De Hele Olifant - nieuwsbrief - november 2008

Leren en onderwijs gebaseerd op inzicht in de universele wetmatigheden is meer in lijn met de hedendaagse kinderen, komt meer overeen met wie we in essentie zijn en is meer in harmonie met het grotere geheel.

Lieve mensen,

Hier is de nieuwe up-date over de ontwikkelingen rond 'De Hele Olifant in Beeld' en mijn bijdragen aan de transformatie van leren en onderwijs.

Agenda voor 2009
Terwijl ik de afgelopen maanden geen lezingen heb gegeven, vind je in deze nieuwsbrief de aankondiging van 6 lezingen voor begin volgend jaar verspreid over diverse locaties in het land. De lezingen in Joure, Tilburg en Middelburg worden georganiseerd door organisaties die in die plaatsen gedurende het hele jaar een uitgebreid lezingen-programma organiseren dat op hun respectievelijke websites te vinden is (Stichting "In-zicht" in Joure, en de Spirituele Sociëteit Tilburg en de Spirituele Sociëteit Zeeland).
Mijn lezing in Ede in maart 2009 is een onderdeel van een groots opgezette dag die georganiseerd wordt door Stichting De Phoenix rond het thema "Eindeloos bewustzijn en (r)evolutionaire wetenschap" en waarvoor ook Pim van Lommel, Wim van Vledder en John Consemulder als sprekers zijn uitgenodigd.

Artikelen over leren en onderwijs
Beide artikelen die ik voor het tijdschrift Educare geschreven heb naar aanleiding van mijn gesprekken met Bas Rosenbrand over de ervaringen van 6 jaar Iederwijs-Lopik zijn nu verschenen:
Het eerste artikel Leren met gevoel, waardevolle inzichten over leren en spelen op basis van 6 jaar Iederwijs  is in Educare 2008/4 gepubliceerd en het tweede artikel Leerlingen begeleiden: authentiek en onvoorwaardelijk staat in Educare 2008/5 die net verschenen is. Dit tweede artikel gaat over de inzichten die de begeleiders van Iederwijs-Lopik tijdens 6 jaar praktijkervaring hebben opgedaan over wat deze nieuwe vormen van leren vragen van de professionaliteit van de begeleiders. Beide artikelen zijn nu ook te lezen op mijn website.
Omdat ik me nu vooral op mijn tweede boek wil richten, zijn dit voorlopig even de laatste artikelen van mij voor het tijdschrift Educare. De afgelopen jaren heb ik in totaal 9 artikelen voordit tijdschrift geschreven en al deze artikelen zijn als pdf-bestand op mijn website te vinden.
Bovendien is het eerste artikel, Leren met gevoel, in een iets ingekorte versie ook gepubliceerd in de Great-Place-to-Live-Onderwijskrant die in november is verschenen. In deze krant is een verzameling van artikelen over vernieuwingen en innovatie op het terrein van leren en onderwijs bijeengebracht en de krant wordt gratis onder belangstellenden verspreid. Voor meer info: welcome@greatplacetolive.nl

Prachtige nieuwe en inspirerende boeken over leren en onderwijs
Terwijl ik zelf aan het schrijven van mijn eigen tweede boek werk ontdek ik dat er steeds meer boeken verschijnen over leren en onderwijs dat meer in lijn in is met de universele wetmatigheden. Zo kreeg ik onlangs een paar prachtige boeken uit de VS onder ogen met niet alleen zeer inspirerende titels, maar ook zeer interessante inhoud. Dus voor iedereen die wacht op mijn boek zijn hier alvast een paar andere interessante boeken:  
= Laura I. Rendón, Sentipensante (sensing/thinking) pedagogy: educating for wholeness, social justice and liberation, (2009, Stylus Publishing, Sterling, Virginia, USA). Dit boek is net verschenen en zoals de titel duidelijk maakt sluit het heel mooi aan bij het thema van mijn artikel ‘Leren met gevoel’. De door haar bedachte term sentipensante verwijst natuurlijk naar de Wet van Dynamische Balans: “… a transformative vision of education that emphasizes the harmonic, complementary relationship between the sentir of intuition and the inner life, and the pensar of intellectualism and the pursuit of scholarship; between teaching and learning; formal knowledge and wisdom; and between Western and non-Western ways of knowing.”
In andere varianten is dat ook eigenlijk het central thema van de andere boeken:
= John P. Miller, Educating for Wisdom and Compassion, creating conditions for Timeless Learning, (2006, Corwin Press, Thousand Oaks, CA. USA). Dit is het nieuwe boek van John P. Miller, de auteur van onder andere Education and the Soul: toward a spiritual curriculum (2000) waarin hij onder andere de term Timeless learning introduceert – leren in het NU – en hoe dat een geïntegreerd onderdeel van leren en onderwijs kan zijn.
= Mike Seymour, Educating for Humanity, Rethinking the Purposes of Education, (2004, Paradigm Publishers, Boulder, CO, USA) en verder het boek van Steven Glazer (ed.), The Heart of Learning: spirituality in Education, (1999, Jeremy P. Tarcher/Penguin, New York, USA). Deze twee boeken zijn beide een verzameling van prachtige artikelen en inspirerende nieuwe perspectieven van bekende mensen met zeer uiteenlopende achtergronden over de noodzaak van transformatie van leren en onderwijs, zodat het meer in lijn zal zijn met de werking van de universele wetmatigheden.
= Tobin Hart, Ph.D., The Secret Spiritual World of Children: The breakthrough discovery that profoundly alters our conventional view of children's mystical experiences, (2003, Maui, HI: Inner Ocean Publishing, Inc) en Tobin Hart, From Information to Transformation, Education for the Evolution of Consciousness, (2000, Peter Lang Publishing, New York, USA). Tobin Hart is een psycholoog. Ik had zijn prachtige boek over het spirituele leven van kinderen al een tijdje geleden gevonden, en onlangs kwam ik ook dit andere boek van hem tegen dat expliciet over onderwijs gaat en dat “…includes the education of the mind and the heart, balances intuition with the analytic, and mastery with mystery, emphasizes community, character and creativity, and cultivates wisdom over the mere accumulation of facts.”
Voor zover ik weet is helaas geen van deze boeken in het Nederlands vertaald… maar desondanks, veel leesplezier gewenst! 

De belangstelling voor 'De Hele Olifant in Beeld'

Als het zo doorgaat met de belangstelling en verkoop van De Hele Olifant in Beeld – en niets wijst op het tegendeel - lijkt het er op dat de helft van de tweede druk rond de jaarwisseling verkocht zal zijn.
En terwijl er tot op heden vooral veel mond op mond reclame rond mijn boek is geweest en er nauwelijks recensies in tijdschriften verschenen zijn, hebben er inmiddels in het zomernummer  van ZOZ, tijdschrift voor doen-denkers en in het najaarnummer van het tijdschrift PANTA, Transpersoonlijk Tijdschrift, ITANT dan toch recensies gestaan. Bovendien heeft ook het tijdschrift Imagine, dé krant voor deze tijd onlangs een recensie-exemplaar aangevraagd, omdat ze van verschillende lezers enthousiaste berichten over mijn boek hadden gehoord. Dus waarschijnlijk daarover meer in de volgende nieuwsbrief.

Agenda
Hieronder staat de agenda voor mijn presentaties over 'De Hele Olifant in Beeld' voor begin volgend jaar. De agenda is ook op mijn website te lezen.

Woensdag 21 januari 2009, lezing 'De Hele Olifant in Beeld', Stichting "In-zicht", Joure


Tijd:

20.00 uur - 22.30 uur

Plaats:

Party Zalencentrum 't Haske Joure, Vegelinsweg 20, 8501 BA Joure

Kosten:

8,50 euro, inclusief een consumptie

Aanmelden:

zie voor details: de website van St. In-zicht

Meer informatie:

zie www.in-zicht.nl


Dinsdag 27 januari 2009, lezing 'De Hele Olifant in Beeld', Den Haag


Tijd:

aanvang 10.00 uur, entree 9.45 uur

Plaats:

Cila Huet, Ruychrocklaan 496, Den Haag

Kosten:

10,00 euro

Aanmelden:

bij Claire Noordhuis,  071 -4014335 

Meer informatie:

Claire Noordhuis,  071 - 4014335 


Zondag 1 februari 2009, lezing 'De Hele Olifant in Beeld', in Belfeld, bij Venlo


Tijd:

13.30 - 16.00 uur

Plaats:

in het zelfregiecentrum, Witveldweg 14c, Belfeld

Kosten:

10,00 euro

Aanmelden:

bij Karin van der Plas, email: karinvanderplas@zelfregiecentrum.nl

Meer informatie:

Karin van der Plas, 0654713443 en www.de-spiegelaar.nl


Zondag 8 februari 2009, lezing 'De Hele Olifant in Beeld', Spirituele Sociëteit Tilburg


Tijd:

10.30 uur - 13.00 uur

Plaats:

Restaurant/Congrescentrum Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2, Tilburg

Kosten:

8,00 euro

Aanmelden:

nadere info via Greta Schoneveld,  013 - 5332016 

Meer informatie:

zie ook www.spirsoctilburg.nl


Zondag 15 februari 2009, lezing 'De hele Olifant in Beeld', Spirituele Sociëteit Zeeland, Middelburg


Tijd:

10.30 uur - 13.00 uur

Plaats:

Stadsschouwburg, Molenwater 99, Middelburg

Kosten:

details volgen nog

Aanmelden:

Toegangsbewijzen zijn aan de zaal verkrijgbaar. U behoeft zich niet vooraf op te geven.

Meer informatie:

zie ook www.spirsoczld.nl


Zondag 22 maart 2009, Inspiratiedag van Stichting "De Phoenix" te Ede, met o.a. de lezing 'De hele Olifant in Beeld'
Tijdens  de groots opgezette Inspiratiedag van Stichting "De Phoenix" rond het thema "Eindeloos bewustzijn en (r)evolutionaire wetenschap" is er een programma met lezingen van Pim van Lommel, Wim van Vledder, John Consemulder en van mij. Natuurlijk zal mijn lezing ook hier over mijn boek ‘De Hele Olifant in Beeld’ gaan.


Tijd:

10.00 - 17.00 uur

Programma:

09.00 - Zaal open (thee/koffie)   
10.00 - Aanvang                           
10.00 - 10.20 Info/muziek/introductie        
10.20 - 11.30 - Marja de Vries - DE HELE OLIFANT IN BEELD
Inzicht in het bestaan en de werking van Universele Wetten en de Gulden Snede
11.30 - 12.40 - Pim van Lommel - EINDELOOS BEWUSTZIJN
Een nieuw concept over de continuïteit van ons bewustzijn, gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek naar bijna-dood ervaringen (BDE) na een hartstilstand
12.40 - 14.00 - Lunchpauze                          
14.00 - 14.05 - Muziek                                  
14.05 - 15.05 - Wim van Vledder          
Het Ene Bewustzijn, Beschermer van het  AL, in ieders hart verborgen
15.05 - 16.05 - John Consemulder - BLAUWDRUK
De multidimensionele werkelijkheid van creatie en manifestatie
16.05 - 16.30 - Pauze                                     
16.30 - 17.00 - Forumdiscussie                     
17.00 - Afsluiting                               

Plaats:

De Reehorst, Bennekomseweg 24, Ede, klik voor de routebeschrijving hier

Kosten:

45 euro (incl. koffie/thee)

Kaarten reserveren:

via tel.  070 - 3231241  of st.de.phoenix@xs4all.nl o.v.v. naam, adres, tel. nr. en het aantal kaarten.

Meer informatie:

Stichting "De Phoenix", st.de.phoenix@xs4all.nl

 

Dat was het weer. Mogelijk tot zien bij een van de lezingen.

Lieve groetjes, Marja de Vries