De Hele Olifant - nieuwsbrief - juni 2013

 

Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alles en iedereen.
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.


Lieve mensen,

Hier weer een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen rond mijn boek De Hele Olifant in Beeld, de Engelse editie daarvan als The Whole Elephant Revealed, mijn streven bij te dragen aan de transformatie naar ‘Samenlevingen in Balans’ en naar ‘Leren en Onderwijs in Balans’ zodat leren en onderwijs niet alleen in lijn zal zijn met wie wij en de kinderen in essentie zijn, maar ook een belangrijke rol bij dit alles kan spelen.

 

De Hele Olifant in Beeld – in de praktijk
Woorden voor wat innerlijke al wel bekend was  
Sinds de publicatie van het boek De Hele Olifant in Beeld ontvang ik mailtjes van lezers en lezeressen die met mij delen waarom het voor hen belangrijk was om mijn boek te lezen. Een van de dingen die daarbij steeds terugkomt is dat lezers en lezeressen laten weten dat ze veel herkennen van wat ze eigenlijk al wel wisten, maar wat ze moeilijk of niet onder woorden konden brengen en zo ook niet of nauwelijks met anderen konden delen. Zo schreef iemand mij onlangs: “Eindelijk was daar een helder compleet verhaal, met alles wat ik eigenlijk wel wist maar nooit de juiste plek heb kunnen geven in mijn leven, omdat ik het niet helder kon verwoorden of onderbouwen. Met name de verbinding tussen spiritualiteit en wetenschap was een verademing!! De Hele Olifant was voor mij de bevestiging, dat steuntje in de rug om alles wat ik op een hoger niveau ervoer ook daadwerkelijk vorm te laten krijgen in mijn fysieke leven en zo na lange tijd een gevoel van compleet zijn kon ervaren. En zo heeft ook mijn intuïtie privé en op professioneel gebied eindelijk de plek gekregen die het verdient.”
Het boek in groepjes bespreken
Iets anders dat ik steeds weer opnieuw hoor, is dat mensen mij enthousiast vertellen over groepjes waarin ze het boek bespreken. Zo hoorde ik laatst zelfs overeen groepje juristen en mensen werkzaam in de juridische wereld er vorig jaar voor hadden gekozen om het boek De Hele Olifant in Beeld, als studieobject te nemen. “We lazen maandelijks een hoofdstuk en kwamen een avond bijeen om dit door te nemen. Dan ontspon er zich een gesprek waarin we elkaar aanvulden en vertelden wat de inhoud met ons deed.”


De Hele Olifant en 'Samenlevingen in Balans'

Letterlijke, symbolische en energetische betekenissen
Mij helpen de inzichten in de universele wetmatigheden op dit moment enorm in het kader van het werk aan mijn tweede boek om – in lijn met de Wet van Ritme - het cyclische verloop van onze geschiedenis te herkennen in de vorm van periodes waarin we een ruimer bewustzijn hadden, afgewisseld met periodes waarin ons bewustzijn zich vernauwde. Als ik oude bronnen raadpleeg, vertaal ik dat inzicht in ons cyclisch bewustzijn o.a. naar het inzicht dat voordat iets een letterlijke betekenis had, het een symbolische betekenis had en voordat iets een symbolische betekenis had, het een energetisch principe/aspect betrof. Zo voerde mijn zoektocht me de afgelopen tijd via het doorgronden van het Bijbelse Adam en Eva verhaal, naar Joodse teksten over Adam en Lilith, naar de oorspronkelijke I Tjing van meer dan 5000 jaar geleden in China (en dus van voor het patriarchaat), en een Inuïtverhaal over ‘Skelettenvrouw’, uitgelegd door Clarissa Pinkola Estes (o.a. in haar bekende boek De Ontembare vrouw maar ook in haar recente boekje De Wolfsvrouw vertelt).
Het maakte het me mogelijk om te zien hoeveel deze verhalen met elkaar te maken hadden. Door door te dringen tot de essentie, zag ik ook hoe de verschillende verhalen op een belangrijke manier elkaar aanvulden tot één begrijpelijk verhaal over het ontstaan van ons onderbewustzijn – als een plek om al onze angsten en onverwerkte trauma’s te verstoppen, maar wat ons tegelijkertijd belette om het contact met ons Hoger Zelf te behouden.
Het cyclische principe Leven/Dood/Leven
Wat het me opleverde was niet alleen een veel dieper begrijpen van het vrouwelijke aspect (Divine Feminine) en de Wet van Dynamische Balans als de balans tussen dat wat fysiek, eindig en sterfelijke is (mannelijk) en dat wat niet-fysiek, oneindig en onsterfelijke (vrouwelijk) is, en dus ook de balans tussen ons lager zelf en ons Hoger Zelf, inclusief het streven  - in lijn met de Gulden Snede verhouding - naar een staat van zijn waarbij de balans enigszins overhelt naar het vrouwelijke aspect, en zo ons lager zelf zich ten dienste opstelt van ons Hoger Zelf.
Daarnaast leverde me het ook een veel dieper inzicht in de Wet van Ritme op en hoe we zo’n 5000 jaar geleden niet alleen uit balans zijn geraakt maar ook de Wet van Ritme als het cyclische principe Leven/Dood/Leven (en dus de overtuiging dat na dood altijd weer opnieuw leven zal ontstaan) als een vrouwelijke wetmatigheid hebben verruild voor de patriarchale overtuiging dat leven altijd eindigt in dood. Hierdoor raakte tegelijkertijd met het vrouwelijke cyclische aspect van het leven ook de essentie van alle vormen van transformatie buiten beeld… Dankzij het Inuïtverhaal over ‘Skelettenvrouw’ werd me tenslotte duidelijk hoe we het vrouwelijke aspect in onszelf (m/v) opnieuw kunnen integreren, waardoor we echt in onze kracht kunnen gaan staan en het bovendien een integrale plek in onze relaties en in onze samenleving kunnen geven… En naar dat laatste was ik op zoek in het kader van het schrijven van mijn tweede boek.
Wachtend op mijn tweede boek…
Veel mensen laten me weten dat ze verlangend uitkijken naar mijn tweede boek en vragen me of ik al weet wanneer het zal verschijnen. Het antwoord is dat ik ook bij het ontstaan van het tweede boek mijn innerlijke leiding volg. Zo wordt het me niet alleen duidelijk dat de kwaliteit van het boek mede bepaald wordt door mijn bereidheid om steeds opnieuw nog weer dieper in bepaalde aspecten te duiken, maar ook door mijn bereidheid om in lijn daarmee steeds weer opnieuw op een dieper niveau te werken aan mijn eigen transformatie- en helingsproces. Kortom, hoewel ik hard blijf doorwerken aan het ontstaan van mijn tweede boek, het lijkt niet een kwestie te zijn van wat mijn ego zou willen, maar vooral van dat wat nodig en essentieel blijkt te zijn bij het creëren van de wereld en de toekomst die we ons wensen.
En mogelijk geldt er iets vergelijkbaars voor iedereen die verlangend uitkijkt naar mijn tweede boek…

Het Engelse boek ‘The Whole Elephant Revealed’
Watkins Mind Body Spirit magazine
Intussen heb ik een exemplaar ontvangen van het Engelse tijdschrift Watkins Mind Body Spirit magazine waarin het eerste artikel staat dat er tot nu toe in een buitenslands tijdschrift is verschenen over mijn boek. Watkins Mind Body Spirit magazine is een tijdschrift van de Londense boekwinkel Watkins, die al bestaat vanaf 1893 en mogelijk de oudste esoterische boekwinkel is van de UK.  In het tijdschrift Watkins Mind Body Spirit magazine staan interviews met auteurs en artikelen geschreven door auteurs van boeken die zij in hun winkel in het bijzonder onder de aandacht willen brengen. Natuurlijk ben ik erg blij datmijn boek daar nu ook bij hoort! Over één of twee weken ontvang ik ook een Pdf-versie van het artikel, en dan zal het artikel ook op mijn website te lezen zijn.


De Hele Olifant in Beeld naar België

Het afgelopen jaar kreeg ik regelmatig mailtjes met de vraag of ik ook presentaties in België wilde komen geven en ik kan nu zeggen dat ik inderdaad uitgenodigd ben door de Universiteit voor het Algemeen Belang in co-creatie met Sint Lucas, School of Arts om dit najaar maar liefst drie keer naar Antwerpen te komen voor drie presentaties die op elkaar voortbouwen en die samen één geheel vormen. Het bijwonen van de eerste presentatie en/of het lezen van het boek ‘De Hele Olifant in Beeld’ is daarom voorwaarde of in ieder geval een sterke aanbeveling voor het welslagen van het bijwonen en deelnemen aan de twee volgende presentaties. Door deze opzet heb ik per avond veel meer tijd en dat geeft mij de unieke mogelijkheid om ook langer en uitgebreider in te gaan op de thema’s ‘Samenlevingen in Balans’ en ‘Leren en Onderwijs in Balans’.
De eerste presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' zal zijn op donderdag 26 september 2013, de tweede presentatie 'Samenlevingen in Balans' volgt op donderdag 14 november 2013, en de derde presentatie ‘Leren en Onderwijs in Balans’ op 12 december 2013. Op de agenda hieronder staat al wel de tijd en plaats. Nadere details volgen zo snel mogelijk op de agenda op mijn website.

De agenda voor 2013
En dan is hieronder weer mijn agenda. Ook in juni en ook na de zomer ben ik weer op allerlei plaatsen uitgenodigd in het kader van zeer uiteenlopende bijeenkomsten. Wat speciale aandacht vraagt is dat de datum waarop ik een presentatie in het Han Fortmann Centrum in Nijmegen zal geven verschoven is van 25 oktober naar 11 oktober. Zie voor de meest actuele agenda, de agenda op mijn website
'Wisdom Gathering of Gratitude 2013'
Ik zal dit jaar voor de tweede keer op de WisdomGathering aanwezig zijn. Ik ben daar de gehele tijd aanwezig vanaf vrijdagavond 14 juni tot en met het eerste deel van dinsdag 18 juni. De opzet van de WisdomGathering heeft een informeel karakter en een zichzelf ontvouwend programma. Dat betekent dat hier in principe alles mogelijk is mede afhankelijk van en bepaald door de behoeften van de aanwezigen. De ervaring van vorig jaar was dat dat leidde tot een zeer bijzonder samenzijn, waardoor het steeds meer mogelijk was om persoonlijk te ervaren hoe het is om trouw aan jezelf te kunnen zijn en je tegelijkertijd een opgenomen onderdeel te voelen van een warme gemeenschap. Kortom, een prachtige kans om alvast voor een paar dagen samen de wereld te creëren waar we van dromen.
‘Het lied van de Hele Olifant’ een dag samen met Jan Kortie op vrijdag 28 juni 2013
En op 28 juni is er de speciale dag ‘Het Lied van de Hele Olifant’, een dag samen met stembevrijder Jan Kortie op 28 juni. Zie hieronder voor de nadere details.

Zaterdag, zondag, maandag en dinsdag 15, 16, 17 en 18 juni 2013, in Dalfsen bij Zwolle
Korte presentaties en vertellingen over 'De Hele Olifant in Beeld', 'Samenlevingen in Balans', 'Leren en Onderwijs in Balans' dit keer ook met het accent op mijn persoonlijke ervaringen, tijdens de internationale 'Wisdom Gathering of Gratitude 2013' georganiseerd door Stichting Seven GenerationsProgramma:

Voor de tweede keer, nu van 15 - 18 Juni 2013, is Dalfsen podium voor een internationale ontmoeting met wijsheidsdragers van over de hele wereld. “Elders” van Indianen, Tibetanen, Maori, Christenen, wijsheidstradities uit Oost en West laten zien, horen en ervaren hoe zij leven.
Dankbaarheid Vanaf het eerste moment van de gathering is het evenement een dankbaarheidsceremonie Het vuur zal de hele 4 dagen branden. Ondertussen zullen vele kleine en grote ceremonies, drumsessies en meditaties gehouden worden. Dit is het hart van de Gathering, hier wordt door de wijze mannen en vrouwen uit oorspronkelijke tradities het veld van wijsheid, dankbaarheid en compassie gehouden.
De Wisdom Gathering heeft een zichzelf ontvouwend programma met vuur, natuur, workshops, teachings, co-creatie rondes, open space voor jouw bijdrage, muziek en ontspanning. Met een grote groep mensen het delen van dankbaarheid. Het is een smeltkroes van innovatieve projecten, nieuwe vormen van samenwerken en leren, eigentijdse– en traditionele rituelen en ceremonies.
Innovatieve en duurzame vormen van o.a. wonen, werken, leven, voeding, gezondheidzorg en scholing ontmoeten en inspireren elkaar. Leg jouw ervaring, projecten, inzichten en vragen naast die van jongeren en volwassenen, experts, elders en gewoon je buurman of buurvrouw en kijk wat voor moois er door te delen en samen te werken kan ontstaan.

Plaats:

Weiland naast centrum Isis Sofia aan de keizersteeg in Dalfsen

Kosten:

voorverkoop: Tot en met 30 april € 50 per dag
en de 4 dagen passe partout voor € 150.
Vanaf 1 mei tot en met 14 juni € 75 per dag
en voor een 4 dagen passe partout € 225.
Kaarten aan 'de deur' zijn € 90 en voor 4 dagen € 270.

Aanmelden:

Via de online ticketshop

Meer informatie:

Meer info op de website van Stichting Seven GenerationsWoensdag 19 en donderdag 20 juni 2013, in kasteel De Berckt, Baarlo

Presentatie 'De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans' tijdens een tweedaagse van het
programma "Touching the Community Soul" voor beslissers, beïnvloeders en/of uitvoeders op het gebied van organisatieontwikkeling, georganiseerd door Erik Mandersloot als onderdeel van het Strategy Center, Nyenrode Business Universiteit. Zie voor meer info de website en
Nyenrode Business Universiteit


Vrijdag 28 juni 2013, in Laag Zuthem (bij Zwolle)

'Het Lied van de Hele Olifant' een dag o.l.v. Marja de Vries en stembevrijder Jan Kortie.


Programma:

van 10.00 uur tot 17.00 uur
Jan Kortie werkt als stembevrijder. Hij gaat er daarbij vanuit dat er twee manieren van zingen bestaan.
Je kunt je best doen om zo goed mogelijk te zingen, in de hoop dat anderen het mooi vinden, of minstens niet al te lelijk. Je zingt dan eigenlijk van buiten naar binnen, want de focus ligt op het resultaat dat op een of andere manier de buitenwereld moet bevallen. Deze manier van zingen is in onze cultuur volstrekt ingeburgerd.
Of je kunt zingen wat er in jou leeft, moeiteloos. Dat zou je van binnen naar buiten zingen kunnen noemen. Geven wat er in jou is. Zingen omdat je wil zingen, niet om iets te bereiken. Over deze laatste manier van zingen gaat stembevrijding.
Een paar jaar geleden ontmoetten Marja de Vries en Jan Kortie elkaar. Dat leidde tot inspiratie over en weer. Als alles in de wereld gehoorzaamt aan de universele wetten, dan geldt dat ook voor zingen. De inzichten van Marja bleken verhelderend voor het werk van Jan en de stembevrijdingsbenadering van Jan bleek een prachtige manier om te oefenen met het toepassen van de inzichten in de universele wetten.
Jan Kortie heeft Marja de Vries nu uitgenodigd om samen met hem een dag te geven om deze gedeelde inspiratie verder te verspreiden. Het belooft een boeiende en zeer gevarieerde dag te worden.
Meer informatie over deze dag is hier te vinden.

Plaats:

Op een bijzonder mooie plek: het landgoed van De Nieuwe Voorde in Laag Zuthem (bij Zwolle).

Kosten:

€65,-. Daarbij is een heerlijke lunch inbegrepen, net als koffie en thee.

Aanmelden:

Je kunt je online inschrijven via www.jankortie.nl

Meer informatie:

Meer informatie over de universele wetten en het werk van Marja de Vries is te vinden op deze website.
Meer informatie over het werk van Jan Kortie is te vinden op zijn website
Zaterdag 21 september 2013, Driebergen
Presentatie'De Hele Olifant in Beeld'tijdens de 'Conferentie over Pesten' in Antropia,
georganiseerd door Edith Mol en André van der Vegt en met Frances Nijssen als dagvoorzitter


Programma:

09.00 uur tot 10.00 uur: Inloop, koffie en thee.
10.00 uur tot 11.30 uur: Marja de Vries
11.30 uur tot 12.00 uur: Pauze
12.00 uur tot 13.00 uur: Jan Bommerez
13.00 uur tot 14.00 uur: Lunch
14.00 uur tot 15.30 uur: keuze uit diverse Workshops:
Siebke Kaat (systemisch therapeut – Pragmavision)
Frances Nijssen (organisatiebegeleiding en coaching – Perspectiefgroep)
Bert van der Neut (actief binnen de M5 Groep)
Willem Dijksterhuis (Be the Change)
Louis Bothlingk (“Vertrouwen in goede zaken”)
15.30 uur tot 16.00 uur: Pauze
16.00 uur tot 17.00 uur: meditatie met Jef Boeckmans, monnik, Trappist en Zenmeester
Meer informatie over het programma, sprekers en workshops

Plaats:

in Antropia, Driebergen, pal naast NS station Driebergen-Zeist
(zie www.antropia.nl )

Kosten:

€ 295,- (incl. BTW) en incl. biologische lunch

Aanmelden:

via de speciaal hiervoor gecreëerde website

Meer informatie:

op de speciaal hiervoor gecreëerde website en, indien nodig, bij Edith Mol via
info@conferentieoverpesten.nl of 06-53684322
Donderdag 26 sepember 2013, Antwerpen, België
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van Noortje Wiesbauer en Koen Fossey als eerste van een serie van drie presentaties in het kader van de Universiteit voor het Algemeen Belang in co-creatie met Sint Lucas, School of Arts.


Programma:

19.00 -21.30 uur

Plaats:

de UAB, de Universiteit voor het Algemeen Belang,
gevestigd op campus Sint Lucas
Sint Jozefstraat 35, 2018 Antwerpen, België

Kosten:

meer info volgt zo spoedig mogelijk

Aanmelden:

meer info volgt zo spoedig mogelijk

Meer informatie:

De drie presentaties vormen één geheel.
Bijwonen van de eerste presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op 26 september 2013 of de lectuur van het boek 'De Hele Olifant in Beeld' zijn voorwaarde/aanbeveling voor het welslagen van het participeren aan deze tweede presentatie.
De derde presentatie ‘Leren en Onderwijs in Balans’ volgt op 12 december 2013
Meer info volgt zo spoedig mogelijk
Vrijdag 11 oktober 2013, Nijmegen -
! de datum is verschoven van 25 okt. naar 11 okt.
Presentatie'De Hele Olifant in Beeld'binnen het thema 'Kijken met nieuwe ogen', op het Han
Fortmann Centrum


Programma:

20.00 - 22.00 uur

Plaats:

Han Fortmann Centrum, Groesbeekseweg 428, Nijmegen

Kosten:

€ 10,-

Aanmelden:

geen aanmelding vooraf

Meer informatie:

Meer info volgt op de website van het Han Fortmann Centrum
Maandag 14 oktober 2013, Ede
Presentatie'De Hele Olifant in Beeld'in het Spiritueel Café Ede op uitnodiging van Sarala
Krabbenborg van ToBeYounique!


Programma:

20.15 - 21.30 uur lezing
aansluitend gelegenheid tot het stellen van vragen

Plaats:

"Het Oude Politiebureau", Breelaan 2a, Ede

Kosten:

€ 13,-

Aanmelden:

meer info volgt zo spoedig mogelijk

Meer informatie:

meer info volgt zo spoedig mogelijkDonderdag 14 november 2013, Antwerpen, België

Presentatie'Samenlevingen in Balans'op uitnodiging van Noortje Wiesbauer en Koen Fossey als tweede van een serie van drie presentaties in het kader van de Universiteit voor het Algemeen Belang in co-creatie met Sint Lucas, School of Arts.


Programma:

19.00 -21.30 uur

Plaats:

de UAB, de Universiteit voor het Algemeen Belang,
gevestigd op campus Sint Lucas
Sint Jozefstraat 35, 2018 Antwerpen, België

Kosten:

meer info volgt zo spoedig mogelijk

Aanmelden:

meer info volgt zo spoedig mogelijk

Meer informatie:

De drie presentaties vormen één geheel.
Bijwonen van de eerste presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op 26 september 2013 of de lectuur van het boek 'De Hele Olifant in Beeld' zijn voorwaarde/aanbeveling voor het welslagen van het participeren aan deze tweede presentatie.
De derde presentatie ‘Leren en Onderwijs in Balans’ volgt op 12 december 2013
Meer info volgt zo spoedig mogelijk
In de week van Maandag 18 tot en met 22 november 2013, in Vught
Presentatie "The Whole Elephant & Societies in Balance" (in Eglish) op uitnodiging van Peter Merry als onderdeel van de derde van vier intensives van de Wisdom University in Europe (for academic credit and public participation). Tijdens deze derde intensive is het onderwerp: Wisdom as a Way of Life: Action and Organization in Transition


Programma:

Maandag 18 tot en met vrijdag 22 november 2013:
Vijf dagen met bijdragen van o.a. Jim Garrison, Ph.D., Caroline Myss, Ph.D.(tbc), Gert van Santen, Paul Ray, Ph.D. en Marja de Vries
Zie voor meer informatie de syllabus

Plaats:

ZIN, Boxtelseweg 58; 5261 NE Vught Nederland

Kosten voor de 5-daagse intensive:

€590,- Public Audit (for non-enrolled public, not for academic credit)
€490 ,- Student Audit (for enrolled students, but not for academic credit)
€1200,- Student Tuition - early bird ends July 18, 2013 (then €1400,-) (for 4 credits)

Aanmelden:

Via de WisdomUniversityWebsite

Meer informatie:

In totaal bestaat het programma uit 4 intensives:
Onderwerp: Ancient Wisdom: The Treasure of the Past
23–27 Juni 2013 met Gert van Santen, Apela Colorado, Ph.D., Prof. Matthijs Schouten en Calen Rayne
Onderwerp: Frontier Science: The Promise of the Future
7–11 Oktober 2013 met Nassim Haramein (tbc), Prof. Ervin Laszlo, Peter Merry, Mariabruna Sirabella
Onderwerp: Wisdom as a Way of Life: Action and Organization in the Transition
18–22 November 2013 met Jim Garrison, Ph.D., Caroline Myss, Ph.D.(tbc), Gert van Santen, Paul Ray, Ph.D. en Marja de Vries (zie ook verder in mijn agenda)
Onderwerp: The State of the World: Seeking the patterns that connect
17–21 Maart 2014 met Peter Merry, with Jim Garrison, Ph.D., Marja de Vries, Herman Wijffels, Peter Merry
Meer informatie: Inhoudelijk
meer informatie: Praktisch
Donderdag 12 december 2013, Antwerpen, België
Presentatie'Leren en Onderwijs in Balans'op uitnodiging van Noortje Wiesbauer en Koen Fossey als derde van een serie van drie presentaties in het kader van de Universiteit voor het Algemeen Belang in co-creatie met Sint Lucas, School of Arts.


Programma:

19.00 -21.30 uur

Plaats:

de UAB, de Universiteit voor het Algemeen Belang,
gevestigd op campus Sint Lucas
Sint Jozefstraat 35, 2018 Antwerpen, België

Kosten:

meer info volgt zo spoedig mogelijk

Aanmelden:

meer info volgt zo spoedig mogelijk

Meer informatie:

De drie presentaties vormen één geheel.
Bijwonen van de eerste presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op 26 september 2013 of de lectuur van het boek 'De Hele Olifant in Beeld' en het bijwonen van de tweede presentatie 'Samenlevingen in Balans' op 14 november 2013 zijn voorwaarde/aanbeveling voor het welslagen van het participeren aan deze derde presentatie.
Meer info volgt zo spoedig mogelijk


Tot zover het nieuws rond “De Hele Olifant in Beeld” en mijn werk.

Lieve groetjes,


Marja de Vries