De Hele Olifant - nieuwsbrief - juni 2015

 

Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alles en iedereen.
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.


Lieve mensen,

Hier is bij de aanvang van de zomer weer een nieuwe nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen rond mijn boeken De Hele Olifant in Beeld en Samenlevingen in Balans, de vorderingen van komende boeken en over mijn streven om bij te dragen aan de transformatie van leren en onderwijs, en dat alles op zo’n manier dat we een wereld kunnen creëren die bijdraagt aan het wereldwijd welzijn van alles en iedereen, dus zonder iets of iemand buiten te sluiten of over het hoofd te zien, en dat niet alleen op de korte termijn maar vooral ook op de lange termijn en voor de komende zeven generaties.

 

De Hele Olifant in Beeld
Naast uitnodigingen om op een avond met open aanmelding mijn verhaal te komen vertellen, word ik ook af en toe uitgenodigd om een presentatie te komen geven als onderdeel van een programma.
The source of feminine leadership
Zo was ik laatst aanwezig op een tweedaagse van het programma 'The source of feminine leadership' georganiseerd door Joke van IJzeren, Marihuela Belt en Petra Portengen, in Vogelenzang (bij Haarlem), waar de aanwezigen bovenal geïnteresseerd waren in hoe het nu zit met de (on)balans tussen het mannelijke en vrouwelijke aspect, en dus met de Wet van Dynamische Balans. Het was fijn om voor zo’n enthousiast publiek te spreken.
De Young Club of Rome NL
Nog bijzonderder was mijn ervaring van afgelopen week toen ik te gast was op een weekend masterclass Persoonlijk Leiderschap ‘Beheers jij de kunst van het stilstaan?’ georganiseerd door drie leden van de Young Club of Rome NL voor ‘bevlogen young professionals, afstuderende of “young at Heart”. Iemand die niet stil zit’. Ik ben nog steeds onder de indruk van de openheid en de spirit van de hier aanwezige mensen. In plaats dat aansluitend op mijn verhaal de aanwezigen mij vragen stelden, werd hen gevraagd om met behulp van een talking stick hun antwoord te delen op de vraag: Wat heeft dit verhaal met je gedaan? Hoe voel je je na het hebben gehoord van dit verhaal? Dat was voor mij een ontroerende vorm van feedback. Natuurlijk was er daarna nog gelegenheid om mij vragen te stellen, dat begon ter plekke, maar zich al vrij snel verplaatste naar het kampvuur. En in die setting bleken het zonder uitzondering allemaal (zeer) persoonlijke vragen te zijn: Hoe was ik mijn persoonlijke pad gegaan? Welke trauma’s was ik zelf tegen gekomen? Was het een eenzame weg geweest? Etc.

Meer recente wetenschappelijke inzichten in lijn met de universele wetten
In mijn vorige nieuwsbrief (nieuwsbrief april 2015 ) schreef ik al over een aantal artikelen die ik had gevonden op de website van het Institute of Science in Society (ISIS) , een instituut opgericht door de Britse biofysica Mae-Wan Ho. Onder andere verwees ik naar 7 artikelen waarin zij schrijft dat recente wetenschappelijke inzichten laten zien dat de Gulden Snede verhouding inderdaad aan de basis van al het leven lijkt te liggen.
Nieuwe inzichten dankzij Rosetta
In een ander artikel “Rosetta for a Water Universe’ beschrijft Dr. Mae-Wan Ho over weer andere recente inzichten die steeds meer in lijn lijken met de universele wetten, nl. de verrassende nieuwe inzichten op basis van de ruimtesonde Rosetta en de lander Philae die op 12 november 2014 op een komeet landde en korte tijd informatie door stuurde voordat de batterij leeg raakte. Onder de meest opvallende nieuwe resultaten is de overvloedige creatie van water op een nog niet eerder herkend proces (nl. electrochemisch in een elektrisch universum); water is alomtegenwoordig en blijkt het meest overvloedige onderdeel van het universum te zijn, waardoor ons universum in het bijzonder geschikt is voor leven.
Een universum in lijn met de universele wetten
Mae-Wan Ho schrijft dat op basis van deze en andere wetenschappelijke inzichten van de afgelopen 20 jaar het beeld van het universum dramatisch is veranderd, waardoor er steeds grotere vraagtekens worden geplaatst bij de gangbare – en volgens haar inmiddels ten dode opgeschreven - Big Bang theorie. In haar beschrijving van het beeld dat er daarvoor in de plaats verschijnt – een plasma universum en een water universum - weerklinken de verschillende universele wetten. Zo schrijft ze: “Onder de belangrijkste uitdagers voor het vervangen van de Big Bang theorie is dat van permanente transformatie en vernieuwing vanuit het elektrisch plasma dat het universum doordringt. Het elektrische universum is een dynamisch, zich constant ontwikkelend universum, onderling verbonden door elektrische, fijne draadachtige plasma stromingen (filamenten) die in lijn zijn met magnetische velden (Birkeland stromingen) op alle schaalgroottes, van interplanetair tot supergalactisch, waardoor enorme circuits ontstaan die groepen van verre melkwegstelsels samenbinden.”
In deze twee zinnen kunnen we aspecten herkennen van de Wet van Trilling (alles is energie), de Wet van Ritme (alles is permanent in verandering), de Wet van Eenheid (alles is onderling verbonden), de Wet van Dynamische Balans (in de vorm van de dynamische balans tussen elektrische en magnetische krachten) en de Wet van Overeenstemming (fractal-organisatie: dezelfde organisatie op verschillende schaalgroottes).
“Interactie tussen de elektrische en magnetische kracht binnen een Birkeland stroom,” zo gaat ze verder, “veroorzaakt dat geladen deeltjes (materie) zich groeperen in het centrum van de fijne draad (het filament)… (waarbij) het filament in afzonderlijke bolvormige of torusvormige elektrische ‘plasmoiden’ kan breken.” In andere woorden, hier beschrijft ze het ontstaan van de ronddraaiende torus, de oer-basisstructuur van het zelforganiserende principe van alle energiesystemen, zoals ik dat in De Hele Olifant in Beeld bij de Wet van Dynamische Balans beschrijf (p. 276-278):
torus

 

Voor wie het hele artikel wil lezen, dit is de link

 

Samenlevingen in Balans
En terwijl mijn boek Samenlevingen in Balans nog maar kort geleden is verschenen zijn er inmiddels ook nieuwe wetenschappelijke gegevens die in overeenstemming lijken met de inhoud van dit boek het vermelden waard.
Gelijkwaardigheid mannen en vrouwen bij het Trechterbekervolk
Zo was er afgelopen maand nieuws over de vondst van een 5000 jaar oud grafveld uit de Steentijd bij Dalfsen met 120 graven met prachtige trechterbekers als grafgiften. Archeologen laten weten dat dit onderzoek nieuw zicht werpt op de ‘oer-Nederlander’, de eerste mensen die zich hier permanent vestigden. Professor Daan Raemaekers (hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Groningen) spreekt over een unieke ontdekking: ‘Het is een vondst die je misschien eens in de 50 jaar aantreft en die onze kijk op deze periode blijvend zal veranderen’.
Want, zo vertelt hij in RTL-Late-Night ze hebben vastgesteld dat in de graven van zowel mannen als vrouwen dezelfde aantallen bekers werden aangetroffen, waaruit zij concluderen dat beide geslachten een gelijkwaardige positie werd toegedicht. Een van de lezeressen van mijn boek wees mij op die uitzending en vroeg mij of we hieruit zouden kunnen concluderen, dat ook onze eigen voorouders, het Trechterbekervolk een matriachale Samenleving in Balans geweest zou kunnen zijn… Het enige wat ik kan zeggen, is dat het natuurlijk in de lijn der verwachting ligt dat de mensen die hier meer dan 5000 jaar geleden leefden net al de meeste andere mensen wereldwijd leefden in een Samenleving in Balans en dus in ieder geval een matrilineaire samenleving waren. Ik kijk uit naar de artikelen die de Nederlandse archeologen zullen gaan publiceren over deze bijzondere vondst.
Reacties van lezers en lezeressen
Inmiddels zijn er nu toch al heel wat reacties van lezers en lezeressen van Samenlevingen in Balans op mijn website te vinden. En er is één reactie in het bijzonder waar ik graag – in overleg met haar - aandacht voor vraag. Het is de reactie van Jacqueline van de SchrijfWerkPlaats mede naar aanleiding van wat ik in mijn vorige nieuwsbrief schreef over de verschillen die mij opvallen bij wat lezers en lezeressen mij vertellen over wat ze in mijn boeken lezen of waar mijn boeken overgaan.
Graag een uitwisseling over de (lees)ervaring van het boek
Dit is wat Jacqueline me schreef: "Het lezen van je boek Samenlevingen in Balans roept bij mij behalve herkenning, vreugde en rijkdom ook wat weerstand op. Kort gezegd hangt dit samen met wat ik ook in het boek lees: ‘Waarheid weten kan niet zonder gevolgen zijn.’ Ik heb het over weerstand tegen verandering. Huiver voor het onbekende, hoe aantrekkelijk het ook is. Aanvoelen dat wanneer wat ik lees, wat ik al wist maar niet zo duidelijk als ik het hier lees, goed tot me laat doordringen, ik niet op ‘de oude voet’ kan doorgaan. Hoe pijnlijk die 'oude voet' soms ook is, aarzel ik. Tegelijkertijd wil ik graag weten en word ik ook blij van lezen wat je schrijft. Die dualiteit. Door wat ik in je boek krijg aangereikt, heb ik een (referentie)kader om te zien wat ik zie. Dan weet ik beter wat voor mij normaal is en wat vreemd. Pijnlijk is (toch weer) dat veel vreemds in onze wereld gangbaar is. Wat ik mooi zou vinden is een uitwisseling
over het lezen van dit boek. Ik zie ernaar uit met andere lezers van Samenlevingen in Balans in gesprek te gaan over onze (lees)ervaring, over hoe we wat we lezen verbinden met wat we doen, weten en zien. Wie hiervoor belangstelling heeft kan contact opnemen via de mail: jacqueline@schrijfwerkplaats.nl "
Dus mocht je herkennen wat zij schrijft en ook behoefte hebben aan uitwisseling met anderen, aarzel dan niet om contact met haar op te nemen.
Recensie: de meerwaarde van dit boek voor opleiding en ontwikkeling kan groot zijn
En dan ontving ik van Froukje D. Wirtz de eerste boekbespreking. Zij keek uit naar mijn boek Samenlevingen in Balans, kwam enthousiast naar de boekpresentatie afgelopen oktober in Zeist, las het boek en schreef een recensie, waarin ze onder andere stelt dat de meerwaarde van dit boek voor opleiding en ontwikkeling groot kan zijn. Eerst heeft ze geprobeerd die geplaatst te krijgen in Opleiding & Ontwikkeling, een blad dat eerder wel bereid was om boekbesprekingen van haar op te nemen. Toen dit blad haar recensie niet plaatste heeft ze geprobeerd om het in het Tijdschrift Sociale Vraagstukken geplaatst te krijgen. Toen dat ook niet echt lukte heeft ze de recensie naar mij gestuurd, zodat ik die in ieder geval op mijn website kon plaatsen en mogelijk geïnteresseerden het daar kunnen lezen. Dit is de link

 

De agenda voor 2015
En hieronder is dan weer mijn agenda met de komende presentaties over het boek ‘De Hele Olifant in Beeld’ , en over ‘Samenlevingen in Balans’. Sommige bijeenkomsten zijn besloten bijeenkomsten, en andere zij open voor wie maar wil komen. Bekijk zoals altijd voor de meest actuele agenda op mijn website.


Woensdag 24 en donderdag 25 juni 2015, in kasteel De Berckt, Baarlo
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' & 'Samenlevingen in Balans' tijdens een tweedaagse van het programma "Touching the Community Soul" voor beslissers, beïnvloeders en/of uitvoeders op het gebied van organisatieontwikkeling, georganiseerd door Erik Mandersloot als onderdeel van het Strategy Center, Nyenrode Business Universiteit. Zie voor meer info de website en Nyenrode Business Universiteit (Dit is een besloten bijeenkomst)

 

 

Woensdag 8 juli 2015, in Epse/Deventer
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op uit nodiging van de School voor Praktische Filosofie vestiging de Oxerhof. (Dit is een besloten bijeenkomst)Donderdag 10 september 2015, op Terschelling

Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' & 'Samenlevingen in Balans' tijdens een driedaagse van het programma "Dutch Leadership Trail" een leiderschapsprogramma waar persoonlijk leiderschap en duurzaam ondernemerschap elkaar versterken, voor topmanagers en directeuren uit alle sectoren, georganiseerd door o.a. Camiel van Damme. Zie voor meer info de website (Dit is een besloten bijeenkomst)

 

 

Zondag 27 september 2015, in Veenendaal
Presentatie 'Samenlevingen in Balans'
op uitnodiging van de open geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal

Programma:

aanvang 10.00 uur

Plaats:

Vijftien Morgen 2 te Veenendaal

Kosten:

gratis entree, een vrijwillige bijdrage is welkom

Aanmelden:

niet nodig

Meer informatie:

bij Els van Duijvenbode, tel. 0318 526027

 

 

Zondag 11 oktober 2015, in Langenboom (N.Br)
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld'
op uitnodiging de Schaapshoeve

Programma:

welkom van af 13.30 uur
14.00 uur presentatie
16.30 uur einde bijeenkomst

Plaats:

De Schaapshoeve
Schaapsdijkweg 20a
5453 SE   Langenboom (N.Br)

Kosten:

€ 17,50

Aanmelden:

via de website van de Schaapshoeve

Meer informatie:

op de website van de Schaapshoeve

 

 

Zaterdag 7 november 2015, in Wouterswoude, nabij Dokkum.
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' & 'Samenlevingen in Balans' op uitnodiging van Stichting-Wijzer uit Dokkum

Programma:

13.30 - 15.00 uur presentatie (plus vragen) 'De Hele Olifant in Beeld'
15.00 - 15.30 uur pauze
15.30 - 17.00 uur presentatie (plus vragen) 'Samenlevingen in Balans'
17.30 uur einde bijeenkomst

Plaats:

In het Fries, i.v.m. TomTom e.d.:
Dorpshuis "De Nije Warf", Foarwei 31a, 9113 PA Wâlterswâld

In het Nederlands:
Dorpshuis "De Nije Warf", Voorweg 31a, 9113 PA Wouterswoude

Kosten:

€ 15,00

Aanmelden:

reserveringen bij Froukje van der Zwaag per mail: stwijzer@stichting-wijzer.nl
of telefoon: 0519-297641

Meer informatie:

Info bij Froukje van der Zwaag per mail: stwijzer@stichting-wijzer.nl of
telefoon: 0519-297641
en op de website van Stichting Wijzer: www.stichting-wijzer.nl

 

 

Zaterdag 14 november 2015, in Naarden
Presentatie 'Samenlevingen in Balans'
tijdens de Conferentie ‘Samen op weg naar een Samenleving in Balans georganiseerd door Academia Pan-Sophia in het Internationaal Theosofisch Centrum te Naarden (N-H).

Programma:

In deze hoopvolle tijd van omslag of met een modern woord ‘kanteling’ naar een toenemend bewustzijn speelt Academie Pansophia met deze conferentie in op het thema bewustzijnsverandering in Vrouw, Man en Samenleving.
10.00 - 11.30 uur presentatie 'Samenlevingen in Balans' door Marja de Vries (plus tijd voor vragen)
11.30 - 12.00 uur pauze
12.00 - 12.30 uur korte presentatie van Annine van der Meer over het belang van transformatie van bewustzijn plus aankondiging van de middag workshops.
's middags keuze uit 4 of 5 workshops rond het thema transformatie van bewustzijn
afsluiting met centrale terugkoppeling en ceremoniële dans
einde 16.30 uur

Plaats:

ITC (Internationaal Theosofisch Centrum) (www.itc-naarden.org )
Valkeveenselaan 19
1411 GT Naarden

Kosten:

€ 40,- euro inclusief koffie, thee en soep.

Aanmelden:

Opgave digitaal via de website www.academiepansophia.nl

Meer informatie:

meer info op de website www.academiepansophia.nl

 

 

Tot zover het nieuws rond “De Hele Olifant in Beeld” en mijn werk.

Lieve groetjes,


Marja de Vries