De Hele Olifant - nieuwsbrief - november 2009

Leren en onderwijs gebaseerd op inzicht in de universele wetmatigheden is meer in lijn met de hedendaagse kinderen, komt meer overeen met wie we in essentie zijn en is meer in harmonie met het grotere geheel.

Lieve mensen,

Hier is weer het vervolg over de laatste ontwikkelingen rond De Hele Olifant in Beeld en mijn inspanningen rond de transformatie van leren en onderwijs. Er zijn veel interessante ontwikkelingen gaande!

Toepassing van De Hele Olifant in Beeld
Allereerst begint het duidelijk te worden dat steeds meer mensen actief een relatie willen leggen tussen de inzichten, die ik in De Hele Olifant in Beeld beschrijf en allerlei maatschappelijke activiteiten. Zo werd ik in januari van dit jaar uitgenodigd door het team van QTouch – QuantumTouch - die mijn boek als ‘onze favoriet’ op hun website hebben staan. QuantumTouch wordt gebruikt om de natuurlijke balans van een cliënt (plant, dier, mens) te herstellen. Zij vroegen me om niet alleen te vertellen over de universele wetmatigheden in het algemeen maar ook om inzicht te geven in de link tussen de werking van de universele wetmatigheden en de praktijk van QuantumTouch: mensen die QuantumTouch toepassen verhogen allereerst bewust hun eigen trillingsfrequenties (dmv. het gebruik van de Wet van Liefde) en gebruiken vervolgens het Principe van Harmonische Resonantie waardoor de trillingsfrequenties van de cliënt (plant, dier, mens) op natuurlijke wijze gaan resoneren met deze hogere trillingen van de healer, zodat het zelfherstellend vermogen (de inherente neiging om in lijn met de Wet van Dynamische het evenwicht te herstellen) van de cliënt (weer) gaat werken.
Op een vergelijkbare manier werd ik door de Stichting voor ECOtherapie uitgenodigd voor een hele dag onder het motto ‘De Hele Olifant in Beeld en Praktijk’. ECOtherapie gaat over het herstellen van de natuurlijke balans in (grote) eco- en bedrijfssystemen. Het is een praktische, toepasbare, doelgerichte methode die meetbare resultaten oplevert en o.a. gebruik maakt van het Principe van Harmonische Resonantie. Hans Andeweg, grondlegger van de ECOtherapie, nodigde me ook uit om tijdens deze dag niet alleen te vertellen over de universele wetmatigheden in het algemeen, maar om samen met hen te kijken naar of en hoe de universele wetmatigheden bij de praktijk van ECOtherapie toegepast worden. Bovendien werd ik uitgenodigd om tijdens deze dag niet alleen een presentatie te geven, maar ook een daarop volgende workshop.
En tijdens mijn bezoek aan de Inspiratiedagen in Torhout in België, waar ik op uitnodiging van La Verna over De Hele Olifant in Beeld vertelde, werd ik uitgenodigd door ‘De Walnoot’, het Vlaamse informatie-, advies- en opleidingscentrum dat zich bezig houdt met BachBloemenremedies – om eind november (zie agenda) een presentatie te komen geven. Ook de methode van BachBloemenremedies maakt o.a. gebruik van het Principe van Harmonische Resonantie.

De Hele Olifant in Beeld in ‘Arts & Auto’
De belangstelling voor toepassing van de inzichten  in de werking van de universele wetmatigheden beperkt zich echter niet tot mensen die zich bezig houden met alternatieve vormen van healing, genezing en herstel van evenwicht. In het tijdschrift Arts & Auto werd afgelopen zomer De Hele Olifant in Beeld op een lovende wijze besproken in de rubriek ‘Mijn favoriete pil’. Huisarts Willy Sandelowsky-van Maarseveen vertelt dat met name het inzicht in hoe alles met elkaar samenhangt bij haar  een bewustwordingsproces op gang heeft gebracht: “Ik besef nu dat je als mens en als arts niet naar de afzonderlijke deeltjes moet kijken, maar naar datgene wat alles overstijgt. Zo worden wij medici echter niet opgeleid. Geneeskunde is gericht op analyse en meetbare resultaten. Er komen steeds meer deelspecialismen, maar in plaats van met een loep, kunnen we ook met een groothoeklens kijken (…) Als je voor de holistische benadering kiest ga je anders met patiënten om.” Ze vertelt dat zelfs haar patiënten het verschil bij haar merken. Klik hier voor het hele verhaal.

De Hele Olifant in Beeld en ‘Samenlevingen in Balans’
Een andere ontwikkeling is de toenemende belangstelling in wat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden betekent voor de samenleving als geheel. Zo ben ik voor volgend voorjaar zowel door de Hugo Labout van de organisatie REIS als door Marijke Kuipers van Gaia Sira uitgenodigd om - alvast vooruitlopend op mijn tweede boek – in beide gevallen een presentatie te geven over ‘Samenlevingen in Balans’. Zoals ik in één van mijn vorige nieuwsbrieven schreef zijn ‘Samenlevingen in Balans’ samenlevingen die gekenmerkt worden door het feit dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel vormt van de cultuur. Dit in tegenstelling tot ‘Samenlevingen uit Balans’, zoals bijvoorbeeld onze Westerse samenleving (voor hen die dat gemist hebben 'Samenlevingen in Balans'; nieuwsbrief juni 2009 en nieuwsbrief september 2009).
Mijn presentatie op uitnodiging van Marijke Kuipers zal een onderdeel zijn van 4 seminars die zij organiseert over “Duurzaamheid & spiritualiteit” en waarbij ze onder andere ook de link tussen wetenschap en spiritualiteit onder de aandacht van wetenschappers wil brengen. Meer hierover in volgende nieuwsbrieven.

De relatie tussen De Hele Olifant in Beeld en het nieuwe boek Dan Brown
De groeiende belangstelling in de link tussen wetenschap en spiritualiteit wordt ook weerspiegeld in het nieuwe boek van bestseller Dan Brown, The Lost Symbol. Behalve dat hij in dit boek  opnieuw een spannend verhaal vertelt, staat de link tussen eeuwenoude bronnen van wijsheid en nieuwe wetenschappelijke inzichten centraal. Opvallend is dat hij naast veel bekende bronnen van oude wijsheid ook twee keer expliciet de Kybalion in dat rijtje noemt. Daarnaast blijkt een van de hoofdrolspeelsters in het verhaal zich bezig  houden met Noetic Sciences. Het Institute of Noetic Sciences (IONS) in Califormië bestaat al zo’n 30 jaar en houdt zich bezig met (het bevorderen van) de wetenschap naar bewustzijn en de menselijke ervaring om zo bij te dragen aan de individuele en collectieve transformatie (de term noetic komt van het Griekse woord nous dat ‘innerlijk weten’ betekent). Bij het schrijven van De Hele Olifant in Beeld ontdekte ik het bestaan van IONS en sindsdien ben ik er lid van (zie voor meer info http://www.noetic.org ) en heb ik veelvuldig gebruik gemaakt van de publicaties van IONS (in ruim twintig voetnoten verwijs ik naar hun werk). Hoewel het voor IONS een volledige verrassing was, dat zij zo’n expliciete rol spelen in dit nieuwe boek van Dan Brown, is er tot hun vreugde door zijn boek nu opeens veel meer belangstelling gekomen voor hun werk.

Transformatie van leren en onderwijs
De laatste tijd ben ik helaas even iets minder toegekomen aan het verder schrijven van mijn tweede boek, maar ik heb op mijn website wel een paar nieuwe links gemaakt naar interessante ontwikkelingen die hier direct of indirect mee te maken hebben:
= Vrede en vredesonderwijs in Costa Rica
In Costa Rica, een land zonder leger, wordt op een indrukwekkende manier gewerkt aan de invoering van vredesonderwijs. Dit project is gebaseerd op een combinatie van enerzijds het gebruik van de software van HeartMath (FreezeFrame) – een manier die helpt om in een staat van Hartcoherentie te komen - en anderzijds het gebruik van de Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg. (zie voor links naar diverse filmpjes hierover)
= Charlotte Lemmens promoot het boek van Jean Liedloff op TV!
Charlotte Lemmens heeft in het VARA-discussie programma 'Vrouw & Paard' dat donderdag 's avonds op Nederland 2 tussen 21-20 - 22.00 uur wordt uitgezonden, een eigen column en op 9 oktober 2009 gebruikte ze die TV tijd om op een luchtige maar zeer aansprekende manier het inmiddels klassieke en nog altijd actuele boek van Jean Leadloff 'Op zoek naar het verloren geluk' aan te bevelen! Jean Liedloff, bekend van het 'continuüm principe' was inmiddels al weer bijna 50 jaar geleden verschillende keren te gast bij de Yequana Indianen in het Amazone-oerwoud. Wat haar daar o.a. opviel was dat in deze gemeenschap kinderen niet of nauwelijks huilden. Om te begrijpen hoe dat kwam ging ze vervolgens op zoek naar het verschil tussen westerse opvoedmethoden en de manier waarop kinderen bij deze Amazone-Indianen opgevoed worden. Haar boek vraagt aandacht voor de vraag hoe opvoeding meer aan zou kunnen sluiten bij de behoeften van de kinderen zelf. Zie voor een link naar deze column en zie voor een artikel van mij over ditzelfde onderwerp.
= The Age of Empathy, Nature's Lessons for a Kinder Society - Frans de Waal
Terwijl ik in mijn tweede boek duidelijk wil maken dat zaken als hebzucht, concurrentie en geweld vooral verschijnselen zijn van individuen-uit-balans en samenlevingen-uit-balans, wordt ditzelfde inzicht nu ook onder de aandacht gebracht vanuit een geheel ander hoek: internationaal bekend primatoloog Frans de Waal maakt namelijk in zijn pas verschenen boek "The Age of Empathy, Nature's Lessons for a Kinder Society " niet alleen duidelijk dat er meer overeenkomsten zijn tussen het gedrag van dieren en mensen dan tot voor kort werd verondersteld. Bovendien stelt hij dat empathie een inherent kenmerk is zowel van veel zoogdieren als van onszelf. Kortom, hij rekent af met het idee dat wij mensen van nature hebzuchtig, berekenend, wedijverig en gewelddadig zouden zijn, net zoals dieren… In plaats daarvan, stelt hij, dat zulke kenmerken verre van natuurlijk of onvermijdelijk zijn, maar iets dat wij mensen zelf  hebben gecreëerd en daarom ook bewust achter ons kunnen laten. Zie voor een link naar een internetfilmpje.

Agenda
Dit jaar heb ik naast een interview met internet Radio Merlijn nog één presentatie op mijn agenda staan, dit keer in Antwerpen.  Nieuwe ontwikkelingen rond mijn agenda zijn altijd te vinden op de agenda op mijn website.

Zondag 15 november 2009,
Boekbespreking van 'De Hele Olifant in Beeld' plus kort interview
door Sander de Wijs
op Radio Merlijn, in het programma: Sander's Boek van de Week


Tijd:

20.30 - 21.30 uur, interview vanaf 20.45 uur

Live meeluisteren:

 

via  website www.radiomerlijn.nl 

Daarna nog een week op:

www.radiomerlijn.nl/index.php/uitzending-gemist/16-sanders-boek-van-de-week 

Chatten:

Het mogelijk dat luisteraars via de chat op de website van radio Merlijn reageren of vragen stellen. Voor de chat is het wel nodig dat je je aanmeldt via www.hatsjepsoet.nl/hatsjepsoetchat/index.php

Meer informatie:

zie www.radiomerlijn.nl


Zondag 29 november 2009, in Antwerpen, België
Lezing "Universele Wetten en verwondering" tijdens de dag 'Verwondering en schoonheid' ter viering van 20 jaar Stichting De Walnoot, bachbloemenremedies


Programma

Welkom: 10.00 uur
Opening: 10.30 uur
Marja de Vries: 11.00 - 12.30 uur 'Universele Wetten en verwondering'
Lunch: 12.30 uur
Henk Fransen: 14.00 - 15.00 uur "De wondere intelligentie van het lichaam'
Pauze: 16.00 uur
Willem Vermandere en zijn muziekanten brengen vertellementjes en muziek over 'verwondering en schoonheid'.
Feestelijke receptie: 18.00 uur

Plaats:

Salon Luithagen, Luithagen 4, 2030 Ekeren-Antwerpen, België

Kosten:

€45,- incl. warme lunch, koffie en thee à volonté

Aanmelden:

vooraf inschrijven en betalen noodzakelijk, zie voor details de uitnodiging

Meer informatie:

over de dag, het programma en opgave, zie de uitnodiging

 

Tot zover het nieuws rond ‘De Hele Olifant in Beeld’

Lieve groetjes,

Marja de Vries