De spirit van de vallei

Angst, Liefde en het Spiegelprincipe

door Marja de Vries © 1998, Marja de Vries, (hieronder de enigszins ingekorte versie van de tekst zoals gepubliceerd in Samen, de natuur als familie, samengesteld door Irene van Lippe-Biesterfeld, Uitgeverij De Fontein bv, Baarn, 1998, p. 164-165).

Een persoonlijke ervaring die ik had in 1994 in Montana, USA, toen ik voor de tweede keer naar Brooke Medicine Eagle was gegaan.

In de zomer van 1994 nam ik deel aan een zomercursus van Brooke Medicine Eagle in Montana, USA. De cursus werd gegeven in een prachtige opgerepte vallei. Het thema van de cursus was onder andere communicatie met "nature spirits". Er werd benadrukt dat het allerbelangrijkste was om je intentie helder te krijgen over wat je wilde leren en waar je je aandacht op wilde richten. Wat je wezenlijk bezighield. Mijn intentie voor deze cursus was Liefde: ik wilde meer begrijpen en leren over onvoorwaardelijke en zuivere liefde, omdat ik me gerealiseerd had dat, als ik wilde leven in harmonie en evenwicht met zowel de mensen als met de natuur om me heen, dat alleen kan op basis van liefde. Ik betrapte mezelf tijdens mijn eerste wandeling door de schitterende vallei echter op zaken als nieuwsgierigheid, sensatiezucht, hebberigheid (ik wilde die ervaring hebben!), ongeduld, ja zelfs sentimentaliteit, terwijl ik in mezelf juist zocht naar onbevooroordeeldheid, respect en openheid, dienstbaarheid en onvoorwaardelijke liefde. Die middag overheerste het voor mij toch wel schokkende inzicht in mijn beperktheid op dit gebied.

Een aantal dagen later, tijdens mijn tweede vision quest had ik een indrukwekkende ervaring. Ik was in slaapgevallen en ontwaakte met een heel gelukkig gevoel uit een droom. Van de droom kon ik me geen enkel detail herinneren, maar de boodschap was absoluut duidelijk: de droom liet me weten dat het tijd was om opnieuw contact op te nemen met mensen, waar ik al enige jaren bewust geen contact meer mee had. En tot nog toe voelde het niet goed om ze weer te zien. Het gevoel waarmee nu ik uit deze droom wakker was geworden, liet geen twijfel bestaan: nu was het tijd om dit contact weer op te nemen. De vraag die me vervolgens echter bezighield was: Hoezo? Wat maakt dat het nu wel weer een goed idee is? Ik dacht hierover een tijdlang na, maar kwam niet tot een nader inzicht. Tenslotte liet ik de vraag maar los en keek opnieuw uit over de vredige vallei. Ik zat tegen een boom aangeleund en het schoot me weer te binnen dat ons verteld was dat het mogelijk was om te communiceren met de spirit van de vallei. Spontaan besloot ik om dat eens te proberen, zonder dat ik daar een speciale bedoeling mee had.

Blacktail vallei 2
De vallei, Montana, USA, 1994

Zodra ik mijn aandacht richtte op deze mogelijk aanwezige spirit van de vallei, hoorde ik een heldere stem zeggen: 'Kom, ik zal je het beekje laten zien.' Ik zag niet wie dat zei, ik hoorde slechts deze uitnodiging en terwijl mijn lichaam onder de boom bleef zitten, ging ik zonder aarzeling met de stem mee naar het water. Daar bij het beekje ging de stem verder: 'De liefde van deze beek is er voor iedereen. De beek maakt geen onderscheid. Ze geeft haar water, haar verfrissing, haar reiniging, haar schoonheid aan iedereen. Dat betekent niet dat ze alles wat iedereen doet even aangenaam vindt, maar dat is iets anders. Haar liefde geeft ze aan iedereen.'
Daarna werd ik meegenomen naar een bloem. Het was een tere, kleine, stralend-witte composiet met een geel hartje. 'Kijk,' ging de stem verder, 'deze bloem staat te stralen met al haar schoonheid voor iedereen, net als de sterren. Ook zij maakt geen onderscheid, ze geeft haar schoonheid en liefde aan iedereen die voorbijkomt. Dat is liefde. Ook zij houdt niet van alles wat iedereen mogelijk doet, maar dat doet niets af aan haar liefde. Kijk naar de boom die je hebt uitgekozen om onder te zitten. Je hebt hem respectvol benaderd. Daar houdt de boom van. Maar als je dat niet gedaan had, dan had de boom nog steeds zijn liefde aan je gegeven. Alleen in het geval dat je niet de moeite had genomen om jezelf voor de boom open te stellen en respect te tonen, was je mogelijk niet in staat geweest om de liefde te voelen. Zo werkt dat.'
'En weet je waarom de beek, de bloem en de boom en iedereen en alles in de natuur hun liefde onvoorwaardelijk aan iedereen geven? Dat is omdat ze niet bang zijn. Als je geen angst kent in je hart, zul je in staat zijn om van iedereen en alles te houden. Als je merkt dat je niet in staat bent om van iemand of iets te houden, is dat vanwege angst. Angst blokkeert het gevoel van liefde. Er zijn twee verschillende soorten angst,' legde de stem uit. 'De eerste soort angst is de angst dat je jezelf niet kunt beschermen tegen deze persoon, dit wezen of ding. De tweede soort angst is de angst dat je iets in de andere persoon, wezen of ding zult zien wat iets binnen in je weerspiegelt wat je nog niet onder ogen wilt zien.'

Dat laatste zette me aan het denken en daarmee stopte het contact met deze stem, waarvan ik tot op heden nooit zeker heb geweten of dat nu de spirt van de vallei was geweest. Wat ik wel wist, was dat ik iets gehoord had dat geheel nieuw voor me was en dat ik dat verrassend helder uitgelegd had gekregen. Mijn gedachten gingen naar verschillende mensen die ik kende. Ik vroeg me af of mijn contact met hen overeenkwam met dat wat ik zo juist had gehoord. Ik realiseerde me dat ik intussen voldoende geleerd had om mezelf goed te beschermen, ook in het geval dat ik de mensen, waar ik al enige jaren bewust geen contact meer mee had, weer zou ontmoeten. Bovendien bedacht ik verder dat - in het geval ik iets in hun spiegel van mezelf zou herkennen - ik dat nu zou willen en kunnen verwelkomen als een mogelijkheid om meer over mezelf te leren. Kortom, de beide soorten angst waarover de stem het had gehad, leken niet meer van toepassing op dit contact. Zonder dat ik mijn vraag bewust aan de spirit van de vallei had gesteld, was die blijkbaar wel opgepikt en had ik dit prachtige antwoord gekregen. Zo werkt het dus! De stem had niet één keer gezegd dat angst verkeerd was en ik was niet veroordeeld vanwege mijn angst. Er was slechts uitgelegd hoe angst het gevoel van liefde kan blokkeren.

 

Lees hier meer over mijn ervaringen in 1995 bij Tom Brown, Jr. in New Jersey, USA: Spoorzoeken in de wereld van de force