De Hele Olifant - nieuwsbrief - december 2018

 

Als ons leven in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alle mensen en de Natuur.
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.


Lieve mensen,
Hier is de december nieuwsbrief van 2018 met de laatste ontwikkelingen rond mijn twee boeken De Hele Olifant in Beeld en Samenlevingen in Balans, de vorderingen van het werk aan mijn volgende boek(en), mijn streven bij te dragen aan meer bekendheid rond de universele wetmatigheden, wat allemaal begon met mijn intentie om bij te dragen aan de transformatie van leren en onderwijs, zodat het overeenkomt met wie we in essentie zijn. En dit alles op zo’n manier dat het bijdraagt aan het welzijn van alle mensen en de Natuur wereldwijd, niet alleen op de korte termijn, maar vooral ook op de lange termijn en dus ook voor de komende zeven generaties.

 

 

Meer bekendheid rond de universele wetten
Nadat ik het afgelopen jaar in mijn nieuwsbrieven een aantal duistere zaken heb aangekaard die op dit moment aan het licht komen, wil ik in deze december nieuwsbrief meer licht laten schijnen over iets positiefs dat nu ook steeds meer naar buiten komt: namelijk waarom de universele wetten zo belangrijk zijn voor onze toekomst. Dat sluit prachtig aan bij mijn werk, waarbij ik  inmiddels zo’n 15 jaar niet alleen steeds dieper inzicht probeer te krijgen in die wetmatigheden, maar ook om steeds meer bekendheid te geven aan het bestaan van die universele principes en om zo uit te leggen waarom kennis van en inzicht in die wetmatigheden nu eigenlijk zo belangrijk is.
De balans opmaken
Als ik de balans op maak blijkt dat mijn inspanningen er toe hebben geleid dat er inmiddels van mijn boek ‘De Hele Olifant in Beeld’ in totaal –  dat wil zeggen de Nederlandse, de Engelse en Duitse boeken samen en zowel papieren boeken als ebooks – tussen de 19.000 en 20.000 exemplaren zijn verkocht. Verder ben ik zo’n 170 keer uitgenodigd geweest om over dat boek (of over mijn tweede boek ‘Samenlevingen in Balans’ of over beide) een presentatie te geven, zowel in Nederland en België, als ook in Engeland, Zweden en Frankrijk.  Hoewel dat mogelijk een indrukwekkend resultaat lijkt, toch zijn er de afgelopen jaren wel eens momenten geweest waarop ik me afvroeg of ik een roepende in de woestijn ben…
In een bijzonder gezelschap…
Maar natuurlijk ben ik niet de enige die zich inzet om meer bekendheid te geven aan de universele wetten - die soms de wetten van de natuur, de wetten van de schepping, de wetten van de kosmos, of de wetten van het leven genoemd worden. Integendeel, ik blijk – zoals ik in deze nieuwsbrief laat zien - daarbij in een bijzonder gezelschap te verkeren: zoals ‘zeven kleine mannetjes gekleed in bruine pijen’, ‘Star People’ en Bigfoot. Daarover en over de oorsprong van inzicht in de universele wetten meer in deze nieuwsbrief. Maar eerst een paar andere actuele zaken.


Presentatie ‘Een Nieuw Wereldbeeld’ op 24 februari 2019
Voor iedereen die graag een keer een presentatie van mij over mijn boek ‘De Hele Olifant in Beeld’ willen bijwonen, is dat mogelijk op zondag 24 februari 2019 in Leeuwarden. Dit keer is de titel van de presentatie ‘Een Nieuw Wereldbeeld’, maar de inhoud zal niet veel afwijken van de andere presentaties over mijn boek ‘De Hele Olifant in Beeld’.  Zie voor de nadere details voor deze bijeenkomst de agenda onderaan deze nieuwsbrief.
Doorbreken van taboes
Na afloop van mijn laatste presentatie, half december, werd ik verrast door het feit dat de vragen die de aanwezigen stelden vooral gingen over wat er op dit moment in de wereld gaande is achter de schermen. Voor mij was dit de eerste keer dat ik werd uitgedaagd om niet alleen in deze nieuwsbrieven, maar ter plekke een aantal taboes te doorbreken. Ik was blij dat me dat lukte zonder dat iemand van de aanwezigen over conspiracy theorieën begon. In plaats daarvan zag ik een aantal aanwezigen op het puntje van hun stoel zitten om maar niets te missen. Ik vroeg me af of dit een bevestiging was van wat sommige mensen zeggen over dit moment, namelijk dat iets fundamenteels aan het veranderen is en dat het proces van het onthullen van de waarheid en van dat wat zolang verborgen is gehouden inmiddels niet meer is te stoppen…
Interview ‘Hoe kunnen we als mensen in harmonie met de natuur leven?’
Dit voorjaar ben ik geïnterviewd in het kader van een presentatie over ‘De Hele Olifant in Beeld’ op een symposion van Stichting Rozenkruis al weer een jaar geleden (op 11 november 2017). Dat symposion was een onderdeel van een serie van drie symposia rond de thema’s ‘het schone, het goede, het ware’ en het interview was voor de symposionbundel, die van deze drie symposia samen is gemaakt. Een paar weken geleden ontving ik de Pdf van het interview dat inmiddels met de volgende titel: ‘Hoe kunnen wij als mensen in harmonie met de natuur leven?’ op mijn website staat, zodat iedereen die daar in geïnteresseerd is, dat kan lezen.
Persoonlijke afspraken met mij
Nadat ik in mijn nieuwsbrief van augustus 2018 liet weten dat het mogelijk is een persoonlijke afspraak met mij te maken, zodat ik vanuit mijn inzichten zou kunnen reflecteren op dat waar zij mee bezig zijn, heeft er inmiddels al een eerste afspraak plaatsgevonden. Dat gaf me de gelegenheid om te ontdekken, dat ik dit met veel plezier doe. Ik ben dan ook blij dat er inmiddels ook al weer een volgende afspraak staat gepland voor begin januari 2019. Mensen, die dit ook willen en die mijn boeken hebben gelezen, een heldere vraag/vragen hebben en bereid zijn om daar iets voor te betalen, of hier nadere informatie over willen, kunnen me mailen: marjadv@versatel.nl
Opnieuw 7 bijeenkomsten in Utrecht, nu rond ‘Samenlevingen in Balans’
Vorig jaar vermelde ik in mijn nieuwsbrief van augustus 2017 dat een groep van 30 mensen zich het afgelopen jaar (2017-2018) in Utrecht gedurende 7 zondagen bezig zouden gaan gehouden met het onderzoeken van de universele wetten aan de hand van persoonlijk ervaringen. Terwijl er op allerlei plaatsen leesgroepen zijn geweest rond ‘De Hele Olifant in Beeld’ is het bijzondere van deze groep niet alleen dat het open was voor belangstellenden, en dat het vooral ook gericht was op ervaren, maar ook dat ze inmiddels vanaf afgelopen november zijn begonnen met een vergelijkbare serie bijeenkomsten voor 2018 – 2019, nu rond mijn tweede boek ‘Samenleving in Balans’. Opnieuw komen zij gedurende 7 zondagen bijeen om de inhoud van dit boek om te zetten in gedeelde ervaringen. Nadere info is te verkrijgen bij Frans de Vette ('info@vertelme.com').
Begonnen met het eerste hoofdstuk van het derde boek
En tot slot kan ik berichten, dat ik na jaren van onderzoek, inmiddels begonnen ben met het werken aan het eerste hoofdstuk van mijn derde boek! Het onderwerp van dit boek is hoe vormen van organisatie er uit zien, die in overeenstemming zijn met de universele wetten. In het universum en in de natuur, in feite voor al het leven, komt dat neer op vormen van zelforganisatie. Dat wil zeggen vormen van organisatie van binnenuit en op basis van gelijkwaardigheid. Het boek gaat er ook over wat dit voor ons, westerse mensen die duizenden jaren ervaring hebben met vormen van organisatie die van boven en buiten af opgelegd zijn, betekent. Waar dit op neer komt is hoe we het Leven weer centraal kunnen stellen en er opnieuw voor kunnen kiezen om ons eigen leven in lijn te brengen met het Leven. In deze nieuwsbrief zal ik verslag blijven uitbrengen over de vorderingen van het schrijven van dit derde boek.

De vele inheemse culturen en leven in lijn met de universele wetten
Als het gaat om wie zich inzetten om meer bekendheid te geven aan de universele wetten, zijn er natuurlijk allereerst de vele inheemse culturen, die de afgelopen decennia hebben gewezen op het belang van leven volgens de Oorspronkelijke Instructies. Zoals ik in mijn boek ‘Samenlevingen in Balans’ laat zien, betreffen die Oorspronkelijke Instructies een leven in lijn met de werking van de universele wetten. Wij, mensen die opgegroeid zijn in westerse culturen, zijn niet alleen die instructies - over hoe we als mensen in harmonie met al het andere leven kunnen leven - in de loop van de geschiedenis kwijt geraakt, maar velen van ons realiseren zich zelfs niet dat er ooit zoiets als Oorspronkelijke Instructies hebben bestaan. Veel vertegenwoordigers van inheemse culturen laten ons weten dat het moment, waarop zij het als hun verantwoordelijkheid zien om deze oorspronkelijke wijsheid opnieuw met de gehele mensheid te delen, inmiddels aangebroken is.
De universele wetten als fundament voor toekomstige besluitvorming
Bijvoorbeeld hebben de Hopi boven alles herhaaldelijk opgeroepen om zelfvoorzienend te worden op manieren, die de harmonie van de wereld ondersteunen en die de wetten van de natuur respecteren. Een ander voorbeeld is een gemeenschappelijke verklaring die Lakota Chief Arvol  Looking Horse uitsprak in september 2013, nadat inheemse elders en medicijnmensen uit Noord en Zuid Amerika gedurende vier dagen bijeen waren geweest in Zuid Dakota, USA, voor een vierdaagse ceremonie na de ramp in Fukushima. In deze gemeenschappelijke verklaring noemde hij de noodzaak dat de mensheid niet alleen spiritueel ontwaakt en de transformatie maakt naar een nieuw niveau van bewustzijn, maar ook naar een leven in lijn met de wetten van de natuur. “We zijn deel van de schepping, dus als we de wetten van de schepping breken, vernietigen we onszelf,” stelt de gemeenschappelijke verklaring. “Wij, de Oorspronkelijke caretakers van Moeder Aarde, hebben slechts één keuze, namelijk om de Oorspronkelijke Instructies, die de continuïteit van het leven ondersteunen, te volgen en hoog te houden. (…) We vragen alle landen en mensen wereldwijd met klem om met ons, de Oorspronkelijke Caretakers van Moeder Aarde, samen te werken en om van nu af aan de natuurlijke wetten van de Schepper te beschouwen als een fundament voor alle besluitvorming. Onze collectieve toekomst als mensen is in onze handen…” (zie hier de hele verklaring). Natuurlijk roept dit ook de vraag op van wie of wat wij, mensen, die Oorspronkelijke Instructies dan zouden hebben gekregen. Langzamerhand begint ook dat voor mij wat duidelijker te worden. Daarover straks meer.
Boeken over de Universele Wetten
Daarnaast zijn er natuurlijk behalve mijn eigen boeken ook een aantal boeken van anderen verschenen om meer bekendheid te geven aan de universele wetten. Sommige auteurs hebben zich daarbij net als ik laten inspireren door The Kybalion, a Study of the Hermetic Philosophy of Ancient Egypt and Greece, dat de zeven hermetische principes – universele wetten  - beschrijft. Dit is een boekje dat anoniem verscheen in 1908 en benadrukt dat het om geheime kennis gaat, die terug zou gaan tot het Oude Egypte. De anonieme auteurs zeggen dat de oorsprong van de term kybalion niet bekend is. Wat echter zou kunnen – en dit is mijn eigen speculatie - is dat de term kybalion, die een Griekse uitgang (-ion) lijkt te hebben, net als de term kabbala, afgeleid is van de Hebreeuwse wortel kbl, wat ontvangen betekent. Dat zou suggereren dat inzicht in de universele wetten ‘ontvangen’ zou zijn. Als dat zo zou zijn, maakt dat tegelijkertijd ook nieuwsgierig, want net zoals de term ‘Oorspronkelijke Instructies’ de vraag op roept ‘instructies van wie of wat?’, roept dit - als de speculatie zou kloppen - de vraag op ‘ontvangen van wie of wat?’
Ancient Future (1999) – een routekaart voor de toekomst
Een van de andere boeken die ook geïnspireerd is op de The Kybalion, en dat ik tijdens het schrijven van ‘De Hele Olifant in Beeld’ vond is het boek Ancient Future, The Teachings and prophetic Wisdom of the Seven Hermetic Laws of Ancient Egypt, (1999) door Wayne B. Chandler. In dit boek geeft hij een overzicht van de 7 Hermetische principes en gebruikt dat onder andere voor het verwerven van een holistisch wereldbeeld en om toe te passen op de geschiedenis.“Om welke gebeurtenis in de geschiedenis dan ook maar te kunnen begrijpen, is het noodzakelijk om achteruit te stappen en onze blik te verruimen om een helder beeld te krijgen van hoe die gebeurtenis past in het grotere schema van menselijke interactie. Spoedig wordt het dan duidelijk dat gebeurtenissen zelfs duizenden jaren later repercussies hebben en gebeurtenissen op het ene continent effect hebben op schijnbaar verafgelegen andere plekken,” schrijft hij. Bovendien gebruikt Wayne B. Chandler het inzicht in de universele wetten expliciet om een link tussen ons verleden en onze toekomst te leggen en noemt de universele wetten een routekaart voor de toekomst in deze tijd waarin we “hebben vergeten wie we zijn, waar we geweest zijn en belangrijker, waar we naar toe gaan.”
‘Het licht zal je bevrijden’ (1996) – universele wetten voor spirituele groei
Ruim 10 jaar voor mijn boek verscheen was in 1996 al het boek: The Light shall set you free van  Norma Milanovich & Shirley McCune (de Nederlandse vertaling Het licht zal je bevrijden, verscheen in 1999) verschenen. Hoewel in dit boek niet expliciet naar The Kybalion wordt verwezen, lijken de auteurs zeker wel bekend te zijn met The Kybalion, want in het boek staan een paar citaten uit The Kybalion en de 12 beschreven universele wetten lijken een duidelijke overlap te hebben met de 7 hermetische principes. De auteurs laten weten dat ze het boek geschreven hebben in samenwerking met een aantal ‘Verrezen Meesters’ (Ascended Masters), die via channelingen informatie doorgaven over deze universele wetten. Dit boek richt zich expliciet op het gebruik van inzicht in de universele wetten voor spirituele groei. Ook hier wordt een link naar de toekomst gelegd, want achterop de Nederlandse versie van dit boek staat het volgende: “De ‘Verrezen Meesters’ hebben beschikt dat de tijd rijp is dat iedereen deze leringen leert kennen en zijn of haar aandeel in de verantwoordelijkheid voor het transformeren van het leven en de wereld op zich neemt.”
Aan de Aarde gegeven door ‘oude meesters’
Omdat channelen beschouwd zou kunnen worden als een vorm van ‘ontvangen’ van inzicht heb ik tot voor kort gedacht dat dit het antwoord op de vraag ‘ontvangen van wie of wat?’ zou zijn. Echter onlangs zag ik dat hetzelfde boek nog een ander tipje van de sluier blijkt op te lichten over de mogelijke oorsprong. Want op p. 33 van dit boek staat het volgende: “Deze wetten, aldus Kuthumi [een van de ‘Verrezen Meesters’ die door de auteurs wordt gechanneld], werden aan de Aarde gegeven door velen die bekend waren als de oude meesters; één ervan was Hermes Trismegistus, de 'oude der ouden'. De Egyptenaren, zo zei hij, begrepen deze wetten (…). Daarom bouwden ze zo'n grote beschaving. Als iemand in harmonie leeft met de Universele Wetten, kunnen alle dingen worden gecreëerd en gemanifesteerd, want de wezens die incarneren zijn waarlijk medescheppers met het Al.”  Dit roept in feite een andere vraag op, want wat wordt bedoeld met oude meesters  waarvan Hermes Trismegistus  (in het oude Egypte ook bekend als Thoth) er één was, die de wetten ‘aan de Aarde gaven’? Hebben we het hier opnieuw over channelen, of wordt hier nog iets anders bedoeld?

De ‘Robes’ en leven in lijn met de universele wetten

Mijn beeld van het mogelijke antwoord werd enigszins verder opgerekt toen ik het boek The Robes:  a book of coming changes (2005) van Penny Kelly las. Ik noemde dit boek al in mijn vorige nieuwsbrief, maar had het toen nog niet gelezen. In dit boek beschrijft Penny Kelly, dat kort nadat ze eind jaren 70 van de vorige eeuw, haar spontane, volledige kundalini-ervaring had gehad en haar waarnemingsvermogen daardoor zeer verruimd was, ze een aantal keren ‘bezoek’ kreeg van ‘zeven kleine mannetjes gekleed in bruine pijen’. Deze bezoekers wilden haar wat ‘plaatjes van de toekomst’ laten zien in de hoop dat ze daarmee haar voordeel zou kunnen doen. Gezien hun kledij noemt ze hen the ‘Robes’ (Zij gehuld in ‘gewaden’). Terwijl ze aanvankelijk helemaal niet in geïnteresseerd was om hun ‘plaatjes’ te zien, stemde ze tenslotte toch in. Terwijl zij haar ogen sloot en zich concentreerde, lieten de ‘Robes’ haar beelden van de ‘mogelijke toekomsten’ zien en ervaren.
Ontbrekende puzzelstukjes
Ik ben zeer onder de indruk van dit boek. Hoewel niet duidelijk wordt wie of wat deze wezens, die zich spontaan en ongevraagd in haar huis materialiseren, zijn, beschrijft Penny Kelly niet alleen wat ze zo te zien kreeg, maar ook de uitleg en achtergrond daarvan die ze telepathisch ontvangt van de ‘Robes’. Daardoor vormt dit boek voor mij allereerst een belangrijk deel van de puzzel dat ik nog miste: terwijl ik diep van binnen weet dat een wereldwijde transformatie naar een leven in lijn met de universele wetten de enige echte oplossing op de lange termijn is voor al onze problemen wereldwijd, en ik op basis daarvan wijs naar ‘een stipje aan de horizon’, waardoor we onze keuzes en besluiten in ieder geval richting kunnen geven, ‘zag’ ik tot nu toe nog niet zoveel  over de details van de weg daar naar toe. En dat is veranderd met het lezen van dit boek! 
‘Robes’ over het breken van de wetten van de natuur
En bovendien hebben ook de ‘Robes’ het over het belang om terug te keren naar een leven in lijn met de universele wetten. Ze zijn daar zeer uitgesproken over en stellen dat het te lang negeren van de universele wetten niet zonder gevolgen kan blijven. “Jullie hebben de fundamentele wetten van de natuur genegeerd en de basale kennis vergeten. En dit negeren alleen al is voldoende om de continuïteit van jullie bestaan te bedreigen ongeacht alle andere factoren die mensenlevens kunnen verstoren.” Ze stellen heel resoluut: “Jullie kunnen niet doorgaan met leven op de manier waarop je probeert te leven, omdat te veel  wetten van de natuur geweld aan gedaan worden (…) Soms kun je wegkomen wanneer je één wet van de natuur negeert, misschien bij twee ook nog een tijdje, maar je kan niet verwachten dat je alle wetten van de natuur kunt breken en zult blijven overleven.”
Het moment van de cruciale keuze
Volgens de 'Robes' bevinden we ons als mensheid op dit moment op een cruciale splitsing, want zij beschrijven het huidige moment  als de tijd waarop wij als levensvorm ons geconfronteerd zien met de keuze tussen of aansluiting bij het leven en de schepping óf aansluiting bij vernietiging. “Het aansluiten bij vernietiging leidt altijd, en we bedoelen altijd, tot de vernietiging van de vorm en alles wat die vorm heeft gecreëerd. Aansluiten bij schepping maakt het doorgaan van de evolutie van de vorm mogelijk tot het ofwel volledig levensuitbreidend en levensondersteunend wordt, ofwel een onderdeel wordt van een wezen dat die vaardigheden al heeft,” leggen de 'Robes' uit.
De enige manier voor verdere evolutie van de mens
Tegelijkertijd maken de ‘Robes’ – die blijkbaar beschikken over een zeer wijd perspectief - duidelijk, dat aansluiting bij het leven, en dus leven in lijn met de universele wetten, in feite de enige echte optie is voor een toekomst. Want, zo stellen ze: “… voor alle beschavingen die een tijd op het Aardesysteem doorbrengen geldt, dat geen daarvan zal overleven als die niet deze wetten ontdekt, accepteert en in lijn met die wetten leeft. Hoewel dit een paradox zou kunnen lijken die jullie dwingt om terug te keren naar oude tijden, is de waarheid dat dit de enige manier is voor verdere evolutie van de mens.”
De spirituele evolutie van de mens heeft tot nu toe nog niet tot veel geleid
Tot nu toe heeft de spirituele ontwikkeling en evolutie van de mens volgens hen slechts geleid tot wat verspreide inspanningen. Maar gelukkig bieden ze ook hoop voor de toekomst, want uiteindelijk zullen we volgens hen na een turbulente tijd gaan ontdekken hoe we in lijn met de universele wetten kunnen leven: “Zij die de komende moeilijkheden ervaren, zullen een paar zeer belangrijke lessen leren over de wetten van de natuur. Wanneer ze opnieuw aan een nieuw leven beginnen, nadat er vele moeilijkheden zijn geweest, zullen ze de lessen hebben geïntegreerd en zeer bewust balans, gezondheid en verdere ontwikkeling zoeken. (…) Het zal niet honderd procent zijn en sommigen zullen beter functioneren dan anderen, maar over het geheel genomen zul je overal een verbazend niveau van vrede en tevredenheid vinden.” In andere woorden, dat lijkt te suggereren dat er inderdaad uiteindelijk zoiets als ‘Samenlevingen in Balans’ zullen gaan ontstaan. De vraag is of we daar op tijd mee gaan beginnen zodat we de hoeveel ‘moeilijkheden’ kunnen beperken.
Universele wetten zijn de principes van het leven
In haar boek Consciousness and Energy, Vol 2 (2012) dat Penny Kelly zeven jaar later schreef, komt ze hierop terug. Terwijl ze de termen ‘principes van het leven’ en ‘wetten van de natuur’ als synoniemen lijk te gebruiken, stelt ze de vraag: “Hoe zorgen we ervoor dat de massa van de mensheid wakker wordt en de verantwoordelijkheid neemt en zo handelt dat het in harmonie is met de principes van het leven?” Haar antwoord is dit: “Het is aan ons allen om met wijsheid, opgetogenheid, creativiteit en vrede verder te gaan, terwijl we samen werken aan het opnieuw creëren en vernieuwen van de wereld. (…) om bewust onze collectieve ervaring en manier van leven zo te veranderen dat het meer op één lijn en in overeenstemming is met het leven.” En het begint volgens haar met “… het opbouwen van een wereld die een grotere gevoeligheid voor al het leven weerspiegelt. We moeten bereid zijn om het leven in beschouwing te nemen als we onze dagelijkse besluiten nemen. Wanneer alles wat we doen het leven voedt, hebben we het eeuwige leven.”
We krijgen er hulp bij
De ‘Robes’ maken bovendien duidelijk dat we als mens niet de enige intelligente wezens in het universum zijn, maar een onderdeel van een veel groter geheel. Dat leggen ze zo uit: “Jullie drijven in een oceaan van frequentiegolven en het is tijd om in te zien dat jullie niet de enige zijn te midden van deze golven; er zijn vele anderen die even intelligent en vaardig zijn.” En dat het de bedoeling is dat we als mensheid ons inzicht in de universele wetten ontwikkelen, blijkt uit de volgende opmerking: “Hoewel mensen nog niet volledig levensuitbreidend of levensondersteunend zijn, is de algemene praktijk in het universum van scheppingswezens buiten het ruimtetijd continuüm, dat als er eenmaal een nieuwe levende vorm is gecreëerd, dat het het beste is om die  voldoende met rust te laten om volledige ontdekking van het avontuur en de wetten van het leven mogelijk te maken.”  In andere woorden, normaal gesproken vindt er geen interventieplaats. Maar we worden wel geobserveerd en op het moment van de cruciale keuze tussen aansluiting bij het leven en de schepping óf aansluiting bij vernietiging, wordt de nieuwe levensvorm hulp geboden. Of ze daarbij naar zichzelf verwijzen wordt in het midden gelaten.
Zijn we bereid om ons open te stellen voor deze hulp?
Wie of wat die ‘Robes’ dan ook mogen zijn, ze lijken te suggereren dat de culturele overtuiging  binnen onze westerse cultuur dat wij, als mens, aan de top van de evolutionaire ladder staan wel eens onjuist zou kunnen zijn. Toegeven dat er in het universum intelligente wezens bestaan die evolutionair veel verder ontwikkeld zijn dan wijzelf, is mogelijk vanwege ons gevoel van superioriteit wat lastig, maar opent wel de mogelijkheid om te leren van hun inzichten. Iets vergelijkbaars geldt natuurlijk in de eerste plaats voor de hardnekkige culturele overtuiging die er binnen onze westerse cultuur bestaat dat wij, westerse mensen, evolutionair gezien superieur zouden zijn aan andere culturen hier op Aarde.


Inheemse volken en hulp van ‘Star People’
Als het ons lukt om dat superioriteitsgevoel los te laten, openen we de mogelijkheid om te leren van de inzichten en wijsheid van inheemse volken. Dat maakt het mogelijk om te ontdekken dat verhalen over intelligente wezens afkomstig uit het universum, die onze planeet bezoeken, teruggaan naar het begin der tijden en op verschillende momenten in de geschiedenis en bij vele verschillende culturen terug te vinden zijn. Terwijl onder de ET’s zowel
positieve als negatieve wezens bestaan en het naïef zou zijn om er zonder meer van uit te gaan dat er alleen maar goedbedoelende ET’s bestaan, is het ook zonde om het spreekwoordelijke kind met het badwater weg te gooiden. Naast een gezond gebruik van een helder onderscheidingsvermogen lijkt de vuistregel te zijn dat – in lijn met de Wet van Aantrekking – we contact met goedbedoelende buitenaardsen kunnen aantrekken, wanneer we zelf ook vooral positief zijn. Dit laatste komt tot uiting in de verhalen van inheemse volken over contact met ‘Star Beings’.
Deze tijden van ingrijpende veranderingen en Star people
In haar artikel ‘Riding the Storm: Does the Sun Trigger Hurricanes and Social Uprising?’  schrijft Theresa Wade over de ingrijpende veranderingen die er op dit moment in ons zonnestelsel plaatsvinden en hoe dat al het leven op Aarde beïnvloedt. Bovendien legt ze ook uit wat sommige Noord Amerikaanse Inheemse culturen weten over deze tijd van grote en ingrijpende veranderingen waarin we ons op dit moment bevinden. En ze kaart ook de belangrijke vraag aan, “… op welke manier verkregen de oude inheemse voorouders zo veel kennis over deze cyclus van onze zon en hoe het ons en onze planeet beïnvloedt?” In het artikel beantwoordt ze die vraag op basis van haar gesprekken met leden van de Hopi en Pueblo volken uit het Zuidwesten van de USA en mensen met kennis van inheemse tradities van de Noordwestkust (van de USA en Canada).
Star people – wezens uit andere sterrenstelsels
Dit is het antwoord: deze inheemse culturen zeggen dat ze zo’n vergelijkbare fase van verandering van de zon eerder hebben meegemaakt en dat ten tijde van het hoogtepunt van dat proces op Aarde, wanneer de weersituatie het meest extreem begon te worden, “… ze bezoek kregen van wezens afkomstig uit andere sterrenstelsels. Deze ‘Star beings’ maakten gebruik van inter-dimensionaal reizen, hadden een vergevorderd inzicht in ons melkwegstelsel en kwamen naar de Aarde om onze soort te helpen overleven.” 
‘Star beings’ en de oorsprong van de Oorspronkelijke Instructies
Meer informatie over deze relatie tussen Inheemse culturen en ‘Star Beings’ - de term die zij gebruiken voor buitenaardse of interplanetaire bezoekers - is te vinden in het boek Star ancestors, Extraterrestrial Contact in the Native American Tradition (2012) waarin Nancy Red Star via interviews met wisdomkeepers van verschillende Inheemse tradities informatie verzamelde over hun relatie met deze ‘Star People’. De geïnterviewde wisdomkeepers laten weten dat ze op dit speciale moment de tekenen hebben herkend, die aangeven dat het nu tijd is om openlijk te spreken over hun geheim gehouden kennis wat betreft het contact met de ‘Star People’, dat er geweest is sinds het begin der tijden. Dat contact is weergegeven in afbeeldingen op rotsen, in scheppingsverhalen en vormgegeven in dansen. Deze wisdomkeepers onthullen dat wij, de mensheid, ooit ook de Oorspronkelijke Instructies, die verwijzen naar hoe wij als mensen in harmonie met al het andere geacht worden te leven, ontvangen hebben van deze ‘Star Elders’.
‘Star beings’ als vriendelijk en liefdevol
Wat opvalt is de manier waarop de Noord Amerikaanse inheemse culturen omgingen met deze contacten. De ‘Star people’ werden als vriendelijk en liefdevol beschreven en de ‘Star Beings’ met wie zij contact hadden lijken spiritueel zeer vergevorderd te zijn. Zo schrijft Richard Wagamese van de Wabaseemoong First Nation in Noordwest Ontario bijvoorbeeld: ‘Mijn volk verhaalt over ‘Star People’ en verhalen en kaarten van het universum die ons gegeven werden. Ze waren vriendelijk, liefdevol en gaven een groot voorbeeld. Toen ze ons weer verlieten, zo vertellen de mensen van mijn volk, voelden ze een eenzaamheid als nooit tevoren.” (zie hier)
Theresa Wade schrijft in haar artikel dat om in staat te zijn om contact met deze ‘Star People’ te hebben, een staat van verruimd bewustzijn nodig is en dat tot op de dag van vandaag er binnen de verschillende inheemse culturen nog steeds  enkele mensen zijn, die in staat zijn om hun staat van bewustzijn en de frequentie van hun hersengolven zodanig te veranderen dat ze via telepathie kunnen communiceren met deze ‘Star beings.’
Hulp op dit moment van de ‘Star People’
De wisdomkeepers die Nancy Red Star interviewt laten weten dat de ‘Star People’ ons ook nu komen helpen om ons de weg te wijzen naar de mogelijkheid van een komende tijd van vrede in lijn met de universele wetten. Iets vergelijkbaars kunnen we lezen in het artikel  van Theresa Wade. Ook zij schrijft dat het doel van de ‘Star beings’ is om ons – de mensheid – op dit cruciale moment  te helpen bij de evolutie van ons bewustzijn.
De boodschap van de Star People voor ons
Theresa Wade schrijft dat de boodschap van de ‘Star beings’ voor ons op dit moment  het volgende is: “Iedere keer dat ons zonnestelsel dit onderdeel van de natuurlijke cyclus ervaart (…) zullen alle sociale structuren die beperkend zijn geworden voor onze spirituele groei… beperkend voor ons groeiende bewustzijn van ons doel in het universum, uiteen beginnen te vallen. Toenemende chaotische activiteiten overal op Aarde zullen onthullen, dat de oude manier om dingen te doen en om over dingen te denken niet langer werken.” Dat is waarom we steeds vaker zullen worden geconfronteerd met nieuwe rampen of schandalen.
Wat ons daarom te doen staat is om ons bewustzijn te verruimen op zo’n manier dat we ons niet alleen richten op ons eigen welzijn, maar dat we “onze talenten, vaardigheden en hulpbronnen gebruiken om de wereld in bredere zin te helpen.” Want “dit uit elkaar vallen is een gelegenheid voor de reorganisatie van ons bewustzijn en van onze beschaving. Bureaucratische systemen zullen geen efficiënte reactiesnelheid, assistentie of remedies beschikbaar hebben, waardoor de lokale gemeenschappen de handen in één zullen moeten slaan en zichzelf onafhankelijker zullen moeten besturen. Terwijl het proces waarin verborgen gehouden informatie aan het publiek wordt onthuld door zal gaan (…) zullen we moeten besluiten welke regels en overtuigingen niet langer zinvol zijn, veranderen wat we wel en niet willen, en veranderen wat we denken dat wel en niet mogelijk is.” We zullen overgaan naar een hoger niveau van bewustzijn als we laten zien dat we begrijpen hoe we kunnen samenwerken met de Aarde en met elkaar. Ons wordt geadviseerd om vanuit ons hart een samenwerkingsrelatie met de Aarde te ontwikkelen terwijl ze door deze onstuimige periode gaat. In plaats van onze eigen agenda’s op te leggen, is het de bedoeling dat we met de Aarde meebewegen en mee veranderen.

Wat kunnen we zoal leren van verder ontwikkelde wezens?
Kortom, het lijkt er op dat wij, de mensheid, verre van de enige intelligente levensvorm met spiritueel bewustzijn zijn in het universum, dat bestaat uit ontelbare zonnestelsels en bovendien ook niet de meest ver ontwikkelde vorm van intelligentie. Als dat zo is, wat zouden we dan zo al van hen kunnen leren?
Wat ze met hun enorme bewustzijnscontrolle kunnen
In haar boek Consciousness and Energy, Vol 2, (2012) schrijft Penny Kelly dat de grootste schok voor mensen bij een confrontatie met buitenaardsen niet hun uiterlijk zal zijn, maar hun enorme bewustzijnscontrole en wat ze met dat bewustzijn kunnen doen. Het verontwikkeld bewustzijn van wezen van andere dimensies van leven (ETs, wezens, buitenaardse wezens of Star People genoemd) is de basis voor hun vermogen om naar believen te verschijnen en te verdwijnen, de gedachten van een ander te lezen, objecten te manifesteren, omgevingen aan
te passen, in de toekomst of het verleden te kijken, waarnemingen te creëren, herinneringen te wissen en suggesties op te roepen, zo schrijft ze.
Verontwikkeld bewustzijn en zeer geavanceerde technologieën
Penny Kelly legt uit dat ze de beschikking hebben over geavanceerde technologieën omdat hun bewustzijn verontwikkeld is… en volgens haar is dat de boodschap aan ons allemaal. “Ze zitten niet vol met kwaadheid, angsten, vooroordelen of de kleingeestige behoefte aan wraak. Ze accepteren en hebben gewerkt met alles. De leden van hun beschavingen hebben het diepe werk van persoonlijke transformatie gedaan en dat is waarom ze zich zo ver hebben ontwikkeld als waar ze nu zijn.”
Wij zijn gevaarlijk
Vanuit dat perspectief beschouwen ze ons, zo schrijft Penny Kelly, als volledig ongedisciplineerd, misleid en gevaarlijker dan wilde dieren. “Ik ben het daarmee eens. De effecten van de meeste wapens beperken zich tot de eigen dimensie. Echter kernwapens hebben effect op de plasmastructuren van veel dimensies en verstoren en vernietigen dingen waar we helemaal niets van weten,” schrijft ze.
Het is tijd om elkaar te leren kennen
Om al die redenen, stelt Penny Kelly, is het tijd om elkaar te leren kennen, zodat wij als mensen ook onze interdimensionale capaciteiten kunnen ontwikkelen en actief kunnen deelnemen aan een interplanetaire, vreedzame cultuur in lijn met de universele wetten. “Een van de commitments die hoger ontwikkelde wezens maken is het commitment voor samenwerking en vreedzaamheid. Het is vrijwel onmogelijk voor een beschaving om lang genoeg te overleven om vergevorderde fases van bewustzijnsontwikkeling en technologie te bereiken zonder dit commitment. Waarom? Omdat die beschavingen die niet zo’n commitment maken uiteindelijk met hun agressiviteit en stomheid zichzelf vernietigen. Dus, buitenaardse wezens zullen zichzelf verdedigen, maar ze werken hard om een zorgvuldig evenwicht te behouden dat streeft naar samenwerking en zorg voor het leven.”
Kortom, als we zelfvernietiging willen vermijden, als we ons leven op een praktisch niveau willen verbeteren, dan is het tijd om ons bewustzijn te ontwikkelen. We hebben allemaal deze hogere functie nodig om onszelf en de planeet te redden, schrijft Penny Kenny.
Leren om telepathisch met de Star beings te communiceren
De conclusie van Theresa Wade komt op iets vergelijkbaars neer: “Als we leren om praktisch te zijn, om elkaar te helpen, de wijsheid van de natuur te respecteren en om een meer open beeld van het universum te hebben, openen we de ‘deuren’ voor deze Star beings om te komen en om met ons op een behulpzame en tastbare manier te communiceren. De hogere trilling van ons collectief bewustzijn zal een signaal uitzenden, alsof wij zeggen 'we zijn nu zover om met jullie te praten en we zullen niet onszelf of jullie vernietigen als jullie komen'.”
Kortom, we worden uitgenodigd om ons zover te ontwikkelen op ons spirituele pad dat we ons open kunnen stellen voor allereerst het bestaan van interdimensionale sterrenwezens. Het verhogen van onze trillingsfrequentie is nodig als een uitnodiging aan hen om contact met ons te willen hebben en deze bewustzijnsverruiming is bovendien nodig om in staat te zijn om met hen telepathisch contact te hebben, zodat zij ons kunnen helpen bij deze ingrijpende transformatie.“Deze star beings, zeggen de inheemse mensen, zijn zeer betrokken bij onze spirituele ontwikkeling. Ze beschouwen ons als hun nakomelingen en zichzelf als onze “zeer oude” voorouders.” Als het ons lukt om een ruimere staat van bewustzijn te bereiken, zullen ze “ons lesgeven over het universum en ons helpen om een diepere verbinding te maken met de spirituele dimensie van het leven.”

SunBôw, de Sasquatch en Star people
Alsof dat allemaal nog niet genoeg was, kwam ik tegelijkertijd ook nog de boeken van SunBôw over de Sasquatch tegen. Deze boeken suggereren dat wij, de mensheid, niet alleen niet de meest vergevorderde intelligente levensvorm met spiritueel bewustzijn in het universum zijn, maar zelfs niet op deze planeet. Ook het doorbreken van dat taboe is wel even wennen en maakt natuurlijk nieuwsgierig naar wie er dan hier op Aarde intelligenter en spiritueel verder ontwikkeld zou kunnen zijn dan wij. Het antwoord is de Bigfoot, die over de hele wereld bekend is onder verschillende namen zoals Yeti, Yowie, Babaloo, Misabe en in British Columbia, Canada,  bekend is als Sasquatch.
Primatologe Jane Goodall over de Bigfoot
Gezien de bestaande culturele overtuigingen kunnen we ons afvragen of Bigfoot eigenlijk wel werkelijk bestaan, of dat het slechts een figuur is die vooral in de fantasie van een aantal mensen bestaat. De vraag of de Bigfoot bestaan, heeft men inmiddels ook regelmatig gesteld aan wereldwijd bekend primatologe Jane Goodall, en zij heeft in verschillende interviews geantwoord dat zij gelooft dat ze mogelijk inderdaad bestaan. In dit recente fragment op YouTube: What does Jane Goodall about Bigfoot, zegt ze: “… Ik heb mensen ontmoet die zweren dat ze een Bigfoot hebben gezien en ik denk dat het interessante is, dat er op ieder continent een equivalent van Bigfoot of Sasquatch is… Ik heb verhalen van mensen gehoord en je móet ze geloven, dus in ieder geval is er iets. Ik weet niet wat het is, maar ik heb altijd een open houding…”
Bigfoot zijn interdimensionale wezens
Maar wat zijn Bigfoot? Onlangs vond ik het uitgebreide verhaal van SunBôw – iemand die tientallen jaren trainingen gevolgd heeft bij vele verschillende Noord Amerikaanse inheemse volken. Hij schrijft over zijn ontmoetingen en telepathische communicatie met de Bigfoot. SunBôw gebruikt de term Sasquatch voor deze wezens. Hij heeft daar twee boeken over geschreven die op het internet te vinden zijn:
The Sasquatch Message to Humanity: Conversations with Elder Kamooh (2016) en
The Sasquatch Message to Humanity Book 2, Interdimensional Teachings from our Elders (2017).
De Sasquatch waar hij contact mee heeft leggen hem uit dat Bigfoot geen grote apen zijn en daar zelfs niet aan verwant zijn en dat het ook geen primitieve mensachtigen zijn of daar meer aan verwant zijn dan wij mensen. Wat zijn ze dan wel? Bigfoot zijn spiritueel verontwikkelde interdimensionale wezens, die zich kunnen bewegen tussen de verschillende niveaus van de werkelijkheid en kunnen leven op niveaus van de werkelijkheid voorbij onze normale waarneming. Dat maakt het mogelijk, dat zij als interdimensionale wezens zich aan ons mensen kunnen laten zien of zich kunnen laten horen door zich te manifesteren op het fysieke niveau van de werkelijkheid. Op die manier kunnen ze hun voetafdrukken achterlaten. Ze kunnen zich ook laten zien als slechts een vage schim die vervolgens in het niets lijkt te verdwijnen. De Sasquatch legt uit dat zij als  interdimensionale wezens kunnen genieten van het fysieke niveau van de werkelijkheid en daar naar toegaan om te proeven, ruiken, te velen, te luisteren, te eten en  voort te planten. De fysieke wereld is een prachtige plek voor zielen om zich te ontwikkelen. Maar zeggen ze, “hoe meer we ons ontwikkelen, des te meer geven we er de voorkeur aan om op andere niveaus van de werkelijkheid te verblijven, waar we geen honger of dorst ervaren, geen vermoeidheid, geen ziekten, geen seksuele verlangens, behalve als we dat willen.”
Telepathisch communiceren
Sommige mensen, die een goed contact hebben met hun ziel, kunnen telepathisch met hen communiceren. SunBôw is zo iemand. De Sasquatch vroeg hem of hij de informatie die met hem gedeeld werd wilde verspreiden, omdat het een boodschap is voor de wereld, zodat ieder van ons bij kan dragen om te doen wat nu nodig is wereldwijd om een vreedzame en milieuvriendelijke wereld en een gezondere planeet te creëren.
De Sasquatch, de universele wetten en de Oorspronkelijke Instructies
De Sasquatch leggen uit dat zij veel ouder zijn dan wij mensen. Ze zeggen dat ze spiritueel inzicht hebben in de evolutie van de Aarde en in de universele wetten en dat ze zeer sterk zijn en in staat om zowel heftige fysieke als psychische krachten te weerstaan als om in iedere conditie te overleven. Ze hebben altijd in overeenstemming met de universele wetten geleefd en zijn zich altijd spiritueel blijven ontwikkelen. En ze noemen dezelfde oorsprong van inzicht in de universele wetten en de Oorspronkelijke Instructies als de bovengenoemde inheemse culturen: “Kennis van de Goddelijke Wet en Kosmische Ordening werd oorspronkelijk naar deze planeet gebracht door de ‘Council of Star Elders’. Jullie allereerste voorouders werden geïnstrueerd door onze Star Elders en bezaten deze spirituele kennis met de psychische vaardigheden die dat inzicht brengt.”
Ons doel als mensen
De Sasquatch zeggen dat het ons doel als mensen is om de verzorgers, caretakers, van al het leven op Aarde te zijn. Het oorspronkelijke idee was volgens hen, dat we zonder natuurlijke bescherming tegen de elementen en het weer (dus met een onbehaarde huid), juist door die kwetsbaarheid extra gevoelig zouden zijn, waardoor we een grote empathie, compassie en gevoeligheid voor al het leven zouden ontwikkelen. Het was onze spirituele missie om het niveau van bewustzijn dat al voor ons ontwikkeld was op Aarde te behouden en om ons niveau van bewustzijn verder te verruimen door voor al het leven te zorgen en door als gevolg daarvan liefde en gevoeligheid in het evolutieproces van de ziel te integreren.
Sasquatch over inheemse volken
Ze wijzen er op dat sommige van de laatste inheemse volken die in balans met de natuur en in harmonie met de universele ordening zijn blijven leven, en die de laatste caretakers van het leven zijn, zoals de Hopi, de terugkeer van het Sasquatch volk heeft voorspeld.  Zij wisten dat de Sasquatch als onze lang verwachte Oudere Broer zouden komen om ons terug te leiden naar een interplanetaire beschaving gebaseerd op universele wetten, inclusief spirituele inter-species relaties en met de Star Elders in ons midden om ons te leiden, zoals het was in onze vroegste begin. Deze bewaarders van onze oude wijsheid, die nog steeds trouw zijn aan onze spirituele missie, hebben veel van onze oude spirituele inzichten bewaard en sommigen beschikken nog steeds over onze psychische vermogens. Dat heeft het mogelijk gemaakt dat sommige van hen het contact met het Sasquatch volk en de Star Elders hebben behouden, zo legt de Sasquatch uit. Echter deze laatste caretakers van het leven en bewaarders van wijsheid zijn in toenemende mate het doelwit geworden van de binnenvallende overheersers.
Ook voor de Sasquatch is het nu tijd om weer contact met ons op te nemen
De Sasquatch legt aan SunBôw uit dat we ons nu op het allerlaatste kruispunt op deze planeet bevinden. We bevinden ons op een cruciaal keerpunt in het voortdurende kosmische conflict tussen enerzijds spirituele evolutionaire invloeden en anderzijds daar aan tegengestelde krachten. Net als de ‘Robes’ zeggen ook de Sasquatch dat dit de allerlaatste deadline is om de koers van de gemeenschappelijke bestemming van de mensheid te veranderen en te besluiten of we onszelf en deze planeet willen vernietigen of dat we ons willen ontwikkelen naar een hoger niveau van bewustzijn en een interplanetaire beschaving gebaseerd op vrede.
De boodschap van de Sasquatch aan ons nu
De Sasquatch en de Star Elders stellen, zo schrijft SunBôw, dat de extreem uitdagende noodzaak die de mensheid nu onder ogen moet zien, het feit is dat voor het creëren van een interplanetaire beschaving gebaseerd op vrede, het nodig is om met behulp van spirituele wijsheid de waanzin van de ‘onbeschaving’, waar we ons op dit moment middenin te vinden, te overwinnen, zodat deze ‘onbeschaving’ in elkaar zal storten en in stukjes uit elkaar zal vallen. Want zolang als de mensheid de destructieve industrieën, economieën en regeringen ondersteunt is er volgens hen geen hoop voor een collectief bewustzijnsverschuiving naar wereldwijde vrede. Wanneer een ‘onbeschaving’ is gebouwd in strijd met de wetten van de natuur en de kosmische ordening, stellen ze, kan het alleen maar leiden naar de eigen ondergang en dat zal niet voor het eerst in de geschiedenis zijn.
Dus wat ons te doen staat is om wakker te worden uit onze spirituele slaap, onze ogen te openen en ons bewustzijn te verruimen, ons collectief bewustzijn te doen ontwaken en ons weer bewust te worden van de herinneringen van onze ziel  en ons spiritueel bewustzijn.  Door ons te ontwikkelen tot spirituele volwassenheid, wordt het mogelijk dat de mensheid zich verenigt in een spirit van Eenheid met al het leven en het voelen van empathie voor alle wezens.
Kortom, ze vragen ons om te helpen bij het grote kosmische helingproces en het proces van evolutie, door opnieuw de verantwoordelijkheid op ons te nemen om voor de planeet Aarde en al het leven daarop te zorgen, zoals aanvankelijk onze missie was. Het is volgens hen onze verantwoordelijkheid om er voor te zorgen om aan de toekomstige generaties een schone omgeving als hun rechtmatige erfenis door te geven, samen met alle schoonheid en wijsheid die alle mensen voor ons hebben verzameld.
Hun hulp daarbij
De Sasquatch maakt ook duidelijk dat zij niet voor ons kunnen besluiten wat de uitkomst zal zijn en dat onze bestemming afhankelijk is van wat wij er van zullen maken. Het einde van de ‘onbeschaving’ hangt af van onze eigen besluiten en acties. Als we kiezen voor onze eigen vernietiging, zullen we niet gered worden, maar ze hopen vurig dat we zullen kiezen voor een betere toekomst. En mochten we die laatste keuze maken, dan is het weliswaar onze eigen verantwoordelijkheid om spiritueel te ontwaken en om onze oude wijsheid te herontdekken, maar dan zullen zij ons daarbij alle hulp bieden.
De Sasquatch zeggen dat zij er nu zijn om ons bij dat proces te assisteren op deze manier: “We kunnen onze hulp aanbieden, maar we kunnen ons niet mengen in jullie menselijke zaken. We kunnen jullie een hand rijken, als je die zou willen vasthouden. We kunnen jullie onze kennis aanbieden, als jullie bereid zijn om te leren. We kunnen jullie tonen hoe je je kunt helen, maar jullie moeten zelf het werk doen. We kunnen je tijdens het proces begeleiden, maar het is jullie pad en jullie verantwoordelijkheid om je te ontwikkelen in de juiste richting. We hopen dat jullie onze oproep in je ziel horen.” Kortom, ze bieden hun hulp aan, maar maken ook duidelijk, dat ze niet het werk voor ons zullen  doen.
Wat kunnen we van de Sasquatch leren?
De Sasquatch zeggen dat ze, als onze Oudere Broer die nooit het leven in lijn met de universele wetten heeft afgewezen, de wens hebben om ons wat dat betreft bij te scholen. In andere woorden, ze willen graag inter-species, vreedzame, spirituele, liefdevolle relaties met ons aangaan om ons te kunnen onderrichten. Omdat ze veel ouder zijn dan wij, kennen ze ook de geschiedenis van onze spirituele evolutie, een geschiedenis die we zelf voor een groot deel vergeten zijn. Op basis daarvan zouden ze ons ook het een en ander kunnen leren. Door het kennen van de geschiedenis kunnen we de evolutie van bewustzijn in het algemeen begrijpen, zodat we op basis van dat inzicht weer terug zullen keren naar een leven in balans met de natuurlijke ordening van het universum en in vrede met al het leven.
Beproevingen maken ons sterker, helderder en wijzer
Bovendien is de les die we kunnen leren van de spirituele geschiedenis hier op Aarde dat beproevingen ons sterker maken. Strijd en conflicten zijn een onderdeel van het leer- en groeiproces en de tegengestelde energieën hebben ook een doel: we kunnen daardoor leren wat te vermijden en hoe we dapper en trouw kunnen zijn en onze eigen missie kunnen bekrachtigen.  Kortom, ze kunnen ons sterker, helderder en wijzer maken. Onze ziel zal altijd uitgedaagd worden om het zij pal te staan voor de bescherming van de universele ordening, het zij het spoor kwijt te raken, uit contact te raken met het doel van onze spirituele evolutie en gevangen te raken in materialistische zaken.
Wij zijn ook multidimensionale wezens
De Sasquatch hopen bij te dragen aan een snellere onthulling van de waarheid over onszelf. Want  boven alles benadrukken ze hoe belangrijk het voor ons is om ons te realiseren dat we niet alleen in een multidimensionale wereld leven, maar dat we zelf ook multidimensionale wezens zijn. Het accepteren van het feit dat de Sasquatch  bestaan en het begrijpen wie ze zijn maakt het volgens hen mogelijk, dat ook wij ons bewustzijn op een hoger plan brengen. Want als wij ons realiseren wie we in essentie zijn kunnen wij, net als zij, ook leren om bewust met de andere niveaus van de werkelijkheid contact te maken, en om vervolgens ook bewust op verschillende niveaus van de werkelijkheid te bestaan. Kortom, om ook interdimensionale wezens te worden, waardoor een groter gebruik van ons menselijk potentieel en een hogere intelligentie mogelijk wordt en we onze interdimensionale psychische vermogens kunnen gaan gebruiken.
Ambassadeurs en spirituele inter-species relaties
Wanneer we ons realiseren dat de Aarde slechts een kleine planeet is in het universum en dat de tijd die we hier in een fysiek lichaam doorbrengen relatief kort is, wordt het mogelijk om voorbij de beperkingen van ruimte en tijd te kijken. Vanuit dat perspectief  wordt de futiliteit van bezittingen en ego tijdens een kort leven op het fysieke niveau van de werkelijkheid begrijpelijk en zullen we opnieuw de waarde begrijpen van spirituele inter-species communicatie en interstellair reizen.
Om ons te helpen zijn de Sasquatch op zoek gegaan naar spirituele mensen die bewust bereid zijn om ambassadeurs te worden voor vreedzame inter-species relaties. Ze zoeken daarbij niet naar mensen die op zoek zijn naar winst, rijkdom, roem of persoonlijk voordeel, maar eerder naar mensen die nederig hun spirituele dienst aan bieden en die met een open geest de interdimensionale essentie van het bestaan trachten te begrijpen. Als gevolg hiervan zullen steeds meer mensen naar voren komen met boodschappen van de Sasquatch, zo voorspellen ze, terwijl zij zullen blijven uitreiken naar mensen wiens ziel zover is om met hen te communiceren als interdimensionale ambassadeurs.De agenda voor 2019
En dan is hieronder de agenda met op dit moment één presentatie over mijn boek ‘De Hele Olifant in Beeld’. Zie voor de nadere details de agenda hieronder. Mogelijk zijn er binnenkort meer uitnodigingen. Bekijk daarom altijd voor de meest actuele agenda mijn website

Zondag 24 februari 2019, in Leeuwarden

Presentatie 'Een Nieuw Wereldbeeld'/'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van Lysbeth Munniksma van Source Events


Programma:

13.00 – Zaal open
13.30 – Start Presentatie 'Een Nieuw Wereldbeeld'
14.50 – Pauze
15.20 – Vragenronde
16.00 – Einde
Optioneel: 16.00 – 17.30 Borrel

Plaats:

Fletcher Hotel-Paleis Stadhouderlijk Hof
Hofplein 29, 8911 HJ Leeuwarden

Kosten:

€ 12,50
Studenten € 10,-

Aanmelden:

via deze link: https://sourceevents.nl/evenementen/een-nieuw-wereldbeeld/

Meer informatie:

op de website van source events

 

 

Tot zover het nieuws rond ‘De Hele Olifant in Beeld’, ‘Samenlevingen in Balans’ en mijn verdere werk.

Lieve groetjes,

Marja de Vries