Meer informatie over Samenlevingen in Balans

Samenlevingen in Balans en de Oorspronkelijke Instructies
De bewaard gebleven informatie over en van vroegere 'Samenlevingen in Balans' en de enkele nog bestaande huidige 'Samenlevingen in Balans' maakt duidelijk dat deze samenlevingen zijn genbaseerd op wat bekend is als de Oorspronkelijke Instructies. Deze Oorspronkelijke Instructies onthullen wat er nodig is, om als mens en als menselijke samenleving optimaal te kunnen leven in harmoniemet al het andere. De kern van deze richtlijnen bestaat enerzijds uit inzicht in onze verantwoordelijkheid voor het handhaven van de dynamische balans in onszelf en in de natuur en anderzijds onze verantwoordelijkheid voor het onderhouden van 'goede relaties' met alles en iedereen (Hierin kunnen we de Wet van Eenheid en de Wet van Dynamische Balans herkennen).
Alle 'Samenlevingen in Balans' zeggen zich te baseren op een of andere versie van deze Oorspronkelijke Instructies, en allemaal leggen ze uit dat deze richtlijnen niet door iemand zijn bedacht, maar ooit aan alle samenlevingen wereldwijd zijn 'gegeven' en in feite neerkomen op een logische wederzijdse 'overeenkomst' met de natuurlijke omgeving. Bij nadere bestudring blijken de Oorspronkelijke Instructies niet alleen de Wet van Eenheid en de Wet van Dynamische Balans te betreffen, maar kunnen we er in feite alle universele wetmatigheden in herkennen.

Onze westerse samenleving was ooit ook een Samenleving in Balans
Onderzoek van onder andere de archeomythologe Marija Gimbutas (1921-1994) laat zien dat ook onze hedendaagse westerse cultuur ooit duizenden jaren lang een vreedzame florerende 'Samenleving in Balans' was. Haar onderzoek laat echter ook zien dat zo'n 5000 jaar geleden deze samenleving van Oud Europa uit balans is geraakt en sindsdien niet in staat is geweest om die balans te herstellen. De ingrijpende culturele veranderingen gingen gepaard met het kwijtraken van de Oorspronkelijke Instructies en een totale verandering van het wereldbeeld, dus met een algehele verandering van het inzicht over hoe de wereld in elkaar zit en wie wij als mens in essentie zijn en wat onze plek binnen het geheel is. Het was de verschuiving van een holistisch wereldbeeld gebaseerd op inzicht in de universele wetmatigheden en inzicht in ons onbeperkt menselijk potentieel naar het ons welbekende dualistische wereldbeeld, gebaseerd op afgescheidenheid en de overtuiging dat wij als mens beperkt zijn in wat we kunnen. Sinds die ingrijpende veranderingen is het inzicht in de werking van de universele wetmatigheden ook niet langer een onderdeel van onze cultuur en zijn we zelfs het bestaan van de universele wetmatigheden samen met wat het betekent om te floreren uit het oog verloren. In deze 'Samenleving uit Balans' is niet zoals in 'Samenlevingen in Balans' onze natuurlijke staat van balans waarin we optimaal kunnen functioneren de normale staat van zijn, maar wordt een staat van permanente onbalans beschouwd als de normale staat van zijn.

Riane Eisler: Samenlevingen in Balans zijn Partnerschapsamenlevingen
De Oostenrijks/Noord-Amerikaans historica Riane Eisler gaf al in 1987 bekendheid aan het bestaan van 'Samenlevingen in Balans' die zij partnerschapsamenlevingen of gylanische samenlevingen noemt. In haar studie van ruim 30 jaar keek zij opnieuw naar de geschiedenis, dit keer niet alleen naar de geschiedenis van de helft van de mensheid (mannen), maar naar de geschiedenis van de gehele mensheid en dus niet alleen naar die van mannen, maar ook naar die van vrouwen. En ze keek niet alleen naar de geschiedenis waarover geschreven bronnen bestaan maar ook naar de periode daarvoor. Haar baanbrekende boek hierover is De Kelk en het Zwaard, Onze geschiedenis, onze toekomst. Antropoloog Ashley Montagu beschreef dit boek ooit als het belangrijkste boek sinds Darwin's Origin of Species.
In dit boek beschrijft ze onze Europese geschiedenis o.a. gebaseerd op het archelogisch onderzoek van Marija Gimbutas naar de Oud Europese cultuur, zodat duidelijk wordt dat ook de westerse cultuur begon met een periode van een paar duizend jaar vreedzame en matrilineaire Samenlevingen in Balans. Zo'n 5000 jaar geleden raakte deze cultuur uit balans, omdat ze onder de voet gelopen werden door Samenlevingen uit Balans. Geïnspireerd door het werk van Riane Eisler is in China vergelijkbaar archelogisch onderzoekgedaan en ook daar blijkt dat meer dan 5000 jaar geleden er een lange periode is geweest van een vreedzame, matrilineaire en florerende Samenleving in Balans, die rond 5000 jaar geleden op de meeste plekken plaats heeft gemaakt voor eenSamenleving uit Balans.

Het eerste en tweede wereldwijde congres over 'Samenlevingen in Balans'

Inmiddels is er steeds meer interesse in 'Samenlevingen in Balans' en wordt er vanuit vele verschillende disciplines ondeerzoek naar gedaan. Zo concludeert de Duitse historica Heide Göttner-Abendroth, onderzoekster van matriarchale samenlevingen, dat matriarchale samenlevingen 'Samenlevingen in Balans' te zijn. Zij is de oprichtster van International Academy HAGIA en organiseerde in 2003 samen met de minister van vrouwenzaken Marie-Josée Jacobs van Luxemburg het eerste 'World Congress on Matriarchal Studies' onder de titel "Samenlevingen in Balans", dat bezocht werd door bijna 500 mensen. (klik hier voor Informatie en samenvattingen van de presentaties)
Spoedig werd dit eerste congres gevolgd door het tweede 'World Congress on Matriarchal Studies' in 2005 in de Texas State University, San Marcos, USA, georganiseerd door Heide Göttner-Abendroth en Genevieve Vaughan van het Center for the Study of the Gift Economy, onder de titel "Samenlevingen in Vrede".
In het najaar van 2009 is het boek  Societies of Peace: Matriarchies, Past, Present and future onder redactie van Heide Goettner-Abendroth verschenen. In dit boek zijn de presentaties van beide Wereld Congressen gepubliceerd. Sommige van deze presentaties zijn ook hier te vinden.
Het derde congres in 2009 over het paradigma van geven
In 2009 was het derde congres onder de titel "A (M)other world is possible: Matriarchal Studies and the Gift Paradigm". Dit congres vond plaats in Toronto in Canada en tijdens dit congres stond met name een ander paradigma voor economie centraal, o.a. gebaseerd op de logica van het geven van giften. "Als mensen leven we in de gift ook al geraliseren we ons dat niet," legt Genevieve Vaughan, "Iedere inademing is vrij, een gift, en met iedere uitademing geven we een gift aan de bomen." Ze legt uit dat moeders in feite de dragers van het gift geven paradigma zijn, niet omdat ze altruïstisch of beter zijn dan anderen, maar omdat moeder aan kinderen geven niet - itt tot uitwisselen -om iets van gelijke waarde terug te ontvangen, maar in de allereerste plaats om in de behoefte van het kind te voorzien. Zie voor haar keynote presentatie "A Maternal Humanity and the Gift Paradigm" op video.
Ook de andere presentaties van dit congres zijn beschikbaar op video - dit zijn zowel van vrouwen uit westerse culturen als van vrouwen met een achtergrond in Samenlevingen in Balans zoals o.a.
= Barbara Mann (Seneca, USA) 'Listen to your Mother'
= Malika Grasshoff (Kabyle Berder, Noord-Afrika) 'The Meaning of Motherhood among the Berber of North Africa' (zie ook haar boek in de boekenlijst hieronder)
= Marina Meneses (Juchitan, Mexico) 'About the life of a Juchitecan mother'
= Sobonfu Somé (Dagara, Burkina Faso) 'The Gift of Mothering' (zie ook haar boeken in de boekenlijst hieronder)
= Valentina Pakyntein (Khasi, India) 'Khasi Matriarchal Social Structure'.
= Agnes Williams (Seneca, USA) 'Original Instructions Practised Today.'

De Minangkabau: een hedendaagse 'Samenleving in Balans'

Noord-Amerkaans antropologe Peggy Reeves Sanday deed twintig jaar onderzoek te midden van de grootste en meest stabiele hedendaagse matrilineaire samenleving, de samenleving van de Minangkabau op West-Sumatra in Indonesië. Deze moderne samenleving bestaat uit zo'n 4 miljoen mensen en wordt door de mensen zelf een matriarchaat genoemd. Peggy Reeves Sanday schreef een prachtig boek over haar inzichten in deze samenleving: Women at the Center, Life in a Modern Matriarchy, 2002, Cornell University Press, Ithaca, NY, USA.

Samenlevingen in Balans zijn egalitaire samenlevingen
De conclusie dat hoe hiërarchischer en ongelijker een samenleving is des te minder optimaal de samenleving functioneert voor iedereen, is ook de conclusie van het boek The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better, 2009, van de Britse epidemologen Richard G. Wilkinson en Kate Pickett. Zij zijn pioniers in de studie van de gevolgen van ongelijkheid op mensen en hun boek, dat uitsluitend het resultaat is van wetenschappelijk onderzoek, laat zien dat grote inkomensongelijkheid binnen samenlevingen schadelijk is voor de sociale samenhang, de gezondheid en de levenskwaliteit van iedereen, dus zowel van arm als rijk. Zie voor meer info ook de website: www.equalitytrust.org.uk

Vele 'niet conventionele' namen voor 'Samenlevingen in Balans'
Inmiddels is ook de antropoloog Charles Maisels tot een vergelijkbare conclusie als Riane Eisler gekomen, namelijk dat er in essentie twee verschillende modellen voor een beschaving onderscheiden kunnen worden. Het ene model beschrijft hij in zijn boek Early Civilizations of the Old World (1999) als het bekende staats model dat in essentie patriarchaal is. Het andere model beschrijft hij als een samenleving ‘waarvoor tot op heden nog geen conventionele naam bestaat’. Het onderstaande schema laat zien, dat steeds meer mensen vaststellen dat er twee soorten samenlevingen bestaan en dat er al heel veel verschillende voorstellen zijn gedaan voor namen voor beide samenlevingen dat ik 'Samenlevingen in Balans' en 'Samenlevingen uit Balans' noem:

Samenlevingen in Balans Samenlevingen uit Balans Bron
Het Pad van Eén Hart Het pad van “twee harten” Hopi Profetie, twee verschillende, onverenigbare manieren van leven
Cooperative societies Competitive societies Margaret Mead, Cooperation and Competition Among Primitive Peoples, (1961) Beacon Press, Boston
Southern Cradle-Egyptian Model

Northern Cradle-Greek Model

Cheikh Anta Diop, The Cultural Unity Of Black Africa (1976) Third Worls Press, Chicago, Illinois
'Zijn' 'Hebben' Erich Fromm, Een kwestie van hebben en zijn (1976)
Partnerschapmodel Dominatormodel Riane Eisler, De Kelk en het Zwaard, Onze geschiedenis, onze toekomst (1987)
Matriarchaat Patriarchaat Heide Göttner-Abendroth,  Das Matriarchat I (1988)
Children of Light from Onbroken Nations Children of Darkness from Broken Nations Song of Waitaha (1989) en Whispers of Waitaha (1989)
Those who follow the Beauty Path Those who chose to follow the crooked trail    Jamie Sams & Twylah Nitsch, Other Council Fires were here before ours, (1991) Seneca (Irokezen)
Matristic (woman-centered) Patriarchaat (androcratisch) Marija Gimbutas, The Civilization of the Goddess: The World of Old Europe (1991) 
Sharing peoples Angry peoples Paula Underwood, The Walking People (1993) Oneida (Irokezes)
Coherent Societies (Incoherent Societies) Mae-Wan Ho, ‘Natural Being and a Coherent Society’(1996)
De Cirkel van Gratie
(Psychisch
gezonde samenlevingen)
De Cirkel van Trauma 
(Getraumatiseerde samenlevingen)
Peter A. Levine, De tijger ontwaakt, traumabehandeling met lichaamsgerichte therapie (1997)
Matrisme Patrisme   James DeMeo, Saharasia, The 4000 BCE Origins of Child Abuse, Sex-Repression, Warfare and Social Violence in the Deserts of the Old World (1998)
Een samenleving ‘waarvoor tot op heden nog geen naam bestaat’ patriarchale samenlevingen Charles Maisels Early Civilizations of the Old World (1999)
Societies of Balance Patriarchal Societies Heide Göttner-Abendroth, (verwijzend naar sociale balans) op het eerste congres over matriarchaten (2003)
Oude culturen Jonge culturen Thom Hartman, De Laatste uren van het oude zonlicht, (2004)
Oecomene model Patriarchaal model Harald Haarmann (2005)
PreFallen en Unfallen Peoples Fallen Societies  Steve Taylor, The Fall, The evidence for a Golden Age, 6000 years of insanity, and the dawning of a new era (2005)
Moederland Vaderland Annine van der Meer, Van Venus tot Madonna, een verborgen geschiedenis, 2006)
Earth Community Empire David C. Korten, The Great Turning (2006)
First Nation societies (“second” Nation societies) Lee Maracle, Make a beautiful way, the wisdom of Native American Women, (2008)
Progressive societies Regressive societies Kay Givens McGowan, Make a beautiful way, the wisdom of Native American Women, (2008)
Societies of Peace (Oorlogzuchtige en
straffende samenlevingen)
Heide Göttner-Abendroth, Societies of Peace, Matriachies Past, Present and Future (2009)
Functionele
samenlevingen
Patriarchale en daarom
disfunctionele samenlevingen
Claudio Naranjo, Het helen van de beschaving (2009/2012), p. 148)
Samenlevingen die leven volgens de Oorspronkelijke Instructions Samenlevingen die de Oorspronkelijke Instructies zijn vergeten Manitonquat (Wampanoag Nation, Noord-Amerika) The Oroginal Instructions (2009)
Samenlevingen in Balans Samenlevingen uit Balans Marja de Vries, Samenlevingen in Balans, 2014

 

De onlosmakelijk met elkaar samenhangende aspecten van een cultuur

De vele verschillende namen maken duidelijk dat we vanuit vele verschillende perspectieven tot dezelfde conclusie kunnen komen, dat beide soorten samenlevingen geheel van elkaar verschillen. In mijn boek 'Samenlevingen in Balans' laat ik zien dat er hierbij drie zaken onlosmakelijk met elkaar samenhangen, namelijk het wereldbeeld, de staat van bewustzijn en de manier van organisatie:

De onlosmakelijk met elkaar samenhangende aspecten:

1. ons wereldbeeld

2. onze staat van bewstzijn en

3. de manier waarop we onze samenleving organiseren.

samenhang

Terwijl in 'Samenlevingen uit Balans' het dualistisch wereldbeeld, de staat van permanente onbalans staat en hiërarchische organsiatievormen niet in overeenstemming zijn met de werking van de universele wetmatigheden, zijn in 'Samenlevingen in Balans' een holistisch wereldbeeld, de natuurlijke staat van zijn in balans en organsiatievormen gebaseerd op gelijkwaardigheid, partnerschap en zelforganisatie wel in overeenstemming met de werking van de universele wetmatigheden. Omdat deze aspecten onlosmakelijk met elkaar samenhangen en we niet een aspect kunnen veranderen zonder ook de andere twee te veranderen vraagt de transformatie van 'Samenlevingen uit Balans' naar 'Samenlevingen in Balans' om een ingrijpende transformatie van het hele systeem.

Onze staat van bewustzijn is primair
Bij deze transformatie is onze staat van bewustzijn primair. De transformatie van de staat van permanente onbalans naar de natuurlijke staat van bewustzijn in balans betekent voor velen van ons niet alleen het ons eigen maken en belichamen van de universele wetmatigheden, maar bovendien het helen van kleine of grotere trauma's, die we in ons leven hebben opgelopen en die blokkerend werken zolang we ze niet geheeld hebben.  Volgens traumadeskundige Peter A. Levine zijn de meesten van ons getraumatiseerd. Baby’s en kinderen zijn het meest gevoelig voor traumatisering. Daarom zijn traumatische reacties vaak terug te voeren op de vroege kindertijd. Maar wanneer het ons lukt om onze trauma's te helen en als gevolg daarvan de natuurlijke staat van bewustzijn in balans meer en meer te ervaren als onze normale staat van zijn, dan is een logisch gevolg daarvan dat onze kijk op de wereld verandert en we het dualistrisch wereldbeeld vervangen voor een holistisch wereldbeeld en we niets lievers willen dan ook ons leven en onze samenleving en alle aspecten daarbinnen te organiseren in overeenstemming met de werking van de universele wetmatigheden en dus op basis van gelijkwaardigheid, partnerschap en zelforganisatie.
Daarnaast kunnen we natuurlijk bij alle keuzes die we maken vandaag, morgen en de dagen daarna, zowel in ons persoonlijk leven als in ons maatschappelijk leven, ons steeds opnieuw afvragen of de keuze die we maken bij zal dragen aan verdere onbalans of aan het herstellen van de balans - zowel in onszelf als wereldwijd.

Leren en onderwijs in balans
Wanneer we de informatie over 'Individuen in Balans' en 'Samenlevingen in Balans' met elkaar combineren, wordt ook duidelijk wat 'Onderwijs in Balans' is: 'Onderwijs in Balans' is onderwijs waarbij inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van de onderwijscultuur, zodat het mogelijk wordt dat docenten en leerlingen hun zijn en handelen in lijn brengen met de werking van de universele wetmatigheden, en iedereen zijn of haar unieke talenten optimaal kan ontwikkelen en daarmee op een unieke wijze bij kan dragen aan het welzijn van alles en iedereen. In andere woorden, voor de transformatie van leren en onderwijs is enerzijds nodig van de individuen die werkzaam zijn met kinderen (niet alleen de leerkrachten, maar ook de ouders) dat zij 'Individuen in Balans' zijn. Maar zolang die individuen én dat onderwijs onderdeel zijn van een 'Samenleving uit Balans', vraagt het erg veel energie om dat 'Onderwijs in Balans' in stand te houden. Het is wel een belangrijke tweede stap, die laat zien wat er mogelijk is, maar tegelijkertijd nog steeds slechts een deel van het verhaal.  
Onderwijs neemt bij de transformatie van de samenleving tegelijkertijd een heel belangrijke plek in, want het onderwijssysteem kan zowel de bestaande 'Samenleving uit Balans' in stand houden en versterken, als juist ook een zeer belangrijke rol spelen bij de verschuiving van een 'Samenleving uit Balans' naar een 'Samenleving in Balans'. Zodra we dit met ons allen inzien en voor dit laatste kiezen, zal de transformatie zowel van het onderwijs als van de samenleving als geheel zeer snel kunnen verlopen.

Op de hoogte blijven via mijn nieuwsbrief?

Het is mogelijk om je emailadres door te geven om op de hoogte gehouden te worden van de de laatste ontwikkelingen rond mijn derde boek in wording die gaat over de organisatie binnen 'Samenlevingen in Balans'. Een simpel mailtje met je emailadres is voldoende.
Vorige nieuwsbrieven.

Boeken en artikelen:
= Mare Cromwell, Message From Mother... Earth Mother, 2012, Pamoon Press, Frederick, Maryland, USA.
= Heide Göttner-Abendroth, Matriarchal Societies, Studies on Indigenous Cultures Across the Globe, 2012, Peter Lang Pub Inc.
= Claudio Naranjo, Het Helen van de Beschving, een radicale visie op onze cultuur, 2012, Ankh-Hermes, Utrecht.
= Charles Eisenstein, Sacred Economics, Money, Gift & Society in the Age of Transition, 2011, Evolver Editions, Berkeley, CA. Ook online te lezen of te downloaden. Een zeer helder boek dat zowel uitlegt waarom de huidige economie niet werkt als wat het alternatief is: een economie in lijn met de universele wetten die bij draagt aan het welzijn van alles en iedereen.
= Malcolm Hollick & Christine Connelly, Hope for Humanity: How understanding and healing trauma could solve the planetary crisis, 2011, O-Books, Winchester, UK.
= Peter A. Levine, In an Unspoken Voice - How the Body Releases Trauma and Restores Goodness, 2010, North Atlantic Books, Berkeley, CA, USA (over traumahealing - op individueel niveau en op het niveau van samenlevingen - als sleutel voor de transformatie van Samenlevingen uit Balans naar Samenlevingen in Balans).
= In the Spirit of We'Moon - Celebrating 30 years - An anthology of Art and Writing, 2010, Mother Tongue Ink, Estacada, OR, USA. (over 30 jaar wereldwijde praktische ervaring van samenleven op basis van gelijkwaardigheid, herontdekking en herwaardering van het vrouwelijke aspect en aardeverbonden spiritualiteit)
= Marilyn Mandala Schlitz, Cassandra Vieten & Elizabeth M. Miller: Worldview Transformation (2010)
= Reinout Guépin, Eenoog in het land van de blinden, de herontdekking van aether, 2010, Frontier Publishing, Amsterdam (naar het leven van de Oostenrijkse boswachter en uitvinder Viktor Schauberger: door onbevooroordeeld observeren van de natuur kunnen we leren hoe het leven werkt en hoe wij mensen alle aspecten van ons leven in overeenstemming kunnen brengen met de principes volgens welke de natuur werkt: de universele wetmatigheden)
= Heide Goettner-Abendroth, ed., Societies of Peace: Matriarchies, Past, Present and future, 2009, Inanna Publications, Toronto, Canada. (publicatie van de presentaties van de twee Wereld Congressen over matriarchale samenlevingen in 2003 en 2005)
= Richard G. Wilkinson & Kate Pickett, The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better, 2009, Allen Lane, Penguin Books (resultaat van 30 jaar onderzoek van twee Britse epidemologen dat laat zien dat hoe groter in een land of in een staat (in de USA) de inkomensverschillen zijn tussen arm en rijk, des te slechter gaat het uiteindelijk met iedereen op vrijwel alle sociale en maatschappelijke aspecten zoals fysieke en geestelijke gezondheid, verslaving, misdaad, onderwijsprestaties etc.)
= Melissa K. Nelson, (ed), Original Instructions, Indigenous Teachings for a Sustainable Furture, 2008, Bear & Company, Rochester, Vermont, USA. (presentaties van 16 jaar Bioneer Conferenties, ontmoeting van inheemse wijsheid en westerse wetenschap)
= Riane Eisler, The Real Wealth of Nations, Creating a Caring Economics, 2007, Berrett-Koehler Publishers, Inc. San Francisco, CA, USA. (over toepassing van het partnerschapmodel in de economie)
= Malikam, Symbols and Magic in the Arts of Kabyle Women, 2007, Peter Lang, New York, USA. (over de Samenleving in Balans van de Kabyle Berbers in Algerije)
= Annine van der Meer, Van Venus tot Madonna, een verborgen geschiedenis, 2006, Uitgeverij Synthese bv. (over de vroege culturen waarin de vrouw als moeder een centrale rol had en hoe die 'moederlanden' zoek raakten en nu weer in de belangstelling komen)
= Georgia Kelly: The Power of Culture: An Exploration of Collective Transformation en Culture and Mythos (2006).
= David C. Korten, The Great Turning: From Empire to Earth Community, 2006, Berrett-Koehler Publishers, Inc. Sam Francisco, CA, USA.
= Barbara L. Fredrickson and Marcial F. Losada, 'Positive Affect and the Complex Dynamics of Human Flourishing', in American Psychologist, October 2005, Vol. 60, No. 7, 678–686.
= Cristina Biaggi, The Rule of Mars, Readings on the Origins, History and Impact of Patriachy, 2005, Knowledge, Ideas & Trends (KIT), Manchester, Ct, USA. (over de mogelijke redenen van de verschuiving van matriarchaten naar patriarchaten)
= Steve Taylor, The Fall, The evidence for a Golden Age, 6000 years of insanity and The Dawning of A New Era, 2005, O-books, Wincherster, UK.
= Sobonfu E. Somé, Falling out of Grace, Meditations on Loss, Healing and Wisdom, 2003, North Bay Books, El Sobrante, CA, USA.
= Peggy Reeves Sanday, Women at the Center, Life in a Modern Matriarchy, 2002, Cornell University Press, Ithaca, NY, USA. (over de Samenleving in Balans van de Minangkabau in West Sumatra)
= Paula Underwood, The Great Hoop of Life, volume 1, A Traditional Medicine Wheel for Enabling Learning and for Gathering Wisdom, 2000, A Tribe of Two Press, San Anselmo, CA, USA.
= Riane Eisler, Tomorrow's Children, A Blueprint for partnership Education in the 21ste Century, 2000, Westview, Cambridge, MA, USA. (over toepassing van het partnerschapmodel in het onderwijs)
= Queen Afua, Sacred Woman, A Guide to Healing the Feminine Body, Mind, and Spirit, 2000, One World Ballantine Books, New York, USA. (Overgeleverde wijsheid van de Khamitische Nubische Samenleving, een Samenleving in Balans waar de oude Egyptische cultuur uitvoortgekomen is).
= Mustafa Gadalla, Egyptische Kosmologie, 1997/2000, Ankh-Hermes bv, Deventer.
= Sobonfu E. Somé, Welcoming Spirit Home, Ancient African Teachings to Celebrate Children and Community, 1999, New World Library, Novato, CA, USA.
= James DeMeo, Saharasia, The 4000 BCE Origins of Child Abuse, Sex-Repression, Warfare and Social Violence in the Deserts of the Old World (1998), OBRL, Oregon, USA.
= Peter A. Levine, De Tijger ontwaakt, traumabehaneling met lichaamsgrichte therapie, 1997, Uitgeverij Altamira, Haarlem. (over wat nodig is om ons te bevrijden uit de staat van permanente onbalans en weer terug te keren naar onze natuurlijke staat van zijn in balans)
= Riane Eisler, De Kelk en het Zwaard, Onze geschiedenis, onze toekomst, 1997 Ned. vertaling, Uitgeverij Entheon, Nijmegen, oorsp. titel The Chalice and the Blade, Our History, Our Future, 1987, HarperSanFrancisco, CA, USA. (over onze Europese geschiedenis die begon met een periode van een paar duizend jaar als vreedzame en matrilineaire Samenlevingen in Balans en die zo'n 5000 jaar geleden uit balans raakten, omdat ze onder de voet gelopen werden door Samenlevingen uit Balans)
= Mae Wan Ho, 'Natural Being and a Coherent Society', to appear in Evolution, Order and Complexity (E.L. Khalil and K.E. Boulding eds.), London: Routledge, 1996.
= Marija Gimbutas, The Goddesses and Gods of Old Europe, Myths and Cult Images, 1982/1996, University of Califormia Press, Berekely, Los Angeles, CA, USA. (over de geschiedenis van de matrilineaire cultuur van Oud Europa van 6500 - 3500 voor Chr. op basis van archeomythologie)
= Hyemeyohsts Storm, Lightningbolt, 1994, Ballantine Books, New York.
= Paula Underwood, The Walking People, Native American Oral History, 1993, A Tribe of Two Press, San Anselmo, CA, USA. (de mondeling doorgegeven geschiedenis van meer dan 10.000 jaar vreedzame Samenleving in Balans van de Oneida, een van de 5 Iroquois nations).
= Helena Norberg-Hodge, Ancient Futures, Learning from Ladakh, 1991, Oxford University Press.
= Paula Gunn Allen, Grandmothers of the Light, A Medicine Woman's sourcebook, 1991, Beacon Press, Boston, USA. (over Noord-Amerikaanse inheemse Samenlevingen in Balans)
= Song of Waitaha, The Histories of a Nation, being the teachings of Iharaira Te Meihana, Wiremu Ruka Te Korako, Taare Reweti Te Maiharoa, Perenara Hone Hare, Heremia Te Wake and Renata Kauere, 1989 (de mondeling doorgegeven geschiedenis van 67 generaties van de vreedzame Samenleving in Balans van de Nation of Waitaha uit Nieuw Zeeland).
= Whispers of Waitaha, Traditions of a Nation, The Grandmother Stories, by Heeni Herewaks Te Ua, Karoraina Hiiri Te Kora Kora, Titiraukura Te meihana Te Aho Ward-Holmes, Te Miringga Te Ua Te Whata Harris, Meremarotini Baker-Te Korakora, Rangitakina Te Wharau Harris Ruka-Te Korakora, Erana Watene Robinson-Te Pai and Ivy Elizabeth Baird McAnergney1989 (de mondeling doorgegeven tradities van de vreedzame Samenleving in Balans van de Nation of Waitaha uit Nieuw Zeeland).
= Paula Gunn Allen, The Sacred Hoop: Recovering the Feminine in American indian Traditions, 1986, Beacon Press, Boston, USA. (over Noord-Amerikaanse inheemse Samenlevingen in Balans)
= Erich Fromm, Een kwestie van hebben of zijn; grondslagen voor een nieuwe levensoriëntatie in de consumptiemaatschappij, 1976/1983, Bijleveld Utrecht.