De Hele Olifant - nieuwsbrief - januari 2010


Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden
, gaat het makkelijker, kost het minder moeite, komt het meer overeen met wie we in essentie zijn en is het in balans en harmonie met het grotere geheel.

Lieve mensen,

 

Hier is het laatste nieuws over de ontwikkelingen rond De Hele Olifant in Beeld en mijn inspanningen rond de transformatie van leren en onderwijs.

De vorderingen van het tweede boek
Ik heb in november en december een soort pauze gehouden van mijn schrijf- en presenteerwerk en o.a. wat achterstallige externe en innerlijke zaken opgeruimd. En nu ben ik in het nieuwe jaar met een nieuw perspectief weer aan het werk gegaan en heb ik het gevoel dat ik eindelijk helder heb wat het ‘raamwerk’ van het tweede boek moet zijn… (net zoals de zeven universele wetten het voor de handliggende raamwerk van het eerste boek vormen). Dat is het gevoel van het feit dat er nog een paar laatste belangrijke kwartjes bij mij zijn gevallen, waardoor ik alle puzzelstukjes nu eindelijk echt op hun plek kan gaan liggen. Nu lijkt het er op dat bij dit tweede boek langzaam maar zeker ook een prachtig plaatje aan het verschijnen is. In dit verband is het ook fijn dat ik in de eerste 3 maanden van 2010 vrijwel geen afspraken heb, zodat ik alle ruimte heb om goed in de concentratie te blijven.

De eerste presentaties over ‘De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans’
Zoals ik in mijn vorige nieuwsbrief al even kort aantipte is er een toenemende belangstelling voor de vraag wat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden kan betekenen voor de samenleving als geheel. Alvast vooruitlopend op mijn tweede boek ben ik op 6 april en op 21 april uitgenodigd om een presentatie te geven over ‘De Hele Olifant in Beeld’ en ‘Samenlevingen in Balans, samengevat onder de titel ‘De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans’. ‘Samenlevingen in Balans’ is een term die ik in mijn tweede boek gebruik voor Samenlevingen waarbij de universele wetmatigheden een inherent onderdeel vormen van de cultuur (in tegenstelling tot ‘Samenlevingen uit Balans’, zoals bijvoorbeeld onze Westerse samenleving). Als gevolg hiervan zijn de individuen in zo’n Samenleving in Balans’ zelf ook in balans, weet men binnen zo’n samenleving wat er nodig is om de balans te handhaven – zowel bij individuen, als in de natuur, als in de samenleving als geheel - en hoe in voorkomende gevallen een verstoring van een balans hersteld kan worden.
Beide bijeenkomsten waarvoor ik uitgenodigd ben, hebben het streven om bij te dragen aan een ingrijpende maatschappelijke verandering en ik ben erg blij dat ik hier een bijdrage aan mag leveren.
De presentatie op 6 april
= De presentatie op 6 april is op uitnodiging van Marijke Kuipers van Gaia Sira (in samenwerking met onder meer Kraaybeekerhof, De Kleine Aarde, Transition Towns). Deze bijeenkomst in Antropia in Driebergen is de laatste seminar van een serie van 4 seminars die zij organiseert over “Duurzaamheid & spiritualiteit”. De andere spreker op deze middag is Herman Wijffels, hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke verandering, en verrassend genoeg is de titel van zijn presentatie: 'Reactie op de lezing van Marja de Vries'. Deze 4 seminars hebben het streven om een bijdrage te leveren aan een wereldwijde transformatie o.a. door een brug te slaan tussen de Westerse wetenschap en spiritualiteit (zie voor de details de agenda hieronder en de bijlage bij deze nieuwsbrief: 4SeminarsDuurzaamheid&Spiritualiteit)
De presentatie op 21 april
= De presentatie op 21 april op uitnodiging van Hugo Labout is een onderdeel van een dag georganiseerd door de nieuwe Stichting REIS en vindt plaats op de Nyenrode Business Universiteit in Breukelen. Op deze dag zal ik ’s morgens mijn presentatie geven voor alle aanwezigen en ook hier is de andere spreker voor dat deel van het programma Herman Wijffels. ’s Middags zullen er verschillende parallel-workshops zijn rond deelgebieden. Deze dag heeft expliciet het streven om licht te werpen op een nieuw te ontwikkelen samenleving en om alle inbreng hierover tijdens deze dag te bundelen en te documenteren. (zie voor de details de agenda hieronder en de bijlage bij deze nieuwsbrief: REISvanhetbewustzijn).

De verkoop van De Hele Olifant in Beeld
Hoewel de exacte cijfers nog niet helemaal zijn uitgekristalliseerd, wijst alles er op dat er in 2009 minstens evenveel boeken zijn verkocht als in 2008. In andere woorden, niets wijst er op dat de verkoop nu, twee en een half jaar na het verschijnen van De Hele Olifant in Beeld, afneemt. In plaats daarvan lijkt het zelfs toe te nemen. Ik ben erg benieuwd naar de verdere ontwikkelingen dit jaar, want met de twee hierboven genoemde presentaties in april lijkt mijn boek ook onder de aandacht te komen van een nog breder publiek.

De Hele Olifant en De Gulden Snede
De afgelopen tijd kwam ik twee berichtjes tegen over mensen die de Gulden Snede op het spoor zijn gekomen of zelfs zijn gaan toepassen:
= De Gulden Snede in de kwantum wereld: Recent wetenschappelijk onderzoek wijst in de richting dat de Gulden Snede verhouding inderdaad op alle verschillende niveaus aanwezig is. Op 7 januari 2010 kondigde namelijk een artikel met de kop “Gulden Snede verhouding ontdekt in een kwantum wereld” een publicatie hierover aan in het tijdschrift Science van 8 januari van dit jaar. Het gaat over een publicatie van het onderzoek van een onderzoeksteam van vooraanstaande instituten voor fysisch onderzoek in Europa (het Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB), in samenwerking met collega’s van de Universiteiten van Oxford en Bristol en het Rutherford Appleton Laboratory, UK). Voor ieder die geïnteresseerd is in nadere details, zie http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-01/haog-grd010510.php
= Jay Harman in Ode: Iets eerder verscheen in het extra Kopenhagen-nummer van het tijdschrift Ode een artikel over het werk van Jay Harman. Hij stelde, zoals vele anderen, vast dat alles in de natuur de spiraal gebruikt als de meest favoriete vorm en vervolgens verbaasde hij zich over de moderne wetenschap: “Wanneer het hele universum beweegt en groeit volgens de Gulden Snede verhouding, hoe komt het dan dat de moderne wetenschap de vortex niet bestudeerd?” En toen hij – overeenkomstige de universele wetmatigheden - vastgesteld had dat de Gulden Snede Spiraal de meest efficiënte weg is voor beweging voor alle energie, verbaasde hij zich er bovendien over, dat de vortex desondanks een weinig populair mechanisme is in de industrie. Daarom besloot hij daar zelf mee aan de slag te gaan. Hij ontwierp vervolgens een op de vortex geïnspireerd apparaat om water in voorraadtanks te mixen, zodat het geschikt blijft voor drinkwater. Ode schrijft: “Harman’s machine is zo succesvol in het vers houden van het water, dat het gebruik van chemicaliën (zoals chloor) zo’n 80 tot 100 procent kan worden gereduceerd.” De mixer gebruikt relatief zeer weinig energie en wordt op dit moment in drinkwatervoorzieningen verspreid over heel de VS geïnstalleerd. Wie weet is dit het begin van nog meer ontwikkelingen in die richting.

Agenda
Dit keer dus op de agenda de twee presentaties met de titel 'De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans'. (Zie voor de meest actuele agenda, de agenda op mijn website):

Dinsdag 6 april 2010, Driebergen
lezing 'De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans' tijdens de seminar:
Systeemverandering: komen duurzaamheid  en spiritualiteit erin samen?
Deze seminar is de 4e in een serie van 4 seminars over 'Duurzaamheid & Spiritualiteit', georganiseerd door GAIA SIRA, in samenwerking met onder meer Kraaybeekerhof, De Kleine Aarde, Transition Towns.


Programma:

Inloop met broodje en koffie/thee: 13.00 - 13.30 uur
Marja de Vries: 13.30-15.00 uur: 'De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans'
Pauze: 15.00 - 15.30 uur        
Herman Wijffels (hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering) 15.30 - 16.00 uur: 'Reactie op de lezing van Marja de Vries' Vragen en discussie: 16.00 - 17.00 uur     
Borrel: 17.00 - 18.00 uur      

Plaats:

Antropia, Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen

Kosten:

Kosten per seminar: € 136,- en alle 4 seminars voor € 500,-
Voor particulieren: € 60,- per keer en alle 4 seminars voor euro € 200,-

Aanmelden:

via info@gaiasira.nl
Uw aanmelding is definitief na ontvangst van uw bijdrage op rekening nummer 39.01.86.244 ten name van  Stichting Gaia Sira, Wageningen o.v.v. seminar 1,2,3 en/of 4

Meer informatie:

De andere drie seminars zijn op 31 januari, 19 februari en 3 maart 2010.
Voor verdere informatie zie de bijlage van deze nieuwsbrief en de website van Gaia Sira, integrale duurzaamheid in nieuwe vormen van leven en werken.


Woensdag 21 april 2010 Nyenrode Business Universiteit, Breukelen,
lezing 'De Hele olifant & Samenlevingen in Balans' tijdens het Seminar "Reis van het bewustzijn" georganiseerd door Stichting REIS


Programma:

Ontvangst vanaf 09.15 uur
Aanvang programma: 10.00 uur
Inleiders ochtendprogramma:
Marja de Vries en Herman Wijffels
In het ochtendprogramma zal ook muziek een rol spelen, ontwikkeld en gemaakt door Michiel Strategier en Jacques Groenen.
Na de lunch wordt er in workshops gewerkt aan één van zes de onderwerpen: samenleving, onderwijs, cultuur, gezondheid, leiderschap en economie.
Inleiders middagprogramma workshops:
Herman Wijffels (samenleving)
Dick de Groot (onderwijs)
Iebele Abel (cultuur)
Herman Koning (gezondheid)
Rob van Hilten (economie)
Einde programma: 18.00 uur

Plaats:

Koetshuis en kasteel Nyenrode Business Universiteit, Breukelen

Kosten:

De kosten voor deelname bedragen € 333,=. In dit bedrag zijn lunch, drankjes en documentatie inbegrepen.

Aanmelden:

op www.stichting-reis.nl of per email info@stichting-reis.nl  onder vermelding van: Volledige naam, Bedrijf, Adres, Postcode & Woonplaats en Interesse-/Vakgebied.

Meer informatie:

Zie de bijlage bij deze nieuwsbrief of
kijk op www.stichting-reis.nl voor de meest actuele informatie


Tot zover het nieuws rond ‘De Hele Olifant in Beeld’ en mijn werk.

Lieve groetjes,

Marja de Vries