De Hele Olifant - nieuwsbrief - december 2014

 

Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alles en iedereen.
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.


Lieve mensen,

Opnieuw is hier weer een nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen rond mijn boeken De Hele Olifant in Beeld en Samenlevingen in Balans en mijn streven om bij te dragen aan de transformatie van leren en onderwijs, en dat alles op zo’n manier dat we een wereld kunnen creëren die bijdraagt aan het wereldwijd welzijn van alles en iedereen, dus zonder iets of iemand buiten te sluiten of over het hoofd te zien.

 

Het boek Samenlevingen in Balans
Terwijl begin december alweer de 8e druk van het boek De Hele Olifant in Beeld is verschenen, zijn in oktober en november de eerste 800 exemplaren van het boek Samenlevingen in Balans verkocht. Op dit moment hebben diverse mensen mij laten weten dat ze of het boek net hebben aangeschaft of dat ze er net in begonnen zijn te lezen. Dus veel reacties laten nog even op zich wachten.
Over geschreven in blogs
Andere mensen hebben er ook al over geschreven in hun nieuwsbrieven. Zo schreef bv. Elma Groen in haar nieuwsbrief: " … Ik heb verschillende keren ademloos geluisterd als Marja de Vries vertelde over haar boek De Hele Olifant in Beeld (…) Een feest van herkenning was het.  Niet alleen omdat zij de inhoud goed wist uit te leggen maar vooral omdat zij de essentie wist te laten ervaren. (…) Het door haar gesigneerde boek bood mij veel stof tot nadenken, inzichten en twijfel en verwarring. Met als gevolg dat de inzichten bij mij nog steeds  'underconstruction' zijn. En nu laat zij mij weten zij dat afgelopen maand haar nieuwste boek
is gepubliceerd:'‘Samenlevingen in Balans' over samenlevingen waarbinnen inzicht in de universele wetten een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur. (…) Bovenop de bestaande inzichten en verwarring lijkt dit boek ook nieuwe handvatten te geven voor een heling van de wereld. Dat wordt weer lezen!"
Leesgroepen en spontane ambassadeurs
Verder hoorde ik dat er inmiddels al een paar leesgroepen zijn ontstaan om samen het boek te gaan lezen en enkele mensen blijken het boek inmiddels al gelezen te hebben. Iemand liet me weten aspecten van het boek direct al in zijn werk gebruikt te hebben en gister vertelde iemand mij dat ze zich inspant om het boek onder de aandacht van mensen in haar omgeving te brengen, omdat ze vindt dat het nu de tijd is voor dit boek en dat het belangrijk is dat het nu door zo veel mogelijk mensen gelezen wordt. In andere woorden, ze vertelde me dat ze inmiddels spontaan een ambassadeur voor het boek is geworden.
Reacties van lezers en lezeressen
Van iemand anders ontving ik de volgende reactie:“Dank je wel voor je mooie boek. Eerlijk gezegd is de inhoud niet nieuw in de zin van: de herkenning is groot en ik 'weet’ de dingen al wel. Wel nieuw is dat jij het benoemt en er woorden aan geeft. En daar ben ik heel gelukkig mee want zelf kom ik er vaak helemaal niet uit. Doordat jij de woorden na elkaar en onder elkaar zet en tegelijk het besef meegeeft dat alles met alles samenhangt en eigenlijk niet los van elkaar te zeggen is (zoals dat ook voor de universele wetten geldt dat ze tegelijkertijd van kracht zijn), ga je mij en ik denk ook anderen voor in de vurige wens om de samenleving in
balans te helpen vormgeven door woorden te kennen om erover te spreken. Het hakkelen en struikelen over ingewikkelde materie (terwijl het zo simpel is als je het eenmaal ziet en weet) vermindert en zo kunnen steeds meer mensen inzien waar het om gaat!!” (Saskia Kalff - Praktijk voor Taal en Muziek) Natuurlijk zijn meer reacties erg welkom, zodat ik ook van dit boek een verzameling van reacties op mijn website kan maken.
Uitnodigingen voor presentaties
Zoals in de onderstaande agenda te zien ik heb ik voor 2015 ook inmiddels al drie uitnodigingen ontvangen om een presentatie te geven over het boek Samenlevingen in Balans: al direct in januari in Mijdrecht en verder in september in Veenendaal. Bovendien heeft Annine van der Meer, oprichtster van Academia PanSophia (een organisatie die er onder andere naar streeft om ‘het evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke weer te herstellen’, zie voor meer de website) mij uitgenodigd als spreker op de Conferentie ‘Samenleving in Balans’ die zij op 14 november 2015 organiseren. Meer informatie over deze Conferentie en wie de andere sprekers zullen zijn volgt, wanneer dat bekend is, in de komende nieuwsbrieven.

 

Nieuws over en van wisdomkeepers
Het boek Lightningbolt nu ook in het Nederlands!
Tot mijn grote vreugde ontdekte ik onlangs bovendien dat het boek Lightningbolt van Hyemeyohsts Storm, dat mij enorm heeft geholpen bij het schrijven van mijn boek Samenlevingen in Balans, omdat Hyemeyohsts Storm in dit boek veel van de wijsheid, die wisdomkeeper en Zero Chief Estcheemah aan hem doorgaf, heeft opgeschreven, nu ook in het Nederlands is vertaald. Het is verschenen onder de titel Lightningbolt, een zoektocht naar het Zelf. Dit is niet alleen heel fijn voor mensen die liever in het Nederlands lezen dan in het Engels, maar bovendien erg fijn omdat het Engelse boek al lange tijd uitverkocht was en alleen nog tweede hands en vaak – mogelijk door de combinatie van de belangrijke inhoud en de prachtige illustraties in dit boek – alleen tegen een hele hoge prijs verkrijgbaar was. Het Nederlandse boek, dat deze wijsheid die meer dan 5000 jaar oud is nu weer voor iedereen beschikbaar maakt, blijkt bovendien zowel uitgebracht te zijn als paperback als als hardcover
Flordemayo en ‘The age of the Divine Feminine’
Volgens Flordemayo, universeel healer en Maya priesteres en lid van de Internationale Raad van 13 Inheemse Grootmoeders (zie o.a. het boek ‘Grootmoeders geven de wereld raad’ door Carol Schaefer) markeert het jaar 2012 voor de mensheid het kantelpunt naar de dageraad van een nieuwe tijd die zij expliciet ‘The age of the Divine Feminine’ noemt. “The Divine Feminine (het Goddelijk Vrouwelijke)”, zo legt ze uit, “is de Godin in alle tradities en culturen die er hebben bestaan sinds het begin van de tijd. Deze tradities zijn krachtig, mystiek, magisch en van primair belang voor Moeder Aarde. Het is een tijd voor herstel, healing en vernieuwing.” Op haar website staat o.a. dit te lezen: “Voor haar werd dit opnieuw wakker worden van het Divine Feminine geconsolideerd toen ze een ceremoniële Staf van In-Haar-Kracht-Gaan-Staan ontving. De Staf, die gemaakt is door Maya- en Inheems Amerikaanse elders, viert deze buitengewone verschuiving die zich in iedereen van ons aan het voltrekken is.” In andere woorden, dit geldt voor iedereen: “Iedereen wordt lichter. Ieder van ons beweegt en trilt terwijl we als de Lichtwezens die we zijn Een worden. Iedereen van ons kan een innerlijke roep gewaar worden. We voelen allemaal de verandering en realiseren ons de urgentie om Een te worden.” Ze legt uit dat “wanneer deze vrouwelijke energieën zich zullen verstrengelen met onze Goddelijke Vonk, het ontstaan van ideeën onbeperkt zal zijn - de taak is (dan) uit te zoeken welk idee het hart roept om naar voren te stappen en ‘te gaan vliegen’ (to take flight).” Daarom adviseert ze iedereen om open te staan voor onze innerlijke leiding bij onze eigen persoonlijke groei en inzichten. Kortom, om uit te vinden waar onze innerlijke leiding ons naar toe leidt…

Het proces van het lopen van het spirituele pad
Tijdens het schrijven van mijn twee boeken heb ik zelf ook het een en ander geleerd over het proces van het lopen van het spirituele pad.
Het schrijven van De Hele Olifant in Beeld en The Kybalion
Toen ik De Hele Olifant in Beeld wilde gaan schrijven, was ik aanvankelijk overrompeld door de grootheid van het project en vroeg ik me af of dat wel tot de mogelijkheden behoorde en of ik dat wel zou kunnen… Maar nadat ik mij daar volledig aan gecommiteerd had en al mijn moed had verzameld om er toch aan te beginnen en het in ieder geval te willen proberen, verscheen - voor mij op dat moment totaal onverwacht - al heel spoedig hulp in de vorm van The Kybalion, het boekje met de hermetische principes waarmee ik volgens deze tekst de sleutel in handen had om de gemeenschappelijke inzichten van alle wijsheidstradities te vinden. Dat heeft mij enorm geholpen bij het hele proces van het schrijven van dat boek en bood me bovendien ook een kader voor de indeling van dat boek (zie voor het hele verhaal achter het ontstaan van dat boek)
Het schrijven van Samenlevingen in balans en de werkelijke Zarathoestra
Toen ik met het schrijven van het boek Samenlevingen in Balans begon, was ik me niet helemaal bewust van het proces van het lopen van het spirituele pad en daarom hoopte ik eigenlijk op weer zo iets: het plotseling verschijnen van een boek of tekst die me zou helpen als basis en/of kader voor dit boek, maar… dat kwam niet. Daarom was bij het schrijven van dit boek het enige wat er op zat om ook dat helemaal zelf uit te zoeken. Dat kostte me heel wat meer tijd en een paar keer overnieuw beginnen. Af en toe vroeg ik me zelfs af of ik wel op
het goede pad zat, omdat er niet op een vergelijkbare manier zo’n behulpzame tekst verscheen… Maar natuurlijk is dat niet hoe het gaat bij onze spirituele ontwikkeling. Dat werd mij echter pas duidelijk toen ik vorige maand, en nauwelijks maand nadat mijn boek Samenlevingen in Balans was verschenen, het boekje Thus Spake the Real Zarathushtra door Shahriar Shahriari vond. Tot kort voor dat moment was de leer van Zarathoestra (ook bekend bij de Griekse naam Zoroaster) niet iets waarin ik me verdiept had, omdat de daaruit voortgekomen religie, het Zoroastrisme, vooral gekenmerkt wordt door een sterk dualisme tussen goed en kwaad en ik mij geen oorspronkelijke bronnen bekend waren. Echter een paar weken na de boekpresentatie van mijn nieuwe boek werd ik merkwaardigerwijs steeds nieuwsgieriger naar de inzichten van Zarathoestra en dat leidde mij naar de tekst Thus Spake the Real Zarathushtra (deze titel is natuurlijk een knipoog naar het bekende werk van Nietsche, met de titel Aldus sprak Zarathoestra) integraal op het internet te vinden is.
Universele wetten en de keuze tussen twee paden
De auteur, Shahriar Shahriari, werd weliswaar geboren in een familie van Zoroastrianen maar die religie interesseerde hem aanvankelijk niet totdat hij rond zijn 25ste naar de USA verhuisde en de 'Gathas', de 'goddelijke liederen' van Zarathoestra, ging bestuderen. Inmiddels is hij bekend is als iemand die met name de mystieke aspecten van de filosofie van Zarathoestra zeer goed begrijpt. “In een poging om mijn begrip van Zarathoestra’s spirituele maar pragmatische leer uit te leggen, bied ik dit verzonnen verhaal aan,” schrijft hij in de inleiding van dit boekje, waarin hij de inzichten van Zarathoestra in de vorm van een dialoog met Zarathoestra zelf in nog geen 80 pagina’s beschrijft.
En terwijl ik dit las begreep ik eindelijk wat ik me tot dan toe niet had gerealiseerd: ik las hier tot mijn verrassing niet alleen een heldere uitleg zowel over de universele wetten als over het belang van het maken van een keuze tussen twee paden: het pad in lijn met de universele wetten wat bij zal dragen aan het welzijn van alles en iedereen en het pad dat niet in overeenstemming is met de universele wetten en dat niet draagt aan het welzijn van alles en iedereen en vroeg of laat tot problemen en zelfs rampen zal leiden. Kortom, een soort samenvatting van dat wat ik in mijn beide boeken beschrijf.
De bevestiging achteraf
Maar ik las hier bovendien over het proces van het lopen van het spirituele pad: als we eenmaal een uitdaging met succes hebben voltooid dankzij vooraf hulp daarbij, wordt van ons bij de volgende uitdaging op ons pad verwacht dat we het nu zelf kunnen en als we dat met succes hebben volbracht, kunnen we een bevestiging achteraf verwachten… En daarin herkende ik natuurlijk precies mijn eigen ervaringen!
Iedereen die geïnteresseerd is om dat wat ik beschrijf in mijn twee boeken nog eens te lezen, maar nu weer op een heel andere manier onder woorden gebracht, kan ik dit boek(je) zeer aanraden. De manier waarop Shahriar Shahriari de dialoog heeft geschreven demonstreert bovendien een manier van leren waarbij niet van ons verwacht wordt om kennis en inzichten van externe autoriteiten aan te nemen, maar een manier van leren die ons in plaats daarvan stimuleert om te vertrouwen in ons eigen innerlijk weten. Kortom, ik voel me erg dankbaar zowel voor het vinden van deze tekst als voor het beter begrijpen van mijn eigen voortgang op het spirituele pad…

 

De agenda voor 2015
En dan is hieronder mijn agenda met opnieuw een aantal presentaties over het boek ‘De Hele Olifantin Beeld’ en  u ook de eerste presentaties over ‘Samenlevingen in Balans’. Bekijk zoals altijd voor de meest actuele agenda, de agenda op mijn website.


Donderdag 15 januari 2015, in Erp (in Noord-Brabant tussen Uden en Helmond)
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van Hanneke Munsters van praktijk Labyrinth.

Programma:

20.00 uur aanvang
20.00 - 21.15 uur presentatie
21.15 - 21.30 uur pauze
21.30 - 22.30 uur mogelijkheid tot het stellen van vragen

Plaats:

Praktijk Labyrinth, Rijbeemd 1a in Erp

Kosten:

€ 7,50

Aanmelden:

via Hanneke@praktijklabyrinth.nl of 06-29003453

Meer informatie:

via Hanneke@praktijklabyrinth.nl of 06-29003453

 

Donderdag 29 januari 2015, in Mijdrecht
Presentatie 'Samenlevingen in Balans' op uitnodiging van Marjolein Berger-Vos van IntoTuition.

Programma:

vanaf 19.30 uur welkom
20.00 - 21.15 uur presentatie
21.15 - 21.30 uur pauze
21.30 - 22.30 uur mogelijkheid tot het stellen van vragen

Plaats:

“De Ruimte”, Schattenkerkerweg 1b, Mijdrecht

Kosten:

€ 15,-

Aanmelden:

bij Marjolein Berger-Vos via info@intotuition.nl 

Meer informatie:

bij Marjolein Berger-Vos via info@intotuition.nl 

 

Woensdag 18 maart 2015, in Sneek
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' tijdens een bijeenkomst met als titel: de nieuwe uitdagende tijd, de verbinding tussen reguliere geneeskunde en osteopathie, georganiseerd door osteopaat Wiep Mulder.

 

Woensdag 8 april 2015, in Moergestel
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van het Huis voor Zingeving in Moergestel.

Programma:

welkom vanaf 19.00 uur
aanvang presentatie 19.30 uur
22.00 uur einde

Plaats:

de voormalige kapel in Huize Nieuwenhof, Kloosterdreef 4, 5066 AA Moergestel

Kosten:

€ 15,- inclusief koffie en thee.
Indien het entreebedrag een belemmering is om de lezing bij te wonen, voel je dan toch welkom en neem even contact op via welkom@huisvoorzingeving.nl of per telefoon: +31 (0)6 51003388.

Aanmelden:

via het inschrijfformulier op de website van het Huis voor Zingeving
U bent ook welkom als u zich niet heeft ingeschreven, alleen in dat geval vragen we u om €16,- te betalen.

Meer informatie:

op de website van het Huis voor Zingeving

 

Woensdag 24 en donderdag 25 juni 2015, in kasteel De Berckt, Baarlo
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' & 'Samenlevingen in Balans' tijdens een tweedaagse van het programma "Touching the Community Soul" voor beslissers, beïnvloeders en/of uitvoeders op het gebied van organisatieontwikkeling, georganiseerd door Erik Mandersloot als onderdeel van het Strategy Center, Nyenrode Business Universiteit. Zie voor meer info de website en Nyenrode Business Universiteit (Dit is een besloten bijeenkomst)

 

Zondag 27 september 2015, in Veenendaal
Presentatie 'Samenlevingen in Balans' op uitnodiging van de open geloofsgemeenschap NPB
afdeling Veenendaal.

Programma:

aanvang 10.00 uur

Plaats:

Vijftien Morgen 2 te Veenendaal

Kosten:

gratis entree, een vrijwillige bijdrage is welkom

Aanmelden:

niet nodig

Meer informatie:

bij Els van Duijvenbode, tel. 0318 526027

 

Zaterdag 14 november 2015, in Naarden
Presentatie 'Samenlevingen in Balans' tijdens de Conferentie Samenleving in Balans georganiseerd door Academia Pan-Sophia in het Internationaal Theosofisch Centrum te Naarden (N-H).

Programma:

in ieder geval de presentatie 'Samenlevingen in Balans' door Marja de Vries
informatie over het overige programma volgt nog

Plaats:

ITC (Internationaal Theosofisch Centrum) (www.itc-naarden.org )
Valkeveenselaan 19
1411 GT Naarden

Kosten:

meer info volgt nog

Aanmelden:

Opgave tzt. via een formulier op de website van de academie

Meer informatie:

meer info volgt nog

 

 

Tot zover het nieuws rond “De Hele Olifant in Beeld” en mijn werk.

Lieve groetjes,


Marja de Vries