De Hele Olifant - nieuwsbrief - juni 2008

Leren en onderwijs gebaseerd op inzicht in de universele wetmatigheden is meer in lijn met de hedendaagse kinderen, komt meer overeen met wie we in essentie zijn en is meer in harmonie met het grotere geheel.

Lieve mensen,

Hier is het laatste nieuws rond mijn boek 'De Hele Olifant in Beeld' en mijn werk rond de transformatie van leren en onderwijs. Het blijft stromen en bruisen en zich op vele manieren verder ontwikkelen.

'De Hele Olifant in Beeld' in het bedrijfsleven
Er blijkt een groeiende belangstelling voor mijn boek te zijn bij professionele coaches, trainers en organisatieadviseurs. Naast verschillende zelfstandig werkende individuen zijn er nu ook een paar bedrijven die als geheel met mijn boek aan de slag willen gaan. Zo hebben zowel het bedrijf Kern Konsult als het bedrijf Van Ede & Partners besloten om al hun medewerkers een exemplaar van "De Hele Olifant in Beeld" uit te reiken. Kern Konsult besloot bovendien om een hele dag aan het boek te wijden en nodigden mij uit om 's ochtends een presentatie te komen doen. En Van Ede & Partners gaan hun driedaagse zomerconferentie eind juni aan mijn boek wijden.

'De Hele Olifant in Beeld' internationaal !!!!
Het laatste nieuws ivm. de engelse uitgave is dat ik 'mijn buitenlandse uitgever' heb gevonden!
Begin juni had ik namelijk een vruchtbaar gesprek met de mensen van Chevigny Uitgevers, omdat zij enthousiast zijn over mijn boek en vinden dat het ook zeker vertaald zou moeten worden. Al pratende kwamen we tot een heel mooie oplossing. We bedachten namelijk dat het eigenlijk helemaal niet nodig is om naar een buitenlandse uitgever te zoeken en om te kijken hoe we mijn boek in buitenlandse boekwinkels kunnen krijgen. Want in deze tijd van wereldwijd-internet kunnen we ook het internet gebruiken in plaats van buitenlandse uitgevers en boekhandels. Kortom, zo werd het plan geboren dat zij - Chevigny Uitgevers - de engelse vertaling zelf gaan uitgeven en het dan vanuit Nederland via het internationale internet-boekverkoop-circuit gaan verkopen, o.a. via hun eigen website en ook bv. via Amazon.com. Er is een plan voor het vinden van geld voor de vertaling en het eerste overleg hierover is positief verlopen! Na de zomer volgt er meer nieuws.

'De Hele Olifant' en leren en onderwijs
"De notendop" naar China
Een onderwijsonderzoeker van de universiteit van Utrecht is ook tot de conclusie gekomen dat het tijd is voor een transformatie van leren en onderwijs en is daar ook op dit moment een boek over aan het schrijven. Al google-end vond hij mijn website en nam contact met me op. Inmiddels heeft hij ook 'De Hele Olifant in Beeld' gelezen en ook mijn artikel 'Een nieuw wereldbeeld op basis van univrsele wetten' dat in het tijdschrift Frontier is verschenen. Naar aanleiding daarvan vroeg hij mij toestemming om mijn piepkleine lijstje "De verschuiving naar het nieuwe wereldbeeld in een notendop" te mogen gebruiken bij zijn presentaties die hij in deze maand juni op verschillende universiteiten in China geeft.

"Leren en onderwijs in lijn met de universele wetten" , bijeenkomst 21 september in Culemborg
Het artikel, dat ik voor het 2008-3 nummer van het tijdschrift Educare heb geschreven over ‘Leren in lijn met universele wetten: transformatie van leren en onderwijs’, is daar inmiddels in verschenen onder de titel 'Nieuwe uitgangspunten voor leren en onderwijs' en is nu ook op mijn website te lezen.
In samenhang daarmee is er op 21 september in Culemborg een bijeenkomst speciaal voor mensen die mijn boek "De Hele Olifant in Beeld" inmiddels hebben gelezen, en die zich geïnspireerd voelen om bij te dragen aan leren en onderwijs dat meer in lijn is met de universele wetmatigheden. Tijdens deze dag zal ik hier meer over vertellen en is het mogelijk om met mij en andere geïnteresseerden daarover  uit te wisselen. Mocht dit precies zijn, waar je behoefte aan hebt, dan kun je je aanmelden bij Tex Rijnders en ontvang je nadere details.


Tijd:

11.00 uur - 17.00 uur, entree vanaf 10.30 uur

Plaats:

de Inspiratieruimte van Educare, Hendrik Marsmanweg 16, Culemborg

Kosten:

20 euro, inclusief koffie, thee en lunch

Aanmelden:

bij Tex Rijnders, tex@perdigitale.nl

Meer informatie:

op deze website; en www.educare.nl


Andere artikelen voor Educare

De artikelen voor Educare, 2008/4 en 2008/5 heb ik inmiddels ook geschreven, beide gebaseerd en geïnspireerd door mijn uitwisseling met Bas Rosenbrand van Iederwijs-Lopik:
= Voor het Educare 2008-4 (verschijnt in september) het artikel ‘Leren met gevoel: waardevolle inzichten over leren en spelen op basis van 6 jaar Iederwijs’ over de processen die kinderen doorlopen om af te kicken van een traditionele school en de rol van spelen hierbij en hun inzichten de processen over hoe kinderen leren. 
= Voor Educare, 2008/5 (verschijnt eind dit jaar) over de inzichten die de begeleiders van Iederwijs-Lopik hebben opgedaan in wat dit alles vraagt van de professionaliteit van de begeleiders.
= Verder zal ik even geen artikelen meer voor Educare te schrijven zodat ik al mijn beschikbare tijd kan gebruiken voor het schrijven van mijn tweede boek.

Mijn agenda en periodes van 'presenteren' en periodes van 'schrijven'
= Het komende jaar ga ik iets meer structuur aanbrengen in mijn bezigheden.
Periodes van 'schrijven'
Zo heb ik de periodes juni-juli-augustus 2008, oktober-november-december 2008 en maart-april-mei 2009 helemaal vrijgehouden om in alle rust aan mijn tweede boek te kunnen werken. Dat voelt heel goed en het betekent dat ik daar nu dus intensief mee bezig ben.
Periodes van 'presenteren'
Dat betekent ook dat ik voor lezingen beschikbaar ben in de maanden september 2008 en januari, februari en juni 2009.
Hieronder staan de reeds geplande 'openbare' presentaties over 'De Hele Olifant in Beeld' voor begin volgend jaar. De agenda is ook op mijn website te lezen


Woensdag 21 januari 2009, lezing 'De Hele Olifant in Beeld', Stichting "In-zicht", Joure


Tijd:

20.00 uur - 22.30 uur

Plaats:

Party Zalen Centrum ’t Haske Joure, Vegelinsweg 20, 8501 BA Joure

Kosten:

8, 50 euro, inclusief een consumptie

Aanmelden:

Zie voor details de website van St. In-zicht: www.in-zicht.nl/programmalezingen.htm

Meer informatie:

zie www.in-zicht.nl


Dinsdag 27 januari 2009, lezing 'De Hele Olifant in Beeld',


Tijd:

Aanvang 10.00 uur , entree 9.45 uur

Plaats:

Cila Huet, Ruychrocklaan 496, Den Haag

Kosten:

10.00 euro

Aanmelden:

Bij Claire Noordhuis, tel 071 - 4014335

Meer informatie:

Tel: 071 - 4014335


Woensdag 15 februari 2009, lezing 'De Hele Olifant in Beeld', Spirituele Sociëteit Zeeland, Middelburg


Tijd:

10.30 uur - 13.00 uur

Plaats:

Stadsschouwburg, Molenwater 99, Middelburg

Kosten:

details volgen nog

Aanmelden:

Toegangsbewijzen zijn aan de zaal verkrijgbaar. U behoeft zich niet vooraf op te geven.

Meer informatie:

zie ook www.spirsoczld.nl

 

Dat was het voor nu. Iedereen een hele fijne zomer toegewenst.

Lieve groetjes, Marja de Vries