De Hele Olifant - nieuwsbrief - juni 2012

 

Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het meer overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alles en iedereen.
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.

Lieve mensen,

Hier is weer een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen rond mijn boek De Hele Olifant in Beeld, de Engelse editie daarvan als The Whole Elephant Revealed, mijn streven bij te dragen aan de transformatie naar ‘Samenlevingen in Balans’ en de transformatie van leren en onderwijs naar ‘Onderwijs in Balans’. De laatste tijd ben ik – naast aandacht voor mijn eigen healing -  vooral bezig geweest met de publicatie van de Engelse Olifant en de internationale PR daar rondom heen. Verder met het geven van een paar presentaties (en de eerste in het Engels) en met allerlei klusjes tussen door die niet altijd even zichtbaar zijn voor iedereen, maar die ik ervaar als zeer hoopgevend. Hieronder zal ik daar iets van met jullie delen. Verder hoop ik in juli en augustus weer in alle rust verder te werken aan het schrijven van mijn tweede boek.


Contacten met mensen die ook op het spoor zijn van de universele wetten en de Gulden Snede

Nigel Reading en de Gulden Snede verder wiskundig onderbouwd
= Bij het beschrijven van de Gulden Snede in het laatste hoofdstuk van De Hele Olifant in Beeld heb ik o.a. gebruik gemaakt van een artikel van Nigel Reading, Dynamical Symmetries: Mathematical Synthesis between Chaos Theory (Complexity), Fractal Geometry, and the Golden Mean (1994). Omdat ik hem graag als dank een exemplaar van de Engelse Olifant wilde sturen, googlede ik hem en vond hem ongeveer een jaar geleden als een Britse architect die nu in China werkt. Ik schreef hem dat ik zijn artikel belangrijk vond, maar hij verontschuldigde zich er voor, omdat het wiskundig volgens hem niet helemaal foutloos was… Echter onlangs liet hij me weten dat ik hem met mijn opmerkingen gestimuleerd had om er een (wiskundig) gecorrigeerde en veel uitgebreidere versie van te schrijven: Dynamical Symmetries | Asynsis: Sustainable Emergent Critical Design (2011). Dit is een artikel voor liefhebbers, die geïnteresseerd zijn in de synthese tussen complexiteitswetenschappen, fractal geometrie en de Gulden Snede leidend naar een duurzame ontwerpbenadering in de architectuur en de wiskundige onderbouwing daarvan.
Emmanuel Drouet en de Gulden Snede in Virussen
= Afgelopen weekend was ik op de Science-And-Non-Duality (SAND)-conference in Doorn en daar was ik o.a. bij een presentatie van Emmanuel Drouet, een Franse professor van de universiteit van Grenoble, die gespecialiseerd is in onderzoek naar virussen. Tot mijn verrassing liet hij al op een van zijn eerste plaatjes zien, dat de Gulden Snede gevonden wordt in de structuur van veel virussen. Omdat door zijn verdere verhaal heen in mijn oren ook diverse universele wetten weerklonken heb ik hem na afloop aangesproken. Ik vroeg hem of hij hier ook iets over had geschreven. Dat had hij niet, dus heb ik hem gesuggereerd dat dat mogelijk toch wel de moeite waard zou zijn. En vanmorgen al kreeg ik een mailtje van hem, waarin hij schrijft dat hij door mij geïnspireerd inderdaad overweegt om binnenkort te beginnen om er al vast wat over te schrijven en mogelijk toe te werken aan een boek hierover!
Ulisse Di Corpo en de Wet van Syntropie
= Op diezelfde conferentie was ook een onderzoeker uit Italië, Ulisse Di Corpo, die vertelde dat hij sinds 1977 bezig is met wat hij noemt de Wet van Syntropie. Ik kende wel de binnen de wetenschap bekende Wet van Entropie (volgens welke alles in het universum uit elkaar aan het vallen is…), maar niet deze Wet van Syntropie. Ulisse Di Corpo beschreef beide wetten als twee symmetrische wetten en stelde dat, net zoals ik in De Hele Olifant beschrijf bij de Wet van Dynamische Balans, entropie en syntropie in feite complementair zijn en samen een eenheid vormen. In andere woorden, wat hij beschrijft – op basis van allerlei wetenschappelijke inzichten - komt in vele opzichten overeen met de Wet van Dynamische Balans! Ik heb hem, net als Emmanuel, een exemplaar van de Engelse Olifant gegeven, omdat hij mogelijk geïnteresseerd zou kunnen zijn in mijn beschrijving van de Wet van Dynamische Balans. Vast wel, zei hij, want we zijn allemaal stukjes aan het vinden van dezelfde puzzel! Eenmaal thuis ben ik op zijn website gaan kijken en daar heeft hij vele artikelen die allemaal over de Wet van Dynamische Balans lijken gaan. Voor wie nieuwsgierig wordt dit is zijn website: www.sintropia.it

 

Uitbreidingen en toevoegingen op mijn website
Het Engelse deel van mijn website
Ter gelegenheid van het uitkomen van mijn boek in het Engels heb ik onlangs het Engelse deel van mijn website bijgewerkt en up-to-date gemaakt. Het is nog steeds niet zo uitgebreid als het Nederlandse deel, maar in ieder geval is hier nu de recente informatie over de publicatie van mijn boek in het Engels en de mogelijkheden om het te bestellen. In de statestieken van mijn website zie ik dat de laatste paar maanden het Engelse deel van mijn website opvallend vaker wordt bezocht.
= bij de ‘Reviews’ is nu de eerste Engelse review te vinden
= bij de ‘Reactions from readers’ is de allereerste – kort maar krachtige - reactie van een lezeres uit de USA te lezen!
Nieuw: Een speciale Wisdom Keepers pagina
Verder heb ik bij het Nederlandse deel van mijn website een nieuwe pagina toegevoegd om speciaal aandacht te kunnen geven aan bijzondere bronnen van Wisdom Keepers over 'Samenlevingen in Balans' het onderwerp van mijn tweede boek (zie voor meer over 'Samenlevingen in Balans') Af en toe kom ik in dit kader zeer indrukwekkende boeken tegen.
= Een daarvan, The Walking People, Native American Oral History dat in 1993 door Paula Underwood voor het eerst is opgeschreven, ben ik al enige jaren geleden tegen gekomen. In dit prachtige en indrukwekkende epos beschrijft zij de ruim 10.000 jaar lang mondeling over gedragen geschiedenis van de Oneida, een van de vijf volken die samen de Irokezen ( Iroquois of Haudenosaunee) uit Noord-Amerika vormen.
= Een paar maanden geleden ben ik tot mijn grote vreugde een vergelijkbaar indrukwekkend boek tegen gekomen: Song of Waitaha, the histories of a Nation. Dit boek verhaalt de geschiedenis en wijsheid van de Waitaha, de oorspronkelijke bevolking van (het zuidelijk eiland van) Nieuw Zeeland, dat 67 generaties lang mondeling is doorgegeven en in 1989 voor het eerst is opgeschreven.
Beide boeken verhalen over vreedzame volken die in vrede met elkaar en in harmonie met hun omgeving leven en wijsheid verzamelen o.a. door van hun ervaringen te leren en die nauwgezet mondeling van generatie op generatie door te geven. Om mijn vreugde over deze prachtige boeken te delen heb ik nu een aparte pagina aan mijn website toegevoegd waar ik deze bronnen van wisdom keepers op wil verzamelen:  Dus voor de geïnteresseerden onder jullie, dit is de link naar deze nieuwe wisdomkeeperspagina:
Toegevoegde artikelen
=
Bij de artikelen op mijn website heb ik een nieuw artikel van mijzelf toegevoegd: “Wat is er aan de hand in de wereld? Op weg naar floreren” Ik heb dit artikel geschreven op uitnodiging van het tijdschrift Ode. Zij vroegen mij om als een van de auteurs van Ankh-Hermes een column te schrijven over het thema 'Wat is er op dit moment aan de hand in de wereld?' voor het mei 2012 nummer van Ode. Echter nadat ik het geschreven had lieten ze mij weten dat ze er niet in geïnteresseerd waren en het niet wilden plaatsen... Voor wie wel geïnteresseerd is, hier is het artikel op mijn website.
= Bij de artikelen uit 2005 heb ik een link toegevoegd naar een artikel van Riane Eisler en Thais Corral: ‘From Domination to Partnership: Meeting the UN Millenium goals’ dat ik nog niet eerder gezien had, maar ik zeer de moeite waard vind. Ga hiervoor op mijn website bij artikelen  naar de artikelen uit 2005.


De Hele Olifant & Leren en Onderwijs
MAsteropleiding Ecologische pedagogiek
= Een paar weken geleden was ik uitgenodigd om tijdens een bijeenkomst voor allumni en studenten van de MAsteropleiding Ecologische pedagogiek aan de Hogeschool Utrecht mijn presentatie ‘De Hele Olifant & Leren en Onderwijs’ te komen vertellen. Ter plekke begreep ik pas dat met het begrip ‘Ecologische pegagogiek’ eigenlijk ‘Holistische pedagogiek’ werd bedoeld en dat deze opleiding al 10 jaar bestaat! Op hun website is o.a. te lezen: “Van alle pedagogische masteropleidingen komt Master Pedagogiek van Hogeschool Utrecht als beste uit de bus. De opleiding wordt met name gewaardeerd om de keuzeruimte, de samenhang van het programma en de werkvormen. (…) Pedagogiek vanuit een ecologisch perspectief heeft betrekking op het geheel van relaties tussen kinderen en jongeren en opvoeders. Het uitgangspunt is dat alles met alles verbonden is en dat alles elkaar beïnvloedt.(…) Wat vanuit het ene perspectief een probleem lijkt, is vanuit een ander perspectief juist een mogelijkheid. Een ecologisch-pedagoog is in staat om hier middenin te staan en toch afstand te kunnen nemen.” Voor wie meer wil weten dit is de link:
The School, Humanity’s new future
= Toen ik een paar maanden geleden een presentatie in Sneek gaf, stond daar na afloop iemand voor mijn neus die me de DVD: 'The School, humanity's new future', in handen gaf. Het is een DVD van 30 minuten (in het Engels) over de school van Mikhail Shetinin in Rusland die o.a. in de boeken van Vladimir Megre over Anastasia genoemd wordt. Hoewel in 30 minuten natuurlijk niet alle ins en outs van die school kunnen worden weergegeven, vind ik het een zeer inspirerende DVD. Zie voor meer info en voor bestellen de website van Deep Snow Press
19 juni - Onderwijsdag op de Wisdom Gathering in Dalfsen
= Van 16 tot en met 20 juni is er in Dalfsen, in de buurt van Zwolle, een Wisdom Gathering waar ik ook voor uitgenodigd ben. Ik zal er gedurende het weekend zijn en op dinsdag, want dinsdag 19 juni zal er speciaal aandacht zijn voor onderwijs.


De agenda voor 2012
24 juni - Ankh-Hermes themadag over Universele Wetten 
En dan is hieronder weer de agenda. In juni heb ik diverse presentaties op mijn agenda staan waarvan ik in het bijzonder de dag op 24 juni wil noemen. Dan organiseert Ankh-Hermes in Antropia in Driebergen een speciale themadag over de Universele Wetten ter gelegenheid van het feit dat er inmiddels meer dan 10.000 exemplaren van mijn boek zijn verkocht en mijn boek nu beschouwd wordt als een bestseller. Ik krijg hier ruim de tijd om zowel over de universele wetten als over ‘Samenlevingen in Balans’ (dus over samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur), te vertellen. En als andere spreekster is op mijn verzoek evolutie-biologe Elisabet Sahtouris uitgenodigd. Ik noem haar werk op verschillende plaatsen inde Hele Olifant. Ze komt hiervoor speciaal naar Nederland en zal The Whole Elephant Revealed van te voren te lezen, zodat ze met haar verhaal aan kan sluiten op mijn boek en de universele wetten. Zij sprak ook op de SAND-conference in Doorn en kreeg daar een groot applaus! Zie voor de praktische info over deze dag de informatie hieronder. En zie voor de meest actuele agenda, de agenda op mijn website


Zaterdag, zondag en dinsdag 16, 17 en 19 juni 2012, in Dalfsen niet ver van Zwolle
Korte presentaties en vertellingen over 'De Hele Olifant in Beeld', 'Samenlevingen in Balans', 'Leren en Onderwijs in Balans' dit keer vooral met het accent op mijn persoonlijke ervaringen, tijdens de internationale 'Wisdom Gathering of Gratitude' georganiseerd door Stichting Seven Generations


Programma:

Van 16 - 20 Juni 2012 is Dalfsen podium voor een internationale ontmoeting met wijsheidsdragers van over de hele wereld. “Elders” van Indianen, Tibetanen, Maori, Christenen, wijsheidstradities uit Oost en West laten zien, horen en ervaren hoe zij leven vanuit dankbaarheid. Innovatieve en duurzame vormen van o.a. wonen, werken, leven, voeding, gezondheidzorg en scholing ontmoeten en inspireren elkaar.
Voor meer informatie over het programma

Plaats:

Dalfsen

Kosten:

Early bird dagkaarten voor €15 per dag.
Een Early bird-passepartout voor alle 5 dagen (16 t/m 20 juni) kost €70. Deze actie geldt tot 1 mei 2012, daarna kosten de dagkaarten €25 per dag en de passe partout €100.

Aanmelden:

via de tickershop op de website

Meer informatie:

op de website van Stichting Seven Generations
over Marja de Vries (in het Nederlands)Donderdag 21 en vrijdag 22 juni 2012, in kasteel De Berckt, Baarlo

Presentatie'De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans'tijdens een tweedaagse van het traject "Touching the Community Soul" voor beslissers, beïnvloeders en/of uitvoeders op het gebied van organisatieontwikkeling, georganiseerd door Erik Mandersloot als onderdeel van het Strategy Center, Nyenrode Business Universiteit. Zie voor meer info


Zondag 24 juni 2012, in Driebergen

Presentatie 'De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans' tijdens het symposium "De Universele Wetten" georganiseerd door uitgeverij Ankh-Hermes en Inspirerend leven


Programma:

van 11.00 uur tot ongeveer 17.00 uur
11.15-12.30– Marja de Vries: 'De Hele Olifant in Beeld'
Lunch 12.30-13.30
13.30-14.30- Marja de Vries: 'Samenlevingen in Balans'
14.30-16.00- evolutiebiologe Dr. Elisabet Sahtouris: 'From Globalisation to Living Economies' (presentatie in het Engels)
16.00-16.30 vragen/uitwisseling
16.30-17.30 afsluitende borrel

Plaats:

Antropia, Driebergen, pal naast NS station Driebergen-Zeist
(mooie ecolocatie met biologisch restaurant, www.antropia.nl )

Kosten:

€ 59,00 inclusief lunch en borrel

Aanmelden:

Tickets verkrijgbaar bij inspirerendleven.nl

Meer informatie:

in de brochure en op de website van inspirerendlevenDinsdag 9 oktober 2012, in Schagen

Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van de werkgroep 'Leiderschap in Bewustwording', één van de afdelingen van Wat Bezielt Schagen. Onderdeel van een serie van 6 lezingen.

Programma:

20.00 uur

Plaats:

Slot, Slotplein 4, Schagen

Kosten:

€15,00 voor alleen deze lezing

Aanmelden:

meer info volgt nog

Meer informatie:

meer info volgt nogVrijdag 26 oktober 2012, in Rotterdam

Presentatie'De Hele Olifant & Samenlevingen in Balans'tijdens 'Oorspronkelijk Leiderschap: creating a better future now!' een nieuw postgraduate leiderschaps-programma van de Hogeschool Rotterdam, dat zich richt op leiders die inzien dat we op de drempel staan van een nieuw tijdperk.Zaterdag 10 november 2012, in Den Haag

Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' tijdens een symposium van de Rozenkruisers Orde A.M.O.R.C.

Programma:

De 4 sprekers zijn Marja de Vries, Lynne McTaggart, Trinh Xuan Thuan en Michel Bénot
meer info over het programma en de tijden volgt nog

Plaats:

De Grote Kerk, Rond de Grote Kerk 12, Den Haag

Kosten:

meer info volgt nog

Aanmelden:

meer info volgt nog

Meer informatie:

meer info volgt nog

 

Tot zover het nieuws rond “De Hele Olifant in Beeld” en mijn werk.

Lieve groetjes,


Marja de Vries