De Hele Olifant - nieuwsbrief - september 2022

 

Als ons leven in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alle mensen en al het leven.
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.


Lieve mensen,
Hier is mijn september nieuwsbrief - wegens diverse aankondigingen voor presentaties wat aan de vroege kant - met  het laatse nieuws rond mijn werk: mijn twee boeken De Hele Olifant in Beeld en Samenlevingen in Balans, de vorderingen van het werk aan mijn volgende boek(en), mijn streven bij te dragen aan meer bekendheid rond de universele wetmatigheden, wat allemaal begon met mijn intentie om bij te dragen aan de transformatie van leren en onderwijs, zodat het overeenkomt met wie we in essentie zijn. En dit alles op zo’n manier dat het bijdraagt aan het welzijn van alle mensen en de Natuur wereldwijd, niet alleen op de korte termijn, maar vooral ook op de lange termijn en dus ook voor de komende zeven generaties.

 

In deze nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief staan Samenlevingen-in-Balans centraal. Nu, zo’n 8 jaar na het verschijnen van mijn boek Samenlevingen in Balans (2014) lijkt nu het moment aangebroken dat er op allerlei manieren belangstelling voor dit boek ontstaat. Zo is er de aankondiging van in ieder geval vier presentaties over het boek Samenlevingen in Balans (zie de agenda onderaan deze nieuwsbrief). Verder ben ik geïnterviewd over Samenlevingen-in-Balans. En er zijn twee studentes aan de Universiteit van Wageningen afgestudeerd op een thesis waarbij ze zich onder andere op het boek Samenlevingen in Balans hebben gebaseerd. In deze nieuwsbrief beschrijf ik kort een paar essentiële aspecten van hun thesis, waarbij ze ook gebruik hebben gemaakt van de Noord Amerikaanse inheemse  gewoonte om een holistische benadering inzichtelijk te maken met behulp van een Cirkel.
Cirkels van Leven en Leren
In deze nieuwsbrief vertel ik hoe het gebruik van Cirkels voor inzicht in de complexiteit van het leven duizenden jaren geleden is ontdekt door de Zero Chiefs in Midden Amerika. Deze Cirkels onthullen niet alleen het bestaan van een aantal universele wetten maar ook wie wij als mens in essentie zijn. Bovendien beschrijf ik hoe Noord Amerikaanse inheemse culturen Cirkels van het Leven duizenden jaren lang hebben gebruikt als culturele organisatie principes bij het vormgeven van hun gemeenschappen en hoe we met al deze inzichten ons voordeel kunnen doen bij het opnieuw vormgeven van egalitaire organisatie.


Nieuwe uitnodigingen voor presentaties over ‘Samenlevingen in Balans’
Ik ben erg blij dat ik kan aankondigen dat ik op dit moment in ieder geval vier uitnodigingen heb om over mijn boek Samenlevingen in Balans te vertellen. Mogelijk komt daar nog een vijfde bij. Dit zijn de uitnodigingen in chronologische volgorde (zie voor de details de agenda onder aan deze nieuwsbrief):
Samenlevingen in Balans in Blija, Noord Friesland, op 9 september
Vrijdag 9 september ga ik voor de tweede keer op uitnodiging van Lichtcirkel Noord Fryslan naar Blija in Noord Friesland. 8 juli van dit jaar was ik ook bij hen te gast, toen om te vertellen over De Hele Olifant in Beeld. Nu ga ik daar opnieuw hen om dit keer over Samenlevingen in Balans te vertellen.
Samenlevingen in Balans in Katwijk aan Zee, op 16 september
Een week later, vrijdag 16 september, ga ik naar Katwijk aan Zee, om daar in de Soefi Tempel de presentatie over Samenlevingen in Balans te geven. Deze avond wordt georganiseerd door Sounds of the Universel. Als alles volgens plan verloopt, zal deze presentatie gefilmd worden, zodat ook deze presentatie (mogelijk met Engelse ondertiteling) op het internet gezet kan worden.
Samenlevingen in Balans in De Lier bij Delft, op 9 oktober
Dan ga ik zondag 9 oktober naar De Lier (in de buurt van Delft) om daar op uitnodiging van Nieuw Westland de presentatie over Samenlevingen in Balans te geven. Nieuw Westland is een actieve groep mensen die tot doel heeft om regionale projecten in het Westland, die leiden tot een respectvolle en zelfredzame samenleving, te faciliteren, stimuleren en ondersteunen. De organisatie maakt de initiatieven zichtbaar, verbindt mensen met vergelijkbare ideeën en organiseert activiteiten om burgers en ondernemers met elkaar in contact te brengen.
Samenlevingen in Balans in Zeijen bij Assen, op 2 november
En dan ben ik woensdagavond 2 november in Zeijen (bij Assen) op uitnodiging van Stichting Innerlijk Besef om ook daar over mijn boek Samenlevingen in Balans te vertellen.
Samenlevingen in Balans in Brummen, bij Zutphen…
Tot slot ben ik nog in overleg over een mogelijkheid om in Brummen (bij Zutphen) ook deze  presentatie over Samenlevingen in Balans te geven, maar hiervoor staat op dit moment de datum en locatie nog niet vast. Zodra daar duidelijkheid over is zal de informatie daarover te vinden zijn op de agenda op mijn website.

‘Samenlevingen in Balans’ bij de Ignoramus Academie in België
Bovendien was ik ook nog maandag, 22 september, in België, om daar tijdens een afsluitingsfeestje van een 3 jarige opleiding van de Ignoramous Academie in Hasselt, over Samenlevingen in Balans te vertellen. De Ignoramus Academie bestaat al 40 jaar en is daarmee een van de eerste alternatieve opleidingsinstituten van België. De Ignoramus Academie staat op de eerste plaats voor het ontwikkelen van je-Zelf vanuit een éénmakende visie en, zo staat er op hun website, “de cursussen en opleidingen zijn afgestemd op iedereen die op zoek is naar diepere zelfkennis en het ontdekken van de wetten van het leven. Ze dagen je uit om je toekomst in eigen handen te nemen en je potentiële mogelijkheden te omarmen.” Op deze academie werken ze veel op basis van de universele wetten en daarbij maken ze, zo werd mij verteld, veelvuldig gebruik van mijn boeken. Ik was daar nu op uitnodiging van de cursisten ‘als verrassing’ voor de oprichter en directeur Egidius Musiek.

‘Samenlevingen in Balans’ als onderdeel van
Masterclass serie Natuurlijk Vrij
En dan was er nog meer belangstelling voor mijn boek Samenlevingen in Balans, want in juli ben ik geïnterviewd door Erna Poolman in het kader van een gratis online Masterclass serie ‘Natuurlijk Vrij’ die zij aan het samenstellen was. Het motto van deze serie is: ‘Leef vrij door het volgen van de wijsheid van de natuur (wetten)’.  Op haar website beschrijft Erna zichzelf als een expert op het gebied  van Zelfzorg. Sinds 2017 traint en coacht ze mensen, hulpverleners en therapeuten, in Zelfzorg om hen in staat te stellen om vanuit hun volle potentie, vertrouwen en eigen ontspanning van grote waarde te kunnen zijn voor anderen. Zo hoopt met deze Masterclass vooral mensen die in de zorg werken te ondersteunen bij en te inspireren tot hun eigen zelfzorg. Voor deze Masterclass heeft ze 21 Nederlandse experts geïnterviewd die allen op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan het integreren van de wijsheid van de natuur in het dagelijks leven.
Niet over de universele wetten, maar over Samenlevingen-in-Balans
Toen Erna mij hiervoor benaderde was haar idee om me te interviewen over mijn boek De Hele Olifant in Beeld. Maar ieder van deze 21 interviews duurt maximaal 45 minuten en in die tijd kan ik niet alle universele wetten zo uitleggen dat ze tot hun recht komen. In het voorbereidende gesprek liet ik haar het plaatje van de metafoor van de Landkaart van de Burcht en de Rivier zien, zoals ik dat beschrijf in mijn boek Samenlevingen in Balans. Dat leidde tot de conclusie dat het interview niet over mijn eerste boek zou gaan, maar - als een soort experiment voor mij – over een aantal aspecten van Samenlevingen-in-Balans en hoe dat verschilt van Samenlevingen-uit-Balans.
De 21 Masterclass interviews van 21 september tot en met 11 oktober
Andere interviews zijn o.a. met holistische artsen, een psychiater, een doula, een lichaamsgericht coach, een energy trainer, een biologe, cultureel antropologe en facilitator van stilteweekenden, een master in Conceptual Feng Shui, een zelfstandig systeemtherapeut en ontwikkelaar van Contextuele Paardentherapie, met druïdes en met diverse auteurs. Volgens Erna vormen deze 21 interviews die samen de online Masterclass serie ‘Natuurlijk Vrij’ vormen “een waaier aan wijsheid en kennis die samen een geheel vormen van inspiratie voor iedereen, die een volgende stap wil maken in het zich verbinden met zijn of haar ware natuur.” Alles bij elkaar zijn het vele inspirerende gesprekken over oude wijsheid, nieuwste kennis van hart-brein-lichaam verbindingen, inzicht in de energetische componenten van gezondheid en leven in lijn met de natuur. Al die ideeën kunnen mogelijk ook bijdragen aan een beweging in de richting van Samenlevingen-in-Balans. De gratis online Masterclass serie ‘Natuurlijk Vrij’ start op 21 september en loopt tot en met 11 oktober en er is een gratis terugkijk-periode van 72 uur. Registreren kan via deze link. Meer info over de online Masterclass serie is te verkrijgen bij Erna Poolman: erna.poolman@gmail.com


‘Samenlevingen in Balans’ als onderdeel van universitair afstuderen
En kort geleden kwamen twee studentes aan de Universiteit van Wageningen bij mij langs om te vieren dat ze onlangs afgestudeerd zijn in de richting Forest & Nature Conservation op basis van een thesis, waarbij ze zich onder andere op mijn beide boeken, maar vooral op het boek Samenlevingen in Balans hebben gebaseerd. Het is alweer een tijd geleden dat ze contact met me opnamen en vroegen of ze een keer langs mochten komen, omdat ze het plan hadden om hun thesis te schrijven over andere vormen van onderwijs, die dichter bij de natuur staan. Ze waren erg enthousiast over mijn twee boeken en het was erg fijn om met hen uit te wisselen. Beide voelden zich vooral geïnspireerd over wat ik heb geschreven over leren en onderwijs in Samenlevingen-in-Balans gebaseerd op inheemse kennis, inzicht en wijsheid. Maar tot hun spijt hadden ze vastgesteld dat veel titels waarnaar ik in mijn boeken verwijs niet in de universiteitsbibliotheek aanwezig waren. Ze zijn toen met een tas vol van mij geleende boeken weer vertrokken. Hoewel hun plannen voor hun thesis in feite ver buiten de gebaande paden ging, zijn ze er in geslaagd om er toch toestemming voor te krijgen. Nu de thesis van ieder van hen bovendien goedgekeurd was, kwamen ze me weer opzoeken om hun afstuderen met mij te vieren.
Het wezenlijke verschil tussen het partnerschapsmodel en het dominatormodel
Als uitgangspunt hebben beide vrouwen allereerst het baanbrekende boek De Kelk en het Zwaard, Onze geschiedenis, onze toekomst (1987) van historica Riane Eisler genomen. In dat boek, waar ik in mijn beide boeken naar verwijs, baseert Riane Eisler haar uitgebreide onderzoek niet slechts op de geschreven geschiedenis, maar op het geheel van de menselijke geschiedenis en niet slechts op de geschiedenis van de helft van de mensheid, maar die van het geheel van de mensheid, mannen én vrouwen. Op basis daarvan komt ze tot de conclusie, dat alle samenlevingen die ooit wereldwijd hebben bestaan en nog steeds bestaan, te verdelen zijn in twee categorieën die ze het partnerschapsmodel en het dominatormodel noemt. Als meest essentiële verschil tussen beide noemt ze dat in samenlevingen met het partnerschapsmodel mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn en in samenlevingen met het dominatormodel mannen dominant zijn over vrouwen. Volgens haar volgen daaruit alle andere essentiële verschillen tussen beide samenlevingsvormen.  Deze indeling van haar komt in grote lijnen overeen met wat ik enerzijds Samenlevingen-in-Balans en anderzijds Samenlevingen-uit-Balans noem.
Dreams for Dutch Education
Eén van de twee studenten, Ester Klein Hesselink, heeft haar thesis met de titel: ‘Dreams for Dutch Education: From a system of Fear towards an Ecosystem of Courage, A critical, reflexive case study in transformative education’, (Dromen voor Nederlands Onderwijs: Van een systeem van Angst naar een Ecosysteem van Moed, Een kritische, reflexieve case study in transformatief onderwijs) geschreven over veranderingen in het middelbaar onderwijs. Uitgaande van het onderscheid tussen het partnerschapsmodel en het dominatormodel schrijft ze in haar thesis: “Onderwijs blijkt een grote invloed te hebben op het leren van levenswaarden aan kinderen en jong volwassenen. Volgens het dominator-partnerschapsmodel bestaan er twee soorten levenswaarden: dominator waarden, gebaseerd op dwang en angst, ze voeden de crisis van systemen, culturen en gedrag, (terwijl) partnerschap waarden, gebaseerd op zorg en moed, kunnen helpen om die crises op te lossen. Maar die crises kunnen alleen opgelost worden wanneer er een bewust gewaar zijn van deze twee paden wordt gecreëerd.”  Zolang docenten en ontwerpers van een curriculum het ene pad, de genegeerde en vergeten manieren van holistisch leren en dus dat van partnerschap onderwijs niet tegenkomen, zo voegt ze daar aan toe, blijft het moderne onderwijs echter hangen in de status quo van traditioneel onderwijs, en dus in het pad van dominator onderwijs.
Re-membering a future
De andere studente, Louise van der Stok, richtte zich in haar thesis met de titel: ‘Re-membering a future, Regenerating ancestral wisdom-in-action through Indigenous inspired learning in Western Higher Education’ (Een Toekomst Her-inneren, het nieuw leven inblazen van voorouderlijke wijsheid-in-actie via inheems geïnspireerd leren in Westers Hoger Onderwijs) op veranderingen in het universitair onderwijs. Zij stelt in haar thesis dat in ons Westers onderwijs er erg weinig ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en het creëren van een persoonlijke relatie met de wereld. Zij schetst het verschil tussen het dominatormodel en het partnerschapsmodel als volgt: in het dominatormodel wordt de wereld beschouwd als een gevecht en als een val, terwijl in het partnerschapsmodel de wereld wordt beschouwd als geliefde en als het zelf; in de eerste categorie wordt leven gezien als strijd, in de tweede als constructief; in het eerste model staat angst centraal, terwijl in het tweede model vertrouwen centraal staat; het dominatormodel wordt gekenmerkt door controle terwijl het partnerschapsmodel wordt gekenmerkt door relaties; en binnen het eerste model staat een materialistisch wereldbeeld centraal waarbinnen alles bekend geacht wordt, terwijl in het partnerschapsmodel het spirituele aspect van al het leven centraal staat en een aanzienlijk deel van de werkelijkheid beschouwd wordt als onbekend.

De Grote Cirkel van Leven en Leren
Nadat ze allebei dit onderscheid tussen deze twee totaal verschillende vormen van samenlevingen hadden geschetst, hebben beide vrouwen zich vervolgens ook laten inspireren door de inheemse kennis over holistisch leren en onderwijs. Een belangrijk aspect daarbij is het inzicht van vele Noord Amerikaanse inheemse volken dat het Leven en alle complexe aspecten van het Leven inzichtelijk gemaakt kunnen worden met behulp van een Cirkel. Een van de boeken ze hierbij allebei gebruikt hebben, is het boek ‘The Great Hoop of Life, A traditional Medicine Wheel for Enabling Learning and for Gathering Wisdom’ (2000) van wisdomkeeper Paula Underwood (1932-2000). In dit boek beschrijft Paula Underwood, die de traditionele wijsheid van de Irokezen van haar vader heeft overgedragen gekregen, hoe de Cirkel (het Medicijn Wiel) op vele verschillende manieren bij leren gebruikt kan worden zowel als hulp bij conceptualiseren en het organiseren van nieuwe informatie als bij het nemen van weloverwogen besluiten. Wat hierbij essentieel is, is dat dit een manier is om lineair denken te combineren met een holistisch perspectief. Of in de woorden van Paula Underwood, “Deze Grote Cirkel van Leven en Leren biedt ons de kans om Volgorde te integreren met Heelheid. Lineair denken is prima. Het selecteert het Pad. En toch ontkent het maar al te vaak de Heelheid, het Bos waarbinnen het Pad wordt gevolgd. (…) Deze Grote Cirkel maakt het mogelijk voor ons om een logisch, lineair Pad te gaan… terwijl het ons voortdurend herinnert aan de Heelheid, die onze uiteindelijke data base moet zijn.”
Leren met behulp van deze Grote Cirkel van Leven
Er bestaan vele verschillende vormen van de Cirkel van het Leven, waarbij de Cirkel zelf – als een fractal - steeds een bepaald geheel vertegenwoordigt, bv. het geheel van een cel in ons lichaam, het geheel van ons hart, het geheel van ons volledig zelf, of dat van onze gemeenschap, ons land, de wereld, of zelfs het geheel van het universum. Zo kan de Cirkel gebruikt ook worden als een weergave van iedere groep, organisatie en school. Binnen de Cirkel worden aan de 4 windrichtingen, Noord, Oost, Zuid en West bepaalde kwaliteiten toegekend. Zo vertegenwoordigt het Noorden Wijsheid, het Oosten Inspiratie, het Zuiden Groei en het Westen Introspectie. Door de Cirkel te doorlopen volgen we als het ware het proces van leren: we volgen een effectief logisch proces van het Noorden, via het Oosten, Zuiden en Westen opnieuw naar het Noorden, terwijl we voortdurend het Geheel, het Centrum en de Cirkel zelf daarbij in ogenschouw houden. In de woorden van Ester: “(Paula) Underwood beschrijft hoe het Medicijn Wiel kan worden gebruikt als een leermethode om leervragen te beantwoorden of in dit geval een onderzoeksvraag.” Leren met behulp van deze Grote Cirkel van Leven maakt het mogelijk dat kennis wordt opgenomen als Heelheid. Het is de cirkel die dat wat we leren in een groter perspectief plaatst en er voor zorgt dat het verbonden blijft bij iedere stap die we nemen. “Het is een pad naar toegenomen Wijsheid.”
Het doorlopen van de Grote Cirkel
Paula Underwood beschrijft dit leerproces zo: Wanneer in het Noorden op basis van de wijsheid die we hebben een vraag ontstaat die voorbij onze persoonlijke wijsheid gaat, gaan we op zoek om de juiste vraag te vinden. Dat brengt ons bij het Oosten, Inspiratie, wat onze bereidheid vraagt om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken en dat Paula Underwood beschrijft als de actie om bereid te zijn om van het universum iedere informatie te accepteren die er mogelijk is. Wanneer we die ontvangen Inspiratie kunnen begrijpen en er woorden voor vinden zodat we dat inzicht kunnen communiceren komen we bij het Zuiden, Groei als het toestaan van verandering. Nadat het nieuwe idee eerst is getest kan het achtereenvolgens naar de gemeenschap gebracht worden en kan gekeken worden welke invloed het nieuwe idee heeft op ieder individu binnen de context van die gemeenschap. “In mijn traditie wordt een gemeenschap beschouwt als wijs, wanneer het maximum mogelijk leren, groei en ontwikkeling van alle individuen binnen die gemeenschap toestaat,” schrijft ze en “Dat individu wordt beschouwt als wijs, die bijdraagt aan zijn of haar gemeenschap.” Op deze manier ondersteunen individualiteit en gemeenschap elkaar.
Introspectie en naar verruimde Wijsheid
Dan komen we in het Westen, Introspectie, waar we leren van onze ervaring en “Wijsheid ontstaat door toe te staan dat het resultaat is wat het is,” schrijft Paula Underwood. Wat hiervoor nodig is, is om alles op te merken dat bij dit nieuwe idee niet goed of makkelijk samengaat met het geheel. Dus dat wat een conflict oplevert wanneer we ons afvragen hoe we dit nieuwe idee werkelijk in de praktijk kunnen brengen, want mogelijk zijn er mensen binnen de gemeenschap die zich daar niet in kunnen vinden. En dat brengt ons in het Noord-Westen wat volgens Paula Underwood precies de plek is waar er nieuwe energie de Cirkel binnenstroomt. “Het is het invouwen van nieuwheid, het effectief invouwen van verschillen dat de energie toevoegt. (…) Deze nieuwe energie komt voort uit nieuwe ideeën, alle vormen van verschillen en alle conflicten”. Dus zegt ze, verwelkom de verschillen en geef die op een wijze manier een plek binnen het geheel. Op die manier worden conflicten getransformeerd tot vrede en dat brengt ons weer terug bij het Noorden, waar we verruimde wijsheid kunnen oogsten. Dit is een voorbeeld van het gebruik van het cyclische leerproces dat ontworpen is om geestelijke gezondheid op te bouwen.
Essentiële verschillen tussen partnerschap onderwijs en dominator onderwijs
Ester is zo moedig om bij de structuur haar thesis zelf geheel af te wijken van wat gebruikelijk is en daarbij ook de Grote Cirkel van het Leren te volgen. Een aantal essentiële verschillen tussen partnerschap onderwijs en dominator onderwijs die in haar onderzoek naar boven zijn gekomen zijn de volgende: Enerzijds is partnerschap onderwijs gebaseerd op egalitaire relaties; een dynamische leeromgeving; leren in verbinding met het zelf; vertrouwen in vrijheid; het curriculum als een geleefde ervaring; het construeren van innerlijke wijsheid; verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en samenwerking. Anderzijds is dominator onderwijs gebaseerd op autoritaire relaties; een efficiënte en statische leeromgeving; leren uit verbinding met het zelf;  verplichtingen; het curriculum als gepland; trucs en dat wat standaard is; geen verantwoordelijkheid voor eigen leerproces en concurrentie. Concluderend schrijft ze dat het inzicht in het dominator-partnerschap model samen met de inheemse kennis over holistisch leren en onderwijs haar het “medicijn” hebben verschaft dat haar heeft geholpen om haar droom werkelijkheid te maken en te vertalen naar de praktijk van het Nederlands onderwijs.
Leerlingen van de middelbare school een week lang iedere dag buiten in de natuur
Ester bracht haar visie onder andere in de praktijk tijdens een project waarbij gedurende een week leerlingen van een middelbare school dagelijks buiten in de natuur waren. Alleen al op basis van deze week kon ze vaststellen dat de relatie van de leerlingen met de natuur in positieve zin was veranderd. Verder schrijft ze: “De waarden binnen de wielen zijn gebaseerd op opvoedingsfilosofieën van niet-westerse culturen en geven richtlijnen voor hoe aan kinderen Traditionele Ecologische Kennis (TEK) te leren. Deze analyse is een kaart geworden die docenten kan helpen om bewust gewaar te worden van de keuze die ze hebben om hun onderwijs vorm te geven in de richting van hun dromen en wensen. Hopelijk is dit ondersteunend voor de collectieve droom om de crisis in bewustzijn op te lossen en voor een beweging richting systemen en culturen die handelen en zich gedragen op basis van partnerschap waarden, inclusief onze partnerschap verstrengelde relaties met al het leven dat bestaat op Aarde.” Ester hoopt op andere plekken mogelijkheden te vinden om het succesvolle project met middelbare scholieren in de natuur te herhalen. Bovendien overweegt ze om over haar ervaringen een artikel te schrijven en te publiceren.

Het opnieuw herinneren van onze eigen inheemsheid
Louise baseerde zich in haar thesis ook op de inheemse kennis over holistisch leren en onderwijs. Ze beschrijft dat als het opnieuw herinneren van onze eigen inheemsheid: “Het terugkomen in de relatie met de grotere gemeenschap van het leven, zowel materialistisch als spiritueel en het koesteren van culturele praktijken die een gebalanceerde manier van leven binnen de grenzen daarvan ondersteunen.” En ze stelt daarbij expliciet de vraag hoe Noord Amerikaanse inheemse manieren van leven daar aan bij kunnen dragen. Als basis daarvoor beschrijft ze eerst diverse kenmerken van het inheemse holistische wereldbeeld. Zoals bijvoorbeeld:
= Eenheid en onderlinge verbondenheid zijn fundamenteel bij dit wereldbeeld, waarbij het doel is om je eigen plaatsen verantwoordelijkheid binnen de relaties waaruit het leven bestaat te vinden.
= Spiritualiteit is ingebed in de fysieke wereld en betreft de heiligheid van persoonlijke en gemeenschappelijke relaties. Alle activiteiten worden beschouwd als heilig, en daarom is  spiritualiteit geïntegreerd in de dagelijkse activiteit.
= Leven, weten en leren zijn gesitueerd binnen een ecologische, sociale en spirituele context.
= Ieder wezen is een creatieve deelnemer aan het leven en moet worden gerespecteerd. Niet-menselijke wezens wordt gezien als belangrijke leermeesters en kennis wordt ontvangen door het opbouwen van relaties. Leren is deelnemen in het landschap en de gemeenschap.
= Alle menselijke vaardigheden (emotioneel, spiritueel, cognitief en lichamelijk) informeren kennis, moraal, gewaar zijn van verantwoordelijkheid, persoonlijke groei en balans of compleetheid. Persoonlijke ervaring staat centraal bij leren.
Het herstructureren van cursus ‘Ecological Design and Permaculture’
Louise heeft haar visie als stage in de praktijk kunnen brengen tijdens de 4-weekse full time cursus ‘Ecological Design and Permaculture’ aan de Universiteit van Wageningen. Bij het herstructureren van deze cursus gebruikte zij behalve de diverse kenmerken van het inheemse holistische wereldbeeld net als Ester onder andere ook de Grote Cirkel van Leven en Leren, zoals beschreven in het boek The Great Hoop of Life van Paula Underwood. Het resultaat was een zeer succesvolle cursus, waarbij ze allereerst bij het begin van de cursus een welkome, veilige omgeving creëerde door o.a. een uitgebreide persoonlijke introductie, het delen van persoonlijke verhalen en ruimte voor vragen en interactie. Verder stond de persoonlijke motivatie van de studenten centraal, waardoor er sprake was van een leergemeenschap gebaseerd op betekenisvolle deelname en persoonlijke ervaring met verschillende manieren van leren (een combinatie van theorie, observeren, voelen, intuïtie en toepassing) om samen het onderwerp te verkennen. Zo creëerde de leergemeenschap samen kennis, waarbij er – in lijn met de Wet van Polariteit - niet slechts één juist antwoord was. In plaats daarvan was er de uitdaging voor de studenten om zelf een antwoord te vinden, wat zeer ongebruikelijk is in een universitaire setting. Het stimuleerde reflectie op de waarde en het gepast gebruik van verschillende vormen van weten in verschillende contexten.
Met als resultaat
Het resultaat was dat de studenten deze nieuwe opzet als positief en verrijkend hebben ervaren en zich meer betrokken voelden bij de planten, dieren en de omgeving, meer in hun kracht kwamen en zich gestimuleerd voelden om te reflecteren op de vraag wat kennis in feite is. Wat verder een belangrijke conclusie was, betrof het inbrengen van spiritualiteit binnen deze universitaire setting. Louise stelde vast dat wanneer spiritualiteit wordt ingebracht, de natuur en op stilte gebaseerde benaderingen een open, onderzoekend perspectief op spiritualiteit verschaffen. En waar ze heel verheugd over was, is dat de studenten hebben laten weten dat ze tijdens de cursus hebben ervaren dat de docenten er zijn om de studenten te helpen leren! Bovendien, zo stelt Louise, krijgt lesgeven voor de docenten zelf zo een volledig andere invulling: het wordt in plaats van kennisoverdracht eerder zoiets als het begeleiden van leerprocessen van een gemeenschap. Deze nieuwe vormgeving van de 4-weekse full time cursus ‘Ecological Design and Permaculture’ aan de Universiteit van Wageningen is zo goed bevallen dat die blijft en ook na haar afstuderen blijft Louise bij deze cursus in nieuwe vorm betrokken.
Alvast een eerste aanzet in de praktijk
Terwijl ik sinds 2003 besloten heb om bij te dragen aan de transformatie van leren en onderwijs en daarvoor allereerst met mijn boek De Hele Olifant in Beeld (2017) het fundament heb gelegd in de vorm van het beschrijven van een holistisch wereldbeeld en vervolgens het fundamentele onderscheid tussen de twee verschillende soorten samenlevingen heb beschreven in mijn boek Samenlevingen in Balans (2014), op dit moment werk aan een boek dat het fundament van culturele zelforganisatie als de egalitaire organisatievorm in Samenlevingen-in-Balans beschrijft (daarover straks meer) en het plan heb om dan eindelijk mijn vierde boek te kunnen schrijven over opgroeien, leren en onderwijs dat gebaseerd is op een holistisch wereldbeeld, een egalitaire organisatievorm en in lijn is met wie we in essentie zijn, ben ik erg blij dat mijn inspanningen tot zo ver er aan hebben bijgedragen dat deze twee dappere vrouwen hun universitaire afstudeerthesis hier alvast over hebben geschreven en een eerste aanzet daartoe daadwerkelijk in de praktijk hebben gebracht voor middelbare scholieren en universitaire studenten.


Het gebruik van de Cirkel
Terwijl de Cirkel gebruikt kan worden bij holistisch leren, waarbij de Cirkel lineair en holistisch leren met elkaar integreert, is de Cirkel tijdens de gehele geschiedenis en bij vele culturen wereldwijd gebruikt als symbool voor het Geheel van het Leven. Dat is terug te vinden bij verschillende culturen, maar het meest bekend van de Noord Amerikaanse inheemse volken. De visie van Inheems Amerikaanse samenlevingen gaat altijd uit van het Geheel. Dit Geheel, dat alles omvat en dus niets buitensluit, wordt beschreven als een Cirkel waarbinnen alles een plek heeft.
De Cirkel als symbool voor het Geheel van het Leven
John G. Neihardt citeert in zijn boek Black Elk Speaks (1961/1979) de inmiddels bekende uitspraak hierover van Black Elk (1863-1950), een medicijnman van de Oglala Lakota (Sioux) – in lijn met de Wet van Ritme en de Wet van Dynamische Balans - als volgt: “Het is je opgevallen, dat alles wat een Indiaan doet in een cirkel is, en dat komt omdat de Kracht van de Wereld altijd in cirkels werkt en alles probeert om rond te zijn. In vroeger tijden toen we een krachtig en gelukkig volk waren kwam al onze kracht voort uit de Heilige Cirkel (Sacred Hoop) van het volk, en zo lang als de Cirkel ongebroken was floreerden de mensen. (...)  Alles wat de Kracht van de Wereld doet, wordt gedaan in een Cirkel. De hemelboog is rond, en ik heb gehoord dat de Aarde zo rond is als een bal, en dat geldt ook voor de sterren. De wind, in zijn grootste kracht, draait rond. Vogels maken hun nesten rond (...) De zon komt op en gaat onder in een cirkel. De maan doet hetzelfde en beide zijn rond. Zelfs de seizoenen vormen een grote cirkel wanneer ze elkaar opvolgen en komen altijd daar terug waar ze waren. Het leven van een mens is een cirkel van jeugd naar opnieuw jeugd en zo is het overal waar kracht beweegt. Onze tipi’s waren rond net als de nesten van vogels, en die werden altijd in een cirkel neergezet, de cirkel van het volk, een nest dat bestond uit vele nesten, zoals de Great Spirit het had bedoeld om onze kinderen groot te brengen.”
De Cirkel van Eenheid als symbool voor de Heelheid van het Leven
Met de Cirkel van Eenheid als symbool voor de Heelheid van het Leven als uitgangspunt, hebben Noord Amerikaanse inheemse culturen duizenden jaren lang beschikt over diepgaande inzichten in de complexiteit van het leven. Hun intelligentie en de verfijnde kennis op basis van de Cirkel heeft er aan bijgedragen dat zij experts zijn wat betreft inzicht in het complexe geheel van het leven en in hoe ons leven als mens een integraal en harmonieus onderdeel van het Groter Geheel kan zijn. Dat heeft het mogelijk gemaakt dat de Amerikaanse Inheemse samenlevingen in staat zijn geweest om duizenden jaren te overleven. Maar hoe kwamen ze op het indrukwekkende idee om voor dit alles gebruik te maken van de Cirkel?


Het onderzoek van de Zero Chiefs
In zijn prachtige en belangrijke boek Lightningbolt  (1994) beschrijft Hyemeyohsts Storm hoe deze inzichten teruggevoerd kunnen worden op de Zero Chiefs die vele duizenden jaren geleden in Midden Amerika leefden. Het waren deze Zero Chiefs die het symbool van de Cirkel van het Leven gebruikten als hulpmiddel bij het verwerven van inzicht in de relatie en samenhang van alles dat bestaat. Zero Chief Estcheemah vertelde hem toen hij haar leerling was hoe ze dat diepgaande onderzoek deden Estcheemah zelf was geboren aan het einde van de 19e eeuw en was, zo schrijft Hyemeyohsts Storm, “een van de wijste en krachtigste medicijn mensen van haar tijd en een drager van de kennis van de Medicijn Wielen.” Estcheemah vertelde hem dat de Zero Chiefs, die 5000 jaar geleden leefden de ontdekkers waren van het getal Zero, Nul. Deze Zero Chiefs hadden zich ten doel gesteld om de fundamentele waarheden van de schepping te begrijpen. Centraal voor hen stond om vanuit het perspectief van het Geheel van het Leven dat alles omvat, dat wil zeggen zowel de fysieke wereld, als de niet-fysieke niveaus van de werkelijkheid, inzicht te krijgen in de positie van henzelf als mensen in relatie tot het Leven en de Schepping. Vanuit dit perspectief stelden de Zero Chiefs vragen als: “Wat is tijd en wat de Schepping? Wat betekent de eindeloze ruimte voor mensen? Wat is onze zon? Wat zijn de planeten binnen de ruimte? En vooral: Wie en wat zijn mensen? Wat is onze relatie ten opzichte van dit alles wat we waarnemen als de Schepping?
De ontdekking van het getal Nul
Om het raadsel van tijd en ruimte op te lossen wilden de Zero Chiefs weten waar onze aarde zich bevond in relatie tot ons universum. De antwoorden op het grote raadsel van de tijd en de maat van onze aarde en de planeten, kwam niet snel of makkelijk. Maar door de werkelijkheid consequent op een volledige manier waar te nemen door - in lijn met de Wet van Dynamische Balans - beide kanten van hun intelligentie te gebruiken, dus zowel hun intuïtie als hun logica, zowel inzicht in de complexiteit van het Geheel als inzicht in lineaire volgorde, en door zich zowel via zorgvuldige meditatie als met behulp van observatie te verdiepen in het ordelijke, harmonieuze universum, begrepen ze tenslotte het belang van het getal Nul. De ontdekking van het getal Nul was een doorbraak bij al hun onderzoek, want daardoor waren ze vervolgens in staat om een wiskunde en een astronomie te ontwikkelen die de hoogste niveaus bereikten. “Toen de Zero Chiefs van heel lang geleden het wiskundige getal Nul ontdekten, konden ze voor het eerst de mysteries van het Eeuwige begrijpen,” legde Estcheemah uit.
De Wetenschap van het Leven

“De ontwikkeling van deze studie, die mogelijk was op basis van wiskunde, hielp de Zero Chiefs om onderscheid te maken tussen dat wat we tegenwoordig ‘de abstracte’ wereld noemen en de ‘meetbare materie’,” schrijft Hyemeyohsts Storm. Een van de belangrijke gevolgen hiervan was dat de studie van de Zero Chiefs veranderde van wiskunde in een Wetenschap van het Leven. Dank zij deze ontdekkingen bestond er nu een taal die het onzichtbare kon beschrijven. Deze Wetenschap van het Leven is een holistische wetenschap, die in de eerste plaats uitgaat van het Geheel van het Leven. Op basis van inzicht in het getal Nul en deze Wetenschap van het Leven, werd het mogelijk om te begrijpen dat het oneindige mysterie ongemanifesteerd potentieel is, een Grote Leegte, niets, Nul, Zero, en tegelijkertijd ook het Geheel. Fysicus David Peat legt in zijn boek Blackfoot Physics (1996) deze ontdekking van het getal Nul zo uit: “Ze hadden een metafysica ontwikkeld die zo subtiel was dat ze in staat waren om het meest mystieke van alle processen – de leegheid die Totale Volheid is, de perfecte beweging die stilte is, het niets waaruit alles ontstaat, de identiteit van geboorte en dood, de motiverende essentie van alle transformatie – de Grote Leegte, het getal Nul, tot een inherent onderdeel van hun leven in de wereld te maken.” In andere woorden, de ontdekking van het getal Nul was in feite het inzicht in alles aspecten van de Wet van Eenheid.
Vele verschillende varianten van de Cirkel
Nu ze eenmaal het symbool van de Cirkel gebruikten voor het Geheel van het Leven, ontdekten de Zero Chiefs dat het symbool van de Cirkel niet alleen bruikbaar was als hulpmiddel om het hele plaatje te zien van het Geheel, maar dat ze de Cirkel – in lijn met de Wet van Overeenstemming en het inzicht dat er vergelijkbare organisatiepatronen bestaan op grote en op kleiner schaal – als een fractal ook konden gebruiken als blauwdruk voor een deel van het Geheel en dus ook om inzicht te krijgen in dat deel van het Geheel. Paula Underwood legt uit wat dat betekent: “De Cirkel vertegenwoordigt ieder Geheel, wat voor Geheel dan ook maar. Dat Geheel kan een cel in je lichaam zijn, je Hart, je volledige Zelf, je gemeenschap, een volk. Het kan iedere groep, iedere organisatie, iedere school of bedrijf vertegenwoordigen en, wat het vaak doet, het kan het Universum als Geheel vertegenwoordigen.” Zo ontstonden vele verschillende onderling met elkaar verbonden Cirkels die samen de Heelheid van het Leven en het universum en diepgaande inzichten in de relaties, samenhang, complexiteit en de integratie onthulde van alles dat bestaat.
De Cirkel van Balans

Tijdens deze zoektocht naar de waarheid ontdekten de Zero Chiefs bovendien, dat de Cirkel van het Leven ook de staat van balans onthult die er binnen het Geheel van de schepping bestaat. Vanzelfsprekend was het onderzoek naar de essentie van die balans als onderdeel van de Heelheid van de Cirkel van het Leven een belangrijk onderdeel van de Wetenschap van het Leven. Het gaf hun inzicht in de dynamische balans die altijd gevormd wordt tussen twee schijnbaar tegengestelde maar elkaar complementerende krachten binnen de Cirkel van het Leven. Met andere woorden, ze kwamen de Wet van Dynamische Balans op het spoor. Op basis van dit inzicht ontstond de Cirkel van Balans, waarbij de schijnbaar tegengestelde maar complementerende aspecten zich steeds tegenover elkaar op de rand van cirkel de Cirkel bevinden.
Het centrum van de Cirkel van Balans
Bovendien liet de Cirkel van Balans zien, dat in de praktijk een dynamische balans vaak niet slechts tweeledig is, maar vaak vierledig zoals bijvoorbeeld Noord en Zuid en Oost en West de schijnbaar tegengestelde maar complementerende aspecten van twee paar dynamische krachten tegenover elkaar op de rand van cirkel geplaatst kunnen worden. De Cirkel van Balans maakt niet alleen duidelijk hoe er binnen een Cirkel balans kan ontstaan, maar het is ook zo dat werkelijke balans een cirkel voort brengt. Dat wil zeggen, dat werkelijke balans een weerspiegeling is van het Geheel als Heelheid en dus van de Heilige Cirkel van het Leven, waarbinnen tussen alles balans en harmonie bestaat en alles een plek heeft.  Maar het belangrijkste dat de Cirkel van Balans onthulde, was dat ware balans, de perfecte balans tussen alle aspecten, te vinden is in het centrum van de cirkel. En dat betekent, dat het getal Nul, het Grote Mysterie zich in het centrum van de Cirkel van Balans bevindt.

De Cirkel van Balans als een blauwdruk voor ons als mens
Dit inzicht was een volgende grote doorbraak bij het onderzoek van de Zero Chiefs, omdat ook de Cirkel van Balans gebruikt kan worden als blauwdruk voor een deel van het Geheel, en dus ook om inzicht te krijgen in het complexe geheel van wie of wat wij als mens zijn. Door tegengestelde aspecten van onszelf – zoals lichaam en geest, en gedachten en gevoelens - steeds tegenover elkaar op de rand van de Cirkel te plaatsen, creëerden de Zero Chiefs de Cirkel van de Vier Krachten van het Menselijk Zelf. Deze Cirkel is een prachtig hulpmiddel om onze eigen innerlijke balans beter te kunnen begrijpen en kan bovendien gebruikt worden om innerlijke balans te creëren door de verschillende compenserende krachten steeds meer met elkaar in balans te brengen. Het meest indrukwekkende dat de Cirkel van Balans zo onthulde was, dat wij meer zijn dan de som van de afzonderlijke aspecten zoals onze geest, lichaam, emoties en gedachten, want ook voor ons geldt, dat het centrum van de Cirkel van Balans de plek is van perfecte balans. Dus wie we in essentie zijn is ons innerlijk Zelf in perfecte balans in het centrum van Cirkel van Balans.
Het doorgronden van het innerlijk Zelf
Na deze ontdekkingen werd het doorgronden van dit innerlijk Zelf de meest belangrijke zoektocht in het leven van de Zero Chiefs. Op basis van het getal Nul en hun inzichten in de relatie van ons als mens tot het Geheel van het Leven en de Schepping, werd het tenslotte voor hen mogelijk om te begrijpen dat ons innerlijk Zelf in perfecte balans in het centrum van Cirkel van Balans samen lijkt te vallen met het Grote Mysterie in het centrum van de Cirkel. Met andere woorden, daardoor is onze spirituele essentie in feite een complete microscopische weergave van het Grote Mysterie. Wat dat betekent is dat het Grote Mysterie, als onvoorwaardelijke liefde en als het creatieve principe, het oneindig potentieel en het universeel bewustzijn, ook de spirituele essentie is van wie we zijn, en dus als essentie, als ons ware Zelf in ieder van ons aanwezig is.
Via onze essentie staan we in verbinding met de Oorspronkelijke Bron
Kortom, terwijl de Cirkel van het Leven onthulde dat wij mensen een geïntegreerd onderdeel vormen van het Geheel, onthulde de Cirkel van Balans dat wij bovendien niet los of gescheiden bestaan van die Oorspronkelijke Bron, het Grote Mysterie. Via dit innerlijke Zelf in perfecte balans bestaan we in verbinding met deze Oorspronkelijke Bron. Hierdoor is de spirituele essentie, die in iedereen en alles aanwezig is, in feite een verlengstuk van dat Grote Mysterie. Net als een foetus wordt gevoed door een navelstreng, zo  voedt het Grote Mysterie de innerlijke stem van onze spirituele essentie, onze innerlijke Zelf. Ons innerlijk Zelf is het deel van ons dat geen angst of pijn kent, maar altijd innerlijke vrede en het is deze essentie van ons, die altijd een gevoel van verbondenheid en liefdevolle compassie kent. Ze ontdekten ook, dat we in contact met dit innerlijk Zelf en dus met onze essentie van liefde en universeel bewustzijn, ons bewust zijn van onze verbinding met al het andere in het universum. Ons innerlijk Zelf in perfecte balans, ons centrum, is de plek van verruimd gewaar zijn en volledige ontvankelijkheid en via deze spirituele essentie kunnen we luisteren naar de stem van ons innerlijk Zelf en dit Grote Mysterie. Zo kunnen we niet alleen ontdekken wat ons onze talenten, ons potentieel en ons vermogen om lief te hebben zijn, maar bovendien kunnen we zo beschikken over onze eigen innerlijke leiding. “De Zero Chiefs concludeerden,” legde Estcheemah uit, “dat dankzij dit innerlijk Zelf we in staat zijn om de vele nuances van onze ervaringen en dus van dat wat we Leven noemen kunnen begrijpen.”
We zijn één met het universum en al het andere – heel - ongebroken
Dit alles onthulde de samenhang tussen onszelf, het universum als Geheel en alles daarbinnen en hoe onze essentie in feite een verbinding vormt tussen dat alles. Met andere woorden, op het niveau van onze essentie, ons innerlijk Zelf, zijn we één met het universum, met het oneindige en eeuwige dat bestaat voorbij ruimte en tijd. Deze essentie van ons is heilig in de zin van heel, want hier diep binnen in ons is het contact met het Grote Mysterie en al het leven, en dus de Heilige Cirkel van het Leven, nooit gebroken. En omdat dit geldt voor het innerlijk Zelf van iedereen, bestaan we in essentie in Eenheid met al het andere en delen we hetzelfde universele bewustzijn. Vanuit de oorspronkelijke Bron, de Moeder van het Leven, stroomt er bovendien een stroom van voedende energie door de gehele schepping, door alle verschillende niveaus van de werkelijkheid en door alle aspecten van het leven. Hoe meer we samenvallen met deze perfecte balans in het centrum van de Cirkel, met dit innerlijk Zelf, des te krachtiger kan deze voedende en ondersteunende levensenergie door ons heen stromen.
De Wetenschap van het Leven is onscheidbaar van het leven zelf
Al deze inzichten van de Zero Chiefs waren niet gebaseerd op theoretische filosofieën, maar op hun eigen ervaringen. Voor de Zero Chiefs was iets alleen waar, wanneer ze het zelf konden ervaren en ze stelden vast dat deze inzichten de praktische realiteit van het leven waren. Net zoals er binnen het holistisch wereldbeeld geen scheiding gemaakt wordt tussen het spirituele en alledaags leven, bestaat er binnen de holistische Wetenschap van het Leven geen scheiding tussen spirituele inzichten en wetenschappelijke inzichten. Tegelijkertijd zijn zulke ervaringen vaak moeilijk onder woorden te brengen, omdat het Grote Mysterie onbegrensd en oneindig is. Niet alleen is het Grote Mysterie als het Geheel dat ons omgeeft onbegrensd, en niet alleen is het Grote Mysterie diep binnen in ons als onze essentie in perfecte balans onbegrensd. Ook het Leven zelf en alle dynamische aspecten van het leven, van liefde, van kunnen weten, en van onze ervaringen zijn onbegrensd. In de woorden van Estcheemah: “Er is niets meer subtiel en niets meer absoluut in de gehele Schepping dan het mysterie van het menselijk Zelf. Terwijl we weten dat we bestaan als een lichaam, weten weinigen van ons van het Zelf dat we zijn en wat het potentieel van dit Zelf kan zijn.”
De Cirkels als hulpmiddel om steeds meer te worden wie we in essentie zijn
Aan de andere kant maakten de ervaringen van de Zero Chiefs ook duidelijk dat het nodig is om innerlijk een diep en bewust contact te voelen met deze spirituele essentie, voordat het mogelijk is om een beroep te doen op dit onmetelijk innerlijk potentieel en het daadwerkelijk te kunnen gebruiken als innerlijke kracht. Alleen door daadwerkelijk ons innerlijk Zelf en onze innerlijke kracht te belichamen, kunnen we daadwerkelijk de kwaliteit van liefde, integriteit en wijsheid tot een onderdeel van ons dagelijks leven maken. Daarom gebruikten Zero Chiefs de Cirkels als een vorm om hun inzichten op basis van hun moeilijk te verwoorden ervaringen met anderen te kunnen delen en als een hulpmiddel om te begrijpen wat er nodig is om steeds meer met dit innerlijk Zelf in perfecte balans te kunnen samenvallen. Al doende waren ze in staat om steeds meer te worden wie ze in essentie waren en steeds meer over dit innerlijk potentieel te beschikken bij alle aspecten van hun leven.  

De Cirkel van Tijd
Bovendien is de Cirkel van het Leven een symbool voor de zichtbare en niet-zichtbare cyclische bewegingen van de natuur, want de Zero Chiefs ontdekte dat ze hetzelfde symbool van de Cirkel ook konden gebruiken als hulpmiddel om inzicht te verkrijgen in de beweging en verandering binnen die Cirkel. Zo konden ze de Cirkel ook gebruiken in de vorm van de Cirkel van Tijd voor inzicht in de werking van de Wet van Ritme, waarbij tegengestelde aspecten zoals ochtend en avond, dag en nacht, maar ook zomer en winter, voorjaar en najaar steeds tegenover elkaar op de rand van de Cirkel liggen. De Cirkel van het Leven is echter niet alleen een symbool voor de cyclus van de vier seizoenen, maar omdat er een perfecte balans binnen de Cirkel van het Leven bestaat, zagen de Zero Chiefs dat de Cirkel van het Leven bovendien zowel leven als dood bevat.Daarom is de Cirkel van het Leven ookhet symbool voor de beweging van geboorte naar dood. De Cirkel van Tijd kan gebruikt worden bij ieder groei- en leerproces, zoals bijvoorbeeld Paula Underwood dat uitlegt in haar boek The Great Hoop of Life. Tenslotte ontstonden er vele cirkels die samen de Heelheid van het Leven en het universum en de onderlinge relaties en de integratie van alles dat bestaat onthulde. Het is dankzij het gebruik van deze verschillende onderling met elkaar verbonden cirkels, die allemaal de vierwindrichtingen als basis hebben, dat de Zero Chiefs duizenden jaren geleden diepgaande inzichten in de relaties, samenhang en complexiteit van alles dat bestaat verwierven.
Heelheid en heiligheid van het Leven
Estcheemah vertelde Hyemeyohsts Storm dat er op basis van deze inzichten bij de Zero Chiefs een enorme waardering ontstond voor het Leven en voor alles dat deel uit maakt van de Schepping. Ze begrepen, dat al het leven optimaal zal kunnen bestaan, groeien  en zich ontwikkelen in dynamische balans en harmonie met al het andere, wanneer de Heelheid van de Cirkel van het Leven niet verbroken of verstoord wordt. Daarom is de Cirkel van het Leven niet alleen de Bron, de oneindigheid en Nul, maar ook het symbool van vervolmaking en Heelheid van het Leven. Zo kwamen de Zero Chiefs tot de conclusie dat de Cirkel van het Leven laat zien dat het Leven ook voor ons mensen perfect kan zijn, terwijl het tegelijk de cyclische afwisselingen van de seizoenen kent. Dit alles heeft geleid tot de belangrijke conclusie dat het van het grootste belang is om er voor te zorgen dat deze Cirkel van het Leven, die alles wat bestaat omvat en waar wij als mens ook een onderdeel van zijn, heel blijft. Op basis van dit inzicht wordt verwijzend naar het belang van de Heelheid van de Cirkel van het Leven ook vaak gesproken over de Heilige  Cirkel van het Leven.
Een verborgen harmonie
Het Geheel van deze Cirkel van het Leven kent een verborgen harmonie want alles binnen deze Cirkel van het Leven is op een dynamische manier onderling met elkaar verbonden en alles heeft er een unieke plek en een unieke functie. Omdat deze Cirkel van het Leven alles omvat, betreft het zowel de fysieke als de niet-fysieke wereld, die elkaar op ontelbare manieren permanent en wederzijds beïnvloeden. De verborgen harmonie verwijst ook naar de ontelbare overeenkomsten in organisatie op kleine en grote schaal, en naar alles wat met al het andere in harmonische resonantie is. Met andere woorden, de verborgen harmonie die bestaat binnen deze Heilige Cirkel van het Leven is gebaseerd op de werking van de universele wetmatigheden.
Spiritueel wijze samenlevingen

Die kennis kwam samen met immigraties van Midden Amerika naar Noord Amerika en werd van generatie op generatie doorgegeven, waardoor ook veel Noord Amerikaanse inheemse culturen experts werden wat betreft inzichten in het complexe geheel van het leven en hoe wij als mens hier een integraal onderdeel van zijn. De vele verschillende varianten van de Cirkels van het Leven zijn verspreid over de Samenlevingen-in-Balans in Midden- en Noord-Amerika bekend zijn als Medicijn Wielen. Samenlevingen-in-Balans die duizenden jaren hebben bestaan waren spiritueel wijs. Dat wil zeggen dat ze begrepen wie we in essentie zijn en dat onze kracht als mens ligt in ons vermogen om ons te identificeren met wie we in essentie zijn. Want ze wisten dat om in harmonie te leven met al het andere in de Cirkel van het Leven, het nodig was om in contact te zijn met hun spirituele essentie en te luisteren naar hun innerlijke stem, zodat dat de basis is voor deelname aan het leven.

De Cirkel van Leven als organisatie principe
Deze spiritueel wijze samenlevingen gebruikten hun diepgaande inzichten in de Cirkel van het Leven ook als organisatie principe, en dus als de basis van de sociale structuur en organisatie van hun gemeenschappen en samenlevingen. De Cirkel als organisatiestructuur maakt het mogelijk om de onderdelen met het Geheel te verzoenen op zo’n maner dat het Geheel coherent en geordend is.
De dynamische balans als organisatie principe

Centraal hierbij staat het inzicht dat werkelijke balans, die bestaat uit vele van paren van tegengestelde maar complementerende aspecten een cirkel voortbrengt. Een dergelijke balans tussen specifieke en schijnbaar verschillende maar complementerende aspecten is ook vereist voor de gehele Cirkel van Mensen - de Heilige Cirkel van het volk (the Sacred Hoop). Hierbij ontstaat die balans alleen wanneer de beide aspecten van de dynamische balans gelijkwaardig zijn. Het aantal paren schijnbaar tegengestelde maar elkaar complementerende aspecten is eindeloos, maar voor de Zero Chiefs betekende dit in de eerste plaats het belang dat vrouwen en vrouwelijke waarden gelijkwaardig en complementair zijn aan mannen en mannelijke waarden. Omdat een situatie van balans in de praktijk vaak niet slechts tweeledig is, maar vaak vierledig of veelzijdig, worden Samenlevingen-in-Balans ook gekenmerkt door een balans tussen jong en oud, een balans tussen mensen en de natuur, een balans tussen de fysieke en de niet-fysieke wereld, en bijvoorbeeld de balans tussen het welzijn van het individu en het welzijn van de samenleving. Met andere woorden, door de vele verschillende aspecten van de Wet van Dynamische Balans, wat in sommige Samenlevingen-in-Balans ook bekend  is als het Tweelingprincipe en wat antropologen omschrijven als een bipolaire structuur.
Ook innerlijke balans delen/individuen
Bovendien is binnen deze context ieder onderdeel van de gemeenschap, dus ieder individu, medeverantwoordelijk om zichzelf en anderen in balans te houden. Ook het aantal paren schijnbaar tegengestelde maar elkaar complementerende aspecten binnen een individu is eindeloos, maar betreffen onder andere de dynamische balans tussen ratio en intuïtie, lichaam en geest, en inzicht in details en het overzicht over het geheel.
Iedereen is een gelijk en uniek onderdeel van het Geheel
Omdat binnen het Web van het Leven de essentie van ons bestaan een bestaan-in-relatie is en het welzijn van ons allen bepaald wordt door de aard van onze onderlinge relaties, staat het belang van ‘goede relaties’ binnen Samenlevingen-in-Balans centraal. Hierbij wordt iedereen gezien als een gelijk onderdeel van het Geheel, en daarom is er binnen dit Geheel geen ruimte voor rangschikking. De Cirkel als organisatie principe maakt gelijkwaardigheid mogelijk, want gelijkwaardigheid is de ervaring die het zijn in een Cirkel biedt. Als we samen in een Cirkel zitten, zitten we samen als gelijken, aangezien de Cirkel geen boven en onderkant heeft en geen groter en kleiner kent. Wederzijdse gelijkwaardigheid bij ‘al onze relaties’ betreft de relatie tussen mannen en vrouwen, tussen volwassenen en kinderen en tussen jongeren en ouderen, maar ook onze relatie met de gehele mensheid en met de planeet als geheel. Zo herinnert de Cirkel ons er aan dat we allemaal gelijk zijn op deze Aarde. In een Cirkel is iedereen een gelijk onderdeel van het Geheel en mensen in Samenlevingen-in-Balans begrepen dat ook de Aarde en de grotere onbekende cirkel van de wereld van de spirit een onderdeel is van het Geheel.
De Cirkel is inclusief: alles en iedereen heeft daarbinnen een plek, identiteit en functie
Terwijl we het Leven kunnen zien als een Cirkel waarbinnen alles een plaats heeft, kunnen we ook zeggen dat de Cirkel van het Leven inclusief is: binnen de Cirkel heeft alles een plaats en wordt niemand en niets buitengesloten of over het hoofd gezien. Daarom is de Cirkel ook het symbool voor de inclusieve zorgzame gemeenschap, waar individuen worden gerespecteerd en onderlinge afhankelijkheid wordt erkend. Alle levende wezens hebben niet alleen een plek binnen de Cirkel van het Leven, maar ook een belangrijke identiteit en functie. Niets ontsnapt daar aan; niets bevindt zich daar buiten. Paula Gunn Allen, professor aan de Universiteit van Californië met een inheemse achtergrond van Laguna Pueblo en Sioux legt dit in haar boek The Sacred Hoop (1986/1992) zo uit: “Het circulaire idee vereist dat alle ‘punten’ die samen de Cirkel vormen een belangrijke identiteit en functie hebben, terwijl het lineaire model er van uitgaat dat sommige ‘punten’ belangrijker zijn dan anderen. In het eerste geval is die belangrijkheid een noodzakelijke factor op zich om te zijn, terwijl in het andere geval, belangrijkheid een functie is van de plaatsing op een absolute schaal… ” Ze voegt daar aan toe dat in het eerste geval alle wezens worden beschouwd als verwanten, als voortkomend uit het Grote Mysterie, als medescheppers, als kinderen van onze moeder, en als noodzakelijke onderdelen van een geordend, gebalanceerd, en levend Geheel. En dat geldt ook voor de niet-fysieke aspecten.
Alles binnen de Cirkel van het Leven draagt op een unieke manier bij aan het Geheel
Behalve het grote belang dat gehecht woord aan ‘goede relaties’ op basis van gelijkwaardigheid, wordt ook iedereen gezien als uniek, want binnen het Geheel draagt alles en iedereen op een eigen unieke manier bij aan de voortgang van het Leven van het Geheel. Het gebruik van het symbool van de Cirkel voor het Geheel van het Leven helpt om in dit complexe geheel inzicht te krijgen, omdat hierbij alle mogelijke verschillen ergens een unieke plek hebben op de rand van de Cirkel, waarbij tegengestelde of de schijnbaar tegengestelde maar elkaar complementerende aspecten altijd tegenover op de rand van de Cirkel liggen, zodat er balans bestaat aan weerskanten van het vuur. Op deze manier is het mogelijk dat we allemaal tegelijkertijd gelijk én uniek zijn, waarbij iedereen absoluut essentieel en eindeloos kostbaar is en tegelijkertijd het Geheel stabiel en in balans is.
Alles maakt een verschil binnen het Geheel. Omdat alles met al het andere is verbonden en delen en het Geheel wederkerig zijn verstrengeld, heeft alles een effect en hebben zelfs kleine dingen invloed.
Een Cirkel met een spiritueel centrum
Terwijl in een Cirkel dus alles en iedereen een unieke plek heeft op de rand van de Cirkel en er dus geen plaats is voor rangschikken en hiërarchie, bevindt het Grote Mysterie zich in het centrum van de Cirkel. Met andere woorden de Cirkel van het Leven is een Cirkel met een spiritueel of heilig centrum. Dat geldt voor alles wat leeft: het centrum van iedere levensvorm draagt het Grote Mysterie in zich. De intentie om samen te komen in een Cirkel met een spiritueel centrum nodigt de onzichtbare wereld van de spirit of ziel uit om zowel in het centrum van de Cirkel te zijn als in het centrum van ieder individu in de Cirkel. Op die manier nodigt de Cirkel het Zelf in het centrum van iedere persoon en in het centrum van de Cirkel waarin die personen zitten uit, waardoor het zitten in een Cirkel een krachtig effect kan hebben.

De Cirkel en besluitvormingsprocessen
Het inzicht dat werkelijke balans een weerspiegeling is van de  Heelheid van de Cirkel van het Leven, waarbinnen alles een plek heeft, vormt bij veel Samenlevingen-in-Balans niet alleen de basis van de sociale structuur en organisatie, maar vooral ook van hun besluitvormingsprocessen op basis van consensus. Allereerst maakt het samen zitten in een Cirkel het mogelijk om hardop uit te spreken wat belangrijk geacht wordt. Maar wat even belangrijk is, is dat het ook het luisteren met compassie mogelijk maakt. Bovendien erkent men dat we binnen de Cirkel slechts zo sterk zijn als de zwakste in ons midden. Dat betekent dat het de taak van de anderen is om die ene net zo sterkt te maken als de rest van de Cirkel, want in dat geval kan de Cirkel niet worden gebroken. Dit wordt wel vergeleken met een bundel aanmaakhoutjes: wanneer je daar één houtje uittrekt kan die gemakkelijk gebroken worden, maar die hele bundel kan niet zo makkelijk gebroken worden.
Eenheid van gedachten en eenheid van actie
Of met andere woorden, als mensen samen één doel hebben en zich daar allemaal eensgezind voor inzetten, kunnen ze zeer sterk zijn. Wanneer er eenheid bestaat op basis van overeenstemming over het te streven doel, zo legt Paula Underwood uit, creëert dat een gemeenschappelijkebelang. Een gemeenschappelijke doel maakt het niet alleen mogelijk dat iedereen betrokken is op basis van persoonlijke motivatie, maar helpt bovendien om de aandacht van alle betrokkenen in dezelfde richting te focussen, waardoor eenheid van gedachten en eenheid van actie mogelijk wordt. Daarom stroomt er – in lijn met de Wet van Trilling - op basis van consensus meer energie door een groep, waardoor meer mogelijk blijkt dan wat verwacht zou worden op basis van optelling van de bijdragen van alle betrokken individuen van die groep. Dat is wat er ten grondslag ligt aan de extra effectiviteit van een besluit dat genomen is op basis van consensus. In andere woorden, een consensusbesluit genereert energie, waardoor het bijdraagt aan de kwaliteit en effectiviteit van een groep. Een moderne term hiervoor is ‘groepsynergie’, met als resultaat dat het geheel meer is dan de som van de delen.
The Sacred Hoop
Het is de Heilige Cirkel en de dynamische balans binnen die Heilige Cirkel die stabiliteit aan de Samenlevingen-in-Balans biedt of anders gezegd, dat wat werkt als een ‘attractor’. Of in de woorden van Black Elk, toen zijn volk sterk en gelukkig was, was dat het resultaat van het leven in de Heilige Cirkel, de Sacred Hoop. De Heilige Cirkel van het Leven van de Noord Amerikaanse inheems samenlevingen werd ongeveer 500 jaar geleden verbroken door de invasie van de Europeanen met als gevolg dat de mensen zich verloren begonnen te voelen. Echter recent is men begonnen om die Heilige Cirkel weer te herstellen en om weer samen te komen. Het herstellen van de balans tussen mensen en het Geheel van de Schepping wordt beschreven als ‘mending the Sacred Hoop’. Bovendien kunnen wij met al deze inzichten op basis van de Cirkels van het Leven ook ons voordeel doen bij het opnieuw vormgeven van hedendaagse en toekomstige vormen van egalitaire organisatie in harmonie met al het andere leven.

 

 


Agenda
Op dit moment zijn er vier uitnodigingen voor presentaties. Mochten er meer uitnodigingen komen, dan is de meest actuele informatie te vinden op de agenda op mijn website.


Vrijdag 9 september 2022, in Blija, Friesland
Presentatie 'Samenlevingen in Balans' op uitnodiging van Lichtcirkel Noord Fryslan

Programma:

vanaf 19.00 uur welkom
19.30 - 21.00 uur presentatie 'Samenlevingen in Balans'
21.00 - 21.20 uur pauze
21.20 - 22.00 uur ruimte voor vragen

Plaats:

Easterbeintumerdyk 5, Blija (in Noord Friesland)

Kosten:

€10,- inclusief koffie/thee

Aanmelden:

via een mailtje naar: lichtcirkel@outlook.com       

Meer informatie:

 Vrijdag 16 september 2022, in Katwijk aan Zee
Presentatie 'Samenlevingen in Balans' georganiseerd door Sounds of the Universel

Programma:

19.00 uur inloop
19.30 - 21.00 uur presentatie 'Samenlevingen in Balans'
21.00 - 21.20 uur pauze
21.20 - 22.00 uur ruimte voor vragen

Plaats:

Soefi Tempel, Zuidduinseweg 5, Katwijk aan Zee

Kosten:

€10,- contant te voldoen of overmaken ter plaatse

Aanmelden:

is niet nodig     

Meer informatie:

 Zondag 9 oktober 2022, in De Lier (bij Delft)
Presentatie 'Samenlevingen in Balans' op uitnodiging van Nieuw Westland

Programma:

13.00 uur inloop
13.30 - 15.00 uur presentatie 'Samenlevingen in Balans'
15.00 - 15.20 uur pauze
15.20 - 16.00 uur ruimte voor vragen

Plaats:

Burgherdijkseweg De Lier (adres volgt nadat kaartjes zijn besteld)

Kosten:

€ 7,50

Aanmelden:

via: www.nieuwwestland.nl  

Meer informatie:

mail naar zijn@nieuwwestland.nlWoensdag 2 november 2022, in Zeijen bij Assen
Presentatie 'Samenlevingen in Balans' op uitnodiging van Stichting Innerlijk Besef

Programma:

19.30 - 21.00 uur presentatie 'Samenlevingen in Balans'
21.00 - 21.20 uur pauze
21.20 - 22.00 uur ruimte voor vragen

Plaats:

Zalencentrum Hingstman
Hoofdstraat 18
9491 AE Zeijen

Kosten:

€ 13,–; donateurs € 10,–; jongeren tot 22 jaar € 8,–

Aanmelden:

Reserveren is niet nodig

Meer informatie:

Startpagina Innerlijk Besef


Verder is er de podcast van Jorn Luka van 19 mei 2022 over De Hele Olifant in Beeld:
= Op YouTube: (3) The Trueman Show #73 Marja de Vries - YouTube 
= Op de website van Jorn: The Trueman Show - Jorn Luka

En de podcast (alleen geluid) over De Hele Olifant in Beeld
= via Esoterra Podcast Marja de Vries, De Hele Olifant in Beeld, 10 maart 2020

En de andere twee video's:
Mijn  5G presentatie van 5 juli 2020 in de Hanzehof in Zutphen
= op YouTube:  Informatieavond over 5G in de Hanzehof te Zutphen 
= op Bitchute: Informatieavond over 5G 
Mijn Sophia mythe presentatie van 23 oktober 2020
= op Bitchute: De Sophia mythe, wétiko en zelforganisatie

 

 

Tot zover het nieuws rond De Hele Olifant in Beeld, Samenlevingen in Balans en mijn verdere werk.

Lieve groetjes,

Marja de Vries