De Hele Olifant - nieuwsbrief - augustus 2015

 

Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alles en iedereen.
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.


Lieve mensen,

Hier is weer een nieuwe nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen rond mijn boeken De Hele Olifant in Beeld en Samenlevingen in Balans, de vorderingen van komende boeken en over mijn streven om bij te dragen aan de transformatie van leren en onderwijs, en dat alles op zo’n manier dat we een wereld kunnen creëren die bijdraagt aan het wereldwijd welzijn van alles en iedereen, dus zonder iets of iemand buiten te sluiten of over het hoofd te zien, en dat niet alleen op de korte termijn maar vooral ook op de lange termijn en voor de komende zeven generaties.

 

Afgelopen zomer even behoefte aan pas op de plaats
Deze nieuwsbrief is een beetje anders dan gewoonlijk, met iets meer tekst (maar onderaan natuurlijk zoals altijd de agenda). De aanleiding daarvoor is dit: enthousiaste reacties op mijn tweede boek, hoor ik regelmatig: “Ik kan niet wachten tot je derde boek verschijnt.” Dat klinkt mooi, maar dat zette me ook aan het denken. Is mijn boek Samenlevingen in Balans onduidelijk…? Voor wie het boek nog niet heeft gelezen: in dat boek benadruk ik dat onze staat van bewustzijn primair is bij de transformatie van de hele samenleving omdat inzicht in de universele wetten duidelijk maakt dat de wereld buiten ons een weerspiegeling is van de wereld in ons: de Wet van Oorzaak en Gevolg maakt duidelijk dat alle oorzaken zich op de niet-fysieke niveaus van de werkelijkheid bevinden en dat wat we waarnemen als de wereld van de materie slechts de gevolgen zijn van die niet-fysieke oorzaken. Dat betekent dat de transformatie van de samenleving begint bij onszelf en dus bij een persoonlijke keuze om dat te doen wat nodig is om onze persoonlijke balans te herstellen…
Maar natuurlijk had ik hier zelf ook te maken met het Spiegelprincipe en was voor mij de voor de hand liggende vraag: Wat zeggen deze reacties over mijzelf? Zo werd me duidelijk, dat ik na 12 jaar hard werken aan het onderzoek en schrijven van De Hele Olifant in Beeld en Samenlevingen in Balans afgelopen zomer even behoefte had aan een pas op de plaats. Dat heb ik mezelf deze zomer helemaal gegund. Dus in plaats van zo snel mogelijk door te werken aan het derde boek heb ik tijd genomen om dat te doen wat er nu nodig leek zodat ik zo optimaal mogelijk op mijn unieke wijze bij kan dragen aan het welzijn van alles en iedereen en dat bleek eerst tijd vrijmaken om nog meer te kunnen belichamen wie ik in essentie ben. Het resultaat was een prachtige zomer vol persoonlijke transformatie, innerlijke blijheid en kleine wondertjes.

Op zoek naar wetenschappelijke bevestiging
In deze periode van pas op de plaats werd me ook duidelijk dat ik meer wetenschappelijke bevestigingen wilde vinden van wat wisdomkeepers vertellen over dit huidige moment, namelijk dat het bewustzijn van de mensheid als geheel zich vanaf nu weer zal verruimen en dat dit op een of andere manier samenhangt met cyclische patronen van hemellichamen of andere cyclische zaken in de ruimte. Wegens de deadline was ik hier voor mijn tweede boek helaas naar mijn zin onvoldoende aan toegekomen. Dus daar heb ik me deze zomer ook in verdiept.
De Pleiaden
Zo vond ik allereerst dat de Maya wisdomkeeper Hunbatz Men zegt dat volgens de oude Maya’s onze zon een van de sterren van het sterrenbeeld de Pleiaden is.  In zijn boek The 8 Calenders of the Maya (1983/2010) legt hij uit dat de ster Alcyone niet alleen het centrum van het sterrenbeeld de Pleiaden vormt, maar ook het centrum van ons zonnestelsel. Ons zonnestelsel beweegt zich in 26.000 jaar rond deze ster Alcyone en de Maya gebruiken de term Tzek’eb zowel voor het sterrenbeeld de Pleiaden als voor hun ‘Grote Kalender’ van 26.000 jaar. Maar volgens Hunbatz Men is dat iets wat de westerse wetenschappers nog niet bevestigen.
Geheime wetenschap

Terwijl ik daar inderdaad niet verder iets over vond, confronteerde deze zoektocht me ook iets anders: het werd me duidelijk dat we binnen onze Samenlevingen uit Balans niet alleen te maken hebben met de tweedeling tussen enerzijds dat wat beschouwd wordt als ‘algemeen geaccepteerde wetenschappelijke inzichten’ en anderzijds dat wat door de gevestigde wetenschap beschouwd wordt als ‘ketters’: ongewenste wetenschappelijke inzichten die niet passen in de huidige kaders en daarom niet geaccepteerd en/of gepubliceerd worden in de erkende tijdschriften.
Bij wetenschappelijk onderzoek van de ruimte en de daarmee verbonden technologieën blijkt er nog een derde categorie wetenschap te bestaan, namelijk ‘geheime wetenschap’: inzichten en technologieën die wel bestaan, maar die niet openbaar bekend gemaakt worden. Dat is mogelijk een van de redenen waarom ik tot nu toe weinig of geen wetenschappelijke ondersteuning had gevonden voor de relatie tussen de cycli die de wisdomkeepers noemen en de cyclische verruiming en vernauwing van ons bewustzijn.
Interplanetaire klimaatsverandering

Maar gelukkig bracht deze zoektocht me op het spoor van de Noord-Amerikaanse David Wilcock, een bijzonder iemand die mogelijk de reïncarnatie van Edgar Cayce is en die zich o.a. bezig houdt om wetenschappelijke bevestiging te vinden voor metafysische waarheden. Hij is niet alleen een zeer goede vinder van bronnen (zoals ook van Russisch wetenschappelijk onderzoek), maar hij ontvangt daarnaast ook informatie via een aantal anonieme insiders. Via hem kwam ik voor het eerst de term ‘interplanetaire klimaatverandering’ tegen. Hij zet een aantal feiten op een rij die illustreren dat onderzoek van de NASA en de ESA (European Space Agency)laten zien dat we op dit moment te maken hebben met een algehele transformatie van ons zonnestelsel. Een hele korte samenvatting hiervan door hem heeft de titel ‘Interplanetary Climate Change NASA's Hottest Secret’ en is op het internet te vinden in de vorm van een 7.45 min. durende YouTube-filmpje . Hij noemt deze informatie de ‘smoking gun’ – namelijk het bewijs dat laat zien dat de eeuwenoude voorspellingen over de cyclische veranderingen rond het huidige moment inderdaad juist blijken te zijn.
Dat maakte me nieuwsgierig naar meer en daarom las ik de details hierover in zijn boek The Source Field Investigations (2012). In dit boek beschrijft hij – naast een veelheid aan andere zaken - op basis van vele bronnen dat uit metingen blijkt dat niet alleen de planeet Aarde, maar ook de zon en de maan en alle andere planeten en ook hun manen de laatste 10 à 20 jaar zeer ingrijpend aan het veranderen zijn. Tenslotte concludeert hij: “… het zou kunnen dat al deze veranderingen die we hebben opgesomd veroorzaakt zijn doordat het zonnestelsel een energetisch hoger geladen gebied in het melkwegstelsel binnengaat.” En dat zou invloed hebben op al het leven op de planeet Aarde, omdat steeds meer wetenschappelijk onderzoek laat zien dat al het leven – in lijn met de Wet van Trilling - elektromagnetisch van aard is. Voor wie geïnteresseerd is in meer over het werk van David Wilcock, dit is zijn website
Het plasma-universum
Als ik zoiets vind ben ik altijd benieuwd of ik nog andere bronnen kan vinden die iets vergelijkbaars laten zien. En inderdaad vond ik op een website van de TUDelft  de ruim 2 uur durende presentatie van de geofysica Susan Joy Rennison die zij op 5 februari 2014 bij het Studium Generale van de TU in Delft gaf. Zij is auteur van het boek Tuning the Diamonds (2006), (in het Nederlands vertaald als Afstemmen op de Kosmos, 2010) en deze presentatie is een soort up-date van dat boek. In haar presentatie staat het ruimteweer – dus het weer in de ruimte – centraal. Een nieuwe wetenschappelijk inzicht is namelijk dat de ruimte niet ‘leeg’ is en ook geen gebied waar niet of nauwelijks iets gebeurt, maar dat in plaats daarvan de ruimte een zeer dynamisch gebied is dat vrijwel geheel gevuld is met plasma dat zeer goed elektromagnetische energie geleidt. Deze nieuwe wetenschappelijke inzichten over het plasma-universum was ik – zoals ik in mijn vorige nieuwsbrief vertelde - onlangs al tegen gekomen in een artikel van de Britse biofysica Mae-Wan Ho. Dit plasma concept van de Zweedse fysicus Hannes Alfvén (1908-1995) wordt door steeds meer wetenschappers beschouwd als de nieuwe theorie over het universum die veel meer in lijn lijkt te zijn met allerlei nieuwe inzichten, dan het oude idee van de Big Bang.
Het ruimteklimaat

Susan Joy Rennison laat in haar presentatie net als David Wilcock veel informatie zien die zeer ingrijpende veranderingen betreffen die niet alleen op de planeet Aarde, maar ook bij de zon, de maan en alle planeten in ons zonnestelsel de laatste tientallen jaren zijn waargenomen. Daarnaast stelt zij ook dat de veranderingen die op dit moment in de ruimte gaande zijn zo groot zijn dat we niet alleen te maken hebben met wisselend ‘ruimteweer’, maar dat we volgens haar kunnen spreken over ingrijpende veranderingen in het ‘ruimteklimaat’.
Zeer krachtige ‘kosmische energie’ stroomt ons zonnestelsel binnen

Bovendien laat zij aan de hand van een veelheid aan informatie zien, dat er op dit moment bijzondere en zeer krachtige ‘kosmische energie’ uit het centrum van het melkwegstelsel op dit moment in golven ons zonnestelsel binnenstroomt en ook de Aarde bereikt. Het lijkt waarschijnlijk dat er een relatie is tussen deze binnenstromende ‘kosmische energie’en die ingrijpende veranderingen die overal in ons zonnestelsel waargenomen worden.
De onderlinge verbanden

Wat opvalt is dat zowel Susan Joy Rennison als David Wilcock zich voor een groot deel baseren op informatie van de NASA, maar het grote verschil is dat de NASA de waargenomen zaken lijkt te beschrijven als geïsoleerde, onverwachte en niet verklaarbare verschijnselen. De beide onderzoekers daarentegen vermoeden een duidelijk onderling verband tussen al deze verschijnselen en maken relaties met metafysische inzichten, eeuwenoude voorspellingen en het mogelijk effect op ons bewustzijn. Als we al hun informatie combineren met het onderzoek van fysiologe Valerie Hunt dat ik in mijn boek Samenlevingen in Balans (p. 148) beschrijf en dat laat zien dat onze staat van bewustzijn beïnvloed wordt door de aard van het elektromagnetische veld waarin we ons bevinden en dat veranderingen in het ons omringende veld een dramatisch effect kunnen hebben op ons functioneren en onze staat van bewustzijn, begint het plaatje compleet te worden. Kortom, enerzijds blijkt de waargenomen klimaatverandering op Aarde voor een – mogelijk groot - deel onderdeel te zijn van deze interplanetaire klimaatverandering. Anderzijds begint er, wanneer we al deze informatie combineren, een beeld te ontstaan van de ingrijpend veranderende situatie die zich volgens oude kalendersystemen rond 2012 zou voltrekken en die grote invloed op onze staat van bewustzijn kan hebben.


De periode van 22 tot 28 september
Bij dit onderzoek kwam ik nog iets tegen, waarvan ik geaarzeld heb of ik het hier in deze nieuwsbrief zou noemen en waarvan ik besloten heb om het toch heel kort te doen. Dit gaat over de mogelijkheid dat we eind september te maken zouden kunnen krijgen met ‘woelige tijden’. Of dat inderdaad het geval zal zijn weet ik niet. Wat ik wel weet is dat, mocht het zo zijn, de heftigheid ervan ook bepaald wordt door hoe bewust wij als mensen daarmee omgaan. Daarom heb ik besloten om een deel van wat ik daarover gevonden heb hier met jullie te delen, zodat we ons in ieder geval kunnen voorbereiden.
Een piek
De kosmische energie die ons zonnestelsel binnenkomt, terwijl ons zonnestelsel dit energetisch actieve gebied van het melkwegstelsel binnen gaat, komt binnen in golven. In de periode tussen 23 en 28 september wordt een piek verwacht in de hoeveelheid kosmische energie die ons zonnestelsel binnenkomt. Men verwacht dat die piek o.a. krachtige zonnestormen zal veroorzaken en die zonnestormen beïnvloeden de situatie op Aarde. Deze inkomende energie versterkt zowel hogere als lagere trillingen. Dus wanneer we coherent, liefdevol en in balans zijn is dat wat wordt versterkt en is dit dus een goed bericht. Echter wanneer we incoherent, uit balans en ongefocust zijn bestaat de kans dat we door deze energie nog meer verward en chaotisch worden...
De equinox en een volledige maansverduistering

Deze nieuwe golf van kosmische energie lijkt samen te vallen met de equinox op 23 september en een volledige maansverduistering op 28 september. Ik vond de tekst “28 september een nieuwe belangrijke datum!” van Corien van Vliet waarin zij helder uitlegt hoe dit ons onder andere via onze pijnappelklier kan beïnvloeden. Als we ons hiervan bewustzijn kunnen we ons daar bewust op afstemmen en er ons voordeel mee doen.
Paus Franciscus, minister Laurent Fabius en minister John Kerry

Verder zijn er mensen die er op wijzen dat precies in deze periode paus Franciscus van plan is om een bezoek aan de USA te brengen. 22 september zal hij een ontmoeting hebben met president Obama, 23 september zal hij als eerste paus ooit het Congres in Washington toespreken en 25 september zal hij de United Nations General Assembly in New York toespreken, waar hij - als paus die wijst op het belang van een integrale ecologie - de UN Sustainable Development Summit zal openen, die gehouden wordt van 25-27 september.
Dat kan natuurlijk allemaal verder niet zoveel betekenen, maar sommige mensen vermoeden dat het wel eens van grote betekenis zou kunnen zijn. Los van een aantal voorspellingen die er bestaan rond deze data (en zelfs ook rond een paus die anders is dan andere pausen), zijn er namelijk mensen die vermoeden dat dit een moment zou kunnen zijn waarop mogelijk een deel van dat wat voor het grote publiek lange tijd geheim gehouden is, uiteindelijk toch openbaar gemaakt zal worden (zoals bv. geheime technologie voor vrije energie, geheime ruimteprogramma’s, geheime contacten met ETs etc.). Natuurlijk kunnen we blij zijn met zo’n disclosure, maar de kans bestaat natuurlijk ook dat het grote verontwaardiging veroorzaakt, want waarom is dat zo lang geheim gehouden…
Anderen vragen zich af wat deze timing te maken heeft met een opmerking die de Franse minister van Buitenlandse zaken, Laurent Fabius tijdens een gemeenschappelijke persconferentie met de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken John Kerry op 13 mei 2014 maakte: "We have 500 days to avoid climate chaos.”  Hij schijnt dat een paar keer te hebben herhaald, maar heeft het niet nader toegelicht. Dus het is slechts giswerk wat hij daarmee bedoelde.  500 dagen na die persconferentie blijkt 24 september 2015 te zijn.
Economie
Tot slot blijk ook nog eens dat Martin Armstrong, een expert in economische cycli, een nieuwe economische crisis heeft voorspeld rond 30 september en 1 oktober, dit keer veroorzaakt door de onhoudbaarheid van de alsmaar groeiende overheidsschulden. Natuurlijk weten we ook hiervan niet of dat zo zal zijn.

 

Nu ons voordeel doen met inzicht in de universele wetten
Wat kunnen we met deze informatie en wat betekent dit alles concreet voor ons hier op dit moment? Ook ik weet niet hoeveel van dit alles waar is en wat we wel of niet kunnen verwachten, en natuurlijk is het niet mijn bedoeling om hiermee angst te voeden. Waarom ik hier over schrijf is omdat ik het gevoel heb dat het goed is om in ieder geval enigszins voorbereid te zijn. Daarom heb ik het zo goed mogelijk uitgezocht, een aantal (onduidelijke) zaken weggelaten en de rest zo helder mogelijk op een rijtje proberen te zetten. Ik hoop dat het op die manier mogelijk wordt voor een ieder om bij zichzelf te rade te gaan om te kijken hoeveel belang hieraan te hechten en in ieder geval kunnen we hierbij ons voordeel doen met inzicht in de universele wetten.
De Wet van Ritme: evolutie verloopt niet geleidelijk, maar sprongsgewijs…
Allereerst is volgens Wet van Ritme ontwikkeling en evolutie geen geleidelijk en lineair proces, maar een spiraalsgewijze cyclische groeiproces waarbij periodes van relatieve stabiliteit afgewisseld worden met periodes van chaos en plotselinge grote veranderingen, die beschouwd kunnen worden als mogelijkheden tot groei. Dit proces vindt ook plaats op het niveau van de mensheid als geheel en wijsheidstradities en wisdomkeepers laten ons weten dat we ons op dit moment bevinden in zo’n periode van grote veranderingen. Dit betekent dat er zich mogelijk grote, sprongsgewijze  veranderingen zullen voltrekken waarna er opnieuw een periode zal kunnen ontstaan die gekenmerkt wordt door schoonheid, harmonie en evenwicht en een ruim spiritueel bewustzijn. Wanneer we ons bewust zijn van de werking van de Wet van Ritme en van het moment waarop we ons op dit moment in die cyclus bevinden, kunnen we er bewust voor kiezen om dit alles in ons voordeel te laten werken en ons zo goed mogelijk voorbereiden.
Goed voor onszelf zorgen
De beste voorbereiding en het allerbelangrijkste de komende tijd is om heel goed voor onszelf te zorgen, zodat we fysiek gezond zijn en zo veel mogelijk innerlijk in balans. Dus voldoende slapen, gezond eten en vooral goed gegrond zijn. Dat vormt de basis om bij alle gebeurtenissen die ons mogelijk te wachten staan, goed bij onszelf te blijven. Omdat door de inkomende krachtige kosmische energie zowel hogere als lagere trillingen versterkt zullen worden is het in ons voordeel om zowel onze eigen trillingsfrequentie zo mogelijk te verhogen en ook om daar waar nodig nog aanwezige ongezonde patronen op te ruimen. Hierbij kunnen we gebruik maken van het Spiegelprincipe en alle gebeurtenissen in ons leven zien als lessen. Wanneer we de lessen begrijpen, kunnen we de gebeurtenissen gebruiken om oude, niet langer bruikbare zaken los laten. Daarnaast kunnen we heel bewust de Wet van Aantrekking en de Wet van Aandacht gebruiken om onze aandacht vooral te richten op dat wat innerlijk juist en kloppend voelt en op positieve zaken en op dat wat we wel willen.
Vertrouwen in onze eigen interne autoriteit

We kunnen ons bewust oefenen om steeds meer te vertrouwen in onze eigen interne autoriteit en dat betekent dus ook om niets te geloven van wat ik hier schrijf maar om in plaats daarvan zelf op onderzoek uit te gaan en/of bewust aandacht te besteden aan je intuïtie en innerlijk weten. De Wet van Dynamische Balans helpt om te begrijpen dat hoe meer het mannelijk en vrouwelijk aspect in onszelf met elkaar in balans zijn des te beter dit zal lukken.


Eén mensheid op één planeet
Enerzijds wordt nu steeds duidelijker zichtbaar dat er zich een nieuwe manier van leven aandient op basis van het groeiend inzicht dat we allemaal met elkaar één mensheid zijn op één planeet. Dat betekent dat we naar een toekomst gaan waarbij niet alleen enkele volken inheems zijn, maar wij allemaal - dus de hele mensheid - ongeacht onze nationaliteit ‘inheems’ zullen zijn: we zijn allemaal inheems op deze planeet Aarde.
Een Permacultuur van menselijke relaties
Daarop aansluitend deel ik graag een prachtige tekst met jullie. Deze tekst 'A Permaculture of the Heart' is onlangs (augustus 2015) geschreven door Manitonquat (Medicine Story), een Wampanoag elder. Het is een inspirerend artikel over het belang om - naast het herstellen van onze relatie met planten en de Aarde zoals in de permacultuur nagestreefd wordt - onze aandacht ook te richten op een permacultuur van menselijke relaties, dus op het creëren van gezonde relaties met elkaar als mensen. En hoe we daarbij kunnen leren van de wijsheid van inheemse volken, die in cirkels leefden om elkaar te ondersteunen. Meer over Manitonquat en zijn inspirerende projecten is te vinden op zijn website
Uitwisseling over de (lees)ervaring van het boek Samenlevingen in Balans
Verder is het nog steeds mogelijk voor wie dat wil om contact op te nemen met Jacqueline om met andere lezers van Samenlevingen in Balans in gesprek te gaan over, zoals ze schrijft: ‘onze (lees)ervaring, over hoe we wat we lezen verbinden met wat we doen, weten en zien.’ Wie hiervoor belangstelling heeft kan contact met haar opnemen via de mail:
jacqueline@schrijfwerkplaats.nl De hele tekst van haar hierover is te lezen in mijn vorige nieuwsbrief en bij de reacties van lezers en lezeressen op mijn website onder het kopje ‘Een (referentie)kader om te zien wat ik zie.’

Onze nieuwe school Challenge
Terwijl ik de komende tijd aan het werk zal gaan om mijn derde boek te schrijven over zelforganisatie in Samenlevingen in Balans en daarna hopelijk aan het boek over Leren en Onderwijs in Balans zal toekomen, is mijn eigen concrete bijdrage op dit moment aan de transformatie van leren en onderwijs vrij klein. Wat ik vooral op dit moment doe is informatie blijven verzamelen voor dat vierde boek en tijdens mijn presentaties vertel ik zo vaak mogelijk dat waarom ik dit allemaal doe is omdat ik het belangrijk vind dat we bij opvoeding en onderwijs zo met kinderen omgaan dat zij in de natuurlijke staat van bewustzijn (‘bij de rivier’) kunnen blijven, in plaats dat ze net als de meeste van ons, volwassenen, permanent uit balans raken.
Daarnaast hoor ik af en toe via via over de vele andere mensen die zich inspannen om het onderwijs te veranderen. Zo hoorde ik ook over het bijzondere initiatief van de gemeente Amsterdam onder de naamOnze nieuwe school Challenge: Amsterdam zoekt Schoolmakers’. Hierbij werd iedereen uitgenodigd om plannen en ideeën voor een nieuwe schoolvormin te sturen! Ze ontvingen vervolgens 124 plannen! De organisatie van de Amsterdam School Challenge heeft er voor gekozen om voor de eerste selectie het publiek te laten kiezen en de eerste 50 plannen zijn te vinden op http://onzenieuweschool.nl/ Vandaag, 31 augustus, presenteren de scholen die door de eerste selectie zijn gekomen hun plannen. Ik hoorde van iemand die aan de wieg heeft gestaan van de allereerste Iederwijsschool dat dit een enorme verandering laat zien met 15 jaar geleden, toen het nog verre van geaccepteerd was dat iemand een eigen school wilde opzetten. Kortom, er is inmiddels toch al wel het een en ander aan het veranderen.

Komende Presentaties
Voor wie graag een presentatie bij wil wonen over mijn boek Samenlevingen in Balans, dat kan op 27 september in Veenendaal en op 7 november in Dokkum. Op deze laatste bijeenkomst zal ik ook over mijn boek De Hele Olifant in Beeld spreken (zie de agenda hieronder.)
Helaas is de dag over Samenlevingen in Balans die de Academia Pansophia gepland had voor 14 november in Naarden wegens organisatorische problemen afgelast... Daarvoor in de plaats zal ik op 14 november in Amersfoort op speciaal verzoek uitgebreider dan anders vertellen over de Wet van Trilling.
En verder is er op 11 oktober een presentatie over De Hele Olifant in Beeld in Langenboom (N.Br.).

De agenda voor 2015
Hieronder is mijn agenda met de komende presentaties over het boek De Hele Olifant in Beeld’, en over ‘Samenlevingen in Balans’. Sommige bijeenkomsten zijn besloten bijeenkomsten, en andere zij open voor wie maar wil komen. Bekijk zoals altijd voor de meest actuele agenda mijn website:

Donderdag 10 september 2015, op Terschelling

Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' & 'Samenlevingen in Balans' tijdens een driedaagse van het programma "Dutch Leadership Trail" een leiderschapsprogramma waar persoonlijk leiderschap en duurzaam ondernemerschap elkaar versterken, voor topmanagers en directeuren uit alle sectoren, georganiseerd door o.a. Camiel van Damme. Zie voor meer info de website (Dit is een besloten bijeenkomst)

 

Zondag 27 september 2015, in Veenendaal
Presentatie 'Samenlevingen in Balans'
op uitnodiging van de open geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal

Programma:

aanvang 10.00 uur

Plaats:

Vijftien Morgen 2 te Veenendaal

Kosten:

gratis entree, een vrijwillige bijdrage is welkom

Aanmelden:

niet nodig

Meer informatie:

bij Els van Duijvenbode, tel. 0318 526027

 

Zondag 11 oktober 2015, in Langenboom (N.Br)
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld'
op uitnodiging de Schaapshoeve

Programma:

welkom van af 13.30 uur
14.00 uur presentatie
16.30 uur einde bijeenkomst

Plaats:

De Schaapshoeve
Schaapsdijkweg 20a
5453 SE   Langenboom (N.Br)

Kosten:

€ 17,50

Aanmelden:

via de website van de Schaapshoeve

Meer informatie:

op de website van de Schaapshoeve

 

Zaterdag 7 november 2015, in Wouterswoude, nabij Dokkum.
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' & 'Samenlevingen in Balans' op uitnodiging van Stichting-Wijzer uit Dokkum

Programma:

13.30 - 15.00 uur presentatie (plus vragen) 'De Hele Olifant in Beeld'
15.00 - 15.30 uur pauze
15.30 - 17.00 uur presentatie (plus vragen) 'Samenlevingen in Balans'
17.30 uur einde bijeenkomst

Plaats:

In het Fries, i.v.m. TomTom e.d.:
Dorpshuis "De Nije Warf", Foarwei 31a, 9113 PA Wâlterswâld

In het Nederlands:
Dorpshuis "De Nije Warf", Voorweg 31a, 9113 PA Wouterswoude

Kosten:

€ 15,00

Aanmelden:

reserveringen bij Froukje van der Zwaag per mail: stwijzer@stichting-wijzer.nl
of telefoon: 0519-297641

Meer informatie:

Info bij Froukje van der Zwaag per mail: stwijzer@stichting-wijzer.nl of
telefoon: 0519-297641
en op de website van Stichting Wijzer: www.stichting-wijzer.nl

 

 

Zaterdag 14 november 2015, in Naarden
Presentatie 'Samenlevingen in Balans'
tijdens de Conferentie ‘Samen op weg naar een Samenleving in Balans georganiseerd door Academia Pan-Sophia in het Internationaal Theosofisch Centrum te Naarden (N-H).
NB! Deze dag is helaas wegens organisatorische problemen afgelast...

Programma:

In deze hoopvolle tijd van omslag of met een modern woord ‘kanteling’ naar een toenemend bewustzijn speelt Academie Pansophia met deze conferentie in op het thema bewustzijnsverandering in Vrouw, Man en Samenleving.
10.00 - 11.30 uur presentatie 'Samenlevingen in Balans' door Marja de Vries (plus tijd voor vragen)
11.30 - 12.00 uur pauze
12.00 - 12.30 uur korte presentatie van Annine van der Meer over het belang van transformatie van bewustzijn plus aankondiging van de middag workshops.
's middags keuze uit 4 of 5 workshops rond het thema transformatie van bewustzijn
afsluiting met centrale terugkoppeling en ceremoniële dans
einde 16.30 uur

Plaats:

ITC (Internationaal Theosofisch Centrum) (www.itc-naarden.org )
Valkeveenselaan 19
1411 GT Naarden

Kosten:

€ 40,- euro inclusief koffie, thee en soep.

Aanmelden:

Opgave digitaal via de website www.academiepansophia.nl

Meer informatie:

meer info op de website www.academiepansophia.nl

 

Zaterdag 14 november 2015, in Amersfoort
Presentatie'De Wet van Trilling'tijdens het symposium Q-Touch Trainingen georganiseerd door Linda Menkhorst en Yolande van Rosmalen ter ere van hun 10-jarig jubileum Quantum en 10-jarig bestaan van Quantum-Touch in Nederland. Het is voor iedereen die geinteresseerd is in Quantum-Touch en voor iedereen die een workshop bij hen wil volgen.


Programma:

 

Inloop met minibeurs: 09:00 - 10:00 uur
Symposium: 10:00 - 17:00 uur
Lunchbuffet met minibeurs: 12:30 - 14:00 uur
Met van 11.00 - 12.00 uur de presentatie 'De Wet Van Trilling' door van Marja de Vries
Verder met bijdragen van o.a. Karin Van Baelen, Agnes Janssen, Alma Baaij, Coby de Grijs, Linda Menkhorst en Yolande van Rosmalen.
Zie voor alle programmadetails de qtouchwebsite

Plaats:

Leerhotel Het Klooster
Daam Fockemalaan 10
3818 KG Amersfoort

Kosten:

€ 109,-
vóór 1 september inschrijven én betalen: € 79,- . Mocht deze prijs toch een belemmering voor je zijn, schroom dan niet om contact op te nemen: mail@qtouch.nl. We willen heel graag dat jij er ook bij bent!

Aanmelden:

via het inschrijfformulier op de website van qtouch

Meer informatie:

op de website van qtouch

 

 

Tot zover het nieuws rond “De Hele Olifant in Beeld” en mijn werk.

Lieve groetjes,


Marja de Vries