De Hele Olifant - nieuwsbrief - november 2020

 

Als ons leven in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alle mensen en al het leven.
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.


Lieve mensen,
Hier is de nieuwsbrief van november 2020  - korter dan meestal - met de laatste ontwikkelingen rond mijn werk:    mijn twee boeken De Hele Olifant in Beeld en Samenlevingen in Balans, de vorderingen van het werk aan mijn volgende boek(en), mijn streven bij te dragen aan meer bekendheid rond de universele wetmatigheden, wat allemaal begon met mijn intentie om bij te dragen aan de transformatie van leren en onderwijs, zodat het overeenkomt met wie we in essentie zijn. En dit alles op zo’n manier dat het bijdraagt aan het welzijn van alle mensen en de Natuur wereldwijd, niet alleen op de korte termijn, maar vooral ook op de lange termijn en dus ook voor de komende zeven generaties.

 

De laatste ontwikkelingen rond mijn werk
Deze nieuwsbrief is korter dan meestal. Daar zijn verschillende redenen voor, maar de belangrijkst is dat er in deze nieuwsbrief in plaats van veel tekst een link is naar mijn nieuwste presentatie 'De Sophia mythe, wétiko en zelforganisatie', zodat iedereen die benieuwd is naar mijn derde boek deze presentatie nu alvast online kan bekijken. Straks meer hierover.
Vier presentaties in oktober 
In oktober heb ik ondanks de beperkende situatie toch nog 4 presentaties kunnen geven. Echter de presentatie over 'De Hele Olifant in Beeld' die ik op 14 oktober in Wassenaar zou geven, moest een dag van te voren afgelast worden, omdat het plaats zou vinden in een horeca-zaaltje en alle horeca vanaf 14 oktober om 10 uur dicht moesten.
Twee presentaties op 4 oktober in Antwerpen 
Zo was ik op 4 oktober  te gast in een alternatief healing centrum in de buurt van Antwerpen waar een zeer geïnteresseerde groep van ongeveer 20 mensen uit de (alternatieve) gezondheidswereld zeer geïnteresseerd was in mijn twee presentaties: de eerste over 'De Hele Olifant in Beeld' en de tweede over 'Samenlevingen in Balans'. Als toegift heb ik ook nog kort wat verteld over 5G en op expliciet verzoek over Ilija Lakicevic en de 5GBioshield die ik bij me had en die men nog niet kende (zie voor meer hierover mijn nieuwsbrief van september 2020). Onder de aanwezigen was ook een arts die één van de initiatiefnemers was van de Open brief van Belgische artsen en gezondheidsprofessionals van 5 september.
11 oktober 'De Sophia mythe, wétiko en zelforganisatie' in Naarden
De volgende zondag, 11 oktober was ik in Naarden voor mijn nieuwe presentatie 'De Sophia mythe, wétiko en zelforganisatie: organiseren zoals het leven zich organiseert'. Dit was de eerste keer dat ik een presentatie gaf als voorproefje op mijn derde boek. Helaas bleek dat de beschikbare tijd die ik had iets te weinig was om mijn hele verhaal te kunnen doen, dus moest ik ter plekke een aantal zaken overslaan. Des ondanks waren er veel positieve reacties en iemand in de zaal vroeg waarom ik dezelfde presentatie niet nog een keer ergens anders zou geven waar ik wel voldoende tijd zou krijgen. Ik zei dat ik dat graag zou willen als iemand dat zou willen organiseren en mij daarvoor zou willen uitnodigen...


De Sophia mythe, wétiko en zelforganisatie' in Zutphen gefilmd! 

Die laatste opmerking heeft doorgewerkt! Want gezien de toenemende beperkingen én de relevantie van deze presentatie 'De Sophia Mythe, wétiko en zelforganisatie: organiseren zoals het leven zich organiseert', ontstond al heel snel het plan om op korte termijn (nu het nog mogelijk was om een bijeenkomst met max. 30 mensen te organiseren) een bijeenkomst in Zutphen te organiseren waar ik de presentatie opnieuw zou geven. Nu met voldoende tijd om het hele verhaal recht te doen én om dat tegelijkertijd te filmen - net zoals we dat hadden gedaan met mijn presentatie over 5G - zodat we het vervolgens online zouden kunnen zetten en het voor veel meer mensen beschikbaar zou zijn.
Vrijdag 23 oktober 'De Sophia mythe, wétiko en zelforganisatie' in Zutphen 
Door direct de daad bij het woord te voegen is het inderdaad gelukt om dat binnen twee weken voor elkaar te krijgen. We hadden hier vrijdagavond 23 oktober een zeer bijzondere bijeenkomst in Zutphen met 30 belangstellenden, inclusief een cameraman waarbij  ik in totaal twee uur had om deze nieuwe presentatie te geven. Dat heeft het mogelijk gemaakt dat nu voor iedereen die geïnteresseerd is in mijn derde boek - waarvan ik het meeste onderzoek heb gedaan, maar waarvan het manuscript nog geschreven moet worden - alvast een tipje van de sluier wordt opgelicht. Dit is de link:
Op Bitchute: De Sophia mythe, wétiko en zelforganisatie


Meer links voor de 5G presentatie  

De gefilmde 5G presentatie van 5 juli in de Hanzehof in Zutphen is inmiddels ook niet alleen meer te zien op YouTube:  Informatieavond over 5G in de Hanzehof te Zutphen 
Maar ook op Bitchute: Informatieavond over 5G

Het schrijven van het manuscript 

Terwijl er op dit moment - gezien de huidige situatie - geen nieuwe uitnodigingen zijn voor presentaties, behalve dat ik voor de vierde keer ben uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het project 'Wat is waarheid?' op een middelbare school in Hasselt, in België (dit keer helaas online), is het mijn intentie om nu vooral bezig te gaan met het schrijven van het manuscript voor mijn derde boek... 
Tot slot wens ik iedereen alle goeds in deze bizarre tijden.

 

Agenda
Op dit moment heb ik geen uitnodigingen voor presentaties die openbaar zijn.  Mochten er nieuwe uitnodigingen komen, dan is de meest actuele informatie te vinden op de agenda op mijn website

 

Tot zover het nieuws rond ‘De Hele Olifant in Beeld’, ‘Samenlevingen in Balans’ en mijn verdere werk.

Lieve groetjes,

Marja de Vries