Koningin

Transformatie van leren en onderwijs

In deze tijd van ingrijpende veranderingen zet Marja de Vries zich sinds 2003 in voor vernieuwingen op het terrein van leren en onderwijs. Hierbij streeft ze naar vormen van leren en onderwijs, die beter passen bij de hedendaagse kinderen, beter aansluiten bij de behoeften van deze tijd en die kinderen de kans geven om hun volledig potentieel te ontwikkelen. Dit vraagt om ingrijpende vernieuwingen binnen het algemeen openbaar onderwijs en vraagt bovenal om nieuwe uitgangspunten die voor iedereen aanvaardbaar zijn zonder gekleurd te zijn door een specifieke geloofsovertuiging, cultuur of tijd. Lees-meer...

Daarom beschrijft ze om te beginnen in het boek ‘De Hele Olifant in Beeld’ deze nieuwe uitgangspunten.

De hele Olifant
auteur: Marja de Vries
uitgever: Ankh-Hermes
verschenen 1 juni 2007
prijs: ca. € 29, 99 ISBN: 978 90 202 8460 7

De Hele Olifant in Beeld

Inzicht in het bestaan en de werking van Universele Wetten en
de Gulden Snede

door Marja de Vries

Dit boek is een synthese van enerzijds de gemeenschappelijke inzichten van vele verschillende wijsheidstradities in de werking van de Universele Wetten en de Gulden Snede en anderzijds de recente baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen die met deze eeuwenoude inzichten overeenstemmen. Hierdoor wordt in feite een geheel nieuw wereldbeeld zichtbaar en wordt het mogelijk om te begrijpen wat er nodig is om de balans te herstellen, zowel in onszelf als wereldwijd. Omdat deze wetmatigheden een universeel karakter hebben, zijn ze van toepassing op alle aspecten van ons individuele en maatschapplijke leven. Ze kunnen dan ook gebruikt worden als uitgangspunt bij alle persoonlijke en maatschappelijke vernieuwingen, die tot doel hebben meer in harmonie te zijn met onszelf en met het grotere geheel. Lees-meer...

En vervolgens beschrijft ze in het boek ‘Samenlevingen in Balans’ wat het betekent wanneer we de hele samenleving baseren op inzicht in de universele wetten.

Omslag SiBs
auteur: Marja de Vries 
uitgever: Ankh-Hermes 
verschenen 15 okt 2014
prijs: ca. € 29, 99 
ISBN: 978 90 202 1124 5  

Samenlevingen in Balans

Naar een toekomst in harmonie met de universele wetten

door Marja de Vries

Op dit moment zijn er twee paden naar de toekomst. Dat betekent dat we een keuze hebben. De enige echte oplossing op de lange termijn is de keuze voor het opnieuw vormgeven van 'Samenlevingen in Balans'. Marja de Vries verwijst met de term 'Samenlevingen in Balans' naar samenlevingen waarbinnen inzicht in de universele wetten een inherent onderdeel is van de cultuur. Hierdoor is de cultuur in lijn met wie wij in essentie zijn en in harmonie met de natuur. Samenlevingen in Balans zijn vreedzame, stabiele, egalitaire en florerende samenlevingen, die gekenmerkt worden door gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. De laatste tijd maken wisdomkeepers uit verschillende culturen hun eeuwenoude wijsheid over deze samenlevingen openbaar zodat we daar nu ons voordeel mee kunnen doen.
Dit boek laat zien dat 'Samenlevingen in Balans' en 'Samenlevingen uit Balans' twee verschillende en elkaar uitsluitende culturele systemen zijn met ieder een eigen fundament van nauw met elkaar samenhangende aspecten. Het allerbelangrijkste verschil is de staat van bewustzijn. Lees meer...

MarjaMei2012

Marja de Vries

Marja de Vries (1954) studeerde biologie en ecologie en werkte tien jaar als textielkunstenares. Op zoek naar inzicht in hoe wij als mensen in harmonie met de natuur kunnen leven, bezocht ze verschillende inheemse culturen en ontwikkelde haar intuïtieve communicatie met de natuur. Haar inzicht in de niet-fysieke werkelijkheid is zowel gebaseerd op trainingen volgens Amerikaans inheemse tradities als op persoonlijke directe ervaringen. De laatste jaren richt ze zich op vernieuwingen op het terrein van leren en onderwijs, die meer in lijn zijn met wie we in essentie zijn. Lees-meer...

wolves

Textielkunst

Gedurende tien jaar maakte maakte Marja de Vries als textielkunstenares wandkleden in opdracht, waarbij ze zich focuste op de energie van de persoon voor wie het wandkleed wordt gemaakt. De beelden die ze zo ‘ziet’ bracht ze over in materie. Voor meer hierover...