De Hele Olifant - ingelaste nieuwsbrief - maart 2020

 

Als ons leven in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alle mensen en al het leven.
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.


Lieve mensen,
Hier is een ingelaste korte nieuwsbrief van maart 2020 met de laatste ontwikkelingen rond mijn twee boeken De Hele Olifant in Beeld en Samenlevingen in Balans, de vorderingen van het werk aan mijn volgende boek(en), mijn streven bij te dragen aan meer bekendheid rond de universele wetmatigheden, wat allemaal begon met mijn intentie om bij te dragen aan de transformatie van leren en onderwijs, zodat het overeenkomt met wie we in essentie zijn. En dit alles op zo’n manier dat het bijdraagt aan het welzijn van alle mensen en de Natuur wereldwijd, niet alleen op de korte termijn, maar vooral ook op de lange termijn en dus ook voor de komende zeven generaties.

 

 

Komende presentaties zijn uitgesteld
In deze korte ingelaste nieuwsbrief wil ik jullie allereerst laten weten dat vanwege de  situatie rond het coronavirus helaas mijn presentatie op zondag 29 maart in Naarden over‘De Sophia mythe, wetiko en zelforganisatie:  organiseren zoals het Leven zich organiseert' niet door gaat. Het goede nieuws is dat er inmiddels al een nieuwe datum is vastgelegd en dat deze presentatie is uitgesteld naar zondag 11 oktober 2020.
Ook mijn presentatie op zaterdag 18 april 2020 in Almelo over ‘Samenlevingen in Balans’gaat niet door. Ook deze presentatie is verplaatst naar het najaar, maar hiervoor is op dit moment nog geen nieuwe datum bekend. Zodra ook hiervoor een nieuwe datum is afgesproken, is dat te lezen op de Agenda op mijn website.
Glastonbury presentatie uit 2017 op YouTube 
Het symposiumteam van het Glastonbury Symposium, ‘Truth, Mysteries and New Frontiers’ in Engeland, dat me uitnodigde om in de zomer van 2017 op hun symposium te spreken, heeft in deze tijd waarin sommige mensen het onverwacht rustiger hebben, het aantal presentaties die wel gefilmd waren de afgelopen jaren maar nog niet beschikbaar waren op YouTube uitgebreid. En dat betekent dat sinds 18 maart ook mijn presentatie tijdens hun symposium in 2017 nu online te zien is: dit is de rechtstreekse link naar die presentatie op YouTube Marja de Vries LIVING BY UNIVERSAL LAWS. Hier zijn vele andere presentaties tijdens Glastonbury symposia te vinden.


Iets over het coronavirus
Een paar mensen die mijn nieuwsbrieven lezen hebben mij gevraagd of ik iets over het Coronavirus zou willen schrijven. Ik heb besloten om daar niet uitgebreid op in te gaan, maar om er wel kort iets over te delen in de hoop dat jullie daar je voordeel mee kunnen doen.
Allereerst is het ook in deze situatie van belang om niet alles wat er gezegd of geschreven wordt zomaar te geloven – noch van de officiële verhalen, noch van de onofficiële verhalen - maar om in plaats daarvan in contact te zijn met je innerlijke waarheid en je eigen onderzoek te doen en daarbij je onderscheidend vermogen te gebruiken om informatie, misinformatie en disformatie van elkaar te scheiden.
Verder zijn er  vele manieren om ons eigen natuurlijk immuunsysteem te ondersteunen. Dat betekent dat het belangrijk is om zorg te dragen voor onze eigen gezondheid (op alle niveaus, fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel) om zo ons immuunsysteem krachtig te houden en daar waar mogelijk extra te ondersteunen. Daarover is al volop allerlei informatie beschikbaar, en zal ik hier niet verder op ingaan.
De Wet van Trilling
Waar ik wel iets over kan zeggen is hoe inzicht in de universele wetten ons op dit moment kan helpen. Allereerst maakt inzicht in de universele wetten duidelijk dat het belangrijk is om niet in paniek te raken en niet bang te worden. Natuurlijk is het heel begrijpelijk dat we mogelijk toch momenten van angst hebben, maar het is belangrijk dat we ons daar niet door laten domineren en er naar streven om die angst zo snel mogelijk weer te transformeren. Zoals de Wet van Trilling beschrijft is alles energie. Dat betekent dat ook onze emoties en onze overtuigingen energie zijn.|
Het placebo-effect
Enerzijds hebben daarom, zoals bioloog Bruce Lipton dat uitgebreid beschrijft in zijn boek ‘De Biologie van de Overtuiging’, onze emoties en onze overtuigingen aantoonbaar effect op ons eigen fysieke lichaam.  Via een bewust positief gebruik van onze gedachten, emoties en overtuigingen kunnen we onze trillingsfrequenties verhogen en daarmee onze gezondheid ondersteunen. Dit is ook bekend als het placebo-effect. Het tegenovergestelde is bekend als het nocebo-effect: het feit dat negatieve overtuigingen en emoties zoals angst onze trillingsfrequenties verlagen en ons natuurlijke immuunsysteem verzwakken en ons dus vatbaarder maken voor ziektes. Dat is de belangrijkste reden om er bewust voor te zorgen om uit de angst te blijven. Anderzijds is het daarom ook belangrijk om bewust te voorkomen dat we eventueel angst creëren bij anderen, want onze eigen emoties hebben ook invloed op de emoties van anderen. Kortom, als er ooit een gepast moment was om al onze vaardigheden aan te wenden om bewust onze trillingen te verhogen, dan is dat dit moment.
Resonantie healing
Daarnaast is er nog een andere manier waarop we inzicht in de Wet van Trilling op dit moment in het kader van de coronavirus epidemie kunnen gebruiken. Zoals de Wet van Trilling beschrijft is alles energie, wordt energie gekenmerkt door golven en wordt alles gekenmerkt door specifieke golven of trillingsfrequenties of complexe patronen van trillingsfrequenties. Bij ontmoetingen kunnen golven van een bepaalde frequentie die met elkaar in fase zijn elkaar versterken (zgn. constructieve resonantie), terwijl elkaar ontmoetende golven van een bepaalde frequentie elkaar ook kunnen uitwissen wanneer de ‘golftoppen’ en ‘golfdalen’ met elkaar samenvallen. Dit verschijnsel dat trillingen elkaar kunnen opheffen, wordt destructieve resonantie genoemd. Omdat alles gekenmerkt wordt door unieke trillingsfrequentie patronen, kunnen deze inzichten gebruikt worden bij beschermings- healingsprocessen en dat inzicht wordt gebruikt bij resonantie healing.
Resonantie voor bescherming tegen het coronavirus
Peter Chappell van Source Medicine heeft in verband met de COVID-19 coronavirus epidemie een nieuwe resonantie ontwikkeld voor bescherming tegen en behandeling van besmetting met het corona virus. Hier is de link naar de website waar dat te vinden is https://www.arhf.nl/coronavirus/
Op deze webpagina vind je een korte uitleg en bij ‘Play Resonance’ kun je de resonantie afspelen. Wat je hoort, als je het afspeelt zijn zeegeluiden, maar dat is niet wat het werk doet: de frequenties liggen onder het geluid van de branding en zijn onhoorbaar voor het oor. Ze zijn wel voelbaar, let maar op wat er gebeurt in je lichaam als je er naar luistert, misschien merk je het op.
Het ‘recept’
Voor bescherming luister je de eerste keer 3 minuten (dus 3 keer de opname van 1 minuut afspelen), en dan een week lang dagelijks 1 minuut, en dan 1 keer per week zolang als we met de coronavirus te maken hebben.
Voor behandeling luister je de eerste keer 3 minuten (dus 3 keer de opname van 1 minuut afspelen), en dan luister je iedere 30 minuten 1 minuut en wanneer er verbetering merkbaar wordt kunnen de intervallen langer worden en bij volledig herstel kan het gestopt worden. Natuurlijk is het in dit geval ook van belang om contact op te nemen met een dokter. Het luisteren naar de frequentie heeft geen negatief effect op een eventuele behandeling die een dokter voorschrijft. Misschien spreekt het je aan of misschien ken je andere mensen die er mogelijk in geïnteresseerd zijn.

 

Wat is er nog meer gaande op dit moment?
Behalve dat we te maken hebben met het coronavirus lijkt er op dit moment nog heel veel meer gaande te zijn. Enerzijds zitten we – in lijn met de Wet van Ritme - midden in een historische transformatie in de zin van een sprong in de spirituele evolutie van de mensheid, die gepaard gaat met een verhoging van  trillingsfrequenties van onszelf en van de Aarde, en anderzijds wordt het steeds duidelijker dat er krachten aanwezig zijn die er belang bij hebben dat we ons in de tegenovergestelde richting bewegen.
De donkere nacht van de ziel van de mensheid
Sommige mensen noemen daarom dit moment het moment waarvan we wisten dat het zou komen, namelijk ‘de donkere nacht van de ziel van de mensheid als geheel’. Dit is het moment waarop het mogelijk lijkt dat de tegenkrachten te sterk zijn en dat alles verloren is. Als we er van overtuigd zijn dat de geschiedenis en evolutie van de mensheid een lineair verloop hebben, kan dit moment mogelijk aanleiding zijn om te denken dat er redelijk gezien nauwelijks nog hoop is op een goede afloop. Echter wanneer we ons realiseren dat groei, ontwikkeling en evolutie en ook de spirituele evolutie van de mensheid – in lijn met de Wet van Ritme – niet lineair maar cyclisch verlopen en dat cyclische processen een patroon kennen van achtereenvolgens opkomst, volle bloei, afbraak en (schijnbare) dood waarbij dit laatste echter niet het einde is, maar iets dat gevolgd wordt door opnieuw een opkomst maar nu op een hoger niveau, wordt het mogelijk om zo’n periode van ‘de donkere nacht van de ziel’ te herkennen als niet ‘het einde’, maar als een cruciaal keerpunt.
Zicht op een goede afloop
Als een essentieel keerpunt waarop verrassend genoeg en mogelijk tegen alle verwachtingen in, er een opleving is, waardoor alles verandert en er zicht is op een goede afloop. Dat is het moment waarop we ons realiseren dat het voor die goede afloop noodzakelijk is om onze eigen blokkades op te heffen, ons volledig in te zetten voor dat waarvan we dromen en wat in lijn is met onze zielenwens en dus waarvoor we nu in een fysiek lichaam op Aarde zijn en om definitief af te rekenen met dat wat er nog in de weg staat voor die goede afloop. En als we dat doen, dan hebben we alle kans dat er opeens uit onverwachte hoek hulp tevoorschijn komt en we tot veel meer in staat blijken dan we ooit hadden durven hopen.

 

Agenda
Op dit moment zijn de presentaties voor maart en april verschoven naar de herfst. Voor één presentatie is de datum in de herfst al bekend, voor de andere presentatie volgt de nieuwe datum nog en zal samen met de meest actuele informatie te vinden zijn op de agenda op mijn website

 

 

(Zondag 29 maart 2020) NB! uitgesteld naar 11 oktober 2020, in Naarden
Presentatie 'De Sophia mythe, wetiko en zelforganisatie:  organiseren zoals het Leven zich organiseert' op uitnodiging van werkgroep de Nieuwe Mens in Naarden

Programma:

10.30 - 11.30 uur Presentatie
11.30 - 12.00 uur pauze
12.00 - 13.00 uur vervolg presentatie plus vragen

Plaats:

Besant Hall, Meentweg 9,  1411 GR Naarden.

Kosten:

€ 12,50

Aanmelden:

via de website www.werkgroepdenieuwemens.nl

Meer informatie:

voor meer informatie: www.werkgroepdenieuwemens.nlZaterdag 18 april 2020, in Almelo NB! uitgesteld tot het najaar, nieuwe datum nog niet bekend
Presentatie 'Samenlevingen in Balans' op uitnodiging van Vinculum Verum in Almelo

Programma:

vanaf 14.30 uur welkom
15.00 - 16.30 uur Presentatie 'Samenlevingen in Balans'
16.30 - 17.00 uur gelegenheid voor het stellen van vragen
vanaf 17.00 uur gelegenheid voor het drinken van een drankje

Plaats:

Hofstraat 3, Almelo.

Kosten:

€ 5,00

Aanmelden:

kan via: info@vinculumverum.org

Meer informatie:

Op de website van Vinculum Verum

 

 

Zondag 11 oktober 2020, in Naarden
Presentatie 'De Sophia mythe, wetiko en zelforganisatie:  organiseren zoals het Leven zich organiseert' op uitnodiging van werkgroep de Nieuwe Mens in Naarden

Programma:

10.30 - 11.30 uur Presentatie
11.30 - 12.00 uur pauze
12.00 - 13.00 uur vervolg presentatie plus vragen

Plaats:

Besant Hall, Meentweg 9,  1411 GR Naarden.

Kosten:

€ 12,50

Aanmelden:

via de website www.werkgroepdenieuwemens.nl

Meer informatie:

voor meer informatie: www.werkgroepdenieuwemens.nl


 

Tot zover het nieuws rond ‘De Hele Olifant in Beeld’, ‘Samenlevingen in Balans’ en mijn verdere werk.

Lieve groetjes,

Marja de Vries