De Hele Olifant - nieuwsbrief - januari 2021

 

Als ons leven in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alle mensen en al het leven.
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.


Lieve mensen,
Hier is de nieuwsbrief van januari 2021 met de laatste ontwikkelingen rond mijn werk:  mijn twee boeken De Hele Olifant in Beeld en Samenlevingen in Balans, de vorderingen van het werk aan mijn volgende boek(en), mijn streven bij te dragen aan meer bekendheid rond de universele wetmatigheden, wat allemaal begon met mijn intentie om bij te dragen aan de transformatie van leren en onderwijs, zodat het overeenkomt met wie we in essentie zijn. En dit alles op zo’n manier dat het bijdraagt aan het welzijn van alle mensen en de Natuur wereldwijd, niet alleen op de korte termijn, maar vooral ook op de lange termijn en dus ook voor de komende zeven generaties.


In een tijd voor het maken van een keuze
Helaas zijn er in 2020 vanwege de coronasituatie verschillende uitnodigingen voor presentaties over mijn boeken afgelast, zelfs de vierde keer om een bijdrage te leveren aan het project 'Wat is waarheid?' op een middelbare school in Hasselt, in België (dat dit keer online zou zijn), dus daarover geen verslag. Ook zijn er op dit moment geen nieuwe uitnodigingen aan te kondigen. Intussen werk ik door aan mijn derde boek en heb ik deze nieuwe nieuwsbrief geschreven. Dit keer over het belangrijke keerpunt van 21 december 2020 en het feit dat we nu, in mijn visie, in een tijd leven die van ieder van ons vraagt om een belangrijke keuze te maken om daarmee bewust mede vorm te geven aan de toekomst waar we van dromen.
Zoals altijd heb ik daarbij een verzoek aan ieder die dit leest en dat is: Geloof alsjeblieft niets van wat ik in deze nieuwsbrief schrijf. In mijn visie is het namelijk belangrijk dat we in de allereerste plaats trouw zijn aan ons eigen innerlijk weten en onze eigen innerlijke waarheid. Ik nodig je slechts uit om te kijken of dat wat ik hier schrijf mogelijk resoneert met je eigen innerlijke waarheid. Als het dat doet kun je mogelijk je voordeel doen met wat ik hier schrijf. Als het dat niet doet, leg het dan gewoon ter zijde.


Het keerpunt van 21 december 2020
Afgelopen 21 december 2020 was een zeer bijzondere dag. Op die dag was het niet alleen de jaarlijkse winterzonnewende op het Noordelijk halfrond en zomerzonnewende op het Zuidelijk halfrond, maar ook de dag van ‘De Grote Conjunctie’ van Saturnus en Jupiter: het zeldzame moment waarop de twee grootste planeten relatief dicht bij elkaar komen. Het was één van de belangrijkste data uit de voorspellingen van de Aboriginals waar ze zich al decennia lang op hadden voorbereid: de dag voor een zeer bijzondere activeringsceremonie bij Uluru, een heilige plek van de Aboriginals in Australië, die ook bekend is als Ayers Rock. De activeringsceremonie betrof in de allereerste plaats de ascensie van de Aarde, die vervolgens ook voor ons als mensheid een verschuiving naar een ruimer bewustzijn tot gevolg zou hebben. Om deze ceremonie te laten slagen zodat het inderdaad een keerpunt zou zijn, was het nodig dat ten minste 200.000 mensen ‘met een zuiver hart’ daaraan deel zouden nemen door met een gezamenlijke intentie te focussen op Uluru en Moeder Aarde.
Het openen van een portal
Die dag deden wereldwijd miljoenen mensen mee om deze ceremonie te ondersteunen, omdat het slagen van deze activering een grote invloed op onze toekomst kon hebben. Volgens aanwezigen resulteerde die vereende krachten inderdaad in een kritische massa waardoor een portal ontstond, zodat hoogfrequente energiestromen naar de Aarde konden stromen en zo bij kunnen dragen aan het verruimen van ons bewustzijn. De kracht van de activering bleek o.a. uit de gemeten toegenomen intensiteit van de Schumann Resonantie. Kortom, het was een krachtige spirituele initiatie waardoor die dag inderdaad een keerpunt was en een grote stap voorwaarts in de spirituele evolutie van de planeet Aarde en van ons als mensheid. Volgens sommigen markeert dit het binnengaan van een nieuw tijdperk van eenheid, vrede, liefde, harmonie en verruimd bewustzijn, of het beginpunt van het langverwachte Aquarius tijdperk. (zie voor meer details Uluru Solstice Ceremony 21st December 2020)
Het keerpunt
Waarom de conjunctie op 21 december 2020 zo belangrijk is geweest legt Laura Eisenhouer zo uit: Deze winterzonnewende is het keerpunt van alles. We zijn door een periode van uitzuiveren en innerlijke healing op grote schaal gegaan en met deze conjunctie komen we nu aan de andere kant daarvan, waar we in staat zijn om ons te verbinden met energieën van een hogere trillingsfrequentie en met onze ziel. Dat betekent dat we daardoor comfortabeler en meer gegrond zullen zijn in ons leven. Haar beschrijving is in lijn met de Wet van Ritme, die duidelijk maakt dat onze spirituele evolutie niet lineair en geleidelijk verloopt, maar cyclisch, spiraalsgewijs en sprongsgewijs, waarbij de ‘lange nachten’ van spirituele slaap meestal eindigen in een tijd van chaos en verwarring, waarin dat wat niet langer functioneert uit elkaar valt om plaats te maken voor iets geheel nieuws. Op zo’n kritiek moment zijn er twee opties: de ene optie is dat er een innerlijk en uiterlijk reorganisatie plaatsvindt op zo’n manier dat er een nieuwe situatie ontstaat op een volgend, hoger niveau van ontwikkeling, dat beter past bij de nieuwe situatie en dus bij een ruimer bewustzijn. De andere optie is dat alles uiteindelijk uit elkaar valt en wat in feite het einde betekent.
Niet terug naar het ‘oude normaal’ maar naar iets veel beters
Laura Eisenhouer legt uit dat die transformatiecyclus een enorme uitdaging is geweest vanwege het gevoel van verlies, maar dat we zullen moeten loslaten om in staat te zijn om er vervolgens sterker, beter en wijzer uit te voorschijn te kunnen komen. Als we dat vertalen naar de huidige coronasituatie betekent dit dat we inderdaad niet terug zullen keren naar het ‘oude normaal’ alsof er niets is gebeurd. Het betekent dat we ons op een cruciaal moment bevinden voor het creëren van iets dat veel beter zal zijn dan wat we kenden als het ‘oude normaal’, omdat de structuren die we tot op dit moment hadden ons niet langer van dienst zijn bij deze volgende fase van spirituele ontwikkeling.


De ‘Robes’
Wat de ‘Robes’ in 1980 en 1981 over deze periode zeiden sluit daar helemaal op aan. In mijn Nieuwsbrief van december 2018 noemde ik al eerder het boek The Robes: a book of coming changes (2005) waarin Penny Kelly beschrijft dat ze begin jaren 80 een aantal keren ‘bezoek’ kreeg van ‘zeven kleine mannetjes gekleed in bruine pijen’ die haar wat ‘plaatjes van de toekomst’ lieten zien in de hoop dat ze daarmee haar voordeel zou doen. Gezien hun kledij noemt ze deze wezens, die zich spontaan en ongevraagd in haar huis materialiseren, de ‘Robes’ (zij gehuld in ‘gewaden’). Een aantal aspecten van hun ‘plaatjes van de toekomst’ zijn inmiddels al uitgekomen, zoals de val van de Berlijnse muur en de grote rol van het internet.
Voorbij democratie, naar een andere vorm van organisatie
De Robes zeggen dat democratie weliswaar een grote stap in de menselijke ontwikkeling was, maar dat het slechts een stap was en zijn beperkingen heeft. “Jullie zijn nu ver voorbij deze beperkingen, en als je niet doorgaat naar het volgende stadium, zullen jullie als een volk en als een beschaving uit elkaar vallen.” Als opvallende tekenen van de laatste fase van het democratisch systeem noemen ze het onvermogen van regeringen om iedereen tevreden te stellen, dat het vooral achterkamertjes afspraken zullen zijn die besluiten bepalen, en dat die besluiten in tegenspraak zullen zijn met iedere vorm van gezond verstand. En ze noemen de groeiende kloof tussen arm en rijk. Ze voegen daar aan toe dat een verandering naar een andere vorm van organisatie of structuur een verandering betekent in de manier waarop macht wordt begrepen, gehandhaafd en gedeeld.
Gezondheid tijdens de transitie
Volgens de Robes zal in de laatste dagen van de democratie gezondheid de laatste strohalm zijn van onze wegkwijnende regeringen. Ze stellen dat er oude en nieuwe plagen zullen ontstaan. “Later zullen ze alles nog ingewikkelder maken door te proberen om wetten aan te nemen die optimale niveaus van gezondheid eisen en [die bepalen] hoe dat bereikt moet worden en de noodzaak om te bewijzen dat je een goede gezondheid hebt voordat je openbare en soms zelfs privé plekken kunt binnengaan. (…). Als deze wetten worden aangenomen zullen ze de vrijheid van keuze en beweging ernstig beperken. Zowel het zakenleven als de regering zal daar schade door ondervinden.” Nou, daar kunnen we inderdaad diverse aspecten van de huidige situatie in herkennen. Ze maken duidelijk dat deze transitietijd precair is maar tegelijkertijd een keerpunt: “Als jullie jezelf tijdens de transitie niet vernietigen, zal je een nieuw soort wereld binnengaan met nieuwe percepties van jezelf en nieuwe vormen van organisatie op ieder niveau. En het allerbelangrijkste, je zult helpen om de nieuwe richting vorm te geven en het pad uit te zetten voor de volgende paar stadia van de menselijke ontwikkeling...” En als het ons lukt om onszelf en onze manier van leven te transformeren zonder het internet en de mogelijkheid om met elkaar te communiceren te vernietigen, zullen we ons bewegen in de richting van een grotere realisatie van het menselijk potentieel.”
Dit is de tijd voor het maken van een keuze
Kortom, zowel de activeringsceremonie van 21 december 2020 als wat de Robes vertellen over de periode van de laatste dagen van de democratie lijken er op te wijzen, dat we ons bevinden aan het begin van een nieuwe hoopvolle fase in de spirituele evolutie van de mensheid. Dat wil echter niet zeggen dat we nu achterover kunnen leunen! We moeten nog steeds dagelijks het werk doen. Maar wat is dan het dagelijks werk dat we nog steeds moeten doen?  Omdat er volgens de Wet van Ritme op zo’n kritiek moment in de cyclische evolutie twee opties zijn betekent dit boven alles, dat wij allemaal als individu onze eigen keuze zullen moeten maken. De aard van onze toekomst hangt af van welke keuze we als mensheid maken tussen twee volledig tegengestelde paden die in tegengestelde richtingen leiden.


De keuze tussen creëren of vernietigen

Toen ik bijna 30 jaar geleden voor het eerst via de verhalen van Noord Amerikaanse inheemse volken hoorde dat we in deze tijd allemaal een keuze hebben te maken, vroeg ik me af waarom dat zo’n punt zou zijn, omdat ik dacht dat het nogal voor de hand zou liggen om gewoon de ‘goede, positieve keuze’ te maken. Maar inmiddels begrijp ik dat de keuze iets complexer is. Volgens de voorspellingen van veel Noord Amerikaanse inheemse volken komen we op een grote splitsing in het pad, waar we ons pad naar de toekomst moeten kiezen. En zij beschrijven de keuze als de keuze tussen creëren en manifesteren enerzijds óf aansluiting bij vernietiging anderzijds, of als de keuze tussen het pad van constructie en het pad van destructie. Zo schrijft wisdom keeper Ilarion Merculieff in zijn boek Wisdom Keeper (2016) dat we een nieuwe wereld (dat wil zeggen een nieuwe cyclus) binnen kunnen gaan door te kiezen voor het pad van constructie. Kiezen we voor dit pad dan is het wel nodig om onze staat van bewustzijn te transformeren, zodat we in harmonie kunnen leven met al het andere. Het pad naar harmonie betekent in ons hart zijn en niet uitsluitend in ons hoofd.
De keuze tussen het pad over het gras en het zwart verschroeid pad
Ook Robin Wall Kimmerer, biologe met Noord Amerikaanse inheemse wortels, schrijft in haar boek Breading Sweetgrass (2013) dat we, of we dat nu erkennen of niet, een keuze hebben te maken. Zij beschrijft de keuze als de keuze tussen twee paden: enerzijds een pad dat zacht is en begroeid met nieuw gras, waar je op blote voeten kunt lopen en anderzijds het pad dat zwart verschroeid is en hard en waar de gloeiende kooltjes je voeten zullen verwonden. “Als mensen kiezen voor het pad over het gras, dan zal het leven ondersteund worden. Maar als ze kiezen voor het zwart verschroeide pad, dan zal de schade die ze aan de Aarde hebben toegebracht zich tegen hen keren en lijden en dood brengen voor de mensen op de Aarde.” Het pad over het gras wordt gegaan door alle volken van de wereld “die de keuze waar we mee worden geconfronteerd begrijpen en die een visie van respect en wederkerigheid en verwantschap met meer-dan-de-menselijke wereld delen,” schrijft ze. Dit groene pad is het pad naar het licht en eenheid.
De keuze tussen manifesteren van onze hoogste natuur en verdere destructie
Sergio Magaña, kenner van de oude Tolteekse wijsheid uit Mexico, beschrijft de keuze in zijn boek 2012-2021 The Dawn of the Sixth Sun (2012), als de keuze tussen het pad om onze hoogste natuur te manifesteren en het pad richting verdere destructie. Hij legt uit dat we vanuit het perspectief dat we hier als spirit in een fysieke lichaam zijn om te leren, deze keuze ook kunnen zien als twee verschillende manieren om te leren. Als we door toe te geven aan onze zwakheden meebewegen in de richting van destructie, zullen we op allerlei manieren bijdragen aan destructie. Tenslotte zal dat uiteindelijk ook veel pijn en lijden voor onszelf tot gevolg hebben, tot het moment dat we daar genoeg van hebben en onze les – op een pijnlijke manier – leren. Echter als we door onze zwakheden te overwinnen meebewegen in de richting van constructie, zullen we op allerlei manieren bijdragen aan constructieve patronen, totdat we een staat bereiken waarin we als mens floreren. Dus in plaats dat het een nogal voor de hand liggende keuze is, zal het moed en oplettendheid vragen om het pad van destructie te vermijden en is de keuze uiteindelijk een spiritueel besluit.


De keuze tussen de ‘Great Awakening’ en de ‘Great Reset’
De keuze voor het constructieve pad over het gras is een keuze voor het pad van spirituele evolutie en dus voor onze spirituele ontwikkeling, het verruimen van ons bewustzijn en het verhogen van onze frequenties, zodat we op een nieuw niveau kunnen gaan functioneren en minder materialistische en meer spiritueel vervullende levens kunnen leiden. Bij onze keuze gaat het er niet alleen om helder te hebben wat we wel willen, maar ook om te weten wat er eigenlijk allemaal gaande is in de wereld, welke doelen de machthebbers hebben en hoe ze dat mogelijk verhullen.
Juist nu ook kans op andere plannen 
De situatie van chaos en uit elkaar vallen om ruimte te maken voor iets nieuws kan namelijk ook heimelijk aangegrepen worden door krachten die geheel andere belangen hebben en juist nu proberen om met iets nieuws te komen dat helemaal niet in ons belang is. Het is zelfs mogelijk dat ze zo’n situatie van chaos en uit elkaar vallen bewust creëren, zodat ze vervolgens met een eigen nieuw plan kunnen komen. Als we daarvan op de hoogte zijn kunnen we beter voorkomen dat we ons laten misleiden. Het betekent dat we de realiteit onder ogen zullen moeten zien om in staat te zijn bewust ons pad, onze richting te kunnen kiezen.  Alleen door de waarheid te kennen, kunnen we vaststellen wat ons dichter bij of verder weg van de gewenste toekomstige situatie brengt en kunnen we bewust onze keuzes en beslissingen nemen.
De ‘Great Reset’
Een andere manier om dat te zeggen is dat we op dit moment geconfronteerd worden met de keuze tussen de ‘Great Awakening’ en de ‘Great Reset’. Hierbij verwijst de ‘Great Awakening’ zowel naar ons bewuste besluit voor het pad van de spirituele evolutie van de mensheid, als naar ons vermogen om door het ‘officiële’ verhaal heen te kunnen kijken en te begrijpen wat er achter de schermen speelt. De ‘Great Reset’ verwijst naar de plannen van Klaus Schwab van het Wereld Economisch Forum om de economische crisis als gevolg van de coronamaatregelen aan te grijpen als een gelegenheid voor een snelle transformatie van de hele wereld naar het zogenaamde ‘Vierde Industriële tijdperk’. Klaus Schwab praat over de “Great Reset” alsof we daardoor op een wonderbaarlijke manier in een soort paradijs op aarde zullen komen.
Als het paradijs op aarde?
Het is een duidelijk voorbeeld dat laat zien dat we bij het maken van onze keuze geconfronteerd worden met ‘officiële’ verhalen en dat we uitgedaagd worden om voor onszelf te bepalen of we hun mooie woorden geloven, of dat we doorzien wat er achter die mooie woorden schuilgaat en dus wat het achterliggende plan zou kunnen zijn. Wat allereerst opvalt is dat deze naam, de ‘Great Reset’ opvallende gelijkenis vertoont met hoe Mao Zedong in 1958 in China de zogenaamde ‘Grote Sprong Voorwaarts’ aankondigde als een campagne voor een snelle transformatie van China van een agrarische economie naar een industriële maatschappij. De ‘Grote Sprong Voorwaarts’ werd ook gebracht alsof het het creëren van het paradijs op aarde betrof. De geschiedenis heeft ons echter geleerd dat de Grote Sprong Voorwaarts niet tot het beloofde paradijs leidde, maar tot een hongersnood met miljoenen dodelijke slachtoffers.


De keuze tussen een ‘echt mens' zijn en transhumanisme
Wanneer we ons iets meer verdiepen in die ‘Great Reset’ wordt duidelijk dat het niet alleen nauw verbonden is met Agenda 2030 van de Verenigde Naties, maar in feite neerkomt op een moderne vorm van communisme, die ook bekend is als technocratie: een digitale werelddictatuur van de elite, wat ook bekend is als de Nieuwe Wereld Orde (NWO). De ‘Great Reset’ heeft onder andere de versmelting van mens en machine tot doel, wat ook bekend is als ‘transhumanisme’.  Voorstanders van transhumanisme gaan ervan uit dat de biologische evolutie van de mens versneld en getranscendeerd kan worden door de moderne technologie en dat  de menselijke geest vervangen kan worden door artificiële intelligentie (AI) en nanotechnologie. Dit is niet alleen een pad waarop ons bewustzijn steeds verder wordt onderdrukt, en we steeds meer gevangen raken binnen materialistische kaders, maar ook het pad van een levende dode, die slaapwandelend door het leven gaat. In feite komt dit neer op de ontzieling van ons als mensen. (zie voor meer What is the Great Reset?)
Een ‘getechnologiseerde’ mens
Christina van Dreien uit Zwitserland vraagt zich in haar boek Uiteindelijk komt alles goed (2020) af welk doel de verhalenvertellers nu precies hebben en zij komt tot een vergelijkbare conclusie: “Het is duidelijk dat de huidige omstandigheden en de wereldwijd opgelegde maatregelen erop gericht zijn om de frequentie van het bewustzijn van de wereldbevolking te verlagen door zoveel mogelijk mensen in de trilling van angst gevangen te houden,” stelt ze allereerst vast. “Maar hun echte ultieme doel is een ‘getechnologiseerde’ mens. En er worden nu al pogingen gedaan om een computersensor in het menselijk brein te implanteren, zogenaamd om de prestaties van de hersenen te verbeteren en ziekten te genezen.  (… Maar) al hun inspanningen [hebben] als uiteindelijk doel om een zielloos mens te creëren.” Dat is waarom we ons met dit soort thema’s bezig moeten houden, schrijft ze, “zodat we achteraf niet hoeven te zeggen: ‘Had ik dat maar eerder geweten!’ ”
De keuze voor onze ziel of voor transhumanisering
De onderzoeker en ‘punten verbinder’ David Icke wijst in zijn boek Het Fantoom Zelf (2016) op dit zelfde risico: “Het plan bestaat eruit om het menselijk bewustzijn alsmaar verder te verkleinen, op weg naar een volledige perceptiebeheersing vanuit de archontische artificiële intelligentie. Dat nachtmerriescenario hoeft geen doorgang te vinden, maar het vergt nu wel een gigantische, gezamenlijke krachtsinspanning om het tegen te gaan houden. (…) Die keuze zal de aard van het verdere bestaan van de mens bepalen, en zelfs of er een bestaan in welke vorm dan ook zal zijn, dat nog als ‘menselijk’ herkenbaar is.”
De keuze tussen dat wat ‘echt’ is en dat wat kunstmatig is
Waar dat uiteindelijk op neerkomt is een keuze tussen ‘echte mensen' zijn of een situatie waarbij we uiteindelijk volledig verstrikt raken in artificiële intelligentie en technocratie. ‘Echte mensen’ is een term waarmee verschillende wisdom keepers verwijzen naar mensen voor wie de natuurlijke staat van bewustzijn en dus een staat van innerlijke balans hun normale staat van zijn is. Kiezen we voor het pad om ‘echte mensen' te zijn dan kiezen we voor een menselijk systeem, waarbij we ons laten leiden door de wensen van onze ziel en ons laten inspireren door ons Oneindig Zelf, zodat we iets ‘echts’ kunnen creëren dat veel mooier en schitterender is dan we ooit zouden kunnen voorstellen.
De keuze tussen het verlies van het ego en het verlies van de ziel
Wanneer we kiezen om mee te bewegen met het natuurlijke ontwikkelingsproces van onze ziel, dan zal de kwaliteit van onze verbinding met al het andere Leven toenemen en zullen we een harmonischer deel kunnen zijn van het grotere geheel. Echter als we bezwijken voor de toenemende druk om mee te beweging in de tegenovergestelde richting, dan zal ons bewustzijn steeds verder vernauwen. De keuze voor overgave aan ons Hoger Zelf, betekent tegelijkertijd het verlies van het ego. Raken we daarentegen op het pad richting de ‘Great Reset’, artificiële intelligentie en transhumanisme dan betekent dat het verliezen van het contact met onze ziel.


De keuze tussen ‘Weten’ en Geloven
De keuze kan op veel verschillende manieren worden beschreven. Bijvoorbeeld als de keuze tussen ons baseren op ‘Weten’ in de zin van innerlijke kennis gebaseerd op onze verbinding met ons Oneindige Zelf en een verbinding met het bewustzijn en de intelligentie die inherent aanwezig zijn in de Natuur. Dit ‘Weten’ betreft kennis van de Waarheid met een hoofdletter, zoals inzicht in de Universele Wetmatigheden en de verborgen waarheden van het Universum. Deze keuze kan ons inspireren om onze innerlijke balans te herstellen en ons bewustzijn te verruimen, zodat het opnieuw mogelijk wordt om de Waarheid te ‘Weten’.
Of willen we ons baseren op Geloven wat anderen en externe autoriteiten ons vertellen? Geloof is in feite een psychologische constructie en betreft dat wat mensen hebben bedacht om ons bestaan te verklaren en te rechtvaardigen. Geloof kan vervalst en verkeerd geïnterpreteerd worden als het ten dienste staat van de menselijke ego en kan uiteindelijk vervallen tot een dogmatische ideologie. Geloof betreft door mensen gemaakte sociale, religieuze, wetenschappelijke en politieke wetten.
De keuze tussen waarheid en theorie, onwaarheden en leugens
De keuze om ons te baseren op ‘Weten’ opent de weg naar de keuze voor een wereld van waarheid, en dus een wereld die overeenkomt met de realiteit. “Waarheid is geen theorie, geen speculatief filosofisch systeem, geen intellectueel inzicht. Waarheid is exacte overeenkomst met de realiteit,” schreef Paramahansa Yogananda in zijn boek Autobiography of a Yogi  (1945). Een cultuur gebaseerd op de realiteit maakt het mogelijk om in harmonie met het grotere geheel te leven. Als we er echter voor kiezen om ons te baseren op geloof, theorie en speculatie lopen we het risico dat we een pad gaan, dat beperkt wordt door het materialistische, lineaire wereldbeeld en dat niet gebaseerd is op de realiteit, terwijl het ons mede door de toenemende censuur steeds lastiger gemaakt wordt om te kunnen vaststellen wat waar is en wat leugens, misleiding en virtual reality is.
De keuze tussen onze innerlijke autoriteit en externe autoriteiten
De keuze voor ‘Weten’ en waarheid betekent ook de keuze om ons te laten leiden door ons innerlijke autoriteit in plaats van afhankelijk te zijn van externe autoriteiten. Wanneer we ons laten leiden door ons eigen innerlijke autoriteit, kunnen we de verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen leven, en hebben we de macht en het vermogen om onze eigen besluiten te nemen en ons eigen pad te volgen. Het is de keuze voor autonomie en soevereiniteit, zodat we niet langer afhankelijk zijn van wat ons wordt verteld en wat men ons probeert te laten geloven.
De keuze tussen in onze kracht of uit onze kracht
Het is ook de keuze voor enerzijds het pad dat ons helpt om in onze kracht te gaan staan, ons te realiseren hoe krachtig we zijn en om vanuit onze eigen kracht onze werkelijke capaciteiten ten volle te gebruiken, of om anderzijds onze kracht weg te geven en ons in steeds heftiger mate te laten ontmoedigen om voor onszelf na te denken.
De keuze tussen vrijheid en controle
Met andere woorden, het is de keuze tussen vrijheid en controle en of we trouw aan onszelf zijn of dat we volgzaam en gehoorzaam zijn. En die keuze wordt in de huidige situatie steeds belangrijker. Gandhi  bracht deze keuze zo onder woorden: “Je steunt een kwaadaardig systeem het meest effectief door zijn instructies en besluiten te gehoorzamen. Een kwaadaardig systeem verdient nooit een dergelijke vorm van trouw. Trouw hieraan zijn betekent deelname aan zijn kwaadaardigheid. Een goed mens zal een kwaadaardig systeem weerstaan vanuit zijn of haar ziel.” Kortom, het is onze ziel die getest wordt om te zien welke keuzes we uiteindelijk zullen maken.


De keuze voor herstel van balans of steeds verdere onbalans
Het is ook de keuze om enerzijds, in lijn met de Wet van Dynamische Balans, de balans tussen het mannelijke en vrouwelijke principe als twee complementaire aspecten te herstellen inclusief het respect voor Moeder Aarde, op het vrouwelijke aspect gebaseerde spiritualiteit en vrouwen zelf, of om anderzijds door te gaan op het pad van steeds verder gaande onbalans en dominantie van het mannelijke aspect, waarbij alles wat vrouwelijk is wordt ontkent of uitgebuit, en dat uiteindelijk leidt tot vernietiging en dood. Het herstellen van deze balans begint bij ieder van ons door aandacht te besteden aan onze innerlijke staat en ons in te spannen om onze eigen innerlijke balans te herstellen. En wanneer we die balans overeenkomstig de Gulden Snede enigszins laten overhellen naar het vrouwelijke aspect, kunnen we niet alleen de balans tussen ons hart en ons verstand herstellen, maar ons laten leiden door ons hart dat ons verstand gidst, in plaats van ons te laten leiden door ons verstand dat het hart vertelt wat te doen.
De keuze tussen het Leven centraal en de Dood
Dat alles weerspiegelt zichzelf in de keuze voor het pad richting een cultuur waarin het Leven centraal staat en dat wat levensondersteunend is, of voor het pad van een cultuur waarbinnen geld centraal staat, richting een de cultuur van de Dood. De keuze voor het pad richting een cultuur waarin het Leven centraal staat, is de keuze voor het pad dat al het Leven omarmt met warmte en begrip, gebaseerd op een diepe liefde voor het Leven en de intentie om in harmonie te leven met alle andere leden van de gemeenschap van het Leven. Het betekent  een manier van leven waarbij we alle aspecten van het leven in beschouwing nemen als we onze dagelijkse besluiten nemen.  Het pad dat heilzaam is voor al het Leven wordt gekenmerkt door liefde, compassie, empathie, gratie, vrede, rust, respect, wederkerigheid, nederigheid en bescheidenheid en de wens om het welzijn van alles inclusief onszelf in positieve zin te beïnvloeden.
Een cultuur van de Dood is gebaseerd op korte termijn economische winst van een paar grote corporaties, waarbij uitbuiting van zoveel mogelijk vormen van het Leven het uitgangspunt is bij alle besluitvorming. Dit pad dat levensondermijnend is en het welzijn van alles inclusief onszelf  in negatieve zin beïnvloedt, wordt gekenmerkt door hebzucht, exploitatie, efficiëntie, afgescheidenheid, ontmenselijking en gewetenloos slechts egoïstisch eigenbelang najagen. Dit is de keuze waarbij we ons niet langer bekommeren om de toekomst.
De keuze tussen dienstbaar aan anderen of uitsluitend eigenbelang
Uiteindelijk is het ook de keuze tussen werkelijk helpen door het ontwikkelen van onze capaciteiten zodat we daarmee dienstbaar kunnen zijn aan anderen en het welzijn van al het Leven, en de keuze om geld te verdienen en gaan voor materieel gemak en eigen belang, waarbij we ons bewust of onbewust mee laten voeren door hebzucht, vatbaar worden voor misleiding, leugens en angst en uiteindelijk mogelijk zelfs voor het verkopen van onze ziel.


De uiteindelijke keuze tussen liefde en angst
Uiteindelijk kunnen al deze keuzes teruggebracht worden tot één keuze, namelijk de keuze tussen liefde en angst als twee staten van zijn.  We kunnen namelijk niet kiezen voor angst en liefde tegelijkertijd, het is of het een of het ander. Wanneer we bang zijn, is liefde afwezig. Volgens Christina van Dreien is dan ook de enige vraag die van belang is of je wel of niet in angst leeft. “Als wij niet bang zijn, ‘verhongeren’ de wezens die op deze planeet de touwtjes in handen hebben,” stelt ze. “De buitenaardse wezens die al zo lang de macht op deze planeet in handen hebben en die bepalen wat hier gebeurt, voeden zich niet met grofstoffelijke voeding zoals de mens dat doet, maar met angsttrillingen. Ze voeden zich letterlijk met de angst van het volk. Daarom proberen de verhalenvertellers met alle hun ter beschikking staande middelen de trilling van de wereldbevolking zo laag mogelijk te houden. Dat doen ze door elke dag zo veel mogelijk angst te zaaien en te verspreiden en door allerlei onlogische maatregelen te treffen. Dat is ook een van de redenen waarom ik je ten zeerste aanraad om niet bang te zijn, wat er ook gebeurt.” Volgens haar hebben de duistere wezens al verloren, maar ze zaaien wereldwijd nog steeds zoveel mogelijk angst, zodat ze zichzelf kunnen blijven voeden en hier nog wat langer kunnen blijven.
Hoe willen we de wereld beïnvloeden?
Uit liefde en angst vloeien twee verschillende manieren voort om op iedere situatie te reageren.  Manifestaties van liefde zijn vreugde, vriendelijkheid, vrede, compassie, empathie en samenwerking, terwijl manifestaties van angst bezorgdheid, stress, arrogantie, disharmonie, hebzucht, vijandigheid en leugens zijn. De Wet van Overeenstemming maakt duidelijk dat alles wat we doen al het andere beïnvloedt. Vanuit dat perspectief kunnen we kiezen voor liefde en overeenkomstig onze frequenties verhogen en die hoge trillingen uitzenden om zo al het andere in positieve zin te beïnvloeden, of we kunnen er voor kiezen om ons te laten beïnvloeden door de angst frequenties om ons heen waardoor we vervolgens op onze beurt met deze lage trillingen bijdragen aan een negatieve beïnvloeding van het collectief bewustzijn. Dus wat belangrijk is, is om te midden van de uiterlijke chaos onze innerlijke rust te bewaren, ons gezond verstand te gebruiken en wakker en gewaar te blijven. En boven alles om niet bang te worden door de verhalen van de verhalenvertellers. De liefde die we zoeken zullen we niet in een persoon of op een bepaalde plek vinden, maar uiteindelijk alleen in ons zelf. Dus waar we echt naar op zoek zijn, is de verbinding met onze essentie, met de liefde die we zelf zijn.


De keuze op ieder moment

Geen keuze maken is ook een keuze. Wisdom keeper Estcheemah zei het zo: “… zelfs als je denkt dat je geen keuze hebt, maak je in feite een keuze. Geen keuze maken betekent dat je een besluit hebt genomen. Het maken van een keuze is een heilige verantwoordelijkheid. Als mens kunnen we niet ontsnappen aan het maken van een keuze en aan de verantwoordelijkheid voor ons Zelf.” Het betekent dat wij allemaal als individu onze eigen keuze zullen moeten maken. En iedere keuze heeft bepaalde consequenties.
De dagelijkse keuzes
En wanneer we eenmaal de keuze voor ons pad hebben gemaakt, worden we dagelijks geconfronteerd met situaties waarin van ons gevraagd wordt om die keuze steeds opnieuw te maken, waarbij ook ieder van die keuzes bepaalde consequenties heeft. Bij het doen van onze boodschappen, bij de keuze van ons voedsel, bij de verantwoordelijkheid voor onze gezondheid, bij onze houding naar onze medemens en de natuur en ook bij de manier waarop we ons geld verdienen worden we geconfronteerd met de vraag welke van de mogelijk beschikbare opties in overeenstemming is met onze basiskeuze en welke niet.
Stapje voor stapje
Aanvankelijk kan die realisatie ons mogelijk overweldigen of misschien zelfs onmogelijk lijken, en in feite is het ook niet iets dat we zomaar van de ene op de andere dag zullen kunnen. Het is eerder iets dat we stapje voor stapje in ons leven kunnen integreren via iedere bewuste keuze die we maken. Het vraagt om zeer bedachtzaam te zijn, zeer bewust van waar de verschillende paden heen leiden en om helder te krijgen waar we mogelijk onbewust toch nog vatbaar zijn voor de andere optie, zodat we onszelf kunnen deprogrammeren om steeds vrijer van die culturele programmering te zijn.
Vanuit een materieel of een spiritueel perspectief
De essentie van het maken van iedere keuze is hoe we, wat er ook maar op ons pad gebeurt, zullen interpreteren. Zullen we dat doen vanuit een materieel of vanuit een spiritueel perspectief? Als we alles vanuit een groter perspectief kunnen zien, wordt het duidelijk dat het maken van deze dagelijkse keuzes uitdagingen zijn om steeds meer de liefde te worden die we in essentie zijn. Dankzij deze keuzes kunnen we uiteindelijk zelf bepalen wat voor ons werkt, leren om trouw te zijn aan onszelf en hoe we steeds meer de verantwoordelijkheid voor ons leven op ons kunnen nemen, zodat we ons leven zo kunnen leven dat het voor ons gezond voelt en we kunnen floreren.


Onze keuze en het vaccin
Een concreet voorbeeld van een situatie waarin we, of we dat nu willen of niet, worden geconfronteerd met een keuze is het coronavaccin. Voor sommigen is die keuze al helemaal duidelijk, voor andere mogelijk nog niet. Hoe dan ook, we kunnen de verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop we daarover informatie verzamelen, zodat we een bewuste keuze kunnen maken. Maken we die keuze op basis van wat de ‘officiële’ verhalenvertellers ons vertellen of besluiten we om eigen onderzoek te doen? Vragen die we ons hierbij kunnen stellen zijn bijvoorbeeld: Is het vaccin werkelijk nodig, aangezien het als de enige optie gepresenteerd wordt, of zijn er alternatieven, zoals zorgen voor een goed eigen immuunsysteem, of andere medicatie? En dan is er de vraag: Werkt het vaccin? Dat wil zeggen, zal het vaccin doen, wat vaccins behoren te doen namelijk er voor zorgen dat je geen corona krijgt, of kan je ondanks een vaccinatie met dit vaccin toch nog steeds corona krijgen?
De geheel nieuwe mRNA technologie
En dan is er natuurlijk de belangrijke vraag Wat zit er allemaal in het vaccin? Als je dat weet, kun je op basis daarvan een geïnformeerde keuze maken of je dat in je gezonde lichaam gespoten zou willen hebben of niet. Dit blijkt echter een lastige vraag, waar zelfs huisartsen via de officiële kanalen niet zomaar een antwoord op blijken te kunnen krijgen, zie bv. wat huisarts Bettina van Steenis daarover vertelt. Dus hoe komen we daar dan eigenlijk achter? Wat we in ieder geval wel weten dat het vaccin gebruik maakt van een geheel nieuwe mRNA technologie en dat minister Hugo de Jonge in een brief aan de kamer uit november 2020 schreef dat “het feit dat gebruik gemaakt wordt van een technologie waarmee nog geen geregistreerde vaccins gemaakt zijn, een risico is.” Dat er risico’s zijn, blijkt ook uit een hele lijst van erkende bijverschijnselen die op de bijsluiter staan.
Toch worden we via de ‘officiële’ berichtgeving gerust gesteld en is het algemene verhaal dat het vaccin veilig zou zijn. Dat maakt mij nieuwsgierig naar wat ‘niet-officiële’ deskundigen over het vaccin zeggen. Prof. Dr. Theo Schetters bijvoorbeeld, die al  40 jaar actief is in de vaccin industrie en niet tegen vaccins in het algemeen is, maakt zich grote zorgen over het mRNA vaccin en stelt dat Massa mRNA Vaccinatie Roekeloos en onnodig is.
Een computer ‘operating systeem’?
Om meer te weten over deze nieuwe, nog nooit eerder gebruikte mRNA technologie, die men nu voor de hele wereldbevolking wil gebruiken, kunnen we ook kijken wat de producenten daar zelf over zeggen. Op de website van vaccin producent Moderna legt men uit dat het mRNA vaccin in feite werkt als een computer programma: “… we zijn begonnen om een mRNA technologie platform te creëren, dat in feite werkt zoals een ‘operating system’ van een computer. Het is ontworpen zodat het onderling verwisselbaar kan ‘plug’ en ‘play’ met verschillende programma’s. In ons geval, is het “programma” of de “app” ons mRNA medicijn – de unieke mRNA volgorde die de code vormt voor een proteïne (eiwit).” En daar voegen ze nog aan toe dat ze hun mRNA medicijnen beschouwen als de ‘Software of Life’ (zie de website van vaccin producent Moderna). De ‘Software van het Leven’? Is dat slechts een vorm van beeldspraak, een bij wijze van spreken, of wordt dat in een meer letterlijke zin bedoeld? Ik zou het niet weten, maar voor mij klinkt dat eerder als iets dat bij de keuze voor een digitale, kunstmatige wereld hoort dan bij de keuze waarbij het echte Leven centraal staat.
Om onszelf goed te informeren zodat we een bewuste keuze kunnen maken, kunnen we ook de vraag stellen: Wat is de geschiedenis van de vaccin producenten?  Blijken zij en hun producten in het verleden betrouwbaar te zijn geweest, of hebben ze een geschiedenis van boetes en veroordelingen wegens wanprestaties of fraude?
Iedere keuze heeft consequenties
Als we antwoorden op al deze vragen zoeken komen we dus mogelijk op volledig onbekend terrein, maar desondanks kunnen we er voor kiezen om de gevonden informatie mee te nemen en dat te leggen naast de informatie over het vaccin die ons via de ‘officiële’ kanalen bereikt, om op basis van dat alles te besluiten of we het vaccin wel of niet zullen nemen. Deze keuze wordt mogelijk nog complexer omdat er geruchten gaan over het feit dat het vaccin weliswaar niet verplicht is, maar dat we zonder vaccin mogelijk allerlei zaken niet langer zullen kunnen doen. Met andere woorden, welke keuze we ook zullen maken, iedere keuze heeft eigen consequenties en toch zullen we moeten kiezen. Hoe meer we ons onderscheidingsvermogen hebben ontwikkeld en op de hoogte zijn van beide paden, des te beter zullen we in staat zijn om vast te stellen welke keuze in lijn is met het pad dat we ofwel al hebben gekozen, ofwel nu besluiten te kiezen.


Het bewust creëren van onze toekomst
Kortom, in principe zijn we niet machteloos, maar we hebben keuzes te maken. Bovendien worden ons nieuwe vormen van samenleving niet zo maar in de schoot geworpen. We zullen zelf onze toekomst moeten gaan creëren door daar ons dagelijkse werk voor te doen.
Een visie van de toekomst die we wel willen
Kiezen we voor het pad over het gras, dan kunnen we de verantwoordelijkheid nemen om dit uitgelezen moment te gebruiken om ons innerlijk en uiterlijk te reorganiseren op zo’n manier dat de nieuwe structuur beter past bij de nieuwe situatie. Het eerste wat daarbij van belang is, is het hebben van een visie van wat we zouden willen creëren, hoe dat eruit zal zien en vooral hoe dat zal voelen, zodat we die visie vast kunnen houden te midden van alle mogelijke chaos om ons heen.
Het vormen van lokale groepen
Daarnaast is het belangrijk om een steungroep te hebbenen dat is precies wat we op dit moment zien gebeuren: steeds meer mensen gaan het een en ander doorzien, en die mensen vinden elkaar. Zo ontstaan er kleinschalig en aan de basis lokale groepjes en groepen van gelijkgestemden, zowel om met elkaar te praten over wat er gaande is in de wereld, over  hoe we de verantwoordelijkheid voor onze eigen gezondheid kunnen nemen en wat we kunnen doen om gezond te blijven, als ook om elkaar daar waar nodig te steunen. En bovenal om met elkaar uit te wisselen wat we wél willen en hoe we wél willen leven en hoe we in deze nieuwe fase van de spirituele evolutie van de planeet Aarde en van ons als mensheid kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van die nieuwe manieren van leven waar we van dromen. En hoe we daarbij gebruik kunnen maken van de kennis en vaardigheden van leden van de groep en van elkaar kunnen leren, en welke initiatieven we vorm kunnen geven om samen een begin te maken met het actief creëren van onze gewenste toekomst. En hoe we elkaar kunnen ondersteunen om dat vorm te geven.
Netwerken tussen die groepen
En die lokale groepjes en groepen onderhouden verbindingen met soortgelijke groepen, waardoor er allerlei netwerken ontstaan om het een en ander met elkaar uit te wisselen en van elkaar te leren. Dit zijn de eerste stappen op weg naar het vormen van nieuwe gemeenschappen die steeds meer zelfvoorzienend zullen worden. Iets wat mogelijk begint met samen groente verbouwen of een eigen lokale voedselvoorziening te organiseren samen met biologische boeren, maar dat uitgebreid kan worden met vele andere zaken zoals toewerken naar lokale energie voorzieningen en lokale centra voor healing. Zo ontstaat geleidelijk een proces van decentralisatie van projecten en hergroepering, waarbij de nieuwe ontstane groepen hun eigen middelen van bestaan gaan vormgeven.
De keuze voor een constructieve reorganisatie van samenlevingen
Dit alles biedt de gelegenheid om te oefenen met vormen van zelforganisatie op basis van persoonlijke verantwoordelijkheid, in plaats van het oude systeem van democratie op basis van de meeste stemmen gelden en waarbij in de praktijk een kleine minderheid de macht heeft. Deze nieuwe projecten van mensen, die er voor gekozen hebben om mee te bewegen met de natuurlijke stroom van de spirituele evolutie van de Aarde en de mensheid, zijn gebaseerd op gelijkwaardigheid en gericht op relaties waarbij iedereen wordt gerespecteerd en de wens heeft om te leren om samen te werken met elkaar en met de natuur. Dit vormt de basis voor gezonde gemeenschappen gebaseerd op een liefde voor het Leven.
Uiteindelijk gebaseerd op vergelijkbare of dezelfde uitgangspunten
Zo’n nieuw vorm te geven manier van leven gebaseerd op dienstbaarheid aan de Aarde, elkaar en de toekomstige generaties, zal er in de eerste instantie niet uitzien als een eenheid, maar eerder als een grote verscheidenheid. Maar uiteindelijk zullen ze gebaseerd zijn op vergelijkbare of dezelfde uitgangspunten, namelijk op de keuze voor het pad over het gras, het spirituele pad van de “Great Awakening”, het pad van de ziel waarop we onze innerlijke autoriteit volgen, het pad van waarheid waarbij het Leven zelf opnieuw centraal staat en dat uiteindelijk steeds meer in harmonie zal zijn niet alleen met onze natuurlijke omgeving, maar ook met de werking van de universele wetmatigheden, zodat het overeen zal komen met wie we in essentie zijn, in harmonie zal zijn met het grotere geheel en bij zal dragen aan het welzijn van alle mensen en al het Leven. Dit is het pad op weg naar een leven in lijn met de universele wetten en het uiteindelijk creëren van ‘Samenlevingen in Balans’.

 


Agenda
Op dit moment heb ik geen uitnodigingen voor presentaties.  Mochten er nieuwe uitnodigingen komen, dan is de meest actuele informatie te vinden op de agenda op mijn website

En natuurlijk zijn er de twee video's voor iedereen te zien online:

De 5G presentatie van 5 juli 2020 in de Hanzehof in Zutphen
op YouTube:  Informatieavond over 5G in de Hanzehof te Zutphen 
op Bitchute: Informatieavond over 5G

De Sophia mythe presentatie van 23 oktober 2020
op Bitchute: De Sophia mythe, wétiko en zelforganisatie

 

Tot zover het nieuws rond ‘De Hele Olifant in Beeld’, ‘Samenlevingen in Balans’ en mijn verdere werk.

Lieve groetjes,

Marja de Vries