De Hele Olifant - nieuwsbrief - februari 2009

Leren en onderwijs gebaseerd op inzicht in de universele wetmatigheden is meer in lijn met de hedendaagse kinderen, komt meer overeen met wie we in essentie zijn en is meer in harmonie met het grotere geheel.

Lieve mensen,

Hier is de nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen rond 'De Hele Olifant in Beeld' en mijn bijdragen aan de transformatie van leren en onderwijs.

Veel belangstelling bij de afgelopen lezingen en binnenkort nog twee lezingen op het programma
Na een tijd van rustig thuis werken heb ik de afgelopen maand weer  op verschillende plaatsen in het land lezingen gegeven. Zo was ik uitgenodigd in Egmond aan Zee op de QuantumTouch Nieuwjaars workshop, in Joure bij Stichting In-Zicht, in Den Haag, in Oosterbeek en in Tilburg bij de Spirituele Sociëteit Tilburg. De reacties zijn steeds hartverwarmend. Sommige mensen komen zelfs voor de tweede keer naar een lezing, nu nadat ze het boek gelezen hebben. Tegelijkertijd  zijn er ook nog steeds veel mensen die het boek nu pas ontdekken, en denken dat het net verschenen is… Voor mensen die ook graag een lezing bijwonen zijn er binnenkort nog twee opties: 22 februari ben ik uitgenodigd door de Spirituele Sociëteit Zeeland in Middelburg en op 22 maart op uitnodiging van Stichting De Phoenix in Ede. Zie voor de details de agenda hieronder.

De toepassing van 'De Hele Olifant in Beeld'
Op verschillende plaatsen blijken mensen inmiddels cursussen, workshops of Powerpointpresentaties te hebben ontwikkeld aan de hand van De Hele Olifant in Beeld om zo de inhoud van het boek nader te bestuderen en/of door te geven aan anderen. En steeds weer vertellen mensen mij dat ze zich spontaan hebben opgeworden als ‘ambassadeur’ van mijn boek en het niet alleen aan vrienden en kennissen aanbevelen, maar ook in hun werk gebruiken en aanbevelen aan het zij collega’s, het zij cliënten (bv. bij healing, bij coaching en loopbaanbegeleiding, en in de wereld van organisatie-adviseurs en management). En ook omgekeerd blijken studenten en cursisten het boek op verschillende plaatsen onder de aandacht te brengen van hun docenten (b.v. bij de trainingen in PRI-therapie (Ingeborg Bosch) en zelfs bij het vak filosofie als onderdeel van de universitaire studie pedagogie).
Daniel Zavrel van BeinginBusiness organiseert in deze tijd waarin er naar duurzame en baanbrekende oplossingen gezocht wordt voor o.a. directieleden, leden van raden van bestuur, ondernemers, topambtenaren en politici en “overige koersbepalers” een ‘revolutionair trainingstraject voor leiders van een nieuwe wereld’ onder de naam ‘Master experience Spiritueel Leiderschap’.  Onder het motto: ‘Uw volgende stap in leiderschap is een sprong’ heeft hij een heel traject ontwikkeld waarbij vele zaken aan bod komen en waarbij o.a. mijn boek en de universele wetten een belangrijk onderdeel zullen zijn - mocht je nieuwsgierig zijn, dit is de website: www.beinginbusiness.com

Ook een groeiende belangstelling voor ‘The Kybalion’
Dat er een wereldwijde beweging waar te nemen valt van een toenemende belangstelling in de universele wetten wordt ook duidelijk aan de hand van de groeiende belangstelling voor The Kybalion, de Hermetische tekst op basis waarvan ik in staat was om de zeven universele wetten in alle wijsheidstradities terug te vinden.  Via deze link is te zien dat The Kybalion inmiddels in vele talen is vertaald en op het internet te vinden is. Daar naast heeft inmiddels ook de Noord-Amerikaanse auteur Bruce Ruwles The Kybalion gebruikt als uitgangspunt om er een eigentijdse versie van te schrijven. Zijn boek "The Geometry Code: Symbolic Wisdom of Natural Laws Within Us" zal verschijnen bij Elysian Publishing en is te lezen op de website van Drunvalo Melchizedek in de vorm van artikelen in zijn internet-tijdschrift Spirit of Ma’at in de afleveringen mei 2008 t/m febr. 2009

De Engelse Olifant
Helaas gaat de publicatie van De Hele Olifant in Beeld in het Engels door  Chevigny Uitgevers niet door.  Toen de vertaalster die zij hadden aangetrokken de eerste hoofdstukken had vertaald werd duidelijk dat we geheel verschillende gedachten hadden over de vertaling. Pas toen begreep ik dat zij eigenlijk helemaal niet zo zeer geïnteresseerd waren in een nauwkeurige en juiste vertaling, maar eerder in een nogal vrije en populaire versie van mijn boek. Helaas kon ik mijn eigen boek nauwelijks herkennen in deze versie. Dus opnieuw ligt hier weer alles open. Ik twijfel er nog steeds niet aan dat het boek in het Engels gepubliceerd zal worden. Ik heb op dit moment nog een paar andere contacten lopen en natuurlijk zijn alle suggesties en ondersteuningen hierbij welkom.

Mijn tweede boek
Het werk aan mijn boek vordert langzaam maar zeker en het achterliggende raamwerk begint zich nu steeds duidelijker af te tekenen – vergelijkbaar met een puzzel van duizend stukjes waarvan ik nu bijna ‘de rand klaar heb’ en dan wordt het steeds leuker om steeds weer nieuwe passende stukjes te vinden. De metafoor van de burcht en de rivier, die ik tijdens mijn presentaties gebruik komt uitgebreid aan de orde in mijn tweede boek. Dit boek gaat over de transformatie van leren en onderwijs op basis van inzichten in de werking van de universele wetmatigheden. Omdat inzicht in deze wetmatigheden duidelijk maakt dat alles met al het andere samenhangt en verbonden is, kunnen we ook ons onderwijssysteem niet los zien van de cultuur waar het een onderdeel van is. In andere woorden, een transformatie van leren en onderwijs op basis van een nieuw wereldbeeld vraagt in feite een ‘transformatie van het hele systeem’ en daar gaat het tweede boek dan o.a. ook over.

Op ieder schoolplein een labyrint!
Terwijl ik even geen nieuwe artikelen over leren en onderwijs heb geschreven en er in de nieuwste Educare (2009/1) dit keer geen artikel van mij staat, staat er wel de aankondiging in van een heel nieuw initiatief: “Op ieder schoolplein een labyrint!” Dit idee is ontstaan naar aanleiding van de ervaringen met  Het  Kerstlabyrint op het plein de Parade in Den Bosch, een initiatief van Imke van Dillen. Toen we zagen dat vooral kinderen spontaan het labyrint gingen lopen en daarvan genoten zagen we samen in een flits dit prachtige  geschenk voor de schooljeugd en de leerkrachten. Het labyrint is een metafoor voor het vinden van je eigen weg en heeft niets van zijn universele karakter verloren: iedereen kan er, los van zijn of haar opvoeding of culturele achtergrond, eigen ervaringen opdoen. Je kunt je laten verrassen, uitdagen of inspireren en het geeft de vrijheid om precies te beleven en te zoeken wat we zelf op dat moment willen. Meer informatie hierover is o.a. te vinden op mijn website . Wil je ook een labyrint op je schoolplein? Scholen kunnen hun aanvraag doen via imke@orgidee.org

Agenda
Hieronder staan de twee presentaties over 'De Hele Olifant in Beeld' die ik binnenkort nog zal geven.  Zodra er nieuwe data bekend zijn zullen die op de agenda op mijn website te vinden zijn en natuurlijk in de volgende nieuwsbrief.

Zondag 22 februari 2009, lezing 'De hele Olifant in Beeld', Spirituele Sociëteit Zeeland, Middelburg


Tijd:

10.30 uur - 13.00 uur

Plaats:

Van Eijkeren Dancemasters, Walensingel 63a, 4331 NN Middelburg

Kosten:

9 euro

Aanmelden:

Toegangsbewijzen zijn aan de zaal verkrijgbaar. U behoeft zich niet vooraf op te geven.

Meer informatie:

zie ook www.spirsoczld.nl


Zondag 22 maart 2009, Inspiratiedag van Stichting "De Phoenix" te Ede, met o.a. de lezing 'De hele Olifant in Beeld'
Tijdens  de groots opgezette Inspiratiedag van Stichting "De Phoenix" rond het thema "Eindeloos bewustzijn en (r)evolutionaire wetenschap" is er een programma met lezingen van Pim van Lommel, Wim van Vledder, John Consemulder en van mij. Natuurlijk zal mijn lezing ook hier over mijn boek ‘De Hele Olifant in Beeld’ gaan.


Tijd:

10.00 - 17.00 uur

Programma:

09.00 - Zaal open (thee/koffie)   
10.00 - Aanvang                           
10.00 - 10.20 Info/muziek/introductie        
10.20 - 11.30 - Marja de Vries - DE HELE OLIFANT IN BEELD
Inzicht in het bestaan en de werking van Universele Wetten en de Gulden Snede
11.30 - 12.40 - Pim van Lommel - EINDELOOS BEWUSTZIJN
Een nieuw concept over de continuïteit van ons bewustzijn, gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek naar bijna-dood ervaringen (BDE) na een hartstilstand
12.40 - 14.00 - Lunchpauze                          
14.00 - 14.05 - Muziek                                  
14.05 - 15.05 - Wim van Vledder          
Het Ene Bewustzijn, Beschermer van het  AL, in ieders hart verborgen
15.05 - 16.05 - John Consemulder - BLAUWDRUK
De multidimensionele werkelijkheid van creatie en manifestatie
16.05 - 16.30 - Pauze                                     
16.30 - 17.00 - Forumdiscussie                     
17.00 - Afsluiting                               

Plaats:

De Reehorst, Bennekomseweg 24, Ede, klik voor de routebeschrijving hier

Kosten:

45 euro (incl. koffie/thee)

Kaarten reserveren:

via tel.  070 - 3231241  of st.de.phoenix@xs4all.nl o.v.v. naam, adres, tel. nr. en het aantal kaarten.

Meer informatie:

Stichting "De Phoenix", st.de.phoenix@xs4all.nl

 

Dat was het weer. Mogelijk tot ziens bij een van de lezingen.


Lieve groetjes, Marja de Vries