De Hele Olifant - nieuwsbrief - januari 2018

 

Als ons leven in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alle mensen en de Natuur.
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.


Lieve mensen,
Hier is de nieuwe nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen rond mijn twee boeken De Hele Olifant in Beeld en Samenlevingen in Balans, de vorderingen van het werk aan mijn volgende boek(en), mijn streven bij te dragen aan meer bekendheid rond de universele wetmatigheden, wat allemaal begon met mijn intentie om bij te dragen aan de transformatie van leren en onderwijs, zodat het overeenkomt met wie we in essentie zijn. En dit alles op zo’n manier dat het bijdraagt aan het welzijn van alle mensen en de Natuur wereldwijd, niet alleen op de korte termijn, maar vooral ook op de lange termijn en dus ook voor de komende zeven generaties.

 

Een bijzondere nieuwsbrief aan het begin van 2018
Allereerst wil ik jullie allemaal graag een heel goed 2018 vol liefde en licht wensen. Mogen we alles herinneren wat we al weten en mogen we steeds meer worden wie we in essentie zijn: in essentie zijn we onvoorwaardelijke liefde, licht, universeel bewustzijn met een onbegrensd potentieel.
Een bijzondere nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief heeft voor het eerst sinds 10 jaar niet onderaan een Agenda met informatie over waar ik wanneer presentaties over mijn boeken geef. In plaats daarvan deel ik graag waar ik de afgelopen maanden in het kader van het onderzoek dat ik doe voor mijn derde boek op gestuit ben.
Korte inhoud van het voorafgaande
Inmiddels 15 jaar geleden besloot ik dat ik het onderwijs wilde veranderen, omdat ik na een persoonlijke ervaring op een basisschool, diep van binnen voelde dat ‘we zo niet met kinderen kunnen omgaan…’ Daardoor geïnspireerd schreef ik eerst mijn boek ‘De Hele Olifant in Beeld’ (2007) om daarmee inzicht in een holistisch wereldbeeld voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken. Vervolgens schreef ik mijn boek ‘Samenlevingen in Balans’ (2014) om te laten zien dat er een prachtig alternatief voor onze huidige samenleving mogelijk is, een alternatief waarbij niet destructie, maar het leven en floreren voor alles en iedereen centraal staat.
Wat is er eigenlijk op dit moment wereldwijd gaande en hoe kunnen we dat weten?
In het kader van het onderzoek, dat ik de afgelopen tijd heb gedaan voor mijn derde boek (over de organisatie van ‘Samenlevingen in Balans’, zodat het in lijn is met wie we in essentie zijn en in harmonie met de natuur en de planeet, en we dus allemaal, niemand uitgezonderd, kunnen floreren) was het onvermijdelijk dat ik me vroeg of laat ook ging verdiepen in de huidige economie en de huidige wereldpolitiek. Maar hoe kunnen we daar werkelijk zicht op krijgen? Hoe kunnen we daarbij leugens van waarheid onderscheiden?
In mijn vorige nieuwsbrief heb ik al de vragen geopperd: Wat is waarheid? En Hoe kunnen we weten wat waar is? Aansluitend daarop wil ik in deze nieuwsbrief nog een paar andere vragen opperen, omdat ik denk dat het heel belangrijk is, dat zo veel mogelijk mensen zich oefenen in onafhankelijk te kunnen denken. De vragen die ik zou willen opperen zijn:
Wat is er eigenlijk op dit moment wereldwijd gaande en hoe kunnen we dat weten?
Vertelt de reguliere media ons de waarheid en kunnen we reguliere media vertrouwen als we willen weten wat er op dit moment wereldwijd gaande is?
Of zou het zo kunnen zijn dat we door de reguliere media misleid worden?
En zo ja, hoe kunnen we weten of dat zo is en dus herkennen dat we mogelijk misleid worden?


Een epische krachtmeting waarbij niets is wat het lijkt…
Waarom stel ik deze vragen?
Wanneer we eenmaal een idee beginnen te krijgen van wat er gaande is – voor de schermen en ook achter de schermen – wordt het veel makkelijker om vast te stellen of, wanneer en op welke manier we mogelijk misleid worden en door wie en waarom. Ikzelf heb er moeite mee om te begrijpen waarom het niet of nauwelijks mogelijk lijkt om het onderwijs en de manier waarop we met kinderen omgaan werkelijk ten goede te veranderen terwijl ik de afgelopen 15 jaar waarin ik me daar op heb gericht, heb gezien dat ontelbare mensen wereldwijd zich daarvoor in hebben gezet. Hoe kan dat? Een echt voor de handliggend antwoord lijkt er niet te zijn. Is er dan een minder voor de handliggend antwoord?
En behalve deze vraag zijn er steeds meer vragen die zonder een echt antwoord in de lucht blijven hangen, zoals bijvoorbeeld
Wat is de echte waarheid achter 9/11? Of
Wat is de echte waarheid achter de branden in Californië?
Wat is er dan mogelijk gaande achter de schermen?
Wat is er dan mogelijk gaande achter de schermen? Kortom, ik realiseerde me de afgelopen maanden meer dan ooit hoe belangrijk het is om de werkelijke realiteit onder ogen te zien, omdat de realiteit niet zomaar weggaat door er geen aandacht aan te besteden. Op basis van alles waar ik zo op uitgekomen ben, ben ik tot de conclusie gekomen hoe belangrijk het is dat ieder van ons zelf op onderzoek uitgaat en op basis van eigen onderzoek naar de waarheid en een groeiend vertrouwen in onze innerlijke autoriteit tot eigen conclusies komt.
In deze nieuwsbrief vind je daarom geen pasklare antwoorden van mij, maar wel vragen die we onszelf zouden kunnen stellen plus een aantal verwijzingen naar bronnen die mogelijk bruikbaar zijn bij dit onderzoek. Besluit voor jezelf wat je hiermee zou willen doen.
Wel heb ik hierbij een advies. Wat ik aantrof zou je een beerput kunnen noemen. Mocht je de deksel van de beerput willen oplichten, wees daarbij dan zorgzaam en liefdevol voor jezelf en doseer dat. Kijk hoeveel daarvan je tegelijkertijd kan hanteren. Pauzeer iedere keer als je dat nodig hebt. Op die manier kun je hopelijk voorkomen dat je er door overrompeld wordt.
En bij iedere pauze kun je even tijd nemen en stil staan bij wie je in essentie bent: liefde en licht. Door daarmee contact te maken verhogen we onze trillingsfrequentie en dat is waar onze kracht is.En bedenk, dat alle mensen in essentie liefde en licht zijn, ook in het geval dat ze mogelijk de weg enigszins zijn kwijt geraakt…


THRIVE
Voor wie het allemaal nieuw is, dat er mogelijk iets achter de schermen gaande is, is mogelijk de documentaire THRIVE, What On Earth Will It Take? van Foster Gamble een goed begin om een idee te krijgen van dat wat we mogelijk niet in eerste instantie zien. Foster Gamble stelt vast hoe prachtig de natuur is en hoe alles optimaal zou kunnen functioneren, en gaat daarbij uit van het patroon van de Torus, een patroon dat ik in ‘De Hele Olifant in Beeld’ ook beschrijf bij de Wet van Dynamische Balans. Maar hij stelt ook vast dat de huidige situatie wereldwijd er helaas heel anders uitziet. Daarom stelt hij de vraag: Wat is er gebeurd? Waarom is het zo dat we niet allemaal gedijen hier op deze planeet, maar het leven voor veel mensen slechts overleven is?
Zijn zoektocht naar antwoorden op die vragen heeft hij op een prachtige manier in deze film in beeld gebracht. Ik voel me vereerd dat het team dat werkte aan deze documentaire mij een aantal jaren geleden vroeg of ze een foto van de Flower of Life die ik ooit maakte in de Golden Temple in Amritsar in India voor die film mochten gebruiken:
folamritsar
De documentaire geeft een aantal belangrijke antwoorden, zoals het bestaan van een hiërarchie met corporaties boven regeringen en banken boven die corporaties en daarboven een relatief kleine, rijke elite. De documentaire roept tegelijkertijd ook weer andere vragen op. Zoals de vraag: heeft hij inderdaad alle antwoorden gevonden of vond hij slechts het topje van de ijsberg? Want waarom kunnen we bijvoorbeeld niet beschikken over vrije energie als de technologie daarvoor wel bestaat? Nieuwsgierig? Adam Trombly, die in de documentaire voorkomt, vertelt hier zijn persoonlijke verhaalAdam Trombly

 

Een samenzwering?
Een ander goed begin is om de vraag te stellen: Wat is een samenzwering? In mijn woordenboek staat dit over een samenzwering: zich in het geheim met anderen verbinden om een ander/anderen nadeel te berokkenen; in het geheim samenwerken om te frauderen. Als dat is wat een samenzwering is, wat zijn dan de zogenaamde ‘conspiracy theorists’? Zijn dat mensen die niet echt serieus genomen moeten worden of zijn dat mensen die vragen stellen, die willen weten wat nu werkelijk de waarheid is, en die proberen te begrijpen wat er nu eigenlijk achter de schermen aan de hand is? Zouden het mensen kunnen zijn die vragen stellen, omdat ze niet zomaar (meer) geloven wat de reguliere media zeggen of wat politici of andere autoriteiten willen dat we zomaar van hun aannemen?
Ex-insiders, onderzoekers, klokkenluiders en getuigenverklaringen
Is er dan werkelijk sprake van een samenzwering? Wat kunnen we hierover leren van ex-insiders, onafhankelijke onderzoekers, klokkenluiders en getuigenverklaringen van hele dappere mensen die de moed hebben om hun waarheid met de wereld te delen?
De USA, de gekozen regering, de schaduw regering en de ‘deep state’
Er is een YouTube-filmpje van een ex-insider met de titel:
Best Show Of 2017 Ex CIA Officer Reveals All On Shadow Government And Deep State” dat recent, op 2 september 2017, op het internet is gezet. Hierin geeft Kevin Shipp, een ex-CIA agent en dus iemand, ‘from the belly of the beast’ zoals hij dat zelf zegt, met gevaar voor eigen leven een heldere uitleg. Hij schetst het beeld dat er in de USA naast de gekozen regering een schaduw regering bestaat, die in het geheim en buiten de wet om functioneert en waarin de CIA een belangrijke rol speelt. Naast deze schaduw regering bestaat bovendien iets dat aangeduid wordt als de ‘deep state’. Dit laatste betreft met name de financiën en dus de banken en dus de rijke elite, de eigenaren van die banken.
Een interne Koude Oorlog
Hij stelt dat er in de USA sinds 1948 sprake is van een interne Koude Oorlog tussen de schaduw regering en de gekozen regering. In dat kader citeert hij John F. Kennedy, April 27, 1961 als volgt: “The very word ‘secrecy’ is repugnant in a free and open society… and there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and conceilment.” Wat we weten is dat John F. Kennedy is vermoord. Door wie en waarom is een van die vragen die gehuld blijven in mysteries… Is dat wat Kevin Shipp in deze video uitlegt waar? Besluit dat svp. voor jezelf.
Als het waar zou zijn, wat kunnen we er dan aan doen? Volgens Kevin Shipp kunnen we het inzicht gebruiken dat de schaduw regering het licht haat. In andere woorden, door licht te laten schijnen op alles wat zich in die duisternis bevindt. Voor wie meer wil weten, Kevin Shipp schreef ook een boek ‘From the Company of Shadows’ (2012). Zijn verhaal  betreft vooral de situatie in de USA, dus wat moeten wij daarmee in Nederland? Of is het zo dat de schaduw regering van de USA en de ‘deep state’ wereldwijd hun invloed doen gelden? 
Beroepsonderzoekers
Naast zulke verklaringen van ex-insiders zijn er mensen die als professionals al tientallen jaren onderzoek hebben gedaan. Een van hen is Ole Dammegård. Hij verdiepte zich o.a. in de moord op John F. Kennedy en de moord op Olaf Palme (in Zweden), in de werkelijke toedracht  van 9/11 en in vele gebeurtenissen die mogelijk ‘False Flags’ zijn. In een interview legt hij op een indrukwekkende manier uit hoe hij patronen begon te herkennen, die volgens hem effectief gebruikt kunnen worden om aanslagen te voorkomen – als we er voor kiezen om daar ons voordeel  mee te doen. Dit is het interview: In gesprek met Ole Dammegård mei 2016. Ole Dammegård heeft ook een eigen website met veel meer info: www.lightonconspiracies.com Kloppen zijn inzichten? Zijn er overeenkomsten met wat Kevin Shipp vertelt?
De ‘Dutch Wishleblower’ over het banksysteem
Om het iets dichter bij huis te halen is het de moeite waard om naar de getuigenverklaring te kijken van Ronald Bernard, een Nederlandse Klokkenluider, die als ex-insider over de financiële wereld achter de schermen vertelt. Een interview met hem in vier delen is hier te vinden: Deel 1, Deel 2, Deel 3 en Deel 4
Hij vertelt in deze interviews zowel hoe hij in die wereld verzeild raakte, als hoe hij daarvoor zijn geweten voor de volle 100% ‘in de ijskast’ moest zetten. En hij vertelt hoe hij voor die rijke elite aan de top van de piramide werkte. Wat opvalt is dat de piramide waar hij het over heeft veel lijkt op de piramide die door Foster Gamble in de film THRIVE wordt beschreven.
‘… kinderen…’
Ronald Bernard vertelt ook een aantal zaken die het hele verhaal mogelijk nog vreemder en ongeloofwaardiger maken. Zaken die voor hem persoonlijk het breekpunt waren, en waarom het hem niet lukte om zijn geweten voor 100% ‘in de ijskast’ te houden. Hij zegt, dat hij achteraf gezien, in een soort opleiding voor psychopaat zat, maar dat hij, omdat zijn geweten doorbrak, voor die 'opleiding' gezakt is…
Hij vertelt enerzijds, dat het verre van ‘eenvoudig’ was om weer uit dat systeem te komen en dat hij dat maar op het nippertje heeft overleeft… Anderzijds vertelt hij dat het breekpunt voor hem te maken had met ‘…kinderen…’. Kinderen? Wat heeft die financiële elite te maken met kinderen op zo’n manier dat hij zijn geweten niet meer 100% in de ijskast kon houden? Toen ik zijn verhaal voor de eerste keer hoorde had ik daar geen idee van en wist ik ook werkelijk niet of zijn verhaal waar is, dus mocht je naar dat interview gaan kijken, besluit dat voor jezelf.
Maar voor mij was het aanleiding om verder op onderzoek te gaan, want ik wilde weten wat hij mogelijk bedoelde met ‘…kinderen…’.
Wat is Pizzagate?
‘Pizzagate’ is een term die ontstaan is toen zo’n anderhalf jaar geleden tijdens de verkiezingscampanjes in de USA emails van Hillary Clinton en John Podesta uit waren gelekt. In een deel van die emails werd opvallend vaak over verschillende soorten eten, pizza’s en ander voedsel, geschreven op een manier die als je die tekst letterlijk neemt raadselachtig is. Daarom ontstond de verdenking dat het hier mogelijk om het  gebruik van code woorden ging. Vervolgens ontstond het vermoeden dat die code woorden verwezen naar ondergrondse netwerken die zich bezig hielden met handel in kinderen en seksuele kindermishandeling en dat daar mogelijk hooggeplaatste politici en ex-politici – de rijke elite - bij betrokken waren… Is dat zo?
Netwerken van handel in kinderen…
Gerenomeerd onderzoeksjournaliste Liz Crokin vertelt in een interview dat 2 januari 2018 op het internet verscheen, Interviewing Liz Crokin on The Storm, QAnon, Pedogate, & Twitter Feuds  dat ze hier nu inmiddels anderhalf jaar onderzoek naar doet. Hoewel haar opeenhopende informatie de indruk wekt dat er hier sprake lijkt van een ware epidemie wat betreft handel en misbruik van kinderen door de elite, lukt het haar niet om haar artikelen hierover  in de reguliere pers – msm = mainstreammedia - geplaatst te krijgen. Na veel aandringen kreeg ze als verklaring dat ‘de mainstream media niet over handel in kinderen zal berichten.’
Dat is vreemd, zou je denken, maar volgens haar zit het zo: “De handel in kinderen is de meest winstgevende business op de zwarte markt voor de ‘deep state’ en de CIA. Dat was lange tijd handel in drugs en handel in wapens, maar nu is het handel in kinderen en ‘het oogsten van organen’.” Wat? Dat lijkt toch niet echt mogelijk? Dat kan toch niet waar zijn? Waarom wordt dat dan niet onderzocht en de betreffende mensen voor het gerecht gedaagd? Dit is, zo legt ze uit, omdat vaak juist de mensen die het zouden moeten onderzoeken precies de mensen blijken te zijn die zelf ook in dat netwerk zitten…  En dus dat in feite op dat niveau alles corrupt is. Is dat waar?
Donald Trump bezig met de voorbereiding van honderden, zo niet duizenden arrestaties
Dat er helaas mogelijk inderdaad sprake is van een wereldwijd elite netwerk van ‘child trafficing’, kunnen we vermoeden op basis van wat er op dit moment langzaam maar zeker naar buitenkomt. Het zou betekenen dat de  #Metoo discussie en de arrestatie van een aantal beroemdheden in dat kader slechts een topje van een ijsberg is.
In de alternatieve media op het internet gaan verhalen rond dat er in opdracht van Donald Trump inmiddels duizenden zogenaamde sealed indictments zijn, dwz. juridische aanklachten die al wel voorbereid zijn, maar nog niet openbaar gemaakt en dat we op basis daarvan binnenkort veel arrestaties kunnen verwachten. Dat lijkt een onderdeel te zijn van zijn voornemen om de strijd met de ‘deep state’ aan te gaan en om in dat kader dat wereldwijde ‘child trafficing’ netwerk op te rollen. Zie voor meer details hierover dit artikel dat Liz Crokin op 9 oktober 2017 op haar eigen website heeft geplaatst: Trump Takes Down Over Two Dozen Elite Pedophiles Including Celebrities & Politicians
Als de berichten van de alternatieve media op het internet waar zijn, kunnen we heel binnenkort nog duizenden arrestaties verwachten… Maar of de reguliere media dat dan wel zullen melden, dat zal de toekomst slechts kunnen uitwijzen. Dat het een wereldwijde epidemie zou kunnen betreffen valt o.a. ook op te maken uit dit artikel van 31 december 2017 over de situatie in Saoedi Arabië: Saudi Prince Al Waleed bin Talal s Ex WifeTells All: Orgies with Underage Girls, Drugs, Bangladeshi Children Traded as Sex Slaves Is dat waar?
Een groeiend aantal getuigenverklaringen
Een andere manier om er achter te komen of dit alles slechts een wild verhaal is, of dat het op waarheid berust is om te luisteren naar een groeiend aantal getuigenverklaringen van diegenen dit dit zelf is overkomen. Hoewel de praktijk lijkt te zijn dat veel kinderen, als ze eenmaal in dit circuit zitten, er niet meer levend uitkomen, zijn er wel overlevenden. En van de overlevenden zijn er enkelen die hun ervaring nu openlijk delen. 
Zo kwam ik o.a. filmpjes tegen van Anneke Lukas. Zij is een Belgische vrouw die vertelt dat ze op haar 6e door haar psychopathische moeder verkocht werd aan zo’n elite netwerk.  Ze vertelt dat ze vanaf haar 6e  tot haar 12e daarin zat en het alleen overleefde omdat een Belgische politicus die ook in dat netwerk zat haar redde. Wat opvalt in haar verhaal is, dat ze expliciet vertelt dat ze als kind een seks slaaf was voor de Europese elite en daarvoor regelmatig naar een kasteel werd gebracht.
Ze is nu 53 jaar en woont in New York en geeft daar yogales aan gevangenen. Uit haar getuigenissen blijkt, dat het haar gelukt is om een groot deel van haar jeugdtrauma te helen zodat ze dat vervolgens kan gebruiken om anderen te helpen bij hun healing. Haar verhaal in grote lijnen vertelt ze tijdens een TEDx Talk: Anneke Lucas TEDx Talk:
From Child Sex Slavery to Victory - My Healing Journey , dat is gepubliceerd op 26 juni 2017.
In een aantal korte filmpjes vertelt ze meer:
Anneke Lucas Talks About Her Mom, Society And Emotional Maturity gepubliceerd op 3 dec. 2016
Anneke Lucas: Rape Culture Is Real And It Is Thriving gepubliceerd op 17 dec. 2016
Anneke Lucas: I Was a Sex Slave to Europe's Elite at Age 6
The World & I: Anneke Lucas – prison yoga
En hoe zit het hier in Nederland?
We zouden kunnen denken dat tot nu toe de verhalen gelukkig niet over Nederland gaan maar over de USA, Saoedi-Arabië en België... Maar wat was er dit voorjaar aan de hand met RTL? RTL zendt al zo’n 15 jaar de ‘Dr. Phil Show’ uit. Dit TV programma wordt in de VS uitgezonden door OWN (Oprah Winfrey Network). In maart 2017 nodigde Dr. Phil in zijn programma een jonge vrouw uit die zich Kendall noemt. Tijdens het programma vertelt deze vrouw over het child trafficing netwerk waar zij vanaf haar geboorte in zat. Nog meer dan het verhaal van Anneke Lukas, maakt het verhaal van Kendall duidelijk dat het een wereldwijd netwerk van de rijken betreft, want Kendall werd over de hele wereld naar bepaalde bijeenkomsten gevlogen om daar vervolgens seksueel misbruikt te worden…
Echter vlak voor deze specifieke aflevering waarin Dr. Phil komt met deze onthullingen rondom de wereldwijde seks slaaf netwerken, heeft RTL, naar het schijnt zonder vooraankondiging, de Dr. Phil-show gestopt. Waarom? Daar kunnen we slechts naar raden. Voor wie deze aflevering toch wil zien op het internet, dit is de link Kendall tells Dr Phil about her life in sex trafficking
Wat moeten we hier van denken? En wat is er nog meer aan de hand dat we niet weten?
Wat is er achter de schermen aan de hand? Wat zit er nog meer in de beerput? Ik ontdekte nog veel meer, maar kies er voor om het in deze nieuwsbrief voor nu het hier bij te houden.


De alternatieve Youtube verslaggevers
Maar hoe kwam ik hier achter? En hoe kunnen we dit blijven volgen als de reguliere media er niet over bericht? Ik ontdekte het bestaan van alternatieve Youtube verslaggevers, een verschijnsel dat recent snel groeit. Het zijn mensen die soms wel een aantal keren per week een Youtube filmpje op het internet plaatsen waarin ze dit soort actualiteiten, die niet in de reguliere pers verschijnen, bespreken en net zoals andere journalisten doen,  die proberen te duiden voor zover dat zou kunnen.
Het verschijnsel Q Anon en ‘de Storm’ van Donald Trump  
Iets wat hen hierbij helpt is het raadselachtige verschijnsel Q Anon (afkorting van Q Anonimus). Om te begrijpen wat dat is verwijs ik heel graag naar een helder uitlegfilmpje hierover van een van deze alternatieve Youtube verslaggevers, Jordan Sather: Basics of the #QAnon Phenomenon
Waarom is Q Anon belangrijk in deze context? Een paar maanden geleden liet Donald Trump openbaar weten, dat het toen ‘de stilte voor de storm’ was. En wat hij daarmee bedoelde, zouden we wel merken… Bedoelde hij met ‘de storm’ zijn acties om de ‘deep state’ ten val te brengen?
Het lijkt er op – terwijl niemand dat helemaal zeker weet – dat Q Anon een bron is dicht bij het Witte Huis in Washington en via anonieme berichten op een anonieme website ‘broodkruimeltjes’ informatie  - vaak in vragende vorm en/of als raadsels – hierover lekt. Q Anon roept daarbij mensen die op zoek zijn naar de werkelijke waarheid – de ‘truth telling movement’ – op om voortdurend zaken met elkaar in verband te brengen en zo mogelijk tot eigen conclusies te komen, zodat de zeer complexe situatie achter de schermen langzaam maar zeker aan het licht gebracht kan worden. Kortom, het is een van de bronnen op basis waarvan er enig licht geworpen lijkt te worden op de ‘oorlog’ die er gaande is op dit moment tussen de gekozen regering in de USA (en dus president Trump) en de schaduw regering en de 'deep state' en de rijke elite wereldwijd. Is dat waar? Opnieuw kan ik slechts zeggen geloof mij niet, maar ga op onderzoek uit en trek je eigen conclusies.
Van wie is de msm – the mainstreammedia in de USA?
Enerzijds zien we dat de msm – the mainstream media – die in handen is van de elite vrijwel uitsluitend negatief bericht over Donald Trump. Zou het kunnen dat de msm Donald Trump – mogelijk begrijpelijk vanuit hun perspectief – als gevaarlijk voor hun eigen hagje beschouwen en dat we daarom hierover via de msm niets of nauwelijks iets horen? En zou het kunnen dat onze Nederlandse pers gewend is om vooral berichten van diezelfde Amerikaanse msm over te nemen zodat wij hier ook niet of nauwelijks iets over horen?
Een van de alternatieve YouTube verslaggevers die ik sinds eind oktober volg is Jordan Sather een zeer heldere, gedreven jonge man. Wat ik in hem waardeer is dat hij iedereen aanmoedigt om zelf te oordelen, eigen vragen te stellen en zelf tot eigen conclusies te komen. Vrijwel dagelijks komt hij met het laatste ‘nieuws’ en regelmatig interviewt hij iemand in verband met de actualiteiten, zoals de bovengenoemde journalist Liz Crokin, maar o.a. ook met Robert David Steele Interview w/ ex-CIA Robert David Steele - Q, NSA, Zionism, #GoogleGestapo & #UNRIG en James Gilligan
Interview w/ James Gilliland of ECETI - Deep State, True Human History, UFO Disclosure & Ascension
Websites die alternatief nieuws verzamelen
De alternatieve media op het internet groeit en zo ook het aantal mensen dat zich op deze manier op de hoogte houdt. Hier zijn een paar plekken waar ik veel info heb gevonden. Omdat de berichten ook wisselend in kwaliteit zijn, kan ik slechts opnieuw adviseren om vooral te vertrouwen op je eigen oordeel bij het zoeken van bronnen:
EarthMatters (Nederlands)
Wanttoknow (Nederlands)
Apokalys nu (Nederlandse, Engelse en Duitse artikelen)
Starschip Earth: the big picture (Engels)

 

Gaat 2018 het keerpunt worden?
Hier wil ik het graag bij laten voor dit moment. Wat hoopvol is, ondanks al deze  negatieve berichten, is dat diverse bronnen verwachten dat dit nieuwe jaar 2018 wel eens het keerpunt ten goede zou kunnen worden… 
Mogelijk zelfs een historisch keerpunt. Dat zal de toekomst uitwijzen.
Ik wens iedereen hierbij veel Liefde, Licht en Waarheid.


Zend dit svp. bericht door naar iedereen die er mogelijk in geïnteresseerd is.

 

Dit keer geen agenda voor 2018
Zodra ik weer uitnodigingen heb voor presentaties zullen die vermeld worden op de agenda mijn website

 

 

Tot zover het nieuws rond “De Hele Olifant in Beeld” en mijn werk.

Lieve groetjes,


Marja de Vries