De Hele Olifant - nieuwsbrief - jan 2012

 

Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het meer overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alles en iedereen.

Lieve mensen,

Aan het begin van het nieuwe jaar wens ik allereerst iedereen een heel  mooi en bijzonder 2012. Verder zijn hier weer de laatste ontwikkelingen rond mijn boek De Hele Olifant in Beeld, de vertaling daarvan als The Whole Elephant Revealed, mijn streven bij te dragen aan de transformatie naar ‘Samenlevingen in Balans’ en de transformatie van leren en onderwijs naar ‘Onderwijs in Balans’.

Laatste ontwikkelingen rond de Nederlandse en Engelse Olifant
De ontwikkelingen rond mijn Nederlandse boek en de vertaling in het Engels blijven stromen.
Nominatie, 5e druk en de komst van een e-book
= Zoals ik in mijn laatste ‘extra-editie’ van mijn nieuwsbrief meldde werd in november 2011 De Hele Olifant in Beeld genomineerd door de ‘Maand van de Spiritualiteit’ als een van de vijf mooiste spirituele boeken van 2011. In totaal werden er ruim 2000 internetstemmen uitgebracht met als eindresultaat de 3e plaats voor De Hele Olifant in Beeld na het boek Eindelijk thuis van Henri Nouwen en Het Tibetaanse boek van leven en sterven van Rogyal Rinpoche.
= De verkoop van mijn boek lijkt niet af te nemen, maar toe te nemen, want in 2011 zijn er 300 exemplaren meer verkocht dan in 2010! In december 2011 was het dan ook tijd voor alweer de 5e druk, wat betekent dat er nu in totaal al meer dan  9500 exemplaren verkocht zijn. Het betekent ook dat over een paar maanden het 10.000ste exemplaar verkocht zal worden!
= Bovendien heeft uitgeverij Ankh-Hermes besloten om in 2012 De Hele Olifant in Beeld ook als een e-book uit te brengen. Daarover meer zodra ik er meer over weet.
De documentaire THRIVE
Begin 2011 werd ik benaderd door Foster Gamble uit Californië met het verzoek om een foto van mij van de Flower-of-life bij de Golden Temple in Amritsar in India, te mogen gebruiken voor een film die hij aan het maken was met de titel THRIVE en die 11-11-2011 zou verschijnen. In deze documentaire laat Foster Gamble zijn perspectief zien en o.a. laat hij Nassim Haramein aan het woord om nadere uitleg te geven over de torus, zoals ik die bij de Wet van Dynamische Balans heel beknopt beschrijf. Naast vele anderen komt in deze documentaire ook evolutie-biologe Elisabet Sahtouris, die ik ook in mijn boek noem en die een lovende endorsement voor mijn Engelse boek heeft geschreven, aan het woord. Deze documentaire van ruim 2 uur is o.a. te zien op de website van Earth-Matters. Dit is de link: http://www.earth-matters.nl/7/3900/duurzaam-20/thrive-full-length-movie.html  Earth-Matters is een organisatie die mij heeft uitgenodigd om op 28 maart in Groningen een presentatie te komen geven over ‘De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans’ (zie voor de details de agenda hieronder).
De publicatiedatum voor The Whole Elephant Revealed is 25 mei 2012!
De afgelopen tijd hebben we hard gewerkt aan het persklaar maken van de tekst en van de omslag van De Hele Olifant in Beeld in het Engels. Voor de omslag van The Whole Elephant Revealed is het oorspronkelijke ontwerp van het Nederlandse boek gebruikt. En het laatste nieuws is niet alleen dat het boek nu naar de drukker is, maar ook dat de Engelse uitgeverij O-Books/John Hunt Publishing deze week heeft laten weten dat de publicatiedatum van The Whole Elephant Revealed  25 mei 2012 zal zijn!
Dit is de praktische informatie over het boek: Het wordt uitgegeven door Axis Mundi Books, een onderuitgeverij van John Hunt Publishing Ltd., in de UK, www.o-books.com . Het ISBN is 978-1-78099-042-2 . En de prijs is vastgesteld op £ 18.99 en $ 33.95. Dat komt neer op ongeveer € 25,00. Nadere details over hoe het boek te bestellen is volgen zodra daar meer over bekend is.
Ook een Engels e-book
Tegelijk met het gewone boek verschijnt The Whole Elephant Revealed  ook als e-book. Voor het e-book is het ISBN 978-1-78099-043-9 . En de prijs voor het e-book zal £ 6.99 en $ 9.99. En dat komt neer op ongeveer € 8,20 .

De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans
En dan zoals beloofd meer over mijn reis naar Egypte afgelopen november. Het was voor mij de eerste keer dat ik in Egypte was en ik heb ter plekke vele zeer indrukwekkende ervaringen gehad, met niet alleen een ingrijpende persoonlijke transformatie als gevolg, maar ook met een nog veel dieper inzicht in de geschiedenis van de mensheid en de zeer geavanceerde en florerende Samenleving in Balans die daar, in de periode van voor de dynastieën, heeft bestaan. In andere woorden, het heeft me enorm geholpen om nog heel veel meer ‘te herinneren van dat wat ik al weet’ en dus ook om te begrijpen wat er voor onze toekomst mogelijk is! Ik kan onmogelijk de vele aspecten van deze reis hier met jullie delen, maar ik zal er een paar van noemen.
De inheemse wisdom keeper Abd’El Hakim Awyan
Tijdens onze reis zijn we onder andere een paar dagen te gast geweest bij de dochter van de Egyptische inheemse wisdom keeper Abd'El Hakim Awyan. Hij is zelf een paar jaar geleden overleden. Hakim heeft zijn inzichten zoveel mogelijk aan zijn kinderen doorgegeven en daarnaast is het hem gelukt om deel van zijn kennis over de Samenleving in Balans van de Khemiten, die daar meer dan 5000 jaar geleden bestond als een hoog ontwikkelde, vreedzame, gezonde samenleving in harmonie met de natuurlijke omgeving en waarbinnen vrouwen een belangrijke rol hadden, met verschillende andere mensen te delen.
Khemitologie
Een van de mensen die meer dan 10 leerling is geweest van Abd'El Hakim Awyan is de Noord-Amerikaan Stephen Mehler. Hij is de auteur van twee boeken waarin hij hierover schrijft:
= The Land of Osiris, an introduction to Khemitology (2001). In dit boek introduceert hij op basis van zijn eigen inzichten en dat wat hij van Hakim leerde de term Khemitologie als de studie van de predynastieke matriarchale Khemitische samenleving. Khemitologie onderscheidt zich zo van de conventionele Egyptologie, die in de praktijk uitsluitend de studie betreft van het patriarchale dynastieke oude Egypte.
= From Light into Darkness, the evolution of religion in Ancient Egypt (2005). In dit boek beschrijft Stephen Mehler – in lijn met de Wet van Ritme - het historische verloop van een florerende Khemitische samenleving die gekenmerkt wordt door een zeer ruim bewustzijn tijdens een Gouden Tijdperk lang geleden (Licht), naar een samenleving die steeds meer gekenmerkt wordt door een beperkter bewustzijn (Donkerte). En natuurlijk maakt hij vervolgens de verbinding met het speciale huidige moment, waarop we van dit verfrissende nieuwe inzicht in de geschiedenis van de mensheid kunnen leren om nu opnieuw collectief te kiezen om ons bewustzijn weer te verruimen en opnieuw toe te werken naar het licht en dus naar florerende Samenlevingen in Balans wereldwijd.
Carmen Boulter – The Pyramid Code
Iemand anders die ook meer dan 10 leerling is geweest van wisdom keeper Abd'El Hakim Awyan is de Canadese onderzoekster Carmen Boulter. Ook zij is tot de conclusie gekomen dat het oude Egypte van voor de tijd van de dynastieën en de faraos een vreedzame, spirituele en florerende matriarchale samenleving was met o.a. een ver ontwikkelde technologie. Over haar onderzoek heeft zij recent een prachtige documentaire gemaakt: The Pyramid Code. In deze zeer interessante TV-documentaire komt Abd'El Hakim Awyan uitgebreid aan het woord. Daarnaast komendiverse onderzoekers aan het woord die recent allemaal tot geheel andere conclusies zijn komen dan het traditionele inzicht dat er lange tijd heeft bestaan over het oude Egypte en dat in hoge mate gekleurd is geweest door een patriarchale bril. Deze nieuwe inzichten sluiten aan bij dat wat Hakim op basis van de mondelinge overlevering vertelt. Voor wie geïnteresseerd is, The Pyramid Code is in vijf delen te vinden op YouTube:
The Pyramid Code - Deel 1 - The Band of Peace
The Pyramid Code - Deel 2 - High Level Technology
The Pyramid Code - Deel 3 - Sacred Cosmology
The Pyramid Code - Deel 4 - The Empowered Human
The Pyramid Code - Deel 5 - A New Chronology
Het oude Egypte, het begrip Neter en de functie van de mythen
Zoals ik in De Hele Olifant in Beeld schrijf, zou The Kybalion, de Hermetische tekst die ik als basis voor De Hele Olifant in Beeld heb gebruikt, oorspronkelijk uit Egypte komen. De inhoud van The Kybalion wordt toegeschreven aan Hermes Trismegistus, de Griekse naam voor Thoth of Djehuti, de (mannelijke) scribe en consort van de vrouwelijke scribe, Seshat. Djehuti en Seshat en bijvoorbeeld ook Isis, Osiris en Sekhmet, zijn vaak omgeschreven als goden en godinnen, maar in de oorspronkelijke oud Egyptische cultuur waren ze bekend als NTRs (Neters). Op basis van inzicht in het bestaan van universele wetmatigheden kunnen we veel beter begrijpen wat daarmee bedoeld wordt, want Neters zijn in feite niets anders dan aspecten en functies van ‘de niet in woorden te beschrijven Eenheid of Bron’ waar alles - in lijn met de Wet van Eenheid – uit voortkomt. Als zodanig is een Neter de verpersoonlijking van een functie, hoedanigheid of een bepaald energetisch en/of dynamische aspect van de Bron. In andere woorden, Neters verwijzen naar universele wetmatigheden of naar aspecten daarvan. Daarom worden Neters ook omschreven als ‘de principes van het leven’ en als ‘natuurkrachten’ (NTR is de oorsprong van ons woord Natuur). De door de verschillende Neters voorgestelde wetmatigheden of energieën kunnen met elkaar samenwerken en de wisselwerking tussen de Neters werden in mythes gedramatiseerd als een gemakkelijker te begrijpen beschrijving van de universele wetmatigheden.
Ma’at, Seshat, Ibrahim Karim en BioGeometrie
Een van deze Neters waar ik in het bijzonder in geïnteresseerd was is bekend als Ma’at. Zij wordt omschreven als de verpersoonlijking van ‘waarheid, balans, harmonie, wetmatigheid, kosmische ordening, juistheid en wederkerigheid’. In andere woorden, Ma’at vertegenwoordigt zowel het begrip universele wetmatigheden als de functie en het resultaat van de werking van de universele wetmatigheden. Over haar is vrij veel bekend. Een andere Neter, waar ik erg graag meer van wilde weten is Seshat, de vrouwelijke scribe, en over haar is opvallend weinig bekend.
Tijdens mijn reis in Egypte viel het me op dat zij in vergelijking met de andere Neters ook weinig afgebeeld wordt op de tempelmuren, wat mogelijk een indicatie is van het feit dat zij een zeer oude oorsprong heeft. Langzaam maar zeker drong het tot me door dat Seshat waarschijnlijk iets vertegenwoordigt dat niet alleen binnen ons westers wereldbeeld geheel buiten beeld is geraakt, maar waarschijnlijk ook iets dat ikzelf nog bezig ben om te ontdekken… en wat ik vermoed dat ik nu op het spoor ben… in de vorm van wat de hedendaagse Egyptische architect Ibrahim Karim herontdekt en herontwikkeld heeft en BioGeometrie noemt: een nieuwe, kwalitatieve wetenschap, die o.a. vormen, kleuren, geluid en beweging gebruikt om met behulp van resonantie op het niveau van de subtiele energie (voorbij ruimte en tijd) harmonie in biologische systemen te bewerkstelligen.
Langzamerhand begin ik te begrijpen dat juist deze kennis een centrale positie heeft ingenomen bij alle aspecten van het leven in de oude Khemitische Samenleving in Balans. Dankzij de toepassing van deze kennis waren ze in staat om, een atmosfeer te creëren die permanent ondersteunend werkt voor iedereen om de staat van balans te handhaven of te herstellen. Het grote belang van het werk van Ibrahim Karim is, dat hij in staat blijkt om ook nu in onze tijd en onze westerse cultuur opvallende resultaten te bereiken met de toepassing van BioGeometrie. Zo is het hem bijvoorbeeld een aantal jaren geleden gelukt om in een dorp in Zwitserland de negatieve gevolgen van electrosmoc te elimineren; daarnaast heeft hij o.a. ook samengewerkt met mensen van de universiteit van Wageningen met opvallende resultaten bij de teelt van appels. Ik ben op dit moment me nog in de nadere details hiervan aan het verdiepen, maar voor wie geïnteresseerd is:
op YouTube zijn er een paar interessante inleidende filmpjes over BioGeometrie van Robert Gilbert te vinden: dit is de link naar deel 1 van een serie van 9 delen van 10 minuten: http://www.youtube.com/watch?v=5xfx8so6CaA&feature=endscreen&NR=1
Het eerste boek van Ibrahim Karim, Ph.D., Dr.Sc. is recent verschenen onder de titel: Back to a Future for Humankind (2010).

De Hele Olifant & Leren en Onderwijs – 10 februari 2012 in Holten
Afgelopen 1 oktober heb ik voor de eerste keer mijn presentatie ‘De Hele Olifant & Leren en Onderwijs’ gegeven op het landgoed Duinlust in Overveen en op 10 februari 2012 zal ik dat verhaal nog eens vertellen in Holten in Overijssel (zie voor de details de agenda). Ik zal dan onder andere uitleggen dat de manier waarop we in onze westerse cultuur onbewust en met de beste bedoelingen kinderen opvoeden en onderwijzen, helaas tot gevolg heeft dat de meeste kinderen rond hun 10de jaar, permanent uit balans zijn. Dat wil zeggen, dan geraken ze permanent vast in wat we in onze westerse cultuur beschouwen als  ‘de normale staat van zijn’. Vanuit het ruimere perspectief dat inzicht in de universele wetten ons biedt is het mogelijk om te zien dat deze staat van permanente onbalans onder andere weerspiegeld wordt in het werk van belangrijke grondleggers van het huidige onderwijs, zoals Jean Piaget (cognitieve ontwikkeling), Abraham Maslow (de rangschikking van menselijke behoeften) en Lawrence Kohlberg (morele ontwikkeling). Natuurlijk zal ik ook aangeven wat er nodig is om er voor te zorgen dat kinderen in hun natuurlijke staat van balans, waarin ze optimaal kunnen functioneren, kunnen blijven.
Nieuw initiatief
Tot mijn grote vreugde heb ik onlangs een gesprek gehad met iemand, die besloten heeft om een school op te zetten en daarbij de universele wetmatigheden, zoals ik die in De Hele Olifant in Beeld beschrijf, te vertalen naar het onderwijs. Het plan is nog nieuw en vraagt nog heel veel meer uitwerking, en daarom kan ik er hier nog niet veel meer over zeggen. Maar als ik er meer informatie over hoor, dan zal ik dat zeker in deze nieuwsbrief met jullie delen.


De agenda voor 2012
En dan is hieronder weer de agenda met verschillende presentaties, waarvan er 3 – die in Holten, Sneek en Groningen – voor iedereen toegankelijk zijn. (Zie voor de meest actuele agenda, de agenda op mijn website


Vrijdag 10 februari 2012, in Holten
Presentatie 'De Hele Olifant & Leren en Onderwijs'

Programma:

Aanvang 20.00 uur.
Tussen 22.00 en 22.30 is de lezing afgelopen.

Plaats:

Het Kulturhus, Achmea Theaterzaal, Smidsbelt 6, 7541 BL Holten.
Het Kulturhus vindt u op 400 meter lopen van het station. Er is voldoende
parkeergelegenheid.

Kosten:

€10,- (inclusief koffie of thee)

Aanmelden:

Aanmelden verplicht per e-mail: info@holten-bezieling.nl
of anders telefonisch: 0548-363123
Bij opgave via e-mail of antwoordapparaat vermelden:
naam, telefoonnummer, aantal plaatsen.
U krijgt geen bevestiging. Max. 200 personen. Vol is vol.

Meer informatie:

op flyer voorkant en achterkantZaterdag 17 maart 2012, in Almelo
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van de Orde van de Vrije Weefsters "Vinculum Verum", een vrouwengilde van de Vrij Metselarij.


Woensdag 21 maart 2012, in Enschede

Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van stichting De Sinc.

 

Dinsdag 27 maart 2012, in Sneek
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' georganiseerd door Wijs&Water, life coaching.


Programma:

aanvang 19.30 uur en rond 22.30 uur is de lezing afgelopen

Plaats:

boekhandel Van der Velde, Kruizebroederstraat 36 in Sneek

Kosten:

€ 10,-. Over te maken na bevestiging van ontvangst aanmelding door Wijs&Water.

Aanmelden:

uitsluitend per e-mail naar treske.heere@wijsenwater.nl o.v.v. naam, telefoonnummer, aantal plaatsen.

Meer informatie:

binnenkort op www.wijsenwater.nl


Woensdag 28 maart 2012, in Groningen
Presentatie 'De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans' georganiseerd door ONE heart.


Programma:

van 19.30 uur tot 23.00 uur

Plaats:

Huis de Beurs, A-Kerkhof Zuid Zijde 4, 9711 JB Groningen

Kosten:

€10,-

Aanmelden:

stuur een mail aan info@oneheart.nu (om teleurstelling te voorkomen is het aan te raden te reserveren)

Meer informatie:

via de website van Earth MattersVrijdag 20 april 2012, 2012, in Naarden
Presentatie 'De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans' op uitnodiging van het Nederlands
Netwerk Esoteric Healing (NNEH)

 

Donderdag 21 en vrijdag 22 juni 2012, in kasteel De Berckt, Baarlo
Presentatie'De Hele Olifant in Beeld'tijdens een tweedaagse van het traject "Touching
the Community Soul"
voor beslissers, beïnvloeders en/of uitvoeders op het gebied van
organisatieontwikkeling, georganiseerd door Erik Mandersloot als onderdeel van het Strategy Center,  Nyenrode Business Universiteit. Zie voor meer infoTot zover het nieuws rond “De Hele Olifant in Beeld” en mijn werk.

Lieve groetjes,


Marja de Vries