De Hele Olifant - nieuwsbrief - april 2020

 

Als ons leven in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alle mensen en al het leven.
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.


Lieve mensen,
Hier is de nieuwsbrief van april 2020 met de laatste ontwikkelingen rond mijn twee boeken De Hele Olifant in Beeld en Samenlevingen in Balans, de vorderingen van het werk aan mijn volgende boek(en), mijn streven bij te dragen aan meer bekendheid rond de universele wetmatigheden, wat allemaal begon met mijn intentie om bij te dragen aan de transformatie van leren en onderwijs, zodat het overeenkomt met wie we in essentie zijn. En dit alles op zo’n manier dat het bijdraagt aan het welzijn van alle mensen en de Natuur wereldwijd, niet alleen op de korte termijn, maar vooral ook op de lange termijn en dus ook voor de komende zeven generaties.

 

 

Een korte samenvatting van deze nieuwbrief
In deze nieuwsbrief zal ik vanuit het grote overzicht expliciet en op basis van een aantal bronnen die ik tegen kwam ingaan op de huidige situatie, wat er mogelijk aan de hand is en wat we kunnen doen.
Allereerst zal ik op basis van de Sophia mythe ingaan op Sophia’s ‘correctie’, dat wil zeggen de co-evolutie van onze planeet Aarde en de mensheid, en wat onze rol daarbij is. Vervolgens kwam ik drie verschillende bronnen tegen, die los van elkaar overlappende informatie geven over de huidige situatie en deze Sophia’s correctie. In de twee prachtige boeken over het buitengewoon helder wetend Zwitserse meisje (inmiddels jonge vrouw) Christina, deelt zij onder andere haar recente inzichten over de huidige transformatie van de planeet Aarde. Deze inzichten sluiten verrassend goed aan bij de Sophia mythe. Dan zal ik ingaan op de informatie die Allison Coe uit de USA deelt. Zij heeft een hypnose praktijk en stelde vorig jaar vast dat via hypnosesessies van verschillende van haar cliënten informatie naar boven kwam over hoe wij bij het transformatieproces van de Aarde (en onszelf) kunnen helpen. En tot slot deel ik graag de informatie over het ‘drie stappenplan’ dat Magenta Pixie uit Engeland rond Pasen tijdens een out-of-body projectie doorkreeg en in feite exact een concreet plan beschrijft wat we nu op dit moment te doen hebben.
Dit alles beschouw ik als een bevestiging dat mijn gevoel klopte om de Sophia mythe in mijn nieuwe boek op te nemen. Bovendien hoop ik dat deze informatie inspirerend is en dat jullie hier je voordeel mee kunnen doen. Maar geloof alsjeblieft niets van wat ik hier schrijf, maar gebruik in plaats daarvan je eigen onderscheidingsvermogen om zelf te bepalen of het wel of niet resoneert met je eigen innerlijke waarheid.

Sophia’s correctie
Als onderdeel van mijn derde boek en ook als voorbereiding voor mijn presentatie  'De Sophia mythe, wetikoen zelforganisatie:  organiseren zoals het Leven zich organiseert'  die gepland was voor 29 maart, maar uitgesteld is naar 11 oktober (zie de agenda onderaan deze nieuwsbrief) heb ik mijn versie van de Sophia mythe geschreven. Ik heb mij bij het schrijven daarvan vooral voornamelijk gebaseerd op het boek Not in His Image van John Lamb Lash (2006), waarin hij dit verhaal tracht te reconstrueren op basis van de bijna tweeduizend jaar oude gnostische geschriften die in 1945 gevonden zijn Nag Hammadi in Egypte (zie ook mijn nieuwsbrief van oktober 2019). Deze nieuwsbrief zou te lang worden als ik dat verhaal hier integraal zou opnemen. Daarom heb ik gesloten, ook gezien de huidige situatie van de wereld, om mijn versie van de Sophia mythe op mijn website te zetten, zodat iedereen het kan lezen: De Gnostische mythe van Sophia .
Sophia’s ‘correctie’ en de rol van de mensheid daarbij
De Sophia Mythe kan beschouwd worden als een leerverhaal met een open einde: nadat de Aeon Sophia (de Godin van de Wijsheid) uiteindelijk zelf getransformeerd is tot de planeet Aarde, en ook de mensheid te midden van al het leven op de planeet Aarde is verschenen, begint Sophia - in lijn met de Wet van Ritme en het patroon van cyclische ontwikkeling – er naar te verlangen om terug te keren naar de Bron waar ze oorspronkelijk vandaan is gekomen. Deze terugkeer is bekend als Sophia’s correctie. Met andere woorden, na de involutie, die wordt gesymboliseerd door de ‘val’ van de Aeon Sophia, en dus de transformatie van Sophia als lichtwezen tot Sophia-Gaia, de fysieke planeet Aarde, is het uiteindelijke logische vervolg een evolutie of een ‘opstijgen’. Maar volgens de oorspronkelijke mythe weet Sophia niet zo goed hoe ze deze ‘correctie’ van haar val kan bewerkstelligen. Volgens John Lamb Lash suggereerden de Gnostici al meer dan 2000 jaar geleden, dat Sophia’s correctie af lijkt te hangen van de mensheid.
Een co-evolutie van de planeet Aarde en de mensheid
Als dat zo is lijkt het open einde van de Sophia mythe te verwijzen naar een soort co-evolutie van de planeet Aarde en de mensheid. De Gnostici  zelf hebben echter niet nauwkeurig omschreven hoe de mensheid bij kan dragen aan Sophia’s correctie of als ze dat wel hadden gedaan, dan zijn die inzichten niet bewaard gebleven. Dit zou betekenen dat het aan ons mensen is om helderheid te krijgen over wat zo’n co-evolutie zou betekenen en hoe we hier aan bij zouden kunnen dragen.
Het verrassende is dat ik recent een aantal zaken tegen kwam die hier opvallend bij aansluiten en waar we ons voordeel mee kunnen doen, zowel in het kader van het open eind van de Sophia mythe als wat betreft een dieper inzicht in de huidige situatie, die ik in mijn vorige ingelaste nieuwsbrief ‘de donkere nacht van de ziel’ noemde: het moment waarop het mogelijk lijkt dat de tegenkrachten te sterk zijn en dat alles verloren is, maar wat in feite een cruciaal keerpunt is als we ons realiseren, dat het er nu op aankomt om definitief af te rekenen met dat wat er nog in ons in de weg staat voor een goede afloop.


De inzichten van Christina
Mogelijk hebben sommigen van jullie de twee zeer bijzondere boeken over de Zwitserse Christina: Christina - Tweeling als licht geboren (2017/2019) en Christina - het visioen over het goede, (2018/2019), al gevonden en gelezen. Voor wie ze (nog) niet kent, beide boeken zijn geschreven door Bernadette von Dreien, de moeder van Christina, een meisje dat in 2001 geboren is met een sterk verruimd bewustzijn en een zeer hoge trillingsfrequentie. Van jongs af aan blijkt ze een opmerkelijk inzicht te hebben in de huidige wereld en het hele multidimensionale universum. Daarnaast valt haar sterke ethiek, wijsheid en innerlijke rust op.
Het plan om samen met haar moeder een boek te schrijven
Rond haar 13e en 14e jaar begint ze haar moeder steeds meer over haar inzichten te vertellen, wat er toe leidt dat ze besluiten om samen een boek te schrijven zowel over de bijzondere ontwikkeling van Christina als over haar zeer interessante en horizonverruimende inzichten.  Over zichzelf zegt Christina:  “Ik ben hier om de mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een verruimd bewustzijn. Met een bredere horizon kunnen de mensen zelf inzien wat er vandaag de dag niet goed gaat op deze planeet. Ze kunnen dan voor elk facet van het leven nieuwe oplossingen en perspectieven ontwikkelen die succesvol en duurzaam zijn. Echter, mensen hebben een vrije wil. Het hangt enkel af van de keuzes die ze maken.” Sommige uitspraken van Christina komen bijna letterlijk overeen met de universele waarheid die ik in ‘De Hele Olifant in Beeld’ beschrijf. In deze nieuwsbrief ga ik slechts in op haar uitspraken en inzichten die aansluiten bij de Sophia mythe.
Christina’s versie van de Sophia mythe
Wat mij allereerst opviel was, dat Christina (in 2015 of 2016) in feite haar versie van de Sophia mythe vertelt. Kort samengevat komt wat Christina zegt hier op neer: Het uitgangspunt van deze hele geschiedenis is een plan van de Schepper. De schepper wilde de mensheid aan de ene kant laten ervaren hoe het voelt wanneer je als volledig bewust wezen afdaalt naar ‘het vergeten’ en het afgescheiden zijn, om vervolgens vanuit dit vergeten weer op te stijgen naar een volledig eenheidsbewustzijn. Aan de andere kant wilde de Schepper de mensheid de bijzondere kans aanreiken om onbaatzuchtige liefde te leren. Vervolgens heeft hij alles geregeld wat voor de uitvoering van zijn plan nodig was.
Wezens van het onlicht
De eerste stap van dit plan was volgens Christina de aanwezigheid van hoger dimensionale wezens van het ‘onlicht’, die de mensheid via manipulatieve inmenging naar de derde dichtheid lieten terugvallen en hier op Aarde een ‘sluier van vergetelheid’ hebben gecreëerd. (Het is niet moeilijk om in haar beschrijving van de wezens van het onlicht de Archonten uit de Sophia mythe te herkennen). Deze wezens van het onlicht genieten ervan en voelen zich beter wanneer ze andere wezens manipuleren, onderdrukken en uitbuiten. De Schepper maakte volgens Christina van deze neiging van de duistere wezens gebruik door hen als instrument in te zetten voor zijn hogere plan. Daarom werd volgens haar toegestaan dat onlichte machten meer dan elfduizend jaar geleden bezit namen van de Aarde en de mensheid onderwierpen.
Een grootschalig ‘experiment van vergetelheid’
De tweede stap in het plan was van begin af aan al dat de mensheid na een bepaalde periode van afgescheidenheid de donkere sluier van vergetelheid zou oplichten en triomfantelijk weer zou opstijgen naar het eenheidsbewustzijn. De kosmische lichtwezens, die Gods plan kenden, grepen daarom in eerste instantie niet in, maar volgden zeer aandachtig wat er ging gebeuren. Onderdeel van het plan is ook dat de meeste mensen door de sluwe manipulaties van de duistere machten in de loop der tijden zich volledig met de derde dimensie zouden gaan identificeren. Echter nog nooit eerder is een beschaving zolang vergeten wat haar kosmische oorsprong is. Volgens Christina heeft op dit moment het experiment van vergetelheid zijn hoogtepunt bereikt. Daarom leven we nu in een zeer spannende tijd, niet alleen voor de mensheid op Aarde, maar ook voor alle lichtwezens in het universum. Het verhaal zoals Christina het vertelt beschrijft in feite de dualiteit van licht en onlicht, die behoort tot de realiteit van onze derde dimensie.
De Wet van de Vrije Wil
Cruciaal in deze context is wat bekend is als de wet van de vrije wil, dat wil zeggen dat elk individu van de Schepper een vrije wil heeft meegekregen. Op basis van deze vrije wil kunnen we allemaal kiezen waar we ons bewustzijn op richten, welke lessen we in deze gegeven context willen leren, welke opdrachten we willen vervullen en hoe we ons leven willen vormgeven. Wezens van het licht en wezens van het onlicht maken daarbij verschillende keuzes. Wezens van het licht respecteren altijd de vrije wil van alle wezens en werken constructief en in harmonie samen in vriendschappelijke uitwisseling met alle wezens. Zij zien bewust af van manipulatie, vijanddenken, agressie en spelen met angst. Hun motto luidt:  ‘jouw wil geschiede’. Ze worden ook beschreven als STO: Service To Others. Wezens van het onlicht respecteren de vrije wil van andere wezens niet. Om hun eigen doelen te bereiken zijn ze respectloos en houden geen rekening met de ander. Ze proberen hun doel te bereiken door de vrije wil van anderen te manipuleren of te onderdrukken. Ze zijn bereid uit te buiten, te bevoorrechten of een ander zelfs met geweld uit de weg te ruimen.  Hun motto luidt:  ‘mijn wil geschiede’. Zij worden ook beschreven als STS: Service To Self.
Alle mensen zijn licht
In lijn met de Wet van Eenheid benadrukt Christina dat alle mensen licht zijn ongeacht hoe destructief ze zich nu gedragen. Sommigen zijn simpelweg vergeten dat ze licht zijn, terwijl anderen zich hiervan wel bewust zijn en bezig zijn dit steeds meer te ontwikkelen. “Veel mensen zijn vergeten dat ieder individu een goddelijk wezen is. Ieder mens is een licht en met elkaar vormen we één groot licht. Ieder levend wezen draagt de goddelijke vonk in zich en ieder van ons is zogezegd een stukje van een heel groot licht. De schepping zou niet volmaakt zijn als er ook maar een van deze lichten zou ontbreken. Dat is wat ik de mensen graag wil vertellen.” Christina noemt de wezens van het onlicht die vergeten zijn dat ze licht zijn ook wel ‘schaduwfiguren’. Schaduwfiguren (of wétiko’s)
proberen op een niet-fysieke manier via de menselijke aura bij onze energie te komen en om dit voor elkaar te krijgen jagen ze ons graag angst en schrik aan omdat de staat van zijn die bepaald wordt door angst krachtige energieën vrijmaakt. Christina vertelt dat sommige schaduwfiguren heel intelligent, gehaaid en op een duivelse manier geniaal zijn, aar dat ze één ding niet hebben en dat is wijsheid. Daarom is het volgens haar zo dat we hen met wijsheid machteloos kunnen maken.

Christina over de transformatie van de Aarde
Bijna als een vervolg op de Sophia mythe beschrijft Christina de co-evolutie in de vorm van de enorme transformatie die de Aarde én de mensheid op dit moment doormaken en die deel uit maakt van een nog grotere galactische omwenteling. Ze zegt namelijk dat ze waarneemt dat zowel de frequentie van onze planeet als de collectieve frequentie van de hele mensheid op dit moment merkbaar en onophoudelijk toenemen. Volgens haar heeft de planeet Aarde - dus Sophia-Gaia -besloten om haar eigen trillingsfrequentie te verhogen en is daar in het jaar 2000 mee begonnen. Sindsdien verhoogt ze geleidelijk haar energieniveau en bevindt de Aarde als planeet zich in een proces om van de derde naar de vijfde dimensie over te gaan. Christina neemt dit niet alleen waar, maar legt ook ut dat dit onder andere gebeurt door het afbreken van het elektromagnetische veld van de Aarde (dit laatste is iets wat wetenschappers de laatste tientallen jaren inderdaad meten). Door het zwakker wordende magnetische veld van de Aarde en de verhoogde trilling bestaan de vroegere beschermingsmechanismen tegen bijvoorbeeld elektrische stormen in de ruimte niet meer.
Co-evolutie is mogelijk sinds de Aarde de mens in 2012 heeft vergeven
In lijn met Maya kalender en 21 december 2012 als moment van een grote verandering, vertelt Christina dat de Aarde in 2012 de mensheid heeft vergeven dat wij de planeet hebben uitgebuit. Volgens Christina is dit een enorm groot geschenk, een pure liefdesdaad van onze Aarde. Sinds dat moment is voor ons mensen de co-evolutie met de Aarde mogelijk. In andere woorden, dankzij de trillingverhoging van de Aarde krijgen ook wij mensen nu ook de gelegenheid om ons bewustzijn te verruimen. Alle mensen die nu op Aarde leven worden uitgenodigd om hun fysieke lichaam aan te passen aan deze heel andere frequentie. In maart en in juni 2015 stelt Christina vast dat de frequentie van de Aarde steeds wordt hoger en dat hierdoor ook de tijdstructuur van de Aarde verandert. “De frequentie van de Aarde stijgt enorm  snel.”
Een bijzonder en uniek proces
Dit proces is volgens haar in twee opzichten heel bijzonder en uniek: het is niet alleen de eerste keer dat een planeet zelf haar trillingsfrequentie zo ingrijpend verhoogt, maar ook de eerste keer dat wij als mensen op Aarde de kans krijgen om te ervaren hoe het is om samen met onze planeet en zonder ons fysieke lichaam te hoeven verlaten onze trilling collectief te verhogen. Volgens Christina is dit in de hele geschiedenis van het universum nog nooit eerder gebeurd. Daarom is het aantal zielen dat hier wil incarneren al jarenlang zo groot. Want elke ziel die hier in deze tijd incarneert kan zich in korte tijd enorm snel ontwikkelen en op die manier veel incarnaties overslaan. Zoiets kan volgens haar slechts eens in de 26.000 jaar, en in deze vorm is het zelfs nog nooit eerder gebeurd.
Het verhogen van de trillingsfrequenties van de Aarde
Het betekent ook dat nu het einde van het vergeten nadert, lichtwezens actief kunnen ingrijpen om het plan van de Schepper te ondersteunen en tot een goed einde te brengen. Deze tussenkomst en ondersteuning vinden volgens haar op vele niveaus plaats. Een van de vormen waarin ze deze ondersteuning kunnen bieden zonder de wet van vrije wil te schenden is via incarnatie: tijdens deze overgang incarneren veel hogere lichtwezens uit allerlei gebieden van het universum juist nu als mens op Aarde om zo in staat te zijn ter plekke hun steentje bij te dragen. Een steeds groter wordende groep wijze en ervaren zielen met een hoge trilling worden op Aarde geboren om het  transformatieproces naar de vijfde dimensie in gang te zetten en te begeleiden. Dit zijn de kinderen, zoals Christina, die met een zeer verruimd bewustzijn worden geboren en volgens haar zijn dit er steeds meer. “Daar zitten ook magnifieke zielsenergieën bij,’ vertelt ze, “zelfs oerzielen met een ongekend hoog energieniveau en een enorme intelligentie. Maar de mensheid is er niet bij gebaat als zulke mensen als waardevoller werden bestempeld dan andere mensen, want daarmee werk je het materialistische, scheidende denken alleen maar in de hand.”  Zij zijn een grote hulp voor de mensheid, maar het hangt van de vrije wil van afzonderlijke zielen af of ze dit aanbod aannemen en de lichtvolle weg volgen.
Het verhogen van de trillingsfrequenties van de Aarde en het onlicht
Christina verklaart de gewetenloosheid en boosaardigheid van sommige mensen in machtsposities door uit te leggen dat deze mensen ontzettend bang en gefrustreerd zijn, omdat ze beseffen dat ze het huidige evolutieproces niet kunnen tegenhouden. Maar ze benadrukt ook dat achter deze zogenaamde despoten, die eigenlijk slechts vervangbare marionetten zijn, de echte duistere schaduwwezens schuilgaan. Door de trillingsverhoging van de Aarde wordt het voor laagtrillende wezens en destructieve structuren echter steeds moeilijker om te blijven bestaan. Als gevolg hiervan neemt de invloed van de heersende krachten van het onlicht in de niet-fysieke dimensies tegenwoordig enorm af. Volgens Christina is sinds 2012 ongeveer de helft van de niet-fysieke schaduwfiguren verdwenen doordat ze de toenemende hogere lichtfrequenties op onze planeet gewoonweg niet verdragen.  “En nu, sinds september 2015, hebben we het punt bereikt waarop het onlicht niet meer kan incarneren omdat de trilling op Aarde te hoog is. Dat is een ontzettend belangrijke factor. Sinds een maand kan het onlicht alleen nog maar verzwakt op fijnstoffelijk niveau invloed uitoefenen, en dan alleen nog maar op laagtrillende mensen. Maar zolang er nog laagtrillende mensen zijn die belangrijke functies in regeringen bekleden, kan dat voor de hele wereld fatale gevolgen hebben, en dat zien we nu dan ook.”


De energetische verandering van de planeet is niet meer omkeerbaar
Volgens Christina heeft de Aarde zich inmiddels definitief in de vijfde dimensie verankerd. Daarmee ligt de energetische verandering van de planeet vast en is die niet meer omkeerbaar. Hierdoor blijven de energie en de trilling van de planeet voortdurend stijgen. Daardoor kan de Aarde nu samen met de mensheid naar een hogere frequentie stijgen, wat betekent dat het onlicht de Aarde niet meer kan uitbuiten.
Het belang om onderscheid kunnen maken
Omdat de dualiteit van licht en onlicht tot de realiteit van onze derde dimensie behoort, kunnen we dat niet negeren. Het gaat erom dat we het een van het ander leren onderscheiden. Wanneer we het licht en het onlicht van elkaar kunnen onderscheiden, kunnen we vervolgens bewust voor het een of het ander kiezen. Het lichtvolle ondersteunt de zelforganiserende goddelijke intelligentie en levenskracht van onze schepping. Elk schepsel heeft altijd de vrije keus om zich naar het licht te keren en op constructieve wijze met het licht samen te werken. “De meeste mensen die nu leven,” zegt Christina, “zijn onder de invloed van duistere machten een soort biorobot geworden. Ze hebben zich zo sterk laten misleiden door illusies dat ze langzaam maar zeker door het huidige maatschappelijke systeem zijn geconditioneerd om hun vrije wil uit handen te geven. Maar de wet van de vrije wil van elke ziel geldt in alle dimensies. De vrije wil ligt aan de basis van onze zelfbeschikking en is de sterkste kracht tegen het duister.”
Elke ziel beslist zelf
Bij dit alles zijn twee dingen heel belangrijk: Allereerst hebben alle betrokkenen vrijwillig met dit experiment ingestemd en ten tweede is ieder mens is vrij om al dan niet deel te nemen aan de collectieve bewustzijnstransformatie. Van begin af aan is geen enkele ziel gedwongen om aan het experiment van vergetelheid mee te doen, en alle zielen die in de afgelopen duizenden jaren als mens op Aarde hebben geleefd, hebben daar vrijwillig voor gekozen. Ze wisten dus ook dat ze zouden vergeten dat ze met het experiment hebben ingestemd. Tijdens de transformatie van de mensheid naar de vijfde dimensie geldt ook weer dat de vrije wil van ieder individu onvoorwaardelijk wordt gerespecteerd. Ieder mens krijgt nu de mogelijkheid aangereikt om zijn eigen bewustzijnsfrequentie met de steun van Moeder Aarde en de hoogontwikkelde lichtwezens te verhogen en zich weer te verbinden met de eenheidswerkelijkheid. Elke ziel beslist zelf over zijn of haar verdere lot.
Eerst duidelijk de kant van het licht kiezen
Met onze vrije wil kunnen we ons als mensheid bevrijden van de beperkende invloed van het duister. Om als individu de Aarde hierbij te kunnen ondersteunen moeten we eerst heel duidelijk de kant van het licht kiezen en ervoor zorgen dat het respectloze, onlichte gedrag dat in onze maatschappij zo ‘normaal’ is geworden, geen plaats meer heeft in ons leven. Hoe meer mensen dat doen, hoe meer het licht op onze planeet de overhand krijgt. Veel mensen verruimen nu al hun bewustzijn, en ontwikkelen zich in positieve zin en worden steeds vreedzamer, liefdevoller en harmonieuzer. Bij de een gaat dat moeiteloos, anderen doorlopen daarvoor diepgaande en soms ook pijnlijke leerprocessen. Tegelijkertijd, zo legt Christian uit, wordt de kwantum sprong van de mensheid “nog uit alle macht door de duistere machten onderdrukt. Het lot van de mensheid wordt echter niet bepaald door de duistere machten, maar door de vrije wil van ieder individu. Hoe meer mensen voor de weg van het licht kiezen, hoe sneller de kwantum sprong zal worden gemaakt. Maar we moeten er wel rekening mee houden dat het voor sommige zielen niet in hun zielsplan staat dat ze deze stappen in hun huidige leven zetten. Er zullen dus ook mensen zijn die aan hun materialistische wereldbeeld vast blijven houden en voordat ze doodgaan geen bewustzijnstransformatie hebben doorgemaakt.”
De krachten van het licht en de krachten van het onlicht en de Wet van Liefde
Wanneer Christina gevraagd wordt of het zo is dat als de krachten van het licht op Aarde op dit moment steeds sterker worden, de krachten van de duisternis dan ook niet steeds sterker worden, antwoordt ze  - in lijn met de Wet van Liefde – het volgende: “Nee, want het is niet zo dat het licht en het onlicht telkens tegen elkaar opboksen. Onvoorwaardelijke liefde heeft een zeer hoge frequentie en het onlicht kan deze frequentie niet verdragen. Wij kunnen ons zodanig ontwikkelen dat we van iets kunnen houden wat niet van ons houdt. Zo geven we het onlicht de kans om zich te transformeren. We versterken het onlicht juist als we het met duistere gedachten tegemoet treden.”
Deze onvoorwaardelijke liefde zal zich volgens haar van nature in ons ontvouwen als we de frequentie van ons bewustzijn verhogen.
Tot zo ver, wat zich volgens dit bijzondere meisje zich allemaal op de achtergrond van wat we zien afspeelt en hoe we zo bewust mogelijk bij kunnen dragen aan Sophia’s correctie en de co-evolutie van de planeet Aarde.


Allison Coe en de hypnose sessies rond het licht van de Aarde
De informatie die Allison Coe in het voorjaar van 2019 in de vorm van twee YouTube video’s beschikbaar stelde zijn een opvallende aanvulling hierop. In de eerste video (Inner Earth video 1 of 2 - Hypnosis Session Trends) vertelt ze over een trend die ze waarnam in hypnose sessies met verschillende van haar cliënten.
Over de hypnose sessie met een wetenschapper
Een van de opvallende hypnose sessies die Allison noemt is die met een wetenschapper. Hij vertelt dat hij een veelheid aan informatie over technologische zaken ontvangt en daardoor als het ware overspoeld wordt, en zijn vraag is waar dat alles eigenlijk vandaan komt. Tijdens de sessie ontmoet hij bepaalde ETs van een zeer hoge dimensie, die hem via telepathie vertellen dat hij een van hen is en dat zij hem die technologie sturen. Ze leggen uit dat het de bedoeling is dat hij met die technologie een bol van licht creëert op het oppervlak van de Aarde.  Ooit had de Aarde namelijk zo’n bol van licht. Daarnaast, zo vertellen ze hem, bevindt er zich een bol van licht in de Binnenaarde. De bol van licht aan het oppervlakte van de Aarde gaf de Aarde toegang tot de hogere frequenties; het werkte als een portal voor die hogere frequenties. Maar deze bol is vele jaren geleden vernietigd en bestaat niet meer. Daardoor is de Aarde uit verbinding geraakt met het hele melkwegstelsel. De bol in de Binnenaarde werkt wel nog steeds, maar wij mensen hebben er geen toegang toe. Hij, deze cliënt en wetenschapper, heeft de taak gekregen om deze bol van licht te bouwen op het oppervlak van de Aarde en om vervolgens mensen daarmee in contact te brengen. Dat zal hun frequentie verhogen en het zal mensen opnieuw  in contact brengen met hun hoger bewustzijn.
De transcriptie van een hypnose sessie
Wat Allison vervolgens opviel was dat die bol van licht in de Binnenaarde ook bij sessies van andere cliënten van haar genoemd werd. Bij één cliënte in het bijzonder kwam veel informatie over de Binnenaarde samen. Bij navraag bleek dat deze informatie en instructies niet slechts voor deze cliënte te zijn, maar voor iedereen om “de beste uitkomst te hebben die maar mogelijk is voor Gaia.”
In haar tweede video  (Inner Earth Video 2 of 2 ) leest ze de transcriptie van deze sessie waarbij persoonlijke details zijn weggelaten zo dat het informatie voor iedereen is. (hier is de link naar de geschreven transcriptie van een hypnose sessie)  Hieronder volgt een korte samenvatting daarvan.
De Binnenaarde en de Buitenaarde
De cliënte bevindt zich in de Binnenaarde en neemt daar een reusachtige bol van licht waar. Vanuit die bol straalt bewustzijn en universele liefde waardoor het leven gevoed, verwarmd, ondersteund en geheeld wordt. Het verbindt alles met alles en in feite is iedereen hier onderdeel van. “Het is zoals het gemaakt is toen de aarde werd gevormd. (…) Er was er ook een aan het oppervlak, maar die is vernietigd. Die aan de binnenkant werkt nog steeds.”  De cliënte vertelt dat wanneer wij, mensen, onze geest openstellen we met behulp van meditatie via onze gedachten naar de Binnenaarde kunnen gaan om daar als het ware te verjongen. Op deze manier kunnen we vol nieuwe levensenergie weer naar de Buitenaarde gaan om ons werk te doen. Dit is, zo zegt ze, wat mensen ooit deden, en waardoor ze gezond, compassievol, liefdevol en vriendelijk waren. Echter op een gegeven moment zijn we vergeten hoe we dit kunnen doen, want de krachten die op het Aardoppervlak de baas spelen willen niet dat we terug gaan naar de Binnenaarde. Zij manipuleren ons, maar als we teruggaan naar de Binnenaarde kunnen ze ons niet manipuleren.
De meditatie
Vervolgens vertelt ze dat om de eenheid tussen binnen en buiten te creëren het nodig is dat wij als mensen contact maken met de Binnenaarde. Ze legt uit dat we dit contact kunnen maken op de manier waarop we contact kunnen maken met het Licht. Dit zijn haar instructies voor hoe we dat kunnen doen: Je maakt eerst contact met het licht van de kosmische zon van alle universa. Dan maakt dat licht contact met de galactische zon, de zon van ons melkwegstelsel. Vervolgens maakt het licht contact met de zon van ons zonnestelsel en dan met ons eigen lichaam via een zuil van licht dat via ons kroon chakra ons lichaam binnenkomt.  Dan stroomt het licht via onze wervelkolom naar beneden ons lichaam weer uit en de Aarde in naar de Binnenaarde en de bol van licht die zich daar bevindt. Maar het licht stroomt in twee richtingen, dus wanneer je opgeladen en verjongd bent in de Binnenaarde maak je opnieuw de verbinding omhoog via die zuil van licht door je lichaam, langs al je chakra’s naar je kroon chakra. Daar kun je het licht uit laten stromen naar de rest van de mensheid zodat ook zij dit licht kunnen voelen dat je naar boven hebt gebracht. Dit zou je iedere keer als je mediteert kunnen doen. Hoe vaker hoe beter, zegt deze cliënte tijdens de hypnose sessie.
De binnen- en buitenaarde worden één
Op deze manier ontvangt de bol van licht binnenin de Aarde het licht van de kosmische zon, van de Galactische zon en van de zon van ons zonnestelsel en kan de bol van licht in de Binnenaarde weer met alles in en op de Aarde contact maken. Als de binnen- en buitenaarde zijn verbonden, “smelten ze samen om het lichtwezen te vormen dat de Aarde moet zijn.” Dus zo zouden de mensen kunnen helpen dat de Aarde zelf weer een Lichtwezen wordt, want wij zijn zelf een deel van de Aarde en om hieraan bij te dragen zullen we eraan moeten werken, zegt ze. Wij allemaal met ons collectieve bewustzijn. Het werkt allemaal samen.
Hoe zijn mensen het contact met de binnenaarde verloren?
Allison vraagt haar cliënte hoe wij het contact met de binnenaarde zijn kwijt geraakt. Het antwoord is dat dat stapsgewijs is gegaan, maar dat uiteindelijk de mensen toelieten dat hun ego’s de regie overnamen. “Ze dachten dat ze alles konden beheersen zonder onderdeel te zijn van de Bron. Ze probeerden afgescheiden te zijn. Ze ontdekken nu dat afgescheiden zijn niet werk. Daarom maken sommigen nu opnieuw contact.” Dus het gebeurt al, maar zo vertelt de cliënte tijdens de sessie, de mensheid moet het nog meer doen. De mensen moeten begrijpen dat ze meer kunnen doen om het licht naar binnen te brengen en opnieuw naar buiten – heen en weer – zodat het samen één wordt. “Het zal gebeuren. Het gebeurt alleen niet zo snel als de mensheid op het aardoppervlak zou willen dat het gebeurt. Wanneer het eenmaal is gebeurd, zal de binnenaarde aan de buitenkant zijn.”
De Nieuwe Aarde
De Aarde zal zijn wat ze altijd heeft willen zijn, ze heeft altijd geweten dat ze deze spirit van liefde moest zijn. “Zo laag als ze viel, zo hoog als het mooie witte licht kan ze worden. (…) het zal gebeuren want het is de bedoeling dat het gebeurt en het kan nu niet meer gestopt worden.”
Kortom, deze informatie lijkt te vertellen dat de Binnenaarde een andere dimensie betreft en wanneer de Binnenaarde naar buiten komt, het die dimensie meeneemt zodat het de frequentie van de buitenaarde verhoogt. Dit is wat de Nieuwe Aarde wordt genoemd, de situatie waarin de Aarde getransformeerd is naar de vijfde dimensie. Bovendien is het niet alleen de Aarde en de mensheid die deze transformatie zullen doormaken, maar het gehele zonnestelsel.


Het drie stappenplan
Tot slot kwam ik zeer recent het ‘drie stappenplan’ tegen dat Magenta Pixie uit Engeland op 12 april tijdens een out-of-body projectie doorkreeg van wat zij noemt ‘The White Winged Collective Consciousness of Nine’. In feite beschrijft dit drie stappenplan exact en kernachtig wat we nu als mensheid op dit moment te doen hebben om het transformatie proces van de Aarde en onszelf als mensheid in de gewenste richting te helpen. De informatie die ze door kreeg was zoveel dat ze er een heel boek over zou kunnen schrijven, maar haar werd verteld dat daar nu geen tijd voor is en dat het direct de wereld in zou moeten. Op uitnodiging van Simon Parkes vertelde ze op 19 april over dit 3 stappenplan (zie deze video Connecting Consciousness – Simon Parkes).
De onvermijdelijkheid
Het 3 stappenplan gaat over de onvermijdelijkheid van onze ascensie, een samenkomst van alle verschillende tijdslijnen of mogelijke toekomsten. Wat hierbij uiteindelijk onvermijdelijk is, is de volledige ineenstorting en onthulling van de donkere achterliggende structuur, zodat we een vrije wereld kunnen hebben. Paradoxaal genoeg komt die onvermijdelijkheid echter niet vanzelf – we kunnen dus niet achterover gaan leunen – maar als een gevolg van de gezamenlijke inspanning van ons als mensheid. Het drie stappenplan maakt duidelijk hoe we dat zouden kunnen doen. Magenta legt uit dat er een volgorde is in het drie stappenplan, maar dat het niet perse noodzakelijk is om het in deze lineaire volgorde te doen, terwijl tegelijkertijd wel alle drie stappen noodzakelijk zijn. En het is des te krachtiger als we dit collectief doen. “Het gaat allemaal over bewustzijn dat enorm krachtig is als we samenkomen,” zegt Magenta. “Wanneer we verenigd binnen het collectief bewustzijn samenkomen kunnen we bergen verzetten, kunnen we veranderen en werelden creëren.”


Stap 1: leer over het donkere plan
De eerste stap is om ons te informeren over het plan van de donkere machten, die bekend zijn onder vele namen zoals de cabal, illuminati, de deep sate, de 13 families, de globalisten, de rijke elite, of de mensen die proberen om een Nieuwe Wereld Orde (NWO) en dus een dictatoriale wereldregering te creëren. Voor steeds meer mensen is tijdens de huidige wereldwijde situatie van lockdown het bestaan van dat plan duidelijk geworden. Dus deze eerste stap is: verdiep je in wie deze mensen zijn, leer wat hun plan is en doorzie waarom zij dat plan hebben. Kortom, wees je bewust van het bestaan van dat plan. Deze eerste stap sluit aan bij wat Christina zegt, namelijk dat we de dualiteit van licht en onlicht niet kunnen negeren, omdat het tot de realiteit van onze derde dimensie behoort en dat het erom gaat dat we het een van het ander leren onderscheiden. Op dit moment zijn er steeds meer mensen die hun eigen onderzoek hebben gedaan en die de leugens, corruptie en criminele activiteiten aan het licht hebben gebracht, mensen die zich herinneren wie ze in essentie zijn en die stappen nemen om zich te bevrijden van dit misbruik.
Cognitieve dissonantie
Sinds begin 2018heb ik het een en ander over mijn eigen onderzoek in mijn nieuwsbrieven geschreven. Dus voor wie die gelezen heeft, zal dit in ieder geval niet helemaal nieuw zijn. Maar voor wie dit alles wel helemaal nieuw is, kan het zijn dat als je je hierin gaat verdiepen, dat je te maken krijgt met iets dat bekend is als ‘cognitieve dissonantie’. Cognitieve dissonantie wil zeggen dat je intellect zegt: dit kan niet waar zijn. Het verschijnsel wordt zo omschreven: “Soms hebben mensen een basisovertuiging die heel krachtig is. Wanneer zij geconfronteerd worden met bewijs dat in strijd is met die basisovertuiging, kan dat nieuwe bewijs niet worden geaccepteerd. Het zorgt namelijk voor een zeer onaangenaam gevoel, dat cognitieve dissonantie wordt genoemd. En omdat het zo belangrijk is om die basisovertuiging te beschermen, zullen ze alles dat niet past in die basisovertuiging weg rationaliseren, negeren en zelfs ontkennen.” Vanwege dit verschijnsel van cognitieve dissonantie is hierbij het advies om de informatie met kleine stapjes tot je te nemen, zodat de mogelijk optredende cognitieve dissonantie klein en hanteerbaar blijft.
Enerzijds alle emoties die het naar boven brengt integreren
Bij deze eerste stap hoort nadrukkelijk wel ook de integratie van alle emoties die in ons naar bovenkomen, wanneer we ons in de verschillende details van dit plan en deze praktijken van het onlicht verdiepen. Emoties zoals angst, schrik, afschuw, verdriet, kwaadheid, en/of de behoefte aan vergelding of wraak. Met als bij het helen van ons persoonlijke trauma’s geldt hier dat de enige manier waarop we de onvermijdelijkheid, die de afbraak betekent van de structuur die al deze duistere dingen doet, kunnen bereiken is om te weten dat deze duistere praktijken bestaan. “… we moeten deze emoties werkelijk voelen, want als we doorgaan om onze ogen daarvoor te sluiten, zal het blijven bestaan, aangezien ons zwijgen daarover wordt opgevat als onze toestemming. Dus weet het, voel het en integreer de emotie,” zo legt Magenta Pixie ut. “Natuurlijk willen wij ook dat het niet waar is, maar het is waar. Het is de fundering van al het andere: van de media, de politieke structuur, de gezondheidszorg… ”
Anderzijds de feiten niet voeden met negatieve energie
Ook Christina legt uit dat het belangrijk is om te zien wat er in de politieke of financiële wereld gebeurt. Tegelijkertijd benadrukt zij dat het belangrijk is om deze zaken niet te voeden met haat energie en ook om er geen drama van te maken. Want zolang we verontwaardigd, geërgerd, woedend of zelf met haat reageren, versterken we door deze laagtrillende energieën de kracht van het onlicht, want dat is juist waar het onlicht zich mee voedt. Maar als we in plaats daarvan ons bewustzijn in het licht verankeren, zien we het onrecht en de misstanden wel, maar staan we niet meer toe dat ze onze frequentie laag houden. We reageren dan met de trilling van vergeving en liefde, niet met beschuldigingen en veroordeling, en natuurlijk ook niet met onverschilligheid. Volgens haar moeder bekijkt  Christina zelf al deze gebeurtenissen altijd vanaf een afstandje, en ook vanuit respect voor alle constructieve en destructieve dingen die de mensen doen, omdat ze beseft dat iedereen zijn eigen lessen moet leren.
De dynamische balans tussen dwarsdenken en spiritualiteit
Interessant in dit verband is dat Christina benadrukt dat hierbij zowel spiritualiteit als wat ze noemt dwarsdenken belangrijk zijn. Dwarsdenken betekent een kritische houding hebben tegenover de massamedia en de officiële informatiebronnen, kritisch leren denken over de heersende structuren,  in je kracht gaan staan, en met een nieuwe vorm van kennis en vrijheid het heersende systeem doorzien. De uitdaging hierbij is om na het doorzien van de illusie te vermijden dat woede, beschuldiging en wraakgevoelens de overhand nemen en dus dat je in de slachtofferrol schiet. Spiritualiteit betekent de integratie van een multidimensionaal wereld- en mensbeeld, een hierop gebaseerd idee van jezelf en je rol binnen het grotere geheel en nieuwe vormen van toewijding en liefde. De uitdaging hierbij is om niet in schijnwerelden en pseudospiritualiteit te blijven hangen en dus niet in de valkuil van naïviteit te vallen. Terwijl spiritualiteit het vrouwelijke aspect vertegenwoordigt, vertegenwoordigt het dwarsdenken het mannelijke aspect. Dwarsdenkers zonder spiritualiteit beschuldigen anderen en willen de daders uit het verleden ter verantwoording roepen. Naïef met oogkleppen op lopen en doen alsof de duistere praktijken van het onlicht er niet zijn, is ook niet de aangewezen manier. Daarom is het - in lijn met de Wet van Dynamische Balans - van belang dat onze vrouwelijk en mannelijke energie hierbij in evenwicht zijn.
Op grote schaal
Magenta Pixie benadrukt hoe belangrijk het is dat zoveel mogelijk mensen dit onderzoek naar het achterliggende plan nu doen. We kunnen volgens haar die onvermijdelijkheid niet creëren en die structuur neerhalen en onze vrijheid bereiken zonder dat we dit op grote schaal doen.“Iedereen kan zelf zijn of haar onderzoek gaan doen en beginnen met niet zomaar klakkeloos te geloven wat de media ons voorspiegelen, maar om in plaats daarvan kritisch te zijn en in feite niets van wie dan ook zo maar aan te nemen, maar in plaats daarvan zijn of haar onderscheidingsvermogen en intuïtie te gebruiken, eigen onderzoek te doen en eigen conclusies te trekken. Voor wie echter op zoek is naar een relatieve korte samenvatting van het een en ander verwijst Magenta Pixie naar de video serie van Janet Ossebaard ‘Fall of the Cabal,’. Bij haar video benadrukt ook Janet Ossebaard: “Accepteer niets als de waarheid. Doe alsjeblieft je eigen onderzoek en controleer alles wat ik zeg/schrijf. Dat is de enige manier om werkelijk wakker te worden en een onafhankelijke denker te worden.”
De coronacrisis als een spirituele krachtmeting
Wanneer we ons in het plan verdiepen ontstaat langzamerhand het beeld dat we op dit moment midden in een spirituele krachtmeting zitten waarbij er gestreden wordt om het bewustzijn van de mensheid. Enerzijds naderen we de climax van een grote transformatie, waarin we allemaal een unieke rol te spelen hebben en bij kunnen dragen door het oude te verwijderen, onze pijn te helen en steeds meer licht te zijn. Anderzijds lijkt de tegenpartij de coronacrisis aan te pakken als hun laatste kans om door te gaan met het uitvoeren van hun plan. Zo hebben ex-premier Gordon Brown en Henry Kissinger recent laten weten dat de enige oplossing voor de coronacrisis de invoering van een wereldregering is, terwijl Bill Gates al eerder liet weten een voorstander te zijn voor zo’n wereldregering. De Canadese premier Justin Trudeau verklaarde onlangs dat vaccins de enige oplossing zijn om de lockdown weer op te heffen en Bill Gates promoot niet alleen vaccines maar recent ook de invoering van een vaccinatiepaspoort als voorwaarde om weer aan de samenleving mee te mogen doen. Echter we hebben weinig reden om te vertrouwen dat een door Bill Gates of de WHO gepromoot vaccin veilig zal zijn, als we bijvoorbeeld kijken wat Robert F. Kennedy Jr., voorzitter van de Children’s Health Defense daarover onlangs in zijn artikel “Gates’ Globalist Vaccine Agenda: A Win-Win for Pharma and Mandatory Vaccination” op een rijtje zette. Sommigen mensen vermoeden zelfs dat een door hen te ontwikkelen vaccin in het kader van de spirituele krachtmeting het meest gevaarlijke wapen zal zijn op dit moment. Daarom zijn de volgende twee stappen ook heel belangrijk.


Stap 2: de declaratie van onze soevereiniteit
De tweede stap is om jezelf onafhankelijk te verklaren van dat plan waar je geen deel van wilt zijn. Dat wil zeggen dat je een verklaring aflegt waarin je zegt dat je dat plan niet accepteert, daar niet mee instemt en daar geen toestemming voor geeft. Magenta Pixie legt uit dat dit belangrijk is, want wanneer je je bij stap 1 verdiept in het plan zul je ontdekken, dat zij weldegelijk toestemming nodig hebben om te doen wat ze doen. Om die reden laten ze op een of andere manier weten wat hun plannen zijn en vervolgens wachten op onze reactie, die er vaak niet is en dat zien ze dan als onze (stilzwijgende) instemming.  Daarom is het belangrijk dat we op grote schaal een verklaring van zelfbeschikking afleggen, waarin we duidelijk maken dat we geen toestemming geven. Christina zegt dat zo: “.. de wet van de vrije wil van elke ziel geldt in alle dimensies. De vrije wil ligt aan de basis van onze zelfbeschikking en is de sterkste kracht tegen het duister.” Daarom kunnen we ons als mensheid met onze vrije wil bevrijden van de beperkende invloed van het duister.
Een verklaring niet vanuit kwaadheid, maar vanuit integriteit
Het is belangrijk dat we deze verklaring niet maken vanuit kwaadheid, angst of het verlangen tot vergelding en wraak, maar vanuit integriteit en een staat van evenwicht, oprechte gebalanceerde rechtvaardigheid. Dus je zegt bijvoorbeeld: “Nee, ik geef jullie geen toestemming. Ik ben een soeverein wezen. Ik heb macht over mijn eigen geest, mijn eigen lichaam en mijn eigen realiteit. En ik geef jullie geen toestemming voor de kaping en de schade die je mij als een soeverein levend wezen en als een soevereine ziel wilt aandoen.”
Hoe dit kan werken binnen de context van de Wet van Aantrekking?
Mogelijk roept deze stap 2 de vraag op: Hoe dit kan werken binnen de context van de Wet van Aantrekking, omdat deze wet stelt dat als je zegt wat je niet wilt, dat je dan juist dat creëert, omdat je daar tegen in verzet bent. Maar Magenta Pixie legt uit dat dit niet geldt als je stap 2 (in je kracht gaan staan) samen met stap 3 (liefde sturen) doet. Dan is het niet een negatieve bekrachtiging, maar werk je bewust met de Wet van Aantrekking samen: “Wat je aan het universum aanbiedt is je kracht en je liefde die met elkaar versmolten zijn en dat is dan waar je meer van krijgt.” Dit doet mij denken aan hoe in de Sophia mythe, Sophia ondanks haar val in haar kracht gaat staan en de arrogante Yaldabaoth tot de orde roept, en hoe ze verklaart dat hoewel Yaldabaoth de mensheid zal proberen te misleiden, de mens uiteindelijk zal zegevieren over de Archonten.
Ten tijde van het corona virus
Het betekent ook dat we in de huidige situatie en dus ten tijde van het corona virus onze kracht niet weggeven aan machten die wij daardoor in stand houden, want zij kunnen hun imperium uitsluitend bouwen als wij daar mee instemmen. Dus in plaats van onze verantwoordelijkheid weg te geven aan artsen, de farmaceutische industrie, de Wereld GezondheidsOrganisatie en multinationals, eisen we de soevereiniteit over ons eigen lichaam op en verklaren we dat we het recht hebben om zelf te beslissen wat goed is voor ons eigen lichaam in tijden van ziekte en gezondheid. De video van 10 april 2020 van Laura Eisenhouer: “Message to the dark controlers” is een krachtig voorbeeld van wat bedoeld wordt met stap 2 en zo’n declaratie van soevereiniteit. (Up-date 5 mei 2020: op bevrijdingsdag heb ik zelf De declaratie van mijn soevereinitiet op mijn website geplaats.)


Stap 3: Oprechte liefde zenden naar de STS-structuur
De derde stap is het zenden van oprechte liefde naar de Service to Self (STS) structuur via dankbaarheid en vergeven. Liefde betekent in verbinding zijn. Stap 3 betekent zien dat in alles Liefde is. Het pad van de Liefde is eerlijk, oprecht en confronterend. Deze stap betekent niet dat we zonder meer zeggen “Ik houd van je”, want dan zal het worden opgevat als toestemming. In plaats daarvan is dit een onderdeel van een strategie waarbij we in onze kracht (stap 2) en in onze liefde (stap 3) gaan staan. Vanuit onze kracht en onze liefde richten we ons tot de hele STS-structuur als een energetisch systeem en zeggen: “Ik zend jullie mijn dankbaarheid voor het zijn van een katalysator voor mijn ontwaken en het ontwaken van de mensheid. Ik ben daar dankbaar voor. Ik vergeef jullie alle dingen die jullie hebben moeten doen om een katalysator te zijn en ik houd oprecht van jullie. Waarom houd ik van jullie?  Omdat jullie mij zijn en we allemaal één ziel zijn.”
We zijn allemaal Eén Ziel
Magenta Pixie legt uit dat voor deze derde stap het nodig is dat we begrijpen wat eenheidsbewustzijn is en dat we in essentie allemaal Eén zijn. Ook het Sophia verhaal maakt duidelijk dat vanuit een hoger perspectief de oorsprong van alle zielen zich bevindt buiten de dualiteit van licht en onlicht. Dit is ook wat Christina uitlegt: uiteindelijk komen alle wezens ergens vandaan waar goed en kwaad niet bestaan. Vanuit dit ruime perspectief zijn alle zielen even lichtvol en zijn er geen onlichte zielen. Er zijn gewoon zielen die vergeten zijn dat ze licht zijn en daarom tijdelijk voor de egoïstische en destructieve mentaliteit hebben gekozen.
Het onlicht als katalysator
Bovendien legt Christina uit, zoals we zagen, dat de aanwezigheid van wezens van het onlicht een onderdeel was van het oorspronkelijke plan, zodat we zouden vergeten wie we in essentie zijn. In dit kader kunnen we erkennen dat zelfs de destructieve, duister machten onbewust een waardevolle dienst bewijzen aan de mensen die aan de kant van het licht staan. Want hoewel het niet hun bedoeling is, bieden zij de mensheid met hun onlichte manipulaties de zeldzame gelegenheid om een hogere vorm van liefde tot stand te brengen. Want, zo legt Christina uit, het is relatief gemakkelijk om van het goede en het lichtvolle te houden, maar een stuk lastiger om zielen die slechte dingen doen niet met vijandigheid te bejegenen. Daarom is dit voor ons een kans om ons vermogen om lief te hebben te ontwikkelen en dat is precies wat we als mens aan het leren zijn: het leren van onvoorwaardelijke liefde.
Wel een katalysator maar geen excuus
Of in de woorden van Magenta Pixie: het nodig is om te begrijpen wat afgescheidenheid betekent om werkelijk eenheid te kunnen begrijpen. Wanneer we vergeten wie we zijn en dan geconfronteerd worden met deze donkere wezens en donkere structuren kan het donker een katalysator zijn voor het licht. Als we dat weten, dan kunnen we zien dat ze ons in feite helpen met onze ascensie. Maar, zo benadrukt ze, dat is geen excuus voor wat ze hebben gedaan op het fysieke niveau. Op het fysieke niveau staan we op en zeggen we NEE. Het is genoeg. We vergeven jullie, we houden van jullie en we bedanken jullie, maar stap 2 is: ik ben een soeverein wezen en besta los van jullie.
In feite richt je je zo ook tot je eigen schaduw
Hoe we deze stap 3 precies doen maakt niet uit, iedere persoon heeft een andere eigen manier om dit te doen, maar wat belangrijk is, is dat we het uiteindelijk wel kunnen voelen. Wat hier bovendien bij komt is dat wanneer we het onlicht onder ogen zien en zeggen ‘Ik houd van je’ dan confronteren we onszelf in feite ook met onze eigen schaduwkant die we nog niet onder ogen hebben gezien. Anders gezegd, Liefde maakt al datgene wat verborgen is zichtbaar wordt, ook en vooral in onszelf. Liefde daagt ons uit om alles op te ruimen wat er tussen ons en de waarheid staat. Christina: “Ieder mens is een goddelijk wezen en alle zielen zijn in principe gericht op het licht en niet op de afgrond. Dus is het in eerste instantie belangrijk je eigen innerlijke “afgronden” en misstappen te onderkennen, ze tot op de bodem te onderzoeken en te veranderen – als het kan het liefst nog in dit huidige leven.”
Christina: Het licht is altijd sterker dan de schaduw, het onlicht
In lijn met de Wet van Liefde legt Christina uit dat licht altijd sterker is dan het onlicht: Het licht onderkent dat er onlicht is, terwijl onlicht het bestaan van licht ontkent. Desondanks kunnen duistere wezens niet zonder goede wezens overleven, want ze hebben hun scheppende energie nodig om te kunnen bestaan. Goede wezens daarentegen hebben geen donker nodig om te bestaan omdat ze genoeg licht en scheppende energie in zich dragen. “Daarom zou het voor alle partijen het beste zijn als we de duistere machten niet vanuit veroordeling of een drang naar vergelding benaderen, maar met wijsheid. Dan is het namelijk mogelijk om echte oplossingen te vinden en toekomstperspectieven te creëren die voor iedereen positief zijn. Alleen op die manier zullen mensen uiteindelijk onvoorwaardelijke liefde kunnen ontwikkelen.”

Het drie stappenplan samengevat
Magenta Pixie zegt dat deze 3 stappen samen een soort korte route zijn, want normaal zou dit jaren duren, maar dit 3 stappenplan is een gift van hogere wezens omdat we geen tijd meer te verliezen hebben en we hier inmiddels midden inzitten. Stap 1 is nodig, want stap 2 is niet mogelijk zolang we ons niet bewust zijn van het donkere plan of zolang als we daar kwaadheid over voelen. Vanuit het fysieke, beperkte perspectief ziet de huidige situatie (op basis van stap 1) er mogelijk uit als hopeloos en kan het lijken dat die mensen te machtig zijn en we er niets meer aan kunnen doen (sommige mensen komen tot die conclusie). Stap 2 is in onze kracht stappen en zeggen, nee, ik accepteer dit niet. Dit is iets wat iedereen zelf moet doen, want we kunnen dit niet aan anderen overlaten. Als we in onze kracht gaan staan en ons realiseren dat we hierbij ondersteund worden, kunnen we gaan zien dat het mogelijk is. Stap 2 en 3 zijn met elkaar verweven zodat we zowel in onze kracht als in onze liefde kunnen staan. Hierbij biedt stap 3 in feite ook het grote overzicht en het ruime perspectief vanwaar uit het 3 stappenplan gedaan wordt. Wanneer we dit op grote schaal doen en we een kritiek punt bereiken, begeven we ons in de kern van de onvermijdelijkheid en dan zullen we zien dat de donkere structuur en alles dat daarop gebouwd is als gevolg daarvan begint te vallen en dat alles dat gebouwd is vanuit het hart en integriteit behouden zal blijven en zal gedijen en overvloedig zal worden.


 

Agenda
Op dit moment zijn de presentaties voor maart en april verschoven naar de herfst. Voor één presentatie is de datum in de herfst al bekend, voor de andere presentatie volgt de nieuwe datum nog en zal samen met de meest actuele informatie te vinden zijn op de agenda op mijn websitein Almelo, uitgesteld tot het najaar, nieuwe datum nog niet bekend
Presentatie 'Samenlevingen in Balans' op uitnodiging van Vinculum Verum in Almelo

Programma:

vanaf 14.30 uur welkom
15.00 - 16.30 uur Presentatie 'Samenlevingen in Balans'
16.30 - 17.00 uur gelegenheid voor het stellen van vragen
vanaf 17.00 uur gelegenheid voor het drinken van een drankje

Plaats:

Hofstraat 3, Almelo.

Kosten:

€ 5,00

Aanmelden:

kan via: info@vinculumverum.org

Meer informatie:

Op de website van Vinculum Verum

 

 

Zondag 11 oktober 2020, in Naarden
Presentatie 'De Sophia mythe, wetiko en zelforganisatie:  organiseren zoals het Leven zich organiseert' op uitnodiging van werkgroep de Nieuwe Mens in Naarden

Programma:

10.30 - 11.30 uur Presentatie
11.30 - 12.00 uur pauze
12.00 - 13.00 uur vervolg presentatie plus vragen

Plaats:

Besant Hall, Meentweg 9,  1411 GR Naarden.

Kosten:

€ 12,50

Aanmelden:

via de website www.werkgroepdenieuwemens.nl

Meer informatie:

voor meer informatie: www.werkgroepdenieuwemens.nl


 

Tot zover het nieuws rond ‘De Hele Olifant in Beeld’, ‘Samenlevingen in Balans’ en mijn verdere werk.

Lieve groetjes,

Marja de Vries