De Hele Olifant - nieuwsbrief - augustus 2010


Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden
, functioneert het optimaal, komt het meer overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alles en iedereen.

Lieve mensen,

 

Hier is na de zomervakantie weer een nieuwe nieuwsbrief met veel nieuwe en spannende ontwikkelingen rond De Hele Olifant in Beeld, mijn streven bij te dragen aan de transformatie naar Samenlevingen in Balans en mijn inspanningen rond de transformatie van leren en onderwijs naar Onderwijs in Balans.

Publiciteit rond De Hele Olifant – artikelen, recensies en interviews
Tot mijn vreugde lijkt het er op alsof nu, drie jaar na het verschijnen van ‘De Hele Olifant in Beeld’ en nadat er zo’n 6700 exemplaren zijn verkocht, de tijd aangebroken is voor wat publiciteit rond het boek in de vorm van radio-interviews, recensies en artikelen. Hieronder een overzichtje van wat er in dat kader de afgelopen maand zoal is gebeurd:
Interview voor Omroep Gelderland
Allereerst vroeg deze zomer Rinus van Warven, journalist en presentator van het levensbeschouwelijke radio-programma Tendens van Omroep Gelderland of hij mij voor zijn programma Tendens zou mogen interviewen over 'De Hele Olifant in Beeld'.  Het interview van een uur lang is zondag 15 augustus 2010 van 7.00 - 8.00 uur uitgezonden door Omroep Gelderland. Via de website van Omroep Gelderland (op deze pagina rechts boven klikken op "Radio Gelderland 07.00-08.00 15 augustus 2010") is het interview nog een aantal maanden lang te beluisteren. Daarnaast heeft Rinus van Warven plannen om ook voor de Tubantia, het dagblad van Twente een artikel over mijn boek te schrijven.
Interview voor Prana en Indigosoulstation
Ongeveer tegelijkertijd vroeg journalist Aat de Kwant ook of hij mij zou mogen interviewen over 'De Hele Olifant in Beeld'. De directe aanleiding voor het interview is een artikel dat hij schrijft over Verbinding, Duurzaamheid en Spiritualiteit voor het oktobernummer van het tijdschrift PRANA. Een derde deel van dit artikel zal gewijd zijn aan 'De Hele Olifant in Beeld' en de link naar Samenlevingen in Balans. Als presentator van het radio-programma KwantPunt van www.indigosoulstation.nl heeft hij het interview ook maandag 9 augustus 2010 van 22.00 - 23.00 uur uitgezonden als een radio-interview. Daarna was het interview via deze website nog een week lang te beluisteren.
Artikel in TETH, Tijdschrift voor educatieve en therapeutische hypnose
En bovendien ontving ik het bericht van de hoofdredactie van de TETH, Tijdschrift voor educatieve en therapeutische hypnose, dat ‘De Hele Olifant in Beeld’ uitgebreid besproken wordt in het komende september nummer. Het is een heel mooi artikel van twee pagina’s geworden, waar ik heel blij mee ben, omdat Vera Mulder in deze recensie niet alleen positief is over mijn boek, maar er ook goed in geslaagd is om in dit artikel de zeven universele wetten kort en helder samen te vatten. Voor iedereen die geïnteresseerd is, is haar artikel alvast te lezen via mijn website(via http://marjadevries.nl/artikelen/recensieDeHeleOlifantsept2010.pdf )
Uitgeverij Ank-Hermes
En het laatste nieuws is dat uitgeverij Ankh-Hermes besloten heeft om extra aandacht aan de publiciteit van mijn boek te besteden door allereerst in het kader van de maand van de spiritualiteit de aandacht te vestigen op de drie lezingen die ik in november geef, respectievelijk in Amsterdam, Joure en Naarden (zie de agenda hieronder). En bovendien door komend voorjaar een dag te organiseren, waarvoor ik als een van de sprekers uitgenodigd zal worden.
Kortom, hoewel de publiciteit rond mijn boek het aanvankelijk vooral moest hebben van mond-op-mond-reklame, lijkt het er nu echt op, dat er een nieuwe fase aangebroken is!

Donaties voor de vertaling van De Hele Olifant
En dan zijn er ook nieuwe ontwikkelingen wat betreft de Engelse publicatie van De Hele Olifant. Deze zomer heeft Erik Mandersloot me aangeboden om me te helpen bij het proces om De Hele Olifant in het Engels gepubliceerd te krijgen. Daar ben ik erg blij mee.  Al vanaf het allereerste moment heb ik er niet aan getwijfeld dat De Hele Olifant in Beeld ook in het Engels uitgegeven zal worden.  En al in 2007 bleek dat er in Engeland een uitgever was die mijn boek inderdaad graag wilde uitgeven. Helaas ging het toen niet door, omdat deze uitgever zelf geen budget had om de vertaling te betalen en ik ook niet. Afgelopen najaar ben ik naar de FrankfurterBuchmesse geweest en ook daar ontmoette ik verschillende Engelse en Amerikaanse uitgevers die wel belangstelling hadden, maar eigenlijk ook allemaal  geen budget hadden om de vertaling te kunnen betalen.
Daarom is het nieuwe plan om eerst zelf het boek te laten vertalen. Voor deze vertaling zal zeker € 10.000,- nodig zijn, maar misschien zelfs wel € 15.000,- Het plan om aan dit geld te komen is om aan 10 mensen, die enthousiast zijn over De Hele Olifant in Beeld te vragen of ze misschien een tiende deel van dit bedrag zouden willen doneren. De praktijk heeft al laten zien dat dit een goed idee is, want toen ik onlangs dit plan aan iemand vertelde, zei zij tot mijn verrassing direct dat ze dat een prachtig plan vond en dat zij heel graag één van die 10 personen wilde zijn! Daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee en dat bracht me op het idee om dit plan ook in deze nieuwsbrief met jullie te delen. Want mogelijk zijn er onder jullie ook mensen die dit ook een prachtig plan vinden en graag zouden willen bijdragen aan de kosten van de vertaling. Om het tegelijkertijd ook praktisch en overzichtelijk te houden, stel ik daarom twee opties voor waar je uit zou kunnen kiezen:
1. Je wilt graag ook één van de 10 personen zijn die een tiende deel van het totaal bedrag doneren. In dit geval zou het fijn zijn als je mij een emailtje zou willen sturen (marjadv@versatel.nl) , zodat Erik of ik hierover contact met je kunnen opnemen.
2. Je wilt graag bijdragen, maar liever in de vorm van een kleinere donatie. Dat zou natuurlijk ook heel erg fijn zijn. Bij deze optie bepaal je zelf het bedrag dat je wilt doneren met een minimum van € 50,-  Als dit idee je aanspreekt, kunt je het bedrag overmaken op ASN-rekening nr. 707655307 ten name van Marja de Vries, Oldenzaal o.v.v. ‘donatie inzake boekvertaling’.

Samenlevingen in Balans
En intussen heeft het werk aan mijn tweede boek ook niet stilgelegen. Om te kunnen beschrijven wat het betekent dat in Samenlevingen in Balans de universele wetmatigheden een inherent onderdeel zijn van de cultuur, heb ik inmiddels een hoofdstuk geschreven over het wereldbeeld en het mensbeeld van zulke samenlevingen, dat gebaseerd is op inzicht in de universele wetmatigheden. Verder heb ik een hoofdstuk geschreven over wat nu precies de staat van innerlijke balans is – onze natuurlijke staat van zijn, die de normale staat van zijn is in Samenlevingen in Balans - waarin we optimaal kunnen functioneren, omdat we innerlijk in contact zijn met de werking van de universele wetmatigheden. En op dit moment ben ik midden in het hoofdstuk waarin ik beschrijf hoe de universele wetmatigheden een inherent onderdeel van de cultuur zijn in de vorm van culturele waarden die voortvloeien uit innerlijke waarden, waardoor het universele waarden zijn. In de praktijk betekent dit, dat een ethiek van verbondenheid en een ethiek van zorg voor al het leven centraal staan in de cultuur van Samenlevingen in Balans. En hierna, als deze fundering is gelegd, dan kan ik het hoofdstuk gaan schrijven over hoe de universele wetmatigheden inherent aanwezig zijn in de structuur en organisatie van deze samenlevingen - wat in de praktijk neerkomt op zelforganisatie. Dus, het tweede boek vordert, maar er is tegelijkertijd nog wel even wat werk te doen…
Twee lezingen  
Vooruitlopend hier op zijn er dit najaar twee lezingen die niet alleen over De Hele Olifant zullen gaan, maar waarbij ik ook alvast iets over Samenlevingen in Balans zal vertellen. De ene lezing is in Joure, en de andere lezing is al volgende week zaterdag in Zwolle (zie de agenda hieronder).
Boek The Spirit Level
En voor wie nu alvast iets wil lezen dat in de richting wijst van Samenlevingen in Balans, kan ik het boek The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone (2009) van Richard Wilkinson en Kate Pickett aanbevelen. Terwijl de geschiedenis van duizenden jaren Samenlevingen in Balans laat zien dat Samenlevingen in Balans per definitie egalitaire samenlevingen zijn, tonen deze twee Engelse epidemologen aan de hand van 30 jaar wetenschappelijk onderzoek naar hedendaagse samenlevingen aan, dat iedereen slechter af is in een samenleving met grote ongelijkheid. Op de achterflap van dit boek staat o.a.:“(Hun onderzoek) laat zien hoe bijna alles – van levensverwachting tot psychische stoornissen, van geweld tot analfabetisme – niet samenhangt met hoe welvarend een samenleving is, maar wel met hoe gelijkwaardig die is. Dat samenlevingen met een groter verschil tussen rijk en arm slecht zijn voor iedereen – inclusief de welgestelde burgers in die samenleving.”
In een interview vertellen de auteurs dat ditzelfde ook voor onderwijsprestaties geldt: “We laten ook zien dat onderwijsprestaties slechter zijn in landen met grotere ongelijkheid. Kinderen zijn slechter in wiskunde en literatuur. Kinderen in landen met grotere ongelijkheid hebben hiervoor slechtere resultaten en hebben een grotere kans om voortijdige schoolverlaters te worden. En dat draagt weer bij aan het onvermogen om in een land met grotere ongelijkheid hoger op de sociale ladder te komen.” (zie voor het hele interview op 2 april 2010 door Bill Moyers met Richard Wilkinson en Kate Pickett, http://www.pbs.org/moyers/journal/04022010/transcript_inequality.html)


Agenda

En dan de agenda met dit najaar vijf presentaties, waarvan drie over de ‘Hele Olifant in Beeld’ en twee over ‘De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans’. Voor volgend jaar zijn er ook al een paar uitnodigingen, maar de nadere details daarvoor volgen later. (Zie voor de meest actuele agenda, de agenda op mijn website: http://marjadevries.nl/deheleolifantinbeeld/agenda.php)

Zaterdag 4 september 2010, Zwolle
lezing 'De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans' tijdens
de EEUWIG BEWUSTWORDINGS PROEFDAGEN 2010 georganiseerd door EEUWIG:
verbindingspunt voor innerlijk leiderschap en maatschappij op 3, 4 en 5 september 2010


Programma:

Op deze drie dagen komen leraren en trainers uit binnen- en buitenland naar EEUWIG om een voorproefje te geven van hun traditie en meesterschap. Diverse workshops, evenementen en sessies kunnen door de bezoekers worden ervaren. Vanuit Londen zal bijvoorbeeld de healer Altazar Rossiter een aantal sessies verzorgen. Vanuit Maleisië komt ook Ananda Law speciaal voor de EEUWIG Proefdagen om kinderen te leren waarnemen met het 3e oog.
Het hele programma staat op de website van EEUWIG

Zaterdagmiddag: 16.00 - 17.30 uur
= Marja de Vries presentatie 'De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans'

Plaats:

E e u w i g  Beneden, Melkmarkt 15, Zwolle-Centrum

Kosten:

Stichting EEUWIG i.o. werkt vrijwillig, op basis van DANK (Dana, vrijgevigheid) in de vorm van donaties en bijdragen. Uitwisseling van waarde – op een manier dat iedereen er blij van wordt. Je geeft wat je graag wilt geven.
Dus de bezoeker op deze dagen kent  waarde toe aan het genotene en draagt zijn/haar steentje bij.
Hiervoor krijgt de bezoeker   enveloppen. Als je daar niets opschrijft gaat de inhoud naar de algemene organisatiekosten.  Als je er een naam opschrijft van een inleider of workshopgever komt het bij die persoon terecht.
Zie voor meer uitleg de website van EEUWIG

Aanmelden:

Inschrijven kan via: info@eeuwig..nu

Meer informatie:

op de website van EEUWIG

 

Dinsdag 5 oktober 2010, Zenderen (Twente)
lezing 'De Hele Olifant in Beeld' georganiseerd door werkplaats "Zingeving en Spiritualiteit" bij  bezinningscentrum "De Zwanenhof" in Zenderen


Programma:

lezing van 19.30 uur tot 22.30 uur, met halverwege een pauze
van 22.00 tot 23.00 uur gelegenheid tot het stellen van vragen.

Plaats:

"De Zwanenhof", Retraitehuisweg 6, 7625 SL Zenderen

Kosten:

€ 15,--

Aanmelden:

meer info volgt nog

Meer informatie:

op de website www.zwanenhof.nl


Woensdag 3 november 2010, Amsterdam

lezing 'De Hele Olifant in Beeld' georganiseerd door 'de vijftig plus groep' van de Dominicus
gemeente in Amsterdam


Programma:

lezing om 20.00 uur

Plaats:

Dominicuskerk, Spuistraat 12,
Ingang Korte Korsjespoortsteeg Amsterdam

Kosten:

€ info volgt nog

Aanmelden:

meer info volgt nog

Meer informatie:

op de website van de dominicusgemeente


Woensdag 10 november 2010, Joure
lezing 'De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans' georganiseerd door Stichting In-zicht,
Joure.


Programma:

lezing van 19.30 uur tot 22.00 uur, met halverwege een pauze
van 22.00 tot 23.00 uur gelegenheid tot het stellen van vragen.

Plaats:

Party Zalencentrum: 't Haske Joure, Vegelinsweg 20, 8501 BA Joure

Kosten:

€ 9,--

Aanmelden:

zie voor details: de website van St. In-zicht

Meer informatie:

zie www.in-zicht.nl


Zondag 14 november 2010, Naarden

lezing 'De Hele Olifant in Beeld' georganiseerd door de werkgroep "De Nieuwe Mens"


Programma:

De lezing begint om 10.30 uur en eindigt om ca. 13.00 uur, met halverwege een pauze voor thee of koffie.

Plaats:

de Besanthall van het Theosofisch Centrum, Meentweg 9 (verlengde van de Flevolaan) in Naarden.

Kosten:

€ 10,--

Aanmelden:

alleen schriftelijk per post reserveren m.b.v. het aanmeldingsformulier op de website www.nieuwemens.nl

Meer informatie:

Voor meer informatie zie de website www.nieuwemens.nl  

 

2011

Zaterdag 15 januari 2011, Nijlen bij Antwerpen, België

lezing 'De Hele Olifant in Beeld' ter gelegenheid van de opening van
het welzijnscentrum, bewustzijnscentrum Menikmati
Meer informatie volgt nog.

Zaterdag 12 of 20 mei 2011

lezing 'De Hele Olifant in Beeld' op het 3e nationaal congres van de ABB,
Artsenvereniging voor Biofysische Geneeskunde en Bio-informatie Therapie
in de Jaarbeurs Utrecht of een andere locatie...
Meer informatie volgt nog.


Tot zover het nieuws rond “De Hele Olifant in Beeld” en mijn werk.

Lieve groetjes,

Marja de Vries