De Hele Olifant - nieuwsbrief - mei 2018

 

Als ons leven in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alle mensen en de Natuur.
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.


Lieve mensen,
Hier is de nieuwe nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen rond mijn twee boeken De Hele Olifant in Beeld en Samenlevingen in Balans, de vorderingen van het werk aan mijn volgende boek(en), mijn streven bij te dragen aan meer bekendheid rond de universele wetmatigheden, wat allemaal begon met mijn intentie om bij te dragen aan de transformatie van leren en onderwijs, zodat het overeenkomt met wie we in essentie zijn. En dit alles op zo’n manier dat het bijdraagt aan het welzijn van alle mensen en de Natuur wereldwijd, niet alleen op de korte termijn, maar vooral ook op de lange termijn en dus ook voor de komende zeven generaties.

 

De Hele Olifant in Beeld
Ik ben blij dat ik kan berichten dat er, na enige stilte rond de uitnodigingen om te spreken over mijn boeken, daar nu weer wat verandering in lijkt te komen.
The Whole  Elephant Reveiled 31 mei op de Universiteit van Wageningen
Allereerst vermeld ik graag dat ik door een studente van de Universiteit van Wageningen ben uitgenodigd om daar 31 mei te komen spreken. Zij had mijn boek ‘De Hele Olifant in Beeld’ gelezen en is lid van een organisatie genaamd OtherWise die onder andere tot doel heeft om bewustwording te creëren onder studenten over een holistischer manier van naar de wereld kijken. In dat kader heeft zij mij nu uitgenodigd, want ze vond mijn boek heel geschikt, “omdat het een nieuwe kijk op de realiteit biedt die onderbouwd is door zowel spirituele tradities als de wetenschap en het verhaal komt op mij heel nuchter over. Andere boeken ervoer ik soms als opdringerig, zweverig of ze lieten me met heel veel vragen achter.”
Is het materialistische wereldbeeld inmiddels niet achterhaald?
De aankondiging van de presentatie begint ze met de vraag: Is het materialistische paradigma nog steeds up to date? en vervolgens stelt ze dat ik een ander beeld van de werkelijkheid kom schetsen. Voor mij is dit de eerste keer dat ik de gelegenheid krijg om - weliswaar op uitnodiging van een studente en niet als onderdeel van een officieel studieprogramma - op een universiteit over mijn boek en over de universele wetten te spreken. De presentatie, die vanwege de aanwezigheid van ook buitenlandse studenten, in het Engels zal zijn, is geen besloten bijeenkomst, maar is open voor belangstellenden, dus mocht je ook willen komen, dan kan dat! Zie voor de details de Agenda onderaan deze nieuwsbrief.
Een andere uitnodiging voor een presentatie
Verder heb ik een paar weken geleden ook een presentatie gegeven op uitnodiging van een inspiratiegroep van 5 vrouwen. Het was een besloten bijeenkomst waar vooral via hun werkconnecties 37 geïnteresseerde vrouwen voor naar Haarlem waren gekomen. Ik heb het als een zeer aangename bijeenkomst ervaren, vooral tijdens het gedeelte waarop er de gelegenheid was voor het stellen van vragen. Na afloop werd ik door een aantal aanwezigen benaderd met de vraag of zij mij mogelijk ook zouden kunnen uitnodigen voor een bijeenkomst met hun collega’s, dus mogelijk volgen hieruit nog meer uitnodigingen.
Nog meer uitnodigingen
En verder heb ik inmiddels ook nog een andere – besloten – uitnodiging ontvangen voor in december, en ben ik daarnaast in contact met een paar mensen die mij mogelijk ook zouden willen uitnodigen. Kortom, hier lijkt weer het een en ander te gaan stromen.

Vervolg over wat er wereldwijd achter de schermen gaande is

Nadat ik in mijn twee vorige nieuwsbrieven (zie nieuwsbrief januari en nieuwsbrief maart) een aantal aspecten heb aangekaart, van wat er op dit moment wereldwijd achter de schermen gaande is - het geheel is zo complex dat veel daarin ook niet aan bod is gekomen - wil ik in deze nieuwsbrief iets over de laatste onthullingen en ontwikkelingen delen, vooral ook, omdat er hoopvolle tekenen zijn, dat dit gevecht achter de schermen mogelijk op dit moment een kritieke situatie heeft bereikt.
De strijd van de Alliance versus de Deep State
Deze strijd achter de schermen van het wereldwijde politieke toneel wordt gevoerd door enerzijds een groep die inmiddels bekend is als de Alliance en anderzijds een groep die bekend is onder verschillende namen zoals de Deep State, de schaduw regering (de geheime regering achter de schermen), de New World Order, de Illuminati of de Cabal.
De Deep State
Om te begrijpen wat precies de Deep State is en hoe die werkt (met name in de USA, maar met wereldwijde connecties en invloeden) verwijs ik graag opnieuw naar hoe ex-CIA agent Kevin Shipp dat recent (2 sep. 2017) in detail uitlegde: ‘Ex CIA Officer Reveals All On Shadow Government And Deep State’. De Deep State heeft nauwe connecties met grote corporaties, met het leger, farmaciebedrijven, olie en natuurlijk met de banken. Voor wie geïnteresseerd is in hoe dat allemaal samenhangt, verwijs ik ook graag naar twee documentaires die James Corbett heeft gemaakt (van beide video’s is ook een transcript voor wie graag leest). De eerste video, uit dec. 2015, heet How Big Oil Conquered the World ( transcript) en laat helder de geschiedenis en de verregaande en internationale verstrengeling zien. De tweede video van okt. 2017 heet Why Big Oil Conquered The World (transcript) en focust op waar het hun werkelijk om gaat: niet slechts olie, maar algehele wereldwijde controle.
De Deep State heeft lange tijd de beide politieke partijen in de USA – de Democraten en de Republikeinen – onder hun controle gehad, zodat ze nooit een verkiezing verloren. Echter de Deep State had er op gerekend dat Hillary Clinton tot president verkozen zou worden. In dat geval zouden ze hun enorme corruptie en eerder begane misdaden geheim kunnen houden en de plannen voor de implementatie van de Nieuwe Wereld Orde verder kunnen uitvoeren.
De Alliance
De Alliance is een internationale groep die bestaat uit vele verschillende fracties, maar de meerderheid ervan wordt gevormd door militairen en mensen van de inlichtingen diensten, vooral uit de USA, maar ook van andere landen. De Alliance heeft al tientallen in het geheim jaren bestaan, maar enige jaren geleden hebben ze daadwerkelijk besloten om zich tot het uiterste in te spannen om een einde te maken aan de Deep State. Over het bestaan, de plannen en de activiteiten van de Alliance en over het gevecht achter de schermen komt de laatste tijd af en toe iets naar buiten.
Jerome Corsi over de Alliance en Donald Trump
In dat kader hield de Amerikaans auteur en politiek commentator, Jerome Corsi vorige maand, 11 april 2018, een zeer opvallende speech (hier op YouTube te zien en horen) waarin hij de relatie tussen de Alliance en Donald Trump onthulde: hij vertelt dat het een groep militairen van de Alliance was die Donald Trump hebben benaderd met het verzoek of hij zich kandidaat wilde stellen voor president van de USA, met het expliciete doel om de Deep State neer te halen. Hij zegt (vanaf 6.30 min.) dat hij ongeveer drie jaar geleden sprak met een groep generaals, die hem uitlegden dat ze bereid waren om een staatsgreep te plegen en om zo Barack Obama (die zoals veel andere presidenten van de USA, werkte in dienst van de Deep State) via een militaire coup uit zijn ambt te zetten. “En toen, twee weken later,” zegt Jerome Corsi, “werd ik opnieuw gebeld en toen zeiden ze dat ze zich hadden bedacht. En waarom? Omdat ze met Donald Trump hadden gesproken en dat Donald Trump er mee had ingestemd om zich kandidaat te stellen voor president. En de afspraak was, dat als hij dat zou doen, dat ze die staatsgreep zouden uitvoeren als een legaal proces met het doel om de verraders binnen de regering weg te kunnen werken. En die afspraak tussen de militairen en Donald Trump heeft stand gehouden.”
David Wilcock over de Alliance en Donald Trump
Dat roept natuurlijk de vraag op, of we deze Jerome Corsi op zijn woord moeten geloven. Want is dat zo wat hij zegt? Dat weet ik niet, maar deze uitspraken van Jerome Corsi worden wel bevestigd door auteur en onderzoeker David Wilcock. David Wilcock is iemand die al vele jaren contact heeft met insiders. Met gevaar voor eigen leven hebben die insiders de afgelopen jaren aspecten van de geheimen die de Deep State verborgen wil houden aan hem doorgeven, die hij als hij daar van hen toestemming voor kreeg, vervolgens de wereld in bracht via zijn lezingen, boeken en vooral ook via artikelen die hij op zijn website Divine Cosmos plaatst. Ik heb een paar van zijn boeken gelezen en volg al een aantal jaren de artikelen op zijn website.
De neergang van de Deep State…
Het laatste artikel van David Wilcock (van 27 april 2018), heeft de titel verrassende: ‘Critical Moment in Deep State takedown is happening’. In deel 1 van dit artikel vertelt hij over de heftige situatie waarin een aantal van deze insiders zich bevinden omdat de Deep State hun de mond wil snoeren. In deel 2 noemt David Wilcock onder andere ook deze speech van Jerome Corsi en schrijft hij dat het direct zijn aandacht trok, omdat het informatie weergaf die hij zelf ook via zijn informanten had doorgekregen. David Wilcock licht de situatie nog verder toe met het volgende: “Hoewel veel mensen Donald Trump verachten, hadden de generaals zich in hem verdiept en vastgesteld dat hij geen lid was van de Deep State of van de Cabal. (…) Bovendien zou Trump zijn eigen campagne kunnen financieren zonder geld aan te hoeven nemen van de Deep State - en dat er niemand anders in die positie was.” Dus, legt David Wilcock uit, mogelijk is Donald Trump niet de persoon die onze voorkeur zou hebben en heeft hij vele fouten gemaakt. Maar aan de andere kant zou het plan voor de militaire staatsgreep natuurlijk zeer ingrijpende nationale en internationale  gevolgen kunnen hebben gehad. Dus, zo schrijft David Wilcock, “zoals Jerome Corsi zei en zoals ik dat onafhankelijk daarvan heb gehoord, benaderde de Alliance Trump omdat ze het gevoel hadden dat ze geen andere keuze hadden behalve een directe militaire staatsgreep. Je hoeft de man niet te mogen. Laten we gewoon bereid zijn om de mogelijkheid in overweging te nemen dat dit zou kunnen leiden naar een grootscheepse disclosure.”
De disclosures…
Deze disclosures of onthullingen betreffen niet alleen die beerput, waarvan ik in mijn vorige twee nieuwsbrieven een aantal aspecten heb genoemd, maar het betreft ook een van de zaken waar David Wilcock voor ijvert, zoals bijvoorbeeld de onthulling van het bestaan van het Secret Space Program (SSP) en allerlei zeer geavanceerde, maar geheime wetenschappelijke kennis die ons onthouden wordt. David heeft o.a. contact met whistleblower Corey Goode die betrokken was bij het SSP (zie voor meer over hem zijn website) en met Emery Smith, een militair wetenschapper met een geheimhoudingsplicht voor het werk dat hij in geheime ondergrondse militaire bases deed (zie o.a. voor een recent interview met Emery Smith).
Vrije energie technologie
Er zijn veel redenen waarom deze disclosures belangrijk zijn. Eén daarvan is dat een onderdeel van deze geheime technologie de technologie voor vrije energie is. Nu worden we in de waan gehouden dat vrije energie (met “vrij” in de term vrije energie wordt niet verwezen naar het feit dat de energie gratis zou zijn, maar naar het feit dat het een technologie betreft die energie onttrekt uit een oneindige energiebron) een fabeltje zou zijn en dat we als alternatief voor fossiele brandstof aangewezen zijn op zonnepanelen, windmolen en aardwarmte. Maar in werkelijkheid zijn er inmiddels vele mensen die werkbare installaties voor vrije energie hebben uitgevonden. Ik noemde in mijn vorige nieuwsbrief al Adam Trombly (zie het interview met hem uit 2002 ‘The Truth About ZP Technology – A Wake-Up Call to the American People’ ). Verder is er bijvoorbeeld dit recente artikel Vrije energie een andere techniek is mogelijk! van Reinout Guépin, auteur van het boek Eenoog in het land der blinden, over de uitvindingen van de Oostenrijker Viktor Schauberger. En over de uitvinding van de onlangs overleden Indiase Paramahamsa Tewari verscheen onlangs dit artikel: You’re Telling Me Technology Like This Exists But We’re Still Using Oil, Gas & Coal?  
De Alliance en een nauwgezet plan
De Alliance werkt op dit moment aan een uitvoerig plan om stap voor stap de Deep State en al hun verstrengelingen te ontmantelen, en dat op zo’n manier dat het niet een al te grote schok zal zijn voor de vele mensen die van dit alles niet op de hoogte zijn. Omdat de Deep State de controle heeft over de meanstreammedia (msm), doen ze er alles aan om te voorkomen dat er iets over het bestaan van de Deep State of over wat er gaande is achter te schermen in de msm verschijnt. In plaats daarvan gebruikt de Deep State de msm steeds meer voor propaganda (zie bv. dit artikel When Orwell’s 1984 Stopped Being Fiction van Jonathan Cook) en doet de msm steeds nadrukkelijker alle berichten over het bestaan van de Deep State af als “conspiracy theory” en krijgen mensen die op het internet informatie over het bestaan van de Deep State verspreiden, steeds vaker te maken met censuur. “Hoewel er volop bewijs is voor het bestaan van de Deep State,” schrijft David Wilcock in zijn laatste artikel, “zullen hun leden nog steeds tot het laatste toe vechten om het een geheim te laten zijn.”
De Alliance en Q Anon
Echter via anonieme berichten, ondertekend met Q, die sinds eind oktober vorig jaar op het internet te vinden zijn (voor ingewijden: op 4Chan en later 8Chan) en inmiddels bekend zijn als Q Anon, lijken er vrijwel dagelijks kleine stukjes informatie over deze strijd achter de schermen te lekken. Deze berichten doen namelijk vermoeden dat ze geplaatst worden door mensen die nauwkeurig op de hoogte zijn van wat er zich achter de schermen afspeelt, maar of dat echt zo is, is moeilijk met zekerheid te zeggen. Interessant is het daarom dat Jerome Corsi in zijn speech van 11 april 2018 expliciet dit over Q Anon zegt: “Q Anon is militaire inlichtingendienst en nauw betrokken bij Trump.” Ook David Wilcock bevestigt dat verschillende bronnen aangeven dat de Q Anon berichten authentieke informatie van de Alliance is.
De duiding van de Q Anon berichten
Deze wonderlijke vorm hebben ze gevonden om met een deel van het publiek dat bewust is van het bestaan van dit gevecht achter de schermen te communiceren: op basis van dagelijkse cryptische berichten in de vorm van vragen, hinten en aanwijzingen, kunnen geïnteresseerden hun eigen onderzoek gaan doen, verbanden leggen en hun vermoedens en mogelijke conclusies op basis daarvan met hun netwerken delen.  Deze manier van werken betekent enerzijds dat het belangrijk is dat er mensen zij die inderdaad aan de slag gaan om op basis van deze berichten te proberen te duiden wat er achter de schermen gaande is en anderzijds dat er vaak verschillende interpretaties mogelijk zijn en dat er veel is dat onduidelijk blijft. Voor wie geïnteresseerd is om deze Q Anon berichten en/of de duidingen te volgen zijn er verschillende mogelijkheden te vinden op het internet. Ikzelf volg de duidingen van Jordan Sather via de vrijwel dagelijkse video’s op zijn website Destroying the Illusion. Natuurlijk weet hij ook niet altijd wat er bedoeld wordt, maar dat pretendeert hij ook niet.
Inmiddels bijna 29.000 geheime aanklachten
Een concrete aanwijzing dat er door de Alliance achter de schermen veel voorbereid wordt is het enorme aantal zogenaamde ‘sealed indictments’ (geheime aanklachten) die er sinds oktober 2017 inmiddels in de USA zijn. Terwijl normaal er in een vergelijkbare periode ruim 1000 sealed indictments zijn, zijn er op dit moment al bijna 29.000. De mogelijke strategie die hierbij gevolgd wordt is om eerst de ‘kleine vissen’ openbaar te maken en te vervolgen en om zo van onder naar boven te werken, om ten slotte de ‘grote vissen’ te kunnen arresteren. Verschillende bronnen zeggen dat er inmiddels ook sealed indictments bestaan voor Hillary Clinton, o.a. vanwege de illegale Uranium-One deal die zij als minister van buitenlandse zaken onder Barack Obama met Rusland heeft gesloten, maar hoogst waarschijnlijk ook voor haar rol in kinderhandel en seksuele kindermishandeling (aanwijzingen voor haar betrokkenheid zou op te maken zijn uit de ‘Podesta-emails’).
Een van de grote problemen waar de Alliance mee te maken heeft is dat de corruptie zo verstrengeld is met allerlei bestaande officiële organisaties, dat degenen die de arrestaties zouden moeten verrichten in een aantal gevallen dezelfde personen zijn als zij die verdacht worden onderdeel te zijn van de Deep State. Opvallend in dat kader is dat er de laatste tijd zeer veel mensen ofwel zijn ontslagen ofwel ontslag hebben genomen uit hun functie. Een ander teken dat er op lijkt te wijzen dat men hier druk mee aan de slag is, is dat er op dit moment steeds vaker berichten verschijnen dat er weer een netwerk van pedofielen en/of mensenhandel opgerold is.
Ex-CIA agent Kevin Shipp over de oorlog achter de schermen
De Deep State op hun beurt doet tegelijkertijd alles om de Alliance te verslaan. Een aanwijzing dat ook zij hun plannen hebben valt onder andere op te maken uit het feit dat voormalig CIA agent en klokkenluider Kevin Shipp onlangs samen met andere gepensioneerde top figuren van de CIA, FBI, DoJ (Department of Justice) en NSA (National Security Agency) onlangs een persconferentie organiseerden waar ze eisten dat Attorney General Jeff Sessions top figuren uit de Obama-tijd gaat vervolgen voor misdaden tegen de Trump regering. “We hebben een coup binnen onze regering op dit moment,” stelt Kevin Shipp, “die probeert om een terecht gekozen president af te zetten, een president die is gekozen door het Amerikaanse volk… Dit is, op zijn ergst, hoogverraad door senior officials uit de schaduw regering of Deep State.” (zie CIA Whistleblower: Trump Is Doing What Kennedy Tried To , 29 april 2018) En gaat hij verder: “We hebben zoiets niet meegemaakt sinds het presidentschap van John F. Kennedy (JFK), toen CIA directeur Allen Dulles hem aanviel, en we hebben gezien wat er toen gebeurde… Er is volkomen duidelijk bewijs dat de CIA, op zijn minst betrokken was bij de cover-up van de JFK moord. Nu is hetzelfde gaande…” En hij stelt: “Dit is een enorme constitutionele crisis zoals het land nog nooit eerder heeft meegemaakt. Vergeleken hiermee lijkt Watergate op een zondagschool.” Kevin Shipp beschrijft het zo: "Er is in feite een burgeroorlog gaande in de USA waarbij delen van het senior management en hoogste gelederen van onze regering betrokken zijn.  Het gaat tussen de ‘Dark’ kant en de ‘Constitutionele’ kant." (Zie voor de YouTube video van zijn betoog: Kevin Shipp – Civil War Between Dark Side & Constitution Side).
Fantasie of werkelijkheid?
Omdat er over wat er gaande is achter de schermen niet in de msm wordt bericht, is dit alles mogelijk voor veel mensen moeilijk te geloven en lijkt het misschien fantasie. Met wat speurwerk en de hulp van de inmiddels vele andere onderzoekers naar waarheid kan iedereen, zo schrijft David Wilcock in zijn recente artikel, bewijsmateriaal vinden voor het feit dat de Deep State werkelijk bestaat. Echter er is moed voor nodig om dat bewijsmateriaal ook werkelijk te geloven, want, zo stelt hij, het is veel makkelijker om het te ontkennen. Maar helaas is dat precies waar de Deep State op hoopt dat we doen zodat ze uiteindelijk de volledige macht zouden kunnen overnemen.
Maar het goede nieuws is…
Maar het goede nieuws is, dat volgens David Wilcock de inspanningen van de Alliance inmiddels die droom van een “Nieuwe Wereld Orde” in de vorm van een wereldwijd totalitair regiem onmogelijk hebben gemaakt! Volgens vele insiders heeft de oorlog-achter-de-schermen om de Deep State neer te halen uiteindelijk een kritieke situatie bereikt. “Zelfs hoewel zaken mogelijk vrij rustig lijken voor de oppervlakkige toeschouwer,” schrijft hij, “zeggen vele onafhankelijke bronnen nu dat grote, zichtbare stappen tegen de Deep State spoedig verwacht kunnen worden. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs in de vorm het “massale arrestaties” scenario wat aanvankelijk gedacht werd. Echter, we zouden zeker wel spoedig arrestaties van top figuren en nieuwe informatie lekken kunnen verwachten (…). “Wanneer deze muren eenmaal geslecht zijn,” zo voorspelt David Wilcock, “dan zul er een nauwelijks voor te stellen massaal publiek ontwaken zijn. En dat is inclusief de verboden technologie.”

Het derde en vierde boek
Doordat ik me enige tijd in die beerputten, die NWO plannen en die strijd achter de schermen heb verdiept zie ik duidelijker dan ooit een aantal valkuilen, waar ik mogelijk in was gevallen bij het schrijven van mijn derde en vierde boek. Nu ik die ken heb ik een helderder beeld over hoe ik deze tweeboeken wel wil schrijven en daar ben ik weer met al mijn energie mee aan de slag gegaan. Ik dat kader kwam ik een paar interessante zaken tegen die ik ook graag met jullie deel.
Jean Liedloff
Allereerst kwam ik een heel mooi interview tegen met Jean Liedloff, de auteur van het inmiddels klassieke boek The Continuum Concept (1975) dat aanvankelijk in het Nederlands verscheen onder de titel Natuur en beschaving (1979) en later onder de titel Op zoek naar het verloren geluk. Het interview is uit 1998 en is hier te vinden op YouTube Jean Liedloff Touch the Future YouTube en hier Allowing Human Nature To Work Successfully als uitgeschreven artikel. Ik raad het iedereen aan, zowel zij die bekend zijn met haar boek als zij die nog nooit van haar gehoord hebben. Voor deze laatste groep: Jean Liedloff is een vrouw uit de USA die in de jaren 60 de kans kreeg om diep in het Amazone-oerwoud te verblijven bij inheemse mensen. Het viel haar op hoe anders mendaar met kinderen omging en vervolgens maakte ze daar een studie van, met de bedoeling dat wij westerlingen daar ons voordeel mee zouden kunnen doen.
Lakotah Russell Means over matriarchaat
Verder vond ik het prachtige boekje If you’ve forgotten the names of the clouds, you’ve lost your way  (2012) van Russell Means (1939-2012). Als Lakotah man beschrijft hij, op basis wat elders ooit aan hem hadden doorgegeven, vele aspecten van de traditionele samenleving van de Lakotah. Een samenleving die hij met trots beschrijft als een matriarchaat. Wat mij in het bijzonder raakte is wat hij schrijft over kinderen. De verantwoordelijkheden van vaderschap, schrijft hij, begint bij de conceptie. De eerste drie maanden van de zwangerschap is het de taak van de aanstaande vader om dicht bij de buik van zijn vrouw liedjes voor het kind te zingen. In de tweede drie maanden, zingt en spreekt hij op die manier en in de laatste drie maanden is er nog enige zang, maar vooral veel spreken. Als het kind eenmaal geboren is, zorgt de vader de eerste drie maanden voor het kind behalve dan, dat hij het kind voor borstvoeding steeds naar de moeder brengt. Op deze manier vormt het kind zowel een sterke band met de vader als met de moeder en kan de moeder weer helemaal herstellen. Post-natale-depressie, zo schrijft hij, komt in de Lakotah samenleving niet voor.
Ubuntu door Mogobe Ramose
En graag breng ik het boek Ubuntu, stroom van het bestaan als levensfilosofie (2017) van Mogobe Ramose onder jullie aandacht. Inmiddels is het begrip Ubuntu uit Zuidelijk Afrika redelijk bekend bij ons, maar waarom ik zo blij ben met dit boek, is dat hierin Ubuntu niet alleen uitgelegd wordt als de onlosmakelijke samenhang tussen individuen en gemeenschap als - in lijn met de Wet van Dynamische Balans - complementaire aspecten die samen een eenheid vormen. Maar Mogobe Ramose, hoogleraar filosofie aan de University of South Africa in Pretoria legt het begrip Ubuntu nog veel breder uit, als een levensfilosofie die in feite vergelijkbaar is met wat bij de inheemse mensen in Zuid-Amerka (met name in Ecuador, Peru en Bolivia) bekend is als sumak kawsay of ‘buen vivir’ (dwz. een samenleving die in harmonie leeft met de natuur) en wat bij de inheemse mensen in Noord-Amerika onder andere bekend is als leven volgens de Oorspronkelijke Instructies.
If Women Rise Rooted
En tot slot noem ik graag een prachtig boek dat ik op dit moment aan het lezen ben van Sharon Blackie, If Women Rose Rooted, The Journey to Authenticity and Belonging (2016). Hierin beschrijft ze enerzijds hoe met name vrouwen hun relatie met het land kunnen herstellen en anderzijds beschrijft ze op diepgaande wijze het transformatieproces om ons los te maken van wat ze noemt de ‘Wasteland of modern society’ (en wat ik noem de Samenleving uit Balans in de Burcht) en een levensveranderende reis kunnen beginnen naar een plaats die ons voedt en die in verbinding is met het leven. Ik heb het boek nog niet uit, maar geniet er erg van! Het is een diepgaande zoektocht naar wat het vrouwelijke aspect, dat we kwijt zijn geraakt in het patriarchaat, is en haar zoektocht is geworteld in en wordt geïnspireerd door de oude Keltische traditie.

De agenda voor 2018
En dan is hieronder de agenda met op dit moment een presentatie over mijn boek ‘De Hele Olifant in Beeld’ openbaar is en een presentatie over mijn boek ‘De Hele Olifant in Beeld’ die besloten is. Zie voor de nadere details de agenda hieronder. Mogelijk zijn er binnenkort meer uitnodigingen zijn. Bekijk daarom altijd voor de meest actuele agenda mijn website

Donderdag 31 mei 2018, in Wageningen
Presentatie 'The Whole Elephant Revealed' op uitnodiging van OtherWise Wageningen  van de WUR


Programma:

 

Aanvang 19.30 uur
19.30-21.00 uur presentatie 'The Whole Elephant Revealed'
21.00-21.15 uur pauze
21.15-22.00 uur gelegenheid voor het stellen van vragen

Plaats:

Wageningen Universiteit
Forum (gebouw 102) zaal C222
Droevendaalsesteeg 2
Wageningen

Kosten:

studenten gratis, niet-studenten € 5,-

Aanmelden:

via the.elephant.revealed@gmail.com

Meer informatie:


Donderdag 13 december 2018, in Breukelen

Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' als onderdeel van het programma ‘Creëren met Toekomst’ voor veranderaars uit de Veiligheidsregio’s (dit is een besloten bijeenkomst)

 

 

Tot zover het nieuws rond ‘De Hele Olifant in Beeld’, ‘Samenlevingen in Balans’ en mijn verdere werk.

Lieve groetjes,

Marja de Vries