Omschrijving van de parallelle workshops op de themadag "Universele wetten en leren en onderwijs " op 1 oktober 2011 op het landgoed Duinlust:
 
 
'Anita Brouwers van Inspiratie voor kinderen' - zij werkt met basisschool kinderen met de universele wetten: "Zij weten het!"

Mijn naam is Anita Brouwers. Als kind was ik op zoek naar de waarheid “achter de dingen”. Wat is er aan het einde van het universum, en wat is niets? Later ging mijn zoektocht verder naar zingeving. Op allerlei manieren heb ik met kinderen mogen werken: als onderwijzeres, mimespeler, balletdocente, met kinderen filosoferen en schilderen. Zo ontdekte ik dat kinderen op verschillende manieren leren en dat hun echte weten in het hart zit, niet altijd in het hoofd. Nu werk ik met kinderen die het leven soms moeilijk vinden, bijvoorbeeld het lastig vinden zich te uiten, veranderingen in de gezinsituatie, zich angstig voelen of gepest worden.
Door veel lezen kwam ik enkele wetten tegen maar door het boek van Marja zag ik eindelijk de hele olifant. Als alle kinderen op hun zoektocht naar zingeving en het grote beeld, net als taal en rekenen, deze basisprincipes in beeld krijgen, kan hun leven meer stromen (wet v.d. minste weerstand) en doordat ze de grotere verbanden zien kan het vertrouwen in hun wereld terugkeren of versterken (door bijvoorbeeld de wet van ritme). Er zijn veel avonturen te beleven en te overwinnen  op je levensreis en door het herkennen van de wetten kun je daar beter mee omgaan, je bent soepeler, je geeft mee, je hebt meer overzicht om de dingen die je tegen komt op te vangen.
Spelend, knutselend of met dans en muziek reizen we kriskras door de wetten zoals ze zich voor doen, afhankelijk van interesse en levenssituatie van het kind, door bijvoorbeeld het land van tegenstelling (wet v.d. polariteit) naar spiegelland (spiegelprincipe) langs de wensboom (wet van aantrekking) varend op de levensrivier (wet v.d. minste weestand) komen we de laagjespoppen tegen (wet van overeenstemming) enzovoorts. En zo word je misschien de ridster of ridder van je eigen leven. Kinderen “weten” veel en door dat te spiegelen kan het vertrouwen in eenheid en verbondenheid  zich versterken. Graag wil ik met u ook uw ervaringen delen zo dat we elkaar kunnen inspireren. Voor meer info Inspiratie voor kinderen

Mirjam Spitholt werkzaam op de Saxion Hogeschool in Enschede - zij werkt o.a. in het kader van creative problem solving met studenten met de universele wetten.
Mijn naam is Mirjam Spitholt. Van origine ben ik docent bedrijfseconomie en ik ben verbonden aan de Saxion Hogeschool te Enschede. Aangezien ik een echte seeker en shaker ben, bleef dit niet beperkt tot  het geven van economische lessen maar kwamen de grote levensvragen vaak aan bod. Ik merkte dat de studenten zeer geïnteresseerd waren in: Wie ben ik? Wat wil ik? Welke invloed heeft het verleden op  je keuzes nu? Hoe werkt het universum? Vanuit die behoefte ontwikkelde ik het vak gelukskunde. Bij dit vak probeer ik de studenten handvatten te geven om zichzelf beter te leren begrijpen en laat ze op een andere manier naar zichzelf en daarmee naar anderen kijken.
We leren op school lezen, schrijven, rekenen en veel meer maar voor de bovenstaande materie is weinig ruimte binnen ons onderwijssysteem. Volgens mij en de studenten waarmee ik werk is dit van essentieel belang. Steeds meer durf ik zoveel mogelijk te vertrouwen op mijn intuïtie en stem ik mijn les af op dat wat er in de groep leeft.
Toen ik een jaar geleden het boek De Hele Olifant in Beeld ontdekte realiseerde ik me dat ik tot nu toe onbewust bekwaam was geweest.  Ik bleek veel te werken met de wet van de trilling en alle afgeleide wetten daarvan. Wat trek je aan in je leven? Wat zou je aan willen trekken? Wat zijn je beperkende overtuigingen? Welke lessen krijg je steeds weer? Uitmondend in waarom ben jij hier? Wat wil het leven van je? Wat is je (ziels)missie?
De wet van de eenheid komt eveneens aan de orde. Veelal ontstaat er in de lessen zo’n veilig groepsgevoel dat onze vorm wegvalt en we ons zo durven open te stellen dat we er niet meer omheen kunnen dat we allemaal uit dezelfde bron komen en een zijn! Op 1 oktober wil ik jullie een kijkje in de keuken geven van een docent met passie. Hopelijk werkt het aanstekelijk. Meer weten: www.mirjamspitholt.nl

Ton Langelaan van het Happy Life Centre - hij werkt met leerkrachten en leerlingen - ervaren van de Wet van Aandacht: 'Wat Je Aandacht Geeft Wordt Groter'.
Hallo allemaal. Ik ben Ton Langelaan. Ik ben eigenaar van trainingsbureau ‘het Happy Life Centre’, een organisatie die trainingen verzorgt voor leerkrachten, Geluksdagen voor basisscholen organiseert en die werkwijzen ontwikkelt om geluk in het onderwijs en de opvoeding een vaste plek te geven. Van origine ben ik leraar lichamelijke opvoeding en als bedrijfsadviseur (vanuit mijn studies bedrijfskundige economie en milieukunde) heb ik me jarenlang bezig gehouden met milieugedrag- en gedragsverandering. De werkwijzen, ervaringen en uitkomsten van die onderzoeken ben ik in 1999 gaan vertalen naar het onderwijs. ‘Wat je aandacht geeft wordt groter’ staat daarbij als universeel principe centraal. ‘De excellente leerkracht’ werd onze eerste training voor docenten gebaseerd op het gelijknamige boek van Willem Plomp (mijn toenmalige collega op de PABO in Amsterdam) en mij.
In 2007 zijn we dit met andere enthousiaste mensen uit het onderwijs gaan vertalen naar kinderen en het Happy Life Centre, voorheen het Geluksmuseum, komt met theater, muziek en dans, spetterende workshops en quiz naar de scholen toe. Met een uitgekiend  training- en middelenpakket kan een basisschool ervoor kiezen om ‘wat je aandacht geeft wordt groter’ als basis te nemen voor haar onderwijs en haar ontwikkeling. Omdat je nooit de gedachten of aandacht van een ander kunt denken zal de basis altijd liggen bij wat je als gebruiker van de werkwijze belangrijk vindt, waar je hart ligt en hoe je je talenten kunt inzetten voor een bijdrage aan het grotere geheel. In de workshop zal ik u meenemen naar de basis van wie we zijn en u daarbij een aantal vrolijke vertalingen laten ervaren van de voorkomende principes.
Zie voor meer over het Happy Life Centre www.happylifecentre.com en www.happylifecentre.com/universele-wetten-in-de-praktijk

Jos Toebes en Ritzo Bloem, directeuren van het ROC van Twente - delen hun praktijkervaringen en inzichten over waarom wat zij doen zo goed werkt
Jos Toebes en Ritzo Bloem werken alle twee als directeur bij het ROC van Twente. Jos Toebes is daar directeur van het MBO College voor Metaal, Eletrco & Installatietechniek en Ritzo Bloem is daar directeur van het MBO College voor Sport, Onderwijs & Cultuur. Als collega's hebben ze beide eindverantwoordelijkheid en sturen daarbij ieder zo'n 20 mensen direct aan en zo'n 200 tot 300 mensen indirect aan. Dat doen zij op een heel relaxte manier die tegelijkertijd in de praktijk erg goed blijkt te werken.
Vorig jaar hebben zij kennis gemaakt met de Universele Wetten tijdens het trainingstraject voor 'Touching the Community Soul' voor beslissers, beïnvloeders en/of uitvoeders op het gebied van organisatieontwikkeling. Een traject, dat georganiseerd wordt door Erik Mandersloot als onderdeel van het Strategy Center, Nyenrode Business Universiteit en waarvoor Marja de Vries was uitgenodigd om een presentatie te geven over de universele wetten. Naar aanleiding daarvan en na het lezen van 'De Hele Olifant in Beeld' was er voor hen veel herkenning in relatie tot hun praktijkervaring en manier van werken.
Tijdens de workshop
op 1 oktober zullen zij daarom graag hun praktijkervaringen en inzichten over waarom wat zij doen zo goed werkt delen. Bovendien zal Marja de Vries ook bij deze workshop aanwezig zijn om steeds daar waar van toepassing de link te leggen tussen hun visie, houding en manier van werken en de universele wetten. Zo zal duidelijk worden waar en hoe hun visie op leren en onderwijs en hun manier van organiseren en aansturen in overeenstemming is met de werking van de universele wetmatigheden. Voor meer over het ROC van Twente


 

 

terug