De Hele Olifant - nieuwsbrief - augustus 2017

 

Als ons leven in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alle mensen en de Natuur.
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.


Lieve mensen,
Hier is de nieuwe nieuwsbrief met zoals altijd de laatste ontwikkelingen rond mijn twee boeken De Hele Olifant in Beeld en Samenlevingen in Balans, de vorderingen van het werk aan mijn volgende boek(en), mijn streven bij te dragen aan meer bekendheid rond de universele wetmatigheden en mijn intentie om bij te dragen aan de transformatie van leren en onderwijs, zodat het overeenkomt met wie we in essentie zijn. En dit alles op zo’n manier dat het bijdraagt aan het welzijn van alle mensen en de Natuur wereldwijd, niet alleen op de korte termijn, maar vooral ook op de lange termijn en dus ook voor de komende zeven generaties.

 

De Universele Verklaring voor de Rechten van Moeder Aarde
Nadat ik voldaan terug was gekomen van het Glastonbury Symposium, waar ik voor een volle en zeer geïnteresseerde zaal mijn presentatie over ‘The Whole Elephant Revealed’ had gehouden – alles werd daar ook gefilmd zodat mijn Engelse presentatie ook te bestellen is als DVD en t.z.t. ook op de website van het Glastonbury Symposium te zien is – kan ik tot mijn vreugde melden, dat ik deze zomer zeer interessante ontwikkelingen op het spoor ben gekomen. Ik verheug me om daarover het een en ander in deze nieuwsbrief te delen. Mijn pogingen om bij te dragen aan de transformatie van ‘Samenlevingen uit Balans’ naar ‘Samenlevingen in Balans’ zijn tot nu toe het schrijven van mijn twee boeken en alle studie en voorbereidingen voor mijn derde boek geweest.
De Hele Olifant in Beeld
In De Hele Olifant in Beeld beschrijf ik het bestaan en de werking van de universele wetmatigheden, omdat ik tot het inzicht was gekomen dat als we ons leven in lijn met deze universele wetmatigheden leven, dat het dan niet alleen overeenkomt met wie we in essentie zijn, maar ook in balans en harmonie is met het grotere geheel en bijdraagt aan het welzijn van alle mensen en de Natuur.
Samenlevingen in Balans
In mijn boek Samenlevingen in Balans beschrijf ik samenlevingen waarbij – in tegenstelling tot de westerse cultuur - deze universele wetmatigheden een inherent onderdeel zijn van alle aspecten van de cultuur, waardoor niet alleen de cultuur in harmonie is met de natuur, maar bovendien mensen kunnen floreren. In dit tweede boek, beschrijf ik ook dat bij het opnieuw vormgeven van ‘Samenlevingen in Balans’, het herstel van onze innerlijke balans belangrijk zo niet primair is.
Vormen van organisatie in ‘Samenlevingen in Balans’
Inmiddels werk ik al geruime tijd aan een derde boek, waarin vormen van organisatie van ‘Samenlevingen in Balans’ centraal staan. Mijn hoop is dat ik met deze boeken een hoopvolle richting aan kan geven, een stip op de horizon, waar we in ieder geval als individuen naar toe kunnen werken door dat te doen wat nodig is om onze innerlijke balans te herstellen.
De ingrijpende transformatie van de hele samenleving
Op welke manier de ingrijpende transformatie van gehele samenlevingen - van de huidige ‘Samenlevingen uit Balans’ naar het wereldwijd ontstaan van ‘Samenlevingen in Balans’ - zich uiteindelijk zou voltrekken was me tot voor kort niet helemaal duidelijk, behalve dan dat het voor mij een logisch gevolg zou zijn, wanneer eenmaal voldoende mensen hun innerlijke balans zouden hebben hersteld…
Leven in harmonie met de natuur  
En ik had zeker redenen om dat te denken. Als westerse tiener had ik me al afgevraagd waarom we niet wisten hoe we in harmonie met de natuur konden leven. Door ecologie te studeren had ik gehoopt om daar antwoorden op te krijgen, maar in 1990 was ik uiteindelijk tot de conclusie gekomen, dat ik die antwoorden niet zou gaan vinden binnen onze westerse cultuur. Daarom besloot ik mijn zoektocht te verleggen en antwoorden te zoeken op basis van de eeuwenoude praktische ervaringen en wijsheid van Inheemse volken.
Een spirituele manier van leven
Al tijdens mijn eerste verkennende bezoek aan Canada was het antwoord dat ik ‘van de natuur’ kreeg: wat jij zoekt is ‘spirituele ecologie’ – daar had ik op dat moment, lang voor het internet, nog nooit van gehoord. Het eerste antwoord dat ik van mensen met een inheemse achtergrond kreeg sloot daar naadloos op aan. Zij vertelden mij dat de enige manier waarop mensen in harmonie met de natuur kunnen leven, is als ze op een spirituele manier leven. Op basis daarvan is mijn zoektocht sinds 1990 allereerst en vooral via het spirituele pad gegaan.
Economie en wetgeving…?
Voor het schrijven van mijn tweede boek en vooral voor mijn derde boek had ik me al uitgebreid verdiept in de vele aspecten van egalitaire vormen van organisatie van gemeenschappen en samenlevingen, maar tot nu toe was ik slechts oppervlakkig toegekomen om me in het onderwerp economie te verdiepen en het onderwerp wetgeving was een terrein waar ik me tot voor kort helemaal niet in had verdiept. Dat was mede een reden waarom een aantal zeer belangrijke ontwikkelingen tot voor kort niet echt onder mijn aandacht waren gekomen.
De Wereld Volksbeweging voor Moeder Aarde
Tot voor kort, namelijk totdat ik me deze zomer verdiepte in de ontwikkelingen rond de snel groeiende ‘Wereld Volksbeweging voor Moeder Aarde’, waarbij de erkenning van de Rechten van Moeder Aarde centraal staan. Toen ik me daar verder in verdiepte drong het opeens tot me door dat precies hier – via het ethisch en juridisch erkennen van de rechten van de natuur - zich het cruciale keerpunt lijkt te bevinden bij het wereldwijde transformatieproces van ‘Samenlevingen uit Balans’ naar ‘Samenlevingen in Balans’! En de belangrijkste reden hiervoor is, dat deze wereldwijde beweging die op dit moment snel groeit, met name gebaseerd is op initiatieven van Inheemse volken. Hieronder een zeer beknopte inhoud van het voorafgaande:

De Wereld Volksconferentie over Klimaatverandering en de Rechten van Moeder Aarde
Na de teleurstellende resultaten van het VN topoverleg over de Klimaatverandering in Kopenhagen (COP15) in december 2009 waar de visies van de ontwikkelingslanden en inheemse volken werden genegeerd, er geen bindende afspraken werden gemaakt om de uitsloot van broeikasgassen te beperken, en er geen aandacht werd besteed aan de achterliggende oorzaken van de klimaatverandering, besloot Evo Morales, president van de plurinationale staat van Bolivia, zelf Aymara en de eerste inheemse president van Bolivia, om in april 2010 in Bolivia de ‘Wereld Volksconferentie over Klimaatverandering en de Rechten van Moeder Aarde’ te organiseren. Op uitnodiging van Evo Morales kwamen daar een grote diversiteit aan individuen, waaronder vooral veel vertegenwoordigers van inheemse volken van over de hele wereld, maar ook klimaatactivisten, natuur- en milieubeschermers, vertegenwoordigers van de beweging voor Aarde Democratie, activisten voor voedselsoevereiniteit, sociale organisaties, advocaten, wetenschappers en delegaties van regeringen, samen. De 35.000 aanwezigen van over de hele wereld hebben daar in 3 dagen ‘De Universele Verklaring voor de Rechten van Moeder Aarde’ – soms ook genoemd ‘De Universele Verklaring voor de Rechten van de Natuur’ opgesteld en aangenomen. Ik heb de Verklaring vertaald en de volledige tekst staat inmiddels hier op mijn website.
Een gemeenschappelijk door alle volken en landen van de wereld te bereiken ideaal
Dit is wat de verklaring zelf zegt over het doel: “We hebben deze Universele Verklaring van de Rechten van Moeder Aarde opgesteld en roepen de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op om dit over te nemen, als een gemeenschappelijk door alle volken en alle landen van de wereld te bereiken ideaal, en met het doel dat ieder individu en iedere instelling de verantwoordelijkheid neemt om het respecteren van de rechten zoals beschreven in deze Verklaring (...) verder bekend te maken via onderwijs, educatie en bewustwording en om door snelle en voortvarende maatregelen en mechanismen, op nationaal en internationaal niveau, de universele en daadwerkelijke erkenning en naleving er van door alle volken en landen in de wereld te garanderen.”
De Rechten van de Mens in de context van de Rechten van Moeder Aarde
Waarom ik hier zo enthousiast over ben, is omdat enerzijds deze Universele Verklaring in feite het wereldbeeld van Inheemse volken - en dus een holistisch wereldbeeld – weergeeft in een taal die samen met juristen afgestemd is op de taal van internationale onderhandelingen. En anderzijds omdat het expliciet de ernstige wereldwijde situatie benoemd. In feite kan deze ‘Universele Verklaring van de Rechten van Moeder Aarde’ namelijk worden beschouwd als een zeer noodzakelijke aanvulling op de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’, die in 1948 door de Verenigde Naties is aangenomen. Want wanneer we erkennen dat de natuur de basis van het leven zelf is, dat mensen een onderdeel zijn van de Natuur en dat de onderlinge afhankelijkheid van mensen en de natuur primair is, dan wordt het duidelijk dat de Rechten van de Mens zoals beschreven in de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’, zinloos worden als de Aarde het leven niet in stand kan houden. Alle rechten, inclusief de Rechten van de Mens zijn afhankelijk van de gezondheid en de vitaliteit van de levende systemen op Aarde. Alle andere rechten zijn afgeleid van deze Rechten van de Natuur.
Aangeboden aan de Verenigde Naties
Op 20 april 2011 presenteerde de Algemene Vergadering van de VN een Interactieve Dialoog rond het thema ‘Manieren om een holistische benadering voor duurzame ontwikkeling in harmonie met de natuur te promoten’. De Zuid-Afrikaanse milieuadvocaat Cormac Cullinan en de Indiase wetenschapster en milieuactiviste Dr. Vandana Shiva introduceerden daar de ‘Universele Verklaring voor de Rechten van Moeder Aarde’ en pleitten voor de overname van de Verklaring door de VN.
Dit zijn precies de twee mensen die mij op dit spoor brachten: deze zomer kwam ik eindelijk toe aan het lezen van het zeer indrukwekkende boek Earth Democracy: Justice, Sustainability and Peace van Dr. Vandana Shiva (oorspronkelijk uit 2005) en in de uitgave van 2016 was (een groot deel van) deze Universele Verklaring opgenomen. Enig speurwerk bracht me vervolgens bij het boek Wild Law, A Manifesto for Earth Justice door Cormac Cullinan, dat al in 2002 was verschenen, maar waarvan in de 2e druk van 2011 de volledige tekst van de Universele Verklaring was opgenomen.
Eerste deel van een artikel hierover
Om een lang verhaal kort te maken, ik heb - gezien het grote belang van de’ Universele Verklaring voor de Rechten van Moeder Aarde’ - de afgelopen weken hard gewerkt aan een uitgebreid artikel hierover. In dat artikel beschrijf ik onder andere waarom op dit moment het ethisch en juridisch erkennen van de rechten van de natuur een noodzakelijke stap lijkt bij het opgang brengen van deze ingrijpende transformatie. Inmiddels is Deel 1 van dit artikel te vinden op mijn website, dus voor iedereen die zich afvraagt waarom dit nu zo belangrijk is, lees alsjeblieft dat artikel. Het is echter slechts de helft van wat ik van plan ben te schrijven. Deel 2 zal uitgebreid gaan op de stormachtige ontwikkelingen die er wereldwijd hebbenplaatsgevonden sinds april 2010. Zodra ik deze nieuwsbriefheb verstuurd, ga ik verder met het schrijven van dat Deel 2 dat dan zo spoedig mogelijk ook op mijn website te lezen zal zijn.
Meer informatie hierover
Voor wie nu al meer informatie wil kan ik de volgende zaken aanraden:
De website van de april 2010 Conferentie in Bolivia . Hier staat de volledige tekst van de Universele Verklaring in het Engels en o.a. een zeer uitgebreide verslaglegging van alle 17 voorbereidende werkgroepen.
De website van de Global Alliance for Rights of Nature : A worldwide movement creating human communities that respect and defend the rights of Nature’. Dit is een organisatie die een aantal maanden na de gedenkwaardige bijeenkomst in april 2010 is opgericht en waar o.a. veel achtergrond informatie en veel over de verdere ontwikkelingen te lezen is.
De website Rights of Mother Earth Hier is o.a. de volledige tekst van de Universele Verklaring te vinden in het Engels, Frans, Spaans, Russisch, Roemeens, Portugees, Italiaans, Duits en waarschijnlijk binnenkort ook in het Nederlands.
Aanvullende verklaringen
Diverse mensen en groepen hebben, geïnspireerd door de Universele Verklaring, zelf aanvullende verklaringen opgesteld. Zo is er ‘The Stillheart Declaration on the Rights of Nature’ opgesteld in 2013 door 32 ‘global social movement leaders’ onder wie Inheemse elders, deep ecologists, advocaten, economen, klimaatdeskundigen, schrijvers en onderzoekers. Deze verklaring is een onderdeel van een mooie bundel met de titel: ‘Rights of Nature & Mother Earth, Sowing Seeds of Resistance, Love and Change’, samengesteld door Tom B.K. Goldtooth and Shannon Biggs en waarin ook een aantal zeer interessante artikelen van betrokken mensen is
opgenomen.
Een andere interessante aanvullende verklaring is de ‘Indigenous Women of the Americas Defenders of Mother Earth Treaty Compact 2015’ opgesteld door zeven Inheemse vrouwen van Noord en Zuid Amerika. Zij stellen dat er op dit moment geen tijd is om het systeem te veranderen op de manier waarop ze dat normaal gesproken zouden doen. De tijd raakt namelijk op. Er zijn tijdenin de geschiedenis, zo stellen ze, dat het noodzakelijk wordt voor mensen om op te staan tegen dat wat niet meer te tolereren is. Daarom nodigen ze alle vrouwen van over de hele wereld uit om zich bij hen aan te sluiten om de vernietiging van de Natuur en de planeet te stoppen. En om dat te doen op basis van liefde voor elkaar, voor de kinderen en voor al het leven. “Als inheemse vrouwen, is onze liefde helder, onvoorwaardelijk en sterk.”
Een documentaire, steeds meer boeken en conferenties
= Verder is er een documentaire United Natures: a United Nations of all species; juni 2013 op het internet te zien, waarin verschillende deskundigen aan het woord komen. En verschijnen er steeds meer boeken over dit onderwerp.
Behalve de twee hier boven al genoemde boeken verscheen er in 2011 het boek The Rights of Nature, The Case for a Universal Declaration on the Rights of Nature. Dit is ook een verzameling van bijdragen van diverse deskundigen – inheemse elders, wetenschappers, milieuactivisten, juristen en kleine boeren, o.a. Maude Barlow, Vandana Shiva, Desmond Tutu, Cormac Cullinan, Edwardo Galleano, Nimo Bassey, Tom Goldtooth, and Shannon Biggs.
= In 2015 verscheen het boek The Ecology of Law: Toward a Legal System in Tune with Nature and Community, dat niemand minder dan Fritjof Capra schreef samen met rechtsdeskundige Ugo Mattei.
= En dit jaar verschenen Sustainability and the Rights of Nature, An Introduction, geschreven door Chris Maser en advocaat Cameron La Follette; en het boek The Rights Of Nature, A Legal Revolution That Could Save the World
geschreven door David R. Boyd.
= Ook dit jaar was er van 21-22 april, 2017, in Zweden de Earth Rights Conference en in Noorwegen van 5 – 6 mei, 2017, een internationaal seminar met de titel Indigenous knowledge – the practice of sustainable existence.
Gemeenten, landen, rivieren en ecosystemen
Inmiddels zijn er al zo’n 30 gemeenten verspreid over de USA die de rechten van de natuur hebben opgenomen in de lokale wetgeving, waaronder de stad Pittsburgh met meer dan 300,000 inwoners, was Ecuador het eerste land, dat de Rechten van Moeder Aarde opnam in de grondwet, is Bolivia op weg hetzelfde te doen en zijn er al een aantal rivieren en ecosystemen – in Nieuw-Zeeland, India, Ecuador en Colombia die wettig erkende rechten hebben gekregen. Natuurlijk is er nog een hele lange weg te gaan, maar het onderwerp van de Rechten van de Natuur is snel een steeds groter onderwerp aan het worden, vooral omdat het wereldwijd mensen vanuit zeer diverse achtergronden en culturen lijkt te verbinden bij hun inspanningen voor een gezondere wereld voor iedereen en... in harmonie met de natuur! Dit voorjaar was er zelfs bij het Europese parlement een bijeenkomst met de titel: “Nature’s Rights Conference: The Missing Piece of the Puzzle.”
Verzoek om de petitie te tekenen!
Als het je aanspreekt en je graag ook wilt bijdragen, via de website Rights of Mother Earth is het in ieder geval mogelijk om de petitie voor de VN te tekenen. Want de ‘Universele Verklaring voor de Rechten van Moeder Aarde’ is weliswaar al in 2011 aan de VN aangeboden, maar tot nu toe niet door hen overgenomen. Het doel is om (liefst voor het einde van dit jaar) 1.000.000 handtekeningen te verzamelen – er zijn nu al 849.093 - om daarmee vervolgens de VN te vragen om de ‘Universele Verklaring voor de Rechten van Moeder Aarde’ daadwerkelijk over te nemen, net zoals is gebeurd met de Universele Verklaringvoor de Rechten van de Mens. De verklaring zal dienen als een inspirerend document voor de volgende stappen van ieder land om de Natuur als rechtspersoon op te nemen in de nationale wetgeving.
En natuurlijk kun je deze nieuwsbrief naar zo veel mogelijk andere mogelijk geïnteresseerde mensen doorsturen, zodat er in ieder geval zo veel mogelijk mensen geïnformeerd raken over dit alles.

Zeven bijeenkosten rond de zeven universele wetten in Utrecht

Zoals in mijn agenda hieronder te zien is, is er op die moment slechts één bijeenkomst gepland waar ik uitgenodigd ben om over De Hele Olifant in Beeld te spreken. Echter een tijdje geleden ontving ik een reactie van een paar mensen die zeer geïnspireerd zijn geraakt door het lezen van De Hele Olifant in Beeld en Samenlevingen in Balans.
Wat heeft de wereld nodig?
Zij vroegen zich af wat de wereld nodig heeft en dat leidde tot een aantal bijeenkomsten in Utrecht om als vertellers uit heel Nederland met elkaar deze vraag te onderzoeken, omdat ze wilden weten welke verhalen de wereld nu nodig heeft. “Wij hebben ons gerealiseerd,” zo schrijven ze, “dat we als mensheid op dit moment voor een belangrijke keuze staan: Of we rommelen met zijn allen verder op de bekende weg en stevenen waarschijnlijk regelrecht af op een rampenscenario, of we kiezen voor een radicale transformatie van onze samenleving, die op dit moment totaal uit balans is. En als we daarvoor kiezen, waar kunnen we dan het beste beginnen? Bij onszelf.” Maar zo stelden ze vast, het lijkt wel alsof we vergeten zijn wie we in essentie zijn. Waar we vandaan komen, waar we naar toe gaan en wat ons hier te doen staat. Hoe pakken we dat dan aan?
De Hele Olifant in Beeld als mogelijk een interessante richting…
Ze zijn met de inspiratie van die bijeenkomsten aan de slag gegaan en kwamen tot de conclusie dat mijn boek De Hele Olifant in Beeld waarschijnlijk een interessante weg kan wijzen, omdat het veel verder gaat dan de vraag welk verhaal ze het beste kunnen vertellen. “De universele wetten kunnen ons helpen om meer in harmonie te zijn met onszelf en met het grotere geheel en daarmee al het leven op aarde te koesteren. Waardoor we misschien ook beter het juiste verhaal op het juiste moment weten te kiezen. Is dat niet wat de wereld op dit moment nodig heeft?”
7 bijeenkomsten die 7 universele wetten bestuderen
Daarom willen ze belangstellenden uitnodigen om samen met hen in 7 bijeenkomsten die 7 universele wetten te bestuderen en ze hebben mij gevraagd of ik dat in mijn nieuwsbrief wil opnemen. "Ons er door te laten inspireren en middels oefeningen en opdrachten te ervaren hoe die wetten werken in ons eigen leven. Hoe we dat nu al doen en nog meer en bewuster kunnen toepassen," schrijven ze.  “Wij – het voorbereidingsteam – bereiden de eerste dag  voor, wie bij de volgende wetten ook oefeningen of verhalen weet, kan dat altijd inbrengen. We geloven in co-creatie. Elke bijeenkomst sluiten we af door samen te kijken hoe we er de komende maand mee aan de slag kunnen gaan. De volgende bijeenkomst beginnen we dan met het uitwisselen van ervaringen in de afgelopen maand, voordat we verder gaan met de volgende wet.”
Praktische informatie
Als je komt wordt van je verwacht dat je het desbetreffende hoofdstuk uit het boek gelezen hebt. De eerste keer gaat over de Wet van Eenheid.
Data: 24-9/ 29-10/ 26-11/ 28-1-2018/ 25-2/ 25-3/ 29-4 (december slaan we over)
We werken van 11:00 u tot 13:00 u en van 14:00 u tot 16:00 in gebouw Lazuli Oude Gracht 243, Utrecht
Kosten: € 5 voor koffie, thee, locatie en lesmateriaal ter plekke te betalen.
Graag van te voren doorgeven of je aanwezig bent: info@vertelme.com   
Meer informatie via Frans de Vette: info@vertelme.com of 030-2763507


De agenda voor 2017
En dan is hieronder weer mijn agenda met op dit moment één presentatie over mijn boek ‘De Hele Olifant in Beeld’ in Nederland en één in Engeland. Zie voor de nadere details de agenda hieronder en bekijk zoals altijd voor de
meest actuele agenda mijn website

 

Dinsdag 19 september 2017, in Bithoven
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van De Woudkapel in Bilthoven

Programma:

 

Inloop vanaf 19.00 uur
19.30-21.00 uur presentatie 'De Hele Olifant in Beeld'
21.00-21.15 uur pauze
21.15-21.45 uur vragen en dialoog
21.45-21.50 uur afsluiting

Plaats:

De Woudkapel
Beethovenlaan 21, 3721 JJ Bilthoven

Kosten:

€15,- voor niet leden

Aanmelden:

via Wyneke van Nouhuys per email: wynekevannouhuys@gmail.com

Meer informatie:

op hun website

 

 

Tot zover het nieuws rond “De Hele Olifant in Beeld” en mijn werk.

Lieve groetjes,


Marja de Vries