De Hele Olifant - nieuwsbrief - december 2019

 

Als ons leven in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alle mensen en al het leven.
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.


Lieve mensen,
Hier is de nieuwsbrief van december 2019 met de laatste ontwikkelingen rond mijn werk: mijn twee boeken De Hele Olifant in Beeld en Samenlevingen in Balans, de vorderingen van het werk aan mijn volgende boek(en), mijn streven bij te dragen aan meer bekendheid rond de universele wetmatigheden, wat allemaal begon met mijn intentie om bij te dragen aan de transformatie van leren en onderwijs, zodat het overeenkomt met wie we in essentie zijn. En dit alles op zo’n manier dat het bijdraagt aan het welzijn van alle mensen wereldwijd en al het Leven, niet alleen op de korte termijn, maar vooral ook op de lange termijn en dus ook voor de komende zeven generaties.

 

Mijn derde boek en een eerste presentatie
Naar aanleiding van mijn vorige nieuwsbrief (nieuwsbrief van oktober 2019) over de Sophia mythe, de archonten en de wétiko-ziekte heb ik opvallend veel reacties (positieve) gekregen. Dank daarvoor.
Presentatie: ‘De Sophia mythe, wétiko en zelforganisatie’
Tot mijn vreugde kan ik melden dat ik inmiddels door de werkgroep de Nieuwe Mens in Naarden ben uitgenodigd om – alvast als voorproefje van mijn derde  boek over het organiseren van samenlevingen op dezelfde manier zoals het Leven zich organiseert – op zondag 29 maart 2020 een presentatie te geven met de titel: 'De Sophia mythe, wetiko en zelforganisatie: organiseren zoals het Leven zich organiseert'. Zie voor de praktische details de agenda onderaan deze nieuwsbrief.


Vrije energie technologie werkt echt!
In  deze nieuwsbrief wil ik aandacht betsteden aan het verschijnsel van vrije energie, want nadat de mogelijkheid daartoe officieel heel lang ontkend is, heeft de Amerikaanse marine onlangs officieel een werkzaam patent voor vrije energie technologie vrijgegeven! Dit is echt opvallend, omdat tot op heden zulke patenten als ze al werden afgegeven systematisch geheim verklaard werden, zogenaamd in het belang van ‘nationale veiligheid’. In dat geval wordt het uitvinders verboden om de technologie openbaar te maken of te gebruiken. Wat is vrije energie en wat heeft vrije energie met spiritualiteit te maken?
Wat is vrije energie?
De term vrije energie wordt gebruikt voor vormen van energieopwekking die gekenmerkt worden door over-unity. Dat wil zeggen dat een technologie voor energieopwekking betreft waarbij er meer energie uit een systeem komt, dan dat er in het systeem gaat. Dus de output aan energie is groter dan de input – in tegenstelling tot de ons bekende vormen van energieopwekking waarbij er meer energie in een systeem gaat dan er uitkomt. Via deze vorm van energieopwekking, die in lijn is met de werking van de universele wetten, zouden we kunnen beschikken over een eindeloze hoeveelheid energie zonder de natuurlijke omgeving te belasten of te vervuilen. Als we gebruik zouden kunnen maken van vrije energie zijn we niet langer afhankelijk van fossiele brandstoffen en hebben we ook geen ‘hernieuwbare’  energie zoals zonne- of windenergie nodig, wat de aanleg van velden vol zonnepanelen en zeeën vol windturbines overbodig zou maken.
Een overvloed aan schone energie
Veel mensen weten niet dat deze optie voor vrije energie in principe bestaat, hoewel de afgelopen honderd jaar er diverse mensen in staat zijn bleken om apparaten te bedenken en te construeren die vrije energie leverden. Een paar voorbeelden van uitvinders van zulke apparaten uit de eerste helft van de 20ste eeuw zijn de Servisch-Amerikaanse uitvinder Nikola Tesla (1856-1943), bekend als uitvinder van de wisselstroom (maar nauwelijks bekend van zijn vele andere uitvindingen), de Noord-Amerikaanse kunstenaar, auteur en uitvinder Walter Russell (1871-1963), onder andere bekend van het boek over hem met de titel ‘The man who tapped the secrets of the universe’, de Oostenrijkse boswachter en uitvinder Viktor Schauberger (1885-1958) bekend als de man die zijn kennis opdeed door te leren van de natuur en vooral door het bestuderen van water en Thomas Henry Moray (1892-1974) onder andere bekend van zijn Radiant Energy Device. Een paar recentere voorbeelden van uitvinders van vrije energie apparaten uit de tweede helft van de 20ste eeuw zijn Bruce DePalma (1935-1997) uit Noord Amerika en zijn N-Machine/Space Power Generator; Paramahamsa Tewari (1937-2017) uit India en zijn Digital Magnetic Transducer Generator; en Adam Trombly uit Noord Amerika.
Hoe kan een apparaat meer energie leveren dan gebruiken
Echter wat ons officieel wordt verteld is dat zoiets als vrije energie niet bestaat en dat een perpetuum mobiele een sprookje is. Dat wordt soms zelfs toegelicht met het argument dat als het wel zou bestaan, we dat dan toch wel zouden gebruiken. Echter de waarheid laat een heel ander verhaal zien, want op het moment dat uitvinders van vrije energie apparaten probeerden om hun uitvinding in de wereld te zetten, stuitten zij op allerlei tegenwerking. Patenten werden niet verleend of geheim verklaard, hun documentatie werd in beslag genomen en/of er werd hun een zwijgverbod opgelegd. Bovendien geeft de natuurkunde die we op school leren ons het idee dat een apparaat nooit meer energie kan leveren dan dat het gebruikt.
De Wet van Behoud van Energie uit de thermodynamica, stelt namelijk dat de totale hoeveelheid energie niet kan toenemen of afnemen en dus dat energie niet kan worden gecreëerd en ook niet kan worden vernietigd, maar alleen kan veranderen van de ene vorm in de andere. Bijvoorbeeld benzine in de tank van een auto kan worden omgezet in kinetische energie en wordt daarbij schijnbaar ‘opgebruikt’ om de auto snelheid te laten hebben. Op basis van deze Wet van Behoud van Energie lijkt het bestaan van het verschijnsel van ‘over-unity’ – dus in een apparaat dat meer energie oplevert dan dat het nodig heeft - dan ook onmogelijk. Deze zelfde wet wekt de indruk dat de hoeveelheid energie waaruit we kunnen tappen beperkt is, aangezien de totale hoeveelheid energie niet kan toenemen.
Op basis van inzicht in de universele wetten
Maar dat alles wordt anders wanneer we hier naar kijken vanuit inzicht in de universele wetten en de inzichten van de kwantum fysica die daarmee in overeenstemming zijn. We hoeven geen natuurkunde te kennen om dit te begrijpen. Ik zal het hier kort uitleggen. De eerste universele wet, de Wet van Eenheid, onthult het bestaan van een achterliggend veld van bewustzijn dat sommige kwantum fysici hebben herkend als het Zero-Point Field of het nulpunt energieveld. Dat is een achterliggend veld dat gekenmerkt wordt door een oneindige hoeveelheid energie. In andere woorden, het nieuwe wetenschappelijke inzicht is dat de ruimte, waarvan men vroeger dacht dat die gevuld was met ‘ether’, maar later leeg werd verklaard, bij nader inzien toch niet leeg is, maar helemaal gevuld is met een zeer bijzonder soort energie.
De Wet van Behoud van Energie voor alle niveaus van de werkelijkheid
De tweede universele wet, de Wet van Overeenstemming, stelt dat er behalve het niveau van de werkelijkheid van materie ook nog andere, niet-fysieke niveaus van de werkelijkheid bestaan. Deze wet maakt duidelijk dat die niet-fysieke niveaus van de werkelijkheid de wereld van materie doordringen en dat er permanent energie uitwisseling plaats vindt tussen die verschillende niveaus van de werkelijkheid. Wat dat betekent is dat de Wet van Behoud van Energie uit de thermodynamica niet alleen geldt voor het niveau van de werkelijkheid van materie, maar voor het totaal van de verschillende niveaus van de werkelijkheid. Hierdoor krijgt deze Wet van Behoud van Energie een volledig andere betekenis, aangezien het niveau van de werkelijkheid waarin het nulpunt energieveld zich bevindt ook een onderdeel uitmaakt van deze wet. Hierdoor blijkt de totale hoeveelheid energie die niet kan toenemen of afnemen in feite een onvoorstelbaar grote hoeveelheid energie te zijn. Vanuit dit perspectief blijkt de schijnbaar onverklaarbare energietoename bij ‘over-unity’ slechts een gevolg te zijn van het tappen van energie uit dat enorme achterliggende nulpunt energieveld.


Viktor Schauberger en implosie en explosie
De enige vraag die dan nog overblijft is, hoe we apparaten zouden kunnen ontwerpen die in staat zijn om uit die eindeloze energiebron, uit dat achterliggende nulpunt energieveld, te tappen. En dat is wat verschillende uitvinders hebben ontdekt. De zevende universele wet, de Wet van Dynamische Balans, helpt om te begrijpen hoe dat zou kunnen en ook waarom dat niet alom bekend is. De ontdekkingen van Viktor Schauberger geven hier een helder inzicht in. Hij kwam op grond van zijn uitgebreide waarnemingen in de nog ongerepte Oostenrijkste natuur in de eerste helft van de 20ste eeuw op het spoor van de Wet van Dynamische Balans, doordat hij het bestaan ontdekte van een universeel, tweezijdig, samenwerkend bewegingsprincipe in de natuur. Die twee tegengestelde principes beschrijft hij als krachten van implosie en explosie. Hij stelde vast dat het leven zichzelf in stand houdt door een verzamelende, spiraalvormige naar binnen draaiende, implosieve beweging, die opbouwt en verfijnt. Daar aan tegengesteld is er een uitspreidende, explosieve beweging die afbreekt en uit elkaar haalt en die leidt tot het doven van leven. Met de implosieve beweging volgt koelte, zuigkracht, groei en gezondheid. De explosieve kracht brengt hitte, druk, fragmentatie, ziekte en dood voort.
De westerse technologie is slechts gebaseerd op één helft van de realiteit
Vervolgens stelde Viktor Schauberger vast dat de westerse technologie in feite gebaseerd is op uitsluitend het inzicht in de explosieve kracht en dus slechts op één helft van deze realiteit. De westerse technologie gebruikt deze explosieve kracht, dat wil zeggen het vrijkomen van hitte dat uitzetting en druk veroorzaakt, om een machine te laten werken. De natuur daarentegen gebruikt het tegengestelde proces, de naar binnen draaiende kracht van implosie en afkoeling dat een zuigkracht en een vacuüm veroorzaakt, om ‘werk’ te verrichten. Viktor Schauberger nam waar dat deze implosie kracht door spiraalsgewijs naar binnen te bewegen, kracht verzamelt die zich concentreert in het centrum van de spiraal. Vervolgens lukte het hem om deze naar binnen draaiende zuigende vortex beweging zodanig na te bootsen, dat hij het op een aantal verschillende manieren praktisch kon toepassen.
Echter binnen de westerse technologie is deze implosie kracht vrijwel onbekend  en volgens Viktor Schauberger  betekent dit dat we onze hele westerse cultuur hebben gebaseerd op het verkeerde soort technologie: van alle mogelijkheden die de natuur ons biedt, gebruiken we uitsluitend de destructieve helft - de beweging die de natuur gebruikt voor vernietiging, zoals composteren en vuren. Wat dat in de praktijk betekent is dat we relatief inefficiënte technologieën gebruiken die veel brandstof nodig hebben en die een hoop troep achterlaten, terwijl technologieën, die gebaseerd zijn op de naar binnen draaiende, verkoelende, rustige beweging, efficiënte en schone technologieën zijn die werken in harmonie met de natuur, maar die – officieel - onbekend zijn binnen de westerse cultuur. Het is onder andere door gebruik te maken van zuigende implosie technologie dat het mogelijk wordt om energie te tappen uit het achterliggende nulpunt energieveld.
Zwaartekracht & levitatie
Door dezelfde observaties van de natuur – met name het verschijnsel dat forellen in staat zijn om tegen watervallen op te springen - stuitte Viktor Schauberger op nog een ander aspect van de wet van Dynamische Balans, namelijk op het feit dat de kracht van zwaartekracht ook slechts de helft van de realiteit is. De andere helft, en dus de tegengestelde, complementerende kracht van zwaartekracht, noemde hij levitatie. Terwijl dat in eerste instantie ook in strijd lijkt te zijn met de conventionele wetten uit de fysica, was hij in staat om zijn inzichten in de naar binnen bewegende, implosie kracht – wat in feite een synoniem is voor antizwaartekracht (anti-gravity) - zodanig na te bootsen, dat hij het onder andere toepaste in een ontwerp van op UFOs lijkende vliegende machines. In door de Nazi’s bezette Oostenrijk betekende dat echter dat hij daardoor in ernstige problemen kwam. Achtereenvolgens trachtten eerst de Nazi’s, vervolgens de Russen en tenslotte de Amerikanen deze inzichten van hem in beslag te nemen. Het volledige verhaal over hoe Viktor Schauberger alle mogelijke tegenwerking ondervond bij zijn pogingen om zijn uitvindingen in de wereld te brengen, wordt uitvoerig beschreven in het boek van Reinout Guépin, Eenoog in het land van de blinden (2010).
Het patent wordt geweigerd

Door deze nare ervaringen nam Viktor Schauberger zich plechtig voor om zich uitsluitend nog met uitvindingen bezig te houden die niet in verkeerde handen voor verkeerde doeleinden gebruikt konden worden. Zo paste hij in 1953 zijn inzichten in de implosiekrachten toe in het ontwerp en de bouw van een huisgenerator met spiraalvormige pijpen. Omdat deze huisgenerator werkte op basis van vrije energie, zou iedereen met zo’n generator in huis onafhankelijk van energiebedrijven goedkoop schone energie kunnen hebben. Toen hij echter voor dit ontwerp een aanvraag deed voor een uitgebreid patent gebaseerd op het principe van wat hij noemde de ‘oprollende beweging’, weigerden verschillende patentbureaus zijn aanvraag in behandeling te nemen. De reden daarvoor was dat het niet zou gaan om een uitvinding in klassieke zin, maar om de ontdekking van een nieuwe natuurwet. Hoewel zijn uitvinding inderdaad de praktische toepassing was van een principe, dat volledig overeenstemt met de Wet van Dynamische Balans, is het natuurlijk een bizarre reden om geen patent te verlenen voor een uitvinding die daar gebruik van maakt.
Nikola Tesla
En Viktor Schauberger was niet de enige uitvinder van vrije energie technologie die tegenwerking ondervond. Tot op heden wordt de technologie voor vrije energie onderdrukt en vele uitvinders zijn daardoor ernstig in de problemen gekomen. Dat is de reden waarom Adam Trombly, zelf ook mede-uitvinder van een over-unity apparaat, niet van de term ‘vrije energie’ houdt aangezien deze vorm van energie opwekking in de praktijk alles behalve vrij blijkt te zijn. Hij geeft de voorkeur aan de term Zero Point Fluctuation Technologie – of kortweg ZP Technologie. In het interview The Truth About ZP Technology vertelt hij dat de tegenwerking bij de ontwikkeling van vrije energie mogelijk al startte bij Nikola Tesla. “Nikola Tesla had een visioen van oneindige elektrische energie, zonder brandstof, in de jaren 1880. Hij gaf daar een demonstratie van in 1886 en 1889 en gedurende de jaren 1890.
Hij probeerde deze gift te geven [aan de wereld], maar de fossiele brandstof jongens besloten dat hij dat niet kon doen. De fossiele brandstof jongens,” zo vertelt Adam Trombly, “besloten dat zij mogelijk gebruik van Nikola Tesla zouden kunnen maken, dus ze vermoordden hem niet direct. Ze vermoordden hem in 1943. Een van de rechercheurs benaderde mij op een conferentie in 1981. Deze man vertelde mij dat Tesla was vermoord. Dus ik vermoed dat je zou kunnen zeggen dat het daar begon.” Direct na de dood van Nikola Tesla is veel documentatie over zijn uitvindingen in beslag genomen door de FBI en vervolgens geheim verklaard. Bovendien is alles wat zijn ver gaande onderzoek betreft uit de geschiedenis- en lesboeken geschreven en kennen we hem officieel alleen nog als de uitvinder van de wisselstroom.

Geheime militaire ontwikkelingen
Behalve de belangen van ‘fossiele brandstof jongens’ is er nog een andere reden voor de geheimhouding van de technologieën voor vrije energie en dat heeft alles te maken met het feit dat de technologieën voor vrije energie hand in hand gaan met antizwaartekracht en nulpuntenergie technologieën die de militaire wereld geheim wil houden. Het onderzoek naar wat Viktor Schauberger implosie krachten noemt en wat ook bekend is als antizwaartekracht (anti-gravity) is kort na de tweede wereldoorlog geheim verklaard en werd vervolgens een onderdeel van geheim militaironderzoek naar de werking en voortstuwing van UFOs. Dat laatste verklaart bovendien waarom ook het bestaan van UFOs samen met de inzittenden daarvan – tot voor kort - officieel stelselmatig werd ontkend.
In zijn artikel ‘Outside the box: Space and Terrestrial Transportation and Energy Tecnologies for the 21st Century’ (2012) geeft Theodor C. Loder, III, professor emeritus aan het Instituut voor de Studie van Aarde, Oceanen en Ruimte van de Universiteit van New Hampshire, USA, een historisch overzicht van het onderzoek naar antizwaartekracht in de USA. Dat onderzoek begon in de jaren 1920 met Thomas Townsend Brown (1905-1985), een Noord-Amerikaanse experimenteel fysicus en uitvinder en zijn talloze experimenten, theorieën en projecten rond wat hij noemt elektro-gravistische voortstuwing. (zie hier dat artikel). 
Het onderzoek lijkt midden jaren 1950 te verdwijnen
Echter dat onderzoek lijkt midden jaren 1950 te verdwijnen, nadat ook de Amerikaanse Marine geïnteresseerd is geraakt in de electrogravitica technologie van Thomas Townsend Brown.  In  1953 verklaart de militaire top het onderwerp electrogravitica geheim en rond die tijd raakt Thomas Townsend Brown op een dag al zijn spullen ‘kwijt’ en stopt het contact tussen hem en de luchtmacht en de marine. Theodor C. Loder laat in zijn artikel zien, dat vervolgens naar buiten toe de indruk gewekt wordt dat het onderzoek is doodgelopen en dat electrogravitica niet serieus genomen kan worden. In werkelijkheid ontwikkelt men deze technologieën verder als onderdeel van zogenaamde ‘black projects’ (geheime militaire projecten van het militair industrieel complex) onder andere bij het in het geheim ontwerpen van UFOs. Omdat dit alles onconventionele fysica betreft, wordt er zelfs gesproken van ‘black physics’: een aantal geheime projecten in de USA die gebruik maken van wezenlijk andere dan de klassieke concepten in de fysica en waarbij antizwaartekracht voortstuwingstechnologie verder ontwikkeld wordt.
En begint begin jaren 1990 weer op te duiken
Begin jaren 1990 blijkt informatie rond vrije energie en antizwaartekracht weer op te duiken, maar nu zijn er twee sporen. Enerzijds zijn individuen ondanks de moeilijkheden doorgegaan met het onderzoek naar over-unity en is er onderling technische informatie gedeeld, worden er symposia georganiseerd en hebben individuen zich ingespannen om het een en ander in de praktijk te brengen. Volgens Peter Lindemann, die zich decennia lang verdiept heeft in het verschijnsel ‘vrije energie’ en die beschouwd wordt als een van de autoriteiten op het terrein van de praktische toepassingen hiervan, zijn er sinds Callum Coats het werk van Viktor Schauberger uitvoerig heeft beschreven in zijn boek Living Energies, Viktor Schauberger’s Briljant Work with Natural Energy Explained (1996), diverse mensen in staat geweest om ook werkende modellen van implosie machines na te bouwen.
Onder andere via inzichten in het nulpunt energieveld
Anderzijds lijkt er begin jaren 1990 officieel ook enige openheid te komen en begint door te schemeren dat er achter de schermen inmiddels belangrijke doorbraken zijn gemaakt. Onder andere via het werk van Harold Puthoff komen geleidelijk de nieuwe inzichten over een achterliggende zee van elektromagnetische nulpuntenergie tevoorschijn. Zo schrijven Daniel Cole and Harold Puthoff in hun artikel “Extracting energy and heat from the vacuum” uit 1993 dat er “relatief recente voorstellen zijn er gedaan in de literatuur over het putten van energie en hitte uit elektromagnetische nulpunt straling” en dat hun conclusie is “dat ja, in principe deze voorstellen juist zijn.” Dat was inmiddels zo’n 25 jaar geleden. Ook over de relatie tussen observaties van het electogravitische verschijnsel en de inzichten in het nulpunt energieveld begint pas recent een discussie in wetenschappelijke tijdschriften. Eindelijk wordt er dus binnen sommige wetenschappelijke kringen aandacht besteed aan onderzoek naar antizwaartekracht en nulpuntenergie en hun toepassingen.
Via anonieme bronnen
Tegelijkertijd is via anonieme bronnen bekend geworden dat een aantal grote bedrijven en nationale laboratoria de klassieke fysica hebben verworpen en in plaats daarvan een nieuwe fysica hebben ontwikkeld die onder andere gebaseerd is op ‘ether’ fysica (subquantum kinetica)  en die lijkt voort te bouwen op het electrogravistisch onderzoek van Thomas Townsend Brown. Zo zijn er geruchten naar buiten gekomen dat de USA inmiddels beschikt over operationele antizwaartekracht voertuigen.
Echter de nieuwe fysica wordt grotendeels nog steeds geheim gehouden zowel voor de reguliere wetenschap als voor het grote publiek.

Een nieuwe film, een symposium en vrijgegeven patenten
En dan waren er de afgelopen maanden een paar opvallende ontwikkelingen rond de vrije energie technologie.
Nieuwe documentaire van Foster Gambler verwacht begin 2020
Allereerst ontving ik het bericht dat Foster Gambler bijna klaar is met het werk aan zijn tweede documentaire. Hij is de maker van de bekende, indrukwekkende doumentaire “THRIVE, What On Earth Will It Take?”  waarin hij zich afvraagt waarom het zo is dat we niet allemaal gedijen hier op deze planeet en ook waarom we niet beschikken over vrije energie als de technologie daarvoor wel bestaat (in mijn nieuwsbrief van januari 2018 schreef ik kort iets over deze film die inmiddels meer dan 81 miljoen keer bekeken is en beschikbaar is in 27 talen).
Voor de tweede documentaire, "THRIVE II: This Is What It Takes" zijn inmiddels alle filmopnames gemaakt en de verwachting is dat de documentaire begin 2020 uit zal komen. Over de inhoud schrijft Foster Gambler onder andere “THRIVE II zal de inspirerende verhalen documenteren van wat er in feite voor nodig is – wat betreft wetenschap, bewustzijn, doorzettingsvermogen, onderlinge persoonlijke relaties, ondernemen, financieren, veiligheid en filosofisch inzicht – om er voor te zorgen dat alle mensen werkelijk kunnen beschikken over niet eerder vertoonde vernieuwingen.”  Het centrale thema voor THRIVE II zal het achterliggend Verenigd Veld zijn.
Vrije energie nog steeds een hachelijke onderneming
Dat doet vermoeden dat in deze tweede documentaire, net als in de eerste, ook het onderwerp vrije energie aan bod zal komen. In zijn laatste nieuwsbrief laat Foster Gambler echter ook doorschemeren dat het nog steeds een hachelijke onderneming is om je hiermee bezig te houden. “Een van de verborgen aspecten van ons werk,”  schrijft hij, “is het gevaar dat daaraan verbonden is. Kimberly [zijn vrouw] en ik zijn dankbaar dat het gelukt is om ernstige problemen te vermijden, ondanks het feit dat we een verslag maken van extreem ontwrichtende (dwz. “corrigerende”) technologieën en zaken waarvoor velen zijn vervolgd.” Hij legt uit dat een van de redenen waarom zij tot nu toe veilig zijn geweest is, omdat ze een zeer goed veiligheidsteam om zich heen hebben. Kortom, het lijkt erop dat er dankzij een aantal dappere mensen binnenkort via zijn nieuwe documentaire meer informatie over de laatste ontwikkelingen rond vrije energie naar buiten zal komen. (zie voor meer over Foster Gambler zijn website thrivemovement)
GlobalBEM conferentie 2019
Verder was er vorige maand (op 9 & 10 november) de internationale conferentie van GlobalBEM (Breakthrough Energy Movement) hier in Nederland, in Breukelen. GlobalBEM is een onafhankelijke organisatie met wortels hier in Nederland, die tot doel heeft om bij te dragen aan de bekendheid en het gebruik van baanbrekende energie technologie en de implicaties daarvan. Deze ‘baanbrekende energie technologie’  betreft onder andere over-unity apparaten.  Een van de sprekers op de conferentie was  de kleinzoon van Viktor Schauberger, Jörg Schauberger, die zich inspant om bekendheid te blijven geven aan het werk van zijn grootvader Viktor Schauberger en dus hoe we met de natuur kunnen samenwerken in plaats van tegen de natuur in te werken.  Een van de dingen die hij vertelde was dat oude overblijfselen van de implosie turbine ontwerpen van Viktor Schauberger in de USA opgedoken zijn en dat wordt gezegd dat UFO-achtige vliegende machines gebaseerd op de implosie (antizwaartekracht) technieken van Viktor Schauberger direct na de Tweede wereldoorlog gezien zijn in Zuid Amerika.
Verder sprak op deze conferentie onder andere Toby Grotz over het werk van Bruce DePalma, en Dan Winter onder andere over zijn inzichten in implosie en hoe daarbij constructieve golfinterferentie mogelijk is dankzij Gulden Snede verhoudingen (zie voor meer over deze conferentie het verslag van de eerste dag  en het verslag van de tweede dag; op de GlobalBEM website zijn bovendien vele video’s van presentaties van eerdere GlobalBEM conferenties te vinden).
David Wilcock over de meest recente ontwikkelingen
Maar het meest opvallende bericht over de laatste ontwikkelingen rond vrije energie kwam 18 november via een blog van 18 november van David Wilcock. Hierin schrijft hij dat de Amerikaanse marine onlangs officieel de werkzame patenten voor antizwaartekracht en vrije energie technologie in een aantal snel op elkaar volgende fases heeft vrijgegeven.
Het vrijgeven van een antizwaartekracht patent
Allereerst werd op 28 juni 2019 via een artikel in het online tijdschrift The Drive onthuld dat ene Salvatore Pais, een Amerikaanse fysicus, aerospace ingenieur en uitvinder, namens de Amerikaanse marine een patent had aangevraagd en verkregen voor een antizwaartekracht Hybrid Air-Underwater Craft (HAUC), iets dat kenners herkennen als een UFO, namelijk als de ‘antizwaartekracht vliegende driehoek’. Opvallend is niet alleen dat dit nu dus niet langer geheim is, maar ook dat het patent vermeldt dat er bij gebruik van deze uitvinding geen royalties betaald hoeven te worden (zie hier het patent). Hetzelfde artikel meldt dat de reden voor de Amerikaanse marine om deze technologie nu vrij te geven samenhangt met het feit dat de Chinezen inmiddels ook in dergelijke technieken aan het investeren zijn. (zie voor meer dit artikel met bouwtekeningen).
Ruim een maand later, op 2 augustus, vermeldt een ander artikel in hetzelfde tijdschrift dat wordt toegegeven dat deze ‘antizwaartekracht Hybride’ niet nog slechts in een ontwerpfase verkeert, maar dat het operationeel is, dus er is een prototype, die getest is en die blijkt te werken (zie dit artikel). De technische details zijn nogal complex, maar wat mij opviel in de uitleg van David Wilcock in een interview 24 december 2019, is dat terwijl Viktor Schauberger sprak over een ‘oprollende beweging’, er bij dit ontwerp sprake is van energie die zich als het ware oprolt tot een balletje (iets dat officieel een charge cluster wordt genoemd) (zie video interview met David Wilcock van 24 december 2019).
Een patent voor een vrije energie apparaat
Niet veel later, op 26 september 2019, meldt het tijdschrift The Drive dat de Amerikaanse marine een patent openbaar heeft gemaakt voor een vrije energie! Ook dit patent is aangevraagd door Salvatore Pais (zie dit artikel). Dit apparaat, een zogenaamde vrije energie compacte fusie reactor kan, zo valt in de patentbeschrijving  te lezen, een enorme hoeveel energie genereren – tot aan een terawatt (dat is duizend miljard watt) – bij slechts rond de duizend watt input aan energie, en het kan als het eenmaal opgang is een punt bereiken waarop het zijn eigen energie genereert zodat er geen input energie meer nodig is. Dat laatste staat letterlijk in de patent beschrijving en betekent in feite dat het uiteindelijk werkt als een perpetuum mobile. En dat alles terwijl dit vrije energie apparaat slechts 35 cm in doorsnee is.Ter vergelijking wijst David Wilcock er op dat de grootste kerncentrale in de USA slechts 3,3 miljard watt genereert. Ook voor het gebruik van dit patent hoeven geen royalties betaald te worden (zie hier het patent ).
De combinatie van deze uitvindingen
Salvatore Pais blijkt bovendien de uitvinder te zijn van een kamertemperatuur superconductor waarvoor de patentaanvraag op 16 augustus 2017 is ingediend (zie hier). Wat niet expliciet gesteld wordt maar wat voor David Wilcock een soort optelsom is, is dat het nieuwe vrije energie systeem van de Amerikaanse marine mogelijk werkt dankzij deze kamertemperatuur superconductor. Volgens hem vormt de combinatie van deze 3 uitvindingen - het vrije energie apparaat, de superconductor  en het HAUC antizwaartekracht voertuig – één geheel: wanneer het vrije energie apparaat werkt in het antizwaartekracht voertuig, lijkt het resultaat op een inmiddels operationeel ruimtevoertuig.
Salvatore Pais
Dat alles roept de vraag op wie deze Salvatore Pais is. Als we deze patenten van de Amerikaanse marine moeten geloven, schrijft David Wilcock, dan moet deze Salvatore Pais wel een enorm genie zijn die “antizwaartekracht, vrije energie en kamertemperatuur superconductors helemaal alleen uitvindt.” En dan, in een mogelijk nog verbazender handeling, “heeft Pais deze patenten vrijgegeven – zodat iedereen ze kan ontwikkelen in werkende technologie zonder hem enige royalties te hoeven betalen.” Volgens David Wilcock lijkt het er daarom meer op dat Salvatore Pais toestemming is gegeven om deze zaken te patenteren.
Deze berichten wijzen er op dat er eindelijk officieel erkend is dat vrije energie technologie mogelijk is en dat het inderdaad al bestaat. Het lijkt ook te bevestigen dat het niet echt iets nieuws is, maar iets dat in het geheim al tientallen jaren bestonden, maar wat het publiek niet mocht weten. Als er niet een paar mensen zeer oplettend zouden zijn geweest, zouden we het in feite nog steeds niet weten, want David Wilcock wijst er op dat behalve de artikelen die verschenen zijn in het tijdschift ‘The Drive’ er vrijwel geen andere publiciteit is geweest over dit bijzondere verhaal. De officiële media hebben er in ieder geval niet over bericht.
De relatie met de oprichting van de Space Force
Mogelijk houdt deze openbaarmaking verband met de recente oprichting van de Space Force als zesde tak van het leger in de USA, want volgens sommigen is de oprichting van de Space Force bedoeld als een manier om toegang te krijgen tot de black projects zodat de geheime, maar zeer geavanceerde technologie waaronder vrije energie technologie, geleidelijk openbaar gemaakt kan worden en we daar eindelijk over zouden kunnen beschikken. Volgens David Wilcock sluit dit alles bovendien naadloos aan bij het feit dat de US Air Force op 6 december aankondigde dat de "Secret Space Programs" (de geheime ruimte programma’s) waarvan het bestaan tot op heden officieel  wordt ontkent, in 2020 openbaar gemaakt zullen worden.


Het belang te weten dat er een alternatief is

Hoe zich dat allemaal zal voltrekken weet natuurlijk niemand, maar wat ik denk dat op dit moment het aller belangrijkste is, is dat het op basis hiervan mogelijk wordt dat steeds meer mensen zullen gaan weten dat vrije energie technologie werkelijk bestaat en dus dat er een alternatieve technologie voor schone energie bestaat. Als we ons alleen richten op wat de officiële media ons vertellen, zijn we mogelijk geneigd om niet alleen de propaganda over klimaatverandering  als gevolg van menselijke CO2 uitstoot te geloven (maar dat is weer een ander verhaal waarvoor ik verwijs naar deze niet politiek gekleurde documentaire over klimaatverandering CLIMATE FORCING | Our Future is Cold van Ben Davidson). Als we alleen afgaan op de berichten in de officiële media, gaan we mogelijk ook geloven dat de overschakeling op ‘hernieuwbare’ energieën zoals zonne- en windenergie, de verbranding van biomassa en mogelijk zelfs opnieuw kernenergie de enige opties zouden zijn om een leefbare wereld voor onze kinderen en kleinkinderen achter te laten.
Echter, als we daarentegen weten dat er wel degelijk alternatieven bestaan, en dat de oneindige hoeveelheid energie in het nulpunt energieveld een volledig niet-vervuilende energiebron is, die het potentieel heeft om alle fossiele brandstoffen op deze planeet te kunnen vervangen, wordt het veel makkelijker om ons een toekomst voor te stellen waarin we beschikken over die volledig schone energie. Als we ons dat eenmaal kunnen voorstellen wordt het ook makkelijker om zo’n wereld te verwerkelijken.
De noodzaak om lesboeken te herschrijven
Verder lijkt het belangrijk, nu zowel vanuit de wetenschap de nieuwe inzichten in het achterliggend nulpunt energieveld bevestigd worden als uitvindingen voor vrije energie technologie via patenten officieel erkend worden, om lesboeken te herschrijven, zodat de nieuwe generatie leerlingen niet langer te horen krijgt dat zoiets als vrije energie of een perpetuum mobile per definitie niet mogelijk zou zijn. Het is de hoogste tijd dat het lesmateriaal aangepast wordt zodat leerlingen en studenten zich geïnspireerd kunnen voelen om deze ‘nieuwe kennis’ toe te passen in vormen van baanbrekende technologieën die in harmonie zijn met de natuur.  De vraag is natuurlijk, of dat ook spoedig zal gebeuren…
Ingrijpende sociale, economische en politieke consequenties
De  sociale, economische en politieke consequenties van de mogelijk introductie van vrije energie technologie lijken ingrijpend. Enerzijds zou het de hele samenleving kunnen veranderen, maar anderzijds heeft het verregaande gevolgen voor de bestaande machtsverhoudingen. Daarom hangt veel af van hoe de technologie voor vrije energie geïntroduceerd en gebruikt zal worden. De vraag is daarom of de technologie werkelijk vrij beschikbaar zal komen, zodat we allemaal zelfvoorzienend kunnen zijn wat betreft onze eigen energiebron, of dat grote internationale corporaties een monopoliepositie voor deze nieuwe technologie zullen trachten te  verwerven. Volgens klokkenluider en ex-werknemer van Google, Zach Vorhies, is dit laatste precies wat er op dit moment gaande is rond de nieuwe cold fusion technologie, waar Google een monopoliepositie over probeert te verkrijgen (zie ZACH VORHIES EXPOSES Google Empire Agenda [Part 2/3]).
Het punt is niet zo zeer het vinden van oplossingen
Sommige mensen die zich tientallen jaren hebben verdiept in de vrije energie technologie zijn tot de conclusie gekomen, dat zolang er niet werkelijk iets verandert op het sociale, politieke of economische vlak regeringen en zij die het geld bezitten nooit een uitvinder of een bedrijf zullen toestaan om een vrije energie apparaat te produceren en te verkopen aan individuen. Dat zou betekenen dat de enige manier waarop iemand aan zo’n apparaat zou kunnen komen is om er zelf een te bouwen. Kortom, het hele vrije energie verhaal maakt duidelijk dat het bij de wens om samenlevingen in harmonie met de natuur te creëren in veel gevallen niet zo zeer gaat om het vinden van oplossingen – in dit geval voor schone energie - want die oplossingen zijn er al. Het gaat meer om het ontdekken van wat er nodig is om de obstakels die er zijn en die beletten dat die oplossingen het daglicht zien, te overwinnen zodat we ook daadwerkelijk kunnen beschikken over die oplossingen. Het op een gezonde manier in gebruik nemen van de technologie voor vrije energie vraagt in ieder geval om een beweging van onderop, zodat lokale zelfvoorzienende gemeenschappen in harmonie met de natuur hun energievoorziening hierop kunnen baseren.

Het spirituele aspect van vrije energie technologie
Als we naar de grotere context kijken komt ook het spirituele aspect van dit alles in beeld. Technologieën die in harmonie zijn met de natuur zijn gebaseerd op een spiritueel wereldbeeld. Terwijl een materieel wereldbeeld het gevolg is van de staat van permanente onbalans, komt een spiritueel, holistisch wereldbeeld voort uit een staat van innerlijk balans. Er zijn dan ook diverse redenen die aanleiding geven te vermoeden dat de technologieën voor vrije energie in feite onlosmakelijk verbonden zijn met een bepaalde staat van bewustzijn en dat deze nieuwe technologieën alleen pas echt beschikbaar zullen komen als het bewustzijn van ons, de mensheid, daar rijp voor is en dus na, of als een gevolg van, een verruiming van het menselijk bewustzijn. Dat roept de vraag op of we inmiddels onze (spirituele) lessen hebben geleerd en ons bewustzijn voldoende verruimd hebben.
Verantwoordelijkheid en intentie
Een van die lessen betreft onze verantwoordelijkheid. Terwijl de technologieën waar we in onze huidige samenleving vertrouwd mee zijn, ontwikkeld worden zonder daarbij geremd te worden door een innerlijke gevoel van juistheid of verantwoordelijkheid voor de gevolgen, komt volgens sommigen de technologie voor vrije energie pas werkelijk beschikbaar als we bewust genoeg zijn om er op een verantwoordelijke manier mee om te gaan. Daarnaast zijn verschillende onderzoekers tot de conclusie gekomen, dat sommige van deze technologieën voor vrije energie gewoonweg niet werken in de aanwezigheid van iemand die een vijandige houding heeft naar deze manier van energie opwekking. Dat is minder vreemd als het mogelijk lijkt, aangezien deze vrije energie getapt wordt uit een niet-fysiek niveau van de werkelijkheid en de kwantum fysica inmiddels heeft duidelijk gemaakt dat op het kwantumniveau de waarnemer (en de intentie van de waarnemer) meetbare invloed blijkt te hebben op de resultaten. Kortom, het lijkt er op dat – in lijn met de Wet van Dynamische Balans - gezonde vormen van technologie vereisen dat onze spirituele evolutie gelijk opgaat met de technologische ontwikkelingen. Daarmee lijkt het beschikbaar komen van de nieuwe technologie ook een spirituele kwestie.
Weerspiegeling van binnen en buiten – innerlijke “over-unity”
Op basis van het inzicht dat wat we in de wereld om ons heen waarnemen een weerspiegeling is van ons eigen innerlijke staat, kunnen we bij ons zelf beginnen en op zoek gaan naar de bron van vrije energie in onszelf. Als het ons lukt om onze innerlijke balans te herstellen, kunnen we in de staat van innerlijke balans contact maken met de Bron en met het veld van universeel bewustzijn, dat ook bekend is als het nulpunt energieveld. Wanneer we ons oefenen om het licht in onszelf te voeden en te cultiveren en zo onze trillingsfrequenties te verhogen, zullen we steeds beter in staat zijn om niet alleen contact te maken met die Bron, maar bovendien om die krachtige energieën door ons heen te laten stromen. Uiteindelijk kan dat leiden tot een situatie van innerlijke “over-unity” in de zin dat we meer energie uistralen dan dat we zelf in ons systeem stoppen.
Het is een staat van zijn waarin we een overvloedige, stalende energie uitstralen die we tappen uit het veld van nulpunt energie. Wanneer we dat eenmaal kunnen lijkt de weerspiegeling daarvan in de vorm van het creëren van sociale en economische omstandigheden waarin we ook vrijelijk kunnen beschikken over over-unity technologie niet meer dan vanzelfsprekend. Kortom, de grootste uitdaging waar wij als de mensheid mee worden geconfronteerd, zelfs met de beste technologie, is het volgen van een bewust spiritueel pad dat uiteindelijk leidt naar vrije energie samenlevingen, en dus naar autonome, egalitaire Samenlevingen in Balans waarbij het Leven centraal staat. Ik wens iedereen voor 2020 heel veel goeds en moois op dat pad.

 

Agenda
Op dit moment is er één nieuwe uitnodiging voor een presentatie. Mochten er nieuwe uitnodigingen komen, dan is de meest actuele informatie te vinden op de agenda op mijn website


Zondag 29 maart 2020, in Naarden
Presentatie 'De Sophia mythe, wetiko en zelforganisatie:  organiseren zoals het Leven zich organiseert' op uitnodiging van werkgroep de Nieuwe Mens in Naarden

Programma:

10.30 - 11.30 uur Presentatie
11.30 - 12.00 uur pauze
12.00 - 13.00 uur vervolg presentatie plus vragen

Plaats:

Besant Hall, Meentweg 9,  1411 GR Naarden.

Kosten:

€ 12,50

Aanmelden:

via de website www.werkgroepdenieuwemens.nl

Meer informatie:

voor meer informatie: www.werkgroepdenieuwemens.nl

 

 

Tot zover het nieuws rond ‘De Hele Olifant in Beeld’, ‘Samenlevingen in Balans’ en mijn verdere werk.

Lieve groetjes,

Marja de Vries