De Hele Olifant - nieuwsbrief - september 2009

Leren en onderwijs gebaseerd op inzicht in de universele wetmatigheden is meer in lijn met de hedendaagse kinderen, komt meer overeen met wie we in essentie zijn en is meer in harmonie met het grotere geheel.

Lieve mensen,

Hier is weer het vervolg over de laatste ontwikkelingen rond 'De Hele Olifant in Beeld' en  mijn inspanningen rond de transformatie van leren en onderwijs.

De derde druk van De Hele Olifant in Beeld!
Allereerst is er het verheugende nieuws dat de verkoop van het boek ‘De Hele Olifant in Beeld’ onverminderd doorgaat. Terwijl in juni 2007 de eerste druk verscheen en in mei 2008 de tweede druk, is nu in augustus 2009 de derde druk inmiddels verschenen. Nog steeds laten mensen mij weten dat ze via-via horen vertellen over mijn boek als een boek dat echt de moeite waard is, dat ze het vervolgens lezen en dan zo enthousiast zijn dat ze het zelf ook weer aan andere mensen vertellen en aanbevelen. Bij de reacties van lezers en lezeressen op mijn website staan weer een paar nieuwe enthousiaste berichten.

Het herkennen van je eigen waarheid

Verschillende mensen die het verhaal achter het ontstaan van het boek ‘De Hele Olifant in Beeld’ op mijn website hebben gelezen, hebben mij gevraagd wie die channeling voor mij deed, omdat zij ook het verlangen hebben om in contact te komen met hun zielenwens, maar zich tegelijkertijd realiseren dat niet iedere channeling van even goede kwaliteit is. Inmiddels heb ik onderaan dat verhaal mijn antwoord aan die mensen geplaatst:
Over mijn eigen ervaring kan ik dit zeggen: achteraf kan ik zien, dat ook niet alle aspecten van deze channeling van hoge kwaliteit waren. Maar waarom het zo belangrijk voor mij was, was omdat ik op dat moment in staat was om te ervaren, dat in ieder geval een deel er van - tot mijn eigen verrassing - geheel resoneerde met mijn eigen innerlijk weten. In andere woorden, het is eigenlijk de vraag wat hier belangrijker is: de kwaliteit van de channeling of het vermogen om je eigen waarheid werkelijk te herkennen. Want als een channeling hoge kwaliteit heeft, maar je herkent je eigen waarheid niet, kan je het slechts 'aannemen' of 'geloven' - of niet - zonder echt te kunnen nagaan of je daarmee trouw bent aan jezelf. Wanneer je daarentegen (aspecten van) je eigen waarheid kan herkennen in een channeling van lagere kwaliteit, kan je daar zeker je voordeel mee doen door trouw te zijn aan jezelf. En waarschijnlijk komt precies de juiste situatie op het juiste moment... Kortom, de kunst lijkt te zijn om je te focussen op je diepste wens - dan vervolgens zo bewust mogelijk te zijn van wat er in je leven gebeurt en het vertrouwen te hebben dat je op het juiste moment je eigen waarheid zal herkennen.
De vorderingen aan het tweede boek
Ik ben deze zomer weer een paar stappen verder gekomen met het tweede boek en ik krijg het beeld nu steeds helderder in zicht. Een van de kernpunten die zich uit kristalliseert is dat wanneer we willen, dat vormen van leren en onderwijs bijdragen aan persoonlijk en wereldwijde harmonie, dan is juist zoiets als trouw kunnen zijn aan jezelf en in staat zijn om je eigen waarheid te herkennen daarbij van essentieel belang.
In mijn vorige nieuwsbrief vertelde ik al iets over ‘Samenlevingen in Balans’ – de samenlevingen waarvoor geldt dat de cultuur in overeenstemming is met de werking van de universele wetmatigheden - en ‘Samenlevingen uit Balans’, zoals onze westerse cultuur, waarbij de meeste aspecten van de cultuur niet in overeenstemming zijn met de werking van de universele wetmatigheden. (voor wie die nieuwsbrief heeft gemist: nieuwsbrief juni 2009). Ik schreef daarin ook iets over de belangrijke positie die leren en onderwijs daarbij inneemt, omdat de manier waarop we leren en onderwijs vormgeven mede bepaalt (naast het bestaande wereldbeeld en de daarop gebaseerde culturele waarden) welke vorm van samenleving - een ‘Samenleving uit Balans’ of een ‘Samenleving in Balans’ – we creëren, in standhouden en versterken.  
Rangschikken of verbinden
Voor iedereen die hierin geïnteresseerd is, kan ik de boeken van Riane Eisler aanraden (zie boekenlijst). Zij spreekt niet over ‘Samenlevingen in Balans’ en ‘Samenlevingen uit Balans’, zoals ik, maar over respectievelijk partnerschapsamenlevingen en dominatorsamenlevingen. Ze legt uit dat het essentiële verschil tussen beide samenlevingen is dat in dominatorsamenlevingen (en dus in ‘Samenlevingen uit Balans’) rangschikken het belangrijkste organiserende principe is, terwijl in partnerschapsamenlevingen (en dus in ‘Samenlevingen in Balans’) verbinden het belangrijkste organiserende principe is. Wat dat voor leren en onderwijs betekent is, dat we in onze westerse ‘Samenlevingen uit Balans’ gewend zijn om ook bronnen van kennis, inzicht en weten te rangschikken naar superioriteit en inferioriteit. Externe bronnen van kennis, inzicht en weten, gekoppeld aan externe autoriteiten en deskundigen worden daarbij belangrijker geacht dan interne bronnen van kennis, inzicht en weten. Dat wil zeggen dat alles wat we weten op basis van onze eigen ervaringen en in contact met ons innerlijk vermogen om onze eigen waarheid te herkennen als inferieur wordt beschouwd aan die externe waarheid. In andere woorden, het betekent dat ons geleerd wordt meer waarde te hechten aan dat wat externe autoriteiten ons vertellen dan aan wat onze innerlijke autoriteit ons vertelt dat waar is.  Het risico daarvan is, dat door de dominante positie van externe waarheid ons innerlijke vermogen om waarheid te herkennen steeds zwakker wordt en tenslotte geheel buiten beeld kan raken.
Vormen van leren die bijdragen aan persoonlijke en wereldwijde harmonie
In ‘Samenleving in Balans’ daarentegen, waar niet rangschikken maar verbinden het belangrijkste organiserende principe is, wordt grote waarde gehecht aan alle vormen van relaties en daarom ook aan de relatie die ieder individu heeft met zijn  of haar eigen essentie, innerlijk weten en innerlijke autoriteit. Binnen deze samenlevingen is men bovendien bewust van het risico dat er bestaat wanneer er van leerlingen verlangd wordt om informatie op gezag voor waar aan te nemen. Precies om die reden wordt er binnen ‘Samenleving in Balans’ juist niet naar gestreefd om informatie, kennis en inzichten als waarheid over te dragen, maar wordt er in plaats daarvan expliciet naar gestreefd om leerlingen in de allereerste plaats te leren hoe ze zelf kunnen leren. Dat is ook de reden waarom er in sommige culturen niet eens woord bestaat voor lesgeven (teaching), maar in plaats daarvan wel een woord dat zo iets betekent als ‘leren mogelijk maken’ (‘enabling of learning’). In dit geval leren leerlingen niet alleen de kunst om zelfstandig te leren en dus ook om levenslang zelf te leren, maar wordt er ook expliciet naar gestreefd om – in lijn met de Wet van Dynamische Balans - het contact met ons inherente vermogen om waarheid te herkennen te behouden en te versterken.
Het beeld dat voor mij steeds duidelijker wordt is dat persoonlijk en wereldwijde harmonie niet zal ontstaan op basis van gehoorzaamheid aan externe autoriteiten, regels en wetten. In plaats daarvan is juist het contact met onze innerlijke autoriteit onmisbaar om op basis van onze innerlijke waarden en dat wat innerlijk ‘juist’ voelt, trouw te kunnen zijn aan onszelf. Dat maakt het mogelijk dat we kunnen weten wat bijdraagt aan onze persoonlijke harmonie en hoe ieder van ons op zijn of haar unieke wijze bij kan dragen aan wereldwijde harmonie.
Waar ik de komende tijd mijn aandacht nog verder aan ga wijden is de rol die – bewust of onbewust – angst bij beide vormen van leren speelt. Daarover mogelijk meer in de volgende nieuwsbrief.

Agenda
En dan is hier weer de agenda van de presentaties over 'De Hele Olifant in Beeld' die ik dit najaar zal geven.

Donderdag 10 september 2009, lezing 'De Hele Olifant in Beeld', in Veldhoven, bijeenkomst georganiseerd door de Oecumenische werkgroep "Er is meer..."

Tijd:

zaal open 19.15 uur, aanvang 20.00 - 22.15 uur

Plaats:

Immanuelkerk, Teullandstraat 3, 5503 VV Veldhoven

Kosten:

8 euro inclusief koffie en thee

Aanmelden:

niet nodig

Meer informatie:

zie ook www.immanuelkerkveldhoven.nl en dan op deze site klikken op de link naar 'Er is meer...'

 

Donderdag 24 september 2009, lezing 'De Hele Olifant in Beeld', in Vleuten, als onderdeel van het kleinschalige evenement (maximaal 26 personen) 'Eten met Inhoud', een maaltijd met een verhaal, georganiseerd door Jacintha Batenburg

Tijd:

Aanvang  tussen 18.30 en 19.00 uur met een drankje. 
Om 19.00 gaan we aan tafel voor het voorgerecht.
Na het voorgerecht gaat het gezelschap naar een andere ruimte waar de lezing zal plaatsvinden. 
Voor het hoofdgerecht komen we weer terug en heeft iedereen gelegenheid aan elke willekeurige tafel aan te schuiven, waar ook de spreekster zal meeëten en bij u aan tafel kan belanden. 
Het eten wordt verzorgd door een cateringbedrijf.

Plaats:

In de oorspronkelijke kelders van het kasteel 'de Hamtoren', Hamlaan 3, Vleuten

Kosten:

€ 50,- per persoon, inclusief maaltijd, drank en lezing. 

Aanmelden:

via www.jacinthabatenburg.nl  op pagina evenementen, en daar inschrijven via het contactformulier

Meer informatie:

zie www.jacinthabatenburg.nl

 

Donderdag 8 oktober 2009, lezing 'De Hele Olifant in Beeld', in Bennekom, bijeenkomst georganiseerd door de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NBP

Tijd:

20.00 - 22.00 uur

Plaats:

Ontmoetingskerk, Emmalaan 1, Bennekom

Kosten:

leden NPB 6 euro, niet leden 8 euro incl. koffie/thee

Aanmelden:

niet nodig

Meer informatie:

zie ook www.npbbennekom.nl

 

Zondag 1 november 2009,
"De Hele Olifant in Beeld en Praktijk" dwz.
in relatie tot ECOtherapie
Lezing en workshop, in samenwerking o.a. met Hans Andeweg
in het Horsterwold bij Zeewolde,
Een ECOtherapie ontmoetingsdag georganiseerd door de Stichting voor ECOtherapie.

Tijd:

10.00 - 16.30 uur
vanaf 9.30 uur ben je welkom
zie voor het programma de aankondiging

Plaats:

De Zevenhorst, Groenwoudseweg 7, Zeewolde

Kosten:

€79,- incl koffie/thee/lunch; Donateurs van de stichting betalen €69,-

Aanmelden:

Iedereen is welkom, aanmelden via opgavestrookje onderaan de aankondiging

Meer informatie:

over de dag, het programma en opgave, zie de aankondiging
over ECOtherapie en de opleiding tot ECOtherapeut: www.ecotherapie.org
over de Stichting voor ECOtherapie: www.stichtingvoorecotherapie.nl

 

Woensdag 4 november 2009, lezing 'De Hele Olifant in Beeld', in Vlaanderen, België, als onderdeel van de Inspiratiedagen op 4, 5 en 6 november 2009 met het thema:
"Sterven: einde of overgang? Over vergankelijkheid, onthechting en liefde voor het leven"
georganiseerd door La Verna, een beweging voor bewustzijn, inspiratie & verbondenheid

Programma

woensdag 4 november
ontvangst vanaf 9.00 uur
Marja de Vries - 9.30 - 12.30 uur - De Hele Olifant in Beeld
Lama Thubten Wangmo - 14.30 - 17.30 uur - Overlijden, een weg naar een nieuw begin
Hilke Veris -20.00 - 22.00 uur - Gekuste uit de dood
donderdag 5 november
Marc Cosyns - 9.30 - 12.30 uur - Herinner je (je) mijn sterven: vraag- en uitroepteken
Benoît Standaert ber -14.30 - 17.30 uur - Wat na de dood?
Muzikale avond met Ark - 20.00 - 22.00 uur
vrijdag 6 november
Marinus van den Berg - 9.30 - 12.30 uur - Sterven is altijd een kruispunt

Plaats:

Centrum "Groenhove", Bosdreef 5, 8820 Torhout, België

Kosten:

De lezing 'De Hele Olifant in Beeld' is een onderdeel van het driedaagse programma, maar er kan in principe ook alleen op de lezing ingetekend worden.
€ 195 voor de driedaagse, met volledig pension, vanaf dinsdagavond
€ 170 voor de driedaagse, met volledig pension, vanaf woensdagmorgen
€ 150 voor de driedaagse, met middag- en avondmaal, zonder overnachting en ontbijt
€ 65 voor de volledige woensdag of donderdag, met middag- en avondmaal
€ 27 voor de vrijdag, met middagmaal
€ 15 per afzonderlijke activiteit
€ 25 voor een overnachting met ontbijt
€ 12 voor een middagmaal
€ 8 voor een avondmaal

Aanmelden:

via een inschrijfformulier, meer info hierover en voor andere praktische info: het secretariaat van La Verna, zie www.laverna.be

Meer informatie:

zie voor de nadere details over het programma: de brochure
voor bijkomende inhoudelijke info: Kristin Vanschoubroek, laverna@telenet.be

 

Dat was het nieuws voor deze keer.

 

Lieve groetjes, Marja de Vries