De Hele Olifant - nieuwsbrief - juni 2011

 

Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het meer overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alles en iedereen.

Lieve mensen,


Hier is weer een nieuwsbrief met de allerlaatste ontwikkelingen rond mijn boek De Hele Olifant in Beeld, mijn werk rond  ‘Samenlevingen in Balans’ – dwz. samenlevingen, waarbij inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van de cultuur zodat iedereen kan floreren in harmonie met al het andere - en ‘Leren en Onderwijs in Balans’.

Er is een uitgever voor de Engelse Olifant!
Het allerlaatste en verheugende nieuws is dat we een uitgever in Engeland hebben gevonden die De Hele Olifant in Beeld in het Engels wil gaan uitgeven! Het heeft even wat tijd gekost, maar dankzij het feit dat er nu een Engelse manuscript is en ook dankzij het feit dat er een paar indrukwekkende endorsements voor The Whole Elephant Revealed waren, heeft de uitgever van uitgeverij O-Books mij een contract gestuurd, dat ik deze week nog zal tekenen. Dat betekent dat het hele proces van publicatie van het Engelse boek binnenkort in werking gaat. Het vraagt nog steeds enig geduld van iedereen die op de Engelse Olifant zit te wachten, maar ergens volgend jaar zal die er dan echt zijn! Via deze nieuwsbrief zal ik jullie van alle ontwikkelingen op de hoogte houden.

 

Samenlevingen in Balans
Terwijl ik dit voorjaar vrij druk was met uiteenlopende presentaties (in Leeuwarden, in Maastricht, in Amsterdam tijdens het 2e Nationale Reputatie Congres, in Deventer bij het Woonbedrijf Ieder1, in Barchem tijdens Touching the Community Soul, in Overveen tijdens de eerste themadag op Duinlust, en in Den Bosch op het ABB-artsen-congres) heeft het werk aan het schrijven van mijn tweede boek opnieuw een tijdje stilgelegen. Maar tegelijkertijd zijn er in dezelfde tijd weer een paar prachtige stukjes van de puzzel op mijn pad gekomen, die ik alvast graag met jullie wil delen.

Waarom samenlevingen uit balans raken
Sinds ik presentaties geef over ‘Samenlevingen in Balans’ - dwz. samenlevingen, waarbij inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van de cultuur – en ik vertel dat eigenlijk alle samenlevingen beginnen als ‘Samenlevingen in Balans’, maar dat net als individuen ook samenlevingen uit balans kunnen raken, wordt mij regelmatig gevraagd waarom samenlevingen uit balans raken.
Eén van de redenen – zoals duidelijk is geworden in het geval van de Oud Europese cultuur op grond van archeologisch onderzoek rond de periode van zo’n 5000 jaar geleden (zie o.a. Marija Gimbutas; Riane Eisler) – is dat vredige ‘Samenlevingen in Balans’ onder de voet gelopen worden door minder vredelievende ‘Samenlevingen uit Balans’. De voor de hand liggende vraag is dan natuurlijk, waarom die laatste samenlevingen dan uit balans zijn geraakt. In de literatuur worden er verschillende mogelijke redenen genoemd, zoals bv. het gevolg van grote periodes van droogte en verwoestijning (James DeMeo), of als een gevolg van een psychologische verandering waarbij het ego een veel grotere plek innam dan daarvoor (Steve Taylor). Maar tegelijkertijd blijkt het zo te zijn, dat niet alle ‘Samenlevingen in Balans’ als gevolg van bv. grote periodes van droogte en verwoestijning uit balans zijn geraakt en ook hebben niet alle ‘Samenlevingen in Balans’ een psychologische verandering meegemaakt waardoor het ego een veel grotere plek is ingaan nemen. Dus dat doet vermoeden dat er hier nog iets anders meespeelt.
Getraumatiseerde Samenlevingen
Meer inzicht in het verschil tussen ‘Samenlevingen in Balans’ en ‘Samenlevingen uit Balans’ en meer inzicht in het verschijnsel trauma o.a. dankzij het uitvoerige werk van Peter A. Levine, wijzen in de richting dat ‘Samenlevingen uit Balans’ mogelijk ook omschreven zouden kunnen worden als 'Getraumatiseerde Samenlevingen'. Peter Levine stelde vast op basis van meer dan 25 jaar werken met trauma-heling dat het niet de gebeurtenis zelf is die bepaalt of we wel of niet een trauma oplopen, maar de manier waarop we op die gebeurtenis reageren. Een trauma ontstaat wanneer een gebeurtenis een blijvend schokeffect heeft en het blijkt dat sommige mensen wel en anderen die dezelfde gebeurtenis meemaken, daar geen blijvende symptomen aan overhouden. Terwijl - in lijn met de Wet van Dynamische Balans - mensen over een prachtig innerlijk zelfherstellend vermogen beschikken, waardoor in principe de dynamische balans zich vanzelf weer herstelt ook na een schokkende gebeurtenis, stelde Peter Levine vast dat dit zelfregulerend systeem in bepaalde gevallen geblokkeerd kan raken. In dit geval laatste geval raakt de persoon getraumatiseerd. Bovendien stelde hij vast dat trauma's die niet geheeld worden, niet vanzelf weggaan en zichzelf ook kunnen versterken. Bovendien blijken ze ‘besmettelijk’ te kunnen werken bv. binnen families, gemeenschappen en hele samenlevingen. Samenlevingen die niet in staat zijn gebleken om te voorkomen om trauma's op te lopen of om opgelopen trauma's voldoende te helen, lijken de samenlevingen te zijn die vervolgens door een dramatische verandering zijn gegaan: een verschuiving van een ‘Samenleving in Balans’ naar een ‘Samenleving uit Balans’. Deze ‘Samenlevingen uit Balans’ worden gekenmerkt door oorlog, concurrentie, ongelijkheid en hiërarchie en zouden we daarom ook kunnen omschrijven als ‘Getraumatiseerde Samenlevingen’.
Peter A. Levine en trauma-heling
Het goede bericht is dat het werk van Peter A. Levine niet alleen inzicht geeft in het ontstaan van trauma, maar dat hij ook een prachtige methode (SE, Somatic Experiencing) heeft ontwikkeld waarmee trauma - welk trauma dan ook maar - geheeld kan worden. Het hele interessante van zijn manier van werken is dat het werkt, omdat het in overeenstemming is met de werking van de universele wetten. Hij legt namelijk uit hoe de werking van de Wet van Dynamische Balans en dus het zelfherstellende door trauma geblokkeerd wordt en hoe we o.a. met behulp van inzicht in de Wet van Polariteit en de Wet van Ritme die blokkade in onze fysiologie op een ‘pendelende’ manier weer kunnen opheffen. Deze inzichten sluiten prachtig aan op mijn inzichten over de wenselijkheid van het herstel van de dynamische balans zowel in onszelf als in onze samenlevingen en dus van de transformatie van ‘Samenlevingen uit Balans’ naar ‘Samenlevingen in Balans’. Het betekent ook dat deze transformatie alleen werkelijk mogelijk is wanneer we inderdaad in staat zijn om de nog aanwezige trauma’s in ieder van ons en in de samenleving als geheel te helen. Eenmaal geheeld en weer in balans zullen we weer een veel ruimere toegang hebben tot ons volledig menselijk potentieel, zodat we opnieuw kunnen floreren. Zie voor meer info over Peter Levine en SE zijn boek De Tijger Ontwaakt en voor de echte liefhebbers zijn boek In An Unspoken Voice. Voor een uitgebreider uitleg en meer info over Samenlevingen in Balans en Samenlevingen uit Balans zie hier.
Coherente Samenlevingen
Verder kwam ik het artikel Natural Being and a Coherent Society (1996) van de Britse biologe Mae Wan Ho, tegen. Zij schrijft in dit artikel op een prachtige manier hoe onze ogen geopend kunnen worden, wanneer we niet, zoals vaak gedaan wordt, vanuit sociodarwinistische perspectieven (survival of the fittest) kijken naar wie we zijn, wat onze plaats in het geheel is en hoe onze samenleving zou kunnen functioneren, maar in plaats daarvan dat doen vanuit de eveneens bestaande inzichten in samenwerking in de natuur en de coherentie van levende wezens. Zo is zij in staat om ook een beeld te schetsen van onszelf als van nature coherente wezens, die een onlosmakelijk onderdeel vormen van de natuur en beschrijft ze wat zij noemt Coherente Samenlevingen, die opvallend veel lijken op wat ik ‘Samenlevingen in Balans’ noem. Dus voor iedereen die hierin geïnteresseerd is: dit is de link 'Natural Being and a Coherent Society'


Themadagen “Universele wetten in de praktijk” op Duinlust
De eerste themadag ‘Universele wetten in de praktijk’ op het landgoed Duinlust in Overveen op 29 april rond het thema ‘Universele wetten & Organisaties” was een mooie en bijzondere ervaring. Er waren zo’n 45 deelnemers en ik heb van diverse mensen gehoord dat het een heel inspirerende dag is geweest. Intussen zijn we al weer druk bezig met de organisatie van de tweede themadag rond het thema ‘Universele wetten & Leren en Onderwijs’ die zaterdag 1 oktober zal zijn. Voor wie in deze dag geïnteresseerd is, de nadere details van het programma staan hieronder in de agenda, en voor meer informatie over de workshops zie hier:
Voor deze dag zijn er al heel wat aanmeldingen, mocht je ook willen komen, dan kun je je opgeven via universelewetten@duinlust.com
Het plan is om ook in 2012 twee themadagen te organiseren en de data en thema’s daarvoor zijn al bekend:
Vrijdag 13 april 2012 op Duinlust in Overveen
De derde themadag"De Universele Wetten in de praktijk" zal op 13 april 2012 zijn rond het thema “Universele wetten & gezondheid”.
Vrijdag 5 oktober 2012 op Duinlust in Overveen
En de vierde themadag"De Universele Wetten in de praktijk" zal op 5 oktober zijn rond het thema “Universele wetten, het vrouwelijk aspect en innerlijk leiderschap”.
Algemene dagen “Universele wetten” op Duinlust in 2012
Terwijl de themadagen vooral bedoeld zijn voor mensen mijn boek al gelezen hebben en al op zoek zijn naar de vertaling van inzicht in de universele wetten naar de praktijk van hun leven en werk, is het plan om naast deze themadagen in 2012 op Duinlust ook een paar algemene dagen over universele wetten te organiseren. Deze algemene dagen zijn bedoeld voor iedereen en tijdens deze dagen zal ik ruim de tijd hebben om uitgebreid over de universele wetten te vertellen. Binnenkort verschijnen de data voor deze dagen op de agenda van mijn website en natuurlijk zullen die ook in de volgende nieuwsbrief staan.

De agenda voor 2011
En dan weer de agenda hieronder. Op 30 juni  is er een Appreciative Inquiry Dialoog Diner in Utrecht en op 25 augustus een Nazomerdag met speciale aandacht voor een visie op de lange termijn. Op beide dagen zal ik niet alleen een presentatie geven, maar staat er ook een dialoog op het programma. Zie voor de nadere details hieronder.
Verder kan ik op dit moment helaas nog niets naders zeggen over het plan van uitgeverij Ankh-Hermes om in het najaar een dag te organiseren, waar ik zal spreken, mogelijk samen met Lynn McTaggert… Dus hopelijk meer hierover in de volgende nieuwsbrief. (Zie voor de meest actuele agenda, de agenda op mijn website.

 

Donderdag 16 juni 2011, in Deventer
Presentatie 'De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans' tijdens een 2daagse van het Woonbedrijf Ieder1, Deventer/Zutphen/Apeldoorn.


Donderdag 23 en vrijdag 24 juni 2011 i
n Baarlo, Noord-Limburg
Presentatie 'De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans' tijdens een tweedaagse van het traject "Touching the Community Soul" voor beslissers, beïnvloeders en/of uitvoeders op het gebied van organisatieontwikkeling, georganiseerd door Erik Mandersloot als onderdeel van het Strategy Center, Nyenrode Business Universiteit. Zie voor meer info


Donderdag 30 juni 2011,
in Utrecht
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' als een van de twee inleidende verhalen voor en tijdens het AI-dialoog diner, georganiseerd door het Nederlandse AI - Appreciative Inquiry (Waarderend Onderzoeken) - Netwerk.


Programma:

Van 16:30 tot 20:30
presentatie Marja de Vries - 'De Hele Olifant in Beeld'
presentatie Arno Vansighem van de Vlaamse AI beweging
Daarna een dialoog over strength based improvement tijdens het samen dineren

Plaats:

de Sagrada Familia zaal van MeetingPlaza, onderdeel van de nieuwe Society 3.0 vleugel.
MeetingPlaza , Hoog Catherijne, Utrecht
Godebaldkwartier 20, Utrecht

Kosten:

€60,- inclusief BTW

Aanmelden:

via de website van AI Netwerk

Meer informatie:

meer info op de website van AI NetwerkDonderdag 25 augustus 2011, in Maarn

Presentatie 'De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans' in twee delen plus met speciale aandacht voor een visie op de lange termijn, tijdens een middag en avond “nazomeren met Lydia en Joyce” - georganiseerd als een 'InspiratieDiner' door Lydia Schippers en Joyce Weber.


Programma:

start 13.00 - einde 21.30 uur
14.00 uur presentatie Marja de Vries - 'Hoe werkt het eigenlijk om ons heen?'
Gevolgd door dialoog met Lydia & Joyce
17.00 uur diner
18.30 uur presentatie Marja de Vries - 'Als we weten hoe het werkt, wat doen we dan?'
Gevolgd door dialoog met Lydia & Joyce
21.30 uur huiswaarts

Plaats:

De Tussentijd, Amersfoortseweg 9, te Maarn

Kosten:

Middagworkshop & dialoog €100,- (excl BTW)
Diner €25,-
Avondworkshop & dialoog €100,- (excl BTW)
voor aanmelden na 1 juni €150,- per lezing.

Aanmelden:

per mail nazomeren@gmail.com
Er is plaats voor 50 mensen

Meer informatie:

voor de flyer
Lydia Schippers: www.doorpakken.com
Joyce Weber: www.werk-en-inspiratie.nl

 

Zaterdag 1 oktober 2011, in Overveen

Tweede themadag"De Universele Wetten in de praktijk"
Het thema van deze tweede dag is:"UNIVERSELE WETTEN & LEREN EN ONDERWIJS" en wordt georganiseerd door Erik Mandersloot en Marja de Vries op landgoed Duinlust
Doel: uitwisselen van ervaringen met het toepassen van en werken op basis van de universele wetten.


Programma:

10.00 uur ontvangst, koffie, thee
10.30 uur welkom
10.40 - 11.30 uur presentatie Marja de Vries - de visie en grote lijnen toegespitst op het thema "Universele wetten en Leren en Onderwijs"
11.30 - 12.30 uur introductie uitgenodigde gasten met praktijkervaring en evt. voorstellen andere aanwezigen met praktijkervaring
12.30 - 14.00 uur lunchpauze
14.00 - 15.30 uur parallelle workshops o.a. door
Anita Brouwers van 'Inspiratie voor kinderen' - zij werkt met basisschool kinderen met de universele wetten: "Zij weten het!"
Mirjam Spitholt is werkzaam op de Saxion Hogeschool in Enschede waar ze o.a. in het kader van creative problem solving met studenten met universele wetten werkt. Zie ook haar website Gelukskunde
Ton Langelaan van het Geluksmuseum - hij werkt met leerkrachten en leerlingen en het ervaren van de Wet van Aandacht: 'Wat Je Aandacht Geeft Wordt Groter'
Meer informatie over de workshops
15.30 - 15.45 uur pauze
15.45 - 16.35 uur plenaire reflectie op de dag en hoe verder
16.30 - 16.50 uur verhaal
16.50 - 17.30 uur borrel
17.30 diner voor diegenen die zich daarvoor hebben aangemeld

Erik Mandersloot draagt samen met Ingrid van Rossum en hun team zorg voor de algehele organisatie van de dag.

Plaats:

Landgoed Duinlust, Duinlustweg 16, Overveen

Kosten:

€ 135,00 inclusief BTW, koffie & thee, lunch, koffie & thee, borrel, exclusief diner.
Optioneel: diner € 30,00 per persoon, incl. BTW.

Aanmelden:

via universelewetten@duinlust.com

Meer informatie:

Op mijn website: klik hier


Dinsdag 1 en woensdag 2 november 2011 i
n de Ardennen, België
Presentatie 'Universele wetten in de praktijk' tijdens een tweedaagse van het traject "Touching the Community Soul" voor beslissers, beïnvloeders en/of uitvoeders op het gebied van organisatieontwikkeling, georganiseerd door Erik Mandersloot als onderdeel van het Strategy Center, Nyenrode Business Universiteit. Zie voor meer info