De Hele Olifant - nieuwsbrief - februari 2015

 

Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alles en iedereen.
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.


Lieve mensen,

Hier is de nieuwe nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen rond mijn boeken De Hele Olifant in Beeld en Samenlevingen in Balans en mijn streven om bij te dragen aan de transformatie van leren en onderwijs, en dat alles op zo’n manier dat we een wereld kunnen creëren die bijdraagt aan het wereldwijd welzijn van alles en iedereen, dus zonder iets of iemand buiten te sluiten of over het hoofd te zien, en dat niet alleen op de korte termijn maar vooral ook op de lange termijn en voor de komende zeven generaties.


Belangstelling voor het boek Samenlevingen in Balans
Tot mijn vreugde vertellen allerlei mensen me dat ze het boek Samenlevingen in Balans overal op een in het ooglopende plek in boekwinkels hebben zien liggen.
Reacties van lezers en lezeressen
Nadat er inmiddels bijna 1000 exemplaren zijn verkocht, beginnen de reacties in verschillende vormen binnen te komen. Allereerst hebben verschillende lezers/lezeressen me verteld dat het niet zo vreemd is dat het even duurt voordat er reacties komen, omdat het niet een boek is dat je zomaar even uitleest, maar vraagt om met aandacht en in rust gelezen te worden. Inmiddels heb ik de eerste zes – zeer positieve - reacties op mijn website kunnen zetten. Twee van deze reacties staan ook op bol.com beide met 5 sterren. Meer reacties zijn zeer welkom, omdat reacties van lezers en lezeressen ook weer andere mensen kunnen inspireren.
Relatie tussen de twee boeken
Wat onder andere opvalt is dat verschillende lezers beide boeken in één adem noemen en me laten weten dat ze 'blij zijn met mijn boeken', bv. omdat ze graag willen bijdragen aan een transformatie ten goede en dat mijn boeken hierbij een steun zijn. Sommige laten ook weten dat ze bij het lezen van Samenlevingen in Balans het plezierig vinden dat ze De Hele Olifant in Beeld al (soms zelfs een paar keer) hadden gelezen en ook meldt iemand dat ze na het lezen van Samenlevingen in Balans opnieuw De Hele Olifant in Beeld las en nu met nog meer begrip, inzichten en diepgang.
De eerste presentatie Samenlevingen in Balans is geweest
29 januari was de eerste presentatie over het boek Samenlevingen in Balans. De bijeenkomst in Mijdrecht, waar plaats was voor 40 mensen, was volgeboekt en ik ontving veel positieve reacties. De volgende presentatie over Samenlevingen in Balans is 1 maart in Zuid-Limburg en ik ben ook al uitgenodigd om in Amsterdam, Veendendaal en Naarden een presentatie over mijn nieuwe boek te geven. (Zie voor de details hierover de agenda onderaan deze nieuwsbrief).
Relatie tussen de twee boeken
De relatie tussen de twee boeken komt ook tot uiting in uitnodigingen voor presentaties over beide boeken, bijvoorbeeld op 27 maart in Antwerpen, en nu inmiddels als voor het 5e jaar als onderdeel van het programma ‘Touching the Communty Soul’ (een onderdeel van de Nyenrode Business Universiteit).
Ook nog steeds uitnodigingen voor presentaties over De Hele Olifant in Beeld
Dat tegelijkertijd de belangstelling voor De Hele Olifant in Beeld er ook nog steeds volop is blijkt zowel uit de verkoopcijfers als uit de komende uitnodigingen – zoals in Sneek (besloten), Antwerpen, Moergestel, Epse (besloten) en Langeboom.

 

In deze tijd van transformatie en de Wet van Ritme
Inzicht in de Wet van Ritme kan ons helpen en ondersteunen bij het proces van transformatie waarin we ons wereldwijd op dit moment bevinden.
Het patroon van transformatie herkennen  
Het maakt duidelijk dat onverwerkte emoties en oude patronen die niet langer werken aan het licht komen, zodat het voor ons mogelijk is om onszelf te helen en om dat wat niet langer werkt los te laten en zo ruimte te creëren voor het nieuwe. Of in de woorden van de Soefi-dichter Rumi: “Verdriet bereid je voor op vreugde. Het veegt op een krachtige manier alles je huis uit, zodat nieuwe vreugde ruimte krijgt om binnen te komen. Het schudt de gele bladeren van de takken van je hart, zodat er nieuwe groene bladeren in hun plaats kunnen groeien. Het rukt de verrotte wortels uit de grond, zodat nieuwe wortels daar beneden ruimte hebben om te groeien. Wat voor verdriet er ook maar uit je hart naar boven komt, er zullen veel betere dingen in hun plaats komen.”
Dus wanneer we in staat zijn om het proces van transformatie te herkennen als een natuurlijk proces, kunnen we er voor kiezen om bewust mee te bewegen. We kunnen dan mogelijke problemen herkennen als mogelijkheden om oude zaken op te ruimen, als gelegenheid om te testen hoe krachtig dat wat we al denken te hebben geleerd in de praktijk is en als een kans om er op een zachtere, liefdevollere en bewustere manier mee om te gaan.
Het belang om bewuste keuzes te maken
Het is op dit moment onmogelijk om geen onderdeel te zijn van dit wereldwijde transformatieproces, waarbij er relatief snel veel veranderingen nodig zijn en er maar weinig tijd is. We worden bij alles dat zich voordoet in ons leven uitgedaagd om ons af te vragen of het wel of niet bij zal dragen aan herstel van ons persoonlijke balans en van de balans in de samenlevingen van ons als mensheid op deze planeet als geheel. Daarom is het belangrijk om ons onderscheidingsvermogen te oefenen, zodat we dat wat averechts werkt los kunnen laten
en bewust kunnen kiezen voor dat wat wel werkt en bijdraagt aan het welzijn van alles en iedereen. Omdat er slechts twee keuzes zijn – de keuze tussen herstel  van de dynamische balans en bijdragen aan nog grotere onbalans - worden we uitgedaagd om bij alles wat we doen onze keuzes bewust te maken. Geen keuzes willen maken is ook kiezen en alles willen is geen optie. Dit vraagt ook om inzicht in de Wet van Dynamische Balans zodat we op basis daarvan onderscheid kunnen maken tussen wat wel en niet bijdraagt aan het herstel van de dynamische balans.
In de eerste plaats trouw zijn aan onszelf  
Deze vaardigheid om bij alles bewust te kiezen vraagt ook om in rust te observeren wat er om ons heen gebeurt, bij onszelf te rade te gaan om te ontdekken in welke mate het iets  uit ons onderbewustzijn weerspiegelt en om bij alles in de eerste plaats trouw te zijn aan onszelf. Wanneer we innerlijke stilte cultiveren, waardoor we de stem van ons Hoger Zelf kunnen horen, kunnen we leren om steeds meer te vertrouwen op onze eigen innerlijke autoriteit. Zo kunnen we voelen waar onze levensenergie zit en wat ons werkelijk vreugde geeft. Wanneer we trouw zijn aan onze eigen waarheid kunnen we op basis daarvan gaan staan voor dat wat we werkelijk willen.
De wijsheid van de wolven
Tot slot wil ik in deze nieuwsbrief graag het artikel 'Wisdom of the Wolves' van Julia Griffin onder jullie aandacht brengen. Het brengt prachtig onder woorden wat er op dit moment wereldwijd aan de hand is, het sluit helemaal aan bij mijn boek Samenlevingen in Balans en het is tegelijkertijd een wonderbaarlijke samenvatting van de spirituele reis die ikzelf in 1990 begon. In dat jaar had ik besloten om voor het antwoord op de vraag die mij al mijn hele leven bezighield: "Hoe kunnen wij als mensen in harmonie met de natuur leven?" bij de inheemse culturen in Noord-Amerika te rade te gaan. Op die eerste oriënterende reis daarheen had ik ergens in het noorden van Manitoba, Canada, een onvergetelijke ontmoeting met een wolf: Op een rots aan de overkant van de rivier verscheenvoor mij geheel onverwachts een lichtgrijze wolf.  Minutenlang stond hij daar als een standbeeld met grote gespitste oren onaantastbaar uit te kijken over de oever van de rivier. Toen slenterde hij nonchalant wat over de rotsen en verdween tenslotte weer tussen de bomen. Ik wist inmiddels, dat wolven zich niet zomaar aan
mensen laten zien. Het is een gift, die sommigen ten deel valt en ik wist ook dat de inheemse bevolking de wolf beschouwen als een teacher. (zie voor het hele verhaal)
Drie jaar later, in 1993, ontving ik na mijn eerste vision quest in Montana, USA, van Brooke Medicine Eagle de naam 'Elk Holds the Starchild'. De bedoeling van het krijgen van deze naam was om de naam te worden. Dat wil zeggen dat de naam die ik kreeg niet weergaf wie ik op dat moment was, maar wie ik bezig was te worden. De naam kon zo helpen om meer te belichamen, te gaan leven en te zijn wie ik in essentie ben. (zie voor het hele verhaal onderaan deze pagina op mijn website) Nog een paar jaar later ontmoette ik tijdens een meditatie opnieuw de wolven en zag ik een beeld van mezelf als 'She who can sleep with the wolves'. Dit beeld dat weergeeft dat als het ons lukt om onze intentie geheel zuiver te laten zijn, we ons volledig veilig kunnen voelen in de natuur en dus zelfs met wolven kunnen slapen, drong zich zo nadrukkelijk aan mij op, dat ik mij genoodzaakt voelde om het te materialiseren in de vorm van een wandkleed, zodat ik er dagelijks aan herinnerd zou worden waarnaar ik op weg was:

she who can 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sindsdien heb ik mij gecommiteerd om beide - ‘Elk holds the Starchild’ en ‘She who can sleep with the wolves’ te worden.  In mijn nieuwe huis heb ik dit wandkleed natuurlijk weer in mijn kamer opgehangen en het lijkt hier nog uitnodigender aanwezig te zijn. En toen ik vanmorgen deze nieuwsbrief wilde schrijven stuitte ik – o, wonderbaarlijke samenloop van omstandigheden - op het artikel ‘Wisdom of the Wolves’ van Julia Griffin, waarin zij de prachtige boodschap deelt die de wolven aan haar doorgaven. Dit is de link naar haar verhaal en ik hoop dat het jullie net zo raakt als dat het mij raakt.

 

 

De agenda voor 2015
Hieronder is dan weer mijn agenda met zowel een aantal presentaties over het boek ‘De Hele Olifant in Beeld’ als verschillende presentaties over ‘Samenlevingen in Balans’. Bekijk zoals altijd voor de meest actuele agenda, de agenda op mijn website.

Zondag 1 maart 2015, in Bommerig, gemeente Mechelen (Zuid-Limburg)
Presentatie 'Samenlevingen in Balans' op uitnodiging van Ineke en Herman van Keulen van stilteplek Hof van Bommerig in het prachtige Geuldal.

Programma:

welkom vanaf 13.30 uur
14.00 - 15.15 uur presentatie
15.15 - 15.45 uur pauze
15.45 - 16.45 uur gelegenheid tot het stellen van vragen
einde 17.00 uur

Plaats:

Stilteplek "Hof van Bommerig", Bommerigerweg 30, 6281 BT Mechelen

Kosten:

€ 15,-

Aanmelden:

bij Ineke en Herman van Keulen per email: info@hofvanbommerig.nl
(het aantal plaatsen is beperkt)

Meer informatie:

op hun website

 

Woensdag 18 maart 2015, in Sneek
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' tijdens een bijeenkomst met als titel: de nieuwe uitdagende tijd, de verbinding tussen reguliere geneeskunde en osteopathie, georganiseerd door osteopaat Wiep Mulder. (vooralsnog is dit een besloten bijeenkomst)

 

Vrijdag 27 maart 2015, in Schoten bij Antwerpen, België
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' en een tipje van de sluier van 'Samenlevingen in Balans' op uitnodiging van Greet Pipijn van het Emotionele Intelligentie Instituut in Schoten.

Programma:

20.00 – 21.15 uur presentatie 'De Hele Olifant in Beeld'
21.15 – 21.30 uur pauze
21.30 – 22.00 uur tipje van de sluiter van 'Samenlevingen in Balans'
na 22.00 uur gelegenheid om vragen te stellen en te netwerken

Plaats:

Emotionele Intelligentie Instituut
Taxanderlei 52A
2900 Schoten, bij Antwerpen, België

Kosten:

meer info volgt nog

Aanmelden:

meer info volgt nog

Meer informatie:

meer info volgt nog

 

Woensdag 8 april 2015, in Moergestel
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van het Huis voor Zingeving in Moergestel

Programma:

welkom vanaf 19.00 uur
aanvang presentatie 19.30 uur
22.00 uur einde

Plaats:

de voormalige kapel in Huize Nieuwenhof, Kloosterdreef 4, 5066 AA Moergestel

Kosten:

€ 15,- inclusief koffie en thee.
Indien het entreebedrag een belemmering is om de lezing bij te wonen, voel je dan toch welkom en neem even contact op via welkom@huisvoorzingeving.nl of per telefoon: +31 (0)6 51003388.

Aanmelden:

via het inschrijfformulier op de website van het Huis voor Zingeving
U bent ook welkom als u zich niet heeft ingeschreven, alleen in dat geval vragen we u om €16,- te betalen.

Meer informatie:

op de website van het Huis voor Zingeving

 

Vrijdag 29 mei 2015, in Amsterdam
Presentatie 'Samenlevingen in Balans' op uitnodiging van de vijftigplusgroep van de Dominicuskerk.

Programma:

welkom vanaf 19.30 uur
20.00 – 21.15 uur presentatie
21.15 – 21.30 uur pauze
21.30 – 22.00 uur gelegenheid om vragen te stellen

Plaats:

Dominicuskerk, Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam. tel.nr 020 6242183

Kosten:

€ 7,-

Aanmelden:

bij Gre de Groot per email: gredegroot@kpnmail.nl of per tel: 036 5452310

Meer informatie:

bij Gre de Groot, gredegroot@kpnmail.nl

 

Woensdag 24 en donderdag 25 juni 2015, in kasteel De Berckt, Baarlo
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' & 'Samenlevingen in Balans' tijdens een tweedaagse van het programma "Touching the Community Soul" voor beslissers, beïnvloeders en/of uitvoeders op het gebied van organisatieontwikkeling, georganiseerd door Erik Mandersloot als onderdeel van het Strategy Center, Nyenrode Business Universiteit. Zie voor meer info de website en Nyenrode Business Universiteit (Dit is een besloten bijeenkomst)

 

Woensdag 8 juli 2015, in Epse/Deventer
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op uit nodiging van de School voor Praktische Filosofie vestiging de Oxerhof. (Dit is een besloten bijeenkomst)

 

Zondag 27 september 2015, in Veenendaal
Presentatie 'Samenlevingen in Balans'
op uitnodiging van de open geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal

Programma:

aanvang 10.00 uur

Plaats:

Vijftien Morgen 2 te Veenendaal

Kosten:

gratis entree, een vrijwillige bijdrage is welkom

Aanmelden:

niet nodig

Meer informatie:

bij Els van Duijvenbode, tel. 0318 526027

 

Zondag 11 oktober 2015, in Langenboom (N.Br)
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld'
op uitnodiging de Schaapshoeve

Programma:

welkom van af 13.30 uur
14.00 uur presentatie
16.30 uur einde bijeenkomst

Plaats:

De Schaapshoeve
Schaapsdijkweg 20a
5453 SE   Langenboom (N.Br)

Kosten:

€ 17,50

Aanmelden:

bij de Schaapshoeve via aanmelden@deschaapshoeve.nl en binnenkort ook via de website van de Schaapshoeve

Meer informatie:

op de website van de Schaapshoeve

 

Zaterdag 14 november 2015, in Naarden
Presentatie 'Samenlevingen in Balans'
tijdens de Conferentie Samenleving in Balans georganiseerd door Academia Pan-Sophia in het Internationaal Theosofisch Centrum te Naarden (N-H).

Programma:

in ieder geval de presentatie 'Samenlevingen in Balans' door Marja de Vries
informatie over het overige programma volgt nog

Plaats:

ITC (Internationaal Theosofisch Centrum) (www.itc-naarden.org )
Valkeveenselaan 19
1411 GT Naarden

Kosten:

meer info volgt nog

Aanmelden:

Opgave tzt. via een formulier op de website van de academie

Meer informatie:

meer info volgt nog

 

Tot zover het nieuws rond “De Hele Olifant in Beeld” en mijn werk.

Lieve groetjes,


Marja de Vries