De Hele Olifant - nieuwsbrief - december 2012

 

Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het meer overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alles en iedereen.
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.


Lieve mensen,

Hier is aan de vooravond, volgens de Maya kalenders, van het einde van een lange, oude periode en het begin van een geheel nieuwe periode in de geschiedenis van de mensheid - en dus van het naderend einde van ‘Samenlevingen uit Balans’ en het begin van de wereldwijde transformatie naar ‘Samenlevingen in Balans’ - weer een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen rond mijn boek De Hele Olifant in Beeld, de Engelse editie daarvan als The Whole Elephant Revealed, mijn streven bij te dragen aan de transformatie naar ‘Samenlevingen in Balans’ en de transformatie van leren en onderwijs naar ‘Onderwijs in Balans’ zodat onderwijs een belangrijke rol bij dit alles kan spelen.

De Hele Olifant in Beeld op dit speciale moment in onze geschiedenis
We kunnen het inzicht in de universele wetten, zoals ik dat beschrijf in mijn boek De Hele Olifant in Beeld gebruiken om te begrijpen wat er precies op dit speciale moment in onze geschiedenis plaatsvindt:
De Wet van Dynamische Balans
Allereerst laat de Wet van Dynamische Balans zien hoe alle aspecten van onze westerse cultuur grotendeels slechts gebaseerd zijn op het mannelijk aspect, terwijl het complementerende vrouwelijke aspect een paar duizend jaar grotendeels buiten beeld is geweest, waardoor we leven in wat ik noem een ‘Samenleving uit Balans’. De essentie van alle veranderingen betekent daarom een herstel van de balans tussen het mannelijk en vrouwelijk aspect.
De Wet van Ritme en het jaar 2012 volgens de Maya kalenders
Vervolgens verheldert het inzicht in de Wet van Ritme niet alleen het speciale van het huidige moment, maar geeft ons ook inzicht in het spiraalsgewijze transformatieproces van dood en wedergeboorte, waarvoor vaak de metafoor van de transformatie van rups via pop naar vlinder wordt gebruikt. Deze metafoor helpt ons begrijpen dat we niet alleen - na duizenden jaren van een beperkt bewustzijn - te maken hebben met een individueel transformatieproces in de richting van een ruimer bewustzijn, maar ook met een ingrijpend collectief, maatschappelijk transformatieproces van de ons bekende ‘Samenlevingen uit Balans’ naar wereldwijd ‘Samenlevingen in Balans’. Dit betekent dat we nu ook als westerse cultuur dit transformatieproces van dood en wedergeboorte doorlopen. Het uiteenvallen van de maatschappelijke structuur van onze ‘Samenleving uit Balans’, dat we nu om ons heen waarnemen, kunnen we dus zien als het stervensproces van de rups. In dit kritieke moment van het popstadium valt dat wat ooit een rups was uit elkaar en transformeert – als alles naar wens verloopt - vervolgens tot een prachtige vlinder…
Onze staat van bewustzijn is primair
De verschillende  wijsheidstradities vertellen ons dat hoe hevig of hoe mild we deze veranderingen zullen ervaren, grotendeels bepaald wordt door de mate waarin we persoonlijk mee veranderen en dus in welke mate we wel of niet - in lijn met de Wet van Dynamische Balans - onze innerlijke balans tussen het mannelijke en vrouwelijke aspect herstellen, waardoor ons bewustzijn zich zal verruimen. Want hoe bewuster we zijn van de processen in onszelf en om ons heen en van de Universele Wetten, des te makkelijker en bewuster kunnen we aan deze periode van veranderingen mede vormgeven. Dit proces van herstel van onze innerlijke balans, is voor de meesten van ons een helingsproces.
Onze persoonlijke transformatie van bewustzijn kan zo de basis zijn voor onze innerlijke wens om - in lijn met de Wet van Trilling en in lijn met de Wet van Handelen – vervolgens op ons eigen unieke wijze in actie te komen om bij te dragen aan de transformatie naar ‘Samenlevingen in Balans’. Want wanneer het ons lukt om de wensen van onze ziel en de ingevingen van ons hart te volgen, zullen we niets lievers willen dan dat te doen wat bijdraagt om als één mensheid in vrede, liefde en dankbaarheid met al het andere op deze ene planeet in harmonie te leven en te floreren.
Maya documentaire
Er is een prachtige documentaire van de Maya’s zelf, ‘2012 The Mayan Word’, die laat zien hoe de Maya’s die verspreid over Mexico, Guatemala, Belize, Honduras en El Salvador zich hier op dit moment met al hun energie voor inzetten: Dit is de  link naar deze documentaire op YouTube.
Artikelen van mij over de transformatie
Over deze transformatie staat op mijn website een uitgebreide pagina: 'Samenlevingen in Balans'
Daarnaast heb ik over deze transformatie ook een paar artikelen geschreven:
= Zo schreef ik onlangs op verzoek het artikel  'Alleen anders of ook beter voor alles en iedereen…?'  voor in een publicatie van het programma ‘Touching the Community Soul’ (onderdeel van het Strategy Center, Nyenrode Business Universiteit, 2012).
= Eerder schreef ik al het artikel: 'Wat is er aan de hand in de wereld? Op weg naar floreren' op uitnodiging van het tijdschrift Ode voor het mei 2012 nummer van Ode (helaas hebben ze dit artikel niet geplaatst…).
= En het artikel 'Een transformatie van het hele systeem' op verzoek van het tijdschrift Frontier, Nr. 14.3, mei/juni 2008, p. 42-46.

De belangstelling voor ‘De Hele Olifant in Beeld’ in Nederland
De groeiende belangstelling voor De Hele Olifant en dus voor de Universele Wetten blijkt ook uit het feit dat ik in 2012 weer meer uitnodigingen ontving (19 keer) om een presentatie over mijn boek te komen geven dan in de voorgaande jaren. En voor 2013 heb ik nu al 11 definitieve uitnodigingen en daarnaast nog eens 5 waarover op dit moment overleg is.
En ook de aard van de uitnodigingen is enigszins aan het veranderen. Want terwijl nog steeds de meeste uitnodigingen avonden betreffen voor individuele belangstellenden, heb ik voor 2013 ook uitnodigingen in het kader van drie verschillende universiteiten en/of Hoge Scholen:
Nyenrode Business Universiteit
= allereerst zal ik in 2013 inmiddels nu al voor het vierde jaar weer bijdragen aan het programma ‘Touching the Community Soul ‘voor beslissers, beïnvloeders en/of uitvoeders op het gebied van organisatieontwikkeling. Dit programma is een onderdeel van de Nyenrode Business Universiteit.
Hogeschool Rotterdam
= daarnaast zal ik in 2013 voor het eerst ook bijdragen aan het programma 'Oorspronkelijk Leiderschap: creating a better future now!', een nieuw postgraduate leiderschaps-programma van de Hogeschool Rotterdam, dat zich richt op leiders die inzien dat we op de drempel staan van een nieuw tijdperk.
Wisdom University in Europe
= en ik zal, zoals ik ook al in de vorige nieuwsbrief meldde, in 2013 bijdragen aan een programma van de Wisdom University in Europe (for academic credit and public participation) zowel in maart als in november.
Groepen rond ‘De Hele Olifant’
Verder lieten Marc Henzen & Annemarie Masselman van Prisma Coaching mij weten dat zij als onderdeel van hun lessen ‘Mindfulness & Integrale Yoga’ dat bestaat uit een aantal blokken van 7 lessen, van plan waren om het laatste blok van 2012 - onder het motto: Op weg naar 2013! – te wijden aan het thema: 'Inzicht in het bestaan - De 7 universele Wetten’: “Tijdens
dit laatste blok Mindfulness & Integrale Yoga ga je op zoek naar je eigen waarheid. De lessen volgen de gebruikelijke opbouw volgens het chakra-systeem, bestaande uit ademhalingsoefeningen, fysieke oefeningen en meditaties waarin we ons verdiepen in de werking van de 7 Universele Wetten.” En ze hebben hiervoor een reader samengesteld, gebaseerd op ‘De hele olifant in beeld’. Zie voor meer info
= En Herlind Stuijt van Arbeid Organisatie Psychologie deelde met me dat zij met een klein groepje (vrouwelijke) organisatie-adviseurs wil gaan brainstormen over toepassingen van de inhoud van ‘De Hele Olifant’ in de gezondheidszorg.

Groeiende internationale belangstelling voor ‘De Hele Olifant’
‘De Hele Olifant’ komt nu ook in het Duits!!!
Er is ook weer verheugend internationale nieuws rond mijn boek, want nadat dit voorjaar mijn boek in het Engels is gepubliceerd als ‘The Whole Elephant Revealed’ heeft de Duitse uitgever Aquamarin, waarschijnlijk mede geïnspireerd door het feit dat mijn boek nu ook in het Engels beschikbaar is, laten weten dat zij mijn boek ook graag in het Duits willen uitgeven.
En terwijl ik voor de ‘Engelse Olifant’ zelf voor de hele vertaling heb gezorgd, hoeft dat nu gelukkig nu niet en doet de Duitse uitgever dat zelf. Inmiddels is het contract getekend en als alles volgens plan verloopt verschijnt de ‘Duiste Olifant’ begin 2014.
‘De Hele Olifant’ in het Engels
= De belangstelling voor de ‘Engelse Olifant’ komt langzaam op gang en op de website van Amazon.co.uk is er onder de titel ‘Ground-breaking synthesis’ al een eerste Review – met vijf sterren - te lezen. Mocht iemand zich groepen voelen om ook op deze website of op de Amerikaanse website van AMAZON US een review te schrijven, dan is dat natuurlijk erg fijn.
= Verder vroeg Stephen Gawtry of ik een artikel over "The Whole Elephant Revealed" wilde schrijven voor het ‘Watkins Mind Body Spirit magazine’. Dat heb ik inmiddels geschreven en zal in het voorjaar verschijnen. Hopelijk gaat dat bijdragen aan meer publiciteit rond mijn boek in Engeland.

Samenlevingen in Balans
Intussen begin ik me een soort duizendpoot te voelen, want naast dit alles probeer ik natuurlijk ook nog steeds verder te werken aan  het schrijven van mijn boek over ‘Samenlevingen in Balans’. Ik hoop daar de komende maand weer een stuk verder mee te komen.
De wijsheid en de rol van inheemse culturen wereldwijd
Bij het schrijven van mijn boek over ‘Samenlevingen in Balans’ maak ik veel gebruik van de wijsheid van inheemse culturen. In dat kader werd ik onlangs gewezen op een heel interessante film met de titel ‘Down to Earth’ gemaakt met een vergelijkbaar doel, namelijk het geven van een bredere bekendheid aan deze inheemse wijsheid, zodat we daar ons voordeel mee kunnen doen. De film is een trilogie waarvan het eerste deel waarschijnlijk in 2013 zal verschijnen. Dit eerste deel gaat over de Wisdom Keepers van vele verschillende culturen die deze wijsheid door de eeuwen heen hebben bewaard. Het tweede deel gaat over ons individueel ‘ontwaken’ en het derde deel over ons ‘collectief ontwaken’ en, zo staat te lezen op de website, over de universele wetten en hoe die ons hierbij ondersteunen. Voor wie geïnteresseerd is, dit is de link naar de website met een trailer over deze film-trilogie: www.downtoearthfilm.com
Claudio Naranjo en ‘Het helen van de beschaving’
In het kader van het werk aan mijn tweede boek las ik onlangs een interessant boek van Claudio Naranjo: ‘Het Helen van de Beschaving’. Hoewel dit boek niet over universele wetten gaat, ontdekte ik dat diverse aspecten van zijn visie overeenkomen met die van mij:
1. Hij stelt dat de onderliggende kwaal van de verschillende symptomen die we waarnemen in onze Westerse samenleving onze patriarchale cultuur is, waardoor onze samenleving een disfunctionele samenleving is – en dus in mijn woorden een ‘Samenleving uit Balans’. En dus dat wat moet stoppen, die patriarchale cultuur is die alles doordringt.
2. Vervolgens concludeert hij – net als ik - dat onze staat van bewustzijn hierbij primair is en dat wat nodig is, dus een transformatie van bewustzijn is en dus heling voor de meeste van ons volwassenen.
3. En tenslotte komt Claudio Naranjo  – net als ik – tot de conclusie dat de meest effectieve oplossing een radicale hervorming van het onderwijs is waardoor de transformatie zich binnen één generatie kan voltrekken, als het ons lukt om het onderwijs zo vorm  te geven dat – in mijn termen – de kinderen in hun natuurlijke staat van balans bij de rivier kunnen blijven. De transformatie van het  patriarchale onderwijs naar een transpersoonlijk en op integratie en innerlijke groei gebaseerd onderwijs vraagt volgens hem enerzijds een hervorming van de opleiding voor leerkrachten en anderzijds de heling van de reeds werkzame leerkrachten. Het hele interessant is, dat hij zegt hij dat voor dat laatste zelf een programma heeft ontwikkeld dat hij SAT noemt (Seekers After Truth) speciaal voor persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling, waarmee hij dit kan doen in een uitzonderlijk kort tijdsbestek… Voor wie daar meer van wil weten: dit is de link naar de website van Claudio Naranjo:
http://www.claudionaranjo.net/content_phoenix_english/education_english.html  

Leren en Onderwijs in Balans  
Presentatie ‘De Hele Olifant & Leren en Onderwijs in Balans’ op 24 januari 2013 in Katlijk bij Heerenveen

Voor iedereen die geïnteresseerd is om meer te horen over mijn inzichten in het belang van de rol van onderwijs hierbij en wat ik bedoel met ‘Leren en Onderwijs in Balans’ kan ik tot mijn vreugde melden dat ik opnieuw een uitnodiging heb ontvangen om hierover een presentatie te geven, op donderdag 24 januari 2013 in Katlijk (bij Heerenveen). Zie voor de details de agenda
hieronder.

De agenda voor 2013
En dan is hieronder weer de agenda, met een grote verscheidenheid aan presentaties op verschillende plekken in het land en
in verschillende contexten. En zoals altijd zie voor de meest actuele agenda, de agenda op mijn website.

Donderdag 24 januari 2013, in Katlijk bij Heerenveen
Presentatie 'De Hele Olifant & Leren en Onderwijs in Balans' op uitnodiging van Ria Bijlsma en Rita Wierda van Leef je Licht! transpersoonlijke coaching en bewust zijn.


Programma:

19.30 – 20.45 uur De Hele Olifant in Beeld
20.45 - 21.00 uur pauze
21.00 – 22.00 uur Leren en Onderwijs in Balans
22.00 - 22.30 uur vragen

Plaats:

Thomaskerk, Kerkelaan 20, 8455 JR in Katlijk (bij Heerenveen)

Kosten:

€ 15,--

Aanmelden:

via het contactformulier van de website van Leef je licht!: www.leef-je-licht.nu of via de mail: rita@leef-je-licht.nu / ria@leef-je-licht.nu

Meer informatie:

www.leef-je-licht.nu
zie ook de flyer en het affiche


Dinsdag 29 januari 2013, in Bunnik

Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van Elisabeth Steenkamp


Programma:

zaal open: 19.30 uur
20.00 - 21.15 uur presentatie
21.15 - 21.30 uur pauze
Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen.
22.30 uur zaal sluit

Plaats:

in de aula van de Barbaraschool, Rijnzichtlaan 3 in Bunnik.

Kosten:

€ 15,- inclusief koffie en (kruiden)thee

Aanmelden:

bij Elisabeth Steenkamp per e-mail: e.steenkamp@casema.nl, of per telefoon: 06-21250035.
Entreeprijs kunt u overmaken op ING: 53.15.152, t.n.v: E.S.C.G. Steenkamp. Onder vermelding van: "lezing 29 januari".
Na ontvangst van de entreeprijs, is uw aanmelding definitief en bent u verzekerd van een plaats!
NB: De Barbaraschool faciliteert de aula voor deze lezing. Zij zijn geen contactpersoon.

Meer informatie:

indien nodig, bij Elisabeth Steenkamp


Woensdag 20 februari 2013, in Sittard

Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van Gerry Timmermans


Programma:

inloop vanaf 19.30 uur
20.00 - 22.30 uur

Plaats:

in de T-zone van museum Het Domein, Kapittelstraat 6, Sittard.

Kosten:

€ 17, 50

Aanmelden:

per email naar info@gerrytimmermans.nl
of bel naar Gerry: 06 55 82 84 49.

Meer informatie:

op de website www.gerrytimmermans.nl


Dinsdag 12 maart 2013, in Dronten

Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van Conny Gemke van KoffieMet: gezellige avonden met inspirerende sprekers en/of presentaties.


Programma:

Welkom vanaf 19.30
20.00 begin programma

Plaats:

Moellies, Het Havenplein 2, Dronten

Kosten:

€10, -

Aanmelden:

bij info@koffiemet.com

Meer informatie:

In de flyer en hierDonderdag 21 en vrijdag 22 maart 2013, (wrs) at Nyenrode Business University, Breukelen
Presentatie "How can we know ‘what works and what does not work’?" (in English) op uitnodiging van Peter Merry als mijn bijdragen aan de eerste van vier intensives van de Wisdom University in Europe (for academic credit and public participation). Tijdens deze eerste intensive is het onderwerp: The State of the World: Seeking the patterns that connect


Programma:

Maandag 18 tot en met vrijdag 22 maart 2013:
Vijf dagen met bijdragen van o.a. Jim Garrison, Ph.D., Marja de Vries, Herman Wijffels en Peter Merry.
Zie voor meer informatie de syllabus

Plaats:

Nyenrode Business University, Straatweg 25, Breukelen, Nederland (nog niet bevestigd...)

Kosten voor de 5-daagse intensive:

€600,- Public Audit (for non-enrolled public, not for academic credit)
€500,- Student Audit (for enrolled students, but not for academic credit)
€1200,- Student Tuition - early bird ends Jan 31, 2013 (then €1400,-) (for 4 credits)

Aanmelden:

Via de WisdomUniversityWebsite

Meer informatie:

In totaal bestaat het programma uit 4 intensives:
Onderwerp: The State of the World: Seeking the patterns that connect
18–22 Maart 2013 met Peter Merry, with Jim Garrison, Ph.D., Marja de Vries, Herman Wijffels, Peter Merry
Onderwerp: Ancient Wisdom: The Treasure of the Past
23–27 Juni 2013 met Gert van Santen, Apela Colorado, Ph.D., Prof. Matthijs Schouten en Calen Rayne
Onderwerp: Frontier Science: The Promise of the Future
7–11 Oktober 2013 met Nassim Haramein (tbc), Prof. Ervin Laszlo, Peter Merry, Mariabruna Sirabella
Onderwerp: Wisdom as a Way of Life: Action and Organization in the Transition
18–22 November 2013 met Jim Garrison, Ph.D., Caroline Myss, Ph.D.(tbc), Gert van Santen, Paul Ray, Ph.D. en Marja de Vries (zie ook verder in mijn agenda)
Meer informatie: Inhoudelijk
meer informatie: PraktischWoensdag 27 maart 2013, in Tilburg

Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van de vrijmetselaarsloge De Drie Verlichte
Torens uit Tilburg ter gelegenheid van de logeverjaardag.


Programma:

20.00 uur, vanaf 19.30 open voor een kopje koffie vooraf

Plaats:

Het Lodewijkskerkje, Kerkstraat 64, 5061 EK Oisterwijk
Het Lodewijkskerkje ligt op 10 minuten loopafstand van het NS-station

Kosten:

gratis

Aanmelden:

secretaris.loge274@vrijmetselarij.nl

Meer informatie:

Ter gelegenheid van de logeverjaardag van de vrijmetselaarsloge De Drie Verlichte Torens uit Tilburg is dit een avond voor de leden van de Loge, hun partners en andere belangstellenden. Dus iedereen is welkom.


Vrijdag 19 april 2013, in Rotterdam

Presentatie'De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans'tijdens 'Oorspronkelijk Leiderschap: creating a better future now!' een nieuw postgraduate leiderschaps-programma van de Hogeschool Rotterdam, dat zich richt op leiders die inzien dat we op de drempel staan van een nieuw tijdperk. Zie voor meer informatie ook leiderschaps-programma.


Woensdag 8 mei 2013, in Kloetinge, Zeeland
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van de Vereniging De Bron


Programma:

De zaal is open vanaf 19.30 uur
20.00 - 21.15 uur presentatie
21.15 - 21.45 uur pauze
21.45 uur gelegenheid tot het stellen van vragen.

Plaats:

het dorpshuis “Amicitia”, Schimmelpenninckstraat 14 in Kloetinge

Kosten:

donateurs € 5,00 p.p.
belangstellenden € 9,00 p.p.

Aanmelden:

Reserveren is mogelijk voor slechthorenden/slechtzienden
mail daarvoor naar info@verenigingdebron.nl
Reserveringen gelden tot 10 min. voor aanvang.

Meer informatie:

www.verenigingdebron.nl


Zaterdag, zondag, maandag en dinsdag 15, 16, 17 en 18 juni, in Dalfsen
bij Zwolle
Korte presentaties en vertellingen over 'De Hele Olifant in Beeld', 'Samenlevingen in Balans', 'Leren en Onderwijs in Balans' dit keer ook met het accent op mijn persoonlijke ervaringen, tijdens de internationale 'Wisdom Gathering of Gratitude' georganiseerd door Stichting Seven GenerationsProgramma:

Voor de tweede keer, nu van 15 - 28 Juni 2013, is Dalfsen podium voor een internationale ontmoeting met wijsheidsdragers van over de hele wereld. “Elders” van Indianen, Tibetanen, Maori, Christenen, wijsheidstradities uit Oost en West laten zien, horen en ervaren hoe zij leven. Innovatieve en duurzame vormen van o.a. wonen, werken, leven, voeding, gezondheidzorg en scholing ontmoeten en inspireren elkaar.
Meer informatie over het programma volgt nog

Plaats:

Dalfsen

Kosten:

Meer info volgt

Aanmelden:

Meer info volgt

Meer informatie:

Meer info volgt op de website van Stichting Seven Generations


Woensdag 19 en donderdag 20 juni 2012, in kasteel De Berckt, Baarlo

Presentatie'De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans' tijdens een tweedaagse van het programma "Touching the Community Soul" voor beslissers, beïnvloeders en/of uitvoeders op het gebied van organisatieontwikkeling, georganiseerd door Erik Mandersloot als onderdeel van het Strategy Center, Nyenrode Business Universiteit. Zie voor meer info de website en Nyenrode Business Universiteit


In de week van Maandag 18 tot en met 22 november 2013, in Vught
Presentatie "Societies in Balance" op uitnodiging van Peter Merry als onderdeel van de vierde van vier intensives van de Wisdom University in Europe (for academic credit and public participation). Tijdens deze vierde intensive is het onderwerp: Wisdom as a Way of Life: Action and Organization in Transition


Programma:

Maandag 18 tot en met vrijdag 22 november 2013:
Vijf dagen met bijdragen van o.a. Jim Garrison, Ph.D., Caroline Myss, Ph.D.(tbc), Gert van Santen, Paul Ray, Ph.D. en Marja de Vries
Zie voor meer informatie de syllabus

Plaats:

ZIN, Boxtelseweg 58; 5261 NE Vught Nederland

Kosten voor de
5-daagse intensive:

€600,- Public Audit (for non-enrolled public, not for academic credit)
€500,- Student Audit (for enrolled students, but not for academic credit)
€1200,- Student Tuition - early bird ends July 18, 2013 (then €1400,-) (for 4 credits)

Aanmelden:

Via de WisdomUniversityWebsite

Meer informatie:

In totaal bestaat het programma uit 4 intensives:
Onderwerp: The State of the World: Seeking the patterns that connect
18–22 Maart 2013 met Peter Merry, with Jim Garrison, Ph.D., Marja de Vries, Herman Wijffels, Peter Merry
Onderwerp: Ancient Wisdom: The Treasure of the Past
23–27 Juni 2013 met Gert van Santen, Apela Colorado, Ph.D., Prof. Matthijs Schouten en Calen Rayne
Onderwerp: Frontier Science: The Promise of the Future
7–11 Oktober 2013 met Nassim Haramein (tbc), Prof. Ervin Laszlo, Peter Merry, Mariabruna Sirabella
Onderwerp: Wisdom as a Way of Life: Action and Organization in the Transition
18–22 November 2013 met Jim Garrison, Ph.D., Caroline Myss, Ph.D.(tbc), Gert van Santen, Paul Ray, Ph.D. en Marja de Vries (zie ook verder in mijn agenda)
Meer informatie: Inhoudelijk
meer informatie: PraktischTot zover het nieuws rond “De Hele Olifant in Beeld” en mijn werk.

Lieve groetjes,


Marja de Vries