verder ontwikkeld hebben. Ik begrijp nu nog meer dan ooit de verwarring rond het begrip 'wetten' als we daarbij – zoals in onze cultuur voor de hand ligt - denken aan iets dat extern aan iets opgelegd wordt, terwijl de universele wetten interne principes betreffen volgens welke alles in het universum en dus al het leven zichzelf ordent en organiseert. Dat betekent allereerst dat we de universele wetten ook 'universele organisatieprincipes' kunnen noemen. En het betekent bovendien dat deze organisatieprincipes inherent zijn aan het leven en aan alle levende systemen en levende systemen zich op basis daarvan zodanig van binnenuit organiseren dat het leven optimaal functioneert.
Nieuwe pdf op mijn website: De universele wetten kort (2016)
Dit herlezen van De Hele Olifant in Beeld heeft er toe geleid dat ik ter viering van het 10 jarig lustrum het manuscript van mijn boek een nieuwe poging heb gedaan om deze universele organisatie principes kort samen te vatten. Het resultaat is een pdf van zo’n 10 pagina’s dat sinds enige dagen te vinden is op mijn website

 

Universele Wetten (indirect) steeds vaker in het nieuws
Toen ik mijn boek De Hele Olifant in Beeld schreef in 2005 en 2006 en ook toen het pas was gepubliceerd in 2007 vroeg ik me af er iemand was die mogelijk geïnteresseerd was in de universele wetten… Nu, 10 jaar later, merk ik tot mijn vreugde niet alleen dat steeds meer mensen geïnteresseerd zijn in deze achterliggende wetmatigheden en dat steeds weer opnieuw vele zaken die ik in De Hele Olifant in Beeld beschrijf in toenemende mate door de westerse wetenschap worden bevestigd, maar dat ook het belang van de universele wetten zelfs op een andere manier (direct of indirect) in het nieuws komt. De afgelopen maanden signaleerde ik de volgende voorbeelden hiervan:
Delft en het bewijs van kwantumverstrengeling en non-lokaliteit   
Eind oktober 2015 werd bekend dat een team wetenschappers, onder leiding van Prof. Ronald Hanson van de TU Delft, heeft aangetoond dat elektronen, gescheiden van elkaar door 1,3 km campus, een onzichtbare en 'instantane' (dat wil zeggen zonder enig tijdsverlies en dus sneller dan de snelheid van het licht) verbinding kunnen hebben. Hun experiment laat zien dat zo’n verbinding echt bestaat ook al bevonden de elektronen zich op grote afstand van elkaar en zonden ze geen meetbare signalen naar elkaar door de lucht. Deze verbinding, die ook wel kwantumverstrengeling of non-lokaliteit wordt genoemd, is volgens Ronald Hanson misschien wel het vreemdste en meest intrigerende gevolg van de wetten van de kwantummechanica, want als twee deeltjes kwantumverstrengeld zijn gedragen zich als één, ook als ze ver van elkaar verwijderd zijn.
Zoals ik in De Hele Olifant in Beeld beschrijf, maakt inzicht in de Wet van Overeenstemming duidelijk dat deze 'instantane' communicatie tussen kwantumverstrengelde deeltjes alleen mogelijk is als deze deeltjes met elkaar communiceren via het niveau van de werkelijkheid 'voorbij ruimte en tijd'. Dus deze proef aan de TU Delft toont (opnieuw) het bestaan van het niveau van de werkelijkheid voorbij ruimte en tijd aan. Al eerder slaagde de Franse fysicus Alain Aspect in 1982 er in om experimenteel het bestaan van non-lokaliteit op subatomair niveau aan te tonen en na hem is hetzelfde verschijnsel in 1998 en 2004 opnieuw bevestigd door Nicolas Gisin van de Universiteit van Genève. Zie voor meer details recente onderzoek in Delft

Architect Thomas Rau over de wetmatigheden van de natuur
Een ander prachtig voorbeeld is de VPRO Tegenlicht uitzending van afgelopen 8 november 2015. In deze uitzending met de titel 'Het einde van bezit' staat architect Thomas Rau centraal. Hij beschrijft een nieuw economisch systeem waarbij de consument niet langer bezitter is maar de gebruiker: je koopt geen koelkast, maar huurt koeling, je koopt geen lampen, maar huurt licht etc. Hij legt uit dat hij daar inmiddels op diverse manieren zowel in samenwerking met bv. Philips, Bosch, Schiphol en BMW als bij zijn eigen ontwerpen een begin mee heeft gemaakt.
De wetmatigheden van de 1e natuur en 'de 2e natuur'

Nadat hij in de uitzending verschillende indrukwekkende voorbeelden toegelicht heeft en het belang van hergebruik van alle materialen - via de principes van remontabel, demontabel, transportabel  en betaalbaar - heeft benadrukt, zegt hij dit: "De Aarde is één groot depot waar we dingen uit weghalen, dat is de 1e natuur. Daar creëren we als mensen 'een 2e natuur' van en die 2e natuur moet natuurlijk gebaseerd zijn op de wetmatigheden van die 1e natuur. Als we denken dat we de wetmatigheden van de natuur kunnen negeren, gaat het gewoon fout. Het gaat dus fout…"
En daar voegt hij bovendien dit aan toe: "Wat betekent het om eigenaar te zijn? Het betekent niet iets hebben, maar voor iets de verantwoordelijkheid nemen. (…) ons handelen is ingekaderd door alle wetmatigheden die er zijn. Dat is in principe de natuur. De natuur is alles wat leven mogelijk maakt op deze Aarde, dus ook wat ons zijn mogelijk maakt op deze Aarde. (…) Dus ik denk (…) dat niet de mens centraal staat, maar dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat de natuur centraal staat."
Op de vooravond van een zijnsrevolutie
En alsof dat nog niet indrukwekkend genoeg is besluit hij zijn betoog zo: "Als dat zo is, dan staan we op een historisch moment waarop we als mensheid onze relatie met de Aarde moeten herdefiniëren en dat betekent dat we niet op de vooravond van de zoveelste industriële revolutie staan, maar dat we op de vooravond van een zijnsrevolutie staan… dan wordt alles anders en dan wordt de economie het zinnebeeld van de relatie tussen de mensheid en de Aarde en in die relatie moet alles in balans, wederkerig en in respect zijn." En dat werd dus uitgezonden gewoon op NPO 2 … !! Voor wie de uitzending niet heeft gezien, is hier de link.

Wijzen naar een stip aan de horizon
De laatste tijd kom ik regelmatig in een situatie waarin mensen mij vragen 'Maar wat doe je?' Of iets subtieler 'Hoe kunnen we wat je zegt en schrijft in de praktijk brengen?' Als antwoord op de eerste vraag leg ik uit, dat wat ik 2003 doe voor een groot deel neerkomt op 'wijzen naar een stip aan de horizon'. Hieronder zal ik proberen uit te leggen wat de relatie is tussen het ‘wijzen naar een stip aan de horizon’ en het in de praktijk brengen.
Een heldere en goed onderbouwde visie
Wat hebben we aan een stip aan de horizon? Op basis van mijn eigen diepgaande persoonlijke ervaringen, innerlijk weten en uitgebreid onderzoek betreft mijn werk vooral het bouwen aan een heldere en goed onderbouwde visie voor de toekomst, een toekomst waarin alles wat we doen bijdraagt aan het welzijn van alles (ook de natuur) en iedereen wereldwijd (niet alleen sommigen ten koste van anderen) niet alleen op de korte termijn maar vooral ook op de lange termijn (en dus ook voor de 'komende 7 generaties').
Dat beeld krijgt steeds helderder vorm op basis van mijn inzichten in hoe de wereld werkelijk in elkaar zit en wie wij als mens in essentie zijn, wat de ware aard is van de huidige situatie waarin we ons bevinden en hoe we in deze situatie terecht zijn gekomen.
Bovendien wordt mij op basis van dot alles ook steeds duidelijker wat er nodig is om deze toekomstvisie te verwezenlijken zodat wij als mensheid wereldwijd optimaal kunnen functioneren in harmonie met de grotere geheel waar we een onderdeel van zijn. Mijn visie over de transformatie van leren en onderwijs zodat het overeenkomt met wie we in essentie zijn - waar ik mij sinds 2003 aan gecommitteerd heb - is ingebed in dit totaal plaatje, omdat in mijn visie vormen van leren en onderwijs niet geïsoleerde zaken zijn, maar onlosmakelijk verbonden zijn met en voortkomen uit en gedragen worden door (of juist helemaal niet!)al deze factoren.
Omdat deze veranderingen nogal ingrijpend zijn – het betreft de transformatie van het hele systeem -  is wat ik op dit moment vooral doe deze visie delen – in de vorm van m.n. boeken, presentaties en gespreken - in de hoop dat anderen iets vergelijkbaars gaan zien. Dit omschrijf ik soms als 'wijzen naar een stip aan de horizon'.
Een levendig beeld van de gewenste toekomst
Maar wat hebben we aan een stip aan de horizon? Of anders gezegd Wat hebben we aan een visie? Deze vragen rijzen mogelijk binnen een context waarin we van jongs af aan geleerd hebben om iets na te doen en waardering hebben gekregen wanneer ons dat goed lukte. Dat is ook de context van een andere vraag die mij regelmatig wordt gesteld: Waar kunnen we al bestaande voorbeelden vinden van wat jij noemt 'Samenlevingen in Balans'? Het heel bijzondere van onze tijd, een paar jaar na het markeringsjaar 2012 is echter dat wat ons te doen staat is om iets te creëren wat nog niet eerder is gedaan: als één mensheid in harmonie op één planeet leven.
Dus wat hebben we aan een toekomstvisie? Om te beginnen kunnen we zeggen dat zo’n visie helpt om onze aandacht te focussen en dat maakt onze aandacht coherenter en daardoor krachtiger (Wet van Aandacht). Op basis van de Wet van Dynamische Balans kunnen we begrijpen dat als we iets willen creëren en manifesteren in de fysieke werkelijkheid de eerste stap is, om een idee te hebben en vervolgens een voorstelling daarvan. Het idee als het mannelijk aspect van creatie richting geeft aan wat we willen én ons voorstellingsvermogen als het vrouwelijke aspect van creatie geeft vorm aan dat idee. Zonder een idee én een voorstelling van het doel – van de gewenste toekomst - is manifestatie in de fysieke werkelijkheid niet mogelijk. In een visie liggen beide - idee en voorstelling – besloten.
Dat is de reden waarom ik me na het schrijven van De Hele Olifant in Beeld (en dus het referentiekader waarmee we onderscheid kunnen maken of iets wel of niet werkt), heb verdiept in 'Samenlevingen in Balans', want die kennis maakt het mogelijk om ons een levendig beeld te vormen van een toekomst waarin inderdaad alles en iedereen in harmonie met elkaar en al het andere kan floreren op deze planeet Aarde.
Oorzaken veranderen in plaats van gevolgen
Wat hebben we aan een levendig beeld van de gewenste toekomst? Wat heeft dat met de huidige situatie te maken? Inzicht in de Wet van Oorzaak en Gevolg helpt om te begrijpen dat als we toe willen werken naar een gewenste toekomst die anders is dan de huidige situatie en we dus de huidige problemen wereldwijd (de situatie van 'Samenlevingen uit Balans') zouden willen oplossen, het nodig is om eerst de oorzaak van die problemen te vinden. Deze wetmatigheid wijst ons er op dat alle oorzaken zich bevinden op de niet-fysieke niveaus van de werkelijkheid. Focussen op het veranderen van 'uiterlijke verschijnselen', dus op de fysieke
gevolgen van een oorzaak en niet op de oorzaak zelf wordt wel vergeleken met het proberen te veranderen van het beeld in een spiegel, in plaats van dat waar het spiegelbeeld een reflectie van is. Deze beeldspraak maakt duidelijk hoe weinig zinvol dat soort pogingen zijn...
Net zoals een spiegelbeeld alleen zal veranderen als het beeld waarvan het een reflectie is verandert, zo zullen uiterlijke verschijnselen als gevolgen alleen veranderen wanneer we de oorzaak van die verschijnselen veranderen. Bovendien maakt inzicht in de universele wetten duidelijk dat hoe dichter bij de werkelijke oorzaak we veranderen aanbrengen, des te minder energie die veranderingen zullen kosten en des te stabieler de nieuwe getransformeerde situatie zal zijn. In andere woorden voor een werkelijke en duurzame transformatie van de huidige situatie van 'Samenlevingen uit Balans' naar 'Samenlevingen in Balans' wereldwijd is het van belang dat we onze aandacht richten op de meest diepe oorzaken.
Een transformatie van bewustzijn
En wat is de werkelijke oorzaak? Op basis van alle informatie die ik verzameld heb wijst alles in de richting van staat van bewustzijn die wij in onze westerse cultuur beschouwen als de normale staat van zijn, onze staat van permanente onbalans die gebaseerd is op afscheiding, als de werkelijke niet-fysieke oorzaak. Omdat onze staat van bewustzijn zowel ons doel als de kwaliteit van onze dromen over de toekomst bepaalt, is niet dat wat we doen primair bij het willen bewerkstellingen van veranderingen - hoe zeer we dat ook in onze westerse cultuur hebben geleerd – maar is onze staat van bewustzijn hierbij primair. Onze staat van bewustzijn bepaalt wat we ons wensen, en hoe we willen leven, en als gevolg daarvan wat we doen en hoe we dat doen.
In de staat van innerlijke balans ervaren we permanent persoonlijk de verbondenheid met alles en iedereen en dat wat we anderen aandoen en wat we de natuur aandoen we tegelijkertijd onszelf aandoen. Daarom hebben we in die staat van bewustzijn bewust en als vanzelfsprekend het innerlijke verlangen om bij alles te handelen vanuit het gevoel van eenheid en dus op basis van liefde. Dus om in staat te zijn om de uiterlijke verschijnselen – als het spiegelbeeld - te veranderen is het nodig om het beeld te veranderen en dus om onze innerlijke balans te herstellen. Als het ons dat lukt zal die verandering zich vervolgens gaan weerspiegelen in de uiterlijke verschijnselen als manifestaties van het nieuwe beeld.
Maar wat kan je in je eentje bijdragen?
Maar dat werkt toch alleen als iedereen dat doet? Als we ons realiseren dat alles met al het andere verbonden is en dat ons individuele bewustzijn ingebed is in en verstrengeld is met het collectieve bewustzijn van de gehele mensheid, wordt ook duidelijk dat alles wat we als individu doen ook al het andere en in het bijzonder het collectieve bewustzijn beïnvloedt en dat het collectieve bewustzijn op een wederkerige manier het bewustzijn van alle individuen beïnvloedt.
De metafoor van zaaien en tuinieren
Een andere vraag die dit mogelijk oproept is: Als de conclusie is dat de staat van bewustzijn primair is, wat kunnen we dan doen, behalve prioriteit geven aan dat wat nodig is voor de transformatie van ons eigen bewustzijn? Omdat manifestatie begint met een idee en een voorstelling, kan iedereen zich bewust een idee en voorstelling gaan vormen van de gewenste toekomst. Dat kunnen we beschouwen als het creëren van zaad dat we zouden willen zaaien. En iedere keer wanneer we twijfelen of het wel mogelijk is dat we als mensheid op deze planeet zodanig kunnen leven en floreren dat alles wat we doen bijdraagt aan het welzijn van alles en iedereen en tegelijkertijd in harmonie is met al het andere leven, kunnen we die belemmerende (culturele) overtuigingen op hun juistheid onderzoeken en zo nauwgezet mogelijk 'uit onze tuin wieden'. Hoe meer beperkende overtuigingen we zo kunnen verwijderen, des te ruimer zal ons voorstellingsvermogen worden en des te beter prepareren we zo de grond voor het zaad dat we bewust in de tuin van onze toekomst willen zaaien.
Dus het daadwerkelijk toewerken naar een toekomst zoals we ons die wensen – overeenkomstig onze visie,idee en voorstellingsvermogen – lijkt op tuinieren: iedereen die tuiniert weet dat er op de eerste dag nog geen zichtbare resultaten zijn te verwachten, maar we kunnen met ons idee en ons voorstellingsvermogen zaad creëren, de grond prepareren door belemmerende overtuigingen te wieden, compost te maken van onze angsten, trauma’s en schaduwen, en daar waar van toepassing zaden van bewustwording zaaien. Dus waar ik mij mee bezig houd, dus wat ik doe is vooral veel tuinieren, wieden, zaaien en wijzen naar een stip aan de horizon.

Vorige en komende presentaties
Een van de manieren waarop ik dat eind december deed was in de vorm van de hele speciale bijeenkomst 'Leven naar de Universele Wetten, dansen als sterren' op 20 december samen met Jantine Gerbscheid en Monique ten Tusscher. Op deze zeer geslaagde dag waren we in totaal met bijna 40 mensen  en bleek de afwisseling van mijn presentatie De Hele Olifant in Beeld met het ervaren van de universele wetten via dans een succes. Er waren direct ook al verzoeken voor een herhaling. In principe leek dat ons ook een goed plan en in deze nieuwsbrieven als ik vermelden of en zo jaar wanneer dat het geval zal zijn.
Dag met Stichting Geboortenis
In maart ben ik uitgenodigd voor een (besloten) dag voor mensen werkzaam in de landbouw en op 2 april is er een dag voor (aspirant)leden van de Stichting De Geboortenis in Zutphen. Tijdens deze (besloten) dag voor mensen die op verschillende bewuste manieren werken rond de geboorte en grootse plannen hebben voor de toekomst (zie de website De Geboortenis) ga ik over mijn beide boeken vertellen en natuurlijk over mijn wens dat ‘kinderen in de natuurlijke staat van balans bij de rivier’ waarin ze geboren worden, kunnen blijven. Aan de hand van mijn bijdrage hopen we dat er een uitwisseling ontstaat over de mate waarin mensen van het netwerk van de Geboortenis zich hierin herkennen en zo ja, of en wat hier mogelijk uit voort kan vloeien. In mijn volgende nieuwsbrief hoop ik over beide dagen meer te kunnen vertellen.


 

De agenda voor 2016
En dan is hieronder mijn agenda met de komende presentaties over het boek 'De Hele Olifant in Beeld', en over 'Samenlevingen in Balans'. Op dit moment is de presentatie in Aalten bij Winterswijk binnenkort de enige openbaar toegankelijke en zijn de andere presentaties op besloten bijeenkomsten. Maar mijn agenda kan zich snel weeruit breiden, dus bekijk zoals altijd voor de meest actuele agenda mijn website.

Vrijdag 18 maart 2016, in Wageningen
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' & 'Samenlevingen in Balans' op uitnodiging van Marijke Kuipers, Hugo Labout en Henk Kieft tijdens een bijeenkomst van de cursus kwantum landbouw (Dit is een besloten bijeenkomst).

 

 

Donderdag 31 maart 2016, in Aalten
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van Ewoud van der Leij  van Het Commerciële huis en Judith van der Leij-Alblas van Voeding voor Jezelf


Programma:

 

Vanaf 19.00 uur welkom voor een kopje koffie of thee
19.30 uur korte ontspanningsoefening
aansluitend de presentatie 'De Hele Olifant in Beeld'
en daarna gelegenhheid voor het stellen van vragen
22.00 uur afronding

Plaats:

De school ’t Mölleveld, op buurtschap de Haart, in Aalten.
Adres: Haartseweg 12-A, Aalten.

Ingang:
de ingang het dichtst bij de gymzaal.  Als je het schoolplein oploopt, zie je op het plein een soort binnenplein met een hek eromheen. Je gaat dit tweede hek binnen en daarachter is een deur, deze deur is open donderdagavond.

Parkeren:
= naast de school,
= in de voorrij-laan aan de voorkant van de school
= aan de andere kant van de school op een klein parkeerplaatsje
En mocht er geen plek meer zijn op deze plaatsen eventueel hier op het gras

Kosten:

€ 15,-

Aanmelden:

via judith@voedingvoorjezelf.nl of telefonisch via 0543-565474

Meer informatie:

bij Judith: judith@voedingvoorjezelf.nl of telefonisch via 0543-565474

 

 

Zaterdag 2 april 2016, in 't Pakhuys in Zutphen
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' & 'Samenlevingen in Balans' tijdens een bijeenkomst van het netwerk van Stichting De Geboortenis: het begin van gezond samenleven, in Zutphen. (Dit is een besloten bijeenkomst voor (aspirant)leden van St. De Geboortenis)Woensdag 22 en donderdag 23 juni 2016, in kasteel De Berckt, Baarlo

Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' & 'Samenlevingen in Balans' tijdens een tweedaagse van het programma "Touching the Community Soul" voor beslissers, beïnvloeders en/of uitvoeders op het gebied van organisatieontwikkeling, georganiseerd door Erik Mandersloot als onderdeel van het Strategy Center, Nyenrode Business Universiteit. Zie voor meer info de website en Nyenrode Business Universiteit (Dit is een besloten bijeenkomst)

 

 

2017

 

Vrijdag 20 januari 2017, in Utrecht
Presentatie 'Samenlevingen in Balans' met een opstapje vanuit 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van de loge van de theosofische vereniging Nederland (Adyar), in Utrecht.

Programma:

 

Vanaf 19.30 uur welkom
20.00 - 21.45 de presentatie'Samenlevingen in Balans' met een opstapje vanuit 'De Hele Olifant in Beeld' en aansluitend gelegenhheid voor het stellen van vragen
van af 21.45 uur pauze met thee en koffie en gelegenheid tot napraten.

Plaats:

Kruisstraat 307, 3581 GK Utrecht.

Kosten:

€ 3,- voor niet-loge leden

Aanmelden:

niet nodig

Meer informatie:

op de website van de Theosofische ver. Utrecht

 

 

 

Tot zover het nieuws rond “De Hele Olifant in Beeld” en mijn werk.

Lieve groetjes,


Marja de Vries