De Hele Olifant - nieuwsbrief - aug 2011

 

Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het meer overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alles en iedereen.

Lieve mensen,


Hier is nu de zomer langzaam voorbij lijkt te zijn het laatste nieuws rond mijn boek De Hele Olifant in Beeld, mijn werk rond  ‘Samenlevingen in Balans’ – dwz. samenlevingen, waarbij inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van de cultuur zodat iedereen kan floreren in harmonie met al het andere - en ‘Leren en Onderwijs in Balans’.

The Whole Elephant Revealed
De vorderingen rond de publicatie van de Hele Olifantin het Engels, onder de titel The Whole Elephant Revealed verlopen voorspoedig. Het manuscript is inmiddels al bij de ‘copy editor’ geweest en afgelopen week kreeg ik het terug als laatste kans om eventueel nog wat laatste correcties aan te brengen. Dat betekent, dat als ik het manuscript hiervoor heb doorgelezen en weer heb teruggestuurd, het naar de ontwerper gaat. En dat betekent dat als alles verder volgens plan verloopt The Whole Elephant Revealed al rond de jaarwisseling zal verschijnen!
Ambassadeurs voor de Engelse Olifant
Het lijkt er op dat net als bij de publiciteit van het Nederlandse boek bij de publiciteit rond het Engelse boek mond op mond reclame een belangrijke rol zal gaan spelen. Tot mijn vreugde hebben ook nu de eerste internationale ‘ambassadeurs’ zich al spontaan gemeld.
India
Zo kreeg ik een tijdje geleden een mailtje van Richard Degenaar, een Nederlander die in India woont. Hij schreef dat hij heel enthousiast is over De Hele Olifant in Beeld en het boek gebruikt als basis voor al zijn projecten wereldwijd. Meer over zijn werk is te vinden op zijn website Global Opportunities, www.gofoundation.info. Hij heeft inmiddels veel mensen over mijn boek verteld en veel van hen hebben hem gevraagd wanneer het boek in het Engels zal verschijnen. Zijn plan is nu om wanneer de Engelse editie verschijnt een email naar al zijn contacten wereldwijd te sturen en dat zijn meer dan 4000 mensen in meer dan 100 landen om The Whole Elephant Revealed aan te bevelen!
Duitsland
Deze zomer kreeg ik ook een mailtje van iemand uit Duitsland. Zij heeft een tijd in Nederland gewoond en spreekt en leest goed Nederlands. Zij is zo enthousiast over mijn boek, dat ze besloten heeft om een presentatie over mijn boek te geven voor haar collega’s in Duitsland. Verder doet zij ook graag zoveel mogelijk om mijn boek in Duitsland onder de aandacht van meer mensen te brengen en ze heeft toegezegd uit te kijken naar mogelijkheden voor mij om in Duitsland presentaties te geven. En omdat mijn Duits niet goed genoeg is om in het Duits over mijn boek te vertellen heeft ze aangeboden om samen presentaties te geven, waarbij ik in het Nederlands vertel en zij simultaan zal vertalen. Dus ik ben benieuwd wat daar mogelijk uit voort zal komen.
Zweden en USA
Al eerder ontving ik een enthousiaste email van een Nederlander die in Zweden woont en uitkijkt naar de Engelse versie van de Hele Olifant, zodat zijn Zweedse vrienden en collega’s het ook kunnen lezen. Ook heb ik al email contact met een aantal mensen uit de USA die me hebben laten weten dat ze met ongeduld zitten te wachten op het moment dat mijn boek in het Engels verschijnt, zodat ze het zelf kunnen lezen en het ook aan anderen kunnen aanbevelen.
Meer internationale ambassadeurs en een Engelse nieuwsbrief
Meer internationale ambassadeurs, dwz. mensen die mijn boek hebben gelezen en daar zo enthousiast over zijn, dat ze het graag en spontaan aan hun internationale contacten willen aanbevelen, zijn natuurlijk zeer welkom. Ik heb intussen ook een email lijst voor mensen die in het Engels op  de hoogte gehouden willen worden over de publicatie van The Whole Elephant Revealed en de verdere ontwikkelingen rond mijn werk. Wil je ook op die email lijst, zodat je het door kunt sturen naar je Engelstalige connecties of heb je Engelstalige connecties die mogelijk op die email lijst willen, laat het me dan even weten.


Themadagen waarop een link met de Universele wetten wordt gelegd
Er lijkt een nieuwe ontwikkeling te zijn in de aard van uitnodigingen die ik krijg, waarbij mij expliciet gevraagd wordt om licht te werpen op de eventuele samenhang tussen een onderwerp of thema en de universele wetten, want als iets echt blijkt te werken is de kans groot dat dat komt omdat het in lijn is met de universele wetmatigheden.
Appreciative Inquiry
Zo was ik op 30 juni uitgenodigd door het Nederlandse AI (Appreciative Inquiry – waarderend onderzoeken) Netwerk, om tijdens het AI-dialoog-diner in Utrecht de link te leggen tussen de universele  wetten en Appreciative Inquiry. Op die bijeenkomst hield t ik eerst een algemeen verhaal over De Hele Olifant in Beeld, en Arno Vansichen en Griet Bouwen uit België vertelden aansluitend iets over Appreciative Inquiry. Vervolgens gaven zij de aanwezigen een opdracht  voor tijdens het diner en na het diner werd dat besproken.  Mij werd gevraagd om dat alles nauwkeurig te volgen om daarna met de aanwezigen te delen waar en hoe ik de universele wetten had herkend. Dit blijkt een mooie vorm te zijn voor het leggen van een link met de universele wetten. Arno Vansichen en Griet Bouwen, die mijn boek intussen ook hebben gelezen,  vroegen mij bovendien of ik misschien in oktober een hele dag naar België wil komen om ook daar deze link tussen Appreciative Inquiry en de universele wetten te leggen.
Ubuntu Circle
Een van de aanwezigen op het AI-dialoog-diner in Utrecht heeft me inmiddels uitgenodigd om op 9 september tijdens de eerste Ubuntu Circle (Ubuntu is een Afrikaans begrip, dat verwijst naar de kracht van de gemeenschap, zie www.ubuntucircle.nl) op een vergelijkbare manier de link te leggen tussen de universele  wetten en Ubuntu. Ook op deze dag (zie de agenda hieronder) zal ik eerst een algemene presentatie geven over De Hele Olifant in Beeld, dan zal er op verschillende manieren aandacht besteed worden aan Ubuntu. En ook nu is mij gevraagd om dat alles nauwkeurig te volgen om daarna de samenhang die ik waarneem tussen de universele wetten en Ubuntu aan het einde van de dag met de aanwezigen te delen.


Het schrijven aan het boek over Samenlevingen in Balans
Na mijn presentatie op 30 juni tijdens het AI-dialoog-diner in Utrecht heb ik het grootste gedeelte van de zomer kunnen gebruiken om ongestoord verder te schrijven aan het manuscript voor het boek over Samenlevingen in Balans (meer hierover is hier te lezen). Ik heb nu het hoofdstuk over ‘prioriteiten en keuzes’ bijna af. In dit hoofdstuk beschrijf ik wat de prioriteiten zijn van Samenlevingen in Balans en laat ik zien dat de prioriteiten van Samenlevingen uit Balans niet alleen anders zijn, maar tegengesteld en dus dat deze verschillende prioriteiten elkaar in feite uitsluiten. En natuurlijk beschrijf ik ook dat in Samenlevingen in Balans, waar de natuurlijke staat van balans de normale staat van zijn is, mensen niet alleen andere keuzes maken maar vooral in staat zijn om veel bewuster te kiezen, dan mensen in Samenlevingen uit Balans. In Samenlevingen uit Balans, waar  de staat van permanente onbalans de normale staat van zijn is, is ons bewustzijn veel beperkter met als gevolg dat we niet alleen bewuste maar vooral ook veel onbewuste keuzes maken. En in het geval dat angst domineert, hebben we soms zelfs het idee dat we helemaal geen vrije wil hebben, maar dat in plaats daarvan alles ons overkomt… Als dit hoofdstuk af is, kan ik eindelijk beginnen aan het hoofdstuk over zelforganisatie. Kortom, er zit schot in en het manuscript vordert, maar ik ben er nog niet. Via deze nieuwsbrief houd ik jullie op de hoogte van de verdere vorderingen.


Themadag “Universele wetten & Leren en Onderwijs” op Duinlust in Overveen
Dit najaar is er de tweede themadag ‘Universele wetten in de praktijk’ op het landgoed Duinlust in Overveen op 1 oktober rond het thema ‘Universele wetten & Leren en Onderwijs”. Er zijn al heel wat aanmeldingen voor deze dag en natuurlijk verwachten we de komende tijd, als iedereen weer terug is van vakantie nog meer aanmeldingen. Tijdens deze dag zal ik een presentatie houden over  mijn visie en de grote lijnen wat betreft de universele wetten en leren en onderwijs en ‘s middags zijn er in ieder geval 3 verschillende workshops van mensen uit de praktijk. Mogelijk is er ook nog een vierde workshop, maar hierover ben ik nog in bespreking. Waarschijnlijk is hier meer over bekend in de tweede week van september en dan zal ik die informatie toevoegen op de agendapagina van mijn website en op de pagina waar meer informatie over de workshops staat hier:
Meer informatie over de hele dag is hier te lezen en in de flyer.
Mocht je ook willen komen, dan kun je je opgeven via universelewetten@duinlust.com
Algemene dagen en themadagen in 2012 op Duinlust
Het plan is om in 2012 op Duinlust twee algemene dagen over universele wetten en twee themadagen rond de universele wetten te organiseren. Tijdens de algemene dagen zal er voor mij veel meer tijd zijn om uitgebreid in te gaan op de universele wetten en wat we er mee kunnen. Deze algemene dagen zijn bedoeld als kennismaking met de universele wetten voor mensen die mijn boek nog niet kennen en ook voor mensen die graag meer aandacht willen besteden aan de universele wetten in het algemeen. Meer informatie over het programma van de algemene dagen volgt nog.
Daarnaast zijn de themadagen vooral bedoeld voor mensen die het boek De Hele Olifant in Beeld al hebben gelezen en de link naar de toepassing in de praktijk willen maken. De data zijn zo gekozen dat het steeds mogelijk is om voor een themadag eerst een algemene dag bij te wonen.
Donderdag 15 maart 2012
Algemene dag over universele wetten op Landgoed Duinlust in Overveen.
Vrijdag 13 april 2012 op Duinlust in Overveen
De derde themadag"De Universele Wetten in de praktijk" zal zijn rond het thema “Universele wetten & gezondheid”.
Donderdag 20 september 2012, in Overveen
Algemene dag over universele wetten op Landgoed Duinlust in Overveen.
Vrijdag 5 oktober 2012 op Duinlust in Overveen
En de vierde themadag"De Universele Wetten in de praktijk" zal zijn rond het thema “Universele wetten, het vrouwelijk aspect en innerlijk leiderschap”.


De agenda voor 2011
En dan weer de agenda hieronder. (Zie voor de meest actuele agenda, de agenda op mijn website.

 

Vrijdag 9 september 2011, in Elspeet
Presentatie 'De Hele Olifant & Ubuntu' tijdens de eerste Ubuntu Circle, de kracht van de
gemeenschap
op Mennorode in Elspeet.


Programma:

start 9.00 uur - einde 18.00 uur
9.30 - 10.30 uur presentatie Marja de Vries - 'De Hele Olifant & Ubuntu'
zie voor het hele programma www.ubuntucircle.nl/?page_id=35
Gedurende het verdere programma zal Marja opletten wat zij nog meer waarneemt aan samenhang tussen de universele wetten en Ubuntu en aan het einde van de dag zal zij ook deze inzichten met de aanwezigen delen.
18.00 - 20.00 uur diner

Plaats:

Mennorode conferentiecentrum, Apeldoornseweg 185, 8075 RJ Elspeet
tel: 0577-498 111

Kosten:

€ 70,00 (of € 95,00 voor degenen die aan het einde van de dag blijven eten).

Aanmelden:

via het inschrijfformulier op www.ubuntucircle.nl/?page_id=22

Meer informatie:

zie www.ubuntucircle.nl
en www.mennorode.nl


Zaterdag 1 oktober 2011, in Overveen

Tweede themadag"De Universele Wetten in de praktijk"
Het thema van deze tweede dag is:"UNIVERSELE WETTEN & LEREN EN ONDERWIJS" en wordt georganiseerd door Marja de Vries en Erik Mandersloot op landgoed Duinlust
Doel: uitwisselen van ervaringen met het toepassen van en werken op basis van de universele wetten.


Programma:

10.00 uur ontvangst, koffie, thee
10.30 uur welkom
10.45 - 12.00 uur presentatie Marja de Vries - de visie en grote lijnen toegespitst op het thema "Universele wetten en Leren en Onderwijs" (zie onder andere het artikel 'Leren en onderwijs op weg naar floreren')
12.00 - 12.30 uur introductie uitgenodigde gasten met praktijkervaring en evt. voorstellen andere aanwezigen met praktijkervaring
12.30 - 14.00 uur lunchpauze
14.00 - 15.30 uur parallelle workshops door o.a.
Anita Brouwers van 'Inspiratie voor kinderen' - zij werkt met basisschool kinderen met de universele wetten: "Zij weten het!"
Mirjam Spitholt is werkzaam op de Saxion Hogeschool in Enschede waar ze o.a. in het kader van creative problem solving met studenten met universele wetten werkt. Zie ook haar website Gelukskunde
Ton Langelaan van het Happy Life Centre - hij werkt met leerkrachten en leerlingen en het ervaren van de Wet van Aandacht: 'Wat Je Aandacht Geeft Wordt Groter'
Meer informatie over de workshops
15.30 - 15.45 uur pauze
15.45 - 16.35 uur plenaire reflectie op de dag en hoe verder
16.30 - 16.50 uur verhaal
16.50 - 17.30 uur borrel
17.30 diner voor diegenen die zich daarvoor hebben aangemeld

Erik Mandersloot draagt samen met Ingrid van Rossum en hun team zorg voor de algehele organisatie van de dag.

Plaats:

Landgoed Duinlust, Duinlustweg 16, Overveen

Kosten:

€ 135,00 inclusief BTW, koffie & thee, lunch, koffie & thee, borrel, exclusief diner.
Optioneel: diner € 30,00 per persoon, incl. BTW.

Aanmelden:

via universelewetten@duinlust.com

Meer informatie:

zie de flyer
of klik hier


Zaterdag 29 oktober 2011, in Wageningen

Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' tijdens de Geluksdag 2011 georganiseerd door de Stichting Happiness4all in Wageningen.


Programma:

Geluksdag 11.00 uur - 17.00 uur
13.45 - 15.00 uur presentatie Marja de Vries - 'De Hele Olifant in Beeld'

Plaats:

Hof van Wageningen, Lawickse Allee 9, Wageningen

Kosten:

€4,- entree voor de Geluksdag, plus een (geringe) vergoeding voor de lezing

Aanmelden:

voor de lezing ter plekke aanmelden

Meer informatie:

persbericht
zie ook www.happiness4all.nl/geluksdag2011.htm


Dinsdag 1 en woensdag 2 november 2011 i
n Chateaux Frandeux, de Ardennen, België
Presentatie 'Universele wetten in de praktijk' tijdens een tweedaagse van het traject
"Touching the Community Soul" voor beslissers, beïnvloeders en/of uitvoeders op het gebied van organisatieontwikkeling, georganiseerd door Erik Mandersloot als onderdeel van het Strategy Center, Nyenrode Business Universiteit. Zie voor meer info


2012

Vrijdag 10 februari 2012, in Holten
Presentatie 'De Hele Olifant & Leren en Onderwijs'
Meer info volgt nog

Donderdag 15 maart 2012, in Overveen

Presentatie 'De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans' in twee delen tijdens een algemene dag over universele wetten op Landgoed Duinlust in Overveen.

Vrijdag 30 maart 2012, in Naarden
Presentatie 'De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans' op uitnodiging van het Nederlands
Netwerk Esoteric Healing (NNEH)

Vrijdag 13 april 2012, in Overveen

Derde themadag"De Universele Wetten in de praktijk"
Het thema van deze derde dag is: "Universele wetten & gezondheid". De dag wordt georganiseerd door Marja de Vries en Erik Mandersloot op landgoed Duinlust
Doel: uitwisselen van ervaringen met het toepassen van en werken op basis van de universele wetten.


Programma:

10.00 uur ontvangst, koffie, thee
10.30 uur welkom
Nadere details over het programma volgen nog
16.50 - 17.30 uur borrel
17.30 diner voor diegenen die zich daarvoor hebben aangemeld

Plaats:

Landgoed Duinlust, Duinlustweg 16, Overveen

Kosten:

meer info volgt nog

Aanmelden:

via universelewetten@duinlust.com

Meer informatie:

meer info volgt nog


Donderdag 20 september 2012, in Overveen

Presentatie 'De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans' in twee delen tijdens een algemene dag over universele wetten op Landgoed Duinlust in Overveen.
Meer informatie volgt nog.

Vrijdag 5 oktober 2012, in Overveen

Vierde themadag"De Universele Wetten in de praktijk"
Het thema van deze vierde dag is: "Universele wetten & het vrouwelijk aspect en innerlijk leiderschap".
De dag wordt georganiseerd door Marja de Vries en Erik Mandersloot op landgoed Duinlust
Doel: uitwisselen van ervaringen met het toepassen van en werken op basis van de universele wetten.


Programma:

10.00 uur ontvangst, koffie, thee
10.30 uur welkom
Nadere details over het programma volgen nog
16.50 - 17.30 uur borrel
17.30 diner voor diegenen die zich daarvoor hebben aangemeld

Plaats:

Landgoed Duinlust, Duinlustweg 16, Overveen

Kosten:

meer info volgt nog

Aanmelden:

via universelewetten@duinlust.com

Meer informatie:

meer info volgt nogTot zover het nieuws rond “De Hele Olifant in Beeld” en mijn werk.
Lieve groetjes,

Marja de Vries