De Hele Olifant - nieuwsbrief - oktober 2012

 

Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het meer overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alles en iedereen.
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.


Lieve mensen,

Hier is alweer de volgende nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen rond mijn boek De Hele Olifant in Beeld, de Engelse editie daarvan als The Whole Elephant Revealed, mijn streven bij te dragen aan de transformatie naar ‘Samenlevingen in Balans’ en de transformatie van leren en onderwijs naar ‘Onderwijs in Balans’.


De Hele Olifant in Beeld

Ik ben erg blij dat de belangstelling voor het boek De Hele Olifant in Beeld en dus voor de universele wetten nog steeds groeit.
Inmiddels al de 6e druk
De groeiende belangstelling blijkt allereerst uit het feit dat afgelopen woensdag alweer de 6e druk van De Hele Olifant in Beeld verschenen is. Dat wil zeggen dat er sinds het verschijnen van het boek in 2007 nu al zo’n 11.000 exemplaren verkocht zijn.
Tijdelijke actieprijs voor het Nederlandse ebook: € 9,99
Bovendien is er sinds kort nu ook een Nederlandse ebook-versie beschikbaar en uitgeverij Ankh-Hermes heeft besloten om het ebook te introduceren met een tijdelijke actieprijs: dat betekent dat terwijl de gewone prijs voor het ebook € 19,99 is, het ebook van De Hele Olifant in Beeld in de periode van 15 oktober t/m 15 november verkrijgbaar zal zijn voor de actieprijs van € 9,99. Dus dat is vanaf a.s. maandag. Ook als je De Hele Olifant in Beeld al als papierenboek hebt, kan het handig zijn om de ebook-versie te hebben, omdat het makkelijke van een ebook is, dat je hetmee kan nemen op reis, zonder dat je met die dikke pil hoeft te slepen. Het ebook is bv. via bol.com verkrijgbaar.
Uitnodigingen voor presentaties
De groeiende belangstelling blijkt verder bv. uit het aantal uitnodigingen voor presentaties dat ik ontvang: na de zomer ben ik al weer op 4 verschillende plekken uitgenodigd geweest om een presentatie te komen geven en er staan voor 2012 nog eens 5 op mijn agenda. Dit betekent dat ik in 2012 weer meer uitnodigingen voor presentaties heb ontvangen dan in 2011. Het lijkt dat die tendens zich blijft voortzetten, want voor 2013 heb ik ook al weer heel wat uitnodigingen. Zie voor de details de agenda onderaan deze nieuwsbrief.
De Hele Olifant in Beeld
Omdat mij regelmatig gevraagd is of het mogelijk is om niet alleen een presentatie van mij bij te wonen, maar ook een daarop aansluitende workshop, organiseert Marjolein Berger-Vos van IntoTuition in samenwerking met mij op vrijdag 23 november in Mijdrecht een dag waarop dit kan: ’s morgens zal ik de presentatie ‘De Hele Olifant in Beeld’ geven en ’s middags begeleidt Marjolein de workshop intuïtief beeldhouwen: ‘Jouw persoonlijke balans in Beeld’. Deze workshop is een prachtige vorm om je verder te verdiepen in de universele wetten - in het bijzonder in de Wet van Dynamische Balans. Bovendien ga je vervolgens naar huis met een prachtige creatie uit zeepsteen, die jouw proces en/of dat wat voor jou hierbij de essentie is, weergeeft. Omdat het aantal plaatsen voor de workshop beperkt is en dit niet geldt voor het bijwonen van de presentatie is het ook mogelijk om gewoon alleen ’s morgens voor de presentatie te komen. Zie voor de details van deze dag de agenda onderaan deze nieuwsbrief.
Interview voor het tijdschrift Teth
In de vorige nieuwsbrief vermeldde ik dat er een uitgebreid interview door Vera Mulder gemaakt was, dat toen nog gepubliceerd moest worden. Inmiddels is dat interview met de titel ‘Lopen in de mist’ in het septembernummer van het tijdschrift Teth, Vakblad van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten, verschenen. Men heeft mij hier nog een mooie pdf-versie van beloofd, maar in afwachting daarvan is het interview, voor wie daar in geïnteresseerd is, inmiddels toch al hier te lezen.
Vele vormen van het gebruik van De Hele Olifant in Beeld
De belangstelling voor het boek De Hele Olifant in Beeld blijkt ook uit de mailtjes die ik ontvang, waarin mensen met mij delen hoe ze het boek gebruiken. Hier zijn weer een paar voorbeelden:
= Zo schreef een acteur mij dat hij zich verder in de universele wetten wil verdiepen om het te kunnen integreren in zijn werk.
= Verschillende mensen schreven me dat zij iets aan het schrijven waren en daarbij naar mijn boek wilden verwijzen en/of uit mijn boek wilden citeren.
Groepen, cursussen en trainingen rond De Hele Olifant in Beeld
Terwijl ik in de vorige nieuwsbrief vertelde dat er in België een cursus rond De Hele Olifant startte, ontving ik sindsdien informatie over verschillende min of meer vergelijkbare initiatieven in Nederland:
= Zo hebben Robin Groeneveld & Helena van Ruyven een cursus opgezet over het "Leven volgens de universele wetten". Hiervoor organiseren ze 8 bijeenkomsten, waarin elke keer 1 wet centraal staat. Het idee is om niet alleen over de universele wetten te praten, maar ook te werken met meditaties en visualisaties, waarin de deelnemers zich op intuïtief niveau kunnen verbinden met de universele wetten. De data zijn inmiddels gepland en ze zijn nu bezig met het in de wereld zetten van de cursus. Zie voor meer info .
= Jotten La Lau-van Heuven Goedhart van de Stichting Filosofie en Meditatie (SFM) liet me weten dat zij het initiatief heeft genomen voor een spirituele leesgroep voor vrouwen rond De Hele Olifant in Beeld. Ze gaan beginnen in januari 2013 en komen één keer in de week bij elkaar tot eind juni zodat ze maximaal 24 bijeenkomsten hebben waarin ze het boek gaan onderzoeken. Ze vermeldde er bij dat deze Leesgroep alleen toegankelijk voor vrouwen die minstens twee à drie jaar bijeenkomsten/lessen hebben gevolgd binnen de SFM. Zij mediteren, passen stilte toe in hun dagelijkse handelen en willen zich verder innerlijk ontwikkelen. En juist dáárom, zo schrijft ze, koos ze De Hele Olifant. “U laat ons zien en welhaast ervaren (maar dat is onze eigen reis) dat alles inderdaad Eén is juist ook nu met de meest fantastische bijdrage van die wetenschap."
=
Simon van Dijk schreef mij dat hij o.a. mijn boek centraal wil stellen bij zijn trainingen op drie fronten:  1. transformatie training voor mensen die er aan toe zijn; 2. Teamtraining voor het bedrijfsleven; 3. Onderwijs. Hij wil in januari klaar zijn voor het geven van de eerste training.


Samenlevingen in Balans

Naast de belangstelling voor mijn boek, zie ik tot mijn vreugde ook dat de belangtelling of misschien beter gezegd het inzicht in de universele wetten in het algemeen ook steeds meer zichtbaar wordt voor hen die het kunnen herkennen. Hieronder zijn daar een paar voorbeelden van:
Eén mensheid op één planeet
In mijn boek over ‘Samenlevingen in Balans’ ben ik op dit moment  bezig met hoofdstuk dat o.a. gaat over fractal-organisatie. Fractal-organisatie is – in lijn met de Wet van Overeenstemming - niet alleen de basisorganisatiestructuur van alles in het universum en in de natuur, maar ook van ‘Samenlevingen in Balans’. Wat dat in de praktijk betekent is het inzicht dat de transformatie waar we op dit moment wereldwijd midden in zitten - in lijn met de Wet van Ritme - de transformatie is naar een volgend niveau van complexiteit van de organisatie van ons als mensen op deze wereldbol. Voor ons als individu met een lichaam, dat bestaat uit ontelbare cellen, geldt dat we in staat zijn om te functioneren als een coherent en gezond geheel, waarbij dat wat goed is voor de delen goed is voor het geheel en dat wat goed is voor het geheel, goed is voor de delen: als onze individuele cellen gezond zijn, kunnen wij als geheel optimaal functioneren en als we als geheel gezond zijn, kunnen onze individuele cellen optimaal functioneren. Ditzelfde geldt in de vorm van één mensheid op één planeet: Voor deze ene mensheid die bestaat uit ontelbare individuen, geldt dat we in staat zijn om te functioneren als een coherent en gezond geheel, waarbij dat wat goed is voor de individuen goed is voor de mensheid als geheel en dat wat goed is voor de mensheid als geheel, goed is voor de individuen: als wij als individuen gezond en in balans zijn, kunnen wij als mensheid als geheel optimaal functioneren en als we als mensheid als geheel gezond en in balans zijn, kunnen we als individuen optimaal functioneren.
De Dalai Lama en het Eénzijn van de mensheid
En terwijl ik nog midden in het werk aan dit hoofdstuk ben, zond afgelopen zondag (7 okt. 2012, Ned. 2) de BOS (Boeddhistische Omroep Stichting) de documentaire ‘De Dalai Lama: Het éénzijn van de mensheid’ uit en hoorde ik de Dalai Lama iets vergelijkbaars zeggen! De Dalai Lama: “Feitelijk denk ik dat de oorzaak van oorlog en geweld terug te voeren is op het concept ‘wij zijn sterk’ tegenover ‘hen’. Hun vernietiging betekent onze overwinning. Dat is een verouderd concept. Vroeger had je inderdaad verschillende naties met verschillende belangen, min of meer onafhankelijk van elkaar. Toen was de vernietiging van je buren, je vijand, een overwinning. Maar als je in deze moderne tijd je buren vernietigt, vernietig je ook je zelf. Dat is de realiteit van tegenwoordig. Dus we moeten het concept van de éénheid van de hele mensheid promoten. En dan een economie van internationale betrekkingen binnen de mensheid. Ik denk dat we hieraan de grootste prioriteit moeten geven: De éénheid van de wereld, de éénheid van de mensheid. Dat is mijn voornaamste interesse en zorg.”
Mannelijke dominantie en de Wet van Dynamische Balans  
Een ander aspect dat centraal staat in mijn boek over ‘Samenlevingen in Balans’, is het feit dat ‘Samenlevingen uit Balans’ en dus samenlevingen waarbij de universele wetten niet een inherent aspect van de cultuur zijn, en waarbij onze ‘normale staat van zijn’ een staat van permanente onbalans is, in de praktijk patriarchaten zijn. Dat wil zeggen dat binnen deze culturen mannen en/of het mannelijk aspect dominant is. In de praktijk betekent dit dat voor een transformatie van ‘Samenlevingen uit Balans’ naar ‘Samenlevingen in Balans’ het nodig is om – in lijn met de Wet van Dynamische Balans – onze persoonlijke, maar ook onze maatschappelijke balans te herstellen en dus het patriarchaat en de daarmee gekoppelde mannelijk dominantie definitief achter ons te laten.
De Dalai Lama en de Wet van Dynamische Balans
In dezelfde documentaire spreekt de Dalai Lama zich tot mijn verrassing op een baanbrekende manier ook uit over het belang van het achter ons laten van de mannelijke dominantie en legt hij de link naar de noodzaak om juist ook daarom het onderwijs ingrijpend te veranderen en zelfs naar de mogelijkheid dat de volgende dalai Lama een vrouw zal zijn. Nadat hij eerst uitgelegd heeft waarom ooit het hebben van een sterk lichaam de belangrijkste kwalificatie leek te zijn om een leider te worden, vervolgt hij: “Op die manier heeft de mannelijke dominantie zich ontwikkeld. Daarna kwam de ontwikkeling van onderwijs wat tot meer gelijkheid [tussen mannen en vrouwen] leidde. Niet alles hing meer af van je fysieke kracht. Soms kan iemand met goede hersenen en een klein lichaam toch leider worden. Hoe dan ook, dat is de reden dat tegenwoordig, in de huidige wereld, in de realiteit van vandaag het onderwijs nog voornamelijk gericht is op economische ontwikkeling. Dat soort onderwijs is hoogontwikkeld. Maar onderwijs voor het ontwikkelen van warmhartigheid, dat ontbreekt nog. Het is een biologisch feit dat vrouwen gevoeliger zijn voor andermans pijn. Ik denk dat helden in het verleden in de meeste gevallen mannen waren. Daarom moeten we ons er in deze tijd speciaal op toeleggen om menselijke compassie en affectie te bevorderen. Vrouwen moeten hier een actieve rol in gaan spelen. Dat is hoe ik er over denk. Daarom zeg ik soms: Mocht de traditie van de Dalai Lama worden voortgezet dan moet het mogelijk zin dat de volgende Dalai Lama een vrouw is.” Voor iedereen die graag zelf deze documentaire wil bekijken, dit is de link naar uitzending gemist


Leren en Onderwijs in Balans

Presentatie ‘De hele Olifant & Leren en Onderwijs in Balans’ op 24 januari 2013, in Katlijk bij Heerenveen

Voor iedereen die geïnteresseerd is om al vast iets te horen over mijn inzichten in ‘Leren en Onderwijs in Balans’ kan ik vertellen dat ik opnieuw hiervoor een uitnodiging heb ontvangen en dat ik op 24 januari 2013 in Katlijk (bij Heerenveen) hierover een presentatie zal geven. Zie voor de details de agenda hieronder.
Waitaha grootvaders en grootmoeders
In een van mijn eerdere nieuwsbrieven heb ik al met jullie mijn vreugde gedeeld over het vinden van het boek ‘Song of Waitaha, the histories of a nation’ geschreven door 6 Waitaha grootvaders, waarin zij hun orale geschiedenis en wijsheid voor het eerst openbaar maken en vertellen dat zij de eerste bewoners van Nieuw Zeeland zijn, en daar dus leefden nog voor de Maori. Kort geleden ontdekte ik dat er nog een tweede boek bestaat dat ‘Whispers of Waitaha, traditions of a nation’ heet en dat geschreven is door 8 Waitaha ‘grootmoeders’! De Waitaha vertellen dat zij ‘het pad van vrede lopen’ en dat ze in harmonie met de natuur leven. De Waitaha grootmoeders voegen daar nog aan toe dat ze een matriarchaat zijn en bovendien dat zij – tot op de dag van vandaag – de ‘oorspronkelijke kennis’ (en dus het inzicht in de universele wetten) hebben bewaard. Deze twee boeken zijn voor mij tot nu toe de meest pure bron over de details van een ‘Samenleving in Balans’! De grootmoeders beschrijven bijvoorbeeld ook hoe zij hun kleinkinderen eerst inzicht bijbrengen ‘in hoe het universum werkt’ en dat illustreren met voorbeelden uit de omringende natuur, zodat het vervolgens duidelijk wordt op welke manier zij als mensen hun leven kunnen inrichten binnen deze harmonie en dus daarmee in balans. Natuurlijk beschrijven ze nog heel veel meer en iets daarvan heb ik toegevoegd aan mijn website


De agenda voor de laatste maanden van 2012 en begin 2013

En dan is hieronder weer de agenda dit keer met een grote variëteit aan presentaties, waarvan ik in ieder geval de internationale dag rond ‘Science & Spirituality’ van de A.M.O.R.C. Rozenkruisers in Den Haag wil noemen. Hier ben ik één van de sprekers en zal o.a. Lynne McTaggart een van de andere sprekers zijn. Verder is er, zoals ik hierboven al vertelde, voor het eerst op 23 november de mogelijkheid om na mijn presentatie ‘De Hele Olifant in Beeld’, mee te doen aan de workshop ‘Jouw persoonlijke balans in Beeld’ met Marjolein Berger-Vos.


Zondag 28 oktober 2012, in Heiloo

Presentatie'De Hele Olifant & Gezondheid'tijdens een bijeenkomst van de 'Kring van
Nieuwetijdstherapeuten'.


Woensdag 7, donderdag 8 en vrijdag 9 november 2012 in de Ardennen, België
Presentatie 'Universele wetten en het proces van transformatie' tijdens een tweedaagse van het traject "Touching the Community Soul" voor beslissers, beïnvloeders en/of uitvoeders op het gebied van organisatieontwikkeling, georganiseerd door Erik Mandersloot als onderdeel van het Strategy Center, Nyenrode Business Universiteit. Zie de website en voor meer info


Zaterdag 10 november 2012, in Den Haag

Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' tijdens de internationale dag 'Science & Spirituality' van de Rozenkruisers Orde A.M.O.R.C.


Programma:

8.45 - 9.00 uur: Inloop en opening
9.00 -10.15 uur: Marja de Vries
10.15 - 10.45 uur: Pauze
10.45 -11.00 uur: Muzikaal intermezzo
11.00 -12.15 uur: Tom McFarlane
12.15 - 13.30 uur: Lunch
13.30 - 14.45 uur:Lynne McTaggart
14.45 - 15.15 uur: Pauze
15.15 - 15.30 uur: Muzikaal intermezzo
15.30 -16.45 uur: Michel Bénot
16.45 - 17.00 uur: Sluiting
Er is een simultaatvertaalsysteem aanwezig. Daarom zal mijn presentie gewoon in het Nederlands zijn.

Plaats:

De Grote Kerk, Rond de Grote Kerk 12, Den Haag
Routebeschrijving

Kosten:

€ 35, 00

Aanmelden:

via het inschrijfformulier op we A.M.O.R.C. website
Uw inschrijving is definitief na ontvangst van inschrijvingsgeld

Meer informatie:

op de website van A.M.O.R.C.Maandag 19 november 2012, in Asten, in de buurt van Eindhoven

Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van Marriet van Osch


Programma:

19.30 uur inloop
20.00 – 22.30 lezing door Marja met een korte pauze en een interactief deel met de bezoekers

Plaats:

het sfeervolle levensatelier, Burgemeester Wijnenstraat 9 in Asten

Kosten:

€ 17,50 inclusief koffie en thee

Aanmelden:

Meld je aan, zodat we zeker weten dat het door kan gaan!!!!
Na betaling van € 17,50 op rekeningnummer 19.84.04.751 t.n.v. M. van Osch, o.v.v. lezing Marja de Vries en jouw naam, is de inschrijving definitief.

Meer informatie:

meer info bij Marriet van Osch: coaching@mvanosch.nl
en op haar website: www.mvanosch.nlVrijdag 23 november 2012, in Mijdrecht
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' in combinatie met een workshop Intuïtief beeldhouwen: 'Jouw persoonlijke balans in Beeld', georganiseerd door en in samenwerking met Marjolein Berger-Vos van IntoTuition


Programma:

09.45 uur Ontvangst met koffie, thee en biologische appeltaart
10.15-10.30 uur: Korte introductie van De Kweektuin door Willem Koolhaas
10.30-12.00 uur: De Hele Olifant in Beeld presentatie Marja de Vries
12.00-12.30 uur: Afsluiting ochtendprogramma
12.30-13.15 uur: Biologische lunch bereid door kok David Hague
13.15-16.45 uur: “Jouw persoonlijke balans in Beeld Intuïtief beeldhouwen onder begeleiding van Marjolein Berger-Vos
16.45 - 17.00 uur Presentatie beelden
17.00 uur Borrel

Plaats:

De Kweektuin, Tuinderslaan 10 in Mijdrecht

Kosten:

Er is keuze uit drie mogelijkheden:
1. Dagprogramma: presentatie, lunch en intuïtief beeldhouwen € 132,50 (incl. koffie, thee, borrel en materialen); max. 12 plekken beschikbaar.
2. Ochtendprogramma: presentatie € 30,00 (incl. koffie/thee)
3. Ochtendprogramma: presentatie en lunch € 40,00 (incl. koffie/thee)

Aanmelden:

via een e-mail naar info@intotuition.nl Geef daarbij naast je naam-, adresgegevens en telefoonnummer, aan welke delen van het programma je wilt volgen en of je een factuur wilt ontvangen.
Het bedrag kan worden overgemaakt naar bankrekening 1017.61.570 t.n.v. IntoTuition o.v.v. 23-11-12 en je naam.
In verband met de planning en de catering ontvangen we de inschrijving en betaling graag uiterlijk 16 november.

Meer informatie:

zie de flyer voor de uitgebreide informatie over deze dag
voor meer over intuïtief beeldhouwen: de website van Marjolein Berger-Vos: www.intotuition.nl2013


Donderdag 24 januari 2013, in Katlijk bij Heerenveen

Presentatie 'De Hele Olifant & Leren en Onderwijs in Balans' op uitnodiging van Ria Bijlsma en Rita Wierda van Leef je Licht! transpersoonlijke coaching en bewust zijn.


Programma:

20.00 – 21.15 uur De Hele Olifant in Beeld
21.15 - 21.30 uur pauze
21.30 –22.30 uur Samenlevingen en Leren en Onderwijs in Balans
22.30 - 23.00 uur vragen

Plaats:

Thomaskerk, Kerkelaan 20, 8455 JR in Katlijk (bij Heerenveen)

Kosten:

€ 15,--

Aanmelden:

via het contactformulier van de website van Leef je licht!: www.leef-je-licht.nu of via de mail: rita@leef-je-licht.nu / ria@leef-je-licht.nu

Meer informatie:

www.leef-je-licht.nuDinsdag 29 januari 2013, in Bunnik

Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van Elisabeth Steenkamp


Programma:

zaal open: 19.30 uur
20.00 - 21.15 uur presentatie
21.15 - 21.30 uur pauze
Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen.
22.30 uur zaal sluit

Plaats:

in de aula van de Barbaraschool, Rijnzichtlaan 3 in Bunnik.

Kosten:

€ 15,- inclusief koffie en (kruiden)thee

Aanmelden:

bij Elisabeth Steenkamp per e-mail: e.steenkamp@casema.nl, of per telefoon: 06-21250035.
Entreeprijs kunt u overmaken op ING: 53.15.152, t.n.v: E.S.C.G. Steenkamp. Onder vermelding van: "lezing 29 januari".
Na ontvangst van de entreeprijs, is uw aanmelding definitief en bent u verzekerd van een plaats!
NB: De Barbaraschool faciliteert de aula voor deze lezing. Zij zijn geen contactpersoon.

Meer informatie:

indien nodig, bij Elisabeth SteenkampDinsdag 12 maart 2013, in Dronten

Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van Conny Gemke van Lirion, Praktijk voor natuurgeneeskunde

Programma:

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk

Plaats:

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk

Kosten:

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk

Aanmelden:

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk

Meer informatie:

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijkIn de week van maandag 18 tot en met vrijdag 22 maart 2013, de Baak of Clingendael, Den Haag
Presentatie 'De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans' op uitnodiging van Peter Merry als onderdeel van één van de vier intensives (for academic credit and public participation) van de Wisdom University


Vrijdag 19 april 2013, in Rotterdam

Presentatie'De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans'tijdens 'Oorspronkelijk Leiderschap: creating a better future now!' een nieuw postgraduate leiderschaps-programma van de Hogeschool Rotterdam, dat zich richt op leiders die inzien dat we op de drempel staan van een nieuw tijdperk.


Woensdag 8 mei 2013
, in Kloetinge, Zeeland
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van de Vereniging De Bron


Programma:

De zaal is open vanaf 19.30 uur
20.00 - 21.15 uur presentatie
21.15 - 21.45 uur pauze
21.45 uur gelegenheid tot het stellen van vragen.

Plaats:

het dorpshuis “Amicitia”, Schimmelpenninckstraat 14 in Kloetinge

Kosten:

donateurs € 5,00 p.p.
belangstellenden € 9,00 p.p.

Aanmelden:

Reserveren is mogelijk voor slechthorenden/slechtzienden
mail daarvoor naar info@verenigingdebron.nl
Reserveringen gelden tot 10 min. voor aanvang.

Meer informatie:

www.verenigingdebron.nl


Tot zover het nieuws rond “De Hele Olifant in Beeld” en mijn werk.

Lieve groetjes,


Marja de Vries