De Hele Olifant - nieuwsbrief - juli 2020

 

Als ons leven in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alle mensen en al het leven.
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.


Lieve mensen,
Hier is de nieuwsbrief die ik in juni had willen sturen, maar die ik pas in juli 2020 heb kunnen schrijven met de laatste ontwikkelingen rond mijn werk:  mijn twee boeken De Hele Olifant in Beeld en Samenlevingen in Balans, de vorderingen van het werk aan mijn volgende boek(en), mijn streven bij te dragen aan meer bekendheid rond de universele wetmatigheden, wat allemaal begon met mijn intentie om bij te dragen aan de transformatie van leren en onderwijs, zodat het overeenkomt met wie we in essentie zijn. En dit alles op zo’n manier dat het bijdraagt aan het welzijn van alle mensen en de Natuur wereldwijd, niet alleen op de korte termijn, maar vooral ook op de lange termijn en dus ook voor de komende zeven generaties.

 

 

5G als katalysator om boven ons zelf uit te stijgen
Het liefste had ik het afgelopen half jaar gewoon doorgewerkt aan mijn derde boek over de organisatie van Samenlevingen in Balans. Maar in deze tijd waarin er zo veel gebeurt en zoveel dingen zo snel veranderen, kan ik het werk aan dat boek niet los zien van wat er op dit moment allemaal in de wereld gebeurt. En dan bedoel ik niet alleen wat er rond de coronasituatie allemaal gebeurt. Ik bedoel ook dat waarover we officieel niet of nauwelijks worden geïnformeerd maar wat wel steeds actueler wordt, namelijk de plannen rond de invoering van 5G en alles wat daar mee samenhangt. In eerste instantie lijkt 5G mogelijk weinig te maken te hebben met dat waar ik mij met mijn werk op focus, maar vanuit het grotere overzicht werd het voor mij steeds duidelijker dat de plannen voor 5G ons in precies de tegenoverstelde richten proberen te duwen als waar ik naar streef namelijk een toekomst in lijn met de universele wetmatigheden. Terwijl in Samenlevingen in Balans het Leven en alles wat het leven ondersteunt centraal staat, zal als gevolg van de wereldwijde invoering van 5G al het Leven op deze planeet bedreigd worden.
Presentatie over 5G in Zutphen
Omdat we officieel niet of nauwelijks worden geïnformeerd over 5G, behalve dan dat het de 5de Generatie mobiele telefoons betreft waarmee we nog sneller films kunnen downloaden, hadden we aanvankelijk hier in Zutphen een informatieavond over 5G gepland op 24 maart in de Hanzehof. Echter die avond moest in de week voor 24 maart worden afgelast vanwege de coronamaatregelen. Inmiddels heeft deze uitgestelde informatieavond over 5G op 6 juli alsnog plaatsgevonden. Tijdens deze avond gaf ik aan de hand van een powerpointpresentatie een overzicht over de verschillende aspecten van 5G en de gevolgen van draadloze technologie. De avond kon ook tegelijkertijd via livestream bekeken worden. Als gevolg van deze avond zijn we – voor deze presentatie over 5G vorm ik samen met twee andere personen een klein team - uitgenodigd om 1 september een vergelijkbare presentatie te geven aan ouders (en mogelijk ook andere geïnteresseerden) van de vrije school de Zonnewende in Zutphen.
5GSummit van 1-7 juni
Omdat wereldwijd de informatieverstrekking over 5G minimaal is, organiseerde Josh del Sol van 1 t/m 7 juni vanuit de USA zeven dagen lang een online-5Gsummit. Tijdens deze 5Gsummit waren er online interviews te zien met maar liefst 43 topdeskundigen op het gebied van 5G. De diversiteit van de perspectieven van de geïnterviewde mensen was zeer groot, variërend van wetenschappers en artsen, tot ervaringsdeskundigen die zichzelf hadden genezen, maatschappij kritische auteurs, een politicus uit Zwitserland, een advocaat uit Australië en allerlei mensen die actief zijn in hun gemeenschappen. Tot mijn verrassing werden er bovendien ook mensen met een spiritueel perspectief op 5G geïnterviewd (hierover straks meer) en zelfs iemand die sprak over nieuwe alternatieve technologieën gebaseerd op de geheel nieuwe wetenschappelijke visie van Dr. Ilija Lakicevic, een visie die veel meer in lijn is met de universele wetten (hierover mogelijk meer in een volgende nieuwsbrief). Voor wie geïnteresseerd is in een overzicht van deze 43 mensen, zie online-5Gsummit (en dan op deze pagina helemaal naar beneden scrollen).
In deze nieuwsbrief
Natuurlijk is het onmogelijk om in deze nieuwsbrief al deze informatie over 5G samen te vatten. Daarom zal ik in deze nieuwsbrief uit de veelheid van informatie over 5G een paar aspecten lichten waar ik in de presentatie op 6 juli, die bedoeld was als inleiding voor een breed publiek, niet op in ben gegaan. Namelijk de vraag wat vanuit een spiritueel perspectief de mogelijke functie van 5G zou kunnen zijn en dus wat de lessen zijn die we er van kunnen leren en hoe we op basis van die inzichten de hele situatie in ons voordeel kunnen gebruiken en oplossingen vorm kunnen geven.


5G en het drie stappenplan van Magenta Pixie
Maar voordat ik daar op inga wil ik graag eerst even stilstaan bij het volgende: Terwijl ik me in de verstrekkende gevolgen van 5G verdiepte ervoer ik dat soms mijn emoties extreem heen en weer vlogen, want enerzijds bleek het nog erger dan ik dacht en anderzijds werd me duidelijk dat de hele situatie ons tot zeer indrukwekkende alternatieven zou kunnen brengen. Omdat ik merkte dat dit onderzoek het voortdurend nodig maakte dat ik mijn innerlijke balans weer herstelde, probeer ik in deze nieuwsbrief het drie stappenplan van Magenta Pixie, dat ik in mijn vorige nieuwsbrief beschreef, zoveel mogelijk toe te passen, zodat de lezers en lezeressen van deze nieuwsbrief daar ook hun voordeel mee kunnen doen:
Stap 1: de confrontatie met de informatie over 5G
Door de combinatie van deze drie stappen wordt het mogelijk om allereerst stap 1 te doen:  5G te onderzoeken met ons vermogen tot kritisch nadenken (het mannelijk aspect) zodat we ons er van bewust zijn wat er gaande is. Hierbij is het van belang om te vermijden dat we ons machteloos gaan voelen, in een slachtofferrol schieten of dat woede, beschuldiging en wraakgevoelens de overhand nemen. Dus hoe gaan we daar mee om? De eerste stap van het drie stappenplan is om onszelf toe te staan om alle emoties die in ons naar bovenkomen, wanneer we ons in de verschillende aspecten  van 5G verdiepen, zoals bv. angst, te voelen. Het geheim van emotionele gezondheid is bewust gewaar te zijn van wat we voelen, want gevoelens zijn bedoeld om gevoeld te worden. Wanneer we emoties voelen en daar uitdrukking aan geven (al was het slechts door de gevoelens die we ervaren te benoemen) kunnen ze weer verdwijnen zonder restjes in ons systeem achter te laten. Zo kunnen we voorkomen dat we de feiten voeden met negatieve energie.
Wat is 5G?
Dat gezegd hebbende, is hier zeer beknopt waar het bij 5G om gaat. Terwijl de laatste tijd wetenschappelijke inzichten steeds meer de Wet van Trilling bevestigen, namelijk dat alles energie is en dat we leven te midden van een veelheid van natuurlijke elektromagnetische velden, tast tegelijkertijd het groeiend aantal kunstmatige elektromagnetische velden, die het gevolg zijn van draadloze technologieën, wereldwijd alle vormen van leven aan. We zijn ons inmiddels bewust van het probleem en weten dat er duizenden onderzoeken zijn die de schadelijkheid van 2G, 3G, 4G en Wifi bevestigen. Straling als gevolg van draadloze technologieën veroorzaakt vele symptomen en vormen van ziekten. Echter deze kwalen worden officieel zelden of nooit toegeschreven aan de werkelijke onderliggende oorzaak van de door mensen gemaakte kunstmatige elektromagnetische velden.
Het Internetof Things (IoT) en Smart City’s
Behalve dat 5G verwijst naar de 5de generatie mobiele telefoons waarmee het sneller downloaden van films mogelijk is, is 5G ook nauw verbonden met de ontwikkeling van het Internet of Things (IoT). Dit Internet van Dingen waardoor de hoeveelheid straling van draadloze technologie wordt verveelvoudigd vormt de infrastructuur voor Smart City’s en daarmee voor een totaal ander politiek systeem in de vorm van een digitale totalitaire dictatuur. Omdat 5G onder andere gebruik maakt van millimetergolven zijn er bovendien 20.000 satellieten, zeer veel nieuwe antennes en om de 150 à 200 meter kleine zendkastjes nodig. Als we kijken naar de grote hoeveelheid elektromagnetische straling waarmee al het leven op de planeet Aarde zo te maken zal krijgen zonder dat er officieel onderzoek is gedaan naar de gevolgen van de millimetergolven voor onze gezondheid, kunnen we ons afvragen of we te maken hebben met een wereldwijd experiment met de mensheid of zelfs met iets dat potentieel al het leven op Aarde kan vernietigen.
Vooreen overzicht van de basisinformatie over 5G verwijs ik graag naar de YouTube video van de presentatie op 6 juli hier in Zutphen. Dit is de link: Informatiavond over 5G vanuit de Hanzehof in Zutphen. Voor wie geïnteresseerd is meer details kan ik melden dat ik inmiddels in het bezit ben van een Pdf, waarin de transcripten van alle 43 interviews van de 5Gsummit zijn gebundeld. Dit is een bijzonder waardevolle bron van informatie over 5G vanuit vele verschillende perspectieven. Mocht je belangstelling hebben voor deze enorm uitgebreide Pdf van meer dan 800 pagina’s, dan kun je me dat laten weten (marja@marjadevries.nl) en stuur ik je deze Pdf toe.
Stap 2: onze onafhankelijkheid van 5G
Wanneer we ons hebben geïnformeerd over 5G kunnen we bij stap 2 besluiten om onszelf onafhankelijk te verklaren van het  5G plan en duidelijk maken dat we daar geen deel van willen zijn. Dat kan via een verklaring, maar dat kan ook door een aantal praktische handelingen. Zo heb ik jaren geleden al de smartmeter uit het huis waar ik nu woon laten verwijderen. Wat later besloot ik om ’s nachts de stekker uit mijn modum te halen zodat ik ’s nachts niet in de straling van mijn eigen WiFi lag te slapen. Een half jaar geleden heb ik van mijn provider een 15 meter lang snoer gevraagd, zodat ik in mijn huis helemaal geen WiFi meer nodig heb, omdat ik mijn laptop nu alleen nog met die kabelaansluiting gebruik. Een (4G) smartphone heb ik nooit gehad, maar vorige maand, nadat ik me uitgebreid verdiept had in de schadelijke gevolgen voor al het leven van draadloze technologie, heb ik bovendien besloten om ook mijn oude (2G) Nokia niet meer te gebruiken.
Stap 3: het grote overzicht en 5G als katalysator
Tot slot kunnen we ons richten op werkelijke oplossingen door alle informatie over 5G in balans te brengen met onze spiritualiteit (vrouwelijk aspect). Vanuit het grote overzicht wordt het mogelijk om onze rol binnen het grotere geheel te gaan zien en te begrijpen hoe we in de situatie van 5G zijn terecht gekomen en hoe we dat kunnen gebruiken als katalysator voor onze spirituele ontwikkeling en het creëren van de wereld waar we van dromen.
Door deze drie stappen als een geheel te hanteren, wordt het mogelijk om met deze informatie om te gaan, ons te realiseren wat er aan de hand is, daarover met elkaar in gesprek te gaan en bewust gezamenlijk een andere koers te kiezen en keuzes te maken om dat pad in te slaan. Hier in Zutphen hebben we behalve pogingen om met de gemeente in gesprek te komen over 5G en het organiseren van de informatieavond over 5G inmiddels een eerste stap gezet om een groepje te vormen die zich ook bezig wil gaan houden met het praktisch creëren van de wereld die we wel willen.

 

Wat is de functie van 5G vanuit een spiritueel perspectief?
Wat is de functie van 5G? Waarom worden we als mensheid op dit moment met 5G geconfronteerd?  Vanuit een spiritueel perspectief kunnen we zeggen dat ons Hoger Zelf er naar streeft dat we weer heel worden en in dat proces worden we in toenemende mate geconfronteerd met uitdagingen. Die uitdagingen hebben niet tot doel om het leven moeilijk te maken, maar om ons een kans te geven om spiritueel te groeien, te evolueren. Vanuit dit perspectief wordt het mogelijk om iedere uitdaging waar we mee geconfronteerd worden te zien als een verhulde boodschap met betrekking tot iets dat we zouden kunnen leren om onszelf te helen, onze balans te herstellen of ons bewustzijn te verruimen. Als vanuit dit spirituele perspectief ons leven op Aarde een school is, wat is dan de les of de lessen die we kunnen leren van 5G? Als we in staat zijn de les te ontwaren waar 5G ons mee confronteert en als we die goed begrijpen kunnen we regelrecht in de oplossing stappen. Echter daarvoor is het wel nodig om een duidelijk gefundeerd idee te hebben van wat het probleem werkelijk is, zodat we op basis daarvan in staat zijn om de oplossing voor het probleem te vinden. Hiervoor is het nodig dat we niet alleen onze aandacht richten op het onderwerp 5G, maar een werkelijk diep inzicht krijgen in waarom de wereld is zoals die is. Met andere woorden, voor een spiritueel perspectief op 5G is het nodig om de 5G crisis in de juiste context te plaatsen zodat we het groter plaatje kunnen zien en de rol die we zelf binnen dit alles spelen. Dat maakt het mogelijk dat de oplossing duidelijk wordt, een oplossing die iets te maken heeft met onszelf.


Hoe zijn we in de 5G situatie terecht gekomen?
Om te begrijpen hoe we in de 5G situatie terecht zijn gekomen is het van belang om terug te gaan in de geschiedenis. De geschiedenis van de problemen met 5G en met draadloze technologie in het algemeen kan allereerst terug gevoerd worden op al aanwezige, maar niet erkende problemen met elektriciteit.  Zo beschrijft Arthur Firstenberg in zijn boek The Invisible Rainbow, A history of Electricity and Life (2017) dat hoewel de afgelopen 220 jaar in de westerse landen de overtuiging is ontstaan dat elektriciteit ‘veilig’ is voor de mens en de planeet, er vanuit een milieuperspectief een heel ander verhaal verteld kan worden over de effecten die elektriciteit heeft op onze gezondheid en onze planeet. In dit boek beschrijft hij gedetailleerd dat veel milieuproblemen en de belangrijkste ziekten in de geïndustrialiseerde culturen – hartziekten, diabetes en kanker – gerelateerd zijn aan elektrische vervuiling.
De geschiedenis van de afgelopen 2000 jaar
Olga Sheean, een van de mensen die tijdens de 5Gsummit werd geïnterviewd, gaat nog verder terug in de geschiedenis om te ontdekken hoe we in de huidige situatie zijn terecht gekomen en wat aan de basis ligt van ons zelfdestructieve gedrag, onze verslavingen en onze manier van leven.  Het interview met haar heeft de titel ‘5G versus your inner authority’ en tot mijn verrassing vertelt ze aan het begin van het interview het volgende: “Lange tijd geleden, vele, vele generaties terug in onze geschiedenis, raakten we uit verbinding, emotioneel en spiritueel uit verbinding. Dit is wat ik ‘de afsplitsing’ noem. Het was een afscheiding van onze spirituele autonomie en onze emotionele autonomie. Dit vond in feite plaats toen het Christendom aan onze voorouders werd opgedrongen. In die tijd werden onze voorouders gedwongen om zich te bekeren, zo niet dan zou dat hun dood betekenen. Daarom lieten velen van hen zich bekeren. Maar zij die zich bekeerden werden gedwongen om zich te verlaten op een hogere, externe autoriteit.”
Uit balans en uit verbinding en verlies van wijsheid
In dit verhaal kunnen we niet alleen een essentieel moment herkennen in de ingrijpende transformatie van ‘Samenlevingen in Balans’ naar ‘Samenlevingen uit Balans’ zoals ik dat ook in mijn boek Samenlevingen in Balans beschrijf, maar het sluit ook naadloos aan op de situatie in de eerste eeuwen van het Christendom waarin de Gnostische mythe van Sophia samen met de kennis en wijsheid van de prechristelijke Gnostici verboden werd (zie hierover meer in mijn nieuwsbrief van oktober 2019). Het was de periode waarin het Christendom stelde dat er slechts één waarheid was, met als gevolg de genocide van de Gnostici en een bewust streven om af te rekenen met gnosis, dat wil zeggen innerlijke, directe kennis.
In relatie zijn als een van de belangrijkste aspecten van zelforganisatie
Deze geschiedenis over onze ‘afsplitsing’ zoals Olga Sheean dat beschrijft, sluit bovendien aan bij de randvoorwaarden voor zelforganisatie die ik in mijn derde boek (werk in uitvoering) beschrijf en die essentieel zijn wanneer wij als mensen vormen van zelforganisatie in de praktijk willen brengen. Eén van de allerbelangrijkste voorwaarden voor goedwerkende vormen van zelforganisatie is wat in veel ‘Samenlevingen in Balans’ bekend is als ‘Goede Relaties’. Deze Goede Relaties verwijzen zowel naar het in verbinding zijn met onszelf, als in verbinding zijn met elkaar en met alle planten en dieren, kortom met al het Leven. Dat betekent ook dat zelforganisatie als egalitaire organisatievorm niet echt zal werken, zolang we uit verbinding zijn.
We raakten uit verbinding
Olga Sheean vervolgt haar verhaal zo: “In de loop der tijden, toen dit van generatie op generatie werd doorgegeven, deden we dat steeds meer. We verloren de verbinding met onze innerlijke wijsheid, onze eigen spirituele kompas, ons morele kompas en onze emotionele integriteit. We hebben dat deel van onszelf weggegeven aan de buitenwereld: dus onze eigen (…) verbinding met de universele intelligentie (…). We werden gedwongen om dat op te geven. (…) Het is een essentieel deel dat we kwijtraakten, waardoor we in toenemende mate verder afgeraakt zijn van onszelf, van de natuur, van dat wat juist en gezond voor ons is, van ons gewaar zijn van dat wat essentieel is voor ons lichaam en van hoe de natuur daar een essentieel onderdeel van is. Dus, in toenemende mate verloren we ook de onderlinge verbinding.”
We gingen ons richten op externe autoriteiten
Vergelijkbaar met hoe ik de overgang van ‘Samenlevingen in Balans’ naar ‘Samenlevingen uit Balans’ in mijn tweede boek beschrijf, legt Olga Sheean uit hoe we het contact met onszelf, ons innerlijk weten, onze innerlijke autoriteit en de natuur zijn kwijtgeraakt en in plaats daarvan steeds afhankelijker zijn geworden van externe autoriteiten. “En omdat we ons richtten op een externe autoriteit, gaven we ook een gevoel van zelfverantwoordelijkheid voor ons leven weg. Maar dit gebeurde geleidelijk. En na verloop van tijd had dat effect op de essentiële aspecten van ons leven.”
Ze legt uit hoe we onszelf als minderwaardig gingen zien en ons steeds afhankelijker gingen opstellen van zaken buiten onszelf. “We werden niet alleen geprogrammeerd om ons te verlaten op een externe autoriteit, maar ook om onszelf te zien als minder, als niet waardig. En dat is het belangrijkste aspect dat ons heeft beïnvloed en gehinderd en ons leven heeft gevormd.” En omdat we geprogrammeerd werden om onszelf niet te accepteren en in plaats daarvan om onszelf te zien als niet in staat of machteloos om ons eigen leven vorm te geven, verlieten we ons nog meer op externe krachten en externe autoriteiten om zaken voor ons op te lossen.
We hebben mede dit patroon gecreëerd
Zo hadden we mede een aandeel in het creëren van regeringen gebaseerd op een hiërarchisch systeem, waarbij de macht buiten de bevolking ligt en er sociale structuren zijn ontstaan waar we op een of andere manier aan moeten gehoorzamen. “En dat is een patroon geweest dat zich heeft herhaald op basis van die fundamentele overtuiging dat de autoriteit buiten ons is,” brengt Olga Sheean in herinnering. Het verlies van onze innerlijke autoriteit en het verschijnsel van uit verbinding zijn, zijn in feite aspecten van één en hetzelfde patroon. Toen ten tijde van de industrialisatie de natuurlijke hulpbronnen steeds meer werden uitgebuit “waren we zozeer uit verbinding met de natuur dat we het niet echt meer voelden. We verloren het gevoel een integraal onderdeel te zijn van onze natuurlijke omgeving.”  Maar toen dat alles gebeurde zagen we niet echt dat het gebeurde, want dit alles werd door de externe autoriteiten juist consequent vooruitgang genoemd.
Steeds verder uit natuurlijke verbinding
Terwijl inzicht in de universele wetten duidelijk maakt dat alles en iedereen op een natuurlijke wijze met elkaar is verbonden, hebben we in onze huidige cultuur te maken met een onderwijssysteem dat er in het geheel niet op is gericht dat kinderen/leerlingen het contact behouden met hun diepere zelf en hun innerlijk weten, noch met elkaar en met de natuur. In plaats daarvan draagt het (net als vele andere aspecten van onze cultuur) bij aan een op alle terreinen steeds verder gaande staat van  ‘uit verbinding zijn’. Tegelijkertijd hebben we sinds we uit verbinding raakten geprobeerd om ons opnieuw te verbinden. Dat leidde er echter toe dat we in een staat van reactiviteit geraakten en wanhopig zochten naar goedkeuring en acceptatie. Maar we kunnen niet emotioneel of spiritueel vervuld raken als we niet in verbinding zijn.

De keuze: Hoe gaan we ons opnieuw verbinden?
Als we onze  bewuste of onbewuste innerlijke wens om ons opnieuw te verbinden volgen hebben we daarvoor op dit moment de keuze uit twee vormen. De ene vorm is kunstmatig. Wanneer we op zoek gaan naar verbinding in het digitale tijdperk is daar enerzijds de mogelijkheid tot kunstmatig verbinding. De ontwikkelingen in de richting van steeds meer draadloze verbinding en dus ook richting 5G kunnen we zien als een poging om tegemoet te komen aan het (onbewuste) gemis aan verbinding. Omdat mensen op zoek zijn naar verbinding, spreekt in het digitale tijdperk de optie om alles en iedereen op een kunstmatige, technologische manier weer met elkaar te verbinden, sommige mensen zo aan. Zij zullen steeds meer gefascineerd raken door de glanzende nieuwe draadloze speeltjes en technologieën.
Ontworpen om verslavend te zijn
Echter de hele mobiele telefoontechnologie is zo ontworpen dat het in hoge mate verslavend is, waardoor veel mensen er steeds weer naar terugkeren en er steeds meer van willen. Dat is één van de redenen waarom het voor veel mensen ook zo moeilijk is om er afstand van te doen, want hierin vindt men iets terug van dat wat we zo lange tijd hebben gemist. Dat doet denken aan de beschrijving van Clarissa Pinkola Estes in haar beroemde boek Women Who Run With The Wolves (met de Nederlandse titel  De Ontembare Vrouw) over de honger van de ziel: als gevolg daarvan kennen we een onbestemd verlangen naar iets dat ons het gevoel zal geven dat we weer leven, schrijft ze. Maar omdat we niet meer precies weten wat het is dat we missen, proberen we deze honger te stillen met van alles – wat dan ook – als het maar enigszins hetzelfde lijkt als de oorspronkelijke ‘schat’, of het nu goed voor ons is of slecht.
Honger tast ons beoordelingsvermogen aan
“In deze situatie zal ze ieder voedsel nemen ongeacht de voorwaarden of het effect,” schrijft Clarissa Pinkola Estes, want honger tast ons beoordelingsvermogen aan. Bovendien wijst ze erop dat iemand die gedreven wordt door honger niet meer weet wanneer genoeg genoeg is. Daarom bestaat de kans dat we vervallen in excessen. Het verlies van het contact met onze essentie en de knagende honger van de ziel kunnen volgens haar zelfs veroorzaken dat we onszelf wijsmaken dat excessen wenselijk zijn. Een overmaat van excessen of excessief gedrag kenmerkt het gedrag van hen die hongeren naar een leven dat betekenis of zin voor hen heeft. Dat is wat ons gevangen houdt in alle vormen van verslaving en dus ook in de mobiele telefoonverslaving, ongeacht de steeds grotere schadelijke effecten, niet alleen voor de gebruikers zelf, maar voor alles wat leeft.
De laatste fase van uit verbinding zijn
In lijn daarmee zegt Olga Sheean, dat social media ons in een situatie heeft gebracht “waarin we in feite het vermogen om zorg te willen dragen voor wat er gaande is zijn verloren.” Een van de redenen waarom we nog steeds zoveel behoefte hebben aan social media en dat soort dingen is volgens haar dat we troost nodig hebben. “We willen iets dat compenseert voor wat we in onszelf missen. Social media geeft ons directe bevrediging, aangezien het er altijd is. Het geeft ons een gevoel van betrokkenheid en van ergens bijhoren, maar tegelijkertijd ook niet echt, want het is slechts virtueel. (…) Met andere woorden, betrokkenheid bij social media is geworteld in een behoefte om erkend te worden of goedgekeurd te worden door een externe autoriteit in de vorm van andere mensen.  “… alles wat we nu ervaren is een resultaat van de verstoring van de natuurlijke ordening van dingen, niet slechts wat betreft ons voedsel en het milieu, maar ook wat betreft onszelf, ons ware zelf, ons dieper zelf, de waarheid over wie we zijn en hoe we werkelijk functioneren als we volledig zijn wie we in essentie zijn,” zo stelt ze.
De andere vorm om ons opnieuw te verbinden

De logische andere vorm die we daarom kunnen kiezen als we onze  bewuste of onbewuste innerlijke wens om ons opnieuw te verbinden willen volgen, is om onze natuurlijke verbindingen weer te herstellen. Dat is waarom we de functie van 5G vanuit een spiritueel perspectief kunnen zien als een situatie die ons kan helpen om ons bewust te worden van het feit dat we al zo lang uit verbinding zijn en dus als een uitdaging om het natuurlijke contact met onszelf weer te herstellen, om ons weer met onze medemensen te verbinden, om ons weer met de natuur te verbinden en dus om ons leven opnieuw vorm te geven, maar nu in lijn met wie we in essentie zijn en in harmonie met al het leven. En dus ook in lijn met de universele wetmatigheden.
Ons eigen aandeel
Door onze aandacht te richten op het grotere plaatje, wordt het mogelijk om onze rol binnen dit alles te zien, in welke mate we gevangen zitten in de huidige situatie en hoe belangrijk het is om ons daar los van te maken. Door vervolgens onze blik naar binnen te richten kunnen we niet allen zien hoe we bijdragen aan sommige van de problemen, maar kunnen we ook ontdekken wat ons te doen staat om ons los te maken uit deze situatie met alle afleidingen, overstimulatie en alles dat bijdraagt om ons uit contact te houden en hoe we ons opnieuw kunnen verbinden, om te beginnen met onszelf.


5G als het pad naar zelfverantwoordelijkheid
Een van de vragen die we ons in dit kader kunnen stellen is of de confrontatie met 5G en de schade die dat aan kan richten aan onze gezondheid iets te maken heeft met het feit dat we cultureel geconditioneerd zijn om gemakshalve onze verantwoordelijkheid voor ons leven en daarmee ook voor onze eigen gezondheid af te schuiven op externe autoriteiten. Hebben we de 5G situatie gezamenlijk mede gecreëerd door onze macht en kracht weg te geven? Maar als dat zo is, hoe kunnen we dan zelf de verantwoordelijkheid weer terug nemen als de regering en de industrie deze zaken bepalen en wij onszelf machteloos voelen? Claire Edwards, ook een van de mensen die tijdens de 5Gsummit is geïnterviewd, wijst op het feit dat de situatie rond 5G ons in feite wakker schudt, zodat we ons realiseren dat we niet kunnen verwachten dat iemand anders dit voor ons zal gaan oplossen en dat we ons hiervoor niet langer tot leiders kunnen richten. “We kunnen ons niet langer afhankelijk opstellen van autoriteiten, want wie doet dit? Het zijn in feite de politici, de leiders, de autoriteiten, waarvan we in het verleden afhankelijk waren. Dus we kunnen niet van hen verwachten dat zij de 5G agenda stoppen. Dus we moeten ons richten op onze eigen bronnen.”
Wat kunnen we zelf doen?
In plaats dat we onze aandacht richten op regeringen en de schade die zij veroorzaken, kunnen we ons afvragen wat we zelf kunnen doen. Om onze juiste plek in het grotere geheel van dingen te vinden is het essentieel om onderscheid te kunnen maken tussen zaken waar we wel verantwoordelijk voor zijn en die waar we niet verantwoordelijk zijn, want op basis daarvan kunnen we onderscheid maken tussen de dingen waar we wel iets aan kunnen doen en waar we niet iets aan kunnen doen. Olga Sheean stelt daarom voor om hierbij te beginnen op een zeer eenvoudig, alledaags niveau en te kijken naar de keuzes die we maken. Want als we niet beginnen om onze verantwoordelijkheid te nemen bij kleine dingen, de dingen waarbij we dat kunnen, blijven we verwachten dat dingen door krachten buiten ons opgelost worden. Ze legt uit dat dat betekent dat we een paar fundamentele keuzes zullen moeten maken.
Kunnen we 5G stoppen en tegelijkertijd een smartphone blijven gebruiken?
Ze stelt de vraag hoe we het hebben van een mobiele telefoon en daarmee het ondersteunen van de telecom industrie kunnen verzoenen met tegelijkertijd tegen de draadloze industrie en de schade die ze aanrichten te zijn? Als we zeggen dat we deze technologie niet willen en dat we geen antennes willen voor mobiele telefoons vanwege de straling die de antennes uitzenden omdat dat schadelijk is voor al het leven, zijn we niet echt coherent met wat we zeggen als we tegelijkertijd een mobiele telefoon hebben, ook al hebben we die alleen voor noodgevallen. Voor die noodgevallen zijn namelijk nog steeds antennes nodig, want die gaan niet pas aan op het moment dat we het nodig hebben. Wanneer we een mobiele telefoon kopen, is de telecom industrie wettelijk verplicht om er voor te zorgen dat er voldoende antennes zijn zodat onze telefoon werkt.
Acties die coherent zijn met onze woorden
Wat uiteindelijk belangrijk is, is dat onze acties coherent zijn met onze woorden. “Dus we moeten beginnen om keuzes te maken die het soort leven dat we willen ondersteunt. En dat betekent dat we heel goed moeten kijken naar wat we doen.” Daarom is het belangrijk dat we gezonde keuzes maken die in lijn zijn met wat we zeggen dat we willen. Misschien zijn het moeilijke keuzes, maar het gaat hier om het opnieuw in eigendom nemen van de verantwoordelijkheid voor onszelf, voor onze keuzes en voor de manier waarop we leven. “Ik heb geen mobiele telefoon en ik vind het heerlijk om geen mobiele telefoon te hebben,” zegt Olga. “Het is wonderlijk bevrijdend. Ik mist het helemaal niet. Hoe eenvoudiger het leven voor me is, des te gezonder en ontspannener ik me voel.”
Geen mobiele telefoon willen
Ook Claire Edwards wijst er op dat als we 5G willen stoppen het belangrijk is te begrijpen dat het in ons vermogen ligt om te besluiten afstand te doen van onze mobiele telefoon, omdat we niet kunnen verwachten dat 5G stopt, als we tegelijkertijd onze smartphone willen houden. Daarbij gaat het niet slechts om het terugbrengen van ons gebruik, aangezien het bestaan van de smartphone of welke mobiele telefoon dan ook zelf is wat schade aanbrengt aan onszelf, onze kinderen en de natuur. Verwijzend naar de 20.000 satellieten die SpaceX voor 5G op dit moment de ruimte in brengt, voegt ze daar aan toe: “Op dit moment staan we op het punt om schade aan te brengen aan de ionosfeer  en de hele planeet te vernietigen. En waarvoor? Voor je telefoon.”
De smartphone als de basis voor het 5G digitale controle systeem
In de context van 5G is het bovendien van belang, of we het nu leuk vinden of niet, om ons te realiseren dat het installeren van de 5G-infrastructuur een eerste stap is naar Smart City’s met het ‘Internet of Things’ (IoT) en dat het de smartphone is waarmee we met dat systeem verbonden zullen zijn en waardoor we dat systeem zullen ondersteunen. Omdat de smartphone een essentieel onderdeel is van het surveillance systeem van Smart City’s wordt de smartphone door sommigen expliciet aangeduid als ons Persoonlijke Surveillance Apparaat. Kortom, als we 5G en alles wat daar mee samenhangt willen stoppen, en de persoonlijke verantwoordelijkheid willen nemen  om daar iets aan doen, kunnen we beginnen met het stoppen van het gebruik van deze technologie en dus om geen smartphone te hebben.
De actie “I don’t own a mobile phone”
Arthur Firstenberg startte daarom dit voorjaar de actie End Cellphones Here On Earth (ECHOEarth) , een organisatie voor mensen die geen mobiele telefoon hebben en wiens missie het is om het gebruik en de fabricage van mobiele telefoons op Aarde te stoppen, met als doel zo bij te dragen om onze planeet en al het leven op Aarde te behouden. Deze actie inspireerde ook mij om ten behoeve van alle levende wezens op deze planeet ‘mobiele telefoon vrij’ te worden.  Want het gebruik van deze draadloze technologie is niet alleen schadelijk voor onze eigen hersencellen maar bv. ook voor bijen. Arthur Firstenberg verwijst daarbij o.a. naar een onderzoek dat liet zien dat “Het gedurende 10 minuten blootstellen van een honingbij het metabolisme van een bij vrijwel tot stilstand brengt. Ze kan niet langer suikers, vetten of eiwitten verteren en kan niet langer de zuurstof gebruiken die ze inademt. Bestraalde bijen sterven door zuurstofgebrek. Dit alles gebeurt bij bijen vrij snel. Hetzelfde gebeurt langzaam of snel, bij alle levende wezens op Aarde.” (zie meer over deze actie op deze website: https://www.echoearth.org/ ).


5G als het pad naar innerlijke autoriteit en autonomie
Een andere manier om vanuit een spiritueel perspectief naar de situatie rond 5G te kijken is om ons af te vragen of we dit externe probleem zelf hebben gecreëerd omdat de wereld buiten ons een weerspiegeling is van de wereld binnenin ons. Is de huidige situatie een weerspiegeling van ons menselijke disfunctioneren, als gevolg van de eeuwenlange programmering? En is 5G als een ultiem controle systeem buiten ons een weerspiegeling van een controle systeem in onszelf? In zijn indrukwekkende boek  Een Nieuwe Aarde (2005) beschrijft Eckhart Tolle hoe ons ego, in de zin van onze identificatie met (gedachte)vormen waar we een zelfgevoel aan ontlenen (of dat wat door sommigen het negatieve ego wordt genoemd) zich tot het uiterste inspant om aan de macht te blijven om zo onze innerlijke dictator te kunnen zijn. Dat zou betekenen dat een belangrijk aspect van dit alles is om te begrijpen dat we te maken hebben met een controle systeem in ons eigen hoofd.
Hoe kunnen we daar bovenuit stijgen? “Het enige wat nodig is om je te bevrijden van het ego is je er bewust van te zijn,” schrijft Eckhart Tolle, “omdat het ego en bewustzijn niet samengaan. Bewustzijn is de kracht die verborgen is in het huidige moment. Daarom kunnen we het ook Tegenwoordigheid noemen. Het hoogste doel van het menselijk bestaan… is die kracht in de wereld brengen.” Door onze autoriteit opnieuw in eigendom te nemen en opnieuw in onszelf internaliseren, kunnen we in een meer soevereine staat geraken, waarin we de innerlijke kracht hebben om op een autonome manier deel te zijn van dat wat we willen creëren, in plaats van dat we het gevoel hebben dat iemand of een systeem controle over ons heeft.
5G als uitnodiging om te kiezen voor NI (Natuurlijke Intelligentie)
Wanneer we de relatie zien tussen 5G en AI (Kunstmatige Intelligentie) en ons realiseren dat het ‘Internet of Things’ (IoT) zal werken op basis van AI en hoe 5G verbonden is met een transhumanistische AI agenda gericht op  het ondermijnen van onze menselijke creativiteit, rijst opnieuw de vraag waarom we hiermee worden geconfronteerd en wat hier de les voor ons zou kunnen zijn. Het plan om een digitale verbinding te maken tussen het smartgrid en de menselijke hersenen, om zo de mensheid te assimileren in een soort gemeenschappelijk bewustzijn, confronteert ons met een kunstmatig eenheidsbewustzijn gebaseerd op eenvormigheid. Iets dat het volledig tegenovergestelde is van het werkelijke eenheidsbewustzijn en het feit dat we allemaal unieke en soevereine wezen zijn. Dat kunnen we beschouwen als een ultieme onderdrukking van onze aangeboren intelligentie en daarom als uitnodiging of een dringende wake-up call om ons af te vragen: Onderdrukken we zelf wie we werkelijk zijn? De enige manier om daar een antwoord op te vinden is het doen van innerlijk onderzoek: Wie zijn we werkelijk? Wat is onze ware creativiteit, onze innerlijke intelligentie en ware potentieel? Hoe kunnen we onze Natuurlijke Intelligentie (NI) die verbonden is met de intelligentie van ons hart opnieuw activeren?
5G als het pad van zelfontdekking
Kennen we onszelf? Weten we wie we zijn en wat we kunnen? Is het zo dat omdat we zelf ongemerkt vastgelopen zijn in onze spirituele evolutie de technologie, die wel een verdere ontwikkeling heeft doorgemaakt, ons inmiddels ver voorbij is gegaan? Worden we door de 5G situatie uitgedaagd om te kiezen voor een inhaalslag en dus om alsnog met behulp van spirituele oefeningen te leren wie we werkelijk zijn en hoe we echt aanwezig kunnen zijn in het hier en nu zodat we opnieuw het potentieel bezitten om werkelijk een nieuwe wereld te creëren?
Vaak is het lastig om de blik naar binnen te richten, want dat is niet altijd alleen maar aangenaam en de reden dat velen van ons de blik niet naar binnen hebben gericht is omdat we zo uit verbinding zijn geraakt met waartoe we in staat zijn. Bovendien wanneer we voor het eerst de blik naar binnen richten en tijd met onszelf doorbrengen, dat is soms lastig of moeilijk, want we treffen daar mogelijk onze onbewuste angsten, onzekerheden, teleurstellingen, en onverwerkte pijn aan.
Meestal hebben we eerst een wake-up call nodig
Olga Sheean wijst er in dit verbond op dat bovendien de aard van de mensheid vanwege de programmering koppig is. Omdat we op zo’n diep niveau geprogrammeerd zijn en we de realiteit niet zien, hebben we vaak eerst een wake-up call nodig. “… dat brengt ons soms naar dieper inzicht. We worden gedwongen om te stoppen. We worden gedwongen om te veranderen. We worden gedwongen om in onszelf te kijken naar wat het is dat maakt dat we doen wat we doen. En als we dat doen, in het bijzonder als we dat zelf willen, dat worden we rijk beloond, omdat we dan de kracht gaan zien die we hebben. Ze spreekt hierbij uit ervaring want ze beschrijft in haar boek EMF off, A call to consciousness in our misguidedly microwaved world (2017) haar persoonlijke proces en hoe ze eerst ontdekte dat de klachten die ze had betekenden dat ze ElektroHyperSensitief (EHS) is, hoe ze een tumor in haar hoofd kreeg en hoe ze uiteindelijk haar heil zocht in de ongerepte natuur van British Columbia, om daar losgekoppeld van alle stadsdrukte met draadloze technologie voor haar zelf te ontdekken hoe ze opnieuw in haar kracht kon gaan staan.
Hoe erg moeten dingen worden…?
Maar, zo oppert ze de vraag die ze ook aan zichzelf stelde, hoe erg moeten dingen worden voordat we bereid zijn om te veranderen? Wat is er nodig om onze verantwoordelijkheid volledig in eigendom te nemen en volledig in onze kracht te gaan staan? “Wat moet er gebeuren zodat ik zie dat het minder akelig is om het pad van zelfverantwoordelijkheid te gaan en een betere manier van leven te vinden, dan door te gaan met pijn of verlies of de slechte gezondheid die ik op dit moment ervaar? Soms moet het gewoon erg genoeg voor ons worden om die omkering te maken, omdat onze programmering zo diep in ons verankerd zit.”
Claire Edwards wijst er op dat 5G potentieel een alles vernietigende gebeurtenis is. “Dus we worden geconfronteerd met onze eigen dood en wat doen we dan? Wanneer je je dat realiseert is dat natuurlijk verschrikkelijk. Maar wanneer je daar bovenuit stijgt, kun je je realiseren dat het een kans is.” Ze ziet 5G dan ook als een prachtige kans om te worden wie we werkelijk zouden moeten zijn als mens. “Ik vind het erg interessant dat de mensen die zich dit volledig realiseren, de spirituele mensen zijn. Het zijn vooral de spirituele mensen die hierbij naar voren stappen, terwijl de mensen die heel vast zitten in het huidige paradigma niet in staat lijken te zijn om dit te zien.”


Opnieuw in verbinding met onszelf
Als we ons realiseren dat het gebruik van mobiele telefoons en de komst van 5G er toe zal leiden dat onze aandacht voortdurend naar zaken buiten ons getrokken wordt, waardoor we steeds minder tijd voor onszelf zullen hebben, kunnen we de draailoze technologie oppakken als uitnodiging om de blik naar binnen te richten, terug te vallen op onze eigen innerlijke vermogens en om opnieuw een verbinding met onszelf te maken.
In verbinding met onze innerlijke zintuigen
Debra Greene, ook een van de mensen die tijdens de 5Gsummit is geïnterviewd, legt uit hoe belangrijk het bijvoorbeeld is om weer in contact te komen met onze interne zintuigen. “… net zoals we externe zintuigen hebben die helpen om ons te oriënteren in de externe wereld, zoals zien, horen, proeven, aanraken en ruiken (…) hebben we ook interne zintuigen die helpen om ons te oriënteren in onze innerlijke wereld en om daar onze weg te vinden.” Ze wijst er op dat deze interne zintuigen krachtige interne vermogens zijn die we bezitten en waarmee we een grote invloed kunnen hebben op de buiten wereld. Ze noemt als onze interne zintuigen bijvoorbeeld onze aandacht (waar we onze aandacht op richten bepalen we van binnen uit), intentie (dat waarop we onze aandacht op richten samen met onze wil, onze wens voor een bepaalde uitkomst), ons vermogen tot visualisatie (het vermogen om beelden in ons hoofd te maken, om ons iets voor te stellen), innerlijke dialoog (de verschillende stemmen in ons hoofd), bewustzijn van wat er in ons lichaam gaande is (we hebben het vermogen om de verschillende organen te voelen, en om ons bewust te worden van intuïtieve inzichten) en zelfobservatie (het vermogen om ons bewust te zijn van waar we onze aandacht op focussen, van wat we visualiseren, van onze innerlijke dialoog, etc.). Zelfobservatie is gewaar zijn van wat al onze innerlijke zintuigen waarnemen. En hoe meer we ons verbinden met al deze innerlijke zintuigen, des te krachtiger en bewuster we worden en des te beter zullen we in staat zijn om de wereld te creëren waar we van dromen.
Het wonder in onszelf
Olga Sheehan wijst er daarbij op dat wat we op die manier kunnen ontdekken ver voorbij gaat aan dat wat we ons mogelijk kunnen voorstellen en dat zoveel meer is dan tot waar onze technologische gadgets in staat zijn. Als het ons lukt om een glimp van onze innerlijke magie op te vangen, zegt ze, zullen we zien dat er voordeel is in het uitzetten van de mobiele technologie. “Als we weten wie we zijn en hoe we onze hogere spirituele vermogens kunnen gebruiken, kunnen we ontdekken dat we veel dingen, die onze speeltjes kunnen, zelf ook kunnen.” Zo vertelt ze dat zijzelf een punt bereikte waarop ze letterlijk telepathisch was. “Ik had een diep intuïtief gewaar zijn. En dat werkte goed als ik met mensen werkte, want ik pikte dingen op waarvan ze niet wisten hoe ik dat wist en ik wist zelf ook niet hoe ik dat wist. Op een of andere manier raakte ik heel verbonden. En dat vermogen hebben we allemaal. En die telepathie was zo iets als het hebben van een mobiele telefoon, zonder dat ik er een nodig had. Dus we hebben deze prachtige capaciteiten, spirituele vermogens, die we  eenvoudig niet gebruiken.”
Bewustzijn en inzicht in heelheid
“Bewustzijn zoals ik het zie is een diep gewaar zijn van onze heelheid, van onze complete zelf. Dus wanneer we bewuster worden,” legt Olga uit, “beginnen we die heelheid die we hebben te begrijpen, die andere aspecten van onszelf die mogelijk uitgeschakeld zijn, een gevoel van eenheid met alles dat bestaat, de gehele universele verbondenheid die we gemist hebben (…) (Bewustzijn) is een naadloze verbinding met alles (…) En we hebben de mogelijkheid om ons eigen bewustzijn te verruimen en om iets prachtigs te creëren als we eenmaal onszelf toestaan om contact te maken op een dieper niveau.
Dus wat staat ons te doen? We worden door de ernstige situatie waarmee we door 5G worden geconfronteerd, uitgenodigd om boven ons zelf uit te stijgen, om ons opnieuw te verbinden met onszelf, met ons hart, met onze ziel en om te ontdekken wie we werkelijk zijn en worden wie we werkelijk zijn. Om ons op een natuurlijke manier opnieuw te verbinden met de levenskracht en om onszelf weer heel te maken, zodat we kunnen gaan leven als scheppers, want dat is wat we in essentie zijn. Met behulp van onze innerlijke, natuurlijke intelligentie zijn we in staat om een nieuwe manier van leven te creëren die gebaseerd is op vrijheid en die in lijn is met de universele wetten en in harmonie met al het leven.
Opnieuw in verbinding met elkaar en elkaar ondersteunen
5G als een manier om de mensheid te assimileren in een soort gemeenschappelijk bewustzijn gebaseerd op eenvormigheid, kunnen we dat oppakken als een uitdaging om in plaats daarvan ons eigen authentieke zelf te worden en om elkaar te ondersteunen om de unieke persoon te worden die we in wezen zijn. Dat is in overeenstemming met de diversiteit in de natuur en in het universum. En zo kunnen we 5G ook zien als een uitnodiging om ons opnieuw met elkaar te verbinden en om samen opnieuw een gevoel van gemeenschap te creëren.  Dat kunnen we doen door te beginnen om in kleine groepjes samen te komen met het doel om nee te zeggen tegen 5G en om tegelijkertijd onze aandacht ook te richten op wat we wel willen. “Wat we in feite nu doen, het proces van samen komen om 5G te stoppen, is tegelijkertijd de oplossing,” zegt Claire Edwards. Zij ziet 5G als antileven, antiliefde, anticompassie, antigezin, antiverbinding, anti alles wat heilig is, anti alles. Dus wat is de oplossing voor 5G volgens haar? “Dat is dan liefde, compassie, empathie, gezin, verbinding, creativiteit, vrijheid; alle dingen die 5G niet zijn.” Kortom, wat we volgens haar werkelijke te doen hebben is om opnieuw onze menselijkheid in eigendom te nemen. En natuurlijk kunnen we in dezelfde lijn 5G ook zien als een uitnodiging om ons opnieuw te verbinden met de natuur.


5G als uitdaging om vorm te geven aan nieuwe manieren van leven
Wereldwijd komen op dit moment mensen bij elkaar en vormen groepen om allereerst hun bezorgdheid over 5G met elkaar te kunnen delen en om elkaar te steunen bij de klachten en symptomen die sommigen daadwerkelijk ervaren. En om vervolgens te kijken hoe ze hun krachten kunnen bundelen in de context van deze 5G situatie. Zo heeft Derrick Broze, maker van de uitgebreide documentaire The 5G Trojan Horse (Documentary) en ook een van de mensen die tijdens de 5Gsummit is geïnterviewd, in Houston, Texas, het initiatief genomen voor zogenaamde Freedom Cells. Deze Vrijheidscellen worden omschreven als  groepen van gelijkgestemden die zichzelf op een gedecentraliseerde manier organiseren met het gemeenschappelijke doel om de soevereiniteit van groepsleden te bekrachtigen via vreedzaam verzet en het creëren van alternatieven.
Creëren in plaats van reageren
Deze groepjes die op een organische manier ontstaan bundelen hun krachten om gezamenlijk de verdere uitrol van 5G te stoppen, en kijken hoe ze elkaar kunnen helpen en adviseren om een weg te vinden onafhankelijk van de corrupte situatie, waarin vele politici samenwerken met de wereld van grote ondernemingen en er steeds meer slechts één officiële waarheid verkondigd wordt,  en om samen te gaan werken aan een wereld die ze wel willen. In groepjes kunnen we daarmee beginnen door  bewust te kiezen voor nieuwe vormen van samenwerken en het opnieuw vormgeven van gemeenschappen.  Maar daarvoor is het wel nodig dat we aanwezig zijn in het hier en nu, want als we niet echt in het hier en nu aanwezig zijn zullen we niet creëren, maar alleen reageren op dat wat er is. Hoe meer innerlijk ‘werk’ we hebben gedaan, des te krachtiger we worden en des te beter zullen we in staat zijn om in de buitenwereld te handelen. We kunnen daarom 5G ook zien als een uitnodiging om ons verder te helen en ons bewustzijn te verruimen zodat we opnieuw in verbinding komen met onze enorme scheppende vermogens.
Wat willen we eigenlijk wel?
Als we begrijpen wat er werkelijk aan de hand is, en als we 5G kunnen zien als een uitnodiging om iets beters te creëren, een wereld die we wel willen, is het natuurlijk ook van belang om de vraag te stellen wat we dan wel willen. Dus dan is 5G ook een uitnodiging om ons opnieuw te verbinden met onze visie. Olga Sheean beschrijft hoe belangrijk het is dat we onszelf afvragen wat we werkelijk willen. Wat voor soort leven willen we echt? Omdat het bij creëren het belangrijk om te focussen op wat we willen kunnen we even achteruit te stappen en onszelf vragen: Wat is mijn visie van mijn toekomst? Door daarbij onze aandacht te richten op de gevoelens die we willen hebben, op de soort relaties die we zouden willen, wat voelen we dan? Wie wil ik dan zijn? Wat zou ik willen bijdragen? Wat zou ik kunnen doen? En om ons dat vervolgens zo levendig mogelijk voor te stellen, want wanneer we een mogelijkheid aandacht geven en we het ons letterlijk voorstellen kunnen we beginnen om dat in gedachten ‘voor te leven’ en dat kan ons gevoel van dankbaarheid voeden, alsof dat wat we willen creëren er al is.
Bewuste keuzes
Bovendien is het dan belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen voor dat wat we wel willen door op basis daarvan de keuzes in ons leven te maken. Dus het gaat om bewuste keuzes te maken en daarnaar te handelen, want zo kunnen onze voorgestelde beelden ons naar ons doel leiden. Het betekent enerzijds een vorm van loskoppelen van oude vormen en anderzijds de nieuwe basis scheppen voor onder andere lokale, zelforganiserende gemeenschappen die zichzelf en alle mensen om hen heen ondersteunen. Het betekent om af te zien van nog langer deelnemen aan oude, achterhaalde patronen en over te stappen naar nieuwe vormen van leven en samenwerking gebaseerd op een holistisch wereldbeeld en in lijn met de universele wetten zodat het ook in harmonie zal zijn met wie we in essentie zijn en met de natuur en al het leven.
Ons niet laten afleiden
Wanneer we ons bewustzijn verruimen kunnen we ervaren dat we allemaal op een natuurlijke manier met elkaar verbonden zijn en door ons daar bewust mee te verbinden kunnen we die gemeenschappelijke kracht gebruiken om te creëren. En terwijl dit al op allerlei plekken plaatsvindt, zal het steeds makkelijker worden voor anderen om dat voorbeeld te volgen. Dan begrijpen we ook hoe belangrijk het is om ons niet te laten afleiden door alle zaken waar politici en de mainstream media onze aandacht voor vragen, maar om onze aandacht te richten op een visie van dat wat we echt willen. Dat is waarom ik mijn boeken De Hele Olifant in Beeld en Samenlevingen in Balans heb geschreven: in de hoop dat die bijdragen aan het ontstaan van een visie van wat we wel willen.
Het voorbeeld leven
We kunnen anderen bewust maken door zelf dit voorbeeld te leven, dus door de keuzes die we maken en de manier waarop we leven. Wanneer steeds meer mensen dat doen, zal het voor steeds meer mensen makkelijker worden om dat voorbeeld te volgen. Dus het start bij ieder individu en betreft de manier waarop we leven en de manier waarop we ons verbinden met onszelf, met elkaar en met de natuurlijke omgeving om ons heen. Als we ons bovendien verbinden met ons Hoger Zelf en met onze oorsprong vanuit de Bron, kunnen we ons weer bewust worden niet alleen waar we vandaan zijn gekomen, maar ook wie we nu zijn en wat ons doel is en dus waar we naar toe gaan. En als het ons lukt om een blijvend contact te maken met ons Hoger Zelf en onze Bron zullen we in staat zijn om stapje voor stapje alles inclusief onszelf te transformeren en nieuwe manieren van leven werkelijkheid te maken.


 

Agenda
Op dit moment zijn de presentaties voor maart en april verschoven naar de herfst. Voor één presentatie is de datum in de herfst al bekend, voor de andere presentatie volgt de nieuwe datum nog en zal samen met de meest actuele informatie te vinden zijn op de agenda op mijn website


Dinsdag 18 augustus 2020
Online presentation 'Societies in Balance' on the invitation of Ella Overkleeft only for Trans Europe Halles members. 


Dinsdag 1 september 2020, in Zutphen
Presentatie 'Informatieavond over 5G' op uitnodiging van de vrije school de Zonnewende in Zutphen.
(de presentatie over 5G van afgelopen 6 juli in Zutphen kan nog worden bekeken op YouTube: "Informatieavond over 5G vanuit de Hanzehof in Zutphen")


Zondag 11 oktober 2020, in Naarden (dit was oorspronkelijk gepland op 29 maart)
Presentatie 'De Sophia mythe, wetiko en zelforganisatie:  organiseren zoals het Leven zich organiseert' op uitnodiging van werkgroep de Nieuwe Mens in Naarden

Programma:

10.30 - 11.30 uur Presentatie
11.30 - 12.00 uur pauze
12.00 - 13.00 uur vervolg presentatie plus vragen

Plaats:

Besant Hall, Meentweg 9,  1411 GR Naarden.

Kosten:

€ 12,50

Aanmelden:

via de website www.werkgroepdenieuwemens.nl

Meer informatie:

voor meer informatie: www.werkgroepdenieuwemens.nl


 

in Almelo, uitgesteld tot het najaar, nieuwe datum nog niet bekend
Presentatie 'Samenlevingen in Balans' op uitnodiging van Vinculum Verum in Almelo

Programma:

vanaf 14.30 uur welkom
15.00 - 16.30 uur Presentatie 'Samenlevingen in Balans'
16.30 - 17.00 uur gelegenheid voor het stellen van vragen
vanaf 17.00 uur gelegenheid voor het drinken van een drankje

Plaats:

Hofstraat 3, Almelo.

Kosten:

€ 5,00

Aanmelden:

kan via: info@vinculumverum.org

Meer informatie:

Op de website van Vinculum Verum


 

Tot zover het nieuws rond ‘De Hele Olifant in Beeld’, ‘Samenlevingen in Balans’ en mijn verdere werk.

Lieve groetjes,

Marja de Vries