De Hele Olifant - nieuwsbrief - september 2013

 

Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alles en iedereen.
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.


Lieve mensen,

Hier weer een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen en (onderaan) de agenda rond mijn boek De Hele Olifant in Beeld, de Engelse editie daarvan als The Whole Elephant Revealed, mijn streven bij te dragen aan de transformatie naar 'Samenlevingen in Balans' en naar 'Leren en Onderwijs in Balans' zodat dat we een wereld kunnen creëren die bijdraagt aan het welzijn van alles (dus inclusief de natuur en de planeet als geheel) en iedereen.

 

De Hele Olifant in Beeld
Veel presentaties in de eerste helft van 2013
In de eerste helft van dit jaar heb ik op 14 verschillende plekken presentaties gegeven. Dat was alles bij elkaar een vol programma en ik ben blij met zoveel belangstelling. De laatste presentatie was tijdens de speciale dag van 'Het lied van de Hele Olifant' samen met stembevrijder Jan Kortie. Het bleek wederzijds versterkend te werken om het vertellen van mijn verhaal in gedeeltes steeds af te wisselen met praktische oefeningen van Jan, zodat wat ik woorden gaf persoonlijk ervaren kon worden tijdens de oefeningen van Jan en wat zo ervaren werd in de vorm van oefeningen van Jan, door mij woorden gegeven kon worden. De dag was met 78 belangstellenden helemaal volgeboekt en op dit moment kijken we of er mogelijk in februari 2014 opnieuw een soortgelijke dag kan komen. Via deze nieuwsbrief en de agenda op mijn website houd ik jullie op de hoogte.
In de tweede helft van 2013
Voor  het tweede deel van 2013 staan er op dit moment 8 presentaties op mijn agenda en mogelijk komen er daar nog een paar bij. Echter mijn bijdrage aan de bijeenkomst van de Wisdom University in november is komen te vervallen en op dit moment is het onduidelijk of de geplande bijeenkomsten van de Wisdom University voor 2014 zullen plaatsvinden.
Conferentie over Pesten
Mijn eerste presentatie na de zomer zal zijn op de Conferentie over Pesten op 21 september in Antropia in Driebergen, waar je je op dit moment nog steeds voor op kunt geven (zie voor alle details de agenda hieronder).
De Universiteit voor het Algemeen Belang in Antwerpen
Een paar dagen daarna op 26 september reis ik dan af naar Antwerpen voor de eerste van een serie van drie presentaties dit najaar bij de Universiteit voor het Algemeen Belang, in co-creatie met Sint Lucas, School of Arts.

De Hele Olifant en 'Samenlevingen in Balans'

= Tot mijn grote vreugde heb ik deze zomer bijna twee en een halve maand ongestoord en geconcentreerd kunnen werken aan mijn tweede boek. Met als resultaat dat mijn diepgaande studie zowel naar ons verre verleden wereldwijd als van de bewaard gebleven kennis en wijsheid van vreedzame en ooit florerende samenlevingen zich op dit moment in een eindfase bevindt. Dat betekent dat ik binnenkort kan beginnen met het schrijven van de definitieve tekst.
De Oorspronkelijke Instructies
= Mijn zoektocht naar de essentie van 'Samenlevingen in Balans' (en dus van samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur) bracht mij onvermijdelijk bij iets wat o.a. bekend is als de Oorspronkelijke Instructies. Ik heb zelfs twee zeer recente boeken gevonden met die titel.
= Het ene boek heet 'The Original Instructions' door Manitonquat (2009). Meer dan 40 jaar geleden reisde hij door het hele Amerikaanse continent op zoek naar antwoorden op vragen als 'Wat is er mis met mensen? Waarom is er oorlog, geweld, onderdrukking, hebzucht, onrecht, armoede, onverschilligheid en vernietiging van het milieu?' En de vele elders (wijze oudere mensen van inheemse culturen) die hij deze vragen stelde gaven hem unaniem dit antwoord: "Mensen hebben de Oorspronkelijke Instructies voor het leven op aarde vergeten." In dit boek probeert hij aan de hand van wat die elders hem uitlegden opnieuw een beeld te schetsen van wat dat dan was, die Oorspronkelijke Instructies voor het leven op aarde.
= Het andere boek heet 'Original Instructions, Indigenous teachings for a sustainable future' (2008). Dit boek is een verzameling van zo’n 30 presentaties van inheemse leiders tijdens verschillende Bioneers conferenties. Bioneers zijn pioniers voor het herstel van mens en natuur (zie hun website) en hun jaarlijkse conferenties (in de USA) zijn ontmoetingen van inheemse leiders en milieudeskundigen van over de hele wereld, die zich samen buigen over hoe de waardevolle kennis van inheemse culturen gebruikt kan worden om de dreigende ecologische en sociale ineenstorting om te buigen.
De menselijke paradox
= Een onderdeel van het begrijpen van de Oorspronkelijke Instructies is iets wat overal anders genoemd wordt, maar wat ik ergens tegenkwam als 'de menselijke paradox'. Terwijl alles in de natuur in lijn is met de werking van de universele wetten en wij als mens – in de visie van de inheemse culturen – een integraal onderdeel uitmaken van de natuur, is het grote verschil tussen ons en al het andere in de natuur dat wij als mens de beschikking hebben gekregen over zowel een vrije wil als de verantwoordelijkheid voor wat we doen met die vrije wil en dus voor de gevolgen van de keuzes die we maken. De Oorspronkelijke Instructies voor het leven op aarde voor mensen was om 'voor de tuin te zorgen'. In andere woorden, de rol van mensen binnen het grote Web van Leven is om (zowel innerlijk als uiterlijke) tuiniers te zijn en om bij te dragen aan het handhaven van de (innerlijke en uiterlijke) balans en goede relaties met alles en iedereen. Op die manier is de Aarde een plek waar wij als mensheid in vrede en overvloed kunnen leven.
= De menselijke paradox verwijst naar het feit dat we als mens weliswaar alles in huis hebben om die taak te kunnen verrichten, maar toch ook de neiging hebben om – met onze vrije wil – andere keuzes te maken, met – in lijn de Wet van Oorzaak en Gevolg - alle gevolgen van dien. Alle 'Samenlevingen in Balans' blijken niet alleen op de hoogte te zijn van de Oorspronkelijke Instructies en het bestaan van deze menselijke paradox, maar zich ook zeer goed te realiseren wat de rampzalige gevolgen zijn als mensen zich niet houden aan deze Oorspronkelijke Instructies voor het leven op aarde. Daarom hebben ze in hun cultuur allerlei 'beschermende maatregelen' ingebouwd om er voor te zorgen, dat de keuzes die individuen en samenlevingen maken in lijn zijn met de Oorspronkelijke Instructies (en dus met de universele wetten) en zo in harmonie met al het andere.
Inheemse Wijsheid
= 'Samenlevingen uit Balans' zijn we niet alleen het inzicht in de universele wetten, de Oorspronkelijke Instructies en inzicht in de menselijke paradox kwijt geraakt, maar heeft ook het begrip wijsheid een andere betekenis gekregen, dan het heeft binnen 'Samenlevingen in Balans'. In onze westerse samenleving bestaat er vaak een discrepantie tussen iets weten, iets begrijpen, iets als waarheid of wijsheid beschouwen enerzijds en de daadwerkelijke toepassing van die kennis en inzichten in ons dagelijks leven. Binnen 'Samenlevingen in Balans'
wordt met wijsheid consequent iets anders bedoeld dan slechts kennis of weten. In plaats daarvan is wijsheid eerder een werkwoord. "Wijsheid is weten hoe kennis en inzicht op zo’n manier te gebruiken dat het in harmonie is, dat het in onderlinge verbinding is met het universum, met al het andere," schrijft Paula Underwood (Oneida). "Je bent wijs," schrijft Don Miguel Ruiz (Toltec), "als je niet in strijd met je zelf handelt. Je bent wijs als je leeft in harmonie met jezelf, met je eigen soort en met de gehele schepping."
= "Inheemse wijsheid is het product van zorgvuldig en systematische observaties van de natuurlijke wereld (waar mensen een onderdeel van zijn). Het is getest en opnieuw getest gedurende duizenden jaren in de meest extreme real-life laboratoria van overleving en welzijn," schrijft Four Arrows.  
Wisdomkeepers
= Wisdomkeepers (bewaarders van wijsheid) is de term die binnen 'Samenlevingen in Balans' gebruikt wordt voor mensen die worden gekozen om al die dingen te leren die van permanente waarde zijn voor de mensheid als geheel en om die wijsheid door te geven aan de volgende generatie, zodat die wijsheid ook in de toekomst bewaard blijft. De laatste 50 jaar hebben wereldwijd nog in leven zijnde wisdomkeepers zich bekend gemaakt, en delen ze hun inzicht en kennis met iedereen die daar mogelijk in geïnteresseerd is, met als één groot doel voor ogen: het wereldwijd herstellen van de (innerlijke en uiterlijke) balans om zo met gezamenlijke inspanningen een periode van wereldwijde vrede en welzijn mogelijk te maken. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die zich realiseren dat deze inheemse culturele wijsheid ons toont hoe we in vrede kunnen leven – met de aarde en met elkaar. In voel me dankbaar dat ik vooral dankzij deze wisdomkeepers in staat ben geweest om inzicht te krijgen niet alleen in de buitenkant van 'Samenlevingen in Balans' maar vooral ook in de wijsheid en de essentie daarvan. En ik span me in om dat tot de essentie van mijn boek over 'Samenlevingen in Balans' te maken.
Wordt vervolgd.

De agenda voor 2013
En dan is hieronder weer mijn agenda. Ook dit najaar ben ik weer op allerlei plaatsen uitgenodigd in het kader van uiteenlopende bijeenkomsten. Zie voor de meest actuele agenda, de agenda op mijn website.

Zaterdag 21 september 2013, Driebergen
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' tijdens de 'Conferentie over Pesten' in Antropia,
georganiseerd door Edith Mol en André van der Vegt en met Frances Nijssen als dagvoorzitter


Programma:

09.00 - 10.00 uur: Inloop, koffie en thee.
10.00 - 11.30 uur: Marja de Vries
11.30 - 11.50 uur: Pauze
11.50 - 12.50 uur: Jan Bommerez
12.50 - 13.45 uur: Lunch
13.45 - 14.45 uur: 1e ronde keuze uit diverse workshops
14.45 - 15.00 uur: Pauze en wissel van workshops
15.00 - 16.00 uur: 2e ronde keuze uit diverse workshops
Workshops:
Siebke Kaat (systemisch therapeut – Pragmavision)
Frances Nijssen (organisatiebegeleiding en coaching – Perspectiefgroep)
Bert van der Neut (actief binnen de M5 Groep)
Willem Dijksterhuis (Challenge Day Nederland 'Be the Change')
16.00 - 17.00 uur: meditatie met Jef Boeckmans, monnik, Trappist en Zenmeester
Voor meer over het programma, sprekers en workshops

Plaats:

in Antropia, Driebergen, pal naast NS station Driebergen-Zeist
(zie www.antropia.nl )

Kosten:

€ 295,- (incl. BTW) en incl. biologische lunch

Aanmelden:

via de speciaal hiervoor gecreëerde website

Meer informatie:

op de speciaal hiervoor gecreëerde website en, indien nodig, bij Edith Mol via
info@conferentieoverpesten.nl of 06-53684322Donderdag 26 september 2013, Antwerpen, België
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van Noortje Wiesbauer en Koen Fossey als eerste van een serie van drie presentaties in het kader van de Universiteit voor het Algemeen Belang in co-creatie met Sint Lucas, School of Arts.

Programma:

19.00 -21.30 uur

Plaats:

de UAB, de Universiteit voor het Algemeen Belang,
gevestigd op campus Sint Lucas
Sint Jozefstraat 35, 2018 Antwerpen, België

Kosten:

Meer info volgt zo spoedig mogelijk

Aanmelden:

via de website

Meer informatie:

Bijwonen van deze eerste presentatie of de lectuur van het boek zijn voorwaarde/aanbeveling voor het welslagen van het participeren aan de twee volgende presentaties.
De tweede presentatie 'Samenlevingen in Balans' volgt op 14 november 2013
De derde presentatie ‘Leren en Onderwijs in Balans’ volgt op 12 december 2013
De drie presentaties vormen één geheel.
Meer info op de website van de Universiteit voor het algemeen belangVrijdag 11 oktober 2013, Nijmegen
Let op! de datum is verschoven van 25 okt. naar 11 okt.
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' binnen het thema 'Kijken met nieuwe ogen', op het Han
Fortmann Centrum

Programma:

20.00 - 22.00 uur

Plaats:

Han Fortmann Centrum, Groesbeekseweg 428, Nijmegen

Kosten:

€ 10,-

Aanmelden:

geen aanmelding vooraf

Meer informatie:

Meer info volgt op de website van het Han Fortmann CentrumMaandag 14 oktober 2013, Ede
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' in het Spiritueel Cafe Ede op uitnodiging van Sarala
Krabbenborg van ToBeYounique!

Programma:

20.15 - 21.30 uur lezing
aansluitend gelegenheid tot het stellen van vragen

Plaats:

"Het Oude Politiebureau", Breelaan 2a, Ede

Kosten:

€ 13,-

Aanmelden:

via de website van ToBeYounique
Aanmelding is gewenst i.v.m. de voorbereidingen, maar ook zonder aanmelding ben je op de avond zelf van harte welkom.

Meer informatie:

Via de websiteWoensdag, donderdag en vrijdag 5, 6 en 7 november 2013, in de Ardennen, België

Bijdragen op basis van 'De Hele Olifant in Beeld' en mijn werk aan het boek over "Samenlevingen in Balans' tijdens een tweedaagse van het programma "Touching the Community Soul" voor beslissers, beïnvloeders en/of uitvoeders op het gebied van organisatieontwikkeling, georganiseerd door Erik Mandersloot als onderdeel van het Strategy Center, Nyenrode Business Universiteit. Zie voor meer info de website en Nyenrode Business UniversiteitDonderdag 14 november 2013, Antwerpen, België

Presentatie 'Samenlevingen in Balans' op uitnodiging van Noortje Wiesbauer en Koen Fossey als tweede van een serie van drie presentaties in het kader van de Universiteit voor het Algemeen Belang in co-creatie met Sint Lucas, School of Arts.

Programma:

19.00 -21.30 uur

Plaats:

de UAB, de Universiteit voor het Algemeen Belang,
gevestigd op campus Sint Lucas
Sint Jozefstraat 35, 2018 Antwerpen, België

Kosten:

meer info volgt zo spoedig mogelijk

Aanmelden:

meer info volgt zo spoedig mogelijk via de website

Meer informatie:

De drie presentaties vormen één geheel.
Bijwonen van de eerste presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op 26 september 2013 of de lectuur van het boek 'De Hele Olifant in Beeld' zijn voorwaarde/aanbeveling voor het welslagen van het participeren aan deze tweede presentatie.
De derde presentatie ‘Leren en Onderwijs in Balans’ volgt op 12 december 2013
Meer info op de website van de Universiteit voor het algemeen belangDonderdag 12 december 2013, Antwerpen, België
Presentatie 'Leren en Onderwijs in Balans' op uitnodiging van Noortje Wiesbauer en Koen Fossey als derde van een serie van drie presentaties in het kader van de Universiteit voor het Algemeen Belang in co-creatie met Sint Lucas, School of Arts.

Programma:

19.00 -21.30 uur

Plaats:

de UAB, de Universiteit voor het Algemeen Belang,
gevestigd op campus Sint Lucas
Sint Jozefstraat 35, 2018 Antwerpen, België

Kosten:

meer info volgt zo spoedig mogelijk

Aanmelden:

meer info volgt zo spoedig mogelijk

Meer informatie:

De drie presentaties vormen één geheel.
Bijwonen van de eerste presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op 26 september 2013 of de lectuur van het boek 'De Hele Olifant in Beeld' en het bijwonen van de tweede presentatie 'Samenlevingen in Balans' op 14 november 2013 zijn voorwaarde/aanbeveling voor het welslagen van het participeren aan deze derde presentatie.
Meer info op de website van de Universiteit voor het algemeen belangZondag 15 december 2013, Kampen
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van Rinus van Warven

Programma:

15.00 - 17.00 uur

Plaats:

meer info volgt zo spoedig mogelijk

Kosten:

meer info volgt zo spoedig mogelijk

Aanmelden:

meer info volgt zo spoedig mogelijk

Meer informatie:

meer info volgt zo spoedig mogelijkTot zover het nieuws rond “De Hele Olifant in Beeld” en mijn werk.

Lieve groetjes,


Marja de Vries