De Hele Olifant - nieuwsbrief - oktober 2011

 

Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het meer overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alles en iedereen.

Lieve mensen,

Hier is weer het laatste nieuws rond mijn boek De Hele Olifant in Beeld, mijn werk rond  ‘Samenlevingen in Balans’ – dwz. samenlevingen, waarbij inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van de cultuur zodat iedereen kan floreren in harmonie met al het andere - en ‘Leren en Onderwijs in Balans’.

De Hele Olifant & Leren en Onderwijs in de flow…
Afgelopen 1 oktober was de themadag “Universele wetten & Leren en Onderwijs” op Duinlust in Overveen. Tijdens deze dag met prachtig weer, waren er zo’n 50 zeer betrokken deelnemers. ’s Morgens was mijn presentatie en ‘s middags 4 indrukwekkende workshops van dappere pioniers die begonnen zijn om de universele wetten in de praktijk van hun werk binnen of in relatie met het bestaande onderwijs te integreren.
De Hele Olifant & Leren en Onderwijs
Het was de eerste keer dat ik mijn presentatie ‘De Hele Olifant & Leren en Onderwijs’ heb gegeven. Ik heb onder andere proberen uit te leggen dat de manier waarop we in onze westerse cultuur onbewust en met de beste bedoelingen kinderen opvoeden en onderwijzen, helaas tot gevolg heeft dat de meeste kinderen rond hun 10de jaar, permanent uit balans zijn. Dat wil zeggen, dan geraken ze permanent vast in wat we in onze westerse cultuur beschouwen als  ‘de normale staat van zijn’. Vanuit het ruimere perspectief dat inzicht in de universele wetten ons biedt is het mogelijk om te zien dat het feit dat we deze staat van permanente onbalans beschouwen als ‘de normale staat van zijn’ onder andere weerspiegeld wordt in het werk van belangrijke grondleggers van het huidige onderwijs, zoals Jean Piaget (cognitieve ontwikkeling), Abraham Maslow (de rangschikking van menselijke behoeften) en Lawrence Kohlberg (morele ontwikkeling).
Lopen op twee benen
In mijn presentatie heb ik o.a. een paar voorbeelden genoemd van hoe we hier naar kunnen kijken vanuit de praktijk van andere culturen, die meer in lijn zijn met de universele wetten. Paula Underwood bijvoorbeeld omschrijft de eenzijdige cognitieve ontwikkeling als hinkelen op één been, terwijl ze haar eigen opvoeding door haar vader in traditie van de Oneida (een van de Noord-Amerikaanse inheemse volkeren) in lijn met de Wet van Dynamische Balans omschrijft als leren lopen op twee benen: bij alles werd ze gestimuleerd om zowel vanuit het perspectief van het geheel als vanuit het perspectief van de delen te kijken.
De prioriteit bij de zielenwens
Sobonfu Somé, die opgroeide in een Dagara-dorp in Burkina Faso in Afrika beschrijft in haar boekje ‘Welcoming Spirit Home’ hoe - in tegenstelling tot de piramide van Maslov, waarbij onze zielenwens  gezien wordt als laatste en dus minst basale prioriteit - in haar geboortedorp bij ieder kind vanaf de allereerste dag  de prioriteit van het hele dorp ligt bij de zielenwens van dat kind en dus bij het helpen ontwikkelen van het unieke talent van ieder kind. Dat maakt het mogelijk dat iedereen binnen deze gemeenschap optimaal kan functioneren en dus optimaal en op een manier die innerlijke vreugde en vervulling geeft kan bijdragen aan het welzijn van iedereen.
Het belang van het contact met onze innerlijke autoriteit
Al Wisdom keeper Estcheemah benadrukt het belang dat kinderen het contact behouden met hun eigen innerlijke autoriteit, omdat zodra kinderen onder invloed van de mensen om hun heen meer waarde gaan hechten aan dat wat externe autoriteiten zeggen dan aan hun innerlijke autoriteit, de kans groot is dat ze het contact met hun innerlijke autoriteit helemaal kwijt raken.  Volgens wisdom keeper Estcheemah is dit een van de redenen waarom we niet alleen als individu maar ook als cultuur op een hellend vlak raken en tenslotte vast raken in de permanente staat van onbalans, omdat we zo niet langer beschikken over een eigen onderscheidingsvermogen om te weten wat wel of niet waar is en wat wel of niet werkt. Wanneer we opvoeding en onderwijs echter zo vorm geven dat we er voor kunnen zorgen dat kinderen in contact blijven met hun eigen innerlijke autoriteit en op een vanzelfsprekende manier in relatie blijven met de mensen en de wereld en de natuur om hen heen, vormt dat hun basis voor het kunnen maken van bewuste keuzes, liefdevolle aandacht voor het leven en zijn in harmonie met zichzelf, elkaar en al het andere. Kortom, het wel of niet behouden van het contact met onze innerlijke autoriteit vormt de essentie van het grote verschil.
Artikelen op mijn website
Meer Aanvankelijk was het de bedoeling dat het septembernummer van het tijdschrift Educare geïnspireerd door deze dag op 1 oktober een themanummer over ‘Universele wetten & Leren en Onderwijs’ zou worden. Helaas is dat niet door gegaan, maar de twee artikelen die ik speciaal daarvoor had geschreven, zijn nu te vinden op mijn website:
1. Mijn algemene verhaal over de grote lijnen, ‘Leren en onderwijs op weg naar floreren’ vind je hier Dit artikel sluit aan bij een eerder artikel van mij voor Educare over de grote lijnen, “Nieuwe uitgangspunten voor leren en onderwijs”,  dat hier op mijn website te vinden is.
2. Het andere artikel dat ik speciaal voor dit themanummer en in relatie met de dag op 1 oktober heb geschreven, gaat over het werk van Anita Brouwers, een van de mensen die ik had uitgenodigd om op 1 oktober een workshop te komen geven. Dit artikel vind je hier.
3. Voor wie meer wil lezen over wat we zouden kunnen leren van opvoeding in niet westerse culturen en Samenlevingen in Balans, verwijs ik graag ook naar een artikel dat ik hierover al eerder schreef voor Educare.
4. En op mijn website zijn ook twee artikelen te vinden voor wie geïnteresseerd in de YinYangschool die in Californië heeft bestaan en waarover ik tijdens mijn presentatie vertelde: het artikel “A Guide for raising your child” van May Bell Nyman, die zelf 10 jaar op die school werkte, vind je hier en een artikel van mij dat ik over deze school schreef voor Educare is hier.
Linkedin-groep “De Hele Olifant in de flow…”
Van veel mensen heb ik gehoord dat ze na deze themadag zeer geïnspireerd naar huis zijn gegaan. Een van de deelnemers, Rita Meuwese, heeft zelfs het initiatief genomen om een linkedin-groep te starten met de naam: De Hele Olifant in de flow… Dit schrijft ze er over:  “Ik heb op linkedin een groep De Hele Olifant in de flow gestart, kijken of we de prachtige flow nog verder kunnen brengen. Betekent wel dat – als je er iets mee wilt op dat kanaal  - je ook lid van Linkedin moet worden. Zegt het voort! En ik ben benieuwd wat er gebeurt.” Haar idee is om zo het netwerk te vergroten door hier mooie initiatieven te vermelden, zodat mensen elkaar makkelijker gaan vinden. Dus mede daarom vermeld ik haar initiatief ook hier in mijn nieuwsbrief.
In Holten vertel ik mijn verhaal nog een keer  
En voor wie mijn presentatie ‘Universele wetten & Leren en Onderwijs’ op 1 oktober heeft gemist of het nog een keer wil horen, op 10 februari 2012 zal ik het opnieuw vertellen in Holten. Zie voor de nadere details de agenda hieronder.

De Engelse Olifant
Terwijl er intussen al meer dan 9000 exemplaren van ‘De Nederlandse Olifant’ zijn verkocht, wordt er hard gewerkt aan ‘De Engelse Olifant’. Ik heb de afgelopen tijd verschillende proefversies van de Engelse uitgever ontvangen samen met steeds wat vragen om naar te kijken. Bij de laatste versie zag ik dat behalve de tekst nu ook bijna alle kopjes, tabellen en illustraties er goed inzitten. Nu de pagina’s definitief zijn, werd mij gevraagd om de index te maken. Dat was een zeer uitgebreide en tijdrovende klus, maar is nu ook klaar en opgestuurd. Het betekent dat de binnenkant van het boek nu vrijwel klaar is en dat daarna de cover wordt gemaakt. En als dat klaar is begint het drukproces en hoor ik wat de streefdatum is voor de publicatie. Tot die tijd ga ik er vanuit dat het januari 2012 zal zijn. The Whole Elephant Revealed zal worden uitgegeven bij Axis Mundi Books, een onderdeel van John Hunt Publishing Ltd, en dit is het ISBN: 978 1 78099 042 2


Egypte en de universele wetten
En het laatste nieuws is dat ik heel binnenkort naar Egypte ga. Ook in Egypte blijken er hedendaagse ‘wisdom keepers’ te zijn, die nu hun duizenden jaren mondeling doorgegeven kennis met andere belangstellenden beginnen te delen. Zij bevestigen dat ook in dit land, meer dan 5000 jaar geleden, duizenden jaren lang een Samenleving in Balans heeft bestaan. Deze matriarchale samenleving van de Khemiten was een hoog ontwikkelde cultuur in harmonie met de natuurlijke omgeving, waarbinnen vrouwen een belangrijke rol hadden. Binnen deze cultuur kende men o.a. de ‘wetten van Ma’at’. Ma’at wordt ook omschreven als het aspect van ‘waarheid, balans, harmonie, wetmatigheid, kosmische ordening, juistheid en wederkerigheid’.
Ook The Kybalion, de Hermetische tekst die ik heb gebruikt als basis voor De Hele Olifant in Beeld zou oorspronkelijk uit Egypte komen, want de Hermetische principes worden toegeschreven aan Hermes Trismegistus, de Griekse naam voor Thoth, de (mannelijke) scribe en consort van de vrouwelijke scribe, Seshat.
In dat zelfde land kwam duizenden jaren later Mozes ook met de universele wetten van de berg Horeb naar beneden. Echter hij ontdekte dat de mensen beneden aan de berg ‘rond het gouden kalf dansten’ en daarom niet in de universele wetten geïnteresseerd waren. Nadat hij een tweede keer naar boven was gegaan, kwam hij naar beneden met een versimpelde versie in de vorm van de welbekende 10 geboden. Nu, opnieuw een aantal duizenden jaren later, in deze tijd van grote en ingrijpende veranderingen wereldwijd, lijkt de tijd aangebroken om opnieuw ‘met de universele wetten van de berg Horeb naar beneden te komen’. Meer over mijn reis naar Egypte in de volgende nieuwsbrief.

De agenda voor 2011 en 2012
En dan is hieronder weer de agenda. Over de eerder aangekondigde dagen op Duinlust in 2012 zijn we op dit moment opnieuw in gesprek. Daarom staan ze nu niet op de agenda. Zodra er meer definitieve duidelijkheid is over deze dagen zal dat op de agenda op mijn website verschijnen en natuurlijk in deze nieuwsbrief. (Zie voor de meest actuele agenda, de agenda op mijn website:

 

Woensdag 26 oktober 2011, België
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van het bedrijf Evenwicht (organisatieontwikkeling, coaching, loopbaanbegeleiding, teambegeleiding, ontwikkelingsprojecten) in België om vervolgens samen met hen te kijken hoe de universele wetten als grondplan, als basis, voor het werk bij Evenwicht gebruikt kunnen worden.


Zaterdag 29 oktober 2011, in Wageningen

Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' tijdens de Geluksdag 2011 georganiseerd door de Stichting Happiness4all in Wageningen.


Programma:

Geluksdag 11.00 uur - 17.00 uur
13.45 - 15.00 uur presentatie Marja de Vries - 'De Hele Olifant in Beeld'

Plaats:

Hof van Wageningen, Lawickse Allee 9, Wageningen

Kosten:

€4,- entree voor de Geluksdag, plus een (geringe) vergoeding voor de lezing

Aanmelden:

voor de lezing ter plekke aanmelden

Meer informatie:

persbericht
zie ook www.happiness4all.nl/geluksdag2011.htm


Dinsdag 1 en woensdag 2 november 2011 i
n Chateaux Frandeux, de Ardennen, België
Presentatie 'Universele wetten in de praktijk' tijdens een tweedaagse van het traject
"Touching the Community Soul" voor beslissers, beïnvloeders en/of uitvoeders op het gebied van organisatieontwikkeling, georganiseerd door Erik Mandersloot als onderdeel van het Strategy Center, Nyenrode Business Universiteit. Zie voor meer info

 

Donderdag 24 november 2011, in Deurne
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' georganiseerd door Mens Sana, Centrum voor Integrale Geneeskunst

Programma:

20.00 uur presentatie - 'De Hele Olifant in Beeld'

Plaats:

Scholengemeenschap Het Peellandcollege,
Vloeieindsedreef 5, (ingang Beukenstraat), in Deurne

Kosten:

€10,- entree

Aanmelden:

e-mail: info@menssana.nu
tel: 0493-319000

Meer informatie:

Mens Sana, Centrum voor Integrale Geneeskunst,
e-mail: info@menssana.nu
tel: 0493-319000
2012

Vrijdag 10 februari 2012, in Holten
Presentatie 'De Hele Olifant & Leren en Onderwijs'

Programma:

Aanvang 20.00 uur.
Tussen 22.00 en 22.30 is de lezing afgelopen.

Plaats:

Het Kulturhus, Achmea Theaterzaal, Smidsbelt 6, 7541 BL Holten.
Het Kulturhus vindt u op 400 meter lopen van het station. Er is voldoende
parkeergelegenheid.

Kosten:

€10,- (inclusief koffie of thee)

Aanmelden:

Aanmelden verplicht per e-mail: info@holten-bezieling.nl
of anders telefonisch: 0548-363123
Bij opgave via e-mail of antwoordapparaat vermelden:
naam, telefoonnummer, aantal plaatsen.
U krijgt geen bevestiging. Max. 200 personen. Vol is vol.

Meer informatie:

op flyer voorkant en achterkantZaterdag 17 maart 2012, in Almelo
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van de Orde van de Vrije Weefsters "Vinculum Verum", een vrouwengilde van de Vrij Metselarij.


Woensdag 21 maart 2012, in Enschede

Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van stichting De Sinc.


... april, 2012, in Naarden
Presentatie 'De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans' op uitnodiging van het Nederlands
Netwerk Esoteric Healing (NNEH)Tot zover het nieuws rond “De Hele Olifant in Beeld” en mijn werk.
Lieve groetjes,

Marja de Vries