De Hele Olifant - nieuwsbrief - april 2013

 

Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alles en iedereen.
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.


Lieve mensen,

Terwijl het er dan eindelijk op begint te lijken dat het voorjaar er echt aankomt is hier weer een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen rond mijn boek De Hele Olifant in Beeld, de Engelse editie daarvan als The Whole Elephant Revealed, mijn streven bij te dragen aan de transformatie naar ‘Samenlevingen in Balans’ en de transformatie van leren en onderwijs naar ‘Leren en Onderwijs in Balans’ zodat leren en onderwijs niet alleen in lijn zal zijn met wie wij en de kinderen in essentie zijn, maar ook een belangrijke rol bij dit alles kan spelen.


De Hele Olifant in Beeld
- belangstelling en toepassing
Ik ben blij dat ik met jullie kan delen dat de belangstelling voor de universele wetten en het boek De Hele Olifant in Beeld er nu, 6 jaar na de publicatie, nog steeds volop is.
= Dat blijkt niet alleen uit het feit dat ik dit jaar al weer zeven keer verspreid door het hele land een presentatie heb gegeven voor volle en soms zelfs overvolle zaaltjes (in Amsterdam, Katlijk bij Heerenveen, Bunnik, Sittard, weer Amsterdam, Dronten en Tilburg).
= Het blijkt ook uit het feit dat de helft van de 6e druk (die verscheen in oktober 2012) van De Hele Olifant in Beeld nu alweer verkocht is.
= Verder blijkt het uit de enthousiaste mailtjes die ik nog steeds ontvang van mensen die het boek recent hebben gevonden en gelezen, of al langer geleden en het nu gaan gebruiken als inspiratie bij hun werk.
= En natuurlijk blijkt het uit de steeds weer nieuwe uitnodigingen voor presentaties (zie de agenda hieronder).
‘Het lied van de Hele Olifant’ een dag samen met Jan Kortie op vrijdag 28 juni 2013
Een daarvan wil ik hier in het bijzonder noemen: de dag samen met stembevrijder Jan Kortie op 28 juni. Op dezedag, staan de universele wetten en zingen centraal. Een paar jaar geleden ontmoette ik Jan Kortie en dat leidde tot inspiratie over en weer. Jan heeft mij nu uitgenodigd om samen met hem een dag te geven om deze gedeelde inspiratie verder te verspreiden. Voor wie Jan Kortie niet kent, hij legt zijn werk als volgt uit: eigenlijk bestaan er twee manieren van zingen:
= Je kunt je best doen om zo goed mogelijk te zingen, in de hoop dat anderen het mooi vinden, of minstens niet al te lelijk. Je zingt dan eigenlijk van buiten naar binnen, want de focus ligt op het resultaat dat op een of andere manier de buitenwereld moet bevallen. Deze manier van zingen is in onze cultuur volstrekt ingeburgerd.
= Of je kunt zingen wat er in jou leeft, moeiteloos. Dat zou je van binnen naar buiten zingen kunnen noemen. Geven wat er in jou is. Zingen omdat je wil zingen, niet om iets te bereiken.
Over deze laatste manier van zingen gaat stembevrijding. Omdat alles in de wereld gehoorzaamt aan de universele wetten, geldt dat ook voor zingen. De inzichten in de universele wetten bleken verhelderend voor het werk van Jan en de stembevrijdingsbenadering van Jan bleek een prachtige manier om te oefenen met het toepassen van de inzichten in de universele wetten. Het belooft een boeiende en zeer gevarieerde dag te worden. Meer informatie over deze dag vind je in de onderstaande agenda en hier . Meer over het werk van Jan Kortie is te vinden op zijn website

Het Engelse boek ‘The Whole Elephant Revealed’
Hoewel de verkoop van de Engelse vertaling van De Hele Olifant in Beeld o.a. van wege het feit dat ik geen internationale bekendheid heb, nog steeds wat traag op gang aan het komen is, lijkt er toch wel iets te gebeuren.
Ook op een verplichte literatuurlijst in de VS

Zo kreeg ik laatst een mailtje uit de VS van iemand die me niet alleen schreef dat ze met veel enthousiasme mijn boek had gelezen (“Just what I needed!”), maar ook dat ze The Whole Elephant Revealed had gelezen, omdat het één van de twee boeken (naast het boek Infinite Mind van Valerie Hunt) is op de verplichte literatuurlijst voor deelnemers van een energie-healingscursus van Lisa Murphy, die zij volgde. En bovendien schreeft ze dat ze van plan is om het boek nu aan veel van haar vrienden en collega’s te geven. In dat kader informeerde ze zelfs: “Do you sell the books in bulk at a discount?” Dus dat is in ieder geval één enthousiaste ambassadeur voor mijn boek!
Artikelen
Dit voorjaar zal mijn boek in Engeland ook wat meer onder de aandacht komen, want zowel het Engelse tijdschrift Watkins Mind Body Spirit magazine als het Engelse tijdschrift The Healing Trust Magazine hebben mij gevraagd of ik een kort artikel over mij boek zou willen schrijven. In mei zal het nummer van Watkins Mind Body Spirit magazine verschijnen met mijn bijdrage en in juni het nummer van The Healing Trust Magazine en in dit laatste tijdschrift zal niet alleen mijn bijdrage staan maar ook een recensie van hen over mijn boek. Hoewel beide tijdschriften met een relatief kleine oplage hebben, ben ik benieuwd wat dat gaat opleveren.

De Hele Olifant en Samenlevingen in Balans
Verder werd ik gevraagd om een artikel te schrijven voor een boek over het programma ‘Touching the Community Soul’, een programma voor beslissers, beïnvloeders en/of uitvoeders op het gebied van organisatieontwikkeling. Voor dit programma, dat een onderdeel is van het Strategy Center, Nyenrode Business Universiteit en dat wordt georganiseerd door Erik Mandersloot, ben ik in 2010, 2011, 2012 en opnieuw in 2013 uitgenodigd als keynote speaker om niet alleen om over de universele wetten te spreken, maar ook over ‘Samenlevingen in Balans’. Dit boek met dezelfde titel: ‘Touching the Community Soul’ is samengesteld door Jaspar Roos en Caroline Dekker en in maart 2013 verschenen. Voor wie mijn bijdrage wil lezen, gebruik deze link: 'Hoe kunnen we weten of anders ook werkelijk een verbetering is en niet achteraf slechts een volgende variatie van hetzelfde blijkt te zijn? Voor wie het hele boek wil lezen, het kost € 20,- en is te bestellen via Jouk van Dam(jouk@touchingthecommunitysoul.nl)
Sacred Economics – Economie in lijn met de universele wetten: Economie = Ecologie
Voor iedereen van jullie die zit te wachten op het verschijnen van mijn tweede boek kan ik vertellen, dat ik er weer volop mee bezig ben geweest en dat ik mij op dit moment volledig aan het verdiepen ben in de economie van ‘Samenlevingen in Balans’, dus een economie die in lijn is met de universele wetten en daarom ook vanzelfsprekend in harmonie met de natuur: dwz. waar geldt dat Economie = Ecologie.
Terwijl ik me daar al een globaal beeld van had gevormd op basis van de informatie die ik heb gevonden over hele oude, vroegere en enkele nog bestaande ‘Samenlevingen in Balans’, vond ik kort geleden tot mijn grote vreugde hetboek Sacred Economics dat recent is verschenen en dat hier vrijwel naadloos op aansluit en me enorm helpt om het een en ander goed te kunnen onderbouwen. De auteur Charles Eisenstein beschrijft in zijn boek ‘Sacred Economics, Money, Gift & Society in the Age of Transformation’ (2011)
= in het eerste deel op een voor  economie-leken begrijpelijke manier de historische achtergrond van onze huidige economie inclusief alle (inmiddels veelal achterhaalde) aannames waarop die gebaseerd is en waarom het onvermijdelijk tot de huidige crisis heeft geleid.
= In het tweede deel beschrijft hij welke ingrijpende veranderingen (inclusief onze manier van denken) er nodig zijn voor het creëren van wat hij noemt een Heilige Economie en waarin ik tot mijn vreugde een economie in lijn met de universele wetten herken. Het is bovendien een hoopvol verhaal, omdat hij aan de hand van vele voorbeelden ook beschrijft dat er op dit moment al heel veel aanwijzingen zijn voor bewegingen in de gewenste richting!
= In het derde deel legt hij o.a. uit dat zo’n Heilige Economie echter alleen echt zal gaan werken, als het gepaard gaat met een transformatie van bewustzijn van ons, als individuen. Dus ook daarmee sluit hij aan bij hoe ik mij dat voorstel!
Kortom, ik kan iedereen, die benieuwd is naar mijn tweede boek en/of wil begrijpen wat er nu eigenlijk met onze hedendaagse economie aan de hand is, nu al vast van harte aanraden om dit boek te lezen. In lijn met de Heilige Economie die o.a. een Gift Economie is, is het boek Sacred Economics niet alleen als gewoon boek te koop (bv. bij bol.com), maar ook gratis online op zijn website te vinden: http://sacred-economics.com/read-online/ Daar is ook te zien dat het boek op dit moment per hoofdstuk in veel talen vertaald wordt en op dit moment is daar de Inleiding en Hoofdstuk 11 ook al in het Nederlands te vinden.
Conferentie van AcademiaPanSophia en het herstel van de balans
Dat aspecten van ‘Samenlevingen in Balans’ in vele vormen en op allerlei manieren op dit moment te voorschijn aan het komen zijn wordt ook geïllustreerd door het conferentie met de titel 'De come back van God met Borsten' op 10 en 11 mei in het Bijbels Museum in Amsterdam. Op deze conferentie, die wordt georganiseerd door Academia PanSophia o.a. in het kader van de drievoudige tentoonstelling 'Levenskracht, het vrouwelijke', wordt licht geworpen op het vergeten vrouwelijk aspect van het Goddelijke en in samenhang daarmee op het belang van het herstel van de (dynamische) balans tussen het mannelijk en vrouwelijk aspect.
Dat meer dan 5000 jaar geleden ook onze Westerse cultuur een ‘Samenleving in Balans’ was, zal door Annine van der Meer worden geïllustreerd aan de hand van haar kennis van de enorme hoeveelheid gevonden vrouwelijke beeldjes afkomstig uit die samenlevingen, door de Engelse Margaret Barker aan de hand van haar kennis van oude Bijbelse teksten van vóór de tijd dat die door patriarchale tekstschrijvers herschreven werden en door mij aan de hand van mijn inzicht in de universele wetten en mijn presentatie over ‘Samenlevingen in Balans' en dus over samenlevingen waarvoor o.a. geldt de (dynamische) balans tussen het mannelijk en vrouwelijk aspect een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur. Zie voor meer informatie over deze conferentie de agenda hieronder en de website van AcademiaPanSophia

 

De Hele Olifant en Leren en Onderwijs in Balans
Sommigen van jullie herinneren zich waarschijnlijk dat ik ruim een jaar geleden in deze nieuwsbrief schreef dat ik tot mijn grote vreugde een gesprek had gehad met iemand, die besloten heeft om een school op te zetten en daarbij de universele wetmatigheden, zoals ik die in De Hele Olifant in Beeld beschrijf, te vertalen naar het onderwijs. Ik schreef toen ook dat het plan nog vroeg om veel meer uitwerking, maar dat als ik er meer over zou horen, ik dat zeker in deze nieuwsbrief met jullie zou delen. En dat moment is nu aangebroken.
Lophi, school voor benieuwing, in de gemeente Olst-Wijhe
De persoon met wie ik had gesproken was Bas Rosenbrand. Eind februari nodigde Bas en Claudia mij uit voor een bijeenkomst waarop ze de plannen voor hun nieuwe school, ‘Lophi, school voor benieuwing’ voor het eerst presenteerden. Een nieuwe school oprichten doet Bas niet voor het eerst, want hij is een van de drie mensen die ruim 10 jaar geleden de allereerste Iederwijsschool oprichtten. Bij de Iederwijsschool stond het idee centraal dat alle kinderen uniek zijn (in lijnmet de Wet van Trilling) en werd hen de ruimte gegeven om ieder op hun eigen wijze en eigen tijd te leren, vanuit hetidee (in lijn met de Wet van Ritme), dat alle kinderen van nature graag leren. Ik ontmoette Bas in 2008 en schreef toen nav. een paar uitgebreide gesprekken met hem twee artikelen over zijn Iederwijservaringen (voor wie geïnteresseerd is, dit zijn de linken naar die artikelen:
‘Leren met gevoel: waardevolle inzichten over leren en spelen op basis van 6 jaar Iederwijs’ en
'Leerlingen begeleiden: authentiek en onvoorwaardelijk'
= Nu, na ruim 7 jaar ervaring met Iederwijs gevolgd door een aantal jaren bezinning, wil Bas, dit keer samen met Claudia Mars nu met de oprichting van de Lophi school een paar stappen verder gaan. Bij de Lophi school zal niet alleen het kind als individu centraal staan, maar zal daarnaast (in lijn met de Wet van Dynamische Balans) ook de gemeenschap de basis vormen. (lees meer over wat zij schrijven over het belang van de gemeenschap hier).
= Het plan is dat de Lophi school in de gemeente Olst-Wijhe zal komen. Ze hebben daar goed contact met de gemeente, daar een aanvraag ingediend voor een door de overheid bekostigde basisschool voor algemeen bijzonder onderwijs. De procedure loopt nu en in juni wordt de definitieve toestemming verwacht. Voor iedereen die geïnteresseerd is, is er inmiddels een uitgebreide website www.lophi.nl met veel informatie over de visie, uitgangspunten en ideeën. Via deze website is het ook mogelijk om contact op te nemen met de oprichters.

De agenda voor 2013
En dan is hieronder weer de agenda. Verspreid over het hele land en in het kader van zeer uiteenlopende bijeenkomsten, zijn er weer allerlei mogelijkheden om een presentatie van mij bij te wonen. En zie zoals altijd voor de meest actuele agenda, de agenda op mijn website

Zaterdag 20 april 2013, in Soest
Workshop 'Foxwalk' tijdens de confrontentie: “Een simpel hoedje en een zonnestraal”, georganiseerd door Katja Hendriks en Madelon Nieuwmeijer.Woensdag 8 mei 2013, in  Kloetinge, Zeeland
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van de Vereniging De Bron

Programma:

De zaal is open vanaf 19.30 uur
20.00 - 21.15 uur presentatie
21.15 - 21.45 uur pauze 
21.45 uur gelegenheid tot het stellen van vragen.

Plaats:

het dorpshuis “Amicitia”, Schimmelpenninckstraat 14 in Kloetinge              

Kosten:

donateurs € 5,00 p.p.
belangstellenden € 9,00 p.p.

Aanmelden:

Reserveren is mogelijk voor slechthorenden/slechtzienden
mail daarvoor naar info@verenigingdebron.nl
Reserveringen gelden tot 10 min. voor aanvang.

Meer informatie:

www.verenigingdebron.nl

 

 

Vrijdag 10 mei en zaterdag 11 mei 2013, in Amsterdam
Presentatie 'De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans' tijdens het congres 'De come back van God met borsten' in het Bijbels Museum, georganiserd door Academia PanSophia ter gelegenheid van het 1e lustrum van Academia PanSophia en in het kader van de drievoudige tentoonstelling 'Levenskracht, het vrouwelijke' georganiseerd door het FemArtMuseum in samenwerking met het Museum voor Moderne Kunst te Arnhem in het kader van wereldvrouwendag 2013 en omdat 2013 het jaar van Sophia of Wijsheid is. Het doel is om de kennis over een vergeten Dame, God de Moeder en de (dynamische) balans tussen het mannelijk en vrouwelijk aspect te illustreren en te verdiepen. Een van de drie tentoonstellingen is de expositie Divine Surprise! Het vrouwelijke in God' in het Bijbels Museum tussen 8 maart en 25 augustus 2013.

Programma:

Vrijdag 10 mei:
9.30-10.00 aankomst en inschrijven
10.00. Opening

10.15-11.30  Marja de Vries: (in het Nederlands) Inzicht in de Universele Wetten en de dynamische balans tussen het vrouwelijke en het mannelijke aspect
11.30-12.00 koffie. Mogelijkheid om de tentoonstelling te bekijken
12.00-13.00 Marja de Vries: (in het Nederlands) Samenlevingen in Balans.
13.00-14.30 Lunch in het museum restaurant en prachtige tuin. Mogelijkheid om de tentoonstelling te bekijken
14.30-15.30 Dr. Margaret Barker: (in het Engels) Ancient Israel before mono-Jahwism.
15.30-16.00 Thee. Mogelijkheid om de tentoonstelling te bekijken
16.00-17.00 Dr. Annine van der Meer (in het Nederlands) De universele taal van vrouwelijke en mannelijke symbolen in de Venus Kunst: Herstel en Visualisatie van God met borsten in Oud Israel
17.00-17.15 sluiting

Zaterdag 11 mei:
9.30-10.00 aankomst en inschrijven
10.00 Opening

10.15-11.30  Dr. Margaret Barker (in het Engels) The Lady in the Old Religion.
11.30-12.00 Koffie. Mogelijkheid om de tentoonstelling te bekijken
12.00-13.00 Dr. Margaret Barker (in het Engels) The Lady of the Temple after the temple purge of Josiah in 623 BC.
13.00-14.30 Lunch in het museum restaurant en prachtige tuin. Mogelijkheid om de tentoonstelling te bekijken
14.30-15.30 Dr. Annine van der Meer (in het Nederlands) De universele taal van vrouwelijke en mannelijke symbolen in de Venus Kunst: Herstel en Visualisatie van God met borsten in Oud Israel
15.30-16.00Thee. Mogelijkheid om de tentoonstelling te bekijken
16.00-17.00 Dr. Margaret Barker (in het Engels) Losing the Lady. Her exile and return in Mary, the lady of the Church.
17.00-17.15 Sluiting

Plaats:

in het Bijbels Museum, in de grote conferentie zaal, 3de verdieping (dezelfde verdieping waar de tentoonstelling is; er is een lift)
Herengracht 368 1016 CH Amsterdam
tel. 020-6242436

Kosten:

Conferentie kosten:
- studenten; voor twee dagen: € 20,- of € 12,50 per dag
- overige deelnemers: voor twee dagen: € 55,- of € 30,- per dag

Plus Entree Bijbels Museum:
Voor alle activiteiten in het Bijbels Museum moet er bij binnenkomst een kaartje aan de kassa van het museum woren gekocht.
Per dag:
Volwassenen: € 8,-
Kinderen 6 t/m 18: € 4,-
Kinderen 0 t/m 5: gratis
Met een museumjaarkaart is toegang gratis. (zo ook met I Amsterdam City Card, Stadspas, Rembrandtpas, ICOM, Holland Pass voucher)
CJP/ ISIC/ ITIC/ IYTC/ Holland Pass : € 6,-
Donateurs: gratis

Koffie en thee en lunch:
Koffie en thee zijn tegen betaling verkrijgbaar bij de automaten in en buiten de grote zaal. Daarnaast is er ook het museumrestaurant de Hof van Eden met mooie tuin op de begande grond. Voor een broodmaaltijd in het museumrestaurant tijdens de conferentiedagen dient u zich van te voren op te geven. Een zelf meegebrachte lunch is bij mooi weer te nuttigen in de museumtuin.

Aanmelden:

Via www.academiepansophia.nl

Meer informatie:

Uitgebreide info over alle activiteiten rond het 1e lustrum van AcademiaPanSophia
Meer info ook op de webiste van AcademiaPanSophiaDinsdag 4 juni 2013, in Amersfoort
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van Evelien Hogeweg van
TCTopstellingen

Programma:

aanvang 19.30 uur tot 22.00 uur

Plaats:

Centrum Inanna,  Muurhuizen 42 , 3811 EJ, Amersfoort

Kosten:

€  20,-

Aanmelden:

bij www.TCTopstellingen.nl of l.j.wilson-birnie@tele2.nl

Meer informatie:

bij www.TCTopstellingen.nl

 

 

Woensdag 12 juni 2013, in Boekelo bij Enschede
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van stichting SINC stichting, een organisatie van zeer diverse vrouwen uit Enschede en omgeving die zich naast gezamenlijke maandelijkse activiteiten, graag inzet voor het goede doel vooral gericht op Vrouw en Kind.
Deze bijeenkomst is alleen op uitnodiging.

 

 

Zaterdag, zondag, maandag en dinsdag 15, 16, 17 en 18 juni 2013, in Dalfsen bij Zwolle
Korte presentaties en vertellingen over 'De Hele Olifant in Beeld', 'Samenlevingen in Balans', 'Leren en Onderwijs in Balans' dit keer ook met het accent op mijn persoonlijke ervaringen, tijdens de internationale 'Wisdom Gathering of Gratitude 2013' georganiseerd door Stichting Seven Generations


Programma:

Voor de tweede keer, nu van 15 - 18 Juni 2013, is Dalfsen podium voor een internationale ontmoeting met wijsheidsdragers van over de hele wereld. “Elders” van Indianen, Tibetanen, Maori, Christenen, wijsheidstradities uit Oost en West laten zien, horen en ervaren hoe zij leven.
Dankbaarheid Vanaf het eerste moment van de gathering is het evenement een dankbaarheidsceremonie Het vuur zal de hele 4 dagen branden. Ondertussen zullen vele kleine en grote ceremonies, drumsessies en meditaties gehouden worden. Dit is het hart van de Gathering, hier wordt door de wijze mannen en vrouwen uit oorspronkelijke tradities het veld van wijsheid, dankbaarheid en compassie gehouden.
De Wisdom Gathering heeft een zichzelf ontvouwend programma met vuur, natuur, workshops, teachings, co-creatie rondes, open space voor jouw bijdrage, muziek en ontspanning. Met een grote groep mensen het delen van dankbaarheid. Het is een smeltkroes van innovatieve projecten, nieuwe vormen van samenwerken en leren, eigentijdse– en traditionele rituelen en ceremonies.
Innovatieve en duurzame vormen van o.a. wonen, werken, leven, voeding, gezondheidzorg en scholing ontmoeten en inspireren elkaar. Leg jouw ervaring, projecten, inzichten en vragen naast die van jongeren en volwassenen, experts, elders en gewoon je buurman of buurvrouw en kijk wat voor moois er door te delen en samen te werken kan ontstaan.

Plaats:

Weiland naast centrum Isis Sofia aan de keizersteeg in Dalfsen

Kosten:

voorverkoop: Tot en met 30 april € 50 per dag
en de 4 dagen passe partout voor € 150.
Vanaf 1 mei tot en met 14 juni € 75 per dag
en voor een 4 dagen passe partout € 225.
Kaarten aan 'de deur' zijn € 90 en voor 4 dagen € 270.

Aanmelden:

Via de online ticketshop

Meer informatie:

Meer info op de website van Stichting Seven Generations

 

 


Woensdag 19 en donderdag 20 juni 2013, in kasteel De Berckt, Baarlo

Presentatie'De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans' tijdens een tweedaagse van het programma "Touching the Community Soul" voor beslissers, beïnvloeders en/of uitvoeders op het gebied van organisatieontwikkeling, georganiseerd door Erik Mandersloot als onderdeel van het Strategy Center,  Nyenrode Business Universiteit. Zie voor meer info de website en Nyenrode Business Universiteit

 


Vrijdag 28 juni 2013, in Laag Zuthem (bij Zwolle)

'Het Lied van de Hele Olifant' een dag o.l.v. Marja de Vries en stembevrijder Jan Kortie.

Programma:

van 10.00 uur tot 17.00 uur
Jan Kortie werkt als stembevrijder. Hij gaat er daarbij vanuit dat er twee manieren van zingen bestaan.
Je kunt je best doen om zo goed mogelijk te zingen, in de hoop dat anderen het mooi vinden, of minstens niet al te lelijk. Je zingt dan eigenlijk van buiten naar binnen, want de focus ligt op het resultaat dat op een of andere manier de buitenwereld moet bevallen. Deze manier van zingen is in onze cultuur volstrekt ingeburgerd.
Of je kunt zingen wat er in jou leeft, moeiteloos. Dat zou je van binnen naar buiten zingen kunnen noemen. Geven wat er in jou is. Zingen omdat je wil zingen, niet om iets te bereiken. Over deze laatste manier van zingen gaat stembevrijding.
Een paar jaar geleden ontmoetten Marja de Vries en Jan Kortie elkaar. Dat leidde tot inspiratie over en weer. Als alles in de wereld gehoorzaamt aan de universele wetten, dan geldt dat ook voor zingen. De inzichten van Marja bleken verhelderend voor het werk van Jan en de stembevrijdingsbenadering van Jan bleek een prachtige manier om te oefenen met het toepassen van de inzichten in de universele wetten.
Jan Kortie heeft Marja de Vries nu uitgenodigd om samen met hem een dag te geven om deze gedeelde inspiratie verder te verspreiden. Het belooft een boeiende en zeer gevarieerde dag te worden.
Meer informatie over deze dag is hier te vinden.

Plaats:

Op een bijzonder mooie plek: het landgoed van De Nieuwe Voorde in Laag Zuthem (bij Zwolle).

Kosten:

€65,-. Daarbij is een heerlijke lunch inbegrepen, net als koffie en thee.

Aanmelden:

Je kunt je online inschrijven via www.jankortie.nl

Meer informatie:

Meer informatie over de universele wetten en het werk van Marja de Vries is te vinden op deze website.
Meer informatie over het werk van Jan Kortie is te vinden op zijn website

 

 

 

Zaterdag 21 september 2013, Driebergen
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' tijdens de conferentie 'Pesten op de werkvloer' in Antropia, georganiseerd door Edith Mol en André van der Vegt
en met  Frances Nijssen als dagvoorzitter

Programma:

09.00 uur tot 10.00 uur: Inloop, koffie en thee.
10.00 uur tot 11.30 uur: Marja de Vries
11.30 uur tot 12.00 uur: Pauze
12.00 uur tot 13.00 uur: Jan Bommerez
13.00 uur tot 14.00 uur: Lunch
14.00 uur tot 15.30 uur: keuze uit diverse Workshops:
15.30 uur tot 16.00 uur: Pauze
16.00 uur tot 17.00 uur: meditatie met Jef Boeckmans, monnik, Trappist en Zenmeester 
Meer informatie over het programma volgt zo spoedig mogelijk

Plaats:

in Antropia, Driebergen, pal naast NS station Driebergen-Zeist
(zie www.antropia.nl )

Kosten:

€ 295,- incl. biologische lunch

Aanmelden:

Meer info volgt zo spoedig mogelijk

Meer informatie:

bij Edith Mol via ecammol@gmail.com of 06-53684322


 

Vrijdag 25 oktober 2013, Nijmegen
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' binnen het thema 'Kijken met nieuwe ogen',  op het Han Fortmann Centrum

Programma:

20.00 - 22.00 uur

Plaats:

Han Fortmann Centrum, Groesbeekseweg 428, Nijmegen

Kosten:

€ 10,-

Aanmelden:

geen aanmelding vooraf

Meer informatie:

Meer info volgt op de website van het Han Fortmann Centrum
In de week van Maandag 18 tot en met 22 november 2013, in Vught
Presentatie
"The Whole Elephant & Societies in Balance" (in Eglish) op uitnodiging van Peter Merry als onderdeel van de derde van vier intensives van de Wisdom University in Europe (for academic credit and public participation). Tijdens deze derde intensive is het onderwerp: Wisdom as a Way of Life: Action and Organization in Transition

Programma:

Maandag 18 tot en met vrijdag 22 november 2013:
Vijf dagen met bijdragen van o.a. Jim Garrison, Ph.D., Caroline Myss, Ph.D.(tbc), Gert van Santen, Paul Ray, Ph.D. en Marja de Vries
Zie voor meer informatie de syllabus

Plaats:

ZIN, Boxtelseweg 58; 5261 NE Vught Nederland

Kosten voor de 5-daagse intensive:

€590,- Public Audit (for non-enrolled public, not for academic credit)
€490 ,- Student Audit (for enrolled students, but not for academic credit)
€1200,- Student Tuition - early bird ends July 18, 2013 (then €1400,-) (for 4 credits)

Aanmelden:

Via de WisdomUniversityWebsite

Meer informatie:

In totaal bestaat het programma uit 4 intensives:
Onderwerp: Ancient Wisdom: The Treasure of the Past
23–27 Juni 2013 met Gert van Santen, Apela Colorado, Ph.D., Prof. Matthijs Schouten en Calen Rayne
Onderwerp: Frontier Science: The Promise of the Future
7–11 Oktober 2013 met Nassim Haramein (tbc), Prof. Ervin Laszlo, Peter Merry, Mariabruna Sirabella
Onderwerp: Wisdom as a Way of Life: Action and Organization in the Transition
18–22 November 2013 met Jim Garrison, Ph.D., Caroline Myss, Ph.D.(tbc), Gert van Santen, Paul Ray, Ph.D. en Marja de Vries (zie ook verder in mijn agenda)
Onderwerp: The State of the World: Seeking the patterns that connect
17–21 Maart 2014 met Peter Merry, with Jim Garrison, Ph.D., Marja de Vries, Herman Wijffels, Peter Merry
Meer informatie: Inhoudelijk
meer informatie: Praktisch


Tot zover het nieuws rond “De Hele Olifant in Beeld” en mijn werk.

Lieve groetjes,


Marja de Vries